NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
 • Paus Franciscus steunt het migratiepact
 • Christen-zijn in de 21ste eeuw
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  20-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië

  Zaterdag 12 – vrijdag 18 januari 2012

  Omdat abouna Georges, de byzantijnse priester uit Qâra ook deze dagen
  niet één keer kon komen wegens de onveiligheid, (wat we wel gehoopt
  hadden) heb ik gisteren met de gemeenschap uiteindelijk de ritus van
  de zegening van het water gedaan. Op de middag vierden we de
  eucharistie en daarna volgden de lange gebeden en lezingen met een
  processie doorheen heel het huis (behalve de toren), waarbij iedere
  kamer werd gezegend onder het zingen van  liederen afgewisseld met
  gebeden. Dit hoort eigenlijk bij het feest van Epifanie.

  Het mysterie
  van de menswording in het Oosten wordt wellicht dieper en ruimer
  doordacht en beleefd dan in het Westen. Voor ons gaat het nagenoeg
  uitsluitend om de kribbe en het tedere gebeuren van de geboorte van
  een Kindje. Het is zowat het enige feest dat – gelukkig - nog enige
  invloed heeft op het openbare leven. Onze dorpspleinen die heel het
  jaar overvol zijn, hebben met kerstmis hier en daar nog een plaats
  vrij voor een kerststal en het lawaai van toeterende auto’s wordt voor
  één keer nog overstemd door mooie kerstliederen. Het is een teken dat
  er diep in het hart van ieder mens toch een hunker is naar echte
  vrede.

  In het Oosten gaat het echter om de vele “verschijningen van
  God in deze wereld”. In de antifoon op de lofzang van Maria in de
  Latijnse vespers van Epifanie of de Openbaring is daar nog iets van
  overgebleven: de wijzen die door de ster naar Bethlehem geleid worden,
  Jezus die op de bruiloft van Cana water in wijn  verandert en Jezus
  die gedoopt wordt in de Jordaan. Hierbij wordt ook onze deelname aan
  Jezus’ leven door ons doopsel gevierd.

  Vandaag is het de grote opruim van het kerstgerief met kerstallen en
  versieringen terwijl we nu eigenlijk de traditionele kerstsfeer
  beleven: - 6 graden en een pak sneeuw. Dit betekent ook dat de
  leidingen bevroren zijn die het water van de zonne-energie naar de
  douchen moeten brengen. En voor een ijskoude douche lopen zelfs onze
  sterkste  ijsberen nog niet warm. Bovendien is er hierna in de toren
  helemaal geen water meer dat uit de kranen komt, ook geen koud water.
  Even wachten of elders water zoeken. Maar ook nu gaan onze gedachten
  en gebeden naar de massa’s vluchtelingen in Syrië en er buiten, die
  veel erger onder de koude lijden, de meest elementaire beschutting
  moeten missen en niet eens de kans meer krijgen om, zoals wij, “te
  leven van het werk van onze handen”.

  Zondag is een geweldige uitvinding, die hier echt als een vrije dag
  wordt beleefd. Op de middag is er een feestelijke eucharistie. Omdat
  de byzantijnse priester uit Qara die enkele kilometer nog steeds niet
  in veiligheid kan afleggen zorg ik voor de zondagseucharistie volgens
  de Latijnse ritus maar wel in byzantijnse kleding (goudgele met vele
  versieringen en goud, schitterend) en vele Arabische gezangen en
  gebeden. Ook  houden we een processie voor de offergaven. De drie
  kleine meisjes, die hier opgevangen zijn, hebben hun mooiste
  engelenkleedjes aan, omdat ze ook enkele liedjes zingen en zij mogen
  bij de processie het processiekruis en de twee cherubijnen dragen.

