NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  04-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect

  Premier Michel: 'Ik heb diep respect voor de burgers die migranten opvangen.'

  04-02-2018 om 07:58 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor februari

  De paus stelt heel scherp de corruptie aan de kaak.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/jViJ1d-MYT4   

  03-02-2018 om 16:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniƫl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/5

  Vrijdag 2 februari 2018

  Flitsen

  Terwijl deze week weer vier Franse jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient ons drie dagen komen helpen, trekken twee van ons voor anderhalve dag mee naar Damascus om een man die hier al vijf keer kwam, maar nog steeds Damascus niet heeft bezocht te vergezellen, samen met onze vrienden uit Damascus: de Ananias kapel, de Paulus kerk, de “rechte straat”, de Omayad moskee…Tegelijk komen er wekelijks, altijd onverwachts, chauffeurs  slapen, die met ambulances heel Syrië bestrijken. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de humanitaire hulpverlening. Op vrijdag 2 februari wordt een grote actie georganiseerd voor de bevolking van Deir Ezzor. Hiervoor is in een van onze centra in Qara veel voorbereiding nodig. Met heel  de gemeenschap zijn we daar vandaag gaan helpen. In Yabroed, Ma’aloula en Qara is gewerkt en wordt nog gewerkt aan handschoenen, mutsen en breiwerk dat de  hals  bedekt, bedoeld voor 8.000 kinderen in Deir  Ezzor.  Allemaal heel warm en kleurrijk, in drie maten: klein, middel en groot (dank zij een forse gift van Amerikaanse vrienden, waarvoor hartelijk dank!). In het centrum in Qara waren een 30-tal moslimvrouwen aan het werk, terwijl hun kinderen met onze kinderen rond het centrum in de zon speelden of meehielpen. Herhaaldelijk lieten deze vrouwen verstaan dat ze graag met ons samenwerken. Op het einde van de dag waren ruim 3000 plastieken pakjes klaar.

  Daarom hebben we het feest van O.L. Vrouw Lichtmis al op donderdagavond gevierd en de byzantijnse zegening van de kaarsen  zal volgende zondag gebeuren. Wat wij “Lichtmis” noemen of “Opdracht van de Heer” heet hier “hypapante” of ontmoeting van de Heer met zijn volk. Het werd al in de IVe  eeuw in Jeruzalem gevierd en later over heel de Kerk verspreid. In het westen is hiervan nog de kaarsenwijding overgebleven alsook de kaarsenprocessie en vroeger het vrome gebruik dat de moeders hun kind kwamen toewijden aan Maria. Overeenkomstig de wet van Mozes komt Maria nu na 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel om haar Kind op te dragen aan de Vader en Jezus ontmoet zijn volk, vertegenwoordigd niet door rijken en machtigen maar door de eenvoudige, heilige ouderling Simeon en de oude weduwe en profetes Anna. Maria wil niets anders dan zoals Jezus zich geheel overgeven aan de wil van de Vader tot verlossing van de mensheid. Haar totale overgave zal geschieden onder het Kruis. Michelangelo heeft dit prachtig uitgewerkt in zijn Pietà. Maria ontvangt hartstochtelijk het dode lichaam van Jezus op haar schoot en ze offert zich samen met Hem aan de Vader. Een intens mysterie van innige verbondenheid en totale overgave, vasthouden en loslaten.

  Een criminele elite?

