NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Is weer de schuld van de PS

  Houdt minister De Croo Vlamingen én Nederlanders voor debielen? Of is hij het zelf?

  De wereld doen geloven dat de overnamegesprekken tussen B-post en De Post-Nl afgesprongen zijn door een zgn. lek, getuigt van verregaande domheid of stuitende vooringenomenheid. Ik ben geneigd het tweede te geloven. De Croo zag in het 'lek' van een vroeger PS-minister een kans om nog maar eens de Parti Socialiste en bij uitbreiding de hele socialistische beweging, in een slecht daglicht te stellen.

  Het is om te gieren! De Nederlanders zouden omwille van een 'lek' de onderhandelingen opgeblazen hebben! Waar haalt meneer De Croo het toch? Waarop steunt hij zich?

  Het is veel eenvoudiger meneer de voogdijminister van de Post. Het gaat om de centen en B-post legde gewoonweg niet genoeg duiten op de tafel om De Post-Nl in bed te krijgen.

  Wie zei het ook weer: 'It's the money stupid'?

  30-05-2016 om 16:45 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hardvochtig thatcherisme

  De kiezers, lees de minst kapitaalkrachtige, begrijpen niet waarom zij alle pijn, lees de aanslag op hun financiële en sociale situatie, van de hervormingen moeten dragen, aldus journalist Sturtewagen.

  Dat onbegrip is meer dan terecht. Het vloeit voort uit een scherp besef van wat onrechtvaardig is. Wanneer de staat de zwaksten aanpakt en de rijksten ongemoeid laat, wordt er een aanslag gepleegd op een breed gedragen morele vuistregel: degenen die in materieel opzicht de sterkste schouders hebben, moeten de grootste lasten dragen.

  Het is tegenwoordig bon ton de vakbonden te verketteren en hun bestaansrecht in vraag te stellen. Terwijl zij in ons kapitalistisch systeem de enige macht zijn die de werknemers kan verdedigen tegen de kapitaals- en staatsmacht.

  Ook voor journalisten verdient het aanbeveling eens na te gaan wat zijzelf en hun ouders en grootouders te danken hebben aan sterke werknemersverenigingen. Of wensen zij echt een sociaal bloedbad, een ongeremd , hardvochtig thatcherisme?

  28-05-2016 om 09:04 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes terug in Syrië

  Goede Vrienden,

  Na een bewogen vertrek kwamen we woensdag om middernacht weer veilig
  thuis en werden er ook hartelijk ontvangen. En gisteren was het al
  volop feest: de inkleding van een zuster en het hoogfeest van
  Sacramentsdag.

  De toestand in het land is er helaas niet op verbeterd, hoewel het in
  onze streek veilig blijft. Nadat de Russen besloten hadden een deel
  van hun interventiemacht terug te trekken, waren de vooruitzichten erg
  gunstig. Het leger was in staat het bolwerk van Isis in te nemen en
  het zag er naar uit dat ook de rest van het land nu gezuiverd kon
  worden van terroristen.

  Helaas werd onze ervaring van het begin
  nogmaals bevestigd: de ”internationale gemeenschap” wil Syrië (zoals
  zo vele andere landen) tot slaafse onderworpenheid dwingen en zal
  alles blijven doen om hiertoe een “creatieve chaos” te veroorzaken.
  Daarvoor zetten ze nieuwe groepen terroristen in, terwijl ze
  ondertussen zogenaamd onderhandelen voor een politieke oplossing in
  Syrië. Hiervoor worden vooral rebellengroepen gebruikt, die gesteund
  worden door Saoedi-Arabië. Dit land heeft zelf nooit enige vorm van
  verkiezingen gekend, maar eist wel (onder aanstoken van de
  “internationale gemeenschap”) dat er in Syrië nieuwe verkiezingen
  moeten komen waarbij de door het volk democratisch gekozen regering
  moet uitgeschakeld worden!

  Helaas zijn er nog steeds te veel vrome
  burgers en gelovigen die deze “politiek correcte” lijn volgen en
  steunen. Gelukkig mochten we tijdens ons verblijf in België heel veel
  mensen ontmoeten die wel wakker zijn en niet meedoen met deze
  vernietigende oorlogswaanzin.

  P. Daniel

  27-05-2016 om 15:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste taboe voor journalist Sturtewagen?

  Bart Sturtewagen, opiniërend hoofdredacteur van De Standaard, wijdt onder de titel 'Loon zonder werk, het laatste taboe', een artikel aan de herverdeling van de gecreëerde welvaart, nu technologie een ongebreideld, wereldwijd ondernemerschap mogelijk maakt en hoe lang de deelname aan het arbeidsproces de maatstaf voor die herverdeling nog kan blijven.

  Sturtewagen vraagt zich af of het verdedigbaar is dat de 10 procent rijksten misschien wel tot 90 procent moeten worden afgeroomd.

  Dergelijke vraag, die eigenlijk een stellingname is, roept onvermijdelijk een andere op. En die stelt hij zich niet: is het verdedigbaar dat de 10% rijksten op aarde  88% bezitten van de wereldwijde rijkdom en dat de top 1 % rijksten op aarde 50% bezitten van de wereldwijde rijkdom.

  Een andere discutabele benadering van Bart Sturtewagen is dat hij laat uitschijnen dat de (super)rijken hun materiële rijkdom helemaal te danken hebben aan hun 'verbeelding, durf en ondernemerschap'. Degenen die niks overschot hebben of nog erger, degenen die in bittere armoede moeten leven, ook in onze samenleving, ontbreekt het klaarblijkelijk aan 'verbeelding, durf en ondernemerschap'.

