NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbeldag met Chanan van Es

  VIERDE BIJBELDAG 25 mei 2013XML:NAMESPACE PREFIX = O />

  In ‘De Mantel’ Markt 8 2470 Retie

  Welkom vanaf 9:30, aanvang 10:00, sluiting 16:30

  Onderricht door Chanan van Es

   

  Shalom!

   

  We zijn dankbaar, dat wij u mogen uitnodigen voor de vierde Bijbeldag.

  Voor velen inmiddels een bekend en prachtig concept, voor u misschien iets nieuws.

   

  THEMA:

   

  XML:NAMESPACE PREFIX = V />

   

  WAT PINKSTEREN HEEFT TEWEEGGEBRACHT

   

  U reist als het ware mee met de apostelen,

  die de getuigen van Yeshua Ha-Mashiach  moesten zijn,

  te beginnen in Jeruzalem, en in Judea en Samaria,

  tot het uiterste van het land.

   

   

   

   

  Chanan van Es, een Jood die gelooft in Yeshua, de Zoon van G”d, zal op deze dag met u Bijbellezen en u meenemen op een ontdekkingstocht, zodat u kunt genieten van de prachtige vergezichten en diepe inzichten die de Heilige Schrift in zich bergt.

   

  Wat is dat geweest, de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem (Hand. 2)? Waarom ontvingen de gelovigen in  Samaria de Heilige Geest (Hand. 8)?  Wat gebeurde er toen Cornelius in Caesarea aan de Middellandse Zee tot geloof kwam (Hand. 10)? Waarom was er spoedoverleg van de apostelen (Hand. 15)? Hoe kwam Lydia de Purperverkoopster tot geloof (Hand. 16)? Waarom vroeg Paulus aan de gelovigen in Efeze: “Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof kwamen?” (Hand. 19)?

   

  Kom, ga mee op deze reis door Handelingen en door de tijd van de apostelen. Zie, hoe trouw en machtig de verrezen en opgevaren Heer, Yeshua Ha-Mashiach, werkt vanuit de hemel!

   

  Dagindeling  אע״ה

  09:30 Inloop

  10:00 Opening met zang en gebed

  10:15 Onderricht door Chanan

  12:00 Middagpauze: Israëlische lunch

  13:30 Opening met zang en gebed

  13:45 Vragenuurtje

  14:45 Pauze

  15:15 Prediking door Chanan

  16:30 Sluiting en afscheid

   

  Er worden prachtige Joodse liederen gezongen, we bidden samen, u hebt ook ruim gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de middagpauze wordt u getrakteerd op een echte Israëlische lunch!

   

  Deelname is kosteloos. Wel zal er een collecte worden gehouden om het werk van ‘Beth-Ezra Bible-Experience’ te steunen. Vooral wordt daarbij uw gebed gevraagd: dat er meer en meer ruimte mag zijn voor het lezen en ervaren van de Bijbel.

   

  Laat u alstublieft vóór 22 mei weten of u van plan bent om deel te nemen aan deze Bijbeldag.  We hebben graag een indicatie van het aantal deelnemers.

   

  U mag mailen of bellen naar:

   

               Chanan en Yahli van Es, jochanan@live.be, 014-707226 of 0499-606565

              

  19-05-2013 om 22:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Euthanasie en het sociale weefsel' (1)
  Op 6 maart 2013 gaf de Bisschoppenconferentie van België een uitgebreide verklaring omtrent euthanasie in het licht. Het belangrijke document kreeg weinig aandacht in de media.
  ---------------------------------------------------

  Bisschoppenconferentie van België

  Euthanasie en het sociale weefsel

  We zijn bezorgd omdat ons land de mogelijkheid oveweegt om de euthanasiewet van 2002 uit te breiden tot minderjarigen en dementerenden.

  Euthanasie uit het strafrecht
  ------------------------------------

  Sinds de wet van 2002 is het mogelijk dat een patiënt door euthanasie een einde kan stellen aan zijn lijden zonder dat dit strafbaar is. Deze wet kwam heel redelijk over want door een wettelijk kader vast te leggen, werd de strijd aangegaan tegen clandestiene vormen van euthanasie. De wet werd ook als heel menselijk voorgesteld, want eindelijk kon een zieke op zijn vraag waardig sterven enwerd de geneesheer die hem hierbij wilde helpen niet meer bestraft. Wij hebben toen onze diepe bezorgdheid al uitgesproken. Volgens ons heeft elke vrije daad, en dus ook de instemming met de daad die de dood tot gevolg heeft, een enorm grote impact -op de persoon zelf en op de anderen.
  Intussen weten we uit ervaring dat de toepassing van de euthanasiewetgeving niet zo gemakkelijk binnen de vastgelegde grenzen te houden is. Wie bepaalt wat ondragelijk lijden is? Is het anticiperen op lijden of levensmoeheid die ons kunnen overkomenvoldoende om euthanasie te rechtvaardigen? We willen niet in detail ingaan op alle lacunes die aan het licht zijn gekomen. Met dit schrijven willen we vooral aantonen dat we ons verzetten tegen een mogelijke uitbreiding van de depenalisering van euthanasie.

