NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  29-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abdijweekend met gezinsdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Abdijweekend met gezinsdag

   
  ABDIJWEEKEND MET GEZINSDAG, voor wie dieper kennis wil maken met andere jonge gezinnen,voor wie nieuwsgierig is naar het leven in een abdij, voor wie met de abdijgemeenschap enkele dagen wil meebidden,voor wie tot rust en bezinning wil komen, voor wie nog gezellig wil napraten over de hoop die de stuwende kracht is in ons christelijk leven,voor wie met andere jonge gezinnen wil bidden en zingen...
  Wanneer
  vrij 02/11/12 om 19:00 , za 03/11/12 van 09:00 tot 17:30 , zo 04/11/12 van 09:00 tot 14:30
  Waar
  Kontaktcentrum Abdij Postel
  Abdijlaan 16, 2400 Mol
  Wegbeschrijving
  Prijs
  € 60 (Voor het ganse weekend voor volwassenen: 60 euro Voor zaterdag voor volwassenen: 15 euro Mogelijkheid tot kinderopvang)
  Organisatie
  Kontaktcentrum Abdij Postel
  Contact
  gastenkwartier@abdijpostel.be
  0496 50 12 55

  29-09-2012 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  28-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syri
  Pater Daniël Maes over Syrië

  Zondag 23 september 2012

  De “Syrische crisis” weegt, eerlijk gezegd,
  zwaar op het gemeenschapsleven. De gebouwen zijn tot een soort
  hermetisch afgesloten gevangenis omgevormd. Dit heeft naast sommige
  komische toch vooral vervelende kanten. Stof genoeg om na de oorlog
  daar een humoristisch videootje over te maken. Bovendien wil het leger
  af en toe de terroristen in Qâra aanpakken. Als dat met bombarderen
  gebeurt is het ook voor ons hoog tijd om te schuilen omdat het zo
  dichtbij is. Ondertussen proberen we ons ook eens wat af te reageren.
  Gisteravond werd daarom een knotsgekke video gedraaid die wel door
  groot en klein kon gesmaakt worden. Deze zondagmiddag hebben we naar
  gewoonte eerst een feestelijke en uitgebreide eucharistie gevierd. In
  iedere byzantijnse eucharistie is er tweemaal een processie, nl. voor
  de lezingen en voor de offerande. Ik was vandaag weer blij toen ik zag
  dat de twee mannen van de moslimfamilie, die in de nieuwbouw leven,
  fier mee voorop gingen met de cherubijnen. En ze weten al hoe het
  moet. Moslims in een katholieke processie!

  Het uitgebreid middagmaal wordt genoten in de binnentuin. Abouna
  Georges had ons uitgenodigd, maar omdat wij niet naar hem kunnen, had
  hij voor het vlees gezorgd en samen met een goede vriend (ook van de
  gemeenschap) hier de barbecue klaargemaakt. De zusters en wij zorgden
  voor de rest. Dat was best feestelijk. De kleine (of grote)  kinderen
  kunnen zich amuseren op de schommel. Aan tafel is er alle kans om
  serieuze of gekke verhalen kwijt te kunnen. En er is helemaal geen
  haast bij.

  Die goede vriend van  abouna Georges en ook van ons, is eigenlijk een
  bekend advocaat die, samen met anderen,  ons goed op de hoogte houdt
  van de toestand in ’t land. Vandaag heeft het leger twee wijken van
  Aleppo gezuiverd waarbij vele terroristen werden gedood. Natuurlijk
  worden de verwoestingen, die al aangebracht zijn er alleen maar groter
  mee. Anderzijds gaan helaas de aanslagen en het kidnappen door
  terroristen onverminderd door, zoals nu de 200 jonge christenen die in
  Rablah zijn gekidnapt. Toch koesteren de vluchtelingen uit Quosseir de
  hoop en de verwachting dat het leger in hun streek de zuiveringen zo
  ver kan doorzetten dat de regering nog voor de winter de bevolking kan
  uitnodigen om terug te keren. Ook op andere plaatsen heeft het leger
  zuiveringen doorgevoerd, wat door de meeste Syriërs wordt gewaardeerd.
  En de media in het buitenland hebben daarmee weer stof om de zaken om
  te draaien en te doen alsof de moorden en vernielingen het bewuste
  werk van het leger zijn. De samenzwering vanuit het buitenland tegen
  Syrië gaat onverminderd verder met veel doden en ellende. We hopen,
  verwachten en bidden dat de gewetenloze  wereldheersers  hun plan van
  vernietiging en herverdeling van Syrië  in elkaar bestrijdende
  confessionele groepen, niet ten uitvoer kunnen brengen.

  Natuurlijk zijn de gesprekken niet altijd zo zwaar. Een zuster vraagt
  plagend waarom ik met mijn witte norbertijner toog tijdens het recente
  pausbezoek in Libanon niet naast de paus  gezeten heb.  Ik antwoord
  dat ik geen verwarring wilde scheppen opdat de mensen niet zouden
  vragen: “Wie is die vriendelijke oude man naast pater Daniël?” En zo
  zie je maar dat je met een wit habijt nog het zwarte schaap van een
  gemeenschap kunt zijn!

  Maandag 24 september 2012.

  Deze morgen wil ik wat meehelpen op het
  terrein om eens te zien hoe de irrigatie hier werkt. Binnen de muren
  liggen dertig hectaren, buiten de muren nog tien. Er is water genoeg
  van een put, maar het moet wel opgepompt worden en gebracht naar het
  grote waterreservoir aan het einde van het terrein. Het is een soort
  olympisch zwembad (en zou er ook eens voor kunnen gebruikt worden).
  Over heel het terrein liggen grote en kleine zwarte plastieken
  buisjes. De hoofdkraan aan het zwembad moet eerst opengezet worden en
  dan op het terrein de kraantjes van het gebied dat men wil water
  geven. Er is geen druk genoeg om vele rijen tegelijk te doen. Het moet
  dus afwisselend gebeuren. Sommige plastieken buizen hebben om de tien
  centimeter een gaatje (voor de groenten bv.), andere hebben een
  slangetje om de drie meter (voor bomen).  Het resultaat is dat er
  midden in deze dorre woestijn een uitgebreide groene oase ligt met
  allerlei groenten, vruchtbomen en een wijngaard. Tussen enkele bomen
  zijn heel fijne netten gespannen waarin bepaalde vogels (een soort
  kleine kwakkels) – die door muziek gelokt worden – zich vast vliegen.
  En zo worden die vogels voor een zondagsmaal gevangen.

  Vandaag is iemand jarig en zo heeft een zuster met de kinderen na het
  avondmaal weer een en ander voorbereid. Er verschijnt een grote taart
  met kaarsjes en daarna wordt Arabische muziek gedraaid, waarbij de
  refter al vlug herschapen wordt tot een soort plein voor creatieve
  volksdans.

  Dinsdag 26 september 2012.

  Er is weer hard gewerkt en ’s avonds wordt
  eenstemmig besloten om eens vroeg te gaan slapen. Om 21.00 u zijn de
  meesten al, zoals de kippen,  “op stok”. Plots worden we opgeschrikt
  door bombardementen heel dichtbij.  Later bleek dat het juist achter
  onze muur was op de boerderijen die vol terroristen zitten. Vanuit
  Damascus hebben terroristen toevlucht gezocht in Qâra en er ook al
  enkele notabelen vermoord. Ze profiteren van een algemene onveiligheid
  en het ontbreken van gezag. Dit laatste danken we mede aan het Westen
  dat deze terroristen steunt en luid verkondigt dat “het regime” al
  lang alle legitimiteit verloren heeft.  Het leger wil nu ingrijpen.
  Ook op onze binnenkoer waren later flinke scherven te vinden. In een
  minimum van tijd zaten we allen samen in de grotten onder de refter.
  Uiteindelijk vertrekken de jongens en gaan slapen in de refter,
  waarvan de ramen al lang met zandzakken afgedekt zijn om verdwaalde
  kogels tegen te houden. Ook de conciërge met zijn vrouw schuilen bij
  ons in een afzonderlijke kamer beneden. Tenslotte komt nog het gezin
  van de boerderij hier schuilen in een kamer beneden. Het vorige gezin
  is vertrokken. Die man was eigenlijk geen echte boer en heeft elders
  werk gevonden. Deze is meer vertrouwd met het boeren. Hij heeft
  trouwens met zijn 24 jaar al goed geboerd, om het oneerbiedig te
  zeggen. Hij heeft nu al vier lieve kinderen. En zo heeft iedereen voor
  de nacht een veilige plaats tot morgenvroeg. Na een oprecht gebed en
  enkele grappen slaapt iedereen in. De ervaring leert dat er ’s morgens
  nooit gebombardeerd wordt zodat ieder weer naar zijn vertrouwd plekje
  kan tot ’s avonds. Het roept voor mij herinneringen op van mijn
  prilste kinderjaren, hoewel het nu, ondanks alles, rustiger en
  gemoedelijker is. Toen ik geboren ben is namelijk de Tweede
  Wereldoorlog uitgebroken (maar dat was echt mijn schuld niet!).

  Woensdag 26 september 2012.

  Veiligheidshalve heeft het boerengezin
  tijdens onze avondeucharistie zijn veilige kamer beneden al betrokken.
  Gisteren hebben ze veel geluk gehad. Het bombardement was bedoeld voor
  een boerderij juist achter de muur en zij wonen juist tegen de muur
  aan de binnenkant. De man heeft ook een groot projectiel op tien meter
  voor zich zien neerkomen. Daarom is hij nu wat vroeger komen schuilen.
   Ook wij gaan maar in de grote kamer onderaan de toren slapen, tot we
  gerust zijn dat de acties en reacties weer voorbij zijn. Trouwens,
  mijn kamer heeft twee raampjes en ik ben nog niet van plan die met
  zandzakken te bedekken, als een Don Camillo in de loopgraven.

  28-09-2012 om 10:07 geschreven door Gust Adriaensen


  27-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Democratie heeft religie nodig'
  Recent Nederlands onderzoek geeft aan dat de ontkerkelijking het functioneren van de democratie bedreigt. Eerdere studies toonden al dat christenen, in het bijzonder praktiserende, democratischer zijn ingesteld dan ongelovigen.

  Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden, poneert: 'Zonder het geloof ontaardt een democratie snel in tirannie of anarchie'. Kinneging zit daarmee op dezelfde golflengte als de grote, 19de-eeuwse, Franse politieke filosoof, Alexis de Tocqueville, die stelde dat religie een voorwaarde is voor gezonde democratie.

  Kinneging is ervan overtuigd dat religie 'een temperende werking' heeft op het egoïsme en het materialisme. Religie richt de burger immers meer op het algemeen belang van de brede gemeenschap. 'Als het geloof wegvalt, raken mensen sterker gericht op zichzelf.'

  Volgens een Brits onderzoek heeft ook de bankencrisis, waarin het egocentrisme tot een culminatiepunt kwam, te maken met de ontkerkelijking. Bankiers hebben altijd veel geld willen verdienen, maar de mateloze 'graaicultuur' die we kennen, is nieuw. Dat was de conclusie van de BBC-documentaire 'When bankers were good'. Toen bankiers nog gelovig waren, vaak quakers en joden, investeerden ze massaal in 'goede werken'. Hun geloof en hun angst voor de hel temperden hun winstbejag.

  Overigens is het geven aan 'goede werken' nog altijd een van de manieren waarop gelovigen 'goede burgers' proberen te zijn. Onderzoeken vertellen dat ze veel vrijgeviger zijn dan niet-gelovigen. Angst voor de hel speelt daarbij helemaal geen of nog amper een rol. Door hun giften bevorderen de gelovigen de solidariteit met de minderbedeelden en ze leggen een deel van de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de burger, die niet onverschillig de plicht tot zorg voor de zwaksten, naar de staat kan doorschuiven.

  Gelovigen doen ook meer aan vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau in 2009. Dat doen kerkgangers omdat ze de oproep van het evangelie tot naastenliefde voortdurend horen maar ook omdat kerkse mensen veel meer sociale contacten hebben , die niet beperkt zijn tot hetzelfde professionele of intellectuele milieu.

  Socioloog Mark Elchardus van de Vrije Universiteit Brussel, stelde vroeger al vast -bij zijn onderzoek naar vertrouwen en wantrouwen- dat katholieken en bovenal de praktiserenden onder hen, meer vertrouwen hebben in hun medemensen, in de instellingen van de samenleving en in de democratie. Uit een onderzoek in Nederland van het bureau Intomart, in opdracht van de KRO, blijkt bovendien dat 90% van de Nederlanders katholieken betrouwbaar vindt en 53% vindt ze ook nog 'prettig om mee om te gaan'.

  De Engelse letterkundige en journalist Gilbert Keith Chesterton  merkte ooit op dat 'de kerk de enige instantie is die de mens ervan kan weerhouden helemaal kind van zijn tijd te zijn'. Wie helemaal meegaat met zijn tijd, verliest zijn zelfstandigheid in denken en oordelen. De éminence grise van de Nederlandse columnisten J.L. Heldring schreef in zijn column  Dezer Dagen, dat 'de mens die zich van God bevrijd heeft, verleidbaar is gebleken voor andere demonische krachten, valse goden'.

  27-09-2012 om 10:49 geschreven door Gust Adriaensen


  26-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kracht van verandering in de politieke achterkamertjes
  'De kracht van verandering!'. Sjonge, sjonge. Opbergen die slogan. Ook wat het sluiten van voorakkoorden betreft, blijkt NV-A geen haar beter of slechter dan de andere, door de nationalisten al zo vaak verketterde 'traditionele' partijen.