  Na
  de eucharistie wordt nog wat aan het eten gewerkt en als het klaar is
  zoeken we een gezellige plek voor het middagmaal. In de zomer is dat
  meestal in de schaduw in de tuin, in de winter, zolang het kan zoals
  nu , in het atrium.  Dan volgt een flinke rusttijd en in de late
  namiddag of de vroege avond kijken we meestal samen naar een
  religieuze, leerrijke, stichtende of komische film. Door de jaren heen
  hebben vele mensen ons goede dvd’s gegeven (altijd nog welkom
  natuurlijk)  om van te genieten. En deze avond hebben we genoten van
  de oude  dvd “Les cloches de Ste Marie” (een jonge aalmoezenier – Bing
  Crosby – in een school, bestuurd door een zuster directrice – Ingmar
  Bergman – omring door een hele groep zusters en alle grappige
  spanningen ermee verbonden). 

  Er zijn natuurlijk vele mensen die s’
  zondags noodgedwongen moeten werken, maar over het algemeen zou een
  grondig herstel van de zondag voor velen een weldaad  zijn. Goede
  inspiratie hiervoor is te vinden in de prachtige apostolische brief
  van Johannes Paulus II over de ‘Dies Domini’, de Dag van de Heer (31
  mei 1998). Hij legt nauwkeurig uit dat de Zondag is: 1. De dag van de
  Heer  (om God te danken voor de schepping en de verlossing), 2. De Dag
  van Christus (die ons door zijn sterven en verrijzen de herschepping,
  verlossing en uitstorting van de Geest gaf), 3. De dag van de Kerk (de
  familiale geloofsgemeenschap in lofzang verzameld rond de
  eucharistie), 4. De dag van de mens (die tijd neemt voor de rijkdom
  van het leven en de geestelijke waarden van gebed, bezinning,
  liefdedienst, vreugdevol samenzijn) en 5. De dag der dagen of de Heer
  der dagen (met het beleven van het  ritme van de zondag, het wekelijks
  paasfeest, valt heel het leven in zijn juiste plooi).

  Maandag begint heel de  gemeenschap weer aan de amandelen. Er zijn
  nog flink wat zakken te doen. En de kamer die uitgebrand is, de enige
  die echt verwarmd was, moet grondig gepoetst en hersteld worden.
  Bovendien hebben we plots een aanvraag gekregen van een winkel in
  Libanon die een hoekje wil vrij houden om onze producten (kruiden,
  zalven, snoeperijen…) te verkopen. Er is voorlopig nog werk genoeg.

  Dinsdag hebben we plots nagenoeg gans de dag stroomonderbreking gehad.
  Wel hadden we overdag flinke zon, zodat we toch even ons wasgoed
  konden laten drogen. Ons wasmachine is nog altijd kapot maar
  ondertussen hebben de jongens een ander gevonden dat ze wel
  gerepareerd hebben. Het wekt, al is het wat primitief.

  Op diplomatiek vlak  is er een erg positieve ontwikkeling. Vorige
  vrijdag is er een bescheiden ontmoeting geweest tussen Washington,
  Moskou en L. Brahimi. De Russische woordvoerder van buitenlandse zaken
   Alexander Loukachevitch kon meedelen dat Rusland consequent vasthoudt
  aan de principes: alleen de Syriërs mogen over hun lot beslissen en
  wel zonder enige voorafgaande voorwaarde van buiten af, op basis van
  het communiqué van Genève (30 juni 2012). Verder is er ook een
  ontmoeting geweest tussen Egypte en Iran , waarbij Egypte opgeschoven
  is naar de politieke oplossing, door Iran voorgesteld. De zoon van
  koning Abdallah van Saoedi-Arabië, prins-opvolger  Abdel Aziz heeft
  vervolgens in Jordanië een discrete ontmoeting gehad met Syrische
  officieren en beloofd de hulp aan terroristen drastisch te
  verminderen. Hij heeft zich daarmee gedistantieerd van de emir van
  Qatar. Amerika begint ondertussen meer schrik te krijgen van
  salafisten en jihadisten verbonden met Al Qaeda dan van Iran, waardoor
  de ontwrichting van Syrië diplomatiek minder belang krijgt. Denken we
  aan de oude volkswijsheid: wie wind zaait zal storm oogsten. De grens
  met Turkije schijnt gesloten te zijn om de stroom van terroristen af
  te sluiten. Ik begrijp wel niet goed hoe ze een grens van nagenoeg 800
  km kunnen afsluiten, maar daar moeten wij gelukkig niet voor zorgen.
  En hoe de wijzen uit het Oosten, die Jezus in Bethlehem kwamen
  aanbidden en Hem hun gaven brachten, nu terug thuis moeten geraken
  weet ik ook niet, maar die zullen wel een omweg vinden.

  Op diplomatiek vlak is alles klaar om spoedig tot vrede te komen in
  Syrië. De rust op het terrein is er echter nog lang niet. Turkije,
  Qatar en Frankrijk kunnen dan wel diplomatiek geïsoleerd geraken, zij
  blijven openlijk  terroristen steunen (ongetwijfeld ook met de geheime
  steun van Amerika en anderen). Zij gaan verder met te proberen alsnog
  het land te ontwrichten en in te delen in etnische groepen, waarbij de
  christenen helemaal moeten verdwijnen. Ook in onze eigen omgeving is
  het gevaarlijker en onrustiger dan ooit. Woensdag is het een dag
  geweest van kidnappings, aanslagen en moorden. Allemaal hier in de
  buurt. Dinsdag en woensdag hebben we nagenoeg heel de dag én de nacht
  stroomonderbreking gehad, op enkele luttele uren na. Er is die twee
  dagen hard gewerkt, tegelijk aan de amandelen en aan het verwijderen
  van het roet van de balken van de uitgebrande kamer. De fraters aan
  het werk in die uitgebrande kamer zaten zelf helemaal onder het roet
  en bleven buiten eten om daarna nog een tijd door te werken en dan
  hopelijk een warme douche te nemen. Het weer is ondertussen iets
  minder koud geworden.

  Woensdagavond hebben we ons eenvoudig avondmaal
  genomen in een zaal boven, waar overdag in groep aan de amandelen
  wordt gewerkt en waar een houtkacheltje geïnstalleerd is. Erg gezellig
  avondmaal bij  kaarslicht en bij enige warmte. Bovendien was er weer
  iemand jarig en dus verscheen er een taart met kaarsjes, waarvoor we
  deze keer dus de lichten niet hoefden te doven omdat er helemaal geen
  karhabah of elektriciteit was.

  Donderdagavond celebreren we de eucharistie op voorspraak van de hl.
  Antonius, de grote, de vader van het monnikendom. ’s Avonds besluiten
  de fraters om nu toch maar eerst de toren de gaan zegenen, wat nog
  altijd niet gebeurd is. Met kruis en  wijwater trekken we zingend en
  biddend van onder naar boven en terug: “Hoe blij was ik toen men mij
  riep, wij trekken naar Gods huis…” (psalm 122). We zijn juist binnen
  ofwe worden opgeschrikt door ontploffingen. Rond het klooster is er
  een bombardement van het leger bezig. En het is wel heel dichtbij. We
  doen rustig heel onze toer langs alle kamers, met begin en einde in de
  kapel.  We wachten nog even en we horen ondertussen geen ontploffingen
  of schoten meer. Vlug terug naar de refter, langs de kortste weg over
  de koer. Iedereen is klaar voor het uur O. Ik haal het Allerheiligste
  Sacrament uit de kerk en breng het in veiligheid. Dan gaan we rustig
  in de refter in de zetels zitten. Ter ere van de hl Antonius en zijn
  naamgenoot onder ons, hebben de zusters weer een verjaardagstaart
  voorzien. Er wordt gezongen en gesnoept. Ondertussen is Faycal, onze
  engelbewaarder, alawiet er bij gekomen en heeft het jonge soennitisch
  gezin van de boerderij gehaald. Zij zullen met hun 4 kleine kinderen
  bij ons in een veilige kamer deze nacht doorbrengen. De boerderij
  bevindt zich immers aan de andere kant van het terrein, tegen de
  omheiningsmuur, dus vlak bij  de bombardementen. De taart is meer dan
  groot genoeg, zoals altijd, zodat iedereen een flink stuk krijgt. We
  hebben geleerd in nood, alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen
  en dan gewoon verder te doen alsof er niets aan de hand is. En
  iedereen is er gerust in. Dan kijken we naar het tv-nieuws en dat is
  minder geruststellend. Aanslagen alom, zoals jullie zeker ook te zien
  krijgen, al zal het met een andere uitleg zijn, zoals de tachtig doden
  in de universiteit van Aleppo tijdens de examens met nog zoveel meer
  gewonden.

