NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  13-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het misprijzen voor de gemeentelijke autonomie


  Van gemeenteraadsverkiezingen een nationale test maken of een anti-Di Rupo-referendum, van een nationale partijvoorzitter in het straatbeeld en in de propaganda de 'lijsttrekker', het 'gezicht' van elke gemeentelijke N-VA-lijst maken, is intellectueel oneerlijk. Wat meer is, het is ook politiek oneerlijk, en een uiting van misprijzen voor de gemeentelijke autonomie én voor de democratie.

  13-10-2012 om 22:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met welke partij komen uw sociale prioriteiten overeen?
  Met welke partij komen uw sociale prioriteiten overeen? Doe de test

  Samenlevingsopbouw Vlaanderen stelde een 'socialestemtest' samen. Met een twintigtal stellingen peilt de sociale stemtest naar uw persoonlijke bekommernissen als het gaat over sociale thema’s, zoals wonen, veiligheid, energie, gezondheid, integratie, onderwijs… en toont u welke partij het best overeenkomt met uw mening.


  U kan de sociale stemtest doen via
  www.socialestemtest.be.

   

  13-10-2012 om 09:47 geschreven door Gust Adriaensen


  12-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Pater Daniël Maes, norbertijn van Postel, over Syrië

  Zaterdag 6 oktober 2012.

  Het is voorlopig weer rustig. In de
  voormiddag is het muisstil, op enkele doffe ontploffingen na, ver weg.
   We kunnen weer op ons eigen dak onze was uithangen. Als je even onder
  de primitieve tent op het dak gaat uitrusten heb je de indruk dat je
  hier toch wel de heerlijkste vakantiebestemming ter wereld gevonden
  hebt: 1400 m boven de zeespiegel, 40 m boven het woestijnlandschap,
  aan de ene kant het dorp Qâra aan de andere kant de keten van het
  anti-Libanongebergte. En hoog aan de hemel een stralende zon  en een
  strakke blauwe hemel, versierd  met kudden spierwitte wolken.
  Hier leeft de verwachting dat het leger de terroristen in Qâra stilaan
  gaat aanpakken en dan moeten wij heel goed op onze hoede zijn. Dan
  zijn ze tot het ergste in staat. Daarom nemen wij ook erg drastische
  maatregelen in verband met onze veiligheid.  Was die oorlog maar
  voorbij!

  Bij het dagelijkse oorlogsnieuws zijn er zowel overwinningen als
  mislukkingen van het leger bij  en ook weer een aantal gesneuvelde
  soldaten. Ergens heeft het leger een groep terroristen gedood die
  blijkbaar een menigte antiquiteiten hadden verzameld. Het stelen en
  vernietigen van oude kunstvoorwerpen is een onderdeel van het
  vernietigen van de identiteit van een land, zoals dat grondig in Irak
  gebeurd is. Vanavond hebben we de eucharistie bijzonder willen vieren
  voor de 40.000 doden in deze oorlog.

  Het was nog geen middernacht of we worden opgeschrikt door schoten,
  waarop we holder de bolder naar beneden duiken om daar verder te
  slapen. De elektriciteit valt een tijd uit. ’s Morgens vernemen we dat
  in de gevechten de neef van de president gedood is, wat we uiteraard
  ook betreuren. Het gaat ons niet om deze president, regering of partij
  als zodanig. Wij zeggen ook niet dat ze moeten blijven omdat ze goed
  zouden zijn. Wij hebben geen voorkeur voor een politiek systeem als
  zodanig. Wij stellen alleen vast dat deze zogenaamde “lekendictatuur”
  op dit ogenblik de enige is die de gelijkwaardigheid van alle burgers
  wil en kan beschermen. Ondertussen is heel het land bezaaid met
  “oppositiegroepen”, verbonden met Al-Qaeda, moslimbroeders of andere
  islamitische organisaties. En deze strijders komen vanuit heel de
  wereld, zelfs uit België.  Als je dan moet kiezen tussen een liberale,
  seculiere staat of een door het buitenland opgelegde islamitische
  dictatuur waarbij aan niemand nog een menswaardige vrijheid gegund
  wordt, dan is de keuze vlug gemaakt . Bovendien, als je weet dat hier
  in Syrië de oudste christenheid leeft en je ziet hoe er nu naar
  gestreefd wordt om heel het Midden-Oosten “christen-vrij” te maken,
  dan is het wel de moeite  waard om alles te doen opdat  zulks belet
  wordt. Of slapen we gewoon verder en wachten we totdat onze voorouders
  uit hun graf opstaan?

