NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedichtendag

  De vallei van de Geul, Zuid-Limburg

  (mei 2012) 

   

  Uit een scherp omlijnde zwarte wolk

  viel plots een malse regenbui.
  ’t Was mei.


  Het dal van de Geul
  vulde zich met nevel,
  die op slag verdween
  toen de zon weer verscheen.
  Die legde een zilveren schijn
  over de rimpelingen
  in de duizend kronkelingen der rivier,
  waarlangs wij liepen,

  een lange sliert.


  Her en der las ik een gedicht,
  in metaal gegrift.
  Runderen kwamen rustig op ons toe,
  enkele pas gespeende met wat zotter gedoe.

  Talloze trossen maretakken
  zogen de laatste sappen
  uit de takken der reuzenbomen.

  Vogels lieten zich niet doen
  door het gebabbel der wandelaars,
  of het geknars der tourniquets,
  van overal weerklonk hun gezang .

   

  Het Limburgse Arcadia.

   

  Samen met geluid en kleur,

  beweging en geur,
  stroomde geluk mijn hart binnen.


  Volmaakt geluk.


  Voor even.

  31-01-2013 om 20:46 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roger Raveel overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Kunstschilder Roger Raveel (1921-2013) is overleden.

  30-01-2013 om 18:35 geschreven door Gust Adriaensen


  29-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneeuwklokjes

  Sneeuwklokjes

  Mijn vrouw vroeg
  voor de derde maal:

  'Bloeien de sneeuwklokjes reeds?'

  Het voor de hand liggende
  'Kijk toch in de tuin!'
  zei ik gelukkig niet.
  Bijtijds dacht ik:

  eigenlijk is de vraag
  vol verwachting
  het zien definitief.

  Ik echode dus:

  'Ja, zouden de sneeuwklokjes
  reeds bloeien in de tuin?'

  En daar lieten we het
  voorlopig bij.

  29-01-2013 om 08:03 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nieuwe Vlaams Belang (NV-B) met Annemans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In een interview verontschuldigt Gerolf Annemans, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang, zich voor vroegere uitspraken en standpunten van de partij, die als racistisch en ondemocratisch werden gebrandmerkt. Hij zegt: 'Wij strijden tegen andere partijen, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen'.

  In zijn opiniestuk in De Standaard, is Bart Sturtewagen van mening dat het 'sorry' van Annemans te laat komt. Hij schrijft 'Als het Vlaams Belang een bocht had willen maken, dan had het moeten gebeuren bij de herstichting na het verloren racismeproces'.

  Dit lijkt me een bewering die nergens op slaat. Het is duidelijk dat Annemans een andere koers wil varen: wel nog onvervaard in de richting van Vlaamse onafhankelijkheid maar zonder de ranzige korsten van primitieve en populistische vreemdelingenhaat. Voor deze laatste koerswijziging is het nooit te laat.

  Wellicht vindt ook  Sturtewagen het als journalist interessant, het Vlaams Belang blijvend te culpabiliseren en de oprechtheid van Annemans in twijfel te trekken. Dat is ook waar de politieke concurrentie op rechts, baat bij heeft. Want wees ervan overtuigd: de NV-A ziet met lede ogen aan hoe Annemans op korte tijd het imago van Vlaams Belang reeds veranderd heeft, de partij 'salonfähiger' aan het maken is. Kortom, Annemans is een gevaar voor de aantrekkingskracht van NV-A en zal ongetwijfeld heel wat vroegere kiezers terugwinnen ten nadele van NV-A.

  Er is nog een ander element waardoor Annemans snel aan minstens belangstelling aan het winnen is. Hij roept minder weerstand op in kringen van intellectuelen en kunstenaars. Dat staat in scherpe tegenstelling met De Wever, die het door een aantal provocerende en/of ronduit domme uitspraken en standpunten verkorven heeft in die kringen. Waarom is Annemans niet de gebeten hond bij een groot deel van de intelligentsia of in het kunstwereldje? Omdat hij, denk ik, ervaren wordt als zijnde zelf een intellectueel, die al vaak blijk gegeven heeft van een enorme belezenheid. Niet als iemand die het moet hebben van voorgekauwde intellectualistische pedanterie. Annemans mag dan al een nationalisme voorstaan, dat niet direct het dada is van intellectuelen en kunstenaars, maar hij is een intellectueel en hij heeft er zich altijd voor gehoed omwille van populistische redenen, intellectuelen en artiesten te beledigen of in het verdomhoekje te zetten.

  Het nieuwe Vlaams Belang dat Annemans voor ogen heeft, betekent een electoraal gevaar voor De Wever en NV-A. Die partij heeft er alle belang bij dat het Vlaams Belang verder gediaboliseerd wordt. Dat De Wever daarbij de hulp krijgt van krantencommentaren, is lekker meegenomen.

  Hoe dan ook, het gevecht tussen het Nieuw Vlaams Belang en de Nieuw Vlaamse Alliantie, zeg maar NV-B versus NV-A, om de meeste vis uit  de nationalistische vijver te halen, zal hevig en boeiend zijn. De andere partijen zullen verlekkerd toekijken. 
   

  28-01-2013 om 13:53 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De heilloze onderschatting van het taalonderwijs'

  In een commentaarstuk bij het belabberde enquêteresultaat over de algemene kennis van kandiaat-leraars, besteedt  Mia Doornaert  terecht veel aandacht aan het taalonderwijs en aan, wat zij noemt, 'de heilloze onderschatting' ervan.

  De slordige manier waarop door vele openbare figuren met onze taal wordt omgesprongen, bewijst evenwel dat 'de heilloze onderschatting van het taalonderwijs' ook al lang geleden bestond.

  Want hoe verklaar je anders bv. het schabouwelijke taaltje dat door juristen (advocaten en rechters) in de reality tv-reeks 'De Rechtbank' gewauweld wordt.

  Onvoorstelbaar gênant!

  27-01-2013 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Beste vrienden,

  Helaas is de ellende in Syrië nog lang niet voorbij al hopen we op een
  nakend einde van de ontwrichtingen.

  P. Daniêl

  Zaterdag 19 tot vrijdag 25 januari 2013

  De laatste dagen horen we regelmatig overdag en ’s nachts schieten. We
  horen ook ontploffingen en zien af en toe een rookpluim maar het is
  niet in de onmiddellijke omgeving. Na twee dagen en twee nachten
  zonder elektriciteit, hadden we twee dagen elektriciteit zonder
  onderbreking. Dan kunnen we tenminste ons klein elektrisch vuurtje
  gebruiken om de kamer de verwarmen. De meeste kamers zijn echt klein,
  eenvoudige cellen, die vlug wat warmte krijgen van zulk een ding. Toch
  zijn er nog altijd fraters die helemaal niets hebben gebruikt om hun
  kamer te verwarmen, hoewel de toren nu doordrongen is van de koude.

  Maar er is ook heel goed nieuws voor ons deze keer. Vanuit de
  ‘oppositie’ in Qâra schijnen steeds meer mensen ons goed gezind te
  zijn (ze hebben er ook alle reden toe, als je het mij vraagt). Nu
  heeft “de (plaatselijke) oppositie” officieel  laten weten dat ze niet
  willen dat aan het klooster geraakt wordt. Ook de grote tuin, die we
  zelf uit veiligheid al lang niet meer kunnen bewerken, wordt door een
  groep van mensen met gezag bewerkt, zonder dat onze ‘engelbewaarder’,
  de conciërge er zorgen over moet moeten. En met een brede glimlacht
  zegt hij dat we gerust zonder gevaar terug in de kleine binnentuin
  kunnen. Onze medebroeder die voor deze tuin verantwoordelijk is
  beleeft als het ware een verrijzenis. Hij weet met zijn vreugde geen
  blijf. We zullen vlug alvast van daar weer eigen groenten krijgen.
  En op zondagavond is er weer een dvd te bekijken. Deze keer is het een
  aangrijpend verhaal van twee jonge christenen in Korea die begin 19e
  eeuw zo moedig en consequent hun geloof in Jezus beleefd hebben, dat
  ze daarvoor de marteldood gestorven zijn. Een sterk getuigenis, zonder
  veel romantiek.

  Maandagnamiddag moeten dringend de resten van de fresco’s van de kerk
  in veiligheid gebracht worden. Ze dreigden vochtig te worden.
  Aanvankelijk werden deze in het museum in Damascus bewaard. Omdat ze
  hier werk wilden en konden maken van de restauratie, werden deze
  archeologische schatten terug toevertrouwd aan de gemeenschap.
  Tweemaal per jaar kwam een groep studenten uit Frankrijk en België
  hieraan werken, totdat de oorlog uitbrak. We wachten op het ogenblik
  dat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

  Deze nacht worden we opgeschrikt door erg zware ontploffingen. ’s
  Morgens vernemen we dat de regering stilaan weer de veiligheid wil
  waarborgen en dat er iedere keer zal geantwoord worden wanneer
  rebellen een aanval in Qâra uitvoeren. Het is allemaal nog niet direct
  geruststellend maar we blijven bidden en hopen op vrede.