  Vanuit Vlaanderen krijgen we een artikel toegestuurd dat ons uiteindelijk het groot licht brengt: het “Syrische regime” is schuldig aan gifgasaanvallen tegen eigen volk. De wereldpers staat al jaren bol van het vermoeden, maar “nu is er bewijs”, “ondubbelzinnig en objectief” van “onderzoekers”: het gebruikte saringas in Oost Ghouta (21 augustus 2013) komt uit dezelfde voorraad als het gifgas dat gebruikt werd in Aleppo en Idlib! (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180130_03329393#). Wat een  verpletterend  bewijs! En wat een geweldige vondst op 17 september 2017, meer dan vier jaar na de feiten, op een moment dat al jaren lang iedere gram in Syrië werd opgeruimd onder het toezicht van de argusogen van heel de wereld. En meer dan vier jaar nadat een monsteronderzoekscommissie van de UNO naar Damascus gestuurd werd, vlak voor die massale gifgasaanval. Overigens, het moet toch wel treffen dat die heren nauwelijks hun valies konden uitpakken of vlak onder hun neus gebeurt die massale chemische aanval. Wat een toeval zeg! Ziekenhuiszusters in Aleppo  hadden al vanaf het begin van de oorlog slachtoffers verzorgd – zo lieten ze ons weten - die getroffen waren door gifgasaanvallen vanwege de rebellen. En Carla Del Ponte heeft ooit in een onbewaakt moment zich laten ontvallen dat rebellen in Syrië een gifgasaanval hadden gepleegd. En in Turkije werd een oppositielid veroordeeld omdat hij aantoonde dat het gifgas gesmokkeld werd vanuit Turkije naar terroristen in Syrië met de hulp de Turkse geheime diensten en van de geheime westerse diensten. Let wel: hij werd niet beschuldigd van leugen maar veroordeeld voor hoogverraad! Dat alles draagt niet bij aan het demoniseren van het “Syrische regime” en is dus geen vermelding waard. Edoch, onze Vlaamse gazet heeft nu het verpletterende bewijs gevonden: het saringas komt nog steeds uit dezelfde (al jaren niet meer bestaande) voorraad van Syrië!

  Indien de massale gifgasaanval van 21 augustus 2013 in Ghouta niet zo tragisch was, zou het een ideaal onderwerp zijn voor een bonte avond. De wijze waarop deze aanval door politici en journalisten werd voorgesteld als duidelijke misdaad van het “Syrische regime” barst van ongerijmdheden. Maar niet een van die heren en dames blijkt daar enig vermoeden van te hebben. Onmiddellijk na de aanval werden 35 video’s van Hollywood kwaliteit de wereld rond gestuurd met een massa stervende kinderen, netjes in zalen gelegd. Hoe kun je dat op zulk een korte tijd in die grote chaos klaar krijgen? Verschillende kinderen zijn in een andere houding in andere kamers te herkennen. Deze streek, in handen van rebellen, was al door de bevolking verlaten. Vanwaar komen zovele kinderen? Verder zie je nergens een moeder. Hoe krijg je die kinderen daar netjes bij elkaar – in het Midden Oosten! - zonder moeder of zonder ouders? En hoeveel slachtoffers zijn er? De luidsprekers waren volledig afgestemd over de schuld van het “Syrische regime” maar ze waren vergeten het aantal slachtoffers af te spreken: van 300 tot 1500! Met de grootste overtuiging gaven de wereldleiders ons een kakafonie van cijfers. Enkele van die gruwelijke beelden werden met succes getoond aan de Amerikaanse congresleden om een militair ingrijpen in Syrië te rechtvaardigen (zoals Collin Powel in 2003 met zijn valse beelden de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak wilde ‘bewijzen’ en Nikki Halley de schuld van Syrië voor de chemische aanval van 4 april 2017!). De reactie van staatssecretaris John Kerry werd in onze media als gerechtvaardigde verontwaardiging en als voorbeeld voor heel de wereld  aangeboden: “Ik kan als vader niet slapen bij het zien van deze  beelden”. Verder, de wereldleiders riepen hun beschuldigingen al uit voordat die officiële UNO commissie één vaststelling had kunnen doen. Is dat op zich geen misdaad? Die commissie is trouwens later nog teruggekeerd, heeft een groot rapport gemaakt over de tragische gevolgen van deze massale gifgasaanval maar heeft niet de minste aanduiding kunnen vinden voor de betrokkenheid van het Syrische leger.

  ’t Is dé moment. President Obama stuurt meteen zijn oorlogsvloot naar Syrië. Eindelijk zijn de langverwachte doeleinden in zicht: de Amerikaanse pijplijn van Saoedi-Arabië en Qatar door Syrië naar de Middellandse Zee, een dolksteek in de rug van Rusland, een uitschakeling van Iran en Hezbollah, Israël krijgt de Syrische Golan en later nog veel meer… Syrië wordt ontmanteld. Gedaan met een koppig en zelfstandig Syrië. François Hollande vanuit zijn traditionele roeping om Syrië te “beschermen” verkneukelt zich al. Helaas, de Engelsen, de meest trouwe bondgenoten van de VS voelen nattigheid en doen met de militaire invasie niet mee. En dan denkt Obama er plots aan dat hij eerst toestemming moet vragen aan het congres, die hij natuurlijk ook krijgt  (overigens blijft hiermee de militaire inval even illegaal, zonder UNO mandaat en zonder toestemming van Damascus). Ondertussen zit Obama op het dak en aarzelt. Gelukkig is daar Poetin, de gespecialiseerde hoogtewerker. Hij weet raad en zal Obama van het dak halen. Hij zal de Syrische president Assad voorstellen alle chemische wapens onder internationaal toezicht in Syrië te laten opruimen. Wat een uitkomst voor Obama om gezichtsverlies te vermijden! Nu kan hij de wereld wijsmaken dat hij, dank zij zijn moedig optreden Assad verplicht heeft al zijn chemische wapens te laten vernietigen. Voor Assad was het echter nog een grotere uitkomst. Hij zat met nutteloze chemische wapens die hij niet kon noch wilde gebruiken. Syrië had zich destijds laten verleiden om chemische wapens aan te schaffen omdat Israël zulke wapens aan het opstapelen was: atoomwapens te land en ter zee, chemische wapens en biologische wapens (om ongemerkt ongewenste personen waar ook ter wereld uit te schakelen!). En nu kon eindelijk die oude, gevaarlijke rommel goedkoop opgeruimd worden. En ook de gehersenspoelde westerse openbare opinie was tevreden. Al was Syrië nog niet vernietigd, “ze” hadden het zogenaamd toch al op de knieën gekregen. En François Hollande? Hij kreeg een verschrikkelijke woedeaanval toen hij vernam dat de militaire invasie in Syrië niet doorging.

  Volgend bedrijf. Op 4 augustus 2013, een paar weken voor de aanval in Ghouta, werden 11 dorpen van Alawieten in Lattakia overvallen door terroristen. Er werd verschrikkelijk gemoord,  verwoest en vooral werden vele kinderen ontvoerd. Een grootscheepse spectaculaire aanval. Heb jij in de officiële Atlantische pers hierover één bericht gelezen? Geen woord. Dat mocht immers niet bekend worden en je zult hierna begrijpen waarom. Radeloze ouders vragen moeder Agnes-Mariam, stichteres van Mar Yakub, om hulp om te weten waar hun kinderen zijn en wat er met hen is gebeurd. Zij kan een lijst opmaken en enkele honderden personen identificeren, waar onder vele kinderen met de aanduiding: vermoord, ontvoerd of vermist. En dan gebeurt het: deze ouders herkennen hun kinderen op de video’s van de gifgasaanval op Ghouta! Hierop maakt moeder Agnes-Mariam met enkele deskundigen een rapport op van 50 blz. waarin duidelijk de valse beschuldiging aan Syrië wordt ontmaskerd. De stervende kinderen werden gewetenloos als propaganda  misbruikt (namens ISTEAMS, International support Team for Mussalaha in Syria: http://syriatimes.sy/images/PDFs/STUDY_THE_VIDEOS_THAT_SPEAKS_ABOUT_CHEMICALS.pdf). Hierop volgt wel een Engels artikel met de pikante titel: “één non zet de hele American Intelligence in haar hemd”. Ook Thierry Meyssan had al aangetoond hoe getrukeerd de video’s waren en later heeft prof. em. Theodore Postol van het prestigieuze M.I.T. fel geprotesteerd en de Amerikaanse beweringen over de zogenaamde verschrikkelijke schuld van Syrië duidelijk vals genoemd (https://www.youtube.com/watch?v=qOKOwgeFcG4). Maar dit alles kwam niet in de media. “Officiële” berichten bleven gewoon verder liegen. Immers, als de waarheid in de openbare opinie doordringt, zullen wereldleiders verantwoordelijk gesteld worden voor hun afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid door een massa onschuldige kinderen een gruwelijke dood te laten sterven voor hun eigen laaghartige belangen. Kon John Kerry wel goed slapen toen hij groen licht gaf voor deze gruwelijke kindermoorden?