  19-05-2013 om 08:06 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rik Torfs, rector-magnificus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan de heer Rik Torfs, rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Leuven.

  Mijnheer de rector,

  Enkele weken geleden verliet u de politieke arena, de jungle van de macht, het adderkluwen van partijen en strekkingen, de wereld van, zoals u zelf schreef, de schijn.

  Terug naar uw eerste en echte liefde: de universiteit. Evenwel niet om de faculteit Kerkelijk Recht een nieuwe boost te geven, helaas. Nee, u keerde terug naar uw geliefde Alma Mater om er de baas te spelen, om Rector-Magnificus te worden. Dat is u vandaag ook gelukt.

  Maar meneer de rector, ik ben bekommerd om u. Hebt u zich niet uit het ene moeras bevrijd om wellicht in een ander weg te zinken. Van moeras naar drijfzand. Van de jungle naar het adderkluwen. Van de achterkamertjes van de politieke macht naar de machtscenakels van de KUL.

  Verdrink niet, geacht rector. Verstik niet getalenteerde Turnhoutenaar. Laat de twinkeling in uw ogen, die duidelijk maakt dat u alles en iedereen, zelfs God, doorhebt, niet verdoffen. Laat het bijten op uw tong geen gewoonte worden. Want is er niet meer kans, zachte, ironische revolutionair, dat de academische vrijheid als rector beperkter zal blijken te zijn dan uw freedom of speech als senator?

  Ach, ach. Onthou ons toch niet uw schitterende, geestrijke- en verstandlavende schrijfsels, waarin u in de toekomst ook de universitaire en academische wereld op een subtiele wijze over de hekel haalt, net zoals u dat met veel verve deed met de politieke clubs.

  Laat u niet muilkorven door de universitaire curie, rector-magnificus! Bonne chance!

  17-05-2013 om 22:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië

   

  Vrijdag 10 – vrijdag 17 mei 2013

  Terwijl wij trachten ons leven met zijn  dagelijkse zorgen en verrassingen in eenvoud verder te zetten, merken we dat onze gewapende geburen rondom ons zenuwachtiger worden. Voor ons is het een reden om extra waakzaam te zijn. Regelmatig horen we zware beschietingen en ontploffingen, niet ver van ons. In heel het land is het leger duidelijk aan de winnende hand en een betrekkelijke veiligheid wordt in steeds meer plaatsen hersteld. Hier helaas nog niet. Deze geleidelijke druk vanuit het leger maakt gewapende groepen juist zo gevaarlijk. Vorige dinsdag hebben 4 UNO-waarnemers terroristen betrapt op het gebruik van het sarin-gas in de zone Jumble (Daraa), wat de terroristen razend maakte.

  Tijdens deze noveen  van Pinksteren, “de moeder van alle novenen”, bidden we de dienst voor de vrede speciaal na de vespers. In de misviering van deze vrijdag kunnen we fier en uitvoerig vertellen over onze “grootste Belg”: pater Damiaan, die we vandaag vieren.

  Zaterdag  houden we samen met andere christenen een dag van gebed en vasten voor de vrede in Syrië. De meesten gebruiken ’s morgens niets, drinken ‘s middags alleen een tas thee en eten droog brood (falaffel), en ’s avonds  een eenvoudige soort broodsoep. Alle christelijke kerken van Syrië hadden tot deze Wereldgebedsdag opgeroepen met de titel: “Het gebed van een gebroken hart”.

  Deze zevende paaszondag worden hier de  vaders van het concilie van  Nicea in 325 herdacht. De breed verspreidde ketterij van Arius werd veroordeeld en Jezus werd erkend als in godheid gelijk aan de Vader. De wezensgelijkheid van Vader, Zoon  en Geest is sindsdien in onze geloofsbelijdenis doorgegeven van geslacht op geslacht. Vandaag worden niet zozeer deze 318 concilievaders gevierd maar wel de grootheid en zuiverheid van het geloof in de Drie-ene God.

  Zondag is een echte vrije dag. ’s Middags vieren we plechtig de eucharistie en daarna worden plastieken tafels geplaatst en gedekt in het atrium voor het middagmaal. Voor de rest is zowat iedereen heel de dag vrij. Sommigen gaan ergens in de zon of de schaduw wat extra bijbel lezen of een ander boek, of hun was ophangen… De zuster van de muziek zingt met de kinderen en vrijwilligers de ziel uit haar lijf in het gelegenheidskoortje op de grote koer.  En natuurlijk is er wat hulp nodig om een goede maaltijd klaar te maken. Rondom ons gaat het leven wel verder. De moslims die ons helpen bij de bewerking van het terrein houden een gewone werkdag en als die hulp nodig hebben krijgen ze die ook. En onze schildwachten blijven waken, ook tijdens de eucharistieviering. Omdat we in de pinksternoveen zijn, bidden we ook deