NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De schande van de uittredingsvergoedingen
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  12-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is er nog plaats voor Hongarije in de EU?

  De manier waarop Hongarije optreedt tegen de vluchtelingen, is een beschaafd land onwaardig.

  Een triest en walgelijk hoogtepunt wordt bereikt in de beelden waarop te zien is hoe Hongaarse politieagenten hulpeloze, uitgehongerde en wanhopige vluchtelingen achter een draadversperring 'voeren'. Zoals dierentuinbewakers in de zoo de dieren voeren, gooien de agenten voedselpakketjes over de versperring in de samengedrumde massa haveloze vluchtelingen.

  Klaarblijkelijk is de Hongaarse regering helemaal vergeten hoe na de opstand van 1956, honderdduizenden Hongaarse vluchtelingen in West-Europa, ook in ons land, met veel medeleven en inzet  werden opgevangen.

  Is er voor een regering die zich zo barbaars en tegen alle Europese waarden en regels in, gedraagt, nog wel een plaats in de Europese Unie?

  ---------------------------------

  Klik op onderstaande link.

  http://cdnapi.kaltura.com/html5/html5lib/v2.34/mwEmbedFrame.php/p/1893081/uiconf_id/29488141/entry_id/1_xrx7qec3?wid=_1893081&iframeembed=true&playerId=kaltura_player&entry_id=1_xrx7qec3&flashvars[streamerType]=auto&&wid=1_kcb08yj3#

  12-09-2015 om 09:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beke: 'N-VA vergiftigt de publieke opinie'

  Beke, voorzitter CD&V:

  ‘Je kunt niet enerzijds aan burgemeesters vragen om extra opvangplaatsen te voorzien en anderzijds als partij de publieke opinie polariseren en vergiftigen’.

  Beke hekelt de dubbele tong waarmee N-VA volgens hem spreekt wanneer het over vluchtelingen gaat.

  (De Standaard)

  12-09-2015 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  11-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  X/17

  Vrijdag 11 september 2015

   

  Woestijnstorm

   

  We hebben drie dagen onder het stof gezeten. Donderdag klaarde het een beetje op. Er was geen zon, maar een fijne mistlaag met stof, dat overal doordrong, ook in onze kamer. En als de zon in de namiddag toch even te zien was, leek ze eerder op de maan, een witte ronde vlek zonder uitstraling. Niemand heeft dit hier ooit meegemaakt en we hebben al veel stormweer gekend. Het was als een afgezwakte versie van de sprinkhanenplaag voor de uittocht van het joodse volk uit Egypte. Je kon met je vinger overal een boodschap schrijven. Hier zegt men dat het meeste zand van Saoedi-Arabië komt, waar ook de meeste terroristen vandaan komen. Eén troost: in Saoedi-Arabië schijnen nu ook de meeste bekeringen tot het christelijk geloof plaats te vinden.

  De westerse media zagen in de zandstorm nog iets positiefs, in de zin van: “de woestijnstorm heeft het voordeel dat het leger niet kan bombarderen”. Het leger kan de terroristen niet bombarderen zodat deze laatsten vrij hun gruwelen kunnen verder zetten en nieuwe gebieden innemen. Echt goed nieuws (voor IS), menen onze media.

   

  Ongeduldig wachten op de kaarsenmachines

   

  In juni van   dit jaar maakten we in Libanon kennis met twee machines om kaarsen te maken en we leerden de stiel. Wegens de vele stroomonderbrekingen zijn kaarsen erg in trek. Er zijn organisaties die al beloofd hebben alles op te kopen wat we zullen produceren. We wilden aanvankelijk in Libanon al beginnen. Daarna wilden we met de machines naar Syrië komen, maar telkens daagden er onvoorziene moeilijkheden op. Nu is eindelijk alles in orde om de machines naar hier te brengen.   We zullen zelf beginnen met de kaarsenproductie om dan zeer vlug meerdere werknemers te kunnen inschakelen, zodat zij voor het onderhoud van hun eigen gezin kunnen zorgen en niet op de vlucht moeten.   Het uitdelen van voedsel, klederen en hulpgoederen blijft verder gaan, maar steeds meer wordt gewerkt aan het scheppen van werkplaatsen. Het gaat langzaam maar zeker. En er is nog veel nood. Alvast willen we de weldoeners hartelijk danken omdat ze ons in staat stelden deze twee machines te kopen. We hopen u volgende week hierover al meer te kunnen vertellen.