  Ik kan me voorstellen dat de hoofdredacteur die zulk zinloos gelal over Ghouta in zijn krant zet, zich hierover niet veel zorgen maakt. Immers, de andere kranten blunderen allemaal met dezelfde onzin. En bovendien zijn er voorlopig nog voldoende (valse) officiële rapporten waar ze naar kunnen verwijzen. Er wordt nog meer dan genoeg gelogen. Er is immers nooit ingegaan op het dringend verzoek van Syrië en Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het feit dat hiertegen vanuit de journalistiek en de politiek, nationaal en internationaal niet op de felste manier geprotesteerd wordt, is echter een zeer groot probleem. Het doet ons de vraag stellen: worden we nationaal en internationaal bestuurd en geïnformeerd door een criminele elite van gedrogeerde zombies? Het wordt tijd dat de echte misdadigers te recht staan. Ten slotte nog een suggestie: zou er  een Vlaamse ‘kwaliteitskrant’ bestaan die eens uitzoekt vanwaar die valse berichtgeving eigenlijk komt, door wie geïnspireerd, opgemaakt en waarom op dit moment? En tevens, vanwaar die foto’s komen die het artikel illustreren? Zo niet, lijkt het me best vanaf nu alle abonnementen op onze kranten op te zeggen. Als je ze nodig hebt om je houtkacheltje aan te maken in de winter of om er vliegen mee dood te meppen in de zomer, is er wel een goedkoper alternatief te vinden.

  Voor een waardige politieke oplossing

  Op 29-30 januari 2018 werd in het Russische Sotsji het congres gehouden van de nationale Syrische dialoog. De speciale UNO gezant De Mistura erkent dat het congres een bijdrage is aan de gesprekken van Genève. De nadruk ligt op de Syrische soevereiniteit, territoriale integriteit en nationale eenheid volgens resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Vanuit Syrië waren er een 1600 vertegenwoordigers aanwezig. Randa Kassis, leidster van het Astana platform van de Syrische oppositie zegt dat het niet de Amerikanen zijn die hier de zaken moeten regelen. Het zijn de Syriërs die het politiek proces moeten bepalen. En de Syriërs willen hun interne harmonieuze samenleving als leken staat bewaren. Zij stelt voor om naast de vier geloofsgroepen, soennieten, druzen, christenen (orthodoxen en katholieken), een vijfde te erkennen voor hen die niet aan religie gebonden zijn: “Syrische burger”. Uitdrukkelijk werd aan Rusland en president Poetin dank gebracht. Een aantal (gewapende) oppositiegroepen weigerden deel te nemen. Goed zo. Vijf landen (VS, UK, Frankrijk, Jordanië en Saoedi-Arabië) hadden op 12 januari in Washington en op 26 januari in Parijs een eigen document opgemaakt om te zeggen hoe het politiek proces in Syrië moet verlopen en hoe Syrië in de toekomst moet bestuurd worden. Ziehier het pittige antwoord van dr. Bachar al-Jaafari in zijn persconferentie van vorige vrijdag:

  “Hoe is het mogelijk dat een land zoals Amerika, dat IS heeft opgericht, beschermd, gesteund en dat op Syrisch grondgebied blijft vechten voor IS…een land dat militair de Syrische soevereiniteit schendt en ostentatief alle charters, wetten en internationale overeenkomsten tart… hoe kan zulk een land, wiens handen en die van hun helpers druipen van Syrisch bloed, een land dat rechtstreeks Syrië heeft aangevallen … hoe kan dit land praten over een politieke oplossing en een toekomst voor Syrië?