  Dinsdag na het middagmaal wordt er gezongen, geapplaudisseerd en
  gesnoept omwille van Fadia, de nieuwe bewoonster in ons midden. Enkele
  jaren geleden vroeg dit gezin (ouders met een meisje van 10 j) om hier
  opgevangen te mogen worden. Sindsdien leven ze in de gemeenschap mee.
  Inmiddels is de moeder in verwachting geraakt. Zondagnamiddag ging ze
  naar het ziekenhuis en deze middag zijn moeder en baby gezond en wel
  teruggekeerd. En voor wie het nog niet weet, ziekenhuis is hier
  gratis. Een laat kerstekindje. Vlak voor Kerstmis kregen we van
  vrienden de vraag of we een jongetje van 2 jaar wilden opvangen. Het
  was een kind zonder ouders, gevonden in Damascus. Allen in de
  gemeenschap beloofden hun best te doen om ook dit kind op te vangen.
  Sindsdien hebben we er niets meer van gehoord en heeft het wellicht
  elders een goede opvang gevonden, al hamdoeli lè, God zij geprezen!

  Woensdag. Er is nog veel werk want er komen langs alle kanten zakken
  te voorschijn van amandelen die hier en  daar te drogen werden
  uitgestrooid. Bovendien is er nog veel en zwaar werk aan het helemaal
  herstellen van de uitgebrande kamer, wat een zekere prioriteit heeft.
  En verder moeten er weer zendingen van kruiden, vruchten, snoeperijen,
  zalf enz. (allemaal eigen producten) klaar gemaakt worden voor de
  verkoop in Libanon. En voor het avondeten komen we boven samen, in een
  zaaltje waar een houtkacheltje staat, om wat warmte te hebben. “Hier
  is het goed warm” hoor ik iemand zeggen. De  thermometer wijst 13°
  aan! Het weer is inderdaad de laatste dagen zachter, zo rond het
  vriespunt. En meestal schijnt de zon nog even overdag. En de
  stroomonderbrekingen zijn  ondertussen min of meer ‘gewoon’: doorgaans
  een tweetal keren per dag voor een drietal uren, soms meer soms minder
  en op andere uren.

  Omdat we in de “week van de eenheid” zijn lezen we onder een eenvoudig
  avondmaal het verhaal van Petrus bij Cornelius met zijn familie en
  vrienden (Handelingen  10, 9 – 48). We gaan dit bij gelegenheid eens
  met zijn allen uitbeelden om het gebeuren goed te laten doordringen.

  Donderdag krijg ik een lang getuigenis van christenen uit Aleppo.
  Intriest. Huizen, scholen, fabrieken verwoest. Mensen die het
  noodzakelijkste missen. Groepen die bewapend worden door Saoedi-Arabië
  en Qatar, gesteund door het westen, om een strenge islamitische staat
  te vestigen, wat de mensen van Aleppo niet willen.  Kinderen van 13-14
  jaar die als soldaten met duizenden dollars betaald worden om te doden
  en te vernielen. Ze komen uit Pakistan, Afghanistan, Somalië… En dan
  die 200 doden enkele dagen geleden in de universiteit van Aleppo,
  tijdens de examens. Het westen is terroristen aan het bestrijden in
  Mali en Algerije en hier komen ze de terroristen steunen!
  Sommigen hebben me al gevraagd: hoe zit het nu met de
  priesteropleiding?  Welnu, ik zal daarover een uitvoerig rapport
  afleveren aan de nieuwe bisschop. Ziehier enkele losse gegevens. De
  voormiddag besteden de jongens aan handenarbeid, in de namiddag zijn
  allerlei lessen voorzien voor hen die ze nodig hebben: Arabisch,
  Frans, Engels en… theologie en spiritualiteit  Vier volgen theologie.
  Bovendien is één Syriër wegens de oorlog voorlopig naar zijn moeder,
  die weduwe is en bescherming nodig heeft. En als er  hier in de toren
  ooit jongens het leven willen meeleven, is er geen enkele bezwaar dat
  zij alles mee volgen. Na mijn studieopdracht in AGRIPO heb ik net lang
  genoeg in het grootseminarie van s’ Hertogenbosch les mogen geven om
  het geheel van de moraaltheologie eens rustig te herwerken en aan te
  passen. En nu kan ik hetzelfde opnieuw doen, vanuit de eigen
  inspiratie van deze gemeenschap. We proberen daarbij alvast
  Bijbelstudie, patrologie en kerkgeschiedenis in te schakelen. En een
  van de jongens die een graad in filosofie heeft van de universiteit
  van Princeton, bereidt een cursus voor over antieke filosofie. En als
  de oorlog voorbij is zullen we wel zien hoe we het programma kunnen
  aanvullen met bereidwillige docenten van buiten af, die eens enkele
  maanden hier onder ons willen verblijven om een vak te geven.
  Geschikte kandidaten zijn welkom. Ook zij die een interessante sessie
  over een nuttig onderwerp willen komen geven. We moeten voorlopig nog
  wel erg voorzichtig zijn. Hier in Syrië hebben we de voorbije twee
  jaar uit het buitenland niet veel anders gekregen dan vechtjassen met
  wapens. De president noemde hen in zijn toespraak van 6 januari 2013
  ‘slaven’ die hun bevelen krijgen vanuit het buitenland. Die kunnen we
  missen. We zullen hier zelf de programma’s voor een priesteropleiding
  wel vaststellen.

  Uit verschillende landen krijgen we bericht dat er moeilijkheden zijn
  met onze website:
  www.maryakub.org  Ook is het filmpje van 40 minuten
  dat de jongens voor Kerstmis gemaakt hadden blijkbaar nog niet te
  zien. En ze  hebben het zo ijverig, creatief en humoristisch
  uitgewerkt (hoe moeilijker de omstandigheden, hoe meer nood aan humor;
  ja de humor moet beslist veel ernstiger genomen worden, zei Victor
  Frankl al!).  Wat blijkt nu? Onze website werd geblokkeerd onder het
  voorwendsel dat deze website gevaarlijk is (door wie?) En zo zie je
  maar, contact opnemen met dit  klooster kan gevaarlijk zijn. Je zou er
  een geheel andere mentaliteit en levensstijl mee kunnen krijgen.
  Eigenlijk zijn we er nog fier op ook nog. Enkele zusters, kinderen en
  enkele broeders: internationaal gevaarlijk! Ik weet wel dat er een
  tijd geleden vanuit het buitenland pogingen gedaan werden om de gewone
  nieuwskanalen over Syrië af te sluiten zodat alleen de gemanipuleerde
  media hun leugens kunnen verspreiden. We zullen zeker, samen met
  geheel Syrië, een doorn zijn in het oog van
  salafisten, wahabieten,  djihadisten en allerlei andere terroristen.

  Het  is echter nog altijd beter dat de website wordt uitgeschakeld dan
  het klooster zelf. Met de erg beperkte middelen wordt een andere
  oplossing gezocht op facebook. Ziehier de gegevens:
   
  http://www.facebook.com/pages/Monastery-of-Mar-Yakub-St-James-Syria/416458778418179

  26-01-2013 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten
  Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Rafaël-Jan Otten was provisor-cellier van de norbertijnenabdij van Postel van 1943 tot 1977.

  Samen met een  groep jonge broeders en hun broedermeester, haalde pater Otten, de abdij uit de reële armoede waarin de Postelse norbertijnengemeenschap sinds de Franse Revolutie verkeerde.

  Pater Ivo, archivaris van de abdij, was 21 jaar assistent van pater Otten. Pater Ivo heeft nu een rijk geïllusteerd boek geschreven over de figuur en het werk van provisor-cellier Otten.

  Het boek telt 130 bladzijden en is een uitgave van de abdij. Het kost 18 euro (bij verzending +4,50 euro, buitenland iets meer) en is te koop
  -ofwel in Colibrant (VVV-kantoor binnen de abdijmuren)
  -ofwel rechtstreeks in de abdij: telefoon 014378121-vragen naar pater Ivo
  -ofwel in de abdij bij de archivaris: 0475-645897, ivo@abdijpostel.be
  -ofwel door storting op BE31 7330 4053 8855 van Postelre n.v.

  24-01-2013 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The new Obama has arrived
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In zijn tweede inaugurale speech toonde Barack Obama nog maar eens wat voor een begenadigd redenaar hij is.