  Sturtewagen worstelt duidelijk met een ander taboe: het fundamenteel in vraag stellen van ons kapitalistische economisch systeem. Want daaraan twijfelen, wordt in het simplistische westerse denken onmiddellijk gelijkgesteld aan communisme. En dat rode etiket wil Sturtewagen zeker niet opgekleefd krijgen. Voor hem het laatste taboe?

  27-05-2016 om 09:34 geschreven door Gust Adriaensen


  24-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koppige Beke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In zijn reactie op de aanzwellende kritiek op de CD&V-top en de regeringsdeelname, manifesteert voorziter Beke zich als koppig én dom.

  In deze rechtse, hardvochtige, neoliberale regering verloochent CD&V haar kernwaarden en vervreemdt de partijtop zich van degenen die de partij trouw zijn gebleven: de werknemers die zich thuisvoelen in ACW-Beweging.net. Middenklaskiezers zijn al veel langer massaal naar Open VLD en NVA uitgeweken.

  De peilingen maken het overduidelijk: CD&V zit samen met NVA in een neerwaartse spiraal. Voortdurend uitschreeuwen dat CD&V het 'sociale gelaat / geweten' van deze regering is, haalt niks uit, het is een zielig zwaktebod.

  Dat Beke blijft zeggen dat deze regering 'de weg, de waarheid' is , betekent een onredelijke uiting van koppigheid. Dat hij de signalen van de basis wegveegt, is uitermate dom.

  Meer en meer overtuigde christendemocraten moeten in opstand komen tegen de top die per se in deze antisociale regering wil blijven en het extreme neoliberale spel wil meespelen.

  CD&V, stop je run naar de afgrond, naar de politieke zelfvernietiging!

  24-05-2016 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  23-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elijah Wood: "Hollywood bestaat uit een pedofielennetwerk"

  In De Morgen is een artikel te lezen waarin acteur Elijah Wood, bekend om zijn rol als Frodo in 'The Lord Of The Rings', zegt dat jonge acteurs in Hollywood massaal misbruikt worden door hooggeplaatste 'roofzuchtige slangen' in de filmindustrie.

  23-05-2016 om 17:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het recht om minder te verdienen'

  In zijn maandagse column in De Standaard,  lanceert Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, de idee om een jaar lang op vrijwillige basis niet te staken. Hij wilde over vrouwen in Finland schrijven, aldus Torfs, toen waarschijnlijk de Heilige Geest hem plots inspireerde tot een stukje over stakingsrecht.

  Wat een geluk dat Torfs de Finse vrouwen links liet liggen om deze schitterende idee te presenteren: het recht om niet te staken. En om mij, eenvoudige De Standaardlezer, te doen bevallen van een al even, naar mijn bescheiden mening, schitterend voorstel: het recht om minder te verdienen.

  Als al degenen die meer dan het dubbele verdienen van een cipier, een jaar lang deze meerverdienste inleverden tot spijziging van de federale, Vlaamse en gemeentelijke schatkisten, zouden dan niet vele financiële problemen meteen van de baan zijn en dus ook de oorzaken van de stakingen? En dan heb ik het nog niet eens over een efficiënte aanpak van de fiscale fraude.

  Let wel, veel verdienen blijft een recht. Maar als de veelverdieners het nu eens, een jaar lang bijvoorbeeld, vrijwillig met (veel) minder doen uit solidariteit met bv. de weinigverdieners? Om de terminologie van Torfs te gebruiken: het 'ius' om schromelijk veel te verdienen blijft, de uitoefening ervan, het 'exercitium iuris', wordt opgeschort. 'Uit liefde voor het algemeen belang, waarvan we meteen het bestaan erkennen', aldus de rector.

  Wat denkt Rik daarover? Kan er misschien ook gedacht worden aan een deal, bv. in dezer voege: de cipiers staken een jaar niet op voorwaarde dat de rectoren en de professoren (wel niet bepaald de riantst betaalde clubs) een jaar lang inleveren op hun wedde tot op het voorgestelde niveau? Mogelijkheden zat!

  23-05-2016 om 09:24 geschreven door Gust Adriaensen


  21-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... Vlaanderen

  XI/20
  Vrijdag 20 mei 2016

  “Mijn beker is overvol” (ps. 23, 5)
  Het leven is niet altijd kommer en kwel. Naar het einde toe van mijn vakantieverblijf in België mag ik met de psalmist zeggen: “mijn beker is overvol” van de goedheid van God én van de mensen. Hiervoor wil ik God en de mensen ook oprecht danken. Op vele plaatsen werd ik uitgenodigd om te getuigen van wat er werkelijk in Syrië gebeurt. Tweemaal mocht ik spreken in Antwerpen en tweemaal een avond verzorgen in Brugge, verder in Kontich en in het Europees parlement getuigen tijdens het internationaal congres over Syrië. Niet minder dan zes religieuze gemeenschappen hebben me met grote welwillendheid uitgenodigd: Gasthuiszusters, Clarissen-Collettinen, zusters van het Allerheiligste Sacrament, kanunnikessen van het Heilig Graf, Franciscanessen Missionarissen van Maria en een trappistenabdij. Ik mocht een interview geven: in het Engels (met wat haar op) voor eurorus.org en eveneens in het Engels voor de “Stichting Hand in Hand voor Syrië” , die dit interview naar Engeland stuurt. Er was een interview in het Frans (ook met wat haar op) waarvan ik nog moet vernemen waar het te vinden is. Verder in het Nederlands (ook al niet perfect) voor een jonge Vlaamse journalist en een interview voor het Katholiek Nieuwsblad, dat nog moet verschijnen. Tenslotte mocht ik vele bekenden én onbekenden ontmoeten die me zegden dat ze met instemming mijn wekelijkse schrijfsels verorberen. Vooral hoopvol is dat er jonge mensen zijn en kinderen die tegen hun hele klas of vriendenkring in getuigen van wat er echt in Syrië gebeurt. Moge Gods zegen overvloedig op hen rusten. We zijn blij en heel dankbaar om elk meeleven en iedere steun voor het Syrische volk.