  Neenee, NV-A past perfect in het rijtje, geen wezenlijk verschil meer te merken. Het zich met machtsgeile overgave gooien in het spel van de voorakkoorden in politieke achterkamers, geeft aan dat er ook op dit vlak geen verschil meer is.

  Politicoloog Boutega formuleerde het gisteren in DS al bijzonder accuraat:

  'Op geen enkele breuklijn die vandaag nog relevant is, brengt de partij (NV-A) een vernieuwend verhaal waarin ze verschilt van de rest. Het sociaal-economisch programma van N-VA is een liberaal verhaal dat vandaag ook door Open VLD wordt verdedigd. Op communautair vlak is dan weer geeng root verschil te merken de Vlaamse christen-democraten. In de programma's van beide partijen wordt voor België eenconfederaal model vooropgesteld. Sociaal-cultureel pakt N-VA dan weer uit met een verhaal van rechten en plichten. Een discours dat inmiddels ook door de andere 'traditionele' partijen wordt gehanteerd. Je kan N-VA dus bezwaarlijk inhoudelijk vernieuwend noemen' .

  Zin in een spelletje scrabble? Vorm met de volgende letters, vanuit je Vlaamse buik of brein, een partijnaam die goed in je oren klinkt en voeg er Gesloten of Open,Traditioneel of Ultratraditoneel aan toe:ABCDLNPSV.

  Ach, hoog tijd voor de politiek bewuste Vlaming om de partijen op hun echte merites te beoordelen en de primitieve idolatrie voor politieke leiders weg te lachen.

  26-09-2012 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  25-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'VERHAAL'
  HET magische woord van de laatste jaren en ook het meest misbruikte met betrekking tot politieke partijen en hun program, is VERHAAL.

  Lulkoek. Precies alsof partij A hét verhaal in huis heeft, partij B maar over een beetje verhaal beschikt en partij C, ocharme, verhaalloos door het politieke landschap strompelt. Het is dan ook niet erg verstandig van Beke te zeggen dat zijn partij wat 'verhaal' mist.

  Dat VERHAAL is overigens in hoofdzaak een 'creatie' van politieke journalisten.Een boeiende uitdaging voor hen: laat ze een column schrijven waarin ze de verhalen of het ontbreken ervan in de diverse partijen en programma's, scherp omschrijven. Nog een testje: vraag aan een representatief aantal kiezers eens te formuleren wat het verhaal van de verschillende partijen is.

  Ik wacht op die kritische commentatoren die het VERHAAL, als valse retoriek en misleidende kwaliteitsnorm ontmaskeren. Zeker in hoofde van sommige partijen, die VERHAAL als reclamewoord misbruiken: de inhoud eruit,de perceptie erin.

  25-09-2012 om 12:28 geschreven door Gust Adriaensen


  24-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kerken is werken'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kerken is werken


  ‘Kerken is werken’ is de veelzeggende titel van het boek dat A. Paul Stappaerts samen met Paul A. Stappaerts schreef over de geschiedenis van de Sint-Martinusparochie en de parochie Sint-Job in het Kempense Retie.


  Eeuwenlang had de kerk een belangrijke sociale functie. Ze was een plaats waar mensen van de dorpsgemeenschap elkaar ontmoetten en na de viering nog wat bleven babbelen. Belangrijke berichten werden vroeger aan de kerkdeur afgekondigd. De jaarlijkse processie was een van de hoogtepunten van het jaar.


  De oorspronkelijke kerk was ook een gemeenschap van mensen die geloofden en zorg droegen voor mekaar. Dit boek gaat over de lotsverbondenheid van parochianen door de eeuwen heen. De manier waarop ze hun geloof beleden, was sterk gebonden aan plaats en tijd en werd vele eeuwen gedirigeerd door de geestelijkheid. Maar kerk-zijn, in de zin van gemeenschap vormen, heeft altijd inzet gevraagd van de gelovigen, want ‘Kerken is werken’.

  In het eerste deel van dit boek lees je hoe de dorpsbewoners van vroeger tot nu hun geloof beleefden, thuis in de kerk en in hun verenigingen. Die verenigingen, de mensen die bij het parochieleven betrokken zijn, de kerkgebouwen en de voornaamste kapellen komen in het tweede deel aan bod.

  ‘Kerken is werken’ bevat ca. 450 bladzijden in vierkleurendruk en is rijk geïllustreerd met documenten en foto’s, zowel oude als hedendaagse. Het zal bij velen herinneringen en herkenning oproepen.

  In voorverkoop kost het boek 35 euro. Het kan besteld worden door overschrijving van dat bedrag op het rekeningnummer BE61 3631 0796 8417 van Retiese Heemkundige Kring 'Zeven Neten' vzw, Duinkerken 14, 2470 Retie. Voorintekenaars worden met hun naam vermeld in het boek. De lijst der voorintekenaars wordt afgesloten op 14 oktober 2012. Vanaf de verschijningsdatum op 13 december, bedraagt de prijs 40 euro. Verzending is mogelijk mits 10 euro extra.


  24-09-2012 om 10:37 geschreven door Gust Adriaensen


  23-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helder Câmara
  Klik op de afbeelding om de link te volgen "Toen ik eten gaf aan de armen noemden ze mij een heilige.Toen ik vroeg waarom de armen niets te eten hadden, noemden ze mij een communist."

  - Helder Câmara

  Dom Hélder Pessoa Câmara (Fortaleza, 7 februari 1909Recife, 27 augustus 1999) was een Braziliaanse katholieke bisschop. Câmara werd in de jaren '60 en '70 bekend als tegenstander van de militaire dictaturen in Brazilië. Hij keerde zich ook tegen de onsociale politiek van de regeringen. Kort na zijn benoeming tot aartsbisschop organiseerde hij de eerste Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie (CELAM). Deze conferentie mag een doorbraak worden genoemd. De Latijns-Amerikaanse bisschoppen besloten hun beleid radicaal te wijzigen en begonnen zich, krachtig gesteund door Câmara, op te werpen voor de armen en verdrukten in Zuid-Amerika.

  23-09-2012 om 11:37 geschreven door Gust Adriaensen


  22-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater D. Maes over Syrië
  Pater D. Maes over Syrië

  Donderdag 20 september.

  De kinderen zijn voor het eerst weer naar
  school gegaan. De klassen schijnen overvol te zitten omwille van de
  vele vluchtelingengezinnen in Qâra. Fier komen de kinderen terug met
  allemaal nieuw schoolgerief dat ze daar gekregen hebben: schooltas,
  pennenzak met een overvloed aan pennen, twee gommen, drie
  puntenslijpers en 8 gewone potloden “made in China”! De directeur van
  de school in Quosseir, een vurig christen die nu bij ons  leeft,
  kreeg in een telefoon vanwege de regering de vraag waarom de school in
  Quosseir niet open ging. Met pijn  in ’t hart antwoordde hij dat er
  geen leerlingen meer zijn.

  ’s Avonds projecteer  ik de foto’s van ons verblijf in België en de
  ontmoetingen die we gehad hebben. Daarna wordt een komische videootje
  getoond die gemaakt werd voor de verjaardag van een van de mannen, nl.
  degene die verantwoordelijk is voor binnentuin. Omdat zijn tomaten
  beter zijn dan die op het terrein, werd daar een hele parodie rond
  gemaakt en ziet men hoe hij, zogezegd, zijn tomaten stiekem rood
  verft. De verrassing en het plezier waren compleet. Hij zelf begreep
  pas bij zijn verjaardag dat het gepruts voor een video de voorbije
  dagen voor hem was.

  Vrijdag 21 september.

  Gisteren zijn we tevens met vier kandidaten
  begonnen met het 1ste jaar theologie, fundamenteel. Ook
  Johannes-Paulus II heeft een deel van zijn  priesteropleiding, werkend
  in een Solvay-fabriek  in oorlog doorgebracht. Waarom zouden wij het
  niet doen? Het gebeurt nog in het Frans of het Engels en eentje maakt
  er een Arabische vertaling van. Het is tevens een aansporing om onze
  woordenkramerij te beperken. Trouwens, als God zulke praatzieke wezens
  als mij (en sommigen van u wellicht) geschapen heeft, zou het dan niet
  de moeite zijn om ons af te vragen of Hij zelf ook niet iets te zeggen
  heeft? En daar is stilte goed voor.

  In de voormiddag wordt er verder gewerkt op het terrein: tomaten,
  boontjes, appelen, amandelen, olijven, nieuwe aanplantingen, water
  geven... Er is werk in overvloed, voorlopig nog in de brandende zon
  (terwijl het ’s avonds al flink afkoelt). ’s Morgens doet ieder
  persoonlijk gebed, ’s middags of ’s avonds is er meestal eucharistie.
  ’s Namiddags is er eerst een ruime tijd rust en dan tijd voor
  theologie en Arabisch. ’s Avonds is er eucharistie of vespers. Na het
  avondeten is het heel de tijd gezamenlijke recreatie, waar ieder wel
  verder de dingen kan afwerken die hij wil klaar krijgen. De jongens
  hebben op het dak een gezellige tent gemaakt waar ’s avonds thee
  gedronken  wordt.

  Tegen de avond ga ik met mijn tolk uit Quosseir op bezoek bij de
  twintig moslims uit Quosseir die hier als vluchtelingengezin onderdak
  gevonden hebben. Ze hebben laten weten dat ze graag hadden dat ik op
  bezoek kom. Voor mijn vertrek ben ik er geweest en heb gebeden voor
  hun oude moeder die zo ziek was. Nu vertellen ze dat hun moeder
  genezen is en weer buiten wandelt. Ze zijn zo dankbaar en blij. En wat
  een respect hebben deze moslims voor het christelijk geloof en voor
  een katholiek priester, die niet eens hun taal spreekt (op enkele
  woordjes of zinnetjes na, waarna ze aanmoedigend applaudisseren)..Met
  vreugde hebben ze het pausbezoek in Libanon op tv gevolgd en zijn
  boodschap gewaardeerd.  Ze willen nu alles weten over de hiërarchie in
  de Kerk. Zulk een geloof hebben we in meerdere christelijke middens
  niet gevonden! Ondertussen komt een van de moeders binnen met zes
  meisjes. Ze hebben aan onze amandelen oogst gewerkt. Ze vertelden ook
  dat ze tijdens mijn afwezigheid eens op een zondag alleen in de kerk
  zaten te bidden terwijl niemand van de gemeenschap kwam opdagen.
  Abouna Georges had namelijk laten weten dat het te gevaarlijk was om
  op weg te gaan en dat hij dus niet kon komen, wat zij niet wisten.
  Moslims die ’s zondags naar de kerk gaan en christenen die afwezig
  blijven! We hebben er allen hartelijk om gelachen.  Deze avond vieren
  we speciaal de eucharistie uit dankbaarheid voor de aanwezigheid van
  deze mensen en de geest van vrede vol en liefdevol samenwonen. Moge
  deze geest zich terug over heel Syrië verspreiden.

  Hoe is het nu in Syrië? Wij vragen het ons ook af. Buiten is het op
  dit ogenblik ijzig stil (behalve op de momenten dat de tien minaretten
   hun gebedsoproepen lanceren) en binnen zitten we voorlopig nog
  veilig. Alle deuren, ook binnen, zijn  op slot en/of gebarricadeerd.
  Nu komt er ook nagenoeg niemand meer naar het klooster. Sinds de
  aanval op onze gebouwen weten de terroristen dat ze ook hier niet
  veilig zullen zijn en dat het klooster voor hen toch geen goede
  schuilplaats is. Laat dat dan  nog een voordeel zijn.

  De berichten in de westerse media, ook de zogenaamde  katholieke,
  blijven ons wel verontrusten. Een bericht over een internationale
  conferentie over de opvang van de stroom van vluchtelingen lijkt wel
  edelmoedig maar gaat grotendeels voorbij aan het echte probleem. Er
  moet niet zozeer gezorgd worden voor de opvang van vluchtelingen,  er
  moet voor gezorgd worden dat mensen niet op de vlucht moeten!  Hillary
  Clinton is lang voor de Syrische crisis alle kloosters in Libanon gaan
  bezoeken om  te kijken hoe zij voor vluchtelingen zorgen. Hoe vroom,
  denk je dan. Achteraf blijkt dat het dient om Syrië te  kunnen
  “herschikken” en alle christenen uit het land te verjagen (of te laten
  uitmoorden). Deze westerse waanzin moet aan het licht komen en
  ophouden. Laat Syrië gerust. Het is volwassen genoeg om zijn eigen
  problemen, welke die ook zijn, op te lossen.

  22-09-2012 om 18:44 geschreven door Gust Adriaensen


  21-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over zijn verblijf in Libanon en Syrië
  Ma-di-woe 17- 18 - 19 september 2012

  Na de plechtige slotviering vorige zondag had de paus in de namiddag
  nog een ontmoeting met de leiders van alle christelijke kerken. ’s
  Avonds vond het afscheid plaats op het vliegveld van Beiroet, waar de
  paus allen  dankte voor dit ‘hartelijk’  onthaal. Het moet gezegd,
  Libanon heeft tot in de kleinste details willen tonen dat ze van de
  paus houden en hem uitbundig alle eer willen geven. De burgerlijke en
  religieuze hoogwaardigheidsbekleders kwamen de paus nog afzonderlijk
  de hand drukken. Ook verschillende moslimleiders wisselden duidelijk
  een vriendelijk woordje met de paus die telkens lachend knikte.
  Ondertussen bleef een flinke groep jongeren op de achtergrond met
  vlaggen en spandoeken zwaaien terwijl ze al dansend de naam Benedictus
  scandeerden. Ook  de volgende dagen blijven de posters en vlaggen in
  Libanon nog hangen.