  Hij beschikt over een vrij krachtige stem. Hij verdoezelt het wat hoekige Amerikaans Engels niet maar hij beheerst op perfecte wijze de techniek van intonatie, ritme, pauzes. Samen met zijn mimiek en handbewegingen, zijn impressionante présence, sleept hij de toehoorders mee, brengt sommigen echt in trance. Hij combineert gebeurtenissen en opdrachten en personen van nu met verwijzingen naar het verleden van Amerka. Hij vermengt bevlogenheid en appel aan de Amerikaanse trots met het werk dat te wachten staat. Zijn redenaarsstijl- en talent doen denken aan die J.F; Kennedy, en nog meer aan die van M.L. King.

  Maar die oratorische glansprestatie was niet het 'nieuwe' in Obama's speech. Dat talent kent de wereld van hem. Nieuw was de openheid waarmee hij de belangrijkste taken die hij zich oplegt voor zijn tweede ambtstermijn, openbaar maakte: gelijke kansen voor iedereen, bestrijding van de armoede, zorg voor de kwetsbaren, aanpak van de Amerikaanse wapengekte, een oplossing voor de miljoenen illegale hispanics, gelijke rechten voor de homo's, aanpak van de milieuproblemen en in het bijzonder de opwarming...

  Echt een 'liberal' program. En voor vele Amerikanen, zeker voor de Republikeinen, om nog niet te spreken over de oerconservatieve Tea Party, staat 'liberal' gelijk met 'socialisme' en al gauw met 'communisme'. Een gruwel voor rechts Amerika.

  Maar Obama gaat ervoor. Nu hij niet meer hoeft bekommerd te zijn om een herverkiezing, voelt hij zich bevrijd om een krachtige poging te wagen, het beeld dat hij heeft van hoe de VS zouden moeten zijn, grotendeels te realiseren. Deze speech maakt hem tot wellicht, naar Amerikaanse maatstaven, tot de meest 'linkse' (bij ons is dat eerder centrum-rechts) president in de Amerikaanse geschiedenis.

  23-01-2013 om 11:19 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandelen in Brecht
  'De Goeien Tijd'. Daar vertrokken we. Brug 11, sierlijk ophaalbruggetje over het kanaal Dessel-Schoten. Al dichtgevroren. Sneeuwlandschap. Slingerpad door Hoofsweer en Kooldries. Talloze kleiputten. Het witte takwerk van bomen en struiken. Dan de witte vlakten. Hier en daar een boerderij.

  De abdijtoren als baken. Trappistinnen. Het binnenplein op gelopen. Sneeuwruimende zuster gesproken.

  Nederlandse arriveert voor een stilteweekend in het gastenverblijf.

  'Bij altijd volzet', zegt de zuster. 'Je hoort en leest vooral kritiek op religie en religieuzen' zegt ze. 'Hier ervaren wij bij onze gasten een grote nood aan stilte, aan bezinning en zingeving, aan gebed'.

  21-01-2013 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië

  Zaterdag 12 – vrijdag 18 januari 2012

  Omdat abouna Georges, de byzantijnse priester uit Qâra ook deze dagen
  niet één keer kon komen wegens de onveiligheid, (wat we wel gehoopt
  hadden) heb ik gisteren met de gemeenschap uiteindelijk de ritus van
  de zegening van het water gedaan. Op de middag vierden we de
  eucharistie en daarna volgden de lange gebeden en lezingen met een
  processie doorheen heel het huis (behalve de toren), waarbij iedere
  kamer werd gezegend onder het zingen van  liederen afgewisseld met
  gebeden. Dit hoort eigenlijk bij het feest van Epifanie.

  Het mysterie
  van de menswording in het Oosten wordt wellicht dieper en ruimer
  doordacht en beleefd dan in het Westen. Voor ons gaat het nagenoeg
  uitsluitend om de kribbe en het tedere gebeuren van de geboorte van
  een Kindje. Het is zowat het enige feest dat – gelukkig - nog enige
  invloed heeft op het openbare leven. Onze dorpspleinen die heel het
  jaar overvol zijn, hebben met kerstmis hier en daar nog een plaats
  vrij voor een kerststal en het lawaai van toeterende auto’s wordt voor
  één keer nog overstemd door mooie kerstliederen. Het is een teken dat
  er diep in het hart van ieder mens toch een hunker is naar echte
  vrede.

  In het Oosten gaat het echter om de vele “verschijningen van
  God in deze wereld”. In de antifoon op de lofzang van Maria in de
  Latijnse vespers van Epifanie of de Openbaring is daar nog iets van
  overgebleven: de wijzen die door de ster naar Bethlehem geleid worden,
  Jezus die op de bruiloft van Cana water in wijn  verandert en Jezus
  die gedoopt wordt in de Jordaan. Hierbij wordt ook onze deelname aan
  Jezus’ leven door ons doopsel gevierd.

  Vandaag is het de grote opruim van het kerstgerief met kerstallen en
  versieringen terwijl we nu eigenlijk de traditionele kerstsfeer
  beleven: - 6 graden en een pak sneeuw. Dit betekent ook dat de
  leidingen bevroren zijn die het water van de zonne-energie naar de
  douchen moeten brengen. En voor een ijskoude douche lopen zelfs onze
  sterkste  ijsberen nog niet warm. Bovendien is er hierna in de toren
  helemaal geen water meer dat uit de kranen komt, ook geen koud water.
  Even wachten of elders water zoeken. Maar ook nu gaan onze gedachten
  en gebeden naar de massa’s vluchtelingen in Syrië en er buiten, die
  veel erger onder de koude lijden, de meest elementaire beschutting
  moeten missen en niet eens de kans meer krijgen om, zoals wij, “te
  leven van het werk van onze handen”.

  Zondag is een geweldige uitvinding, die hier echt als een vrije dag
  wordt beleefd. Op de middag is er een feestelijke eucharistie. Omdat
  de byzantijnse priester uit Qara die enkele kilometer nog steeds niet
  in veiligheid kan afleggen zorg ik voor de zondagseucharistie volgens
  de Latijnse ritus maar wel in byzantijnse kleding (goudgele met vele
  versieringen en goud, schitterend) en vele Arabische gezangen en
  gebeden. Ook  houden we een processie voor de offergaven. De drie
  kleine meisjes, die hier opgevangen zijn, hebben hun mooiste
  engelenkleedjes aan, omdat ze ook enkele liedjes zingen en zij mogen
  bij de processie het processiekruis en de twee cherubijnen dragen.

  Na
  de eucharistie wordt nog wat aan het eten gewerkt en als het klaar is
  zoeken we een gezellige plek voor het middagmaal. In de zomer is dat
  meestal in de schaduw in de tuin, in de winter, zolang het kan zoals
  nu , in het atrium.  Dan volgt een flinke rusttijd en in de late
  namiddag of de vroege avond kijken we meestal samen naar een
  religieuze, leerrijke, stichtende of komische film. Door de jaren heen
  hebben vele mensen ons goede dvd’s gegeven (altijd nog welkom
  natuurlijk)  om van te genieten. En deze avond hebben we genoten van
  de oude  dvd “Les cloches de Ste Marie” (een jonge aalmoezenier – Bing
  Crosby – in een school, bestuurd door een zuster directrice – Ingmar
  Bergman – omring door een hele groep zusters en alle grappige
  spanningen ermee verbonden). 

  Er zijn natuurlijk vele mensen die s’
  zondags noodgedwongen moeten werken, maar over het algemeen zou een
  grondig herstel van de zondag voor velen een weldaad  zijn. Goede
  inspiratie hiervoor is te vinden in de prachtige apostolische brief
  van Johannes Paulus II over de ‘Dies Domini’, de Dag van de Heer (31
  mei 1998). Hij legt nauwkeurig uit dat de Zondag is: 1. De dag van de
  Heer  (om God te danken voor de schepping en de verlossing), 2. De Dag
  van Christus (die ons door zijn sterven en verrijzen de herschepping,
  verlossing en uitstorting van de Geest gaf), 3. De dag van de Kerk (de
  familiale geloofsgemeenschap in lofzang verzameld rond de
  eucharistie), 4. De dag van de mens (die tijd neemt voor de rijkdom
  van het leven en de geestelijke waarden van gebed, bezinning,
  liefdedienst, vreugdevol samenzijn) en 5. De dag der dagen of de Heer
  der dagen (met het beleven van het  ritme van de zondag, het wekelijks
  paasfeest, valt heel het leven in zijn juiste plooi).

  Maandag begint heel de  gemeenschap weer aan de amandelen. Er zijn
  nog flink wat zakken te doen. En de kamer die uitgebrand is, de enige
  die echt verwarmd was, moet grondig gepoetst en hersteld worden.
  Bovendien hebben we plots een aanvraag gekregen van een winkel in
  Libanon die een hoekje wil vrij houden om onze producten (kruiden,
  zalven, snoeperijen…) te verkopen. Er is voorlopig nog werk genoeg.