  Wetenschappelijk uitgewerkte leugens

  De berichtgeving over Aleppo in gans de Atlantische pers is het zoveelste beschamend voorbeeld van leugen en manipulatie. Dr. Nabil Antaki uit Aleppo geeft op dit ogenblik in Parijs enkele voordrachten om dit onrecht aan te klagen en de mensen wakker te schudden. “Médecins sans frontières” (geneesheren zonder grenzen) doen ongetwijfeld veel goed werk, maar met hun gewild gemanipuleerde berichten over de gebombardeerde hospitalen in Aleppo zijn ze tegemoet gekomen aan hun broodheren en verdienen ten volle de naam van “menteurs sans frontières” (leugenaars zonder grenzen) (Brandon Turbeville, Alep: L’histoire des deux hôpiteaux, mondialisation.ca, 16 mei 2016). De bedoeling is alle schuld geven aan Syrië en Rusland zodat de echte misdaden vanuit het westen gewoon kunnen verder gaan. Daarbij wordt meteen de ware ellende toegedekt, die o.m. ook voortkomt uit de economische sancties. Heel het leven en werken van de bevolking wordt hierdoor verlamd. Zelfs de ngo’s kunnen voor hun eigen medewerkers in Syrië geen geld overmaken omwille van de sancties. De maronitische aartsbisschop van Aleppo, Joseph Tobje zegt het zo tegen de Europese politici: “als ge nog een klein beetje menselijkheid hebt, heft ge de sancties tegen Syrië op”.
  Neen, het gaat niet om enkele onnauwkeurigheden in de media. Er is een wetenschappelijk uitgebouwd systeem waardoor de aartsleugenaar of de vader van de leugen wereldwijd mensen met drogredenen kan misleiden. In het Engelse ministerie van buitenlandse zaken werd in 1914 een bureau opgericht voor oorlogspropaganda (“Wellington House”). Grote schrijvers werden betaald om verzonnen misdaden van de tegenstrever te schrijven, die door kunstenaars werden uitgebeeld en door de pers verspreid. Onder president Woodrow Wilson wordt in 1917 het “Committee on Public Information” gesticht. Het is de periode van de “storytelling”: psychologen en journalisten worden aangeworven om extravagante verhalen te verzinnen. Hieruit is de moderne propaganda gegroeid die tracht een algemene opinie te vormen. Door telkens leugens te herhalen wordt een gedacht gevormd in de algemene opinie, zodat het individu geen invloed meer heeft. En Jozef Goebbels, de minister van propaganda van het nazisme wist al dat het gemakkelijker was een monsterleugen aan de massa over te brengen dan een kleine leugen. Zo konden de VS, UK, Israël, Qatar en Saoedi-Arabië destijds zelfs de inspecteurs van de UNO overtuigen dat Irak met massavernietigingswapens klaar stond om de halve wereld aan te vallen. De internationale pers nam dit gewoon over. Zo werden ook voor Libië en Syrië de nodige leugens voorbereid waardoor de openbare opinie de vernietiging van die landen blijft steunen. (Thierry Meyssan, Les techniques de la propagande militaire moderne, réseau voltaire, 16 mei 2016). Laten we dus zorgen dat we geen massamens of robot worden maar gelovigen met een persoonlijke geweten en een verantwoordelijkheid, die zich niet laten misbruiken, maar moedig weerstand bieden.

  Viering van de hl Jakob de Verminkte

  Nu zondag 22 mei om 12.00 u is er een eucharistieviering in de kerk van de Chaldeeuwse pastoor P. Sati (Helmondstraat 26, 2060 Antwerpen; men kan parkeren in de Onderwijsstraat), waar ook de heilige Jakob, de Verminkste (Mar Yakub) vereerd wordt. Al hebben we zelf geen relikwie van deze beroemde Perzische martelaar, we zullen wel een icoon van deze maretelaar overhandigen. Iedereen welkom

  Werkverschaffing

  Vrede van Christus! Vijf jaar oorlog. Vijf jaar ellende en hoop. Het klooster van Mar Yakub in Syrië helpt de plaatstelijke bevolking om terug werk te vinden. In deze brochure tonen we u de producten van ons dorp Qara. Het gaat om handgemaakte tapijten, gedroogde vijgen en abrikozen, zelfgemaakte confituur en granaatappels. Wij willen deze producten op grote schaal uitvoeren naar Europa, en daarvoor hebben we uw hulp nodig. Dank bij voorbaat!
  Wij willen dat de Syriërs in Syrië blijven. Wij houden er niet van om Syriërs te zien vertrekken naar Europa om misschien te verdrinken in de Middellandse Zee. Hun land is hier, hun liefde is hier! We willen dat ze hier blijven en werken. Het Syrische Pond staat heel erg laag. Dat betekent: grote werkloosheid en erg dure invoerprijzen (naast de vele embargo’s). Wij willen de traditionele Syrische producten promoten en zo mensen aan het werk stellen. In ons dorp Qara hebben we:

  Een traditioneel tapijtenfabriek:

  In die fabriek  werken gehandicapten en gewone arbeiders van ons dorp. We kunnen elk tapijtenmodel creëren – alles handgemaakt.


  Wij creëeren wandtapijten en grondtapijten. De grondtapijten maken we naar Syrisch-Iranees model. Op onze website maryakub.net vind u een artikel dat onze fabriek haarfijn uitlegt.
  We zullen de wandtapijten maken naar oud Coptisch (Christenen uit Egypte) model. Ziehier een paar voorbeelden .