  Hoe kunnen landen zoals de UK en Frankrijk, die de Amerikaanse politiek volgen zoals een blinde die een blinde leidt... hoe kunnen deze  twee  landen een dergelijke oplossing of horizon voor Syrië verzinnen?

  Hoe kan een land zoals Jordanië dat de geheime cel van militaire operatie (MOK) herbergt en terroristen van heel de wereld op zijn grondgebied onthaalt als een veilige toevlucht van zeven militaire trainingskampen vooraleer hen naar Syrië te steuren… hoe kan zulk een land over soevereiniteit praten en deelnemen aan een politieke oplossing van Syrië?

  Tenslotte en vooral Saoedi-Arabië, de parel op de kroon, summum van democratie, het groot licht van de vrijheid in het Midden Oosten, model van een rechtsstaat, toetssteen voor constituties en sociale rechtvaardigheid, oasis van welvaart en gelijkheid van de geslachten, icoon van verkiezingen en overdracht van macht… hoe kan dit land van onwetendheid deelnemen aan de uitwerking van een moderne  constitutie voor Syrië? Een zwarte comedy!” (dr. Bachar al-Jaafari, permanent Syrische vertegenwoordiger bij de VN en leider van de delegatie, 26/1/2018; https://www.mondialisation.ca/syrie-vienne-3-la-vaine-strategie-du-quintet-de-washington/5622659)

  Waar blijven onze  politici en journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten om zich in te zetten voor de waarheid en de waardigheid van een volk dat al genoeg geleden heeft?

  En dit nog

  vOns vorig bericht met video’s over het kleurrijk decoreren van trappen in Damascus als teken van hoop, oorlogsrapport, verwarring over de moord op Kennedy, strijd van Turkije (NAVO land) tegen VS in N Syrië, 700 miljard dollar dit jaar voor “Amerikaanse veiligheid” (alsof Syrië de VS gaan bombarderen!), moord op Serena Shim, 2 video’s over CIA mediamanipulatie en Udo Ulfkotte, wapenhandel, Saoedische samenzwering tegen Iran: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-60/

  v  Een geheel onverwachte wending met de Koerden: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie-3/

  vVideo’s  over de gevechten van Turkije in Afrin, de verdere  veroveringen  door het Syrische leger en op dat ogenblik regent het dan natuurlijk weer valse beschuldigingen van het gebruik van (de niet meer bestaande) chemische wapens door het Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-4/

  vReactie van een lezer: “Geboeid kijk ik steeds elke vrijdag uit naar uw mail. Het is merkwaardig hoe Poetin de internationale rechtsregels volgt mbt Syrië terwijl hij hier in het Westen inderdaad als boosdoener wordt gebrandmerkt. Maar nog merkwaardiger is hoe hij persoonlijk bijdraagt tot de christelijke heropflakkering die er gaande is in Rusland: de vervulling van de profetie van Fatima! Er wordt bijna nergens in de media gewag gemaakt van dit gebeuren. Misschien kan je er wat aandacht aan schenken in je berichten. Ik vind dat nog veel belangrijker dan zijn positieve bijdrage in het vredesproces voor Syrië.” Hierna volgen twee links. De eerste link gaat over de geestelijke strijd tussen het christendom en de Satan. Poetin en Rusland verzetten zich krachtig tegen een unipolaire wereld waarin de VS het christelijk geloof en leven afbreken. Voor hen is “geloof in God” eigenlijk “geloof in Satan”. Daarom haten de VS-media, de liberale en neoconservatieve politici Poetin. De tweede link spreekt over de wonderbare christelijke her opstanding van Rusland als het krachtigste teken van onze tijd en hoe dit deel uitmaakt van de profetieën van Fatima:  https://mysticpost.com/2017/12/usa-media-liberal-elites-hate-putin-much-not-not-underestimate-stake-quite-literally-battle-light-vs-darkness-christianity-vs-satan-will-soo/; https://mysticpost.com/2018/01/message-urgent-ever-russia-connection-fatima-medjugorje-tipping-point-near/