  Wat jullie wellicht niet te zien krijgen is wat volgt. Grote
  menigte vrijwilligers die naar de hospitalen stromen om bloed te
  geven, avondwaken alom met mensen van alle gezindten en standen die
  een brandende kaars in de hand hebben, getuigenissen van jongeren en
  ouderen, mannen en vrouwen met Syrische vlaggen en foto’s van de
  president die allemaal eenzelfde getuigenis geven: Het Syrische volk
  is één en wij zullen een volk blijven dat in eenheid verder leeft.
  Soms is er een felle uitval naar het westen en de golfstaten: Welke
  vrede willen jullie ons geven? Jullie vermoorden onze kinderen!
  Mochten ook onze politici deze boodschap horen en verstaan! En in
  Moskou dwarrelt de sneeuw neer op een menigte mensen die bloemen
  neerleggen voor de slachtoffers in Syrië. Neen, in Syrië is er geen
  burgeroorlog onder het volk bezig waar het westen zo graag zou komen
  ‘helpen’ om dan de macht te grijpen. Het Syrische volk vecht tegen een
  laffe buitenlandse samenzwering en zal deze ook overwinnen, zij het na
  vele doden en verwoestingen.

  Wat mij altijd opnieuw treft is het volgende verschil. De jihadisten
  en terroristen die gevangen genomen zijn hebben nagenoeg allen
  hetzelfde zwart uiterlijk met grotendeels bedekt gelaat. Ze hebben
  geen gezicht en geen naam. De Syriërs die vol getuigen van hun wil om
  als één familie te blijven leven, spreken met een open blik. Het doet
  me denken aan de farao in de tijd van Mozes toen hij bevolen had alle
  Hebreeuwse jongetjes te doden. Hij heeft geen naam. De twee
  vroedvrouwen die moedig zijn bevel naast zich neerlegden hebben wel
  een naam: Sifra en Poea. Zij zijn de voorloopsters van de echte
  feministische beweging, vrouwen die het leven koesteren en verdedigen.

  20-01-2013 om 14:56 geschreven door Gust Adriaensen


  18-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten
  Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten

  Rafaël-Jan Otten was provisor-cellier van de norbertijnenabdij van Postel van 1943 tot 1977.

  Samen met een  groep jonge broeders en hun broedermeester, haalde pater Otten, de abdij uit de reële armoede waarin de Postelse norbertijnengemeenschap sinds de Franse Revolutie verkeerde.

  Pater Ivo, archivaris van de abdij, was 21 jaar assistent van pater Otten. Pater Ivo heeft nu een rijk geïllusteerd boek geschreven over de figuur en het werk van provisor-cellier Otten.

  Het boek telt 130 bladzijden en is een uitgave van de abdij. Het kost 18 euro (bij verzending +4,50 euro, buitenland iets meer) en is te koop
  -ofwel in Colibrant (VVV-kantoor binnen de abdijmuren)
  -ofwel rechtstreeks in de abdij: telefoon 014378121-vragen naar pater Ivo
  -ofwel in de abdij bij de archivaris: 0475-645897, ivo@abdijpostel.be
  -ofwel door storting op BE31 7330 4053 8855 van Postelre n.v.

  18-01-2013 om 23:13 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Besien had gelijk
  In een tv-debat klaagde Groen-voorzitter Wouter Van Besien aan dat het uitvaardigen van een samenscholingsverbod na een zgn. oproep tot demonstreren in Borgerhout, onverantwoord en alleen maar contraproductief was. Want er was niet echt iets aan de hand.