  Zondag 7 oktober 2012. 

  Deze morgen zijn er nog enkele korte
  stroomonderbrekingen maar voor de rest is alles gewoon. Omdat abouna
  Georges  vandaag niet komt vier ik de eucharistie in
  Latijns-Byzantijnse stijl met Franse, Arabische, Spaanse en Engelse
  gezangen en gebeden. Vandaag wordt het feest gevierd van O.L.Vrouw van
  de Rozenkrans om de machtige voorspraak van Maria bij haar Zoon Jezus
  te gedenken. In 1571 werd bij Lepanto de sterke Turkse vloot verslagen
  door de christenen. Bovendien wordt vandaag de hl. Hildegard van
  Bingen in Rome tot kerklerares verheven. Er is nog een andere heilige
  bij vandaag: Johannes van Avila. We kijken even naar de pausmis op het
  St.- Pietersplein te Rome vanuit een Spaans tv-kanaal. Dan gaan we zelf
  bidden. De lezingen van de eucharistie gaan over de eenheid en
  onverbreekbaarheid van het huwelijk. Na onze plechtige eucharistie
  houden we een processie met alle relikwieën die we hebben om de
  voorspraak van al deze heiligen  af te smeken. Daarna is het eigenlijk
  erg geschikt weer om buiten te eten maar voor de veiligheid blijven we
  in onze gewone refter. Aan tafel krijgen de medebroeders plots een
  edelmoedig idee, nl. om ’s zondags ’s middags de afwas te doen.  Dit
  voorstel wordt vanwege de zusters zonder verder commentaar met een
  glimlachend goedkeuren onthaald. In principe is de zondag voor
  iedereen vrij maar als je eens goed  wilt eten moet er natuurlijk voor
  gewerkt worden en dat gebeurt toch hoofdzakelijk door de zusters. En
  dat zij het daarna wat rustiger hebben is voor hen ook eens
  aangenaam.

  ’s Avonds kijken we naar wat wij dachten een Bijbelse film te zijn
  over Ruth. Het was in feite een Hollywoodversie van een gefantaseerde
  liefdesaffaire met intriges en rivaliteiten. Op een enkel detail na
  kwam er niets uit het Bijbelboek Ruth aan bod. Dat weten we dan ook
  weer.  De schoonheid en rijkdom van dit verhaal zal voor een andere
  keer zijn.

  Maandag 8 oktober 2012.

  In de voormiddag is er plots gelegenheid  om
  op het dak, dank zij een stick, langs skype te communiceren met moeder
  Agnes-Mariam en zr. Carmel in Australië. Even worden alle regels opzij
  gezet en op een mum van tijd zitten de zusters op ons dak, letterlijk
  dan. Iedereen is aan het scherm van de laptop gekluisterd en het is
  een heen en weer gekwebbel van belang.  Moeder Agnes-Mariam en zr.
  Carmel zijn door  Malaysia en Australië uitgenodigd om er te komen
  getuigen over wat er echt gebeurt in het Midden-Oosten en ze
  ondervinden er een zeer grote welwillendheid en ontvankelijkheid.
  Tegelijk ontmoeten ze daar hun eigen volk: er zijn een half miljoen
  Libanezen in Australië, die erg bekommerd zijn om wat er hier nu
  gebeurt. (het nieuws kun je volgen op facebook. Zie
  www.maryakub.org
  dat op de onthaalpagina een link geeft naar ons facebook).
  Voor de avondeucharistie krijg ik een schitterende nieuwe byzantijnse
  groene kazuifel “voor de gewone dagen”. De zuster is een nieuwe serie
  aan het maken met de verschillende liturgische kleuren, zogezegd voor
  de Latijnse liturgie, zoals ik die vier, maar de gewaden zijn helemaal
  in de byzantijnse stijl met gouden versieringen alom. Moest er een
  modeshow zijn voor liturgische kleding dan zouden we best kunnen
  meedoen. (De zuster zelf in die gewaden laten paraderen zou in België
  wel succes hebben, maar hier ga ik die zo ver niet krijgen!).
  Ondertussen heeft de zuster ook nog voor alle medebroeders en ook voor
  mij een dikke bruine kapmantel gemaakt, van kamelenhaar.  Deze zal ons
  beschermen tegen de koude tijdens de komende winter en misschien helpt
  hij mij ook wel bij het Arabisch leren. Immers, ik heb al lang de
  indruk dat sommige klanken hier alleen maar uitgesproken kunnen worden
  door Arabieren en kamelen.! Dus, wie weet.

