NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Wolvertemmenaar

   

  Ene meneer Johan Wambacq, kunstenaar in Wolvertem, krijgt van de ‘kwaliteitskrante De Standaard in zijn editie van 27 februari , de kans om Kerk en clerus nog eens lekker over de hekel te halen.

  De aanleiding daartoe vindt deze fanatieke man in de laatste uitzending van Nachtwacht op Canvas.

  Wie Nachtwacht beluisterd heeft, kan het onmogelijk eens zijn met het zinnetje van de heer Wambacq: 'het was een bijwijlen irritant gesprek, waarbij geloofsijver het andere standpunt vaak letterlijk overstemde'.

  De discussie tussen moslim en ex-moslima was bijwijlen inderdaad 'irritant'. Zij onderbraken mekaar op een opgewonden manier, lieten geen ruimte voor de gedachteontwikkeling van de ander. Hun twistgesprek gleed al vlug af naar de hoofddoekenkwestie en het moet gezegd: Kanko kon geen kant meer op toen El Hammouchi haar onder de neus wreef dat zij een fervente tegenstandster ( in navolging of op bevel van haar nieuwe partij) is van de hoofddoek voor moslims, terwijl de orthodoxe joden helemaal ongemoeid worden gelaten. Dat is overigens een onverdedigbare vorm van discriminatie.

  Wat een verademing bracht bisschop Bonny, die naar inhoud en vorm, diepgang en sereniteit bracht in het 'gesprek'.

  Uiterst merkwaardig is dat de heer Wambacq, weliswaar een afkeer heeft voor ‘irritante geloofsijver’, maar er in één geut aan toevoegt dat hij Vermeersch in 'zijn geloofsijver' wat graag had horen fulmineren in dergelijk debat.De heer Johan Wambacq,schrijft alsof hij , kunstenaar in Wolvertem, het allemaal wel zeker weet en dat hij enkele miljarden mensen losjesweg kan schofferen.

  Klaarblijkelijk ziet hij wel eens 'erediensten', om dan meestal te denken: 'slecht theater gebracht door ­ondermaatse acteurs in mallotige kostuums. Als ik een preek hoor, denk ik meestal: mag het iets meer zijn, iets relevanter? Zoals ik eerder al stelde: godsdiensten zijn te mooi om over te laten aan gelovigen'. Die laatste zin vindt hij blijkbaar een goeie vondst, voor herhaling vatbaar, want hij beviel er inderdaad enkele jaren geleden ook al van.

  De conclusie is duidelijk: vanuit zijn tenenkrullende intellectuele geborneerdheid , zijn opgeblazen artistiekerig ego en zijn fanatiek antireligieus en antikerkelijk fundamentalisme, wil hij (en zijn clubgenoten) een claim leggen op de architecturale, artistieke en spirituele realisaties van de religies.

  En het kon natuurlijk niet anders: ook het mondiale Vaticaans congres over misbruik vond deze Wolvertemmenaar maar niks. Maar het meetlint dat hij gebruikt om het (on)belang van het Vaticaans congres af te meten, blijkt verdorie Johan Wambacq himself te zijn. En dat meetlint stelt inderdaad niet veel voor.

  27-02-2019 om 17:26 geschreven door Gust Adriaensen


  26-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het einde van de standaardtaal'
  1. Er is de laatste dagen weer veel te doen over de teloorgang van de standaardtaal.

   Meer dan tien jaar geleden verscheen het boek 'Het einde van de standaardtaal'. Daarin stelt Joop van der Horst, hoogleraar Historische Taalkunde aan de KU-Leuven, dat de standaardtaal verdwijnt en plaats maakt voor een veel vrijere opvatting over taal. Er is niet langer één Nederlands, maar meerdere 'Nederlandsen' en het een is niet beter dan de andere, aldus van der Horst.

   van der Horst is een van de vele academici die de laatste jaren stellen dat de standaardtaal verdwijnt. Hieruit blijkt een merkwaardige opvatting over taal en taalevolutie. Het standaardtaalgebruik heeft namelijk nooit algemeen bestaan, niet in Vlaanderen en niet in Nederland. Het verschil met enkele decennia geleden is, zeker in Vlaanderen, de grote afstand tussen het toen nog erg streekgebonden informele taalgebruik en het nagestreefde standaardtaalideaal in formele omstandigheden. Het gevolg was dat er weinig Vlamingen waren die een vlotte, soepele algemene taal meester waren

   Nu bewegen we ons , naargelang van de sociale en professionele omstandigheden, op verschillende taalniveaus. Maar het blijft om allerlei, vooral ook praktische, redenen, uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ernaar streven een accurate en aan de omstandigheden aangepaste algemene taal te gebruiken. Het is overigens een leerproces dat nooit helemaal af is.

   Bovendien is het vaak zo dat de taalgebruikers die de streektaal propageren en zich afzetten tegen de standaardtaal, dat eerder doen uit onmacht, menselijk opzicht of gemakzucht ten aanzien van het gebruik van AN. Zij vergeten daarbij ook dat het dialect dat zij koesteren en beweren te spreken, mijlenver verwijderd is van de dagelijkse taal van hun (groot)ouders en ofwel een naar het vermoede streekklanksysteem vertaald AN is, ofwel een soort van tussentaal geworden is, die nu eens wat verder van, dan weer dichter bij de standaardtaal staat

  26-02-2019 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewustzijnsvernauwing
  1. Wanneer erop gewezen wordt dat de media bijna uitsluitend aandacht hebben voor het misbruik binnen de kerk, en daardoor de indruk wordt gewekt dat in andere sectoren en instituten het misbruik miniem is en de aanpak ervan niet dringend, dan wordt dat vaak en gemakshalve (vanuit het comfortgevoel van het eigen grote gelijk), afgedaan als 'vergoelijking'.

   Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de al enkele jaren aan de gang zijnde perceptiecreatie: kerk=misbruik. De obsessieve concentratie op het misbruik binnen de kerk, neemt de aandacht voor de bestrijding van misbruik buiten de kerk weg en dient duidelijk in hoofde van sommige opiniemakers en instellingen een andere agenda, namelijk de bestrijding van kerk en religie.

   De kerk ,van hoog tot laag, heeft evenwel de laatste jaren op het publieke forum het duidelijkst stelling genomen tegen het binnenkerkelijke misbruik, wat van weinig andere grote en internationale instellingen en instituten gezegd kan worden. Zij zal, zij moet daarmee doorgaan

    Dat de gecreëerde bewustzijnsvernauwing omtrent misbruik als zijnde een (binnen)kerkelijke misdaad, nefast is voor de alertheid van de publieke opinie en voor de effectieve bestrijding van (seksueel ) misbruik van minderjarigen (maar ook van meerderjarigen), blijkt uit het zo goed als totale gebrek aan belangstelling in de media, voor het recente rapport van Sensoa: 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers'. Het is te lezen op internet. Het heeft betrekking Vlaanderen en België en op 2018.

   Het zijn schokkende cijfers, waarbij kerk of priesters helemaal geen rol meer spelen.De meeste gevallen van misbruik doen zich voor in de thuissituatie, op school , in de zorg waar mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen vaak het slachtoffer zijn, bij asielzoekers, en vooral in sportverenigingen. Waarop wachten bv. de ministers van sport of de bobo's van de grote sportfederaties om een openbaar nationaal of mondiaal congres te organiseren?

  25-02-2019 om 19:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nepmoraalwetenschapper

  Het was te verwachten. Het Vaticaan organiseert een mondiaal congres helemaal gewijd aan het misbruik van minderjarigen en de bestrijding ervan, maar de Vlaamse media, en in het bijzonder de 'kwaliteitskrant' De Standaard, vonden dat congres vooraf al niks en hebben er na afloop ook geen goed woord voor over.

  In DS van 25 februari, krijgt de fanatieke antireligieuze en antikerkelijk Gentse moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt, uitgebreid de kans kerk en clerus nog eens over de hekel te halen.

  Deze moraalwetenschapper heeft wel een bijzonder hoge dunk van zichzelf. Met spijt en verontwaardiging constateert hij dat 'zijn' vier concrete maatregelen,  niet in Rome werden genomen. Precies alsof een buiten Gent amper bekende en buiten Vlaanderen totaal onbekende wetenschapper, de agenda wil bepalen van een mondiaal congres.

  Misschien kan Dirk Verhofstadt zijn licht ook eens laten schijnen over het seksueel misbruik van minderjarigen en van meerderjarigen buiten de kerk. Hij zou bijvoorbeeld kunnen starten met vier concrete maatregelen voor te stellen aan de politieke en rechterlijke instanties van de stad Gent. Vlaanderen bevrijden van die afschuwelijke misdaad die misbruik (ook van volwassenen) is, moet een volgende stap zijn. Enzoverder, enzovoorts.

  In zijn antikerkelijke vooringenomenheid helpt deze 'wetenschapper' de indruk verspreiden en versterken, dat misbruik alleen maar in die verfoeilijke kerk bestaat en niet ergens anders . Toch wel wat te gemakkelijk, meneer de moraalwetenschapper en allesbehalve wetenschappelijk!

  25-02-2019 om 14:39 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Commercieel misbruik

  Journalist Dominique Minten volgt voor De Standaard al jaren het Vaticaan en religie in het algemeen. Van veel sympathie voor de Kerk kan hij niet verdacht worden. Dat hoeft ook niet maar van een journalist kan wel objectiviteit en sereniteit verwacht worden, zeker wanneer hij of zij verbonden is aan een 'kwaliteitskrant'.

  In een artikel onder de titel 'De macht van de homoseksuele lobby' in DS van 20 februari, bakt Minten het wel bijzonder bruin. Zijn bijdrage handelt hoofdzakelijk over het pas verschenen boek van de Franse socioloog Frédéric Martel 'Sodoma'.

  Minten baseert zich op dat boek om te schrijven dat 'de kerk een ongezond percentage homoseksuelen' telt en hij heeft het ook over de 'gesublimeerde homoseksualiteit van Benedictus'. Die uitspraken zijn een eigen interpretatie van de journalist en daarmee overschrijdt hij brutaal de grenzen van gedegen journalistiek werk. Misschien kan hij het bij de presentatie van een ander boek eens hebben over een 'ongezond percentage heteroseksuelen' en de 'gesublimeerde heteroseksualiteit van J-P II'.

  Journalist Minten volgt inderdaad al jaren het Vaticaan, maar ik volg ook al jaren de journalist Minten. Zo goed als altijd vindt hij wel iets lekker negatiefs wanneer hij een artikel over de Kerk of het Vaticaan het licht laat zien. Helpt hij op die manier bewust of onbewust niet het gevoel creëren van “wat een verdorven, ongezonde boel is dat daar in Rome” ? En ook dat mag niet de bedoeling zijn van een 'goede' journalist.

  In DS was er amper aandacht voor een Vaticaans congres -op mondiale schaal- over misbruik , maar wel uitgebreid voor een boek -volgens de auteur Martel zelf, gebaseerd op 1500 interviews, afgenomen op 4 jaar, dat is meer dan 1 per dag!!! (factchecker!!!)-, dat natuurlijk niet 'toevallig' maar commercieel-strategisch nu, op de vooravond van dat congres,  wereldwijd gepresenteerd wordt.

  Van onbeschaamd commercieel misbruik gesproken!

