NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  10-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Individuele grillen'

  Pater Daniël Maes, Syrië:

  'Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. '

  10-02-2019 om 14:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/6 Vrijdag 8 februari 2019 Ontmoeting met de bergtoppen Lichtmis, de Opdracht van Jezus in de westerse kerk is “hypapante”, of de “ontmoeting” van Jezus met zijn volk, in het oosten. Een groot feest, dat we vierden met een byzantijnse eucharistie en uitgebreide zegening van de kaarsen, waarvan de sierkaarsen langs Libanon door S.O.S Chrétiens d’Orient naar Frankrijk worden gebracht om daar samen met andere Syrische producten verkocht te worden. Na de feestelijke viering reden we naar het Anti Libanon gebergte. Hoewel het een rotswoestijn is, zijn er overal boomgaarden aangelegd, die weer verzorgd worden. Her en der staat een huis, meestal kapot geschoten door de terroristen. We hielden halt bij een mooi klein nieuw huis in aanbouw. Vandaar beklommen we de berg tot bijna op de top. Op sommige plekken waar de zon geen toegang heeft, lag nog een dikke laag sneeuw, ruim voldoende om, in het voorbij gaan, een kleine oorlog uit te voeren. Daarna zeiden onze voeten: vooruit. Ons verstand zei: het is toch wat te stijl en… je moet nog naar beneden. Dus daalden we een weinig naar beneden om een goed plekje te vinden en daar dronken we een tasje thee. De kinderen hadden voldoende hout verzameld. We hadden een pikzwart moortje mee gebracht, een fles water, thee, een potje met suiker en kleine bekertjes. Zo hebben we even uitgerust vooraleer aan de afdaling te beginnen. Toen we toekwamen scheen de zon nog. Bij de aftocht hingen er dikke witte wolken rond de bergtoppen. Een heerlijke uitstap. Pech Woensdagavond stroomonderbreking. Niets speciaals. Na een drietal uren is er normaal weer elektriciteit. Helaas was dit deze keer niet het geval. Gans de nacht geen stroom en ook donderdagmorgen niet. Zij die op een klein elektrisch vuurtje rekenen om wat warmte te hebben, hadden pech. Pas om 13.00 u kwam er weer elektriciteit. Gelukkig had het geregend en dit was een zegen voor het land en bracht zacht weer voor ons. Er is wel een batterij en die geeft een tijd licht op plaatsen waar we onze nek kunnen breken, maar die is beperkt omdat die opgeladen moet worden. Dus na een lange tijd is er nergens stroom. Geen licht, geen wasmachine dat werkt, geen waterkoker, geen laptop die oplaadt, niets. Alleen kaarsen en zaklampen geven nog licht. Wat zijn ook wij toch afhankelijk geworden van elektriciteit terwijl het ’s avonds in de recreatie rond een warm houtkacheltje zo gezellig kan zijn. Durf leven en gelukkig zijn In onze tijd wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het “durven denken” en “zelf beslissen”, anders dan vroeger. Nu kun je een klein kind in een speelgoedwinkel zien rondlopen en de moeder er achter die telkens vraagt: “Moet je dit hebben?”, waarop de kleine keihard roept “nee”! Dat noemt men nu een sterke persoonlijkheid. Vroeger kreeg dit kind een flinke pedagogische klap. “Vroeger” wordt echter beschouwd als een donkere tijd van autoritarisme en religieuze blindheid, “de onze tijd” als een progressieve tijd van verlichting, bevrijding, zelfontplooiing en zelfbeslissing over alles. En zo zijn we gekomen tot het ontkennen van de werkelijkheid, waarbij we onze onwetendheid verdoezelen onder mooie voorwendsels. Abortus is dan geen doden van een onschuldig mensenleven maar de juiste zelfbeslissing, euthanasie geen zelfdoding of hulp bij zelfdoding maar een “waardig sterven”, een transgender is niet iemand die op zijn kop wil lopen maar een moedige “outing”, vrij experimenteren met embryo’s is geen nazipraktijk die we vol afschuw afwijzen, maar wetenschappelijke vooruitgang om ziektes te voorkomen, hoewel de huidige gruwel veel erger is dan wat de nazi’s ooit tijdens W.O. II hebben uitgespookt. Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. Waarom is onze samenleving zo geobsedeerd door zelfbeschikking en kan ze zo moeilijk eenvoudig leven en gelukkig zijn? Laat me om te beginnen slechts één element aanhalen. Met opmerkingen [H1]: Bij het zoeken naar de wortels van onze doodscultuur komen we uit bij een wereldwijde en verbeten strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid. De Sovjetunie achtte het noodzakelijk vrouwen evenzeer als de mannen op de werkvloer te zetten om het economisch proces te bevorderen. Een bijna onbeperkte mogelijkheid van abortus vonden ze daarbij noodzakelijk. Ook de promotors van ons liberaal kapitalisme vinden het noodzakelijk de vruchtbaarheid te kunnen controleren om vrouwen zoveel mogelijk in het economisch proces te krijgen. Een vrouw die plots zwangerschapsverlof vraagt, vinden ze niet voordelig voor de economie. Het bevorderen van huwelijkstrouw en het steunen van ouders die in een stabiel gezin hun kinderen opvoeden, geniet hun belangstelling niet, hoewel hierdoor nagenoeg alle grote problemen van onze samenleving opgelost kunnen worden. Dat zulks veruit de beste bijdrage kan zijn aan een bloeiende economie, zal hen voorlopig niemand kunnen duidelijk maken. Volgens Statbel, de statistieken van de federale overheid bestaat meer dan 1/3 van de “gezinnen” uit alleenwoners, dus 1 persoon en in Brussel is dat zelfs bijna de helft. In plaats van dit schrijnend probleem in de wortel aan te pakken wordt geschermd met oplossingen zoals de “voordeelbon voor alleenwoners”. Ondertussen blijven ze vrije toegang tot condooms, contraceptie en abortus beschouwen als de hefbomen van de maatschappelijke vooruitgang. Het is overigens moeilijk hierover een nuchtere en redelijke gedachtewisseling te houden. Gesprekken hierover verzanden vlug in emotionele slogans. Mannen hebben het altijd moeilijker gehad dan vrouwen om hun identiteit te vinden en er zich mee te verzoenen: oorlog voeren, op jacht gaan, bossen ontginnen, baas spelen over een groep, vereniging of onderneming, aandelen verhandelen of met geld spelen…Ze probeerden het op vele verschillende manieren. Voor vrouwen was het eenvoudiger. Doorheen de eeuwen en in de verschillende culturen lijkt het geen enkele samenleving ooit gelukt te zijn de aandacht van vrouwen massaal af te wenden van hun diepste natuurlijk streven: kinderen in hun schoot koesteren, ter wereld brengen, voeden en opvoeden. Misschien is onze samenleving de eerste die op weg is naar deze ontkenning, gedreven door een strak “gelijkheidsprincipe”: ieder werk moet evenzeer voor vrouwen als voor mannen toegankelijk zijn! Gelukkig heb ik tot heden nog niet vernomen dat er evenveel “koolputsters” als koolputters geëist worden en evenveel “kasseilegsters” als kasseileggers. Omgekeerd lijken er voorlopig nog geen protestmarsen voorzien van mannen die eisen dat ook zij kinderen ter wereld moeten kunnen brengen! De strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid beschikt sinds een halve eeuw over een sterk wereldwijd verspreid wapen: een uitgebreid gamma van contraceptie, het paradepaardje van onze beschaving. Iedereen weet het. Dit is de grootste uitvinding van onze tijd, de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het afscheid van een krampachtige moraal, de oplossing voor de overbevolking en vooral de goudmijn voor de farmaceutische industrie. Contraceptie wordt aangeprezen door wetenschappers, politici en gezagsdragers in kerk (hoewel niet officieel, integendeel) en wereld. De Franse gynaecoloog Pierre Simon (+ 2009), tweemaal grootmeester van de loge, pionier van de “seksuele en reproductieve rechten”, voornaamste raadgever voor het Franse ministerie van volksgezondheid met veel invloed ook in het buitenland, besefte als geen ander het enorme belang van de contraceptie, niet voor de economie maar om alle menselijke en christelijke waarden te kunnen manipuleren. Hij schreef dit passioneel uit in zijn boek over “het leven voor alles” (“De la vie avant toute chose”). Voor hem was contraceptie als de hefboom van de grote wis- en natuurkundige uit de oudheid Archimedes, waarmee hij de hele wereld zou kunnen opheffen. Inzet voor abortus, euthanasie enz… vond hij niet nodig. Na contraceptie zou alles vanzelf in de schoot geworpen worden. En zo gebeurde het ook. Toen contraceptie wettelijk aanvaard was, verkondigde hij triomfantelijk dat hij de oorlog gewonnen had en alleen nog