  Dinsdag hebben we plots nagenoeg gans de dag stroomonderbreking gehad.
  Wel hadden we overdag flinke zon, zodat we toch even ons wasgoed
  konden laten drogen. Ons wasmachine is nog altijd kapot maar
  ondertussen hebben de jongens een ander gevonden dat ze wel
  gerepareerd hebben. Het wekt, al is het wat primitief.

  Op diplomatiek vlak  is er een erg positieve ontwikkeling. Vorige
  vrijdag is er een bescheiden ontmoeting geweest tussen Washington,
  Moskou en L. Brahimi. De Russische woordvoerder van buitenlandse zaken
   Alexander Loukachevitch kon meedelen dat Rusland consequent vasthoudt
  aan de principes: alleen de Syriërs mogen over hun lot beslissen en
  wel zonder enige voorafgaande voorwaarde van buiten af, op basis van
  het communiqué van Genève (30 juni 2012). Verder is er ook een
  ontmoeting geweest tussen Egypte en Iran , waarbij Egypte opgeschoven
  is naar de politieke oplossing, door Iran voorgesteld. De zoon van
  koning Abdallah van Saoedi-Arabië, prins-opvolger  Abdel Aziz heeft
  vervolgens in Jordanië een discrete ontmoeting gehad met Syrische
  officieren en beloofd de hulp aan terroristen drastisch te
  verminderen. Hij heeft zich daarmee gedistantieerd van de emir van
  Qatar. Amerika begint ondertussen meer schrik te krijgen van
  salafisten en jihadisten verbonden met Al Qaeda dan van Iran, waardoor
  de ontwrichting van Syrië diplomatiek minder belang krijgt. Denken we
  aan de oude volkswijsheid: wie wind zaait zal storm oogsten. De grens
  met Turkije schijnt gesloten te zijn om de stroom van terroristen af
  te sluiten. Ik begrijp wel niet goed hoe ze een grens van nagenoeg 800
  km kunnen afsluiten, maar daar moeten wij gelukkig niet voor zorgen.
  En hoe de wijzen uit het Oosten, die Jezus in Bethlehem kwamen
  aanbidden en Hem hun gaven brachten, nu terug thuis moeten geraken
  weet ik ook niet, maar die zullen wel een omweg vinden.

  Op diplomatiek vlak is alles klaar om spoedig tot vrede te komen in
  Syrië. De rust op het terrein is er echter nog lang niet. Turkije,
  Qatar en Frankrijk kunnen dan wel diplomatiek geïsoleerd geraken, zij
  blijven openlijk  terroristen steunen (ongetwijfeld ook met de geheime
  steun van Amerika en anderen). Zij gaan verder met te proberen alsnog
  het land te ontwrichten en in te delen in etnische groepen, waarbij de
  christenen helemaal moeten verdwijnen. Ook in onze eigen omgeving is
  het gevaarlijker en onrustiger dan ooit. Woensdag is het een dag
  geweest van kidnappings, aanslagen en moorden. Allemaal hier in de
  buurt. Dinsdag en woensdag hebben we nagenoeg heel de dag én de nacht
  stroomonderbreking gehad, op enkele luttele uren na. Er is die twee
  dagen hard gewerkt, tegelijk aan de amandelen en aan het verwijderen
  van het roet van de balken van de uitgebrande kamer. De fraters aan
  het werk in die uitgebrande kamer zaten zelf helemaal onder het roet
  en bleven buiten eten om daarna nog een tijd door te werken en dan
  hopelijk een warme douche te nemen. Het weer is ondertussen iets
  minder koud geworden.

  Woensdagavond hebben we ons eenvoudig avondmaal
  genomen in een zaal boven, waar overdag in groep aan de amandelen
  wordt gewerkt en waar een houtkacheltje geïnstalleerd is. Erg gezellig
  avondmaal bij  kaarslicht en bij enige warmte. Bovendien was er weer
  iemand jarig en dus verscheen er een taart met kaarsjes, waarvoor we
  deze keer dus de lichten niet hoefden te doven omdat er helemaal geen
  karhabah of elektriciteit was.

  Donderdagavond celebreren we de eucharistie op voorspraak van de hl.
  Antonius, de grote, de vader van het monnikendom. ’s Avonds besluiten
  de fraters om nu toch maar eerst de toren de gaan zegenen, wat nog
  altijd niet gebeurd is. Met kruis en  wijwater trekken we zingend en
  biddend van onder naar boven en terug: “Hoe blij was ik toen men mij
  riep, wij trekken naar Gods huis…” (psalm 122). We zijn juist binnen
  ofwe worden opgeschrikt door ontploffingen. Rond het klooster is er
  een bombardement van het leger bezig. En het is wel heel dichtbij. We
  doen rustig heel onze toer langs alle kamers, met begin en einde in de
  kapel.  We wachten nog even en we horen ondertussen geen ontploffingen
  of schoten meer. Vlug terug naar de refter, langs de kortste weg over
  de koer. Iedereen is klaar voor het uur O. Ik haal het Allerheiligste
  Sacrament uit de kerk en breng het in veiligheid. Dan gaan we rustig
  in de refter in de zetels zitten. Ter ere van de hl Antonius en zijn
  naamgenoot onder ons, hebben de zusters weer een verjaardagstaart
  voorzien. Er wordt gezongen en gesnoept. Ondertussen is Faycal, onze
  engelbewaarder, alawiet er bij gekomen en heeft het jonge soennitisch
  gezin van de boerderij gehaald. Zij zullen met hun 4 kleine kinderen
  bij ons in een veilige kamer deze nacht doorbrengen. De boerderij
  bevindt zich immers aan de andere kant van het terrein, tegen de
  omheiningsmuur, dus vlak bij  de bombardementen. De taart is meer dan
  groot genoeg, zoals altijd, zodat iedereen een flink stuk krijgt. We
  hebben geleerd in nood, alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen
  en dan gewoon verder te doen alsof er niets aan de hand is. En
  iedereen is er gerust in. Dan kijken we naar het tv-nieuws en dat is
  minder geruststellend. Aanslagen alom, zoals jullie zeker ook te zien
  krijgen, al zal het met een andere uitleg zijn, zoals de tachtig doden
  in de universiteit van Aleppo tijdens de examens met nog zoveel meer
  gewonden.

  Wat jullie wellicht niet te zien krijgen is wat volgt. Grote
  menigte vrijwilligers die naar de hospitalen stromen om bloed te
  geven, avondwaken alom met mensen van alle gezindten en standen die
  een brandende kaars in de hand hebben, getuigenissen van jongeren en
  ouderen, mannen en vrouwen met Syrische vlaggen en foto’s van de
  president die allemaal eenzelfde getuigenis geven: Het Syrische volk
  is één en wij zullen een volk blijven dat in eenheid verder leeft.
  Soms is er een felle uitval naar het westen en de golfstaten: Welke
  vrede willen jullie ons geven? Jullie vermoorden onze kinderen!
  Mochten ook onze politici deze boodschap horen en verstaan! En in
  Moskou dwarrelt de sneeuw neer op een menigte mensen die bloemen
  neerleggen voor de slachtoffers in Syrië. Neen, in Syrië is er geen
  burgeroorlog onder het volk bezig waar het westen zo graag zou komen
  ‘helpen’ om dan de macht te grijpen. Het Syrische volk vecht tegen een
  laffe buitenlandse samenzwering en zal deze ook overwinnen, zij het na
  vele doden en verwoestingen.

  Wat mij altijd opnieuw treft is het volgende verschil. De jihadisten
  en terroristen die gevangen genomen zijn hebben nagenoeg allen
  hetzelfde zwart uiterlijk met grotendeels bedekt gelaat. Ze hebben
  geen gezicht en geen naam. De Syriërs die vol getuigen van hun wil om
  als één familie te blijven leven, spreken met een open blik. Het doet
  me denken aan de farao in de tijd van Mozes toen hij bevolen had alle
  Hebreeuwse jongetjes te doden. Hij heeft geen naam. De twee
  vroedvrouwen die moedig zijn bevel naast zich neerlegden hebben wel
  een naam: Sifra en Poea. Zij zijn de voorloopsters van de echte
  feministische beweging, vrouwen die het leven koesteren en verdedigen.

  20-01-2013 om 14:56 geschreven door Gust Adriaensen


  18-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten
  Archivaris Postelse abdij schrijft boek over pater Otten

  Rafaël-Jan Otten was provisor-cellier van de norbertijnenabdij van Postel van 1943 tot 1977.

  Samen met een  groep jonge broeders en hun broedermeester, haalde pater Otten, de abdij uit de reële armoede waarin de Postelse norbertijnengemeenschap sinds de Franse Revolutie verkeerde.

  Pater Ivo, archivaris van de abdij, was 21 jaar assistent van pater Otten. Pater Ivo heeft nu een rijk geïllusteerd boek geschreven over de figuur en het werk van provisor-cellier Otten.