  24-02-2019 om 16:27 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/8 Vrijdag 22 februari 2019 Zonnig ontbijt zondagmorgen Zondagmorgen scheen de zon even zo heerlijk dat we besloten op het terrein te gaan ontbijten. Jaren geleden zijn we begonnen aan de bouw van een kluizenarij. Gedurende gans de oorlog was het te gevaarlijk alleen op het terrein te komen en zeker te gevaarlijk om daar alleen te overnachten. Nu hebben we het ommuurde tuintje gebruikt om er een houtvuur aan te leggen met verder de vaste ingrediënten: een pikzwart moortje, water, suiker, thee, broden, kaas en… de klanken van een luit. In de toekomst kan dit best een kostbare cel zijn voor eenzaamheid, stilte, rust en gebed. Het zou tevens een ideale therapeutische plek kunnen worden voor burn-out managers en anderen, die dringend rust en de vrede van Christus nodig hebben. Wij zaten rond een houtvuurtje, niet aan het meer van Tiberias, waar de verrezen Heer verscheen aan de apostelen (Johannes 21), maar in de woestijn van Damascus op de zondag, de dag van Jezus’ Verrijzenis. Links de deur van de kluizenaar cel, achter ons, olijvenbomen en in de verte het dorp Qâra met een tiental zichtbare minaretten. Na ons ontbijt kwamen er steeds meer donkere wolken, tegen de middag viel er regen en in de namiddag dwarrelden sneeuwvlokken naar beneden. En zo hadden we op één dag alle ingrediënten van de seizoenen. Ondertussen komt een groep jongeren een korte maar intense retraite houden. Daarover hopen we volgenden week te berichten. Wereldwijde weerstand De hele Atlantische pers doet nog steeds moeite om ons te doen geloven dat het eigenlijke probleem in Syrië en het Midden Oosten “een bloedige dictator” is. Daarvan wil het westen het volk natuurlijk grootmoedig bevrijden met zijn gevierde democratie en een flinke militaire tussenkomst. Ook onze zogenaamde Vlaamse kwaliteitskrant schrijft nu over “De belegering van Baghouz” en wijst met de overtuiging van een gedrogeerde zombie nogmaals op die “bloedige dictator die stand houdt”. Het zal dus nog even duren vooraleer onze Vlaamse pers over Syrië een artikel levert van een journalist met een weinig hersens, een ruggengraat en een geweten. Achter deze schone schijn schuilt echter een decennia lange politiek van bloedige interventie in het Midden Oosten vanwege VS, Israël, Europa en zijn Arabische bondgenoten. Het resultaat is een enorme verwoesting, miljoenen doden, vernietiging van de infrastructuur, een niet aflatende vluchtelingenstroom… Ondanks de miljarden dollars van de golfstaten en een ongeziene mediacampagne worden deze westerse interventies ter plaatse niet zo positief onthaald. Ja, er groeit zelfs wereldwijd een steeds sterkere weerstand tegen deze westerse houding. De zionisten vielen in 1982 Libanon binnen en het gelukte hen de PLO (Palestijnse bevrijdingsorganisatie) van Yasser Arafat uit te schakelen. Het resultaat was echter dat hieruit de Hezbollah ontstond. Terwijl de PLO van Yasser Arafat eigenlijk niet zoveel betekende, werd Hezbollah een goed gedisciplineerde, goed georganiseerde groep. In 1992 werd de leider Sayyed Abbas Moussaoui samen met alle leden van zijn familie door de zionisten vermoord. Hierna kwam de vastberaden charismatische Sayyed Hassan Nasrallah die van Hezbollah een organisatie maakte die sterker is dan het Libanese leger en zijn geheime diensten. Met de aanslag op de eerste minister Rafiq Hariri kon zonder veel moeite de schuld in de schoenen van de Syrische president geschoven worden en Syrië moest uit Libanon weg. Dit gaf echter Hezbollah, de kans om in het parlement te komen (nu met 18 ministers). In 2006 ontketende Israël opnieuw een oorlog tegen Libanon om Hezbollah uit te roeien, wat niet lukte. Op 12 februari 2008 vermoordde Israël Haj Imad Moughnniyad, alias Haj Radwane, de vice-chef, die het leger van Hezbollah leidde, de geheime diensten, de weerstand van Palestina en Irak en nog veel meer. Het was een zeer harde slag. Ondertussen had Hezbollah echter de geest en het hart van een groot deel van Libanese volk veroverd. Sayyed Nazrallah heeft de verschillende functies verdeeld onder afzonderlijke commandanten zodat er nu geen piramidale structuur meer is maar een horizontaal bestuur, waarbij niemand onmisbaar is. Tenslotte kreeg Hezbollah het klaar, tegen enorme buitenlandse druk in, dat eindelijk de christen Michel Aoun tot president van Libanon werd aangesteld. Hij is een waardig staatsman die zijn volk niet naar de zionistische slachtbank zal leiden. We bezochten hem op 19 november 2011 samen met de groep internationale journalisten, zoals je kunt lezen in ons Syrisch dagboek, deel I (blz. 142-144). Na de agressie tegen Libanon moest de ontmanteling van Syrië volgen. Daarvoor konden de zionisten rekenen op de VS en de zogenaamde “internationale gemeenschap”. In maart 2003 komt Colin Powel op bezoek bij de Syrische president om hem dringend aan te sporen mee te werken aan het nieuwe uitgebreide MiddenOosten volgens de wensen van de zionisten. Een ingewikkeld kluwen van belangen was hiermee verbonden. Syrië moest zijn identiteit opgeven en verdeeld worden in een Turks gebied (Aleppo, Afrin, Idlib). De Koerden moesten in het noorden samen met een stuk van Irak een eigen onafhankelijke staat krijgen waardoor meteen Syrië en Irak gebroken worden. Israël moest dan de Syrische Golan krijgen en Quneitra. Verder moest er een plaats zijn voor een islamitisch kalifaat want zij zorgen dat de landen altijd ontwricht blijven, zodat Israël zonder moeite de heerser kan zijn. De “Amerikaanse pijplijn” vanuit de golfstaten door Syrië (Homs) naar de Middellandse zee was de vorige eeuw al de aanleiding voor twee staatsgrepen maar de marionet die werd aangesteld werd verdreven vooraleer hij de pijplijn kon aanleggen. De bedoeling was uiteraard om meteen de Russische economie te verlammen met deze pijplijn. Natuurlijk het ook om beslag te kunnen leggen op de grondstoffen van Syrië: olie en gas. In 2009 kreeg Bachar al Assad weer bezoek van de VS met het verzoek de pijplijn aan te leggen. Hierbij zou het dan geld en goud regenen vanwege de golfstaten. De Syrische president weigerde. Het was duidelijk dat er oorlog in de lucht hing. Syrië moest vernietigd worden, het was met zijn nog steeds onafhankelijke bank, het ontbreken van iedere staatsschuld en soeverein gedrag voor de wereldheersers onaanvaardbaar. De westerse pers probeerde alle aandacht af te wenden van deze werkelijke motieven en sprak vooral over de IS en de oorlog tegen het terrorisme. Niemand vroeg zich af waarom IS en al Qaida nooit een aanslag in Israël pleegden. Verder werd er voor Syrië nooit een interim president vanuit de “internationale gemeenschap” voorgesteld omdat het niet de bedoeling was dat Syrië zijn soevereiniteit zou bewaren. Syrië moest gewoon helemaal ontwricht worden. Er was wel een schaduwregering gevormd, de zogenaamde Nationale Syrische Coalitie of Raad, bestaande uit een verzameling van terroristen leiders die in Ankara “zetelden”. Deze mannen van zelfverzekerd gezag waren het echter over niets anders eens dan over het flinke bedrag dat zij wilden krijgen. De officiële Atlantische pers doet met haar berichten over Syrië en het Midden-Oosten nagenoeg niets anders dan een rookgordijn ophangen opdat de publieke opinie niet zou te weten komen wat er werkelijk gebeurt. Aanslagen worden getoond als gevolg van het “dictatoriale regime”. Wanneer het Syrische leger ergens ingrijpt, worden er in het westen krokodillentranen geweend om de “humanitaire tragedie”, terwijl de mensen in de straten dansen omdat ze bevrijd zijn. De gevolgen van chemische aanvallen worden getoond met beelden van lijdende of stervende kinderen, al of niet echt. De Witte Helmen, de lievelingen van Israël en de VK, worden getoond als de grote beschermers van het volk terwijl zij de aanstokers zijn en het Syrische leger geen enkele, maar dan ook geen enkele chemische aanval heeft uitgevoerd. Daar was ook niet de minste reden voor. Dat de Amerikanen zouden vertrekken vind het westen dan zo jammer, terwijl zij het zijn die de terroristische groepen juist inzetten om Syrië uit te moorden en het land toch nog kapot te krijgen. Wegtrekken is overigens het enige menswaardige (en wettige) dat de VS kunnen doen, wat eveneens geldt voor al de anderen die hier tegen alle internationaal recht in oorlog komen voeren voor hun eigen belangen. Een grondige studie van James A. Lucas toont aan dat de VS sinds WO II meer dan 20 miljoen mensen hebben vermoord in 37 landen (US Has Killed Mor Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II, Global Reseach, 7 maart 2016; zie ook https://www.mondialisation.ca/de-1945-a-aujourdhui-20-30-millions-depersonnes-tuees-par-les-usa/5628997). De 37 ontwrichte landen en de meer dan 20 miljoen doden lijken in de Atlantische pers niet één keer de moeite van het vermelden waard te zijn. Als we het rookgordijn helemaal wegtrekken komt het probleem waar het eigenlijk om gaat aan het licht: de Palestijnse kwestie. De zionisten willen een groot Israël. Daarvoor bezetten ze Palestina, drijven de Palestijnen uit of vermoorden hen. Het is een bewuste en systematisch uitgevoerde volkerenmoord. De zionisten willen een zuivere joodse staat, alleen voor hen die zij als joden beschouwen. Deze “etnische zuivering” willen ze al decennia ongestraft verder zetten. De VS en hun bondgenoten moeten zorgen dat hun steeds grote agressie en gruwel gedekt blijven. Daarvoor moet Israël naar buiten steeds als het hulpeloze slachtoffertje voorgesteld worden om naar binnen toe in feite een tot de tanden bewapende militaire supermacht te zijn die alle omringende landen aan zich kan onderwerpen (met een massa chemische wapens, biologische wapens en atoomwapens, waarover zoveel mogelijk gezwegen moet worden). Daarom moeten die omringende landen ook ontwricht, gebroken en in chaos gebracht worden, om onderworpen te blijven. Een wereldwijde mediacampagne en miljarden dollars moeten dienen om iedere weerstand tegen dit zionistisch groot Israël de kop in te drukken. Welnu, het resultaat is precies het tegenovergestelde. Hezbollah is na iedere aanval van de zionisten alleen maar sterker en ruimer geworden. Zij verdedigen nu niet alleen hun eigen families maar ook anderen die slachtoffer zijn van de zionistische wreedheden. Zo heeft Hezbollah zich ingezet voor de bescherming van het Syrische volk tegen de zionisten. Verder blijven orthodoxe joden de Palestijnse kwestie verdedigen. De Amerikaanse joodse beweging “neitura karta” is zeer sterk tegen het zionisme en wil dat de huidige joodse staat ontmanteld wordt, ook voor het goed van Israël en het joodse volk zelf (overvloedig en radicaal verzet : www.nkusa.org). Zopas kwam er fel protest vanwege de joodse vereniging voor de vrede in Frankrijk (Union Juive Française pour la Paix: UJFP). Zij manifesteerden uit solidariteit met de weerstand van het Palestijnse volk, tegen de blijvende straffeloosheid van Israël, tegen de scheiding van joden met de rest van de mensheid, voor het herstel van de welbewust geplande misdaad van de etnische zuivering van het Palestijnse volk van 1948-1949, tegen de apartheid en voor de gelijkheid van rechten voor anderen. Maar er is meer. In zijn grenzeloze agressie willen de zionisten dat Iran door de internationale gemeenschap beschouwd en behandeld wordt als de “as van het kwaad”. De VS doen hiervoor uitermate hun best maar ook deze keer is het resultaat precies het omgekeerde. Iran is nu juist een niet meer te ontkennen bondgenoot geworden van Syrië. Om de zionisten alle vrijheid te geven, moesten verder Rusland en China geïsoleerd en uit het Midden Oosten verdreven worden. Welnu, Rusland is na een lange winterslaap de enige internationale leider geworden die met alle partijen hier kan overleggen. Door verstandig en behoedzaam overleg heeft Putin de oorlog met gedeelten deskundig weten aan te pakken om Syrië zijn soevereiniteit en integriteit van grondgebied terug te geven. De Amerikaanse wereldoverheersing die de zionistische misdaden wil toedekken, wordt wereldwijd steeds meer uitgehold én ontmaskerd. De Amerikaanse vice president Mike Spence zei op het jaarlijks internationaal veiligheidsforum in München (15-17 februari 2019) voor 450 hoge gasten dat Amerika zijn leiderschap op het wereldtoneel heeft versterkt. De manier waarop hij onmiddellijk daarna vertrok zonder de kans te geven vragen te stellen, sprak boekdelen, wat de Duitse pers (Der Spiegel) ook heeft opgemerkt. (https://www.geotrendlines.nl/overzicht-munchen-veiligheidsconferentie-2019/). Er is in ieder geval een kloof tussen woord en werkelijkheid. De wereldleiding gaat steeds meer over van de VS naar Rusland, China en zelfs Iran. Moge dit uiteindelijk leiden tot de genezing van een van de grootste kankers in de huidige mensenfamilie nl. de onderdrukking van het Palestijnse volk en zovele andere volken in dienst van een zionistische waanzin. (Meer details bij Elijah J. Magnier, de onderzoeker met drie decennia ervaring, ziehier twee van zijn artikels: https://ejmagnier.com/2019/02/15/remodelage-du-moyen-orient-pourquoi-lingerenceoccidentale-devrait-cesser-1/; https://www.mondialisation.ca/syrie-le-projet-de-creerun-etat-de-jungle-a-plutot-donne-naissance-a-un-puissant-mouvement-deresistance/5631131) Reacties ➢ Op het vorig bericht over “Islam en het christelijk geloof” kreeg ik vele positieve reacties. Bij het lezen van deze bevestigingen komt er evenwel nog een aspect naar boven dat het vermelden waard is. De ellende in deze wereld komt niet altijd rechtstreeks van de islam zelf. Het zijn de VS, de zionisten, Europa en hun bondgenoten die fanatieke islamisten bewapenen, trainen, betalen en inzetten voor hun eigen politieke doeleinden. Om het met de grote historicus Philip Jenkins te zeggen: wanneer wij binnen kort de laatste Irakese christen als martelaar vieren, is dit te wijten aan westerse christenen en hun leiders. Het waren christenen, VS en VK soldaten die Irak binnenvielen om met de vernietiging van het land te beginnen. Nogmaals, christenen moeten nog beginnen aan de beleving van het christelijk geloof. ➢ Twee opmerkingen kreeg ik over de wel erg lange lijst van video’s die telkens bijgevoegd wordt onder “En dit nog”. Eerlijk gezegd, ik bekijk veelal ook maar even het begin en heb niet de tijd om alles te volgen. Ik zal die lijst inkorten om vooral video’s over Syrië te geven én info die onze geestelijke weerstand kan versterken. Ik hoop wel dat vrienden me hun informatie blijven sturen omdat er soms erg interessant materiaal tussen zit. En dit nog ❖ Ons vorig bericht met video over Mar Yakub van 2016 en eentje over de islam. Verder verwijzing naar uitzending van Canvas, Mathäuspassion, boek van Robert Spencer (de waarheid over Mohammed), een Engelse video (over Mecca) en een Franse video (getuigenis van Joseph Fadelle) : http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-108/ ❖ VS samen met het Turkse leger zorgden ervoor dat 1200 terroristen aan het Syrische leger konden ontsnappen en veilig overgebracht werden naar Afrika, vooral naar Nigeria, 3 video’s: http://www.golfbrekers.be/demagogie-op-grote-schaal/; ziehier nog meer over de “bekommernis” van de VS voor de bescherming van hun geliefde terroristen, met 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/demagogie-op-grote-schaal-bis/ ❖ Kort en krachtig getuigenis over christenen in Syrië: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/syrie-is-niets-zonderchristenen.3287383.lynkx ❖ Twee artikels van Willy Van Damme met nog wat gezonde redeneringen: http://www.novini.nl/laat-internationale-jihadisten-gewoon-door-syrieberechten/, http://www.novini.nl/francken-isis-en-de-syrische-christenen/ ❖ De westerse schuld tegenover de behandeling van slaven mogen we niet ontkennen maar vooral mogen we niet blind zijn voor de blijvende immens grotere gruwel van de islam tegenover de slaven: https://www.lesalonbeige.fr/la-petite-histoire-le-tabou-de-lesclavagisme-arabomusulman/ ❖ Pius XII werd na WO II door nagenoeg alle leiders van Israël bedankt en geprezen voor wat hij gedaan heeft voor het joodse volk. Vanaf 1964 zagen enkelen de kans om er Hitlers paus van te maken en het lukte. Een legertje onbenullige schrijvers leverden valse foto’s en bewijzen in overvloed. De zionisten zwegen en naïeven christenen bleven steevast vieringen organiseren om de “holocaust” en het schuldgevoel levendig te houden. Nu blijkt dat er zo maar eventjes minstens 847.000 joden hun leven te danken hebben aan paus Pius XII: https://zenit.org/articles/feature-historic-vatican-actions-to-save-the-roman-jewishcommunity-revealed-through-documents-to-pope-francis-2/ P. Daniel