maar enkele veldslagen moest leveren. Zij die nog morele of andere bezwaren durfden opperen, werden/worden in Kerk en maatschappij weggehoond als onverbeterlijke oerconservatieven van een andere planeet, die het feest willen bederven. Toch begrepen sommigen vanaf het begin dat er met contraceptie iets heel ergs mis is op lichamelijk, menselijk en moreel vlak. Hoe kan de onderdrukking van een zo subtiel, ingenieus gebeuren als de maandelijkse cyclus van vruchtbaarheid, die het leven van iedere vrouw (en huwelijk) diepgaand beïnvloedt, zonder zware gevolgen blijven? Op menselijk vlak is contraceptie het weigeren van de verantwoordelijkheid voor eigen daden, terwijl hierin juist de waardigheid ligt van ons handelen. Op moreel vlak is contraceptie het uit elkaar halen van twee door de natuur onafscheidelijk met elkaar verbonden waarden: eenwording en voortplanting. Hiervoor is in gans de Bijbel en het kerkelijke leergezag niet de minste verantwoording te vinden, wel integendeel. Maar decennia lang kon je deze sterke argumenten zelfs aan de straatstenen niet kwijt. De Franse Marion Larat werd in 2006 getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze gehandicapt werd en epilepsie kreeg. In een rechtszaak werd erkend dat de oorzaak hiervan Méliane was, een contraceptiepil van de 3e generatie. In 2013 publiceerde ze hierover haar verhaal: La pilule est amère. In 2014 daalde in Frankrijk de verkoop van Méliane met 60%. Ondertussen heeft de verkoop zich weer hersteld en de triomftocht van de pil gaat gewoon door. Zo gaat het al een halve eeuw. In de jaren ’60 werd wereldwijd hierover wellicht het grootste onderzoek ooit verricht. Resultaat: contraceptie is vernietigend voor de gezondheid. Telkens wanneer de waarheid dreigde openbaar te worden, verscheen een door de farmaceutische industrie dik betaalde deskundige op tv om te getuigen dat er geen gevaar was en dat de pil o zovele voordelen bood. De show ging gewoon door. Het enorme financiële succes voor de farmaceutica verpletterde iedere tegenstand en maakte onze leiders blind. Zware gevolgen voor de gezondheid van de mens en ontwrichting van de natuur en voor de ernstige morele ontwrichting, zagen ze niet. Kritiek op contraceptie is niet progressief en gaat tegen het maatschappelijk correcte denken in. Burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, evenals gezaghebbende leiders in Kerk en maatschappij bleven/blijven dus eensgezind zwijgen (gelukkig waren er enkele uitzonderingen). Uit de hoek van (voormalige) feministen, ja, daaruit komt wel steun. Ondertussen zijn er voor het probleem zelf, de beheersing van de vruchtbaarheid op menswaardige en wetenschappelijke wijze heerlijke methoden ter beschikking. Is er iets mooiers voor een echtpaar dan zelf eigen vruchtbaarheid beheersen en beleven op natuurlijke wijze? Laat dit gezegd zijn van een “buitenstaander” die gezien heeft hoe jonggehuwden straalden wanneer ze zich toch hiertoe lieten overtuigen. De contraceptieve roes en de mythe van de veilige contraceptie zijn echter in onze tijd nog zo sterk dat deze levenswijze voorlopig nog veel onverschilligheid en vooral onwetendheid ondervindt. (Zie onze uitgebreide studie samen met eminente medici: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, Groningen, 2017). Om gelukkig te kunnen leven moeten we nederig de werkelijkheid erkennen en aanvaarden. Wij zijn niet de scheppers van het heelal en zelfs niet van ons eigen leven. Het eerste Bijbelboek Genesis openbaart in de vorm van een verhaal de diepste geheimen van het leven, voor hen die eenvoudig genoeg zijn om het te aanvaarden. Aan het eerste mensenpaar geeft God het paradijs om volop te delen in Gods eigen overvloed aan leven en liefde. Ze mogen als schepsel van alle heerlijke vruchtbomen onbeperkt eten, maar niet raken aan de boom van de kennis van goed en kwaad, wat alleen de Schepper toebehoort. En wat doet het eerste mensenpaar? Leven en liefde wil het niet in afhankelijkheid aanvaarden maar wel grijpen naar een illusie en vol wantrouwen zelf god trachten te spelen. Ziedaar tevens de oerzonde van onze tijd. Laten we het leven niet manipuleren vanuit grillen en illusies, maar het dankbaar aanvaarden