  vEen reeks korte video’s over “Syrië herleeft” met verrassend  positief nieuws:http://www.golfbrekers.be/ondank-alles-zit-syrie-niet-stil-2/

  vOver de echte en de valse “vrienden van Syrië”: http://www.golfbrekers.be/vrienden-vrede-komedianten/ ; het oudste vredesverdrag voor Syrië: http://www.golfbrekers.be/laten-we-het-nog-eens-over-vrede-hebben/; een stukje Syrische geschiedenis: http://www.golfbrekers.be/terugblik-vrede-in-syrie-er-is-niet-veel-veranderd/; nog wat geschiedenis, in het Italiaans: https://oraprosiria.blogspot.it/2018/02/siria-un-po-di-storia.html; een sterk getuigenis van Claude Zerez uit Aleppo, wiens dochter gedood werd en die een brief schreef aan Hollande, in het Italiaans: https://oraprosiria.blogspot.it/2018/02/siria-un-po-di-storia.html

  v  Graag bevelen we de lezing aan van Jeanneke Monshouwer, die ruim 30 j. bij tv werkte, ook bij het NOS journaal (zie www.andernieuws.eu)  op 6 februari 2018 om 20.00 u, Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA DEN HAAG, inkom 10 €, aanmelden: gvl.denhaag@gmail.com; 070-5178539): “wat het journaal niet uitzond”.

   

  P. Daniel

   

   

   

  03-02-2018 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  01-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mark Van de Voorde bijt van zich af

  Waarde verachters van de naastenliefde,

  U noemt ons gutmenschen. Daarmee bedoelt u niet dat wij goede mensen zouden zijn maar hoopt u te bewijzen dat wij naïeve onnozelaars zijn. Helaas voor u zijn goede mensen sowieso naïeve onnozelaars. Want u smaalt op goedheid. Van de torentransen van uw cynische hoogmoed kijkt u minachtend neer op mensen die denken dat goedheid de wereld kan redden en hopen dat mededogen de wereld meer bewoonbaar kan maken. U minacht solidariteit die meer omarmt dan de eigen stamgenoten.

  Daarom hanteert u de spottende samentrekking van het nobele Jiddische "a gutt Mensch" tot gutmensch als een verbale dolk om het hart te treffen van mensen met een hart. Eigenlijk bent u bang van goede mensen, want ze ontbloten uw in retoriek versluierde harteloosheid. Hun naastenliefde knaagt aan uw geweten. Met uw minachtend en cynisch smalen op hun goedheid hoopt u alsnog uw eigen geweten te kunnen verstenen.

  Wel, ik maak van uw verwijt een diamanten eretitel. Ik ben een gutmensch. Gutmensch is mijn geuzennaam. Ik draag die naam met trots. Ik wil immers geen bösmensch worden zoals u die niet meer gelooft in naastenliefde voor geringen en solidariteit met volkeren waarvan u de ellende heeft gezien.

  Om ons als naïeve onnozelaars te kapitelen speelt u leentjebuur bij onze oosterburen. Zoals de klank van het woord doet vermoeden, ontstond gutmensch inderdaad als belediging in Duitsland. Eind van de jaren 1980 werd Gutmenschen de term om personen te kleineren die humanistische, altruïstische of religieuze medemenselijkheid hoger achten dan het utilitaristisch handelen. Later werd in Duitsland - en sinds kort wordt in de Lage Landen - het woord vooral gebruikt om die goede mensen te schofferen voor hun solidariteit met vreemdelingen en vluchtelingen.