  22-02-2019 om 19:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gegoochel met westerse normen en waarden

  Er alles aan doen om terroristen die de Belgische nationaliteit hebben, niet in dit land te berechten , is een toppunt van laffe verantwoordelijkheidsvlucht en van een beschamend gebrek aan geloof in de eigen politionele en juridische instellingen. Nog liever het overlaten aan een dictatoriaal regime met een regimeafhankelijk rechtssysteem.

  Dat in Irak de IS-terroristen de doodstraf riskeren, is ook voor toppolitici, die anders de mond vol hebben van 'onze westerse normen en waarden', niet echt een probleem. Remember de uitspraak van De Wever, maandag in het VRT-journaal: 'We zouden kunnen proberen te bekomen dat men de doodstraf niet uitvoert voor onderdanen van Europese origine. Dat zou kunnen als dat voor de Europese landen wenselijk is. Ik persoonlijk heb er eigenlijk geen probleem mee.'

  De grote heraut, als het in zijn electorale kraam past, van de 'westerse normen en waarden', kan het 'eigenlijk' geen bal schelen wanneer iemand een kopje kleiner gemaakt of opgehangen wordt.

  22-02-2019 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  21-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Energiebesparing en uitstootreductie

  Een vraag die ik mezelf stel en meer en meer mensen stellen, die bekommerd zijn om het milieu en in het bijzonder het klimaat, is de volgende: is er al ooit een nauwkeurige vergelijkende studie gemaakt tussen het reduceren van energieverbruik en van uitstoot, wanneer gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen, windenergie, gebouwenisolering, enz., én de energie en uitstoot bij het ontginnen van de grondstoffen, het fabriceren en produceren, het vervoer en installeren, het demonteren en de afvalverwerking, enz. van al die middelen?

  Eén voorbeeld: binnen een paar decennia moeten alleen al in Vlaanderen, allicht enkele miljoenen (?) zonnepanelen verwijderd en vervangen worden. Dat wordt een gigantische cyclische afval- en productieberg! Niet vergeten dat tot nu toe het overgrote deel van die energie- en uitstootbesparende ingrepen , nog altijd geproduceerd worden met energieverslindende en uitstootbrakende fabricatie- en productiemethodes.

  21-02-2019 om 20:45 geschreven door Gust Adriaensen


  20-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lybische beerput

  In Terzake werd uitgebreid ingegaan op de Lybische affaire en de dubieuze rol die minister Reynders daarin speelde.

  Benieuwd of De Standaard er nu nog het zwijgen toe zal doen.

  20-02-2019 om 20:51 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Hoe meer autonomie, hoe minder zelfstandig'

  In De Standaard van 16 februari fileert politicoloog Dave Sinardet de confederalismeplannen van N-VA.

  Onder te titel 'Hoe meer autonomie, hoe minder zelfstandig', leg de professor scherp het grote Kafkagehalte van het N-VA-confederalisme bloot en geeft hij terecht aan dat voor heel wat beleidsdomeinen een 'herfederalisering' overduidelijk efficiënter en productiever is, dan de huidige situatie.

  18-02-2019 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lybische beerput
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Is het u ook opgevallen dat in de geschreven pers nauwelijks gerept werd over de spraakmakende Panoreportage met prins Laurent? De hoofdvogel werd afgeschoten door de 'kwaliteitskrant' De Standaard, die tot nu toe met geen enkel woord gerept heeft over de Lybische beerput, die dankzij zij de eerlijke verontwaardiging van prins Laurent, nog eens werd opengelegd.

  Waarom deze omerta? 

  De VRT verdient alle lof, evenals prins Laurent.

  De kranten zijn fundamenteel tekortgeschoten. Zij verkwanselen op die manier het recht om nog uit te pakken met journalistieke vrijheid, met 'freedom of speech'. En De Standaard verdient niet langer het etiket 'Kwaliteitskrant'.

  16-02-2019 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling: Groen + 7 %

  In een peiling, net 100 dagen voor de verkiezingen, wint Groen 7% vergeleken met de verkiezingen van 2014. N-VA verliest 5%. CD&V, Open VLD en SPA verliezen respectievelijk 3,6 %, 2,8 % en 3%. Vlaams Belang en PvdA winnen respectievelijk 5,6 % en 2,1 %.