  Dinsdag – woe – do 9, 10, 11 oktober 2012:

  Nog eens over de oorlog in Syrië
  De oorlog in Syrië lijkt een onontwarbaar kluwen te worden. Ziehier
  enkele waarnemingen, vaststellingen en verwachtingen… op zoek naar
  tekenen van hoop.

  Het dagelijkse leven in de gemeenschap is zo normaal en aangenaam als
  het kan, maar niettemin een oorlogssituatie. Anders gezegd: het is
  hopeloos, voor de rest is alles in orde. De zusters en de kinderen
  blijven in de grotten  slapen. Op het terrein wordt niet gewerkt.
  Alles gebeurt voorlopig binnen: amandelen ontbolsteren, granaatappels
  open breken en hun zoete pitten  verzamelen, ramen schilderen… en in
  het atrium wordt aan twee grote iconen tegelijk geschilderd.
  Ondertussen heeft “de oppositie” na anderhalf jaar revolutie haar
  “democratische hervormingen” al zo ver doorgevoerd dat we niet eens
  meer zonder groot gevaar te lopen in het dorp toiletpapier kunnen gaan
  halen. En dit is nog maar een begin, volgens de “oppositie” gloort aan
  de einder al een heerlijke scharia4Syrië, geleid door de
  woestijnzigeuners van Saoedi-Arabië en Qatar, terwijl het Westen de
  rest van de macht zal verdelen! Binnen zijn ondertussen zowat alle
  deuren op slot waardoor we regelmatig elkaar ongewild opsluiten.
  Zonder dat er veel over gezegd wordt, houden de medebroeders ’s nacht
  om beurt de wacht en ze hebben ook een heus alarmsysteem in elkaar
  geprutst, dat ge van op het dak kunt laten brullen, handmade. We
  kunnen niet voorzichtig genoeg zijn in deze periode.

  Over heel het land blijken de aanslagen en moorden gewoon door te
  gaan. In Aleppo is het weer verschrikkelijk geweest in een bepaalde
  wijk. Ook een maronitische kerk en het Grieks-katholiek aartsbisdom
  zijn zwaar beschadigd. De spanning tussen Syrië en Turkije is hoog
  opgelopen. Nadat er vanuit Syrië een projectiel in Turkije is
  afgeschoten blijft Turkije terugschieten naar Syrië. Het heeft ook een
  Syrisch vliegtuig onderschept met zogezegd wapens maar die zaten er
  niet in. Het Turkse volk zelf schijnt echter geen zin te hebben in een
  oorlog. Ondertussen wil de kabouter van Qatar zich als de Goliath in
  het spel mengen. Hij is klein van gestalte (1,5 miljoen inwoners?)
  maar schatrijk. Hij herbergt een immense Amerikaanse legerbasis en de
  Amerikaanse propagandazender  Al Jazeera met daarbij natuurlijk de
  onvoorwaardelijke bescherming van de VS. Als wij eens willen lachen
  kijken we even naar Al Jazeera die steevast vertelt dat het Vrije
  Syrische Leger (VSL)  ongeveer heel Syrië in handen heeft en dat de
  andere media deze waarheid nog niet hebben gemeld. De werkelijkheid is
  dat het VSL nog geen enkele overwinning behaald heeft op het Syrische
  leger en Al Jazeera bijna niets  anders dan leugens de wereld in
  stuurt. Maar Qatar en Saoedi-Arabië hebben wel hun duidelijke stempel
  op de misdaden in Syrië gezet: aanslagen waarbij zoveel mogelijk
  onschuldige burgers of soldaten als slachtoffer vallen en
  energievoorzieningen of openbare instellingen vernietigen. En dit
  heeft geen verantwoording nodig want  de “ongelovige”  die geen
  wahabitisch-salafistische of fundamentalistische moslim is heeft geen
  recht op leven.