  Uit een bijdrage van de ombudsman van De Standaard blijkt nu dat Van Besien het bij het rechte eind had. In Borgerhout wist men van toeten of blazen. Er was nog niet eens het begin van wat in de verste verte op een demonstratie zou kunnen lijken. Gewoonweg door de aandacht die de krant besteedde aan een stuntelig, doorzichtig, niet gecheckt berichtje, kwam een hele machinerie op gang, met als toppunt van publiciteit: het ondoordacht en overhaast uitvaardigen van een samenscholingsverbod. Klap op de vuurpijl: De Standaard gaf aandacht aan dat berichtje gewoon als bladvulling. Er was nog wat ruimte en die moest dringend opgevuld worden, schrijft de ombudsman.

  Met het uitvaardigen van samenscholingsverboden moet je overigens in een democratisch systeem uiterst voorzichtig omspringen. Het is een maatregel die je niet neemt als het om pietluttigheden gaat.

  16-01-2013 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De procureur en de partijvoorzitter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een aantal uitspraken van de Antwerpse procureur in een uitgebreid interview in de zaterdageditie van De Standaard, zijn Groenvoorzitter Wouter Van Besien in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn reactie kreeg nogal wat aandacht in de pers en op tv.

  Sommige politieke tegenstanders probeerden Van Besien ervan te beschuldigen dat hij geen oog had voor de zgn. 'kleine criminaliteit'. Nochtans had Van Besien er vanaf het begin op gewezen dat zowel de kleine als de grote criminaliteit aangepakt moet worden.
   
  In een debat op tv, citeerde Van Besien  op zijn eigen, wat aarzelende maar authentieke, correcte en  rustige manier uit het interview dat vorige zaterdag in De Standaard verscheen. Zonder agressie, zelfbeklag, gespeelde verontwaardiging of intimidatie wees hij erop dat in het interview de procureur de leefloners en de vreemdelingen met name viseert en dat dergelijke discriminatoire uitspraken niet kunnen voor een procureur.

  In het interview zegt de procureur ook dat de doorsneeburger niet wakker ligt van de grote criminaliteit maar vooral last heeft van overlast en kleine criminaliteit. Dat zal wel grotendeels kloppen maar op die manier ontstaan er een indruk, een perceptie van minimalisering van de grote criminaliteit, bv. de reusachtige drugstrafiek in de Antwerpse haven..Van Besien klaagde ook het lakse optreden van de Antwerpse autoriteiten tegen de gekende, reusachtige diamantfraude aan.  

  Op basis van de tekst van het interview, is m.i. de kritiek van Van Besien en ook van anderen (o.a. juristen) terecht. Als de procureur van mening is dat het interview onvolledig of onjuist weergeeft wat hij verklaard heeft, dan moet hij de journalist en de krant aanpakken en rechtzettingen of aanvullingen eisen.

  15-01-2013 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  14-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.René Stockman: 'De cultuur van de dood grijpt om zich heen'

  Naar aanleiding van het euthanaseren van tweelingbroers, schrijft de heer Stockman, algemene overste van de Broeders van Liefde, een aantal overwegingen, die bijzonder waardevol zijn en naar  naar de kern van de zaak gaan.
   
  Ik geraak er sterker en sterker van overtuigd dat voorstanders van euthanasie onvermijdelijk verstrikt geraken in de ijzeren logica van de (bijna)absoluutheid van het zelfbeschikkingsrecht. Het eindpunt van die logica kan niet anders zijn dan het recht van elke persoon of zijn omgeving om een einde te (laten) maken aan zijn leven en daarbij een beroep te kunnen doen op een door de overheid voorzien en betaald wettelijk en medisch systeem.

  Waarvoor vaak gewaarschuwd werd, nl. het 'hellend vlak', functioneert al volop op een dodende manier: uitbreiding naar alle leeftijdsgroepen, naar alle vormen van lijden of handicaps.

  Kortom: de ultieme banalisering en extreme individualisering van leven en sterven. Bovendien wordt het gecreëerde wettelijk kader meer en meer een lachertje.

  Het is goed dat mensen als Stockman zich inzetten'opdat de cultuur van het leven het blijft halen op de cultuur van de dood'.

  14-01-2013 om 17:34 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!