  Het begrip gutmensch is wel veel ouder. Het verscheen voor het eerst in 1791. In een boek aan "eine Jungfrau" raadde pedagoog Christian Oeser aan om "nicht ein solch naiv gutmeinende unberatener Gutmensch" te worden die voor zijn mensenliefde wordt uitgelachen. In de jaren 1930 noemden nationaalsocialisten wel eens de aanhangers van kardinaal Graf von Galen "Gutmenschen", omdat dezen zich verzetten tegen de euthanasie van zwakzinnigen en gehandicapten (hun eliminatie tot schroot van de geschiedenis was volgens het regime nodig om de Sociale Zekerheid voor het volk in stand te houden).

  Waarom ik een gutmench wil zijn en die belediging als een geuzennaam draag?

  Ten eerste, omdat mijn geweten mij verplicht tot solidariteit en naastenliefde, mijn geloof mij zegt dat alle mensen kinderen Gods zijn en dus mijn broers en zussen, en de katholieke Sociale Leer mij leert dat 'het algemeen welzijn voortvloeit uit de waardigheid, de eenheid en de gelijkheid va alle mensen'.

  Ten tweede wil ik een gutmensch zijn, omdat de geschiedenis heeft bewezen dat de mensheid geen vooruitgang boekt als de bösmenschen het voor het zeggen hebben, maar enkel als de gutmenschen het voortouw van de humanisering nemen.

  Het waren goede mensen die als abolitionisten ijverden voor de afschaffing van de slavernij. Ook zij werden naïef genoemd, want de economie kon niet floreren zonder slavenarbeid, zei de elite. Het waren goede mensen die als suffragettes opkwamen voor de rechten van de vrouw. Ook zij werden naïef genoemd, want vrouwen hadden geen verstand van politiek, zei de elite. Het waren goed mensen die als militanten van de arbeidersbeweging opkwamen voor de rechten van de arbeiders. Ook zij werden naïef genoemd, want het kapitaal kon niet buigen voor de arbeid, zei de elite. Het waren goede mensen die als flaminganten ijverden voor het recht op eigen taal voor de Vlamingen in België. Ook zij werden naïef genoemd, want enkel Frans was een taal met toekomst, zei de elite. Het waren goede mensen die als vredestichters na de oorlog meenden dat we vrede zouden kennen als we Europa zouden verenigen door van vijanden vrienden te maken. Ook zij werden naïef genoemd...

  Ten derde wil ik een gutmensch zijn, omdat naastenliefde en solidariteit de kern zijn van ons westers mens- en maatschappijbeeld. Wat gutmenschen denken en doen, dat is het hart van de Europese identiteit. Wie zonder dat wezenlijke aspect van onze identiteit zijn politiek programma maakt van identiteit, belazert de burgers en snijdt het volk af van zijn diepste wortels.

  Daarom, waarde verachters van de naastenliefde, ben ik een gutmensch. Daarom is gutmensch mijn geuzennaam.

  Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist

   

  01-02-2018 om 21:33 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe rijk zijn de politieke partijen?

  Uit een studie van politicoloog Smulders blijkt, dat de politieke partijen in België enorm rijk zijn, dankzij de partijfinanciering door de overheid, dus dankzij ons belastinggeld.

  Klik op de bijlage.

  Bijlagen:
  Meer.docx (88.1 KB)   

  31-01-2018 om 14:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mag je de prijs van een mensenleven berekenen?

  Hoeveel kost een vluchteling aan de samenleving? Politici en media probeerden er de voorbije dagen bedragen op te plakken.