   

  De slachtoffers van de ‘vrienden van Syrië”

   

  Wij willen onze waardering uitspreken voor alle mensen, individuen zowel als groepen, die met oprechte edelmoedigheid hulp willen geven en daarbij creatieve, menswaardige oplossingen bieden aan vluchtelingen. Zolang we echter de werkelijkheid niet onder ogen willen zien, zal het alleen maar erger worden. Het gaat hier immers om een eorganiseerde misdaad. De vluchtelingen zijn de slachtoffers van de bewuste misdaden van de landen die zich in het begin tegen Syrië hebben gekeerd. En deze misdaden gaan in volle vaart verder. Op 5 september werd in Parijs een manifestatie gehouden, zogenaamd in solidariteit met de vluchtelingen. In feite was alles georganiseerd door de zogenaamde “oppositie”, die niets anders wenst dan Syrië verder vernietigen om het over te leveren aan de westerse machthebbers. Dus: nog meer vluchtelingen.

   

  Vluchtelingen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Bovendien is het een mensenrecht om in vrijheid te kiezen en elders te gaan leven en werken. Toch is hetgeen we nu zien gebeuren in Europa mensonwaardig. Tienduizenden hebben maar één wens: de dood ontvluchten. Daarbij komen velen om door uitputting, verstikking, verdrinking of worden welbewust vermoord. De media tonen uitvoerig deze tragedie. Wij willen evenwel de oorzaak blijven aanklagen: een welbewuste georganiseerde misdaad. De Franse president, François Hollande heeft nog eens in één zin alle monsterleugens over Syrië herhaald: De Syrische president is de schuld van alles, hij moordt zijn volk uit! Over de door het westen gesteunde terroristen en Daech spreekt hij niet. En “de vluchtelingen” kunnen nog een handje toesteken. Als de “bevriende” landen er in lukken hun terroristen ongemerkt tussen de vluchtelingen te schuiven, kunnen ze die willekeurig inzetten tegen de landen van hun keuze. Als men de vluchtelingenstroom wil stilleggen moeten we ophouden met deze misdaden en de monsterleugens aanklagen. Op 24 februari 2012 startte de club van de zelfverklaarde “vrienden van Syrië” (o.a. VS, EU, Saoedi-Arabië, Qatar, Turkijke, Frankrijk...) met de bedoeling systematisch Syrië te ontwrichten. Ze vergaderden in Tunesië, Turkijë, Doha, Londen, Parijs...). China en Rusland dankten voor de uitnodiging maar namen wijselijk niet deel. Laten zij nu maar een club oprichten van de “vrienden van de slachtoffers” van deze misdadige groep.

   

  De kleine Aylan Kurdi

   

  Wanneer alle westerse media op minder dan twee dagen tijd eenzelfde emotionele foto tonen en commentariëren, kun je al vermoeden dat dit beeld niet alleen goede gevolgen kan hebben maar ook misbruikt kan worden. Aylan Kurdi, een Syrisch jongetje van 3 jaar is blijkbaar verdronken en ligt op 2 september met zijn gezichtje in het zand op het strand van Ali Hoca, Bodrum, Turkije. Een hartverscheurend en emotioneel beeld. Laten we vooraf ons oprecht medeleven betuigen met het onbeschrijfelijke lijden van de ouders en de familie van dit kindje, indien het allemaal waar is wat de media willen tonen.

   

  De weredlwijd verspreidde foto was blijkbaar maar de helft. Het tweede deel van de foto toont Turkse paramilitairen waarvan een fotograaf, en verderop enkele mensen die aan het pootje baden zijn. Dat er gemanipuleerd is, wordt duidelijk al je ziet dat het kind loodrecht op de golven ligt. Het kan nooit op die wijze aangespoeld zijn. Een lichaam wordt door de golven gedragen en met de richting van de golven aangespoeld. Het kind is dus zo gelegd voor de foto. (Zie Thierry Meyssan, La fausse “crise des réfugiés, Réseau voltaire, 7 september 2015) . Alle moderne oorlogen werden gerechtvaardigd door emotionele monsterleugens. Collin Powel laat een gasfles ontploffen en maakt er een video van om te tonen dat Irak chemische wapens gebruikt. President Busch spreekt van de Iraakse werelddreiging van massavernietigingswapens. Onze NAVO toont een kolonel Kadhaffi die zijn volk gaat uitmoorden. En voor de Syrische president werden video’s voorzien van een man die baadt in het bloed van zijn eigen volk. De media staken deze leugens dan keurig in een journalistiek jasje. Ondertussen kon iedereen weten dat Irak, Libië, Syrië welvarende landen waren met een harmonieuze samenleving... tot het westers imperialisme er een hel van maakte, met de hulp van de hoger vermelde leugens.