  Het boek telt 130 bladzijden en is een uitgave van de abdij. Het kost 18 euro (bij verzending +4,50 euro, buitenland iets meer) en is te koop
  -ofwel in Colibrant (VVV-kantoor binnen de abdijmuren)
  -ofwel rechtstreeks in de abdij: telefoon 014378121-vragen naar pater Ivo
  -ofwel in de abdij bij de archivaris: 0475-645897, ivo@abdijpostel.be
  -ofwel door storting op BE31 7330 4053 8855 van Postelre n.v.

  18-01-2013 om 23:13 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Besien had gelijk
  In een tv-debat klaagde Groen-voorzitter Wouter Van Besien aan dat het uitvaardigen van een samenscholingsverbod na een zgn. oproep tot demonstreren in Borgerhout, onverantwoord en alleen maar contraproductief was. Want er was niet echt iets aan de hand.

  Uit een bijdrage van de ombudsman van De Standaard blijkt nu dat Van Besien het bij het rechte eind had. In Borgerhout wist men van toeten of blazen. Er was nog niet eens het begin van wat in de verste verte op een demonstratie zou kunnen lijken. Gewoonweg door de aandacht die de krant besteedde aan een stuntelig, doorzichtig, niet gecheckt berichtje, kwam een hele machinerie op gang, met als toppunt van publiciteit: het ondoordacht en overhaast uitvaardigen van een samenscholingsverbod. Klap op de vuurpijl: De Standaard gaf aandacht aan dat berichtje gewoon als bladvulling. Er was nog wat ruimte en die moest dringend opgevuld worden, schrijft de ombudsman.

  Met het uitvaardigen van samenscholingsverboden moet je overigens in een democratisch systeem uiterst voorzichtig omspringen. Het is een maatregel die je niet neemt als het om pietluttigheden gaat.

  16-01-2013 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De procureur en de partijvoorzitter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een aantal uitspraken van de Antwerpse procureur in een uitgebreid interview in de zaterdageditie van De Standaard, zijn Groenvoorzitter Wouter Van Besien in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn reactie kreeg nogal wat aandacht in de pers en op tv.

  Sommige politieke tegenstanders probeerden Van Besien ervan te beschuldigen dat hij geen oog had voor de zgn. 'kleine criminaliteit'. Nochtans had Van Besien er vanaf het begin op gewezen dat zowel de kleine als de grote criminaliteit aangepakt moet worden.
   
  In een debat op tv, citeerde Van Besien  op zijn eigen, wat aarzelende maar authentieke, correcte en  rustige manier uit het interview dat vorige zaterdag in De Standaard verscheen. Zonder agressie, zelfbeklag, gespeelde verontwaardiging of intimidatie wees hij erop dat in het interview de procureur de leefloners en de vreemdelingen met name viseert en dat dergelijke discriminatoire uitspraken niet kunnen voor een procureur.

  In het interview zegt de procureur ook dat de doorsneeburger niet wakker ligt van de grote criminaliteit maar vooral last heeft van overlast en kleine criminaliteit. Dat zal wel grotendeels kloppen maar op die manier ontstaan er een indruk, een perceptie van minimalisering van de grote criminaliteit, bv. de reusachtige drugstrafiek in de Antwerpse haven..Van Besien klaagde ook het lakse optreden van de Antwerpse autoriteiten tegen de gekende, reusachtige diamantfraude aan.  

  Op basis van de tekst van het interview, is m.i. de kritiek van Van Besien en ook van anderen (o.a. juristen) terecht. Als de procureur van mening is dat het interview onvolledig of onjuist weergeeft wat hij verklaard heeft, dan moet hij de journalist en de krant aanpakken en rechtzettingen of aanvullingen eisen.

  15-01-2013 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  14-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.René Stockman: 'De cultuur van de dood grijpt om zich heen'

  Naar aanleiding van het euthanaseren van tweelingbroers, schrijft de heer Stockman, algemene overste van de Broeders van Liefde, een aantal overwegingen, die bijzonder waardevol zijn en naar  naar de kern van de zaak gaan.
   
  Ik geraak er sterker en sterker van overtuigd dat voorstanders van euthanasie onvermijdelijk verstrikt geraken in de ijzeren logica van de (bijna)absoluutheid van het zelfbeschikkingsrecht. Het eindpunt van die logica kan niet anders zijn dan het recht van elke persoon of zijn omgeving om een einde te (laten) maken aan zijn leven en daarbij een beroep te kunnen doen op een door de overheid voorzien en betaald wettelijk en medisch systeem.

  Waarvoor vaak gewaarschuwd werd, nl. het 'hellend vlak', functioneert al volop op een dodende manier: uitbreiding naar alle leeftijdsgroepen, naar alle vormen van lijden of handicaps.

  Kortom: de ultieme banalisering en extreme individualisering van leven en sterven. Bovendien wordt het gecreëerde wettelijk kader meer en meer een lachertje.

  Het is goed dat mensen als Stockman zich inzetten'opdat de cultuur van het leven het blijft halen op de cultuur van de dood'.

  14-01-2013 om 17:34 geschreven door Gust Adriaensen


  13-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verzuiling in Vlaanderen - Een In Memoriam'

  De gerenommeerde socioloog Luc Huyse schrijft dat de verzuiling in Vlaanderen zo goed als dood is.

  Het verwondert me al lange tijd dat wetenschappers, in het bijzonder sociologen, het bijna uitsluitend hebben over 'levensbeschouwelijke' verzuiling. Ook Huyse stelt in zijn artikel dat decennialang het maatschappelijk leven georganiseerd werd op basis van levensbeschouwelijke keuzes maar dat die tijd bijna helemaal achter de rug ligt.
   
  Uiteraard hebben die levensbeschouwingen een belangrijke rol gespeeld. Maar aan de basis van de keuze lag vaak de sociaal-economische situatie van het individu of de familie of de groep. En die vorm van 'verzuiling' is blijven bestaan en door het dalend belang van de levensbeschouwelijke keuze, belangrijker en belangrijker geworden.

  Er is naar mijn mening een groeiende verzuiling. De scheidingslijnen tussen de verschillende sociaal-economische zuilen, manifesteren zich volop in het maatschappelijk leven. Ze zijn te zien in de cultuur, de sport, het onderwijs,de politiek, de vrijetijdsbesteding, de ruimtelijke ordening,de huizenbouw, enz.

  Of is de gettovorming in achterstandswijken en villaverkavelingen geen verzuiling?

  13-01-2013 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  12-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Goede Vrienden,

  De toespraak van Bachar el-Assad, door het westen uitgejouwd, is hier
  een fameuze opkikker geworden. Hierbij enige toelichting mijnerzijds
  Van harte
  P. Daniël

  Zaterdag 5 – vrijdag 11 januari 2013

  Bij de gewone poets van de zaterdag komt er onverwachts een opdracht
  bij voor de fraters in de toren. De deur van de wasmachine, die al een
  zekere leeftijd heeft,  is kapot en kan blijkbaar alleen met een nieuw
  onderdeeltje hersteld worden. En dat onderdeeltje is niet in Qâra te
  krijgen maar in Deir Attieh. Het zal dus even duren vooraleer iemand
  dat voor ons daar gehaald heeft. Met zes mannen, waarvan de
  meerderheid toch wel wekelijks de nodige vuile werkkledij heeft, is de
  wasmachine nagenoeg dagelijks in gebruik. Het zal voor de volgende
  periode dus even handwerk worden, maar daar ga je ook niet van dood.
  En als de zon af en toe wil blijven schijnen kunnen we onze meest
  noodzakelijke kleding wel gedroogd krijgen. Het weer is overigens
  uitzonderlijk zacht. Gelukkig valt er af en toe wel wat regen, zoals
  vandaag.

  De middag beginnen we een uur vroeger dan gewoonlijk aan het gebed
  omdat nu de “koninklijke uren” gezongen worden van het groot feest van
  Epifanie. Het zijn de primen, tertsen, sexten en nonen die samen twee
  uur duren. Er is vandaag om een of andere reden voor het grootste deel
  van de dag geen elektriciteit en zo heeft men nog enige tijd nodig om
  het middagmaal klaar te maken. Om twee uur kunnen we aan tafel.
  s’ Avonds drinken we om 19.00 uur een tas thee en knabbelen daarbij
  enkele gebakken kastanjes, als voorbereiding op het lange vespers met
  eucharistie van Epifanie. Voor de Kopten, Armeniërs en vele anderen is
  het zelfs hun Kerstfeest, zoals we even op tv zien. Om 7.30 u mogen de
  kinderen, zoals gewoonlijk op vrijdagavond, een programma volgen op tv
  van de  Hollywood cartoon Tom en Jerry. Erg grappig. Om kwart over
  acht zingen we de vespers met aansluitend de eucharistie, wat samen
  ongeveer twee uur en een kwartier duurt. Om half elf gaan we naar de
  refter om in de zetels met een bord op onze schoot wat lekkers te
  verorberen en er een tas thee bij te drinken. Om twaalf uur verschijnt
  een taart voor de jarige, het nieuwe jaar.