  15-02-2019 om 19:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/7 Vrijdag 15 februari 2019 Restaureren en verbouwen We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In november 2013 werd de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand getroffen, al was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand. We komen er samen of gaan vandaar naar de kerk en de refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren van ingemaakte kasten aangebracht. Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser. . Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese. Islam en christelijk geloof De Vlaamse pers heeft ruim aandacht besteed aan de dood van de vrijzinnige filosoof Etienne Vermeers (18 januari 2019). Ook emeritus aartsbisschop A. Léonard gaf een getuigenis. In de zomer van 2014 hadden ze drie dagen met elkaar doorgebracht. Beiden waren filosoof, “vrienden van de rede” en tevens minnaars van mooie muziek en poëzie. Hun gesprek werd uitgezonden op Canvas in een tweedelige documentaire onder de titel: de ketter en de kerkvorst. Het werd een harde maar respectvolle confrontatie. De aartsbisschop vroeg om, buiten de camera’s, voor Etienne Vermeersch te mogen bidden. “Ik kan het u niet verbieden. Het zal weinig opbrengen, maar ook geen kwaad doen.” Zo klonk zijn antwoord. Toen ze samen naar de Mattheuspassion van J.S. Bach luisterden, kreeg Etienne bij sommige passages de tranen in de ogen en zei: “Als dit maar allemaal waar was, hoe mooi zou het wel zijn. Maar het is en blijft een pure illusie”. Wij vragen ons af wat hij bedoelt met “pure illusie”. Is het de diepe ontroering bij het horen van een subliem muzikaal meesterwerk? Toch is deze ontroering menselijk en werkelijk. Is het lijdensverhaal van Jezus zelf bedoeld? Er is echter in de oudheid geen enkele biografie die bij benadering de historische betrouwbaarheid benadert van wat de evangelisten, ook Mattheus, ons hierover schrijven en zeker wat Jezus’ lijden en sterven betreft. Is het de betekenis van Jezus kruisdood, zoals de katholieke Kerk ons deze leert vanuit het christelijk geloof? Hiervoor is inderdaad geloof nodig. De historische werkelijkheid van Jezus’ kruisdood, kan geen weldenkend mens ontkennen. Aanvaarden dat Hij uit vrijheid en liefde gestorven is voor onze zonden, voor de verlossing van de mensheid, daarvoor is inderdaad geloof nodig. Dit geloof is echter niet onredelijk of uit de lucht gegrepen. Het steunt op Schrift, traditie en kerkelijk leergezag, unaniem aanvaard doorheen de eeuwen en over heel de wereld. Hierover kan een vrijzinnige, die een absoluut en exclusief geloof hecht aan positivistische en materialistische argumenten uiteraard vallen. Dit is echter nog geen ”pure illusie”. We mogen niet krampachtig zoeken naar een splinter, terwijl we de balk laten zitten. Een van die balken, waar de mensheid dringend en grondig van moet bevrijd worden betreft de islam. Een groep voormalige moslims, deskundigen en specialisten hebben een video gerealiseerd van ruim een half uur, zeer uitvoerig met historische feiten en data geïllustreerd om hun verpletterende boodschap te brengen: de islam is over heel de lijn vals. Hierbij ontleden ze de vier pijlers, waarop de islam berust. Vooreerst: Islam is de oplossing voor de wereld en verzekert de beste samenleving. De historische werkelijkheid toont eerder het tegendeel. In de (volgens hen) 57 landen waar de islam de maatschappij met de sharia beheerst is er alleen maar onderontwikkeling, geen enkele uitvinding, geen enkele Nobelprijs, geen wetenschap en een hoog percentage van analfabetisme. Kunst en filosofie worden geblokkeerd, minderheden vervolgd. Daar is geen vrijheid, geen rechtvaardigheid, geen democratie. Er heerst de wet van de onderwerping, vrouwen worden mishandeld en iedere andere godsdienst of stroming wordt brutaal onderdrukt. Islam is een catastrofe voor een samenleving. Dit wordt blijkbaar ook elders vrij algemeen erkend (https://www.lesalonbeige.fr/la-quasitotalite-du-monde-musulman-souffre-du-sous-developpement-et-de-la-tyrannie/). Ook van de tweede pijler maken deze deskundigen brandhout: de koran is een volmaakte tekst, een heldere boodschap door God zelf woord voor woord geschreven, ver verheven boven het Oude en Nieuwe Testament. De historische werkelijkheid toont aan dat de koran een ongeordend samenraapsel is door een 50-tal mensen geschreven over een periode van twee eeuwen. Teksten werden overgenomen uit joodse en christelijke geschriften en dikwijls vervormd. Teksten werden geschrapt en vervangen, bijgevoegd en gecorrigeerd. Geen enkele biografie is juist of nauwkeurig. De verhalen van Abraham en Noe worden heel de koran door opnieuw vermeld op verschillende en tegenstrijdige wijze. Onze deskundigen noteerden 2.500 taalfouten en grammaticale fouten en 20% van de koran als onbegrijpelijk. Sommige teksten werden overgenomen uit de Evangelies en zo verdraaid dat ze een tegenovergestelde betekenis kregen. De naam van Jezus (“Verlosser”) werd vervormd tot Issa, wat niets betekent. Vele teksten roepen op tot geweld en moord. Hoe kan dit een boodschap van God zijn? De derde pijler is deze: Mohamed is profeet en een mooi model om na te volgen. De historische werkelijkheid is hieraan tegengesteld. Mohamed zou de aangekondigde eindprofeet zijn die na Mozes en Jezus alles tot vervulling brengt. Welnu, onze specialisten tonen aan dat hij niets heeft van een profeet of een authentieke getuige. Hij is niet aangekondigd noch verwacht. Jezus is de aangekondigde en verwachte eindprofeet die ook alle profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. Jezus heeft wel gewaarschuwd voor valse profeten. Een simpele vergelijking tussen Jezus en Mohamed is verpletterend voor deze laatste, die massamoorden heeft begaan en geplunderd. Hij heeft velen bestolen en gemarteld, rijkdom gezocht, pleegde overspel met vele vrouwen, incest en pedofilie, huwde op 50-jarige leeftijd met een meisje van 9 jaar. Hij ontkent Jezus als de Messias, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij ontkent het verbond van God met de mensen en vervangt het door onderwerping. Dit heeft de kenmerken van een antichrist. Waar Jezus de waarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde incarneert, vinden we hier eerder een voorbeeld van leugen, geweld, haat en moord. De vierde pijler tenslotte beweert dat Mekka, de heilige stad is, de moeder van alle steden, vanaf het begin het centrum van de islam, waarnaar iedere ware moslim minstens eenmaal op bedevaart moet gaan. Ook dit blijkt bedrog te zijn en manipulatie van latere tijd. Van de 43 moskeeën gedurende de eerste honderd jaar is er geen enkele naar Mekka gericht, velen wel naar Petra. In Mekka was er niets, het lag buiten iedere bedevaartroute en had niets te maken met het ontstaan van de islam. Het totalitaire regime van de Abassieden van Bagdad (750-1258) heeft Mekka uitgebouwd als centrum van een politiek systeem van verovering en overheersing door oorlogen. Hierover geven onze deskundigen een overvloed aan historische gegevens en feiten. Om hun grote hoeveelheid van historische bewijzen te kunnen volgen, kun je best de video verschillende keren aandachtig bekijken en beluisteren: https://www.lesalonbeige.fr/lislam-est-faux/ Enkele bemerkingen zijn hierbij noodzakelijk. Vooreerst mogen we de islam niet gelijkstellen met de moslims. Is de islam over heel de lijn vals, er zijn vele goede moslims. Zo is de Syrische bevolking van zichzelf uit altijd een echte “lekenstaat” geweest met een erg harmonieuze samenleving. Dit hebben we zelf ondervonden voor de oorlog. En ook nu nog leven we dagelijks in grote vriendschap met moslims, mannen en vrouwen van verschillende strekkingen. Vervolgens moeten we onze naïviteit tegenover de islam en tegelijk de onwetendheid of onverschilligheid tegenover het christelijk geloof afleggen. De waarheid maakt ons allen vrij, moslims zowel als christenen. Moslims moeten van het slechte van de islam bevrijd worden, terwijl christenen aangespoord moeten worden om het christelijk geloof te beleven. Voormalige moslims die christen geworden zijn, schreven op 25 december 2017 een brief aan paus Franciscus met de vraag: wanneer de islam volgens u goed is, waarom zijn wij dan christen geworden? Zij wijzen op de duivelse aard van de islam en hun god die niets anders brengt dan oorlog en dood. Ze verwijzen naar het Schriftwoord dat zegt niemand te ontvangen of te groeten die het Evangelie verwerpt, anders neem je deel aan diens duivels werk (2 Johannes 1, 10-11). Zij vragen dat de Kerk openlijk voor de waarheid zou uitkomen. In hun brief geven ze vele rake opmerkingen en eindigen met de vraag dat de paus spoedig een synode zou houden over de gevaren van de islam. Wat blijft er over van de Kerk in landen waar de islam heerst? Zo vragen ze. Zij wijzen op de stroom van bekeringen die in bepaalde moslimlanden bezig is. De Kerk moet het licht brengen en de waarheid verkondigen. Als ze hiertoe de moed zou hebben, zou dit niet alleen een bemoediging zijn voor de christenen maar naar hun overtuiging zouden miljoenen moslims, die de waarheid zoeken, zich bekeren tot het christelijk geloof: (https://www.lifesitenews.com/news/muslim-converts-to-popefrancis-if-islam-is-a-good-religion...as-you-seem-t; de brief zelf: http://exmusulmanschretiens.fr/en/). Zelf brachten we vroeger al het ongemeen boeiende verhaal van de bekering van een Irakese moslim, lid van een machtige clan uit Bagdad (XI/8, vrijdag 19 februari 2016). Hij wilde een christen eens aantonen hoezeer de koran verheven is boven het Evangelie en vroeg of hij hem dit Evangelie zou geven zodat hij het kon lezen. De christen weigerde en zei dat hij eerst de koran moest lezen, waarop hij verontwaardigd antwoorde dat hij die iedere dag las. De christen vroeg: is God niet een God van vrede, liefde, verzoening, geluk? Welnu, lees dan vanuit dit gezichtspunt eens aandacht uw koran. De moslim deed het en geraakte in een totale verwarring, die hem uiteindelijk tot het christelijk geloof bracht. Zijn vrouw bekeerde zich op dezelfde wijze. Met zijn gezin ondernam hij een pijnlijke en spectaculaire vlucht. Zelfs in het buitenland werd hij nog door zijn familie achtervolgd, waar zijn meest geliefde broer een moordaanslag op hem pleegde. Hij werd voor dood achtergelaten maar hij overleefde deze aanslag. en belandde uiteindelijk in Frankrijk, waar hij nu zijn moslimbroeders en zusters tot de waarheid wil brengen. Op 25 november 2018 heeft hij het evangelisatieprogramma « Terre des missions” geopend. Hij sprak over de islamisatie in Frankrijk, over de vervolging van de christenen in de wereld van de islam en tenslotte over zijn eigen bekering. (FADELLE Joseph, Le prix à payer. Parijs, Editions de l’œuvre, 2010). Als christenen hebben we alle reden om bescheiden te zijn of zelfs beschaamd om ons gedrag en dat van sommige leden van de Kerk van hoog tot laag, omdat we niet of niet voldoende de waarheid en rijkdom van het christelijk geloof uitstralen. We hebben alle reden om respect te hebben voor anderen. Christen worden vraagt niet dat men zijn Arabische of welke cultuur ook zou afzweren en evenmin dat men de westerse cultuur zou aannemen. Onnoemelijk vele moslims houden van Jezus en Maria. We hebben alle reden om voorzichtig en geduldig te zijn. We hebben echter geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijk geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?” (2 Korintiërs 6, 14-15). En dit nog ❖ Ons vorig bericht met twee video’s: E.H. Nawras Sammour hoopvolle boodschap voor Syrië en Maron Larat, vrouw van het jaar 2013, die het proces won omtrent “de pil” tegen Bayer: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uitsyrie-zonder-poco-bril-107/ ❖ Het onrecht van de illegale sancties, 1 video: http://www.golfbrekers.be/ookzonder-kogels-vallen-er-slachtoffers/ ❖ Een “quo vadis Syrië” met 7 video’s: 1. HTS dictatuur in Idlib, 2 en 3 resten van IS, 4. wapenvondst, 5. Zionistische aanvallen, 6 IS in woestijn van Damascus, 7 kinderen door IS “gevormd”: http://www.golfbrekers.be/quo-vadissyria-27/ ❖ Peter Ford, voormalig Brits ambassadeur in Syrië (2003-2006) over de dubbelzinnige taal en houding van de VS: https://21stcenturywire.com/2019/02/06/a-guide-to-decoding-the-doublespeakon-syria/ ❖ Ook in ons land wisten ze dus zogenaamd van niets? En we moeten natuurlijk hard blijven geloven dat de gifgasaanvallen door Syrië gepleegd werden: https://www.demorgen.be/binnenland/hoge-boetes-voor-vlaamse-bedrijvendie-gifgasgrondstof-naar-syrie-exporteerden-bd8dd2e6/ ❖ Terugtrekking Amerikaanse troepen: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/terugtrekking-amerikaanse-troepen-uitsyrie-kwestie-van-weken~a6a29037/ ❖ Hoe een moordend regime een nog dodelijker militaire macht wil worden: https://therealnews.com/stories/israels-new-commander-in-chief-well-create-adeadlier-army ❖ De steeds groter wordende dreiging van een wapenwedloop: www.novini.nl/vsen-rusland-zeggen-inf-verdrag-op-wapenwedloop-dreigt/ ❖ Café Weltschmerz: China, Venezuela en het failliet van een supermacht, met Karel van Wolferen en Jan van der Putten: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVglgKPHcGQqxJbc xLxHTPCXq ❖ De zwendel rond de klimaatopwarming: http://www.katholiekforum.net/2019/02/08/documentaire-de-grote-globaleopwarmingszwendel/ . Over de CO2 hysterie: The Great Global WarmingSwindle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30& v=dA0f1h9F-I8 ❖ Grote moeilijkheden met het internationaal strafhof van Den Haag: http://www.novini.nl/the-hague-invasion-act-blijft-gevaarlijk/ ❖ Aanvallen op de Nord Stream 2 Duitsland: https://www.nachdenkseiten.de/?p=49210; VS zullen alles doen wat in hun “macht” ligt (en illegaal of crimineel is?) om dit te stoppen: https://www.geotrendlines.nl/pompeo-we-zullen-er-alles-aan-doen-om-nordstream-2-te-stoppen/ ❖ VS willen nieuwe zware sancties opleggen aan Rusland (waardoor ze tevens de schuld van hun misdaden tegen de menselijkheid willen afschuiven op Rusland): https://www.geotrendlines.nl/amerikaanse-senaat-wil-nieuwesancties-opleggen-aan-rusland/ ❖ Willy van Damme over Israëlische propaganda: https://willyvandamme.wordpress.com/2019/01/21/vrt-televisiejournaal-isralischepropaganda/ ❖ Genezing van zr. Bernadette Moriau te Lourdes, 70e officiële erkende genezing: https://fr.zenit.org/articles/ma-vie-est-un-miracle-lexperience-de-soeurbernadette-moriau-guerie-a-lourdes/ ❖ Enkele bedenkingen over het document van broederlijkheid voor de wereldvrede en de samenleving, ondertekend te Abu Dhabi op 4 februari 2019 door paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb van Al-Azhar (Caïro): https://www.lesalonbeige.fr/l-esperance-en-un-avenir-lumineux-pour-tous-lesetres-humains/ ❖ Kardinaal G. Müller (voormalig prefect van de congregatie voor de geloofsleer 2012-2017), korte en duidelijke voorstelling in “Manifest van het geloof”: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7270 P. Daniel

