NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barbaars haatproza
  Op een aantal internetfora wordt dezer dagen de vraag gesteld: 'Hebt u begrip voor de asielzoekers (die kranen bezetten)?

  Dat op dergelijke vraag met 'ja' of 'neen', eventueel met de nodige argumenten, geantwoord wordt, behoort tot de spelregels van een 'forum'.

  Maar het haatproza dat velen publiceren, tart de verbeelding. Een bloemlezing: laat ze maar zitten, ze vallen er wel uit als ze het moe zijn; chantage, afdreiging, bedriegerij, leugens, profitariaat, dat is de leuze van de asielzoekers; vorm van terrorisme;luiaards, vandalen; kliek van Belgische bandieten die die mensen nog opstoken;laat de brandweer er de spuit op zetten; vervolgde criminelen en economische profiteurs;al wat stinkt moet verwijderd worden; gespuis; dat ze springen...we zullen mee aftellen 10,9,8,, enz.Probleem lost zichzelf op; er stroom opzetten;zet gerust de kraan in werking;uit die kranen schudden en afvoeren; ze gewoon uitschieten; slaan, schieten, stampen.

  Schokkend, primitief en intriest! Klaarblijkelijk dromen deze mensen van de toepassing in ons land van barbaarse methodes, die in verleden en heden in dictatoriale regimes (die vele asielzoekers ontvlucht zijn) gebruikt werden en worden.

  31-07-2008 om 10:01 geschreven door Gust Adriaensen


  27-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendemocraten?
  Twee recente feiten doen je toch wel serieus twijfelen aan het etiket 'christen' waarmee de grootste Vlaamse politieke partij zich nog altijd zo graag tooit.

  Uitpakken met evangelische inspiratie en waarden maar PS, Ecolo en CdH verwijten dat zij wanhopige asielzoekers steunen bij hun pogingen om, ook door hongerstaking, gehoord te worden.

  En dan is er onuitstaanbare ijdeltuit en Rambo De Crem. Hij sleurt het Belgische leger mee in een uitzichtloze oorlog. De operatie is gevaarlijk en kost handenvol geld, dat dan bespaard moet worden op de lopende humanitaire activiteiten van het leger.

  Hardvochtigheid ten aanzien van asielzoekers en liever vechten dan helpen: ziedaar wat CD&V klaarblijkelijk ook beschouwt als 'christelijke roots en waarden'!

  27-07-2008 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thornhaiku

  Een dag in juli.
  Zo stralend is jouw gezicht
  in het witte Thorn!

  23-07-2008 om 07:47 geschreven door Gust Adriaensen


  22-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karadzic

  De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Karadzic is eindelijk gearresteerd.

  Deze psychiater en dichter draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de jarenlange belegering met duizenden doden, van Sarajevo en voor de uitmoording van 8000 moslimmannen in Srebrenica.

  Dat het 13 jaar geduurd heeft vooraleer deze misdadiger gevat kon worden, heeft m.i. meer te maken gehad met politieke overwegingen dan met het onvermogen van de (internationale) opsporingsdiensten. Ongetwijfeld heeft de dreiging dat Servië geen lid zou kunnen worden van de EU, vooraleer de nog gezochte oorlogsmisdadigers opgepakt zijn, uiteindelijk de doorslag gegeven.

  Het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag kan nu gaan oordelen over de misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd door Radovan Karadzic.

  22-07-2008 om 19:36 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Meetjesland
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele dagen geleden met een aantal familieleden per fiets en te voet (een deel van) het Meetjesland verkend.

  Eeklo is een provinciestadje met een fraai belfort en nogal wat kleinere en grotere, oudere en recentere kunstwerken in het straatbeeld. Een verzorgde openbare ruimte blijkt  evenwel geen topprioriteit voor het Eeklose stadsbestuur te zijn, het algemene beeld oogt eerder groezelig.

  Landschappelijk kon het eerste deel van de tocht weinigen bekoren: een slordig landbouwgebied met in Kaprijke weliswaar een uitgestrekte, mooie Dries.