zoals het ons gegeven is en ervan genieten volgens de mooie spelregels die de Schepper er in gelegd heeft. Laten we ons niet manipuleren door het serpent van een financiële wereldmacht, dat ons tot wantrouwen verleidt om te grijpen naar een illusie. Reacties ➢ Op mijn schrijven van vorige keer: “Gemiste dialoog met geëerde vrijzinnige filosoof” kwamen vele positieve reacties en bovendien werd me een overvloed aan informatie over deze filosoof toegestuurd, waar ik volgende keer van zal gebruik maken. En dit nog ❖ Ons vorig bericht mooi geïllustreerd met 8 video’s: Toespraak van Russische permanente vertegenwoordiger bij VN, Ron Paul over Bolton die olie van Venezuela wil stelen, tussenkomst van Rutgen Bregman in Davos, hulp aan christenen in Syrië (3 video’s), Paus met patriarchen. Bijgevoegd: eed van Hippocrates en achteraan de uitgebreide brief van de bezorgde ouders: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-106/ ❖ De belangrijkste recente gebeurtenissen met goede uitleg en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-26/ ❖ Positief nieuws over Syrië, met 8 interessante video’s: 1, 2, 3 reisverslag, 4 S.O.S. jongeren die ons wekelijks komen helpen, 5 Zeep van Aleppo, 6. VS congreslid Tulsi Gabbard, pakkend getuigenis, 7. Eindelijk kunnen de Russen een hulpkonvooi begeleiden in door VS gecontroleerd gebied, 8 Opperhoofd Al Qaida ontgoocheld : http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-25/ ❖ Duidelijke ontmaskering van de dubbelzinnige politiek van VS: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ IS en hun familieleden verlaten hun laatste bolwerk in O. Syrië: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ Een beeld van de man die zichzelf uitriep tot president van Venezuela: https://www.geotrendlines.nl/wie-is-juan-guaido/ ❖ Boeiend! Graag geef ik de waardevolle inbreng door van iemand die echt onderzoek doet: https://potkaars.nl/blog/2019/2/1/20190130-jannekemonshouwer-ander-nieuws ❖ Foto’s en 10 video’s: VS konvooi naar Syrië, 3500 deserteurs krijgen amnestie, Schrijnende toestanden in Al-Hol (N.Syrië), kinderen sterven van de kou, deescalatiezone escaleert, oorlogsrapport van 30 jan en 1 febr, terreur fan HTS terroristen, familieleden van de terroristen, overal wapens en medicamenten van Israël en westerse landen: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-24/ ❖ Zeer waardevol reisverslag over Syrië door Pieter Kerstens: https://www.jeunenation.com/actualite/actu-internationale/sejour-en-syrie-fin-octobre-2018- pieter-kerstens-2e-partie.html ❖ Hoe de hele wereld bestuurd wordt door oppermachtige criminelen. Wereldwijde bewustwording: https://youtu.be/3vw9N96E-aQ ❖ Goede informatie over actuele problemen op Katholiek Forum: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVWMtjzRLVMDlFjd WDpZWGnvd ❖ Aanbevolen Joris Verhuyck, De jacht op vals nieuws . Lezing vrijdag 15 februari te Brugge om 19u30, inloop vanaf 19u in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, SintMichiels bij Brugge, schuin tegenover de Hogeschool Vives. Op 15 min loopafstand van het station. Inschrijven: info@tegenstroom.eu of 0499 22 39 81 Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf. Hij zal aantonen dat het eigenlijk een jacht is op dissidente tegenstemmen en dat het westen of de “Atlanticisten” de grootste producenten zijn van vals nieuws. Meer info: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Joris_Verhuyck.pdf ❖ Symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Biofides, een vereniging voor biologie, geloof en ethiek, op zaterdag 16 februari 2019, in 'De Clemenspoort', Overwale 3 te Gent (op vijf minuten loopafstand van station Gent-Sint-Peters) van 9.30 tot 17.00 uur. Vijf eminente sprekers: Prof. Dominique Lambert (Namen), Mgr. Everard de Jong (Roermond), Prof. Dr. Bernard Ars (Brussel), Dr. Jörgen Vijgen (St. Truiden), Dr. Emanuel Rutten. Meer informatie en aanmelding via deze website: http://www.biofides.eu/symposium-10-jaar-biofides/ Gastheer is Vincent & Ine Kemme (oprichter van Biofides, samen met zijn vrouw Ine Kemme-Hammers, ergotherapeute) Parklaan 29-2, B-9300 Aalst, België Tel: + 32 (0) 474 771 971 E-mail: info@biofides.eu P. Daniel

  10-02-2019 om 14:03 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het populisme van barones Doornaert
  In De Standaard van donderdag 7 februari, probeert barones Mia Doornaert in een column onder de titel 'Klimaat is geen kinderspel', de jonge klimaatbetogers in diskrediet te brengen.

  Waarop baseert barones Doornaert zich om te stellen dat 'te veel mensen zich kritiekloos voor schoolkinderen ter aarde werpen'? Suggereert ook zij gecomplotteer in zinnetjes zoals 'het is niet verboden vragen te stellen over het ontstaan van de spijbelactie' en 'er mag meer kritische doorlichting zijn van 'organisaties' die zich inzetten voor het leefmilieu'?

  Wat is dat precies: 'wat heel dicht bij het strafbare stalking komt'? Mevrouw Doornaert, de gsm-actie was ook volgens u dus geen stalking. Waarom heeft u het in het volgende zinnetje dan wel over 'stalking'? Probeert u op die manier zonder ook maar enig bewijs, de jonge klimaatactivisten niet te criminaliseren?

  Als zeventiger een variant van de venijnige én infantiele retorische truc 'wat je zegt, ben je zelf' gebruiken, is niet fraai. Evenmin is het fraai te laten uitschijnen dat het klimaatbeleid bij het oude laten de bevolking niets zal kosten.

  Kortom, barones Doornaert maakt er vaker en vaker een populistisch rommeltje van.