  Gedroogde vijgen & abrikozen

  Vijgebomen groeien heel erg goed in onze streek. Ze vragen weinig water, een viertal keren per jaar. In onze regio groeien ze bijzonder goed. De vrouwen uit deze streek hebben eeuwenoude technieken om zo de beste gedroogde vijgen te bekomen.
  We hebben hier ook erg mooie abrikozenbomen. Onze gedroogde abrikozen zijn bijzonder lekker. Ze zijn biologisch en worden dus niet chemisch gekleurd. Ze halen de pit eruit en stoppen in de plaats een amandelnoot. Verrukkelijk!

  Granaatappels

  In onze streek hebben we enkele fruitbomen die heel erg doed werken: olijfbomen, vijgebomen en granaatappelbomen. Granaatappels blijven een hele winter vers en rijp. Het is dus heel simpel om granaatappels te plukken in oktober en ze op te sturen naar Europa.


  Zelfgemaakte confituur

  Zoals we eerder vermeldden hebben de vrouwen uit onze streek uitstekende eeuwenoude kooktechnieken. Ze maken een verrukkelijke vijgen-en abrikozenconfituur.
  Al deze producten kunnen we op grote schaal produceren. Door onze producten te kopen kan u op een tastbare wijze de Syrische plaatselijke bevolking helpen.
  Moge onze Heer Jezus Christus u rijkeljik belonen voor uw hulp met alle zegeningen in de hemel. Amen!

  Klooster Mar Yakub
  www.maryakub.net email: deirmaryakub@gmail.com tel. 00963 11 785 1700

  21-05-2016 om 10:12 geschreven door Gust Adriaensen


  19-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bloedzuigers'

  Paus Franciscus:

  'De rijken die de armen uitbuiten, zijn bloedzuigers.'

  19-05-2016 om 17:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regeringspartijen in vrije val

  Uit de grote peiling blijkt dat de federale regeringspartijen (NVA, CD&V, Open VLD en MR), samen 21% achteruitgaan vergeleken met de verkiezingen van mei 2014.

  Dat resulteert in een verlies van niet minder dan 18 zetels (NVA -9, CD&V -5, Open VLD +1, MR -5).

  Momenteel bezet de regeringscoalitie 85 van de 150 zetels in het federale parlement. In de peiling zakken ze naar 67 zetels en hebben ze dus geen meerderheid meer.

  19-05-2016 om 14:07 geschreven door Gust Adriaensen


  18-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke peiling mei 2016

  De Grote Peiling van VTM, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir geeft volgende resultaten:

  peiling mei 2016 verkiezingen mei 2014 verschil
  NVA 24,2 32,4 -8,2
  CD&V 13,8 18,6 -4,8
  Open VLD 13,2 15,5 -2,3
  SPA 15,6 14 +1,6
  Groen 11,1 8,6 +2,5
  Vlaams Belang 13,9 8,1 +5,8
  PVDA 4,8 2,8 +2

  18-05-2016 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Villawijktanka
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Villawijktanka

  Een mooie meidag.

         De grasmachines ronken.

   De honden blaffen.

       Achter de hoge heggen

        slechts vermoeden van mensen.

  17-05-2016 om 07:16 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fundamentalist Dedecker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Knack online van 15 mei, mag brulboei Dedecker ongeremd zijn afkeer voor Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs én voor alles wat met religie te maken heeft, spuien.

  Wat een opeenstapeling van fundamentalistische en agressieve scheldpartijen brengt deze meneer die als parlementslid rijkelijk door ons allemaal betaald wordt, te berde.

  Hij verwijt Boeve een opgeheven vingertje. Toppunt van fanatieke bewustzijnsvernauwing. Dedecker staat zelf de hele tijd ofwel met tien opgeheven vingers ofwel met de middenvinger in de kramp.

  Parlementslid Dedecker bestaat het van op het pluche te schrijven dat 'we eindelijk eens moeten leren dat religie tot de strikt persoonlijke levenssfeer behoort'.

  Nee, meneer Dedecker, het behoort tot onze grondwettelijke en democratische vrijheden, vrij en vrank uit te komen voor onze overtuiging en geloof, religieus of niet! U hebt ernstige dictatoriale neigingen!

  16-05-2016 om 07:54 geschreven door Gust Adriaensen


  13-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... Vlaanderen

  XI/19
  Vrijdag 13 mei 2016

  Waarom de oorlog tegen Syrië blijft voortduren
  Het Russische leger heeft samen met Hezbollah er voor gezorgd dat het Syrische leger een ommekeer kon bewerken en de stabiliteit steeds meer vergroten. Telkens wanneer het Syrische leger een overwinning behaalt, zorgt de westerse coalitie ervoor dat er een nieuwe stroom van terroristen en wapens Syrië binnen vloeit, terwijl e voor het oog van de wereld zogenaamd zoeken naar een politieke oplossing. Zolang deze huichelarij blijft zal de oorlog tegen Syrië verder duren. In het bevrijde Palmyra werden vele mijnen gevonden van Italiaanse makelij. Na de VS, Israël, Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, komt het ene NAVO-land na het andere in zicht om mee te helpen aan de “vrede” (?) in Syrië. Wie zoekt eens uit welke terroristen met Belgische wapens hun diensten aanbieden? Of wil ons land met F 16’s de vrede brengen, zoals in Libië?