  Hoe is het allemaal ook weer begonnen? In 1989 stort  het communisme
  als een kaartenhuisje in elkaar en de Russische beer valt op zijn rug,
  hulpeloos spartelend met zijn poten. Op 15 september 2001 heeft de
  administratie van keizer Bush in Camp David beslist dat dit het
  geschikte moment is om “een nieuwe orde” te gaan scheppen in het
  Midden-Oosten en daarvoor een oorlog te ontketenen onder andere tegen
  Libië en Syrië, wat door generaal Wesley Clark werd bevestigd .

  Libië werd meteen in de Arabische Lentecollectie opgenomen met de hulp
  van de Navo (waaronder de dappere Belgen). Die zogenaamde slechteriken
  van Russen en Chinezen hebben echter door hun veto belet dat
  dergelijke gezamenlijke  “humanitaire missie”  met militaire
  interventie door  Washington en Brussel voor Syrië niet kon doorgaan.
  En ze hielden voet bij stuk. Syrië moest dus op een andere manier
  “bevrijd” worden. Daarom werd het land dan gezegend met een massa
  terroristen, edelmoedige moslimstrijders van uit gans de wereld.
  En of ze succes hadden. Helaas voor hen, nog niet genoeg. De twee
  pogingen om Damascus in te nemen zijn mislukt. Op 18 juli 2012 hebben
  ze wel in één klap de top van de nationale veiligheidsraad kunnen
  ombrengen, uiteraard met zacht applaus van het westen. Dit was het
  startsein voor tienduizenden huurlingen vanuit Jordanië, Libanon,
  Turkije, Irak… om de aanval op Damascus in te zetten. Op 26 september
  dringen jihadisten van Al-Qaeda het ministerie van defensie binnen,
  vermomd als Syrische soldaten en met valse papieren om heel de
  état-major te laten ontploffen. Ze worden echter tijdig onderschept.
  Dit was maar het topje.  Een tweede groep moest de Syrische tv-zender
  overvallen en een ultimatum uitzenden naar de president. Ook die
  geraakte zo ver niet. Een derde groep moest het hoofdgebouw van de
  regering aanvallen en een vierde groep de luchthaven. Afgezien van de
  doden en de verwoestingen is dit plan mislukt. Vanuit de Turkse basis
  Incirlik werden deze aanslagen gecoördineerd door de NAVO met behulp
  van enkele Syrische legergeneraals die bereid waren de regering ten
  val te brengen. Ook hier was het leger hen voor. Deze generaals werden
  tijdig als verraders ontmaskerd en van al hun bevoegdheden ontheven.
  De Syrische regering en het leger zijn hier sterker uit gekomen en
  hebben een zwaar offensief ingezet tegen het Vrije Syrische Leger.

  Tot voor kort was de vraag in Washington en Brussel: hoe lang houdt
  het regime in Syrië nog stand? Ondertussen keert de oorlog zich steeds
  meer tegen de oorlogsstokers zelf en de buurlanden. Daarom is de vraag
  nu: moeten we verder oorlog voeren of stoppen? Verder doen dreigt
  Jordanië in een economische crisis te storten,  Turkije in een
  burgeroorlog en het gaat veel kosten om Israël onvoorwaardelijk te
  blijven steunen en beschermen. Stoppen betekent Rusland zich laten
  installeren in het Midden -Oosten. De Russische beer loopt inderdaad
  sinds enkele jaren weer op eigen poten, vrij en sterk rond. Rusland
  heeft geholpen om in Syrië een ministerie van nationale verzoening op
  te richten, het heeft de oppositiegroepen in Damascus bij elkaar
  gebracht, het heeft gezorgd voor contacten tussen de états-major van
  de VS en van Syrië en het heeft  met de tegenhanger van de NAVO, nl.
  OTSC een akkoord bereikt voor een vredesmacht van 50.000 soldaten, die
  samen met blauwhelmen in conflictgebieden onder mandaat van de
  veiligheidsraad kunnen  ingezet worden (uit Armenië, Wit-Rusland,
  Kazakhstan, Kirgizstan en Rusland zelf). Bovendien heeft Sergey
  Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, de VS ervan
  kunnen  overtuigen dat de chemische wapens in Syrië veilig genoeg zijn
  opgeborgen om niet in handen van onberekenbare terroristen te vallen,
  tenzij… de regering valt. Tevens heeft hij aangetoond dat  het voor VS
  en voor Israël voordeliger is dat Bashar el-Assad blijft, gezien het
  voorbeeld van bijzondere koelbloedigheid dat hij heeft gegeven.  En
  van Rusland zal niet direct een dreiging uitgaan naar Israël, gezien
  de ongeveer één miljoen Russische Israëli’s die er wonen.