  De  Openbaring of “Epifanie van Onze Heer en Redder Jezus Christus” is
  hier in het Oosten het eigenlijke grote feest van het verschijnen van
  God in onze wereld (de theofanie): zijn geboorte, de aankondiging aan
  de herders, de ster die aan de wijzen verschijnt, zijn  doop in de
  Jordaan, als begin van zijn openbaar optreden. In de gebedstijden
  komen al deze aspecten uitvoerig in de indrukwekkende  schriftlezingen
  aan bod. Zo waren er in de vespers 15 lezingen, een beetje zoals in de
  Latijnse liturgie  in de paaswake. De laatste is het evangelie en
  daarmee begon de eucharistie. Grote nadruk ligt op Jezus ’doop in de
  Jordaan en de doop van de catechumenen. De diensten hebben ook iets
  van onze Paaswake met de lezingen uit Genesis en Exodus.  In de
  Latijnse liturgie wordt veel nadruk gelegd op Jezus’ openbaring
  tijdens de bruiloft van Cana. In de volksmond spreekt men in het
  westen van het feest van Driekoningen, hoewel het evangelie helemaal
  niets zegt over drie koningen. Het zijn ‘wijzen’ die drie geschenken
  aanbrengen: goud, wierook en mirre.

  Zondag 6 januari 2013.

  ’s Middags vieren we plechtig de eucharistie
  van de zogezegde “Drie Koningen”, want ook nu is abouna Georges, de
  byzantijnse priester uit Qâra niet gekomen.

  ’s Avonds volgen we de lange toespraak van Bashar el-Assad op tv. In
  de prachtige operazaal met meerdere balkons en vele honderden
  toehoorders  in Damascus sprak hij tegen de achtergrond van een
  immense Syrische vlag die van dichtbij gezien, bestond uit de
  pasfoto’s van de gesneuvelden. Vele malen werd zijn  toespraak
  onderbroken door een enthousiast applaus wanneer hij sprak over  de
  volgende thema’s:  de soevereiniteit van Syrië  en de politieke
  oplossing waarover niet onderhandeld kunnen  worden,  voorwaarden door
  het buitenland opgelegd zijn onaanvaardbaar,  de strijd tegen de
  terroristen en hen  die het land van buiten af willen ontwrichten,
  dank aan hen die Syrië steunen, de martelaren die gevallen zijn en  de
  inzet van het leger (mogelijk zijn er 35.000 soldaten gesneuveld!),
  degenen die oprecht  ijveren voor hervormingen in dialoog en
  verzoening in het land, de burgers die helpen de terroristen te
  bestrijden, de Golan die van Syrië blijft, de Palestijnen die in Syrië
  leven en als Syriërs worden erkend. Hij besloot met: wij hebben
  rechten en God is altijd met het recht. Herhaaldelijk verwees hij naar
  het lijden en de droefheid in zovele gezinnen om de dood van geliefden
  en tevens naar de pijn omdat op zovele plaatsen het noodzakelijke nog
  ontbreekt om te leven. Maar de eensgezindheid en volharding in de
  vaderlandsliefde is de balsem in deze wonde.

  Na zijn lange toespraak werd hij door de enthousiaste menigte omstuwd
  die bleef applaudisseren en zijn naam scanderen. Ik zou wel eens
  willen weten welk zogenaamd democratisch land een leider heeft die zo
  open en  oprecht zijn democratische inzet in dergelijke moeilijke
  omstandigheden kan tonen! Hij heeft de vinger op de wonde gelegd. De
  strijd gaat tussen het Syrische volk en terroristen, de slaven die hun
  bevelen krijgen  van het buitenland.  Hij zoekt partners die in
  dialoog willen treden om het land in zijn soevereiniteit te steunen
  met respect voor de constitutie.  Hij heeft de verschillende stappen
  voor een mogelijke politieke oplossing aldus omschreven: eerst een
  akkoord over het ophouden met terroristen geld en wapens te geven en
  de terroristen verwijderen, dan zal het leger  zijn acties ook staken;
   daarna het controleren van de  grenzen om de stroom van terroristen
  tegen te houden, vervolgens een nationale dialoog gebaseerd op de
  soevereiniteit van het land, zonder buitenlandse inmenging, verder
  wordt een groep opgericht die de  nieuwe hervormingen gaat realiseren,
  dan nieuwe verkiezingen voor een nieuw parlement en een nieuwe
  regering, tenslotte zal het land heropgebouwd worden en allen die
  schade geleden hebben geholpen worden. Daarbij zal amnestie gegeven
  worden aan gevangenen die omwille van opstanden zijn opgepakt. Terecht
  zei hij dat Syrië van buiten af geen politieke hulp nodig heeft, maar
  wel dat men ophoudt de terroristen te steunen. Als een zogenaamd
  overgangsregering dient om het land naar ontwrichting of bezetting te
  brengen, hebben we die niet nodig. De Lente is een zeepbel. Het land
  behoort aan hen die het verdedigen en niet aan hen die het
  vernietigen. Alles zal steunen op de wil van het Syrische volk,
  daarom wordt alles onderworpen aan een referendum.

  Door een referendum voorop te stellen heeft Bachar el-Assad drie
  slagen in eens behaald.  Voor Syrië en voor heel de wereld heeft hij
  duidelijk gemaakt dat er aan de soevereiniteit van het land (verworpen
  door het westen en de golfstaten) niet kan getornd worden en dat hij
  de enige wettige leider is, die land en volk kan en zal verdedigen
  tegen de buitenlandse samenzwering. Omdat er verschillende landen
  zullen zijn die bij een referendum zeker gaan beweren dat er bedrog
  gepleegd is, kan hij daarvoor handig de internationale waarnemers en
  troepenmacht uitnodigen, waardoor de terroristen moeten verdreven
  worden. Hiermee maakt hij ook duidelijk dat hij met het volk de agenda
  bepaalt en niemand anders. Zo haalt hij eigenlijk ook heel de agenda
  van het westen overhoop. Laat de westerse media nog maar een tijd hun
  frustraties en ontgoochelingen spuien, samen met de grote meerderheid
  van het Syrische volk zijn wij blij dat de plannen van het westen en
  de golfstaten om Syrië te ontwrichten mislukt zijn.
  Frankrijk (blijft blunderen tegenover Syrië totdat het de
  werkelijkheid zal zien), Saoedi-Arabië (de voornaamste financier  én
  leverancier van (Amerikaanse) wapens aan het terrorisme heel de
  wereldbol rond) en Qatar (de kabouter die even klein als rijk en
  corrupt is) blijven het vertrek van Bachar eisen.  Washington
  (noodgedwongen), Moscou en Damas stemmen in met een vredevolle
  overgang mét Bachar. De Nationale Coalitie, een creatie van Amerika
  met figuren van buiten Syrië, blijft aansturen op de ontwrichting van
  Syrië. Het Vrije Syrische Leger (Free Syrian Army, beter genoemd:
  Fascistisch Salafistisch Leger) heeft zijn slagkracht al lang verloren
  en kan alleen nog iets bereiken met het Front Al Noustra, een radicale
  Al Qaida-cel die zelfs door  de Verenigde Naties op de lijst van
  terroristische organisaties is gezet. En dan zijn ze in het westen
  verwonderd dat Bachar el-Assad kordaat zegt: wij onderhandelen niet
  met deze terroristen!

  Verder wordt ons klooster op het nieuws nog met eer vermeld naar
  aanleiding van drie ambulances die vanwege de Italiaanse regering (de
  carrabinieri) langs het klooster Mar Yakub aan Syrië geschonken zijn.
  Daarvoor had moeder Agnes-Mariam al tijdens de voorbije zomer gezorgd.
  De administratieve regelingen bleven echter aanslepen tot nu toe.  Nu
  verschijnen plots op tv onze ingenieur Zaki en onze  Abdel Massieh
  samen met de minister van gezondheid. Zaki (die op dit ogenblik  met
  zijn gezin in Damascus verblijft, bij zijn moeder die weduwe is) geeft
  een moedige uitleg recht uit zijn hart: hiermee willen we getuigen van
  de liefde van Christus voor alle mensen, die er nood aan hebben. Een
  ambulance zal wellicht in Qâra gestationeerd worden. Men wacht echter
  tot alle terroristen opgeruimd zijn.