  09-02-2019 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (7)

  Aan Sophie Dutordoir, generaal-overste van de NMBS

  ------------

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  -----------

  Geachte mevrouw,

  Wellicht hebt u er allang spijt van dat u uw charcuteriewinkel van de hand hebt gedaan om baas van de IJzeren Weg te worden. Toen u uw eigen winkel bestuurde, kon u, zonder dat er een haan naar kraaide, in alle stilte beslissen om uw deur 30 seconden voor het sluitingsuur te sluiten. Zonder overleg met Waalse vakbonden en liberale parlementsleden kon u toen beslissen of u 10 gram beenhesp meer of minder afsneed. En u hoefde geen schrik te hebben dat uw rollend materieel in het holst van de nacht vol graffiti werd gespoten.

  Maar uit puur plichtsbesef bent u de uitdaging aangegaan om spoorchef te worden. Voor de centen kan het niet geweest zijn, want u verdient slechts het schamele bedrag van 290.000 euro per jaar. Voetballer Kevin De Bruyne incasseert meer per week.

  Enfin, u hebt nu het moedige besluit genomen dat alle treindeuren 30 seconden voor het officiële vertrekuur worden gesloten. Een van de vragen die ik mij daarbij stel, is of het rijtuig bestijgen voortaan ook vanaf 30 seconden voor het officiële vertrekuur verboden is in het geval de trein 20 minuten vertraging heeft. Op die manier zou natuurlijk veel vertraging kunnen worden weggewerkt. Het is duidelijk dat u niet van gisteren bent.

  U bent alleszins niet over één nacht ijs gegaan, want vooraleer u besloot om de treindeuren 30 seconden voor het offi­ciële vertrekuur te sluiten, hebt u een onderzoek laten uitvoeren. U hebt door geleerden en deskundigen laten uitvlooien of het echt nodig is dat treinbegeleiders in 2018, terwijl ze de arm van beneden naar boven bewegen, op een blikken fluitje blazen om een trein in beweging te zetten. In Café De Nieuwe Nachtegael beweert men dat dit fluitjesonderzoek, alstublieft, 11 miljoen euro heeft gekost. Met dat geld had men wellicht ook de kapotte toiletten op de treinen, de stilstaande roltrappen in de stations en de lekkende schuilhuisjes op de perrons kunnen herstellen, maar iedereen begrijpt dat sommige dingen belangrijker zijn dan andere.

  Een volgende moedig besluit dringt zich nu op, want de uniformen van uw personeel zijn aan vervanging toe. De broeksnaden lossen, de schoudervullingen verzakken en de petten verliezen hun klep. Bovendien hebben de peilingen naar de verkiezingsuitslagen uitgewezen dat het CD&V-oranje het best snel uit de uniformkleuren verdwijnt. U hebt dus officieel een offerte uitgeschreven om de nieuwe tenues uit te tekenen.

  Ik wil met dit schrijven officieel meedingen naar de gunning. Voor 5 miljoen euro (minder dan de helft van het fluitjesonderzoek!) ben ik bereid om uw uniformen vorm te geven. Rekening houdend met de verkiezingspeilingen zal ik in mijn ontwerpen kiezen voor gele broeken met zwarte galonstreep en hemelsblauwe vesten. De kleur van de jasknopen kan per provincie verschillen. Zowel groene als bruine accenten behoren tot de mogelijkheden. Rood of oranje zouden het geheel, denk ik, te schreeuwerig maken.

  In volle vertrouwen dat mijn offerte het zal halen en ik eindelijk hogerop kan geraken, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy.

  ----------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het klopt dat ik soms verlang naar mijn salami , edelkop en pens (altijd van prima kwaliteit geweest!) maar het is inderdaad uit vaderlands plichtsbesef dat ik spoorbaas ben geworden (een onderbetaalde job, inderdaad).