  Tussen de onderhandelaars die naar een politieke oplossing zoeken zijn er zelfverklaarde “hoge vertegenwoordigers” van de oppositie, gesteund door Saoedi-Arabië en westerse mogendheden, die nieuwe strijders en wapens aanvoeren om ondertussen zoveel mogelijk aanslagen te plegen en daarvoor het leger verantwoordelijk te stellen. Westerse landen blijven al-Qaïda-terreurgroepen bewapenen.
  Dr. Nabil Antaki is werkzaam in W.-Aleppo, waar ¾ van de bevolking leeft, die door het leger wordt beschermd. Hij klaagt de leugens aan die de schuld willen geven aan het regeringsleger. Sinds 2012 wordt de bevolking iedere dag gebombardeerd door terroristen, gesteund door het westen. O-Aleppo, waar ¼ van de bevolking leeft wordt door Al-Nousra gecontroleerd. Alle beelden en persberichten die verspreid worden komen van O.-Aleppo. Wanneer het dramatisch bericht wordt verspreid dat “de laatste pediater” in Aleppo werd gedood, dan verzwijgen ze dat er nog meerdere pediaters zijn in W-Aleppo. Fel reageert dr. Nabil tegen de berichten over de “strijdkrachten van Assad”: “Assad heeft helemaal geen strijdkrachten, er is alleen het Syrische leger dat volk en land verdedigt en beschermt”.
  De Amerikaanse industrie wordt vooral beheerst door een enorm militair industrieel complex. Voor hen brengt vrede niets op, terwijl oorlog een duizelingwekkende rijkdom oplevert.

  Syrië is slachtoffer van zijn belangrijke strategische ligging voor een pijp-lijn van Qatar en Saoedi-Arabië naar de Middellandse zee. Bovendien werden in Syrië immense voorraden gas ontdekt, die nog moeten ontgonnen worden. Omdat het onafhankelijk wil blijven, streven de westerse mogendheden ernaar het land in een chaos te storten om dan onder elkaar de rijkdom en de macht te verdelen. Dat is het dubbelzinnige spel van het westen: naar buiten uit zogenaamd ijveren voor vrede in Syrië en in werkelijkheid alles doen om het land op de knieën te krijgen. Tot heden houdt Syrië stand, dank zij zijn innerlijke eenheid.
  Dat een groot deel van de wereldheersers totaal niet bekommerd is aan de Syrische bevolking, blijkt uit het feit dat er nog altijd geen sprake is van het opheffen van de sancties, die het dagelijkse leven verstikken. Na de gifgasaanval van 23 augustus 2013 in Ghouta werden de sancties nog fel verzwaard. Inmiddels weten we dat deze gifgasaanval beraamd werd door de CIA met Turkije en de geheime diensten van westerse mogendheden. Heeft al iemand gezegd: Sorry voor onze huichelarij, we zullen de sancties nu opheffen?

  Hassan Nasrallah, secretaris generaal van de Libanese Hezbollah (waaraan wij en de bevolking van Qalamoun voor een groot deel onze bescherming te danken hebben!) zei het vorige donderdag zo: “De VS, de Zionistische staat en het westen hebben in deze regio een probleem, nl. de weerstand”. Het is het verzet tegen hun overheersing. Zij vechten zogenaamd tegen ISIS, Jabhat al-Nusra en andere terreurgroepen (groepen die ze zelf hebben opgericht en onderhouden). In feite willen ze zich in Syrië vestigen om iedere weerstand te breken.

  Brugge
  Volgende woensdag 18 mei 2016 om 19.30 u zullen we nog een voordracht houden in St.-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels, (op 20’ loopafstand van het station van Brugge), georganiseerd door VCD, Vlaamse Christen Democraten.

  P. Daniel

  13-05-2016 om 22:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een liberale politica in hart en nieren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De weerzin, het misprijzen van Gwendolyn Rutten, die nog maar pas partijgenote Turtelboom liquideerde, voor vrouwen die thuisblijven voor de kinderen, spreekt overduidelijk uit volgende uitspraak:

  'De moederschapsrust duurt ook veel langer dan medisch noodzakelijk is. Daardoor RISKEREN we dat het een GEWOONTE  wordt dat vrouwen THUISBLIJVEN VOOR DE KINDEREN.'

  En dat mag zeker niet gebeuren, volgens deze blauwe politica, die zich een liberaal in hart en nieren noemt en de sterke gewoonte heeft ontwikkeld niet na te denken of daartoe niet in staat is. Wat wil Rutten? De moederschapsrust beperken tot wat 'medisch noodzakelijk' wordt geacht.

  Nog veel liever heeft ze dat geen enkele vrouw nog de beslissing mag nemen thuis te blijven voor de opvoeding van de kinderen. Alle vrouwen, net als alle mannen, moeten zonder al te veel gedoe rond zwangerschap, bevalling en opvoeding, ingeschakeld kunnen worden in het productieproces. Weg met de softies, die thuiszorg voor de kinderen waardevol vinden!

  Dat is pas de echte liberale New World! 

  13-05-2016 om 15:13 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verstaat De Wever onder katholiek?

  Didier Pollefeyt, vicerector Onderwijs, Katholieke Universiteit Leuven:

  'Ik vraag me af wat de N-VA onder katholiek verstaat. Dat lijkt voor die partij een synoniem voor anti-islam. Het is ook nooit de bedoeling geweest om de islam een prominente plaats te geven.'

  12-05-2016 om 21:20 geschreven door Gust Adriaensen


  11-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verloedering van het Nederlands

  Jessie De Caluwe over de verwaarlozing en de verloedering van de Nederlandse spreektaal, ook op de tv-zenders:

  'Keurig Nederlands was geen topprioriteit meer. Dat deed pijn. Alles waar ik jarenlang achter gestaan heb, was ineens niet meer zo belangrijk. Iedereen spreekt nu tussenstaal. Zelf ben ik grootgebracht in het algemeen Nederlands. Het voordeel is dat ik geen ander jasje hoef aan te trekken als ik voor een microfoon of op een podium sta.'