   

  Als een weerhaan op de kerktoren

   

  Onze meest gezaghebbende journalisten volgen voorbeeldig de politiek correcte lijn. We hebben vorige maal al een antwoord gegeven op het artikel van Mark Van de Voorde (De xenofobe reflex is alom zichtbaar). Sommigen meenden dat ik de lauwheid van een dergelijke journalistiek niet genoeg heb aangetoond. En ze hebben gelijk. Eigenlijk is dit artikel als een strooppot met wat de openbare opinie graag heeft: onze westerse samenleving is zo goed en aantrekkelijk dat iedereen erbij wil zijn, ja onze westerse samenleving met alle waarden van het ogenblik zijn in volle opgang. Geweldig hé. Het bewijs: kijk maar eens naar de tienduizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten die plots ons paradijs ontdekt hebben. Wees maar niet bang van vreemdelingen (“xenofobe reflex” maakt journalistiek meer indruk), zij bewijzen immers ons groot gelijk. Ziedaar een ideale tekstschrijver voor een eerste minister die zich voorbereidt op de volgende verkiezingen... als een weerhaan op de kerktoren.

   

  Een politiek correcte topdiplomaat

   

  Een model van rationeel en diplomatisch plan krijgen we van een van onze meest gezaghebbende politici, Mark Eyskens, professor-emeritus, ex-premier minister en nu minister van staat: Tien voorstellen voor het vluchtelingenprobleem (deredactie.be, 7 september 2015). Hij begint met wat bij de mensen het meest leeft: het aangespoelde lijkje van Aylan, de misdaad van de mensensmokkelaars en het gebrek aan solidariteit. Zo trekt hij deskundig de aandacht van de mensen. Dan neemt hij de gelegenheid waar om de nationalistische partijen eens goed de mantel uit te vegen en daarbij de superioriteit van zijn partij en andere partijen te laten schitteren, omdat ze geïnspireerd zouden zijn door christelijke (?), humanistische, sociale en liberale waarden. En tenslotte rollen zijn tien logische voorstellen op perfect diplomatische wijze van de band: (1) onderling bindende afspraken maken, (2) billijke verdelingsquota afspreken zoals de hoogste instanties voorstellen, (3) geen 4-meter hoge betonnen muur om de xenofobe achterban te sussen, (4) populistische demagogen overstemmen, (5) een georganiseerde immigratie om ons demografisch deficit op te vullen, (6) een immigratiebeleid uitwerken, (7) de solidariteit van de rijke Arabische landen aanporren. (8) Natuurlijk moeten vooral de burger- en godsdienstoorlogen gestopt worden in Syrië, Libië, Irak, Jemen, Afghanistan        en landen van Zwart Afrika. Dat zou met militair ingrijpen van de NAVO of de VN moeten gebeuren maar hiervoor is er helaas geen eensgezindheid en het zou bovendien te veel kosten aan mensen en financies, (9) diplomatische oplossingen zoeken en (10) de ‘failed states” meer aanpakken.

  Ziedaar wat hoogst verstandige voorstellen lijken te zijn. Hij suggereert ook terecht dat een bevolkingstoename ons geboorte-tekort zou kunnen aanvullen. En verder uit hij een heel voorzichtige wens in de richting van Qatar, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman, stinkend rijk, die geen enkele vluchteling willen opvangen, met een houding van: wij zijn gesteld, wij hebben slaven genoeg! Deze minister van staat kent de wereld van de diplomatie en de politiek, nationaal en internationaal. Hij weet wat voor een goede dialoog nodig is en kent het verschil tussen het haalbare en niet-haalbare. Hij blijft intelligent, perfect en diplomatisch tussen de “politiek correcte” lijntjes. Dat de VS-Israël en de NAVO met hun bondgenoten van de genoemde landen een chaos hebben gemaakt, heeft hij niet opgemerkt. Dat staat ook in geen enkel erkend officëel document. Neen, die landen zelf met hun regering zijn de schuld. Zij zijn het die “burger- en godsdienstoorlogen” voeren en wij moeten die stoppen ... met nog meer westerse militaire vernietiging! Zo zeggen de officiële rapporten het duidelijk. En jawel, juist deze dagen roept de voorzitter van zijn partij op om militair in te grijpen in Syrië! De foto van de kleine Aylan heeft gewerkt. De soevereiniteit van een land komt niet ter sprake. Van de tienduizenden door het westen bewapende en gesteunde terroristen is geen sprake. Dat zijn voor hem waarschijnlijk complottheorieën die verspreid worden door mensen die niet zulk een hooggeleerde programmering hebben genoten en alleen maar zelfstandig vanuit hun eigen geweten en de werkelijkheid zelf kunnen denken. Dat een volk het recht heeft zijn eigen bestuur te kiezen en dat een president die door de overgrote meerderheid van zijn volk gesteund wordt, aan blijft totdat het volk anders beslist, zit ook niet in de politiek correcte programma’s. Dat geen enkel gezag ter wereld het recht heeft hier te komen moorden en vernielen, lijkt evenmin de moeite van het overwegen waard. Dat de economische sancties, opgelegd aan het Syrische volk, niets anders zijn dan economisch terrorisme, wordt evenmin vermeld. Het voor-geprogrammeerde westerse project wordt automatisch afgewerkt, als bij een robot of een machine, en diehebben geen eigen geweten: voorwas, was, zwieren, drogen, aan de draad hangen, plooien, strijken en opbergen. Helaas, wanneer men zo met een volk omgaat betekent het dood, vernieling en een massa vluchtelingen.