   Ik begrijp dat gij als spoorbuitenstaander niet alles begrijpt of in een juist kader kunt plaatsen. Toen ik nog in de charcuterie zat, wist ik ook van toeten of blazen als het over de ijzeren weg ging. Graag dus enkele verduidelijkingen, die ge me absoluut niet kwalijk moogt nemen.

  Ge maakt u een beetje dik (excusez le mot) over dat fluitjesonderzoek. Ge moogt niet denken dat zoiets een fluitje van een cent is. Daar komt veel bij kijken. Het is een partikeltje van een groots voornemen om de dienstverlening aan de reiziger -eventueel u dus Dikke Freddy- centraal te stellen, zoals mijn vriend Jan terecht opmerkt, én om die toeteraars van de grootste partij uit de raad van bestuur te kieperen.

  Ik moet even stoppen, ik hoor een fluitje. Tot zo dadelijk.

  Sophie

   

  Beste Dikke Freddy,

  Hier ben ik al terug om mijn antwoord op uw sympathieke brief verder te tokkelen. Soms is het toch wel geheks bij het spoor.

  Om het goede voorbeeld te geven, probeer ik mijn verplaatsingen van het ene kantoor naar het kantoor in max. 30 seconden te doen. Niet simpel maar goed voor de conditie, en ik denk dat gij ook vindt dat ik er voor mijn leeftijd nog goed uitzie (beter dan vele wagons van de NMBS, haha).

  Ik ben blij verrast door uw gedegen en creatieve offerte voor de nieuwe uniformen. Toen ik uw prijs zag, floot ik van bewondering en voldaanheid tussen mijn tanden, zo goedkoop! Nu zijn er wel bij de raad van bestuur, die aandringen op knopen met daarop een helemaal zwarte leeuw. Te belachelijk voor woorden natuurlijk. Maar die grootsprakerige heerschappen voelen zich machtig, zoals mijn goede vriend Jan terecht laat uitschijnen. Misschien kan ik ze paaien met 1 leeuwenknoop per uniform.

  In de hoop dat gij hogerop geraakt (ge verdient het), een hartelijke fluitstoot!

  Sophie

  08-02-2019 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschuiving van de media-aandacht

  Het is opvallend én verontrustend dat er in de commentaren bij het ontslag van minister Schauvliege,  amper aandacht is voor de echte oorzaak van Schauvlieges ontslag maar gefocust wordt op het zogezegd 'falende' beleid van de minister of de 'afbrokkelende pilaren en standen' van de (vroegere) CD&V-staat ( ondertussen vervangen door de N-VA-staat).

  Dergelijke bewuste (?) verschuiving van media-aandacht roept vragen op over politieke manipulatie, over de diverse gedaanten die 'fake news' kan aannemen, over indoctrinatie.

  Is het wel echt zo dat Schauvliege ondermaats heeft gepresteerd, dat zij beleidsmatig een brokkenparcours gereden heeft? Is zij, vergeleken met de prestaties van andere ministers op het regionale en federale niveau, zoveel slechter?

  Maar vooral: waarom wordt de echte oorzaak van haar ontslag opzijgeschoven? Die oorzaak is: zij heeft gelogen en daarbij een staatsinstelling betrokken. Ook al zou ze daarbij 'geïnspireerd' zijn door een federale collega (De Crem?), een minister die dergelijke leugen verspreidt, moet , als deontologie nog iets betekent, aftreden.

  Zelden of nooit heb ik een minister weten aftreden, omdat hij of zij er weinig of niets van bakte. Eigenlijk is dat maar goed ook. Welke criteria worden namelijk gehanteerd door vooral de media om het beleid van een minister te beoordelen, te appreciëren of te veroordelen?

  Wanneer een minister evenwel deontologisch zwaar in de fout gaat, is (gedwongen) ontslag meer dan gewenst en verantwoord.