  11-05-2016 om 14:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Katholieke scholen moeten katholiek durven zijn'

  Gerard Bodifee, scheikundige, astrofysicus, auteur:

  'De katholieke school die moslims weert, kan geen katholieke school zijn. Maar als katholieke school moet zij de katholieke godsdienst verkondigen, ook aan moslims.'

  11-05-2016 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ideologe die zich als onderzoekster vermomt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Leni Franken, onderzoekster aan de UA, houdt er wel merkwaardige opvattingen over vrijheid op na. Zij laat uitschijnen dat de ouders gedwongen worden hun kinderen naar een katholieke school te sturen. Het zou haar als onderzoekster sieren, die bewering te staven. Het gemeenschapsonderwijs zou wat blij zijn, als het meer leerlingen kon aantrekken. Zeker voor wat het middelbaar onderwijs betreft, is er geen tekort aan accommodatie.

  Franken schermt met de keuzevrijheid maar zij wil precies de keuzevrijheid der ouders inperken. En dat doet zij vanuit ideologische overwegingen.

  Zij zou eerlijker overkomen als zij onomwonden pleitte voor de afschaffing van het katholiek onderwijs. Want daar is het haar om te doen. Zolang het katholiek onderwijs als structuur, als instelling, bestaat en deel uitmaakt van het instituut Kerk, is het nogal logisch dat de kerkelijke hiërarchie in dat onderwijs toch nog wat te vertellen heeft. Als je dat niet wil, dan is het consequenter te zeggen: 'Weg ermee'.

  Franken presenteert zich als onderzoekster, maar vergaloppeert zich als ideologe. Je zegt toch ook niet dat een minister niks te zeggen mag hebben in zijn departement.

  10-05-2016 om 08:25 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Die zit (eens te meer): Vermeersch een smalle denker?

  De gedachte- en stijloorlog tussen de grootste rector aller tijden, Rik Torfs, en de grootste moraalfilosoof aller tijden, Etienne Vermeersch, woedt onverminderd voort.

  Rik Torfs in zijn maandagse column in De Standaard, onder de titel 'Het Smalle Denken':

  'En ach,  misschien zijn wij wel echt geweldig en staan wij moreel wereldwijd op eenzame hoogte, zoals Etienne Vermeersch naar aanleiding van onze euthanasiewetgeving ooit opperde.

  Ik spreek me daar niet over uit. De meeste landen hebben -zoals de meeste mannen- een positief zelfbeeld, dat buitenlanders niet altijd onverkort onderschrijven.'

  Een grote intellectuele inspanning of grote gedachtesprongen hoef je niet te maken om uit een en ander af te leiden dat Torfs op de keper beschouwd, de ouwe, verstarde, fundamentalistische filosoof Vermeersch tot de categorie der 'Smalle Denkers' rekent.

  Ja, daar zit wel wat in.

  09-05-2016 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Gevaarlijke Verandering

  De voorgespiegelde Grote Verandering waarmee sommige partijen hun programma lardeerden en de verkiezingen wonnen, blijkt meer en meer een antisociale én gevaarlijke verandering te zijn.

  Brede lagen van de bevolking voelen de verandering alleen maar in hun dunner wordende portemonnee. Het inzicht dat deze neoliberale, rechtse regering een fundamenteel en structureel onrechtvaardig beleid voert, wint over de partijgrenzen heen, veld. Het kan samengevat worden als volgt: 'Haal de centen uit de zakken van de doorsnee-Belg. Spaar de superrijken'.

  Het staatsapparaat draait vierkant. Het is nefast voor ons democratisch systeem, dat steeds vlugger tot uiting komt dat de politiediensten kwantitatief noch kwalitatief in staat zijn, diverse problemen het hoofd te bieden. Gewoonweg gevaarlijk is dat de regering dan maar vlug vlug een beroep doet op het leger.

  Dankzij de Regering van de Grote Verandering, wandelt de burger, weliswaar met een plattere beurs, onbevreesd, zo wordt verondersteld,  tussen de martiale para's!

  09-05-2016 om 08:48 geschreven door Gust Adriaensen


  08-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ik was vreemdeling en jullie namen mij op'

  Jaar van de barmhartigheid:

  'Ik was vreemdeling en jullie namen mij op.'





  08-05-2016 om 13:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... Vlaanderen