  Als Steffan de Mistura, speciale gezant van de secretaris generaal van de UNO voor Syrië iets goeds wil doen, kan hij best van een gewetensvol geheeloverzicht vertrekken. Sinds 2011 betalen Syrië en de Syriërs de enorme prijs van het expansionisme en de hebzucht van de VS en hun bondgenoten in het Midden-Oosten. Om hun plannen te realiseren hebben ze gerekend op een snelle omverwerping van de regering in Damascus en daarom hebben ze de meest barbaarse terroristengroepen opgericht, gefinancierd en bewapend. Het doel is niets minder dan een volkerenmoord van de Syriërs

  Zolang de misdaden tegen vredelievende, soevereine volken blijven doorgaan, gerechtvaardigd door de wet van de sterkste en gehuld in diplomatieke monsterleugens, zal ook de misdaad van de vluchtelingenstroom blijven toenemen. Dit kan niet technisch opgelost worden door robotten en machines maar door mensen met een persoonlijk geweten.

  P. Daniel

  11-09-2015 om 22:20 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Edith Stein: beschermheilige van Europa
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Edith Stein werd geboren in 1891 in Breslau in een joods orthodox gezin. Zij studeerde aan diverse Duitse universiteiten Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis.

  Zij was enkele jaren atheïste maar bekeerde zich onder invloed van de biografie van de heilige Theresia van Avila tot het katholicisme en liet zich op 1 januari 1922 dopen. In 1934 trad zij toe tot de orde van de karmelietessen.

  Edith Stein kantte zich tegen het nazisme. In 1938 week zij uit naar het klooster van Echt in Nederland maar zij werd in 1942 door de Gestapo opgepakt. Zij stierf in de gaskamers van Auschwitz op 9 augustus 1942.

  Op 11 oktober 1998 werd Edith Stein door paus Johannes-Paulus II heiligverklaard. Samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden, is Edith Stein beschermheilige van Europa.

  10-09-2015 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  09-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlinkse Jan Peumans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Het kan geen toeval zijn.

  Een dag nadat Vlinks, de linkse flaminganten, naar buiten trad bij monde van woordvoerder Velghe, uitte Jan Peumans zich. En op welke manier! Jan gaf De Wever en Francken een veeg uit de pan, en zei onomwonden dat deze lieden en ook andere kopstukken van zijn partij, er beter het zwijgen toe deden.

  En of hij gelijk heeft!

  In de partijhoofdkwartieren, inclusief dat van Peumans zelf, wordt er nu volop over gespeculeerd of de voorzitter van het Vlaams Parlement misschien ook wel de tot nu toe verborgen voorzitter van Vlinks is. Wie weet?

  09-09-2015 om 16:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De abdijkring van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Abdijkring van Postel is een groep van mensen die verbonden willen leven met de Postelse abdijgemeenschap.

  Elk jaar worden er twee ontmoetingsdagen georganiseerd. Naast de conferenties over een religieus thema, is er gelegenheid tot uitwisseling en tot deelname aan de eucharistie met de abdijgemeenschap.

  Op zaterdag 3 oktober is het thema van de ontmoetingsdag: 'Het leven en de geestelijke weg van de H. Edith Stein', met als spreekster dr. Ilse Kerremans.

  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met pater Nicolaas Gorts, nicolaasgorts@hotmail.com of 0495 52 46 54.

  ---------------------------

  Dr. Ilse Kerremans, chirurg, schreef recent een boek over Edith Stein met als titel 'Edith Stein - Leven aan Gods hand'. (Uitgeverij Halewijn)

  09-09-2015 om 13:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auteur Joost Zwagerman overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse auteur Joost Zwagerman is op 51-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral een gevierd romanschrijver en essayist maar schreef ook gedichten.

  ----------------

  ...zag jij misschien

  ...zag jij misschien dat ik naar jou,
  dat ik je zag en dat ik zag hoe jij
  naar mij te kijken zoals ik naar jou
  en dat ik hoe dat heet zo steels,
  zo en passant en ook zo zijdelings -
  dat ik je net zo lang bekeek tot ik
  naar je staarde en dat ik staren bleef.
  Ik zag je toen en ik wist in te zien
  dat in mijn leven zoveel is gezien
  zonder dat ik het ooit eerder zag:
  dat kijken zoveel liefs vermag.

  -----------------------------

  Die achternacht kwam ik mij tegen op een plek

  Die achternacht kwam ik mij tegen op een plek
  waar ik mij gewoonlijk niet vertoon.
  Ik stelde mij teleur. Sprak te luid
  tegen mensen die mij zichtbaar niet vertrouwden.
  Ik wilde dat ik vond dat ik naar huis toe wilde
  en sprak mij aan om hiervandaan te gaan
  maar dat was zo gemakkelijk nog niet. Ik verloor mij
  in gesprekken die ik al zo vaak gevoerd had
  zonder zicht op toonzaamheid
  of zelfs maar dunne trucs
  waarmee je doorgaans
  een kapotte nacht doorkomt.

  Het eindigde ermee dat ik van alles
  in mijn oor siste wat ik maar half verstond.
  Wat doe je op zulke momenten? Ik liet mij
  voor wat ik was; het had geen zin mij het zwijgen
  op te leggen, ik was berstensvol op mij gebeten
  en toen het eenmaal ochtend was
  zag ik mij als zo vaak in tongen terug
  als het legioen dat vreemden streelt.
  Spreekwoord was ik dat niet snapt,
  gaandeweg de dag werd ik weer opvoeding
  die ouders voor hun kinderen uitdenken
  en in het holst van alle bruikleen
  was ik wat ik telkens na zo'n achternacht in corvee
  en klatering moet zijn: voor dag en dauw de bijbel,
  met stofomslag en in voldongen esperantoklanken,
  een man om van kaft tot kaft uit voor te lezen

  ------------------------------
  Uit: 'Roeshoofd hemelt', 2004.

  09-09-2015 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  08-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Linkse flaminganten komen naar buiten

  Vlinks, een nieuwe tak binnen de Vlaamse Beweging, komt naar aanleiding van de asiel­crisis voor het eerst naar buiten. ‘Als flaminganten willen we mee een signaal geven dat Vlaanderen een open regio hoort te zijn. Een Vlaanderen dat zijn deel wil doen om het leed van oorlogsvluchtelingen te verlichten’, aldus woordvoerder Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds.

  Vlinks is van mening dat het gebrek aan solidariteit bij een aantal Europese landen geen excuus mag zijn om als Vlaming apathisch en onverschillig te blijven. En nog minder mag de Vlaamse strijd gebruikt of misbruikt worden om racisme, uitsluiting en xenofobie aan te wakkeren.

  08-09-2015 om 11:46 geschreven door Gust Adriaensen


  07-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed met de schepping

  Paus Franciscus in Laudato Si:

  CHRISTELIJK GEBED MET DE SCHEPPING

  Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,

  die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.

  Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid

  en uw tederheid.

  U zij de lof!

  Zoon van God, Jezus,

  door U is alles geschapen.

  Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,

  Gij zijt deel geworden van deze aarde,

  en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.

  Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel

  met uw heerlijkheid als Opgestane

  U zij de lof !

  Heilige Geest, die met uw licht

  deze wereld richt op de liefde van de Vader,

  en de weeklacht van de schepping begeleidt,

  ook Gij leeft in onze harten

  om ons aan te zetten tot het goede.

  U zij de lof!

  Heer God, Een en Drievuldig,

  kostbare gemeenschap van oneindige liefde,

  leer ons U te aanschouwen

  in de schoonheid van het heelal,

  waar alles spreekt van U.

  Wek onze lofprijzing en dankbaarheid

  om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.

  Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen

  met al het bestaande.

  God van liefde, toon ons onze plaats

  in deze wereld

  als instrumenten van uw liefde

  voor alle wezens van deze aarde,

  want geen enkel van hen wordt door U vergeten.

  Verlicht hen die macht en geld bezitten,

  opdat zij worden behoed

  voor de zonde van de onverschilligheid,

  het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,

  en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.

  De armen en de aarde schreeuwen:

  Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,

  om ieder leven te beschermen,

  om een betere toekomst te bereiden,

  opdat uw Rijk kome

  het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.

  U zij de lof!

  AMEN

  07-09-2015 om 17:00 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!