  Dat de media klaarblijkelijk minder zwaar tillen aan de deontologie dan aan een onvermijdelijk ideologisch gekleurde, vooringenomen beoordeling van de ministeriële prestaties, vind ik verontrustend en gevaarlijk voor de correcte benadering van het politieke personeel. 

  07-02-2019 om 08:49 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hou de eer aan uzelf Joke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De positie van minister Joke Schauvliege wordt onhoudbaar voor haar en voor de partij.

  Enkele maanden voor de verkiezingen zichzelf zo in de voet schieten en leugens vertellen is dodelijk. Joke Schauvliege is een politiek lijk.

  En haar partij, de CD&V, kan het zich niet veroorloven , dat dode gewicht mee te sleuren naar de verkiezingen.

  Het beste is dat Joke Schauvliege stante pede ontslag neemt. Als zij dat niet doet moet zij nog vier maanden spitsroeden blijven lopen of moet ze de vernedering ondergaan door haar eigen partij gedumpt te worden.

  05-02-2019 om 13:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het einde van Schauvliege?

  De complotverdachtmakingen van minister Schauvliege: een Vlaams voorbeeld van Trumpiaans fake news en van extreme domheid!

  05-02-2019 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4 februari en onze groene energie is nu al op

  Vandaag, op 4 februari, zullen we alle hernieuwbare energie die we in ons land in een jaar produceren al hebben opgebruikt. Dat blijkt uit een berekening van VRT NWS en Canvas, op basis van federale cijfers.

  Vanaf vandaag moeten we dus noodgedwongen verder met “grijze” energie uit kerncentrales, gas, steenkool of olie. Canvas maakt er opnieuw de Grey Day (grijze dag) van. Vorig jaar viel Grey Day op 2 februari. Dit jaar op 4 februari. Met dit tempo zitten we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Rond 2245 dus.

  04-02-2019 om 19:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de democratie

  In verband met de milieuproblematiek gaan er meer en meer stemmen op om experten en/of burgerbewegingen beslissingsmacht toe te kennen.

  Democratisch gezien, is dat geen goed idee.

  Ook al vertoont onze democratie vele tekortkomingen, binnen de grenzen en de regels van ons democratisch systeem, moet de eindbeslissing bij de democratisch verkozen politici liggen. Als dat niet meer het geval is, zijn we op weg naar een technocratische, autocratische, dictatoriale... bestuursvorm.

  Ook de Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse democratie vertoont vele mankementen. Een ervan is ongetwijfeld de particratie. Daarbij is het opvallend dat politieke partijen, die particratie verwerpen zolang ze niet in het machtscentrum zitten maar eens ze de macht veroverd hebben, in geen tijd hun partij overal aan de knoppen positioneren.

  Een belangrijke rol van de individuele burger en van de burgerbewegingen is, alert te zijn voor dergelijke fenomenen, druk uit te oefenen op de politici , goed onderbouwde voorstellen en eisen op tafel te leggen en in de openbaarheid te brengen, de macht van hun stem voluit te gebruiken en uit te spelen .

  Het is duidelijk dat het 'middenveld' daarin een cruciale rol moet spelen. Het is evenwel merkwaardig dat nieuwe machtspartijen zoals de N-VA, dat middenveld liever kwijt dan rijk zijn.

  04-02-2019 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pluim voor de burgemeester van Brugge

  De nieuwe burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, wil een menswaardiger aanpak van de transmigranten in en rond de haven van Zeebrugge.

  -Er komen geen razzia's meer tijdens de voedselbedeling aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal.

  -De vrijwilligers die zich louter met liefdadigheid bezighouden, moeten met rust gelaten worden.

  -De slaapzakken en rugzakken, die door de politie in beslag worden genomen, mogen niet langer onmiddellijk vernietigd worden, maar moeten een tijdje bijgehouden worden. Ze kunnen eventueel door de vrijwilligers opgehaald worden.

  -Er komt een infopunt voor migranten.

  Proficiat burgemeester De fauw!

  04-02-2019 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!