  15-02-2019 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat Laurent!

  Ik raad iedereen aan de Panoreportage over prins Laurent en het Lybiëdossier op Eén te bekijken.

  De prins sloeg spijkers met koppen. Ministers en hoge ambtenaren kwamen met de billen bloot.

  Door de onwil van de regering om, ondanks een rechterlijke uitspraak, de terugbetaling aan de vzw van de prins met bevroren Lybisch geld van 50 miljoen euro, uit te voeren, kwam een gigantische beerput open te liggen.

  Terecht haalde Laurent de uitspraak van de premier aan. Die zei enkele dagen geleden dat iedereen, ook een prins, gelijk is voor de wet. 'Als de regering dat correcte principe toepaste, dan had mijn vzw het geld al uitbetaald gekregen', aldus de prins. 'Want de regering heeft er wel voor gezorgd dat de wapenfabrieken van Herstal betaald werd met bevroren geld uit de Lybische pot. De regering discrimineert de vzw waarvan ik de voorzitter ben.'

  Inderdaad.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2019/pano-s2019a2/   

  14-02-2019 om 18:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 25 februari

  Dag allemaal,

  Mogen we jullie herinneren aan de volgende Bijbelstudie maandag 25 februari om  14.00u in “de Mantel” te Retie, Markt 8

  Bij middel van een powerpoint gaan we samen met het volk Israël door de woestijn -aantrekkelijk – hoopvol  en toch een oord van verschrikkingen, pijn en moedeloosheid…

  We ontdekken het geduld van God – de aanhoudende bede en voorspraak van Mozes voor het volk.

  Door ongeduld en heimwee naar het vroegere leven in Egypte, maken ze er wat van…een gouden kalf!

  Blijven wij ook hangen bij het oude leven van onze gouden kalveren?

  Kom en luister, Gods Woord is boeiend!

  Als voorbereiding lezen we:  Exodus 32 – 33 – 34.

  Vergeet niet uw Bijbel, gebed tot de H. Geest en de Hebreeuwse liedjes.

  Voor de nieuwelingen zal er alles ter plaatse zijn.

  Van harte welkom!

  Graag aanmelden: 0474847300 of 014/37 82 65

  Namens het Bijbelteam,

  Pater Nicolaas, Jean, Thérèse, Suzanne, Jeanne

  Bijlagen:
  Bijbel 2019 folder Gods verbonden God is trouw email PDF.pdf (258.8 KB)   

  14-02-2019 om 17:20 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Duizenden kinderen worden gedwongen om mee te vechten in gewapende conflicten. Zij worden beroofd van hun jeugd. Laten we deze afschuwelijke misdaad stoppen.'

  13-02-2019 om 09:30 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het moraliserend vingertje van moraalfilosoof Loobuyck

  Moraalfilosoof Patrick Loobuyck stoort zich in De Standaard van 12 februari, eraan dat sommigen vliegreizigers een schuldgevoel proberen aan te praten. Het moraliserende vingertje is onnodig en contraproductief.

  Hij adviseert dus 'les autres' geen gebruik te maken van het befaamde 'moraliserend vingertje', maar hijzelf beschikt over een flinke moraliserende vinger - allicht is dat niet zo slecht voor een moraalfilosoof- en hij maakt er ook ijverig gebruik van.

  Hij steekt een stevige moraliserende fik op tegen degenen die milieubedenkingen hebben bij vliegtuigreizen. Herhaaldelijk heeft hij in media-activiteiten joekels van moraliserende vingers, hele moraliserende knuisten, geheven tegen aartsbisschop Léonard, tegen de tegenstanders van abortus en euthanasie, tegen het katholiek onderwijs, tegen het christendom.

  Niets mis mee, vrijheid van denken, schrijven en spreken. Maar wanneer een moraalfilosoof, van wie moraliseren klaarblijkelijk een tweede natuur is, anderen ervan beschuldigt het moraliserende vingertje op te steken of ze streng afraadt dat te doen, en op die manier zelf aan het moraliseren slaat, knipper je toch wel even met de ogen en frons je de wenkbrauwen.

  Er zitten bovendien bizarre kronkels in Loobuycks epistel. De moraalfilosoof vindt 'individuele responsabilisering niet wenselijk'. 'We moeten actie ondernemen en druk uitoefenen om de maatschappelijke structuren ecologisch rechtvaardiger te maken', aldus Loobuyck.

  Wie zal die actie ondernemen en die druk uitoefenen, meneer Loobuyck? Dat zullen toch wel binnen ons democratisch systeem de mensen zijn, die 'individueel geresponsabiliseerd' zijn, niet? En wie zal er zorgen voor een democratisch en politiek draagvlak voor het rechtvaardig functioneren van 'sociale instituties en bijbehorende (belasting)regels, meneer de moraalfilosoof? Dat zullen toch wel de 'individueel geresponsabiliseerden' zijn, niet?

  Heeft iemand al artikels van Loobuyck gelezen waarin hij de individuele culpabilisering of responsabiliering met betrekking tot het 'roken', 'het alcolholverbruik', 'de verkeersveiligheid', enz. aanklaagt of verwerpt?

  Kortom, een kortzichtige en selectieve benadering viert  hoogtij. En dat verwacht je toch niet van een moraalfilosoof.

  12-02-2019 om 21:48 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kindertaks'

  Ene meneer Erik D. laat op het lezersforum van De Standaard ook zijn licht schijnen op de klimaatproblematiek.

  De zwaarst wegende maatregel die we kunnen nemen om de CO2 uitstoot te verminderen , aldus de heer D., is minder kinderen te hebben. Eén kind minder spaart 56,6 ton CO2 per jaar. De belangrijkste maatregel die een nieuwe regering kan invoeren om het klimaat te redden is het invoeren van een kindertaks, in plaats van kindertoeslag. 

  Nou, nou, nou. In Vlaanderen bedroeg in 2017 het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 1,6. Dat is historisch laag en zal op termijn ernstige effecten hebben op het functioneren van ons economisch en zorgsysteem. Nu al wordt er in bepaalde sectoren vooral een beroep gedaan op 'gastarbeiders'.

  De heer Erik D. wil dus de medemensen die het nog aandurven kinderen op de wereld te zetten, financieel bestraffen.Misschien denkt hij ook al aan een Vlaamse versie van de Chinese éénkindpolitiek.

  Dergelijke losgeslagen,antisociale, discriminerende voorstellen,vermomd als zorg voor het klimaat, zijn gewoonweg dictatoriaal en enkel gericht op het het veiligstellen van het eigen materiële comfort.

  Als de heer Erik D. durft door te denken, dan borrelen er wellicht ook voorstellen voor de leeftijdsgroep waartoe hij behoort, op. Een volwassene, en zeker een bejaarde volwassene, minder spaart zoveel ton CO2 per jaar, en zoveel (geïmporteerde) zorgverstrekkers.

  Een fikse bejaardentaks meneer D. Zal ze leren zo lang te leven!

  11-02-2019 om 11:48 geschreven door Gust Adriaensen


  10-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Individuele grillen'

  Pater Daniël Maes, Syrië:

  'Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. '