  De boodschap van de paus is duidelijk geweest. Als ook Hesbollah grote
  welkomposters verspreidt  en uitdrukkelijk met pausvlaggetjes staat te
  zwaaien weet je dat de paus wel degelijk als oprechte vredebrenger
  wordt erkend en begroet. Al zijn Libanon en Syrië erg verschillend, de
  meerderheid van het gewone volk toont zowel hier als ginder dat ze
  verzoening willen en in vrede met elkaar samen leven: een eenheid in
  de verscheidenheid van vele tradities. Als er onrust gestookt wordt is
  dit vooral door de grootmachten of, zoals de meester pyromaan van het
  Midden- Oosten, H. Kissinger, zelf eens heeft gezegd: 'Grootmachten
  hebben geen princiepen en geen waarden, ze hebben alleen belangen!'

  Dinsdag word ik op opgehaald en naar Mar Yakub gebracht door Faycal.
  Hij komt met een volle terreinwagen met materiaal van Mar Yakub voor
  Adonis en we rijden terug met een overvolle terreinwagen met materiaal
  van Adonis naar Mar Yakub. Faycal had al laten weten dat de hoofdweg
  flink beveiligd is. Inderdaad, vanaf de grens tot thuis moesten we een
  achttal controleposten passeren en het was meer dan een formaliteit.
  Tegelijk besef je dat het land flink in oorlog is wanneer de hoofdweg
  zo zwaar moet beveiligd worden.

  Om halfeen vertrokken we in Libanon
  en om halfzeven arriveerden we in Mar Yakub.  En daar heerste een
  uitbundige sfeer.  De kinderen waren verkleed en deden sketches  en
  dansjes, de volwassenen voerden de gekheid nog wat op. Er werd
  chocomelk geserveerd met snoepjes en cadeautjes werden uitgedeeld. Dan
  volgde een warme maaltijd.  Hierna hadden de jongens nog enkele
  video’s voorzien die ze zelf gemaakt hadden, maar die werden tenslotte
   voor later voorzien. Iedereen was moe  maar blij.  Ondertussen liet
  men mij de schade zien die door de beschietingen en de obussen
  veroorzaakt waren wanneer het klooster door een legerhelikopter onder
  vuur genomen werd. Waarom is nog altijd niet duidelijk. Wil men
  beletten dat het klooster een schuilplaats zou worden? Een van de
  zusters laat de gaatjes zien in haar habijt, veroorzaakt door
  scherven. Toen ik op mijn vertrouwde kamer kwam in de Romeinse toren
  merkte ik dat ook ik een kleine souvenir van de aanval heb: een van de
  twee raampjes is gesprongen. Gelukkig allemaal beperkte materiële
  schade. Ondertussen leven we hier wel met verregaande zelf opgelegde
  veiligheidsvoorzieningen. De zalige  vrijheid van voor de oorlog is
  voorlopig voorbij.

  De jongens hebben afgesproken woensdagmorgen om 9 uur eens
  uitgebreid te gaan ontbijten in de tuin. En zo zitten we dan met zes
  rond de tafel (eentje is voorlopig naar huis om zijn moeder bij te
  staan). Het is voor mij een gelegenheid om eens de foto’s te tonen van
  ons verblijf in België en te vertellen wat we er allemaal hebben
  uitgespookt in die (veel te) lange tijd van twee maanden. Daarna gaat
  ieder aan het werk op het terrein, samen met de zusters. Ook dat
  gebeurt nu zoveel mogelijk in grote groep

  P. Daniël Maes

  21-09-2012 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezingen over de twee Retiese parochies
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lezingen over de geschiedenis van de Sint-Martinus- en de Sint-Jobparochie

  'Kerken is werken'

  Paul Stappaerts en zijn neef, priester Paul Stappaerts, werken al geruime tijd aan een boek over de geschiedenis van de twee Retiese parochies: de Sint-Martinusparochie en de Sint-Jobparochie.

  Het boek wordt uitgegeven door de Retiese heemkundige kring en verschijnt op 13 december 2012 .

  Op woensdag 26 september geven de auteurs om 14 uur voor OKRA-centrum en om 20 uur voor Davidsfonds-Retie, een lezing over de geschiedenis van de twee Retiese parochies in GC Den Dries.

   

  21-09-2012 om 22:18 geschreven door Gust Adriaensen


  18-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Patrick Janssens: 'Een burgemeester moet zijn stad verenigen, niet verdelen'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen:

  'Dat is tekenend voor een nationalist. Hij deelt de maatschappij op in het eigen volk en de rest. In een stad moet je net het omgekeerde doen.'

  'Alle inwoners hebben de stad gemeen, met de rechten en plichten die daarbij horen.'

  'Als de stad niet meer van die 230 jongeren is, van wie is ze dan nog allemaal niet? Hoeveel mensen hebben er niet al eens iets mispeuterd?'

  'De Wever zegt: 't Stad is NIET van iedereen. Wat wil hij dan in de plaats ervan?
  't Stad is van ons? 't Stad is van wie ik graag heb? 't Stad is van mij alleen?'

  'Een burgemeester moet zijn stad verenigen, niet verdelen.'

  18-09-2012 om 09:41 geschreven door Gust Adriaensen


  17-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Stad is van iedereen
  Natuurlijk is 't Stad van iedereen, zoals elke stad, elk dorp van iedereen is, die er woont. Als men dat niet wenst en zeker als een bestuur of politici dat niet willen, proclameert men discriminatie en verdedigt men gettovorming.

  Uiteraard  moeten altijd en overal relschoppers aangepakt worden, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn. Maar ook die onruststokers , blijven stads- of dorpsbewoners. Zeggen dat ze er niet thuishoren, is een extremistische en in het Antwerpse geval, racistische opstelling. Overigens waar willen die politici deze vandaaltjes dumpen?

  De reactie van De Wever, die zich niet op het relterrein liet zien, is beschamend.  'Voor de NV-A is de stad alleen van die mensen die een inspanning leveren om ertoe te behoren', orakelde hij.

  Aan welke voorwaarden en activiteiten een mens moet voldoen, om 'ertoe te behoren', maakte hij evenwel niet duidelijk. Wil hij die aub eens bekend maken, dan kan er ook eens nagegaan worden hoeveel 'blanke' Antwerpenaars geen enkele inspanning leveren 'om ertoe te behoren' en hoeveel 'echte' sinjoren het geen bal kan schelen 'om ertoe te behoren'.