  Met de maandag begint het gewone leven weer. De voorbije nacht en
  gans deze dag heeft het gestormd  met slagregen. En er  is flink wat
  regen gevallen, wat altijd een grote weldaad is voor de gewassen hier
  in de woestijn. Dinsdagmorgen is het dan weer volmaakt stil en zien we
  wat de storm allemaal heeft aangericht. Ook de tent op het dak is door
  de wind neergehaald en wordt weer  opgebouwd. Daarna begint er stilaan
  sneeuw te vallen. We moeten er wel bijvoegen dat we tot heden nog geen
  ziektes gehad hebben in de gemeenschap. Ik denk ook dat het eten hier
  eigenlijk heel gezond is, al is naar Belgische smaak niet alles even
  lekker (waar niemand last van heeft dan ik alleen).

  Ondertussen heeft de toespraak van de president vorige zondag zoveel
  deugd gedaan aan de bevolking dat er zowat in heel het land
  manifestaties zijn voor  hem en voor Syrië. De heropbouw van het land
  zal echter pas beginnen of verder gezet worden vanaf het moment dat
  er geen terrorist meer in het land is. Voorlopig verandert er aan ons
  familiaal gevangenisleven dus nog niets. Wachten, zeer voorzicht
  blijven en zeker niet buiten komen.

  Het zachte weer is nu voorbij. Het wintert flink. Terwijl bakken
  sneeuw uit de hemel vallen hebben we op donderdag onze handen vol. Het
  enige plaatsje dat goed verwarmd was,  is ongemerkt in brand geschoten
  en alles binnenin is roetzwart. Gelukkig zonder verdere gevolgen
  (hopelijk), tot heden. Het is voor ons een gelegenheid om mee te
  voelen met de ontelbare Syrische families die veel meer kwijt zijn,
  wier huizen zijn verwoest of in de vlammen opgegaan. Omdat we vandaag
  evenwel een enige kans hebben om even in de sneeuw te ravotten en de
  terroristen nu niet op het terrein zullen komen in deze 40 cm hoge
  sneeuw, gaan we ons na de middag eerst even uitleven.

  Sneeuwballenoorlog voor klein en groot. De boer en de boerin blijven
  wel in de buurt en houden een oogje in het zeil. Vermits het terrein
  erg oneffen is en de putten op gelijke wijze als de wegen besneeuwd
  zijn kunnen er tal van verrassingen verwacht worden, wanneer iemand
  plots een meter of meer in de sneeuw wegzakt. Zo hebben we heel de
  namiddag mekaar flink met sneeuwballen bekogeld, onder een temperatuur
  van -2. Na zowat twee uur was nagenoeg ieder verkleumd van de kou. In
  de refter laten de kinderen hun besneeuwde kleding en schoeisel gewoon
  op de vloer vallen met een waterplas voor de halve refter tot gevolg.
  De kinderen worden direct onder warme dekens in de zetels gelegd en
  blijven verder koest . De volwassenen spelen nog een spel poker
  terwijl er wat warme chocomelk gemaakt wordt en zo is het tijd voor de
  eucharistie.

  Zo werd het avond en morgen, dit was de eerste dag van
  grote sneeuwval.  God zag dat het zeer goed was en wij genoten er van.
  Dank Heer, voor uw schepping, voor de regen en de sneeuw, die niet
  zullen terugkeren voordat zij deze woestijn hebben doordrenkt en
  vruchtbaar gemaakt.

  12-01-2013 om 09:09 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypocrisie en populisme ten top
  Politici van alle partijen rollen over elkaar heen om de dodelijkste slagen toe te brengen aan een 85-jarige vrouw, koningin-weduwe.

  Waarom? Omdat zij van mening (willen) zijn dat de koningin of haar entourage gebruik maakt van fiscale mogelijkheden die de politici zelf gecreëerd hebben, waarvan duizenden Belgen, inclusief deze politici, proberen te profiteren.

  De politieke tafelspringers vinden het zelfs niet nodig te onderzoeken of Fabiola het fonds spijst met haar privévermogen of met dotatiegeld. Nee, zij schreeuwen om ter hardst: 'Koninginnetje moet hangen!', want zij weten: dergelijk gebrul doet het goed bij een belangrijk deel van hun kiesvee.

  Deze verkozenen des volks die onbeschaamd het niveau van hun wedde zelf bepalen, ook al schitteren velen alleen maar door absenteïsme, schermen nu met de ethiek die volgens hen primeert op de wet die ze zelf hebben gemaakt. Maar wanneer bv. geestelijke leiders morele waarden verdedigen, beroepen deze politieke kameleons zich op de wet.
   

  11-01-2013 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zum Kotzen

  In De Standaard van 8 januari verscheen een artikel onder de titel 'De gevaren van seks' van ene Ian Buruma, die volgens een redactionele toevoeging, sinoloog, japanoloog, journalist, publicist en theoloog zou zijn.

  Meneer Buruma grijpt een toespraak van de paus tot de Romeinse Curie aan, waarin Benedictus het huwelijk tussen man en vrouw, de 'sacrale unie van man en vrouw', verdedigt, om de paus aan te vallen om zaken die de kerkleider niet gezegd heeft.

  Het verwarde, vooringenomen en vooral kwaadaardige artikel van Buruma geeft te denken over het intellectuele niveau en de integriteit van deze sinoloog, japanoloog, journalist, publicist en theoloog. Het is natuurlijk meneer Buruma's recht het niet eens te zijn met de standpunten van de paus , maar iemand onderuit schoffelen omdat hij of zij bepaalde dingen niet heeft gezegd of niet heeft verklaard wat in dit geval de heer Buruma graag wilde horen, getuigt van intellectuele oneerlijkheid en van een discussietechniek die zelfs het toogniveau niet haalt.

  Maar het weerzinwekkende is dat deze meneer Buruma het bestaat datgene wat de paus niet gezegd heeft of wat Buruma  daaruit afleidt, linkt aan de beestachtige groepsverkrachting in India. Nog erger is , dat deze sinoloog, japanoloog,journalist, publicist en theoloog, verklaart dat de paus mee schuld heeft aan het barbaarse gedrag van die verkrachters.  Zum Kotzen.

  10-01-2013 om 08:25 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwaarps: de volmaakte inburgeringstaal
  Minister Bourgeois moet eens ophouden die arme migranten een schools Nederlands door de strot te rammen. Die getreiterde drommels worden dan in het echte Vlaamse leven geconfronteerd met een kakofonie van streek- en tussentaaltjes waar ze geen bal van verstaan.

  Nee, de toekomst is aan het Antwaarps. Dat welluidende idioom kan indrukwekkende adelbrieven voorleggen. Antwaarps: de moedertaal van ALLE talen. Antwaarps: de taal die Adam en Eva spraken in de Hof van Eden. Althans dat beweert een 16de eeuwse taalwetenschapper: Johannes Goropius Becanus in zijn Origines Antwerpianae.

  Het overgrote deel van de sinjoren is er nog altijd van overtuigd of voelt gewoonweg -een soort van Antwerpse grondstroom-, dat Becanus het bij het rechte eind had: Antwaarps is de oertaal.
   
  En het moge duidelijk zijn: de toekomst gloort voor het Antwaarps. Ongetwijfeld zal de taalpolitiek van president De Wever erin bestaan het Antwaarps op te leggen als bestuurs- en onderwijstaal en hij zal dit fraaie idioom doen doordringen tot in het kleinste gehucht van ons geliefde regiootje.

  Alle kindertjes op Vlaamse bodem, autochtoon of allochtoon, moeten in staat zijn zonder veel problemen het Antwaarps van de president, daarin blinkt ie echt uit, te verstaan. Pupilletjes die het wagen zullen op de speelplaats te converseren in bv. het Hents of het Geists, of nog restanten laten horen van wat vroeger algemeen Nederlands werd genoemd, zullen als straf minimaal vijftigmaal 'Zet die ploat af, idioowt!' moeten schrijven.

  Een heerlijke, nieuwe taalwereld wacht de echte Vlaming!

  09-01-2013 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen


  08-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inburgeringscursussen Nederlands

  Een artikel van professor Johan Leman, waarin wordt gesteld dat minister Bourgeois te eenzijdig en te sterk focust op inburgeringscursussen Nederlands en te weinig op een breed integratiebeleid, lokt vanuit nationalistische hoek, veel scheldtirades en weinig inhoudelijke reacties uit.

  Een van de redenen waarom Leman niet alle heil verwacht van het aanleren van een 'schools Nederlands', en ik ben van mening dat hij daarin gelijk heeft, is dat het vlotte gebruik van de algemene taal  in Vlaanderen  er echt niet op vooruitgaat maar dat allerlei tussentaaltjes welig tieren. Vele anderstaligen die via de inburgeringscursussen Nederlands een schools Nederlands hebben geleerd, komen in het echte leven in een oerwoud van onverstaanbare idiomen terecht.