  10-02-2019 om 14:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/6 Vrijdag 8 februari 2019 Ontmoeting met de bergtoppen Lichtmis, de Opdracht van Jezus in de westerse kerk is “hypapante”, of de “ontmoeting” van Jezus met zijn volk, in het oosten. Een groot feest, dat we vierden met een byzantijnse eucharistie en uitgebreide zegening van de kaarsen, waarvan de sierkaarsen langs Libanon door S.O.S Chrétiens d’Orient naar Frankrijk worden gebracht om daar samen met andere Syrische producten verkocht te worden. Na de feestelijke viering reden we naar het Anti Libanon gebergte. Hoewel het een rotswoestijn is, zijn er overal boomgaarden aangelegd, die weer verzorgd worden. Her en der staat een huis, meestal kapot geschoten door de terroristen. We hielden halt bij een mooi klein nieuw huis in aanbouw. Vandaar beklommen we de berg tot bijna op de top. Op sommige plekken waar de zon geen toegang heeft, lag nog een dikke laag sneeuw, ruim voldoende om, in het voorbij gaan, een kleine oorlog uit te voeren. Daarna zeiden onze voeten: vooruit. Ons verstand zei: het is toch wat te stijl en… je moet nog naar beneden. Dus daalden we een weinig naar beneden om een goed plekje te vinden en daar dronken we een tasje thee. De kinderen hadden voldoende hout verzameld. We hadden een pikzwart moortje mee gebracht, een fles water, thee, een potje met suiker en kleine bekertjes. Zo hebben we even uitgerust vooraleer aan de afdaling te beginnen. Toen we toekwamen scheen de zon nog. Bij de aftocht hingen er dikke witte wolken rond de bergtoppen. Een heerlijke uitstap. Pech Woensdagavond stroomonderbreking. Niets speciaals. Na een drietal uren is er normaal weer elektriciteit. Helaas was dit deze keer niet het geval. Gans de nacht geen stroom en ook donderdagmorgen niet. Zij die op een klein elektrisch vuurtje rekenen om wat warmte te hebben, hadden pech. Pas om 13.00 u kwam er weer elektriciteit. Gelukkig had het geregend en dit was een zegen voor het land en bracht zacht weer voor ons. Er is wel een batterij en die geeft een tijd licht op plaatsen waar we onze nek kunnen breken, maar die is beperkt omdat die opgeladen moet worden. Dus na een lange tijd is er nergens stroom. Geen licht, geen wasmachine dat werkt, geen waterkoker, geen laptop die oplaadt, niets. Alleen kaarsen en zaklampen geven nog licht. Wat zijn ook wij toch afhankelijk geworden van elektriciteit terwijl het ’s avonds in de recreatie rond een warm houtkacheltje zo gezellig kan zijn. Durf leven en gelukkig zijn In onze tijd wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het “durven denken” en “zelf beslissen”, anders dan vroeger. Nu kun je een klein kind in een speelgoedwinkel zien rondlopen en de moeder er achter die telkens vraagt: “Moet je dit hebben?”, waarop de kleine keihard roept “nee”! Dat noemt men nu een sterke persoonlijkheid. Vroeger kreeg dit kind een flinke pedagogische klap. “Vroeger” wordt echter beschouwd als een donkere tijd van autoritarisme en religieuze blindheid, “de onze tijd” als een progressieve tijd van verlichting, bevrijding, zelfontplooiing en zelfbeslissing over alles. En zo zijn we gekomen tot het ontkennen van de werkelijkheid, waarbij we onze onwetendheid verdoezelen onder mooie voorwendsels. Abortus is dan geen doden van een onschuldig mensenleven maar de juiste zelfbeslissing, euthanasie geen zelfdoding of hulp bij zelfdoding maar een “waardig sterven”, een transgender is niet iemand die op zijn kop wil lopen maar een moedige “outing”, vrij experimenteren met embryo’s is geen nazipraktijk die we vol afschuw afwijzen, maar wetenschappelijke vooruitgang om ziektes te voorkomen, hoewel de huidige gruwel veel erger is dan wat de nazi’s ooit tijdens W.O. II hebben uitgespookt. Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. Waarom is onze samenleving zo geobsedeerd door zelfbeschikking en kan ze zo moeilijk eenvoudig leven en gelukkig zijn? Laat me om te beginnen slechts één element aanhalen. Met opmerkingen [H1]: Bij het zoeken naar de wortels van onze doodscultuur komen we uit bij een wereldwijde en verbeten strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid. De Sovjetunie achtte het noodzakelijk vrouwen evenzeer als de mannen op de werkvloer te zetten om het economisch proces te bevorderen. Een bijna onbeperkte mogelijkheid van abortus vonden ze daarbij noodzakelijk. Ook de promotors van ons liberaal kapitalisme vinden het noodzakelijk de vruchtbaarheid te kunnen controleren om vrouwen zoveel mogelijk in het economisch proces te krijgen. Een vrouw die plots zwangerschapsverlof vraagt, vinden ze niet voordelig voor de economie. Het bevorderen van huwelijkstrouw en het steunen van ouders die in een stabiel gezin hun kinderen opvoeden, geniet hun belangstelling niet, hoewel hierdoor nagenoeg alle grote problemen van onze samenleving opgelost kunnen worden. Dat zulks veruit de beste bijdrage kan zijn aan een bloeiende economie, zal hen voorlopig niemand kunnen duidelijk maken. Volgens Statbel, de statistieken van de federale overheid bestaat meer dan 1/3 van de “gezinnen” uit alleenwoners, dus 1 persoon en in Brussel is dat zelfs bijna de helft. In plaats van dit schrijnend probleem in de wortel aan te pakken wordt geschermd met oplossingen zoals de “voordeelbon voor alleenwoners”. Ondertussen blijven ze vrije toegang tot condooms, contraceptie en abortus beschouwen als de hefbomen van de maatschappelijke vooruitgang. Het is overigens moeilijk hierover een nuchtere en redelijke gedachtewisseling te houden. Gesprekken hierover verzanden vlug in emotionele slogans. Mannen hebben het altijd moeilijker gehad dan vrouwen om hun identiteit te vinden en er zich mee te verzoenen: oorlog voeren, op jacht gaan, bossen ontginnen, baas spelen over een groep, vereniging of onderneming, aandelen verhandelen of met geld spelen…Ze probeerden het op vele verschillende manieren. Voor vrouwen was het eenvoudiger. Doorheen de eeuwen en in de verschillende culturen lijkt het geen enkele samenleving ooit gelukt te zijn de aandacht van vrouwen massaal af te wenden van hun diepste natuurlijk streven: kinderen in hun schoot koesteren, ter wereld brengen, voeden en opvoeden. Misschien is onze samenleving de eerste die op weg is naar deze ontkenning, gedreven door een strak “gelijkheidsprincipe”: ieder werk moet evenzeer voor vrouwen als voor mannen toegankelijk zijn! Gelukkig heb ik tot heden nog niet vernomen dat er evenveel “koolputsters” als koolputters geëist worden en evenveel “kasseilegsters” als kasseileggers. Omgekeerd lijken er voorlopig nog geen protestmarsen voorzien van mannen die eisen dat ook zij kinderen ter wereld moeten kunnen brengen! De strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid beschikt sinds een halve eeuw over een sterk wereldwijd verspreid wapen: een uitgebreid gamma van contraceptie, het paradepaardje van onze beschaving. Iedereen weet het. Dit is de grootste uitvinding van onze tijd, de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het afscheid van een krampachtige moraal, de oplossing voor de overbevolking en vooral de goudmijn voor de farmaceutische industrie. Contraceptie wordt aangeprezen door wetenschappers, politici en gezagsdragers in kerk (hoewel niet officieel, integendeel) en wereld. De Franse gynaecoloog Pierre Simon (+ 2009), tweemaal grootmeester van de loge, pionier van de “seksuele en reproductieve rechten”, voornaamste raadgever voor het Franse ministerie van volksgezondheid met veel invloed ook in het buitenland, besefte als geen ander het enorme belang van de contraceptie, niet voor de economie maar om alle menselijke en christelijke waarden te kunnen manipuleren. Hij schreef dit passioneel uit in zijn boek over “het leven voor alles” (“De la vie avant toute chose”). Voor hem was contraceptie als de hefboom van de grote wis- en natuurkundige uit de oudheid Archimedes, waarmee hij de hele wereld zou kunnen opheffen. Inzet voor abortus, euthanasie enz… vond hij niet nodig. Na contraceptie zou alles vanzelf in de schoot geworpen worden. En zo gebeurde het ook. Toen contraceptie wettelijk aanvaard was, verkondigde hij triomfantelijk dat hij de oorlog gewonnen had en alleen nog maar enkele veldslagen moest leveren. Zij die nog morele of andere bezwaren durfden opperen, werden/worden in Kerk en maatschappij weggehoond als onverbeterlijke oerconservatieven van een andere planeet, die het feest willen bederven. Toch begrepen sommigen vanaf het begin dat er met contraceptie iets heel ergs mis is op lichamelijk, menselijk en moreel vlak. Hoe kan de onderdrukking van een zo subtiel, ingenieus gebeuren als de maandelijkse cyclus van vruchtbaarheid, die het leven van iedere vrouw (en huwelijk) diepgaand beïnvloedt, zonder zware gevolgen blijven? Op menselijk vlak is contraceptie het weigeren van de verantwoordelijkheid voor eigen daden, terwijl hierin juist de waardigheid ligt van ons handelen. Op moreel vlak is contraceptie het uit elkaar halen van twee door de natuur onafscheidelijk met elkaar verbonden waarden: eenwording en voortplanting. Hiervoor is in gans de Bijbel en het kerkelijke leergezag niet de minste verantwoording te vinden, wel integendeel. Maar decennia lang kon je deze sterke argumenten zelfs aan de straatstenen niet kwijt. De Franse Marion Larat werd in 2006 getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze gehandicapt werd en epilepsie kreeg. In een rechtszaak werd erkend dat de oorzaak hiervan Méliane was, een contraceptiepil van de 3e generatie. In 2013 publiceerde ze hierover haar verhaal: La pilule est amère. In 2014 daalde in Frankrijk de verkoop van Méliane met 60%. Ondertussen heeft de verkoop zich weer hersteld en de triomftocht van de pil gaat gewoon door. Zo gaat het al een halve eeuw. In de jaren ’60 werd wereldwijd hierover wellicht het grootste onderzoek ooit verricht. Resultaat: contraceptie is vernietigend voor de gezondheid. Telkens wanneer de waarheid dreigde openbaar te worden, verscheen een door de farmaceutische industrie dik betaalde deskundige op tv om te getuigen dat er geen gevaar was en dat de pil o zovele voordelen bood. De show ging gewoon door. Het enorme financiële succes voor de farmaceutica verpletterde iedere tegenstand en maakte onze leiders blind. Zware gevolgen voor de gezondheid van de mens en ontwrichting van de natuur en voor de ernstige morele ontwrichting, zagen ze niet. Kritiek op contraceptie is niet progressief en gaat tegen het maatschappelijk correcte denken in. Burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, evenals gezaghebbende leiders in Kerk en maatschappij bleven/blijven dus eensgezind zwijgen (gelukkig waren er enkele uitzonderingen). Uit de hoek van (voormalige) feministen, ja, daaruit komt wel steun. Ondertussen zijn er voor het probleem zelf, de beheersing van de vruchtbaarheid op menswaardige en wetenschappelijke wijze heerlijke methoden ter beschikking. Is er iets mooiers voor een echtpaar dan zelf eigen vruchtbaarheid beheersen en beleven op natuurlijke wijze? Laat dit gezegd zijn van een “buitenstaander” die gezien heeft hoe jonggehuwden straalden wanneer ze zich toch hiertoe lieten overtuigen. De contraceptieve roes en de mythe van de veilige contraceptie zijn echter in onze tijd nog zo sterk dat deze levenswijze voorlopig nog veel onverschilligheid en vooral onwetendheid ondervindt. (Zie onze uitgebreide studie samen met eminente medici: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, Groningen, 2017). Om gelukkig te kunnen leven moeten we nederig de werkelijkheid erkennen en aanvaarden. Wij zijn niet de scheppers van het heelal en zelfs niet van ons eigen leven. Het eerste Bijbelboek Genesis openbaart in de vorm van een verhaal de diepste geheimen van het leven, voor hen die eenvoudig genoeg zijn om het te aanvaarden. Aan het eerste mensenpaar geeft God het paradijs om volop te delen in Gods eigen overvloed aan leven en liefde. Ze mogen als schepsel van alle heerlijke vruchtbomen onbeperkt eten, maar niet raken aan de boom van de kennis van goed en kwaad, wat alleen de Schepper toebehoort. En wat doet het eerste mensenpaar? Leven en liefde wil het niet in afhankelijkheid aanvaarden maar wel grijpen naar een illusie en vol wantrouwen zelf god trachten te spelen. Ziedaar tevens de oerzonde van onze tijd. Laten we het leven niet manipuleren vanuit grillen en illusies, maar het dankbaar aanvaarden zoals het ons gegeven is en ervan genieten volgens de mooie spelregels die de Schepper er in gelegd heeft. Laten we ons niet manipuleren door het serpent van een financiële wereldmacht, dat ons tot wantrouwen verleidt om te grijpen naar een illusie. Reacties ➢ Op mijn schrijven van vorige keer: “Gemiste dialoog met geëerde vrijzinnige filosoof” kwamen vele positieve reacties en bovendien werd me een overvloed aan informatie over deze filosoof toegestuurd, waar ik volgende keer van zal gebruik maken. En dit nog ❖ Ons vorig bericht mooi geïllustreerd met 8 video’s: Toespraak van Russische permanente vertegenwoordiger bij VN, Ron Paul over Bolton die olie van Venezuela wil stelen, tussenkomst van Rutgen Bregman in Davos, hulp aan christenen in Syrië (3 video’s), Paus met patriarchen. Bijgevoegd: eed van Hippocrates en achteraan de uitgebreide brief van de bezorgde ouders: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-106/ ❖ De belangrijkste recente gebeurtenissen met goede uitleg en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-26/ ❖ Positief nieuws over Syrië, met 8 interessante video’s: 1, 2, 3 reisverslag, 4 S.O.S. jongeren die ons wekelijks komen helpen, 5 Zeep van Aleppo, 6. VS congreslid Tulsi Gabbard, pakkend getuigenis, 7. Eindelijk kunnen de Russen een hulpkonvooi begeleiden in door VS gecontroleerd gebied, 8 Opperhoofd Al Qaida ontgoocheld : http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-25/ ❖ Duidelijke ontmaskering van de dubbelzinnige politiek van VS: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ IS en hun familieleden verlaten hun laatste bolwerk in O. Syrië: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ Een beeld van de man die zichzelf uitriep tot president van Venezuela: https://www.geotrendlines.nl/wie-is-juan-guaido/ ❖ Boeiend! Graag geef ik de waardevolle inbreng door van iemand die echt onderzoek doet: https://potkaars.nl/blog/2019/2/1/20190130-jannekemonshouwer-ander-nieuws ❖ Foto’s en 10 video’s: VS konvooi naar Syrië, 3500 deserteurs krijgen amnestie, Schrijnende toestanden in Al-Hol (N.Syrië), kinderen sterven van de kou, deescalatiezone escaleert, oorlogsrapport van 30 jan en 1 febr, terreur fan HTS terroristen, familieleden van de terroristen, overal wapens en medicamenten van Israël en westerse landen: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-24/ ❖ Zeer waardevol reisverslag over Syrië door Pieter Kerstens: https://www.jeunenation.com/actualite/actu-internationale/sejour-en-syrie-fin-octobre-2018- pieter-kerstens-2e-partie.html ❖ Hoe de hele wereld bestuurd wordt door oppermachtige criminelen. Wereldwijde bewustwording: https://youtu.be/3vw9N96E-aQ ❖ Goede informatie over actuele problemen op Katholiek Forum: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVWMtjzRLVMDlFjd WDpZWGnvd ❖ Aanbevolen Joris Verhuyck, De jacht op vals nieuws . Lezing vrijdag 15 februari te Brugge om 19u30, inloop vanaf 19u in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, SintMichiels bij Brugge, schuin tegenover de Hogeschool Vives. Op 15 min loopafstand van het station. Inschrijven: info@tegenstroom.eu of 0499 22 39 81 Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf. Hij zal aantonen dat het eigenlijk een jacht is op dissidente tegenstemmen en dat het westen of de “Atlanticisten” de grootste producenten zijn van vals nieuws. Meer info: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Joris_Verhuyck.pdf ❖ Symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Biofides, een vereniging voor biologie, geloof en ethiek, op zaterdag 16 februari 2019, in 'De Clemenspoort', Overwale 3 te Gent (op vijf minuten loopafstand van station Gent-Sint-Peters) van 9.30 tot 17.00 uur. Vijf eminente sprekers: Prof. Dominique Lambert (Namen), Mgr. Everard de Jong (Roermond), Prof. Dr. Bernard Ars (Brussel), Dr. Jörgen Vijgen (St. Truiden), Dr. Emanuel Rutten. Meer informatie en aanmelding via deze website: http://www.biofides.eu/symposium-10-jaar-biofides/ Gastheer is Vincent & Ine Kemme (oprichter van Biofides, samen met zijn vrouw Ine Kemme-Hammers, ergotherapeute) Parklaan 29-2, B-9300 Aalst, België Tel: + 32 (0) 474 771 971 E-mail: info@biofides.eu P. Daniel