  Vanaf het schilderachtige kerkje van Sint-Jan-in-Eremo kreeg de streek meer allure met de Boerenkreek, de Blokkreek, de Hollanders Gatkreek en de Vrouwkeshoekkreek.

  Voorbij Sint-Laureins, dat kan pronken met zijn imposante, neoclassicistische 'Godshuis', volgden we een tijdlang het Leopoldkanaal en bereikten we Maldegem. Dat bleek een verzorgd stadje te zijn, met een interessant park tot in het hart van de gemeente en een bijzonder fraaie site van kerk en ommegang in een groen decor.

  Langs het Schipdonkkanaal (waarvan de eventuele verbreding de laatste tijd veel tegenstand (m.i. terecht) oproept, naar Balgerhoeke met zijn 19de eeuwse spoorwegbrug, een te bewaren voorbeeld van industrieel erfgoed.

  In de vooravond waren we terug in Eeklo, waar op dat moment alleen nog maar wat leven te bespeuren was in en rond de horecazaken op het Marktplein. Ons gezelschap droeg daartoe bij in een van die etablissementen, ik meen 'Het Middenstandshuis' en daar waren bediening en wat er op tafel kwam, alleszins verzorgd.

  21-07-2008 om 18:27 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen zonder papieren

  Enkele dagen geleden deed kardinaal Danneels namens de Belgische bisschoppen een oproep om de asielzoekers niet te vergeten en een politieke oplossing voor hen te vinden.

  Danneels' dringende vraag getuigt van groot inlevingsvermogen in de dramatische situatie van de mensen zonder papieren én van een waarachtige zowel christelijke als humane bekommernis om medemensen in nood.

  Vele reacties op internetfora daarentegen, geven uiting aan een onvoorstelbare domheid, een kwaadaardige papenvreterij en een keihard egoïsme. Oordeel zelf maar:

  -'Laat de kerk een van haar duurste kunststukken verkopen...'

  -'Er is in Rome een heel groot gebouwencomplex, waar er nog heel veel plaats is...'

  -'Laten we niet vergeten wie in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de uitzichtloze situatie van de asielzoekers: de gelukzoekers en de linkse ngo's...'

  En dan te bedenken dat er reeds zovele jaren onderwijsplicht tot 18 jaar bestaat.

  17-07-2008 om 17:36 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Limieten

  Leterme heeft ongetwijfeld gelijk wanneer hij zegt dat 'we nu gestoten zijn op de limieten van ons federale bestel'.

  Hij zou er eerlijkheidshalve aan toe moeten voegen dat hij zelf onzacht gebotst is met zijn persoonlijke en politieke limieten.

  16-07-2008 om 09:12 geschreven door Gust Adriaensen


  15-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedwongen ontslag
  'De Standaard' stelt de vraag of Leterme de juiste beslissing nam door het ontslag van zijn regering aan te bieden. Werd de premier er niet toe gedwongen?

  Niet vergeten dat de communautaire beloften, die electoraal lonend bleken te zijn, uiteindelijk Leterme de das hebben omgedaan. Je hoefde niet veel politiek inzicht te hebben om te beseffen dat een grote staatshervorming en de splitsing van BHV, niet konden zonder belangrijke toegevingen aan de Franssprekenden. Meer dan waarschijnlijk zag Leterme dat ook wel in. Wat hem een klinkende verkiezingsoverwinning opleverde, werd een strop waaruit hij zich een jaar later niet meer bevrijden kon.

  Anderzijds werd hij ook gedwongen tot ontslag door de kartelpartner en door een aantal bonzen uit zijn eigen partij. Leterme wilde er alsnog de gewesten en gemeenschappen bij betrekken, in het bijzonder Peeters en Demotte. Hij wilde dus doorgaan maar NVA en belangrijke politici in zijn eigen partij verhinderden dat.

  Wat Leterme, rijkelijk laat, voorstelde, is m.i. de weg die in de toekomst bewandeld zal worden. Is volgend scenario zo ondenkbaar: tot rust komen, een co-formateurschap van Reynders en Leterme (als hij mag van zijn partij), het onmiddellijk betrekken van de ministers-presidenten van de gewesten en gemeenschappen bij de besprekingen. Dat is, om de woorden van Reynders te parafraseren, al een staatshervorming op zich, omdat op die manier erkend wordt wat ook Peeters' mantra is: de basis voor een stevige federale regering ligt bij de regio's.

  Wedden dat er dan veel meer kans is op een grondige staatshervorming?

  15-07-2008 om 18:00 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arrogantie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dedecker orakelt: 'Het moet gedaan zijn met de Walen vis te geven, we moeten ze zelf leren vissen!'

  Laat dat nu de slogan zijn die steevast werd gebruikt met betrekking tot de ontwikkelingshulp aan derdewereldlanden.

  Dat Dedecker en talloze Vlamingen met hem, die slagzin gebruiken, toont scherp aan, welke proporties de arrogantie en de vernederingsdrang van Dedecker en co. hebben aangenomen.

  De Franssprekenden zijn terecht bevreesd voor een Vlaanderen dat bulkt van het geld en barst van zelfingenomenheid en pretentie.

  14-07-2008 om 16:30 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 juli
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nationale Feestdagen en kritisch erover nadenken, sluiten meestal elkaar uit. En toch wil ik het even doen op deze regenachtige 11de juli. En welke gedachten borrelden op?

  -De media-aandacht voor de Vlaamse feestdag, staat in schril contrast met de zo goed als algemene publieke onverschilligheid en de desinteresse én het kennisgebrek van in het bijzonder de jongere generaties: '11 juli? Wa is da voor iets?'

  -Kan iemand vertellen wat bv. 'De Vlaamse cultuur', 'Het Vlaamse volk', 'Integratie in Vlaanderen', precies inhoudt?

  -Is, dankzij de federalisering, het cultuurniveau in Vlaanderen gestegen, de taalbeheersing verbeterd, de kwaliteit van het onderwijs versterkt?

  -Zullen na een grote staatshervorming of in een zelfstandig Vlaanderen, er geen bedelaars of daklozen meer zijn? De ruimtelijke ordening en stedenbouw eindelijk echt orde op zaken stellen? De sociale tegenstellingen verdwijnen? Zal het onderwijs voor alle bevolkingsgroepen even toegankelijk en kwaliteitsvol zijn?

  -Waarover wordt door de herauten van grotere Vlaamse zelfstandigheid hoofdzakelijk gesproken? Juist. Over centen. Nog meer financiële en economische macht voor een van de rijkste regio's ter wereld. En natuurlijk ten koste van het arme, morsige broertje in Wallonië in de eerste plaats en van alle andere armlastigen, overal ter wereld. 'Dat ze geen nagel hebben om hun gat te krabben, is toch hun eigen schuld. Aartslui, nietwaar! De hardwerkende Vlaming dankt zijn welstand uitsluitend aan zichzelf en daar is hij fier op!'

  -Ondertussen wordt 11 juli niet alleen overgoten met Belgische buien maar ook met grote woorden en eisen. Naar de anderen toe. Een 'nationale feestdag' is zeker geen dag om zich te bezinnen. Er is ook lekker wat geruzie. In het 'Vlaamse kamp'. Tussen CD&V en NVA. En binnen het CD&V. De premier botst met de voorzitster (sinds ze presidente is, heeft ze nog een verbetener trek om de mond gekregen). Van tussen de coulissen, geven Tony Van Parys en Erik Van Rompuy, die het nooit zullen verteren dat ze geen minister mochten worden, Leterme geregeld dolkprikjes in de rug. De Vlaamse minister-president Kris Peeters voelt zich machtiger en beter in zijn vel dan de belaagde en krampachtige premier en laat dat ook geregeld voelen en horen. Het moge voor iedereen duidelijk zijn: premier Leterme krijgt de laatste tijd meer stokken in de wielen gestoken door zijn kartelpartner en vooral door een aantal bonzen uit zijn eigen partij dan door de Franssprekenden.