  Over dit alles zal in het politieke Amerika geen woord gerept worden
  totdat de presidentsverkiezingen voorbij zijn. Dan zijn er twee
  mogelijkheden. Ofwel willen de VS toch nog hun “creatieve chaos”
  aanrichten in Syrië door b.v. een aanslag op de president te (doen)
  plegen en zo hun macht in het Midden- Oosten te kunnen vestigen,
  weliswaar met enorme risico’s vanwege de sterke bondgenoten van Syrië
  die zulks niet lijdzaam zullen laten gebeuren. Ofwel, en dat
  verwachten wij, zullen ze noodgedwongen na de verkiezingen stilaan aan
  Syrië zelf de vrijheid teruggeven om zijn eigen land in handen te
  nemen. De jihadisten kunnen dan naar huis, naar hun basis of elders
  gaan vechten. En dit betekent de weg van verzoening en vrede voor
  Syrië, waarop wij hopen, waarvoor wij bidden en waarin wij geloven.

  Hopelijk vergeten de zelfverklaarde “vrienden van Syrië” (Washington,
  Brussel, Ankara, Saoedi-Arabië en Qatar) niet om een omhaling te
  houden voor het herstel van de ravage die ze hier in hun waanzin
  hebben aangericht. Met dank vanwege de bevolking.

  12-10-2012 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen


  11-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Pater Daniël Maes, norbertijn van Postel, over Syrië

  Zondag 23 september 2012

  De “Syrische crisis” weegt, eerlijk gezegd,
  zwaar op het gemeenschapsleven. De gebouwen zijn tot een soort
  hermetisch afgesloten gevangenis omgevormd. Dit heeft naast sommige
  komische toch vooral vervelende kanten. Stof genoeg om na de oorlog
  daar een humoristisch videootje over te maken. Bovendien wil het leger
  af en toe de terroristen in Qâra aanpakken. Als dat met bombarderen
  gebeurt is het ook voor ons hoog tijd om te schuilen omdat het zo
  dicht bij is. Ondertussen proberen we ons ook eens wat af te reageren.
  Gisteravond werd daarom een knotsgekke video gedraaid die wel door
  groot en klein kon gesmaakt worden. Deze zondagmiddag hebben we naar
  gewoonte eerst een feestelijke en uitgebreide eucharistie gevierd. In
  iedere byzantijnse eucharistie is er tweemaal een processie, nl. voor
  de lezingen en voor de offerande. Ik was vandaag weer blij toen ik zag
  dat de twee mannen van de moslimfamilie, die in de nieuwbouw leven,
  fier mee voorop gingen met de cherubijnen. En ze weten al hoe het
  moet. Moslims in een katholieke processie!

  Het uitgebreid middagmaal wordt genoten in de binnentuin. Abouna
  Georges had ons uitgenodigd, maar omdat wij niet naar hem kunnen, had
  hij voor het vlees gezorgd en samen met een goede vriend (ook van de
  gemeenschap) hier de barbecue klaar gemaakt. De zusters en wij zorgden
  voor de rest. Dat was best feestelijk. De kleine (of grote)  kinderen
  kunnen zich amuseren op de schommel. Aan tafel is er alle kans om
  serieuze of gekke verhalen kwijt te kunnen. En er is helemaal geen
  haast bij.