  10-02-2019 om 14:03 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het populisme van barones Doornaert
  In De Standaard van donderdag 7 februari, probeert barones Mia Doornaert in een column onder de titel 'Klimaat is geen kinderspel', de jonge klimaatbetogers in diskrediet te brengen.

  Waarop baseert barones Doornaert zich om te stellen dat 'te veel mensen zich kritiekloos voor schoolkinderen ter aarde werpen'? Suggereert ook zij gecomplotteer in zinnetjes zoals 'het is niet verboden vragen te stellen over het ontstaan van de spijbelactie' en 'er mag meer kritische doorlichting zijn van 'organisaties' die zich inzetten voor het leefmilieu'?

  Wat is dat precies: 'wat heel dicht bij het strafbare stalking komt'? Mevrouw Doornaert, de gsm-actie was ook volgens u dus geen stalking. Waarom heeft u het in het volgende zinnetje dan wel over 'stalking'? Probeert u op die manier zonder ook maar enig bewijs, de jonge klimaatactivisten niet te criminaliseren?

  Als zeventiger een variant van de venijnige én infantiele retorische truc 'wat je zegt, ben je zelf' gebruiken, is niet fraai. Evenmin is het fraai te laten uitschijnen dat het klimaatbeleid bij het oude laten de bevolking niets zal kosten.

  Kortom, barones Doornaert maakt er vaker en vaker een populistisch rommeltje van.

  09-02-2019 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (7)

  Aan Sophie Dutordoir, generaal-overste van de NMBS

  ------------

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  -----------

  Geachte mevrouw,

  Wellicht hebt u er allang spijt van dat u uw charcuteriewinkel van de hand hebt gedaan om baas van de IJzeren Weg te worden. Toen u uw eigen winkel bestuurde, kon u, zonder dat er een haan naar kraaide, in alle stilte beslissen om uw deur 30 seconden voor het sluitingsuur te sluiten. Zonder overleg met Waalse vakbonden en liberale parlementsleden kon u toen beslissen of u 10 gram beenhesp meer of minder afsneed. En u hoefde geen schrik te hebben dat uw rollend materieel in het holst van de nacht vol graffiti werd gespoten.

  Maar uit puur plichtsbesef bent u de uitdaging aangegaan om spoorchef te worden. Voor de centen kan het niet geweest zijn, want u verdient slechts het schamele bedrag van 290.000 euro per jaar. Voetballer Kevin De Bruyne incasseert meer per week.

  Enfin, u hebt nu het moedige besluit genomen dat alle treindeuren 30 seconden voor het officiële vertrekuur worden gesloten. Een van de vragen die ik mij daarbij stel, is of het rijtuig bestijgen voortaan ook vanaf 30 seconden voor het officiële vertrekuur verboden is in het geval de trein 20 minuten vertraging heeft. Op die manier zou natuurlijk veel vertraging kunnen worden weggewerkt. Het is duidelijk dat u niet van gisteren bent.

  U bent alleszins niet over één nacht ijs gegaan, want vooraleer u besloot om de treindeuren 30 seconden voor het offi­ciële vertrekuur te sluiten, hebt u een onderzoek laten uitvoeren. U hebt door geleerden en deskundigen laten uitvlooien of het echt nodig is dat treinbegeleiders in 2018, terwijl ze de arm van beneden naar boven bewegen, op een blikken fluitje blazen om een trein in beweging te zetten. In Café De Nieuwe Nachtegael beweert men dat dit fluitjesonderzoek, alstublieft, 11 miljoen euro heeft gekost. Met dat geld had men wellicht ook de kapotte toiletten op de treinen, de stilstaande roltrappen in de stations en de lekkende schuilhuisjes op de perrons kunnen herstellen, maar iedereen begrijpt dat sommige dingen belangrijker zijn dan andere.

  Een volgende moedig besluit dringt zich nu op, want de uniformen van uw personeel zijn aan vervanging toe. De broeksnaden lossen, de schoudervullingen verzakken en de petten verliezen hun klep. Bovendien hebben de peilingen naar de verkiezingsuitslagen uitgewezen dat het CD&V-oranje het best snel uit de uniformkleuren verdwijnt. U hebt dus officieel een offerte uitgeschreven om de nieuwe tenues uit te tekenen.

  Ik wil met dit schrijven officieel meedingen naar de gunning. Voor 5 miljoen euro (minder dan de helft van het fluitjesonderzoek!) ben ik bereid om uw uniformen vorm te geven. Rekening houdend met de verkiezingspeilingen zal ik in mijn ontwerpen kiezen voor gele broeken met zwarte galonstreep en hemelsblauwe vesten. De kleur van de jasknopen kan per provincie verschillen. Zowel groene als bruine accenten behoren tot de mogelijkheden. Rood of oranje zouden het geheel, denk ik, te schreeuwerig maken.

  In volle vertrouwen dat mijn offerte het zal halen en ik eindelijk hogerop kan geraken, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy.

  ----------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het klopt dat ik soms verlang naar mijn salami , edelkop en pens (altijd van prima kwaliteit geweest!) maar het is inderdaad uit vaderlands plichtsbesef dat ik spoorbaas ben geworden (een onderbetaalde job, inderdaad).

   Ik begrijp dat gij als spoorbuitenstaander niet alles begrijpt of in een juist kader kunt plaatsen. Toen ik nog in de charcuterie zat, wist ik ook van toeten of blazen als het over de ijzeren weg ging. Graag dus enkele verduidelijkingen, die ge me absoluut niet kwalijk moogt nemen.

  Ge maakt u een beetje dik (excusez le mot) over dat fluitjesonderzoek. Ge moogt niet denken dat zoiets een fluitje van een cent is. Daar komt veel bij kijken. Het is een partikeltje van een groots voornemen om de dienstverlening aan de reiziger -eventueel u dus Dikke Freddy- centraal te stellen, zoals mijn vriend Jan terecht opmerkt, én om die toeteraars van de grootste partij uit de raad van bestuur te kieperen.

  Ik moet even stoppen, ik hoor een fluitje. Tot zo dadelijk.

  Sophie

   

  Beste Dikke Freddy,

  Hier ben ik al terug om mijn antwoord op uw sympathieke brief verder te tokkelen. Soms is het toch wel geheks bij het spoor.

  Om het goede voorbeeld te geven, probeer ik mijn verplaatsingen van het ene kantoor naar het kantoor in max. 30 seconden te doen. Niet simpel maar goed voor de conditie, en ik denk dat gij ook vindt dat ik er voor mijn leeftijd nog goed uitzie (beter dan vele wagons van de NMBS, haha).

  Ik ben blij verrast door uw gedegen en creatieve offerte voor de nieuwe uniformen. Toen ik uw prijs zag, floot ik van bewondering en voldaanheid tussen mijn tanden, zo goedkoop! Nu zijn er wel bij de raad van bestuur, die aandringen op knopen met daarop een helemaal zwarte leeuw. Te belachelijk voor woorden natuurlijk. Maar die grootsprakerige heerschappen voelen zich machtig, zoals mijn goede vriend Jan terecht laat uitschijnen. Misschien kan ik ze paaien met 1 leeuwenknoop per uniform.

  In de hoop dat gij hogerop geraakt (ge verdient het), een hartelijke fluitstoot!

  Sophie

  08-02-2019 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschuiving van de media-aandacht

  Het is opvallend én verontrustend dat er in de commentaren bij het ontslag van minister Schauvliege,  amper aandacht is voor de echte oorzaak van Schauvlieges ontslag maar gefocust wordt op het zogezegd 'falende' beleid van de minister of de 'afbrokkelende pilaren en standen' van de (vroegere) CD&V-staat ( ondertussen vervangen door de N-VA-staat).

  Dergelijke bewuste (?) verschuiving van media-aandacht roept vragen op over politieke manipulatie, over de diverse gedaanten die 'fake news' kan aannemen, over indoctrinatie.