  Het is uiteraard enorm belangrijk dat anderstaligen die zich hier vestigen zo goed en zo vlug mogelijk Nederlands leren. Maar is het te verantwoorden dat de taaleisen die gesteld worden aan vaak laaggeschoolde, berooide, vervolgde arme sloebers, steeds maar strenger worden, terwijl aan migranten vanuit de EU (dikwijls hooggeschoold, welstellend), buitenlandse topmensen uit industrie en zakenwereld, Franse miljardairs op de vlucht voor de rijkentaks,  Indische en andere allochtone diamanthandelaars die in hun immense villa's in de Antwerpse rand resideren, enz. , die taaleisen helemaal niet gesteld worden.

  Er moet eens een serieuze poging gedaan worden om de taalkennis van die geprivilegieerde anderstalige inwijkelingen te checken.

  En ook heel wat van onze Vlaamse toppolitici zouden er baat bij vinden een cursus 'behoorlijk Nederlands' te volgen.

  08-01-2013 om 18:11 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een half uur van rust, bezinning, gebed

   

  De avonddienst in de norbertijnenabdij van Postel

  Het geklep van het klokje. Het sfeervol verlichte romaanse abdijkerkje.  Wisselend aantal aanwezigen. Mensen van weerskanten de grens. Tijdens de blokperiodes studenten uit heel het Vlaamse land. Vanaf april geregeld Nederlandse pelgrims, op de Via Monastica op weg naar Santiago de Compostela.


  Stipt 18 uur : de ruisende stoet der  norbertijnen in hun wijde winterpijen. De diepe buiging, twee aan twee, voor het altaar. Het gestommel bij het plaatsnemen in het gestoelte.

   

  De voorzanger heft de hymne aan, begeleid door zachte orgelmuziek. Het rustgevende psalmodiëren. De lezing uit eeuwenoude teksten van kerkvaders en heilige priesters. De stilte nadien. Het magnificat . De voorbeden. De namen van de confraters die sinds de stichting in de 12de eeuw op dezelfde dag gestorven zijn.

   

  Het zegenlied en de zegen. Het convent richt zich naar het Mariabeeld, zingt het Marialied. Ga in vrede.

   

  De diepe buiging voor het altaar. De stoet verdwijnt in de lange kloostergangen.

   

  Het is net geen 18.30 uur wanneer we de kerk verlaten.

   

  De avonddienst in al zijn eenvoud: telkens opnieuw een deugddoende geestelijke ervaring.

  05-01-2013 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië
  Goede Vrienden,

  Hierbij enkele flitsen over onze overgang van 12 naar 13, helaas
  voorlopig  nog in volle oorlogstijd.

  Van harte
  P. Daniël

  Oudejaarsdag 2012 – Vrijdag 4 januari 2013

  Vandaag op oudejaarsdag houden we een ‘vastendag’.  ’s Middags wordt
  er thee geschonken met  droog brood, terwijl er wat warme rijst is
  voor de kinderen en voor hen die het willen. Behalve de kinderen is er
  echter niemand die iets anders neemt. Er is trouwens deze dagen ook
  niet hard gewerkt. Ondertussen wordt de dagorde voor de namiddag en
  avond afgesproken. Tussendoor horen we in de vroege namiddag nog
  enkele ontploffingen, vrij dicht in de buurt. Het geeft geen aangenaam
  gevoel. Het is zeker niet de vreugde van vuurwerk,  maar toch is
  niemand echt ongerust. We menen aan meerdere tekens te merken dat  de
  oorlog samen met het jaar echt op zijn einde loopt. Hopen en bidden
  dat het ook zo is, al zal 2012 vlugger verdwenen zijn dan de massa’s
  terroristen.

  ’s Avonds zingen we plechtig de vespers van de vooravond van 1
  januari. Daarna hebben we in de zetels van de refter gezellig een tas
  thee gedronken met brood en een kaasschotel, die uit Libanon veilig
  tot  ons gekomen is. Om half twaalf hebben we dan de eucharistie
  gevierd  van 31 december. We waren maar goed begonnen toen het twaalf
  uur was. Het is dan de gewoonte blijkbaar dat alle bellen  en klokken
  beginnen te klinken. Om half twee hebben we in het atrium elkaar een
  gelukkig nieuwjaar gewenst met een glaasje zelf gemaakte wijn. Het was
  een gezellige bedoening maar mijn  kaars was echt uit en ik ben rond
  twee uur gaan slapen.

  Nieuwjaar 2013.

  Om 13.00 u  hebben we plechtig de eucharistie van de
  Moeder Gods gevierd en tegelijk de dag van de vrede! Het was drie uur
  vooraleer we konden beginnen aan het middagmaal, dat  deze keer
  helemaal en met veel liefde door een van de torenbewoners was klaar
  gemaakt. We hebben lekker gegeten. Er waren ondertussen twintig
  briefomslagen klaar gemaakt en daarin zat telkens een intentie om voor
  te bidden, een heilige om dit jaar beter te leren kennen en een
  Bijbeltekst.  Deze briefomslagen werden op een schotel rondgedragen en
  ieder kon er eentje nemen. En ’s avonds hebben we nu eens genoten van
  de tv. Eerst was er een orthodoxe dienst in een prachtige en
  goedgevulde kerk van Damascus met een bemoedigende preek van de
  orthodoxe patriarch. De wensen van de mensen die daarna luk raak
  werden geïnterviewd deden  ook deugd. Allen getuigden van dezelfde
  hoop op een herstel, een verzoening, een vrede. Dan zagen we een wake
  van moslims en christenen met lichtjes voor een moskee in Aleppo, die
  eveneens hun hoop en vertrouwen uitspraken op een herstel van de rust
  en de vrede tussen alle Syriërs, onafhankelijk van hun geloof. Er werd
  ook een bezoek getoond van een legergeneraal met enkele hoge
  verantwoordelijken aan gewonde soldaten in een ziekenhuis. Ik kan niet
  aannemen dat die soldaten toneel speelden wanneer ze zeiden bereid te
  zijn  terug in dienst te gaan, zo vlug ze genezen zijn,  om het land
  en de bevolking definitief  te bevrijden van terroristen. Tenslotte
  was er een groep mensen die van Turkije eisen dat ze er voor zorgen
  dat de gekidnapte mensen die daar in hun kampen worden vastgehouden
  vrij gelaten worden, zo niet  leggen ze klacht neer tegen de Turkse
  staat. Daarbij werden Turken op straat geïnterviewd die zeiden dat ze
  niet akkoord gaan met de politiek van hun land door zovele terroristen
  te herbergen en te  steunen Daar bzevindt zich ook het militaire
  hoofdkwartier van de Nato met zijn acties tegen Syrië!) Hierdoor
  geraakt  trouwens Turkije zelf steeds meer verlamd.

  In Irak schijnen
  vele honderden doden gevallen te zijn tijdens de nieuwjaarsnacht.
  Zoals in zovele andere landen is het daar gelukt de interconfessionele
  strijd blijvend aan te wakkeren. Ondertussen hebben jihadisten het
  Franse lyceum in Aleppo met de grond gelijk gemaakt omdat ze voelen
  dat ze  niet meer gesteund worden door Frankrijk, een van de grote
  aanstokers v an het terrorisme. En dat lyceum was een echt Frans
  statussymbool.  betekent dat terroristen de volgende weken tot alles
  in staat zijn. Ondertussen blijkt het leger nu wel echt en voor goed
  in actie  te komen. In heel het land zijn  grondige zuiveringen
  begonnen van de haarden van de terroristen. Daarbij werden niet alleen
  grote aantallen terroristen gedood maar ook grote hoeveelheden  wapens
  en communicatiemiddelen buit ge maakt.

  Naast ons klooster staan de hoge pylonen van de trans-Syrische
  hoogspanning, van Jordanië naar Turkije. Een van die pylonen juist
  achter de muur van ons terrein is door het leger  geraakt. Vanuit mijn
  kamer kan ik een hoop verwrongen ijzer zien liggen. Dat heeft op onze
  elektriciteit gelukkig geen effect.  Toch was er geen elektriciteit in
  de nacht van 3 op 4 januari. Nu is ze weer hersteld, hoewel de
  onderbrekingen ook verder gaan.

  Sinds enkele dagen is men samen de amandelnoten aan het kapot slaan.
  Ondertussen komen de kinderen naast je zitten om hulp te vragen bij
  hun huiswerk Frans of Engels. Zo samen werken is wel gezellig en het
  gaat vooruit.

  We hadden jullie graag een filmpje bezorgd waarin op humoristische en
  nogal originele wijze het leven hier nu getoond wordt. Het was al voor
  Kerstmis klaar. Helaas is het internet hier nu niet sterk genoeg. Onze
  jonge moslim uit Damascus is het komen halen en probeert het daar,
  maar hij laat weten dat daar nu ook allerlei moeilijkheden zijn om
  zulk een groot bestand op internet te krijgen. Hopelijk lukt het een
  van deze dagen toch.
  In ieder geval mag je nog iets verwachten.

  05-01-2013 om 09:59 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!