  XI/18
  Vrijdag 6 mei 2016

  Eén strijd om Syrië, Europa én de wereld

  Onder de titel “Syrië, verdraagzaamheid of terrorisme?” werd op maandag 2 mei in het Europees parlement te Brussel een internationaal congres gehouden, georganiseerd door de APF (Alliance for Peace and Freedom) en enkele Europarlementariërs, die Syrië bezocht hadden en de relaties van Europa met Syrië grondig willen verbeteren. APF is een nieuwe nationalistische beweging die radicaal de soevereiniteit van de landen wil verdedigen samen met de menselijke en christelijke waarden. Er waren een 50-tal deelnemers, goed gedocumenteerd over hetgeen er werkelijk in Syrië gebeurt. Onder hen meerdere Syriërs, zoals de jongen en het meisje die zopas uit Aleppo gevlucht waren. Er was een mooie brochure ter beschikking met foto’s van de “Syrische erfenis, wieg van de beschaving”. Dit is de weerslag van een fototentoonstelling. De organisatoren wilden deze tentoonstelling ook in het Europees Parlement zelf houden maar dat werd geweigerd omdat een positieve voorstelling van . “Syrië” te politiek was, naar verluid. Ik werd als bijzondere gast begroet en mocht naast de nieuwe Syrische ambassadeur, Ayman Raad, plaats nemen. Eerst werd een verslag gegeven van het bezoek van de Europarlementariërs aan Syrië, waarbij benadrukt werd dat de veiligheid toeneemt. “Ik voelde me in Damascus veiliger dan op sommige plaatsen in Berlijn”, zei een Duits parlementslid. Dan werd ik uitgenodigd om mijn ervaringen te vertellen. Hierop kwamen al onmiddellijk vragen van Duitse en andere ondernemers: hoe kunnen wij helpen? Wanneer het bedrijfsleven in Syrië heel langzaam weer op gang komt, moeten die producten nog verkocht worden en daar kunnen en willen zij mee helpen. De twee voornaamste belangstellingspunten van het congres waren: hoe het terrorisme overwinnen en wat met de vluchtelingen? Het terrorisme, ook in Europa, zo werd aangetoond, zal niet gestopt kunnen worden zolang NAVO en Turkije een zijn. Immers, Turkije steunt niet alleen het terrorisme maar neemt er ook actief aan deel. Erdogan beschouwt zich reeds als de sultan van het nieuwe Ottomaanse Rijk, en in zijn grootheidswaanzin maakt Aleppo, na Antiochië hiervan al deel uit. Hetzelfde Turkije maakt grote hoeveelheden valse paspoorten voor zogenaamde Syrische vluchtelingen om zijn terroristen in Europa binnen te loodsen. En Europa betaalt er miljarden voor. De Italiaanse voorzitter van APF, Roberto Fiore, verklaarde dat de doelstellingen van Amerika radicaal tegengesteld zijn aan de belangen van Europa. De VS willen Turkije in de Europese Unie en Rusland er buiten Wij willen, zo zei hij, Turkije buiten de EU houden en Rusland als werkelijk deel van Europa er in. Voor de strijd tegen het terrorisme en voor het probleem van de vluchtelingen werd als enige oplossingen voorgesteld: de wettige regering van Syrië erkennen en daarmee samenwerken, geen enkele medewerking verlenen aan landen die uitdrukkelijk het terrorisme steunen (zoals Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar) en samenwerken met Rusland. De zes miljard van de EU die nu aan Turkije gegeven worden en waarmee Turkije in feite Syrië verder uitmoordt, dienen gegeven te worden aan de werkelijke vluchtelingen in Syrië zelf. De strijd in Syrië is in feite tevens een vechten om het behoud van de menselijke en christelijke waarden in Europa en uiteindelijk een strijd om het behoud van de menselijke waardigheid. Een eerste bondig foto-verslag kun je vinden op www.apfeurope.com., International Congress: ‘Syria: tolerance or terrorisme van 2 mei 2016. Uiteraard wordt deze gezonde visie door de “politiek correcte” media en door “correcte” gelovigen, in onverschilligheid en onwetendheid weggezakt, hooghartig afgewezen als “extreem rechts”.

  Leugen tegen waarheid

  De topjournalist Seymour Hersh, winnaar van de prestigieuze Pulitzer-prijs, onthult nu dat het Hillary Clinton was die saringas liet bezorgen aan de Syrische rebellen voor de massale gifgasaanslag in Ghouta (Damascus). Dit gebeurde met afspraken tussen Obama, Turkije, Saoedie-Arabië en Qatar. “Let wel: dit zijn dezelfde leiders die miljoenen als vluchtelingen vermomde moslims naar Europa sturen en verantwoordelijk zijn voor islamistische terreuraanslagen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Rusland, Afghanistan, Pakistan, India, Nigeria et cetera.” (http://time2wakeup.me/?p=3828). Voor wie echt aan de waarheid geinteresseerd is kan nu meerdere degelijke artikels hierover vinden.
  Het Nederlandse Europarlementslid Sophie van ’t Veld verklaart dat de eerste 3 miljard € van de EU, zogenaamd voor de vluchtelingen, in feite een jaargeld is voor de Turkse oorlog tegen Syrië (Qui paye les 3 milliards d’euro annuels pour la guerre turque contre la Syrie? Reseau voltaire, 2 mei 2016; http://www.voltairenet.org/article191581.html). Ondertussen schreeuwen de mensen in Aleppo om hulp. De Franciskaanse pastoor in Aleppo, pater Ibrahim Alsabagh zegt hoe rebellen de mensen, christelijke wijken en ziekenhuizen zonder ophouden bombarderen. En nu doet P. Fadi Najjar een dramatische oproep. Hij zegt dat het de verschillende “gematigde” rebellen zijn die niets anders willen dan moorden en verwoesten. Alles wordt er voor gedaan om te vermijden dat het Syrische leger Aleppo zou bevrijden. Mgr. Antoine Ando, Chaldeeuwse bisschop van Aleppo: “Deze oorlog is op het hoogste niveau goed georchestreerd door de VS en Israël omwille van de economische en strategische belangen. Ze verdedigen hun belangen door bemiddeling van Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar”. Dat is de hele inzet van J. Kerry. Daarvoor dient ook de stroom van leugens van de hele Atlantische pers om de schuld aan het leger te geven en de aandacht af te wenden van de werkelijke tragedie. De islamisten zijn de engelen en Assad krijgt alle schuld. En zovele vrome gelovigen maken er zich met de grootste onverschilligheid aldus van af: och, we weten eigenlijk niet wat er eigenlijk gebeurt!
  Het kleine Syrië zal stand houden tegen de agressie van de halve wereld in. Het prestigieuze St. Petersburg Mariinsky orkest, onder leiding van Valery Gergiev hield vorige donderdagnamiddag een concert in het Romeins theater van Palmyra, waar maanden voorheen de Isis gevangen genomen Syrische soldaten gruwelijk om het leven bracht. Het thema van het concert was: Een gebed voor Palmyra met muziek die de oude muren doet herleven!
  Welkom

  De tijd van mijn verblijf in België zal weer vlug voorbij zijn. Heel veel mensen zou ik willen danken om hun mee-leven, mee-bidden, mee-strijden en mee-helpen. Hiervoor wil ik een namiddag voorzien, nl. op zondag 8 mei 2016 in de parochiezaal van Postel van 14.30 u tot aan de vespers van 18.00 u. Daar kan ieder die wil dan vrij binnenlopen om met een tas koffie en een gebakje rustig van gedachten te wisselen. Iedereen welkom. (Parkeren op de grote parking voor het gasthof).
  Brugge
  Op woensdag 18 mei 2016 om 19.30 u zullen we nog een voordracht houden in St.-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels, (op 20’ loopafstand van het station van Brugge), georganiseerd door VCD, Vlaamse Christen Democraten.