  Kortom, een heerlijk Vlaams zootje op 11 juli.

  -Er komen opklaringen aan. Misschien toch nog zon op de Vlaamse nationale feestdag. En die is er goddank, voor iedereen.

  11-07-2008 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  08-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Internetrekening

  Twee merkwaardige dingen vallen in het oog bij de huidige renteoorlog tussen de grootbanken.

  De maximumrente op de gewone spaarboekjes is door de regering vastgelegd op 4%. Hoewel verscheidene kleinbanken erop aandringen  die maximumrente te verhogen, weigert de minister van financiën dat te doen. Volgens economieprofessor Paul De Grauwe heeft dat uitsluitend te maken met de belangen van vooral de grootbanken. Zonder de hulp van deze liberale minister zou de markt hen dwingen om meer uit te betalen aan de kleine spaarders.

  Ronduit discriminerend ten aanzien van de vele mensen die niet beschikken over internet of niet in staat zijn online te bankieren, is de beslissing van Dexia (nota bene voor een belangrijk deel gegroeid uit de werknemersspaarbank BAC) en nu ook van Fortis, de verhoging tot 4% rente, uitsluitend voor te behouden voor de internetrekeningen. Het is een degoutant staaltje van financiële benadeling op basis van het niet-bezitten van een pc en internet of het gebrek aan vaardigheid om ermee te werken.

  Dat daartegen tot nu toe weinig of geen reactie loskomt in de media, de verbruikersverenigingen (bv. Testaankoop), de politieke partijen, de vakbonden en het ACW, is onbegrijpelijk!

  08-07-2008 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roodborstje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Roodborstje

  siddertak
  trippeltrap

  kijk

  het roodborstje
  is teruggekeerd

  misschien is het een ander
  misschien is het niet weg geweest

  toch zeggen wij

  HET roodborstje
  is er weer

  snikkikkend
  in de dwarrelblaren

  07-07-2008 om 13:44 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In memoriam Ward Bruyninckx (16 januari 1924-23 juni 2008)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In een bomvolle Sint-Martinuskerk had op 30 juni in aanwezigheid van de Antwerpse bisschop, de begrafenisplechtigheid voor Ward Bruyninckx plaats.

   

  Hij werd priester gewijd in 1948, was 10 jaar leraar en 18 jaar nationaal proost van de Chiro. Daarna was hij nog 27 jaar actief in de opleiding voor pastorale werkers en diakens en in het catechumenaat.


                                         

  Een priester dus van de actie. Maar ook een man van het woord, het geschrevene en gesprokene. Zijn bezinnings- en gebedenboekjes kenden een enorm succes en ook nu nog wordt er bij diverse plechtigheden, gretig gebruik van gemaakt. Ward was ook een begenadigd spreker. De toehoorders geraakten onweerstaanbaar in de ban van de harmonie tussen inhoud en vorm.

   

  Ward Bruyninckx was een warmhartige persoonlijkheid, die zich verbonden bleef voelen met zijn Retiese wortels en familie, en voor wie iedereen die hem mocht kennen, respect en bewondering voelde.

  05-07-2008 om 14:40 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een schim
  In 'De Standaard' wordt niet alleen heel sceptisch gedaan over de politieke slaagkansen van de regering Leterme maar wordt ook een bijzonder somber beeld opgehangen van de mens Leterme.

  Volgens de krant is Yves Leterme nog maar de schim van de politicus die een jaar geleden 800.000 stemmen wist te vergaren.

  Zowel fysiek als psychisch zou het met de premier ronduit slecht gaan. De problemen waarmee hij als regeringsleider te maken heeft, vreten aan hem. Dat is voor iedereen duidelijk. Daarbij zou de ziekte van enkele maanden geleden nog niet helemaal overwonnen zijn en een belangrijke negatieve rol spelen.