  Nee, wat in deze platvloerse reactie op een kleine groep herrieschoppers speelt, is electorale profilering. En meer en meer opschuiven in de richting van het Blok-Belang, om de concurrent op rechts de politieke doodsteek toe te brengen.

  17-09-2012 om 20:41 geschreven door Gust Adriaensen


  16-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over het pausbezoek aan Libanon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Pater Daniël Maes, norbertijn van Postel, is al enkele jaren missionaris in Syrië, werkt mee aan de heropbouw van het eeuwenoude klooster van Mar Yakub en zet zich onvermoeid in voor de vrede en de verzoening in Syrië.

  Een aantal dagen geleden vertrok hij vanuit Postel opnieuw naar het klooster Mar Yakub via Beiroet, Libanon. Momenteel verblijft hij nog in Libanon en volgde het pausbezoek aan dat land. Hieronder vindt u zijn verslag.

  Zie filmpje over pausbezoek via
  http://nos.nl/video/419409-paus-sluit-bezoek-libanon-af.html


  LIBANON

  Vrijdag 14 september 2012: Feest van de Kruisverheffing

  Het is vandaag feest in Mar Yakub omdat de gemeenschap op deze dag in
  2000 de officiële kerkelijke erkenning heeft ontvangen voor “de orde
  van de eenheid van Antiochië’. Samen met zr Carmel heb ik plechtig de
  hl. Eucharistie gevierd in het kleine kapelletje van ons appartement
  in Adonis, Libanon. ‘s Middags kwam de paus toe in Beiroet. Vooraf had
  hij meteen al verklaard dat het leveren van wapens aan de strijdende
  partijen in Syrië een grote zonde is. Hij werd bijzonder hartelijk en
  uitbundig onthaald. De toespraak van de president Michel Suleiman en
  die van de paus zijn het herlezen waard. De president merkte fijntjes
  op dat Jezus zijn eerste wonder in Libanon deed. Het is een verwijzing
  naar het Cana nabij Tyrus (zoals de eerste geschiedschrijver Eusebius
  ook zegt) en niet het zogenaamde Cana bij Nazareth, zoals Israël wil.
  De heftige rellen in Libië omwille van een voor moslims kwetsende
  film, lijken uitgelokt te zijn om de komst van de paus als
  vredebrenger in het Midden-Oosten in het wereldnieuws te
  overschaduwen. Er zijn  inmiddels ook rellen uitgebroken in Tripoli,
  de tweede stad van Libanon

  Vermits de luchthaven van Beiroet enkele uren gesloten bleef, moest
  moeder Agnes-Mariam en de anderen even in de lucht blijven hangen
  vooraleer te kunnen landen. En hier in Libanon was de grote weg
  afgesloten voor alle verkeer en konden we toch haar niet gaan ophalen.
  We hebben het pausbezoek dan maar verder op tv gevolgd. Er zat ook een
  voordeel aan voor moeder Agnes-Mariam. Ze heeft in Parijs tevergeefs
  moeite gedaan om op de valreep nog kardinaal André Vingt-Trois te
  ontmoeten terwijl ze nu met hem in hetzelfde vliegtuig zit  en
  onverwachts alle kans krijgt om uitgebreid met hem te spreken.
  Natuurlijk over de inzet voor de vrede in Syrië en de misleiding (ook)
  van de katholieke pers, wat dacht je?

  Deze avond heeft de paus in de basiliek van St.- Paulus in Harissa de
  post-synodale apostolische aansporing (“Ecclesia in Medio Oriente”) in
  een plechtige dienst ondertekend. De rode draad van de dienst was:  In
  het teken van het kruis zult ge overwinnen. Deze basiliek is gebouwd
  naar het model van de Aya Sophia. Ze heeft evenwel slechts de ruimte van
  een grote kerk bij ons. Er was binnen alleen plaats voor
  hoogwaardigheidsbekleders en hogere oversten. Zr. Carmel en ik zijn
  moeder Agnes- Mariam na afloop gaan ophalen en hebben nog een aantal
  personaliteiten ontmoet.

  Zaterdag 15 september 2012

  Deze voormiddag wordt de paus ontvangen op het presidentieel paleis.
  De president is hier een maroniet (christen-katholiek), de eerste
  minister een soenniet en de voorzitter van het parlement een sjiiet,
  zo is het systeem in Libanon. De pausmobiel op weg naar het paleis
  werd door duizenden omstuwd en gedurende gans de rit dansten jongens
  en meisjes voor de pausmobiel uit, maakten muziek en strooiden bloemen
  uit. De paus werd dan ontvangen door de regeringsleiders met hun
  gezin, waarbij de kleine kinderen de show stalen. Vervolgens kwamen de
  leiders van de verschillende geloofsgroepen aan bod. Dan sprak de
  president, waarop het antwoord volgde van de paus. In deze
  broederlijke samenkomst van christelijke en islamitische leiders
  benadrukte de paus de godsdienstvrijheid. Sinds eeuwen leven
  christenen en moslims hier samen, soms in eenzelfde gezin, waarom zou
  dit in heel de gemeenschap dan niet kunnen, zo vroeg hij zich af.

  Een hoogtepunt vormde de ontmoeting met de jeugd in Bkerke, waar het
  majestueuze maronitisch patriarchaat gevestigd is. Het werd een groots
  feest van stijlvolle  zang, dans en choreografie met een massa
  jongeren. Op de grote binnenplaats is ruimte voor 15.000 jongeren maar
  buiten stonden de wegen nog overvol. Bijna allen waren in het wit
  gekleed of hadden een witte pet of sjaal. Jongeren brachten een groot
  evangelieboek, een Maria-icoon en een groot kruis binnen. De paus
  prees de gastvrijheid en het geloof dat de Libanezen sinds de tijd van
  Jezus bewaard hebben. De wereldvrede en de evangelisatie werden
  schitterend in choreografie uitgebeeld. Een meisje en een jongen
  drukten het geloof, de bezorgdheid en de toewijding van de jeugd uit,
  waardig en enthousiast. Boven de menigte zweefde een grote
  paternoster. De massazang, afgewisseld met prachtige solo’s zorgden
  voor een hemelse sfeer.