  P. Daniel

  06-05-2016 om 17:29 geschreven door Gust Adriaensen


  05-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor mei

  Beluister en bekijk de gebedsintentie voor de maand mei van paus Franciscus.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/S4nXV1hKDJM   

  05-05-2016 om 14:24 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denkt Boeve voldoende na?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het voorstel van de topman van het katholiek onderwijs, Boeve, om meer ruimte te creëren voor moslimleerlingen in de katholieke scholen, lokt hevige reacties uit.

  De scherpste en venijnigste reactie kwam van burgemeester-parlementslid-voorzitter-enz., Bart De Wever.

  Die reactie is natuurlijk ingegeven door politiek-electoraal opportunisme. Deze man wil alles naar zijn hand zetten, ook het onderwijs. Zijn uitgesproken voorkeur voor wat als 'elitair secundair onderwijs' wordt beschouwd, spreekt boekdelen.

  Maar het doorzichtige van De Wevers reactie, verhindert niet dat ik grote vraagtekens plaats bij de plannen van Boeve.

  Een 'katholieke dialoogschool' kan maar echt tot stand komen, wanneer er voortdurend gewerkt wordt aan de katholieke identiteit van leraars en leerlingen. Ik twijfel er niet aan dat Boeve een zelfbewuste katholieke christen is. Maar is dat ook zo bij de overgrote meerderheid van leraars en leerlingen?

  Iedereen die een beetje vertrouwd is met het katholiek onderwijs, weet dat zulks niet het geval is. Verre van.

  en dan bestaat het gevaar dat 'ruimte voor moslims' in het katholiek onderwijs, de uiterst zwakke katholieke identiteit gewoon zal wegblazen.

  Echte, verrijkende dialoog in deze context, is maar mogelijk wanneer men stevig in zijn katholieke schoenen staat. Dat is nu (nog) niet het geval.

  De tussenkomst van bisschop Bonny is dan ook terecht: 'Er is nog niets beslist'. Met andere woorden, Boeve neemt het best heel wat gas terug.

  04-05-2016 om 22:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Neen aan de sociale ongelijkheid'

  Op 15 mei 1891 werd de encycliek 'Rerum Novarum' van paus Leo XIII, bekendgemaakt. Zij betekent het echte begin van de sociale leer van de katholieke Kerk en ze blijft een mijlpaal in de sociale geschiedenis. Ze is ontzaglijk belangrijk geweest in de emancipatie en de rechtenopbouw van de werknemers.

  Op 24 november 2013 verscheen de exhortatie 'Evangelium Gaudii' (De Vreugde van het Evangelie) van paus Franciscus.

  In het hoofdstuk 'Enkele actuele uitdagingen' neemt de paus geen blad voor de mond. Enkele citaten.

  -Neen aan een economie van de uitsluiting

   Het menselijk wezen wordt als een consumptiegoed beschouwd, dat na gebruik wordt weggegooid. We hebben een 'wegwerpcultuur' gecreëerd, die zelfs nog in de hand wordt gewerkt.

  -Neen aan de nieuwe afgoderij van het geld

   De aanbidding van het gouden kalf kreeg een nieuw en meedogenloos gezicht in het fetisjisme van het geld en de dictatuur van een economie zonder gelaat, die niet op de mens is gericht.

  -Neen aan het geld dat regeert in plaats van te dienen

   De arme bevolking niet laten genieten van haar eigen goederen, is haar bestelen en haar het leven ontnemen. Het zijn niet onze goederen die wij bezitten, maar hun goederen.

  -Neen aan sociale ongelijkheid die leidt tot geweld

   Zolang er sociale uitsluiting en ongelijkheid blijft bestaan in de samenleving en tussen de volkeren, wordt het geweld niet uitgeroeid. Zonder gelijke kansen zullen allerlei vormen van geweld en oorlog daarin een voedingsbodem vinden, die vroeg of laat tot uitbarsting moet komen. 

  04-05-2016 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  02-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diepe vernedering van Tommelein en Open VLD

  Twee dagen voordat Tommelein beëdigd wordt als minister in de Vlaamse regering en hij de beslissing kan nemen over het weigeren van subsidies voor de biogascentrale, trekken NVA en CD&V de stekker uit dat dossier.

  Wat een vernedering voor Open VLD en in het bijzonder voor Tommelein!

  NVA en CD&V gunden het Open VLD gewoonweg niet dat een minister uit de liberale stal die beslissing zou nemen. Waarom niet? Omdat nu kredieten kunnen vrijkomen die een herziening of een afschaffing van de turteltaks mogelijk maken en NVA en CD&V willen die pluim ook op hun hoed steken.

  Bovendien maken deze partijen hun 'coalitiepartner' Open VLD keihard duidelijk dat ze helemaal niks in de pap te brokkelen heeft, quantité négligeable.

  Hoe Bourgeois zich ook kronkelt, niemand kan ervan overtuigd worden dat een beslissing geen twee dagen uitstel kon verdragen tot Tommelein beëdigd zou zijn.

  Een mens met ook maar een klein beetje zelfrespect, zou dergelijke behandeling niet verdragen en de ministertitel weigeren.

  02-05-2016 om 19:59 geschreven door Gust Adriaensen




  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!