  Die goede vriend van  abouna Georges en ook van ons, is eigenlijk een
  bekend advocaat die, samen met anderen,  ons goed op de hoogte houdt
  van de toestand in ’t land. Vandaag heeft het leger twee wijken van
  Aleppo gezuiverd waarbij vele terroristen werden gedood. Natuurlijk
  worden de verwoestingen, die al aangebracht zijn er alleen maar groter
  mee. Anderzijds gaan helaas de aanslagen en het kidnappen door
  terroristen onverminderd door, zoals nu de 200 jonge christenen die in
  Rablah zijn gekidnapt. Toch koesteren de vluchtelingen uit Quosseir de
  hoop en de verwachting dat het leger in hun streek de zuiveringen zo
  ver kan doorzetten dat de regering nog voor de winter de bevolking kan
  uitnodigen om terug te keren. Ook op andere plaatsen heeft het leger
  zuiveringen doorgevoerd, wat door de meeste Syriërs wordt gewaardeerd.
  En de media in het buitenland hebben daarmee weer stof om de zaken om
  te draaien en te doen alsof de moorden en vernielingen het bewuste
  werk van het leger zijn. De samenzwering vanuit het buitenland tegen
  Syrië gaat onverminderd verder met veel doden en ellende. We hopen,
  verwachten en bidden dat de gewetenloze  wereldheersers  hun plan van
  vernietiging en herverdeling van Syrië  in elkaar bestrijdende
  confessionele groepen, niet ten uitvoer kunnen brengen.
  Natuurlijk zijn de gesprekken niet altijd zo zwaar. Een zuster vraagt
  plagend waarom ik met mijn witte norbertijner toog tijdens het recente
  pausbezoek in Libanon niet naast de paus  gezeten heb.  Ik antwoord
  dat ik geen verwarring wilde scheppen opdat de mensen niet zouden
  vragen: “Wie is die vriendelijke oude man naast pater Daniël?” En zo
  zie je maar dat je met een wit habijt nog het zwarte schaap van een
  gemeenschap kunt zijn!

  Maandag 24 september 2012.

  Deze morgen wil ik wat meehelpen op het
  terrein om eens te zien hoe de irrigatie hier werkt. Binnen de muren
  liggen dertig hectaren, buiten de muren nog tien. Er is water genoeg
  van een put, maar het moet wel opgepompt worden en gebracht naar de
  grote waterreservoir aan het einde van het terrein. Het is een soort
  olympisch zwembad (en zou er ook eens voor kunnen gebruikt worden).
  Over heel het terrein liggen grote en kleine zwarte plastieken
  buisjes. De hoofdkraan aan het zwembad moet eerst open gezet worden en
  dan op het terrein de kraantjes van het gebied dat men wil water
  geven. Er is geen druk genoeg om vele rijen tegelijk te doen. Het moet
  dus afwisselend gebeuren. Sommige plastieken buizen hebben om de tien
  centimeter een gaatje (voor de groenten bv.), andere hebben een
  slangetje om de drie meter (voor bomen).  Het resultaat is dat er
  midden in deze dorre woestijn een uitgebreide groene oase ligt met
  allerlei groenten, vruchtbomen en een wijngaard. Tussen enkele bomen
  zijn heel fijne netten gespannen waarin bepaalde vogels(’n soort
  kleine kwakkels) – die door muziek gelokt worden – zich vast vliegen.
  En zo worden die vogels voor een zondagsmaal gevangen.

  Vandaag is iemand jarig en zo heeft een zuster met de kinderen na het
  avondmaal weer een en ander voorbereid. Er verschijnt een grote taart
  met kaarsjes en daarna wordt Arabische muziek gedraaid, waarbij de
  refter al vlug herschapen wordt tot een soort plein voor creatieve
  volksdans.

  Dinsdag 26 september 2012.