  Zondag 16 september 2012: slotviering pausbezoek

  Zr. Carmel, moeder Agnes-Mariam en ik vertrekken ’s morgens vroeg uit
  Adonis om rond half negen in het centrum van Beiroet te zijn voor de
  slotviering met de paus. We hebben een goede plaats: ik zit links op
  het podium achter de bisschoppen bij de priesters en zij zitten rechts
  op het podium, dat gebouwd is in de vorm van een ceder, symbool van
  vrede.  Ik schat dat er meer dan een miljoen  aanwezigen zijn die
  enthousiast wuiven met pauselijke en Libanese vlaggen, het is een
  immense mensenzee tegen de Middellandse Zee.  De sfeer is feestelijk,
  zang en muziek zielsverheffend. De niet te vermijden weerklank doet
  het gesprokene minder goed verstaan. De paus richt zich ook tot de
  Syriërs in het publiek, looft de moed van de Syrische jeugd en
  veroordeelt elk religieus fundamentalisme. De voorbeden worden gelezen
  in het Arabisch, Frans, Engels, Armeens en Grieks. Zelf heb ik alle
  intenties, die ik meegekregen heb in deze eucharistie afgegeven. Voor
  mij zit een bonte mengeling van bisschoppen en patriarchen van
  verschillende pluimage en hoofddeksels. Er heerst een geest van diepe
  eenheid en onderlinge verbondenheid. We zitten twee uur in de
  brandende zon maar voor ieder is een wit petje, een witte sjaal en een
  flesje water voorzien. Na de mis volgen we de paus en de bisschoppen
  naar de sacristie en kunnen de paus bij het weggaan nog van dichtbij
  toewuiven.  De patriarchen en vele bisschoppen kunnen we de hand
  drukken, ook de oude sympathieke Ibrahim Nehme, onder wiens episcopaat
  Mar Yakub gesticht is. Allen zijn even gelukkig en tevreden.

  Dit pausbezoek is voor Libanon en voor het Midden-Oosten een zegen.
  Terwijl de internationale druk toeneemt om de christenen uit het
  Midden-Oosten te doen vertrekken, heeft de paus hen juist aangemoedigd
  als de oorspronkelijke bewoners te blijven. Moge dit bezoek een steun
  zijn voor allen die ijveren voor vrede en verzoening, ook in Syrië.

  Op de terugweg naar huis kleuren de wit-gele pauselijke vlaggen en
  posters nog steeds het straatbeeld. Voor ons een auto met zijn koffer
  wijd open en in de koffer zit een jongeman met een grote pauselijke
  vlag enthousiast te zwaaien. Dank u wel, “Baba Benediktoes”, wiens
  geestelijke energie blijkbaar veel groter is dan zijn fysische
  krachten.

  16-09-2012 om 20:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waarden in tijden van ommekeer'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer.

  Het lijdt geen twijfel dat onder de grondleggers van de Europese eenwording het christelijke erfgoed als kern van deze Europese historische identiteit gezien werd, natuurlijk niet in confessionele vorm; het gemeenschappelijk-christelijke was over de confessionele scheidslijnen heen duidelijk herkenbaar als de verbindende kracht achter de wereldlijke praktijk.

  16-09-2012 om 08:06 geschreven door Gust Adriaensen


  11-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVA'er Francken heet Franse miljardair welkom
  'Laat maar komen, die Fransen', vindt Theo Francken van N-VA. Hij wil speciaal voor de rijkste Fransman de spoedprocedure van de nieuwe nationaliteitswet toepassen. 'Want', orakelt Francken, 'zal bijdragen tot de internationale uitstraling van België'.

  Naar verluidt, zou Francken nu ook overwegen, om de armste Franse sloeber via de spoedprocedure naar Vlaanderen te halen. Die overweging zou ingegeven zijn door vooral electorale overwegingen. NVA wordt al te vaak verbonden met kapitaal, ondernemers, sociale hardheid, rijkere midden- en topklasse. Het hartelijke welkom aan Arnault, versterkt dat imago nog.
  Daarom is wellicht een sociale correctie nodig. Daarvoor dient de armste Franse loser. Want dergelijk menselijk specimen zal ongetwijfeld bijdragen tot de internationale sociale uitstraling van Vlaanderen'.

  Benieuwd of het onze eenvoudig redenerende vriend Francken zal lukken.

  11-09-2012 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatsbons online
  Laurette Onkelinx:

  'Er moet sneller werk gemaakt worden van de online verkoop van de staatsbon. We hebben de banken toch niet nodig om staatsbons aan de man te brengen?'

  10-09-2012 om 11:53 geschreven door Gust Adriaensen


  09-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Credo - Ik geloof'

  Credo - Ik geloof

  Op zaterdag 29 september organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel voor jong en oud een geloofsdag  rond het thema “Credo! Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen”. Frederic Testaert, abt van de Norbertijnenabdij van Postel, zal deze dag begeleiden.
  Wanneer
  za 29/09/12 van 09:30 tot 16:00
  Waar
  Kontaktcentrum Abdij Postel
  Abdijlaan 16, 2400 Mol

  Prijs
  € 20 (Middagmaal en vieruurtje inbegrepen.)
  Organisatie
  Kontaktcentrum Abdij Postel
  Contact
  0496 50 12 55
  Links
  gastenkwartier@abdijpostel.be
  Leeftijd
  18+
  Ik geloof

  09-09-2012 om 20:24 geschreven door Gust Adriaensen


  07-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De identiteit van Europa'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  Het is juist ten behoeve van de anderen onze plicht om binnen in ons de eerbied voor het heilige te onderhouden en het gezicht vanGod te laten zien zoals dat aan ons verschenen is - de God die zich het lot van de armen en de zwakken, de weduwen en de wezen, de vreemden aantrekt; de God die zo menselijk is dat Hijzelf mens wilde worden, een lijdende mens die, meelijdend met ons, het lijden waardigheid en hoop geeft.

  Doen we dit niet, dan verloochenen we niet alleen de identiteit van Europa, maar weigeren we ook de anderen de dienst waarop ze recht hebben.

  07-09-2012 om 07:36 geschreven door Gust Adriaensen


  05-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De verandering'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 'De grote metamorfose'  (boekadvertentie)

  Een horrorverhaal

  Toevallig verschijnt in volle verkiezingscampagne, een boek over het fameuze PronoKal-dieet, dat er de oorzaak van is dat onze geliefde Vlaamse Leider in de recordtijd van acht maanden wegsmolt van 142 kilogram tot ocharme 84 kilogram.

  Het boek is echt een aanrader voor iedere Vlaamse Man die met overgewicht kampt en op korte tijd wil evolueren naar een energieke, goedlachse knapperd die de harten der Vlaamse vrouwen onweerstaanbaar sneller wil doen kloppen.

  Bekijk de foto's en neem kennis van het verbluffende en aantrekkelijke resultaat! Kopen dus, dat boek. En lezen. En diëten volgens de PronoKal-methode. De toekomst zal u toelachen!

  05-09-2012 om 21:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Splitsing zakenbank-spaarbank
  Voor Di Rupo is  de hervorming van de banken de belangrijkste prioriteit van de komende maanden . Di Rupo wil de spaar- en zakenafdelingen van de banken opsplitsen, om in de toekomst de excessen te vermijden die geleid hebben tot de huidige crisis.