  De vraag valt niet te vermijden, zegt ­Ruben Mersch, in De Standaard. Stellen dat je een mensenleven niet in harde cash mag uitdrukken, klinkt goed, maar de budgetten zijn nu eenmaal beperkt en dus moet je kiezen en beleid voeren.

  'Ook ik zou liever hebben dat de bomen tot in de hemel groeien en dat budgetten onbeperkt zijn. Maar de ogen sluiten en stellen dat de afweging niet mag worden gemaakt, lijkt me onverstandig', schrijft de auteur.

  Kan ik, zeker wanneer je rekening houdt met ons kapitalistisch systeem, inkomen. Maar de 'lastige afwegingen' en vragen starten natuurlijk al bij de 'budgetten'.

  Hoe komt het en is het te verantwoorden dat de budgetten wel onbeperkt zijn voor sommige investeringen en voor groepen en individuen die al 'onbeperkt' rijk zijn? Waarom is het gemakkelijker allerlei belastingvoordelen en fiscale maatregelen te treffen voor degenen voor wie 'de bomen al tot in de hemel groeien', en wordt er hardvochtig vrekkig gedaan als het gaat om noodzakelijke hulp aan armen en ontheemden?

  Waarom wordt het miljardenverlies door fiscale en sociale fraude als onvermijdelijk geaccepteerd ('geen heksenjacht, svp') en zelfs gefaciliteerd, en de migrantprijs beschouwd als een gevaar voor de sociale zekerheid?

  31-01-2018 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondebokken

  Enkele dagen geleden stelde NVA-voorzitter De Wever de 'migrant' voor als de grootste bedreiging voor pensioen, ziekteverzekering en werkloosheidsuitkering,

  Journalist Paul Goossens is in zijn kritiek eens te meer scherp en scherpzinnig. De 'migrant' zo voorstellen is een leugen, aldus Goossens . En gelijk heeft hij.

  Een gevaarlijke leugen, waarbij vanuit electorale en machtsoverwegingen, een bepaalde bevolkingsgroep als grote zondebok wordt bestempeld. Dat doet inderdaad denken aan barbaarse tijden.

  Het klopt ook dat nog niet zo lang geleden De Wever stelde dat hakken in de sociale zekerheid absoluut nodig was om de begroting uit de rode cijfers te halen. Ook daarin haalde hij zondebokken over de hekel: de vakbonden en de ziekenfondsen, want die wilden niet meedoen aan een sociaal bloedbad. Nu er uitzicht is op een begroting in evenwicht, moet een andere zondebok gezocht worden, die electoraal loont: de migrant. Goossens formuleert het correct: sinds NVA liever zoete broodjes bakt met de Waalse liberalen, dan zich in te zetten voor de oplossing van de armoede in Vlaanderen, is de luie Waal in de sociale hangmat, vervangen door de migrant.

  Brutaal en intellectueel oneerlijk en leugenachtig is De Wever in zijn gebruik (beter misbruik) van de joodse politieke filosofe Hannah Arendt. Hij spant Arendt voor zijn ideologische antimigrantstrijdwagen (electoraal interessant, weet je wel) en dicht haar opvattingen toe, die, zoals Goossens terecht opmerkt, helemaal niet de hare waren.

  Integendeel. Hannah Arendt waarschuwde met al de kracht die in haar was, voor het 'reduceren van de democratie tot de macht van het getal of de algemene wil van het volk'. Dat leidde tot de heerschappij van het 'abstracte volk' en dat is, volgens haar, een vorm van tirannie. De democratie, aldus Arendt, moet 'ruimte bieden aan verscheidenheid, een stem geven aan individuen en minderheden'.

  In 'The origins of totalitarianism', stelt zij dat één van de kenmerken van de evolutie naar een totalitair systeem, het verdwijnen is van het verschil tussen feit en fictie.

  Trump, weten we ondertussen, blijkt daarin een meester te zijn. Maar leerlingen heeft hij al.

  30-01-2018 om 09:03 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!