  Is het wel echt zo dat Schauvliege ondermaats heeft gepresteerd, dat zij beleidsmatig een brokkenparcours gereden heeft? Is zij, vergeleken met de prestaties van andere ministers op het regionale en federale niveau, zoveel slechter?

  Maar vooral: waarom wordt de echte oorzaak van haar ontslag opzijgeschoven? Die oorzaak is: zij heeft gelogen en daarbij een staatsinstelling betrokken. Ook al zou ze daarbij 'geïnspireerd' zijn door een federale collega (De Crem?), een minister die dergelijke leugen verspreidt, moet , als deontologie nog iets betekent, aftreden.

  Zelden of nooit heb ik een minister weten aftreden, omdat hij of zij er weinig of niets van bakte. Eigenlijk is dat maar goed ook. Welke criteria worden namelijk gehanteerd door vooral de media om het beleid van een minister te beoordelen, te appreciëren of te veroordelen?

  Wanneer een minister evenwel deontologisch zwaar in de fout gaat, is (gedwongen) ontslag meer dan gewenst en verantwoord.

  Dat de media klaarblijkelijk minder zwaar tillen aan de deontologie dan aan een onvermijdelijk ideologisch gekleurde, vooringenomen beoordeling van de ministeriële prestaties, vind ik verontrustend en gevaarlijk voor de correcte benadering van het politieke personeel. 

  07-02-2019 om 08:49 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hou de eer aan uzelf Joke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De positie van minister Joke Schauvliege wordt onhoudbaar voor haar en voor de partij.

  Enkele maanden voor de verkiezingen zichzelf zo in de voet schieten en leugens vertellen is dodelijk. Joke Schauvliege is een politiek lijk.

  En haar partij, de CD&V, kan het zich niet veroorloven , dat dode gewicht mee te sleuren naar de verkiezingen.

  Het beste is dat Joke Schauvliege stante pede ontslag neemt. Als zij dat niet doet moet zij nog vier maanden spitsroeden blijven lopen of moet ze de vernedering ondergaan door haar eigen partij gedumpt te worden.

  05-02-2019 om 13:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het einde van Schauvliege?

  De complotverdachtmakingen van minister Schauvliege: een Vlaams voorbeeld van Trumpiaans fake news en van extreme domheid!

  05-02-2019 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4 februari en onze groene energie is nu al op

  Vandaag, op 4 februari, zullen we alle hernieuwbare energie die we in ons land in een jaar produceren al hebben opgebruikt. Dat blijkt uit een berekening van VRT NWS en Canvas, op basis van federale cijfers.

  Vanaf vandaag moeten we dus noodgedwongen verder met “grijze” energie uit kerncentrales, gas, steenkool of olie. Canvas maakt er opnieuw de Grey Day (grijze dag) van. Vorig jaar viel Grey Day op 2 februari. Dit jaar op 4 februari. Met dit tempo zitten we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Rond 2245 dus.

  04-02-2019 om 19:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de democratie

  In verband met de milieuproblematiek gaan er meer en meer stemmen op om experten en/of burgerbewegingen beslissingsmacht toe te kennen.

  Democratisch gezien, is dat geen goed idee.

  Ook al vertoont onze democratie vele tekortkomingen, binnen de grenzen en de regels van ons democratisch systeem, moet de eindbeslissing bij de democratisch verkozen politici liggen. Als dat niet meer het geval is, zijn we op weg naar een technocratische, autocratische, dictatoriale... bestuursvorm.

  Ook de Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse democratie vertoont vele mankementen. Een ervan is ongetwijfeld de particratie. Daarbij is het opvallend dat politieke partijen, die particratie verwerpen zolang ze niet in het machtscentrum zitten maar eens ze de macht veroverd hebben, in geen tijd hun partij overal aan de knoppen positioneren.

  Een belangrijke rol van de individuele burger en van de burgerbewegingen is, alert te zijn voor dergelijke fenomenen, druk uit te oefenen op de politici , goed onderbouwde voorstellen en eisen op tafel te leggen en in de openbaarheid te brengen, de macht van hun stem voluit te gebruiken en uit te spelen .

  Het is duidelijk dat het 'middenveld' daarin een cruciale rol moet spelen. Het is evenwel merkwaardig dat nieuwe machtspartijen zoals de N-VA, dat middenveld liever kwijt dan rijk zijn.

  04-02-2019 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pluim voor de burgemeester van Brugge

  De nieuwe burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, wil een menswaardiger aanpak van de transmigranten in en rond de haven van Zeebrugge.

  -Er komen geen razzia's meer tijdens de voedselbedeling aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal.

  -De vrijwilligers die zich louter met liefdadigheid bezighouden, moeten met rust gelaten worden.

  -De slaapzakken en rugzakken, die door de politie in beslag worden genomen, mogen niet langer onmiddellijk vernietigd worden, maar moeten een tijdje bijgehouden worden. Ze kunnen eventueel door de vrijwilligers opgehaald worden.

  -Er komt een infopunt voor migranten.

  Proficiat burgemeester De fauw!

  04-02-2019 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Eerst word je op het matje geroepen, later word je genegeerd'

  Grete Remen, (nog even) volksvertegenwoordiger voor de N-VA, ceo van het voedingsbedrijf Damhert, stopt met politiek en keert de N-VA gedegouteerd de rug toe.

  Enkele uitspraken in een uitgebreid interview in DS-Weekblad:

  -'De N-VA rijdt voor het groot kapitaal, niet voor de Vlaamse ondernemers.'

  -'Ecorealisme (wat N-VA voorstelt) is weer zo'n term... Pfff. Nee, we moeten verder denken. Kernenergie, dat klinkt toch niet toekomstgericht?'

  -'Als ze (de partijtop) me mijn vrijheid van mening afnemen, stopt het, en ze is me dikwijls afgenomen.'

  03-02-2019 om 07:07 geschreven door Gust Adriaensen


  02-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Beste broeders en zusters,

  Zoals u zich wellicht herinnert, is de Dag van het Godgewijde Leven vorig jaar in de media niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarbij werd vooral gefocust op de vergrijzing van onze gemeenschappen. Er zijn steeds minder religieuzen in Vlaanderen, dit was zo een beetje de teneur van de berichtgeving. Van wat religieuzen, ook bejaarde religieuzen, allemaal doen in hun gemeenschappen en daarbuiten werd met geen woord gerept, noch van wat onze gemeenschappen voor veel mensen betekenen.

  Na de voorstelling van het eerste jaarrapport van de katholieke Kerk in België in november jongstleden viel er een soortgelijke reactie te bespeuren.

  Dat meer dan de helft van de bevolking zich ‘nog’ katholiek noemt verbaasde, maar ook dat duizenden mensen jaarlijks op retraite gaan naar een klooster of abdij.

  Deze reacties doen denken aan wat de heilige Johannes geschreven heeft: De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet. (1 Johannes 3,1)

  Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4,19)

  Waarom bekeren mensen zich, waarom worden zij christen? Omdat zij op een gegeven ogenblik gegrepen zijn geweest door het getuigenis van christenen, door de schoonheid van het christelijk geloof. Zij hebben Jezus ontdekt, de mens geworden liefde van God, die zin en betekenis geeft aan het leven. Deze warme, tedere liefde verandert hun kijk op de medemens. Het dubbele gebod van de liefde – God liefhebben en de naaste als onszelf1 – wordt heel concreet voor hen, zoals dat ook bij ons, religieuzen, het geval zou moeten zijn.

  Heeft de heilige Johannes niet geschreven: Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder of zuster haat, is hij een leugenaar (...). Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben?

  Gods liefde voor ons kan alleen maar beantwoord worden met liefde tot de medemens.

  Omzeggens al onze stichters en stichteressen waren doordrongen van deze gedachte. Daarom hebben velen van hen hier en elders onderwijs- en zorginstellingen opgericht. Maar deze liefde moet op de eerste plaats beoefend worden binnen het klooster of de congregatie. Eigenlijk zou iedere religieuze gemeenschap een schola amoris moeten zijn, een leerschool van liefde.

  Wij leven samen en hebben elkaar lief, omdat wij weten dat God ieder van ons liefheeft.

  De heilige Paulus VI had het over het primaat van Gods liefde, waarvan de religieuzen moeten getuigen. Kan ons leven als religieuzen niet beschouwd worden als een antwoord op Gods liefde? Ligt deze liefde niet ten grondslag aan onze roeping? Hebben wij deze liefde niet ondervonden bij onze intrede en onze professie, en in ons verdere leven?

  Met de heilige Johannes kunnen wij uitroepen: Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Tegelijk moeten wij vaststellen, zoals de heilige Johannes, dat velen rondom ons deze liefde niet ondervinden.

  Onze liefde voor God en onze levenswijze, die steunt op deze liefde, stuiten op onbegrip.

  De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Met deze laatste zinsnede legt de heilige Johannes de vinger op de wonde: de wereld erkent God niet, en daarom begrijpt zij ons niet en kent zij ons niet. De uitdrukking de wereld duidt hier een manier van denken en doen aan, die indruist tegen het Evangelie en die helaas ook in onze gemeenschappen kan voorkomen. Onze professie heeft ons niet immuun gemaakt voor de nefaste invloeden van ‘de wereld’.

  Een teken dat weersproken wordt (Lucas 2,34)

  Op 8 december 2018 werden de martelaren van Algerije zalig verklaard, 19 religieuzen. Stuitend op onbegrip en soms zelfs op vijandigheid, delen wij het lot van Jezus. Daaraan worden wij vandaag herinnerd, in het evangelie van Jezus’ opdracht in de tempel. Een teken dat weersproken wordt, zo wordt Jezus door Simeon genoemd. Jezus zal tegenkanting ondervinden. Uiteindelijk zal Hij gemarteld en gekruisigd worden. Daarop alludeert Simeon, wanneer hij tegen Jezus’ moeder zegt dat haar ziel doorboord zal worden door een zwaard.

  De laatste levensdagen van Jezus zijn één lijdensweg geweest. Opstandigheid, verbolgenheid, boosheid waren Hem echter vreemd. In de eerste Petrusbrief kunnen wij lezen: Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Wat hier over Jezus gezegd wordt, refereert aan het lied van de lijdende dienaar in het boek Jesaja. In deze lijdende dienaar herkennen we Jezus: Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten (...).Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard (...). Zoals een lam dat naar de slachtbank wordt geleid en zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

  Jezus verzette zich niet, toen Hij mishandeld werd; Hij beantwoordde de beledigingen met stilzwijgen.

  Deze zachtmoedigheid vinden we terug bij de martelaren van Algerije. Juist deze houding maakte hun getuigenis zo sterk en sprekend, met name bij hun islamitische medeburgers. Talrijke moslims deelden trouwens hun lot.

  Liefde en zachtmoedigheid

  In deze kille maatschappij moeten wij, religieuzen, ons onderscheiden door liefde en zachtmoedigheid.

  Daarbij inspireren wij ons uiteraard op Jezus, maar ook op zijn moeder, die bij het kruis stond. In een preek zegt Bernardus van Clairvaux tegen haar: Een schrijnende smart doorboorde uw ziel. Terecht kunnen wij u meer dan martelares noemen, want bij u was het gevoel van het mede-lijden groter dan de pijn van het lichamelijk lijden, en de heilige abt besluit: Het hart van Maria was verre van liefdeloos, moge het ook zo zijn bij haar vereerders, onder anderen bij de religieuzen.

  Moge deze wens in vervulling gaan! Moge deze Dag van het Godgewijde Leven onze liefde versterken en ons meer zachtmoedig maken!

  Namens de leden van de raad van bestuur, abt Frederic Testaert o.praem., voorzitter

  02-02-2019 om 20:07 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!