  Nog erger is het psychische portret dat 'De Standaard' tekent en daarbij wordt gretig geput uit anonieme CD&V-bronnen. De premier zou zich meer en meer binnen zijn partij isoleren. De relaties met Inge Vervotte, Jan Callebaut en Kris Peeters, zouden vertroebeld zijn. Met leden van de CD&V-fracties heeft hij nog weinig contact. Partijleden met goedbedoelde opmerkingen en journalisten veegt hij woedend de mantel uit.

  Kortom, zoals een CD&V'er, volgens 'De Standaard' zegt: 'Ik herken hem echt niet meer.'

  04-07-2008 om 11:36 geschreven door Gust Adriaensen


  03-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Damiaan
  De aanstaande heiligverklaring van pater Damiaan is terecht een reden tot fierheid en hoop voor zeer velen in de hele wereld, niet in het minst voor de inwoners van dit land.

  En het is goed en betekenisvol dat kardinaal Danneels de heiligverklaring van Damiaan aangrijpt om nogmaals een oproep tot solidariteit te doen met alle 'melaatsen' van vandaag: daklozen, mensen zonder papieren, werklozen, mensen zonder land en zonder hoop...'


  03-07-2008 om 16:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De recente onafhankelijkheidsverklaring van Schoonbroek door rebellenbeweging SOA, blijft rimpels veroorzaken in het dorpspolitieke landschap.

   

  Eerder werd reeds gemeld dat er een breder onafhankelijkheidsfront in de maak was , waarin Werbeek-Hodonk-Brand, het zgn. WEHOBRA, een steeds prominentere rol speelt, en ook de Schoonbroekse buitengebieden, Kortijnen en Kinschot, verenigd in het energieke KORSCHOT, zich niet onbetuigd laten. Volgens de allerlaatste berichten, zou ook Hoeven, zowel dat onder de Retiese als Hoeven onder de Kastelse jurisdictie, zich bij het front hebben aangesloten.

   

  Na een reeks intensieve gesprekken op diverse geheim gehouden (kroeg)plekken, zou naar verluidt, uiterlijk op 15 juli een globaal akkoord bereikt worden. Momenteel wordt ijverig aan de postjesverdeling  gesleuteld. Aangezien de nieuwe heerlijkheid de bestuursfuncties van het Ancien Régime in ere wil herstellen, is dat niet zo’n eenvoudige zaak. Zoek maar eens een bekwame drossaard en competente schepenen, bedezetters, borgemeesters, zandmeesters en keurmeesters. Ook over de dorpshymne zou nog onenigheid bestaan. Volgens een insider verwacht de hymnewerkgroep iets moois van een samenwerking tussen Chris Dockx en Juul Kabas, wiens betoudovergrootvader overigens een rasechte Werbekenaar was. Wat het embleem betreft, is er, aldus een welingelichte bron, eensgezindheid: Sint-Job op een Werbeekse bok. De betekenis van Job voor Schoonbroek en omstreken, hoeft geen betoog. Voor de Werbeekse bok, heeft de commissie die zich boog over de embleemkeuze, geput uit het krachtige afdreunrijmpje: Werbeek, scherbeek, boksgelaai, in Werbeek hebben ze een bok, daar rijen de boeren van Werbeek op.

   

  Het moge voor iedereen duidelijk zijn: 15 juli wordt een historische datum in de dorpshervorming en de afwikkeling van de kwestie S-W-B. De politieke analisten die durven beweren dat deze ontwikkelingen in het Land der Neten, geen enkele impact hebben op de nationale regering, zijn, met permissie gezegd, kerstekinderen. Mochten de Heren van Retie, zich niet goedschiks neerleggen bij de afscheuring van de rijkere buitengebieden en aansturen op een  confrontatie in de ruilverkavelingsmaïsvelden langs de Looiendse Nete en de zompige beemden langs de Zwarte Nete, dan geef ik geen cent meer voor de overlevingskans van de federale regering .

   

  Eerder dan de staatshervorming en B-H-V, wordt de Retiese dorpshervorming en de reeds lang aanslepende kwestie S-W-B, het echte en dramatische Waterloo voor Leterme!

   

  03-07-2008 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!