  Bij Kris Peeters is dit in het verkeerde keelgat geschoten.  'Ik begrijp niet dat sommigen, willen terugkeren naar de lokale spaarkassen van weleer. '

  Het voornemen van Di Rupo ligt nochtans helemaal in de lijn van wat vele journalisten en het overgrote deel van de spaarders schreven en dachten ( en nog denken): de gemiddelde mens heeft voldoende aan een spaarbank (zoals vroeger bv. Bacob of Raiffeisenkas) waarop hij volledig kan vertrouwen.

  De slordige manier waarop de banken zaken hebben gedaan met de spaarcenten van vele mensen en de miljarden waarmee de regering de banken overeind moest houden, tonen aan dat een splitsing 'zakenbank-spaarbank, tegemoet komt aan de zorgen en wensen van het overgrote deel van de bevolking.

  Dat Peeters zich tegen dat idee verzet, toont alleen maar aan dat hij aan de kant van de zakenwereld en de grote kapitalen staat. Dat is overigens altijd zijn echte biotoop geweest.

  05-09-2012 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  03-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Nous souffrons avec tous les syriens'
  Bij de reportages die fr. Jean maakte over de aanval op het 6de-eeuwse klooster van Mar Yakub, schreef hij een bijzonder belangwekkende tekst.

  Vergeet niet bij het bekijken van de reportages, ook die tekst te lezen. Beide bieden informatie uit de eerste hand over de situatie in Syrië en de gevaren die de christenen lopen.

  Een fragment uit de tekst:

  'Nous souffrons avec tous les syriens, spécialement avec les 2,5 millions de chrétiens qui sont en danger, et personne n’est de leur côté dans la « communauté internationale ». Comme la plupart des syriens les chrétiens essayent de rester neutres – et de survivre – dans une guerre entre le gouvernement d’Assad et « l’Armée Libre Syrienne ». L’ALS, est-ce des « révolutionnaires démocratiques » comme les médias le disent ? S’ils veulent une démocratie, pourquoi sont-ils soutenus par les jihadistes islamiques et le Royaume de l’Arabie-Saoudite ? S’ils respectent les minorités, pourquoi rentrent-ils dans les quartiers chrétiens pour faire la guerre ? S’ils ont à cœur la libre expression de la religion, pourquoi plus de 100 000 chrétiens ont-ils étés expulsés de leurs maisons à Homs et à Al Qusayr ? Et ceux d’entre eux qui sont trop pauvres pour pouvoir fuir, pourquoi sont-ils kidnappés, assassinés, ou employés comme « bouclier humain » par l’ASL. S’ils veulent la liberté, pourquoi ont-ils menacé d’occuper notre monastère, de nous mettre à la porte, et de kidnapper Mère Agnès ? '

  03-09-2012 om 12:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De selectieve verontwaardiging en steun van het Westen in verband met Syrië

  Pater Daniël Maes, sedert 2010 werkzaam in Syrië, blijft de selectieve verontwaardiging en steun van het Westen in verband met de gebeurtenissen in Syrië, terecht op de korrel nemen.

  'Christenen uit het Westen zouden nu de christenen uit het Oosten (en het Syrische volk) voluit moeten steunen en helaas, op enkele uitzonderingen na, gebeurt het niet', aldus pater Daniël.

  Wie nu begaan is met het welzijn van Syrië kan de terroristische acties met willekeurige moorden, vernielingen en sektarisch geweld niet steunen. In het Westen daarentegen overheerst nog steeds in ruime kring de  opvatting dat de “oppositie” een vreedzame strijd levert tegen de regering voor meer vrijheid en democratie. Dit is totaal niet het geval. De oppositie is geïnfiltreerd door allerlei zwaar bewapende groepen die het land willen ontwrichten en de minderheden uitmoorden. Daarom zijn ook de christenen tegen deze misdaden van de “oppositie”. Bovendien, al is de Syrische regering een soort totalitair regime, hetgeen door de “oppositie”  voorzien wordt is oneindig veel verschrikkelijker. De Syrische christenen kunnen dit niet steunen en omdat ze dit niet steunen en samen met vele andere Syriërs opkomen voor de 'mussalaha' of 'verzoening', worden ze in het Westen veroordeeld omdat ze   de zogenaamd vreedzame hervormingen tegenwerken en  een totalitair regime  beschermen. Pater Daniël: 'Mogen de ogen van de christenen en vooral van de hiërarchie in het Westen opengaan voor het te laat is.'

  Dat ook de christenen niet ontsnappen aan het geweld van het regeringsleger blijkt uit de reportages die fr. Jean van het klooster Mar Yakub maakte over de schade aan het klooster veroorzaakt door een luchtaanval op 18 augustus. Surf naar  http://www.maryakub.org/Video_attaque_Monastere_18_aout_2012.html

   

   

  03-09-2012 om 12:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standaardtaal? Tussentaal? Streektaal?

  Er is heel wat commotie ontstaan rond het boek De manke usurpator: over Verkavelingsvlaams, onder redactie van tallkundigen Kevin Absillis, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof. Sommige critici zijn van mening dat de auteurs vragen dat de zgn. 'tussentaal' of 'Verkavelingsvlaams' de norm wordt in het onderwijs. Jef Verschueren, gewoon hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Antwerpen, ontkent dat dan weer.

  Verschueren heeft overschot van gelijk wanneer hij stelt dat er altijd afwijkingen van de standaardtaal bestaan of ontstaan en ook die standaardtaal is voortdurend in evolutie. Maar er is toch duidelijk een trend om de 'tussentaal' op een schavotje te plaatsen en ze als evenwaardige, alternatieve norm naast de standaardtaal te beschouwen. En die trend wordt ook gevoed niet alleen door populistische politici maar ook door taalkundigen.

  Ik kan me bovendien  niet van de indruk ontdoen dat er nogal wat pleitbezorgers van de 'tussentaal' rondlopen, die de standaardtaal afwijzen of het belang ervan minimaliseren, omwille van hun eigen onvermogen of gemakzucht. Ook taalwetenschappers en leerkrachten horen daarbij.

  En is het weer niet opvallend dat deze boeiende discussie zijn oorsprong vindt in het universitaire milieu van Antwerpen? En Antwerpenaars van hoog tot laag, het is geweten, vertikken het hun tongval te 'normeren'.

  03-09-2012 om 09:26 geschreven door Gust Adriaensen


  02-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waarden in tijden van ommekeer'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI: Waarden in tijden van ommekeer

  (over Europa)

  'De aanvankelijke geestdrift over de nieuwe toewijding aan de grote constante van het christelijke erfgoed, was al gauw geluwd. Vervolgens heeft de Europese eenwording zich in eerste instantie en bijna uitsluitend vanuit economische oogmerken voltrokken, terwijl de vraag naar de geestelijke fundamenten van een dergelijke gemeenschap verregaand buiten beschouwing werd gelaten.'

  02-09-2012 om 17:18 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!