  Er is weer hard gewerkt en ’s avonds wordt
  eenstemmig besloten om eens vroeg te gaan slapen. Om 21.00 u zijn de
  meesten al, zoals de kippen,  “op stok”. Plots worden we opgeschrikt
  door bombardementen heel dicht bij.  Later bleek dat het juist achter
  onze muur was op de boerderijen die vol terroristen zitten. Vanuit
  Damascus hebben terroristen toevlucht gezocht in Qâra en er ook al
  enkele notabelen vermoord. Ze profiteren van een algemene onveiligheid
  en het ontbreken van gezag. Dit laatste danken we mede aan het westen
  dat deze terroristen steunt en luid verkondigt dat “het regime” al
  lang alle legitimiteit verloren heeft.  Het leger wil nu ingrijpen.
  Ook op onze binnenkoer waren later flinke scherven te vinden. In een
  minimum van tijd zaten we allen samen in de grotten onder de refter.
  Uiteindelijk vertrekken de jongens en gaan slapen in de refter,
  waarvan de ramen al lang met zandzakken afgedekt zijn om verdwaalde
  kogels tegen te houden. Ook de conciërge met zijn vrouw schuilen bij
  ons in een afzonderlijke kamer beneden. Tenslotte komt nog het gezin
  van de boerderij hier schuilen in een kamer beneden. Het vorige gezin
  is vertrokken. Die man was eigenlijk geen echte boer en heeft elders
  werk gevonden. Deze is meer vertrouwd met het boeren. Hij heeft
  trouwens met zijn 24 jaar al goed geboerd, om het oneerbiedig te
  zeggen. Hij heeft nu al vier lieve kinderen. En zo heeft iedereen voor
  de nacht een veilige plaats tot morgen vroeg. Na een oprecht gebed en
  enkele grappen slaapt iedereen in. De ervaring leert dat er ’s morgens
  nooit gebombardeerd wordt zodat ieder weer naar zijn vertrouwd plekje
  kan tot ’s avonds. Het roept voor mij herinneringen op van mijn
  prilste kinderjaren, hoewel het nu, ondanks alles, rustiger en
  gemoedelijker is. Toen ik geboren ben is namelijk de Tweede
  Wereldoorlog uitgebroken (maar dat was echt mijn schuld niet!).

  Woensdag 26 september 2012.

  Veiligheidshalve heeft het boerengezin
  tijdens onze avondeucharistie hun veilige kamer beneden al betrokken.
  Gisteren hebben ze veel geluk gehad. Het bombardement was bedoeld voor
  een boerderij juist achter de muur en zij wonen juist tegen de muur
  aan de binnenkant. De man heeft ook een groot projectiel op tien meter
  voor zich zien neerkomen. Daarom is hij nu wat vroeger komen schuilen.
   Ook wij gaan maar in de grote kamer onderaan de toren slapen, tot we
  gerust zijn dat de acties en reacties weer voorbij zijn. Trouwens,
  mijn kamer heeft twee raampjes en ik ben nog niet van plan die met
  zandzakken te bedekken, als een Don Camillo in de loopgraven.

  11-10-2012 om 17:28 geschreven door Gust Adriaensen


  10-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging van Landuyt
  Het seksuele misbruik door de gerenommeerde psychiater en professor Walter Vandereycken, lokt terecht diepe verontwaardiging en strenge veroordeling uit.

  Erg verwonderlijk is het dat er nog geen verontwaardigde reactie van politicus Landuyt de wereld is ingestuurd. Waarop wacht hij om de kruistocht aan te vangen tegen seksueel misbruik in de zorgsector, in het jeugdwerk, in de sport, enz. en tegen de toedekkende, zwijgende en vergoelijkende structuren van die sectoren?

  Of zijn hij en samen met hem vele anderen, alleen maar geïnteresseerd en verontwaardigd wanneer het om seksueel misbruik door geestelijken en binnen kerkelijke structuren gaat?

  10-10-2012 om 19:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een gevaarlijk, achterhaald idee'
  Guy Verhofstadt:

  'Het nationalisme is een gevaarlijk, achterhaald idee. Het blokkeert de weg naar noodzakelijke oplossingen voor de problemen van nu. Wie denkt dat de oplossing voor onder meer de opwarming van de aarde, wereldwijde migraties, de stagnatie van de groei of de energieproblemen erin bestaat onafhankelijke mini-staten uit te roepen, is gevaarlijk bezig. Hij mist de gang van de geschiedenis en miskent de uitdagingen die voor ons liggen. Wie vandaag pleit voor nationalisme, draait zichzelf en de kiezers een rad voor de ogen.'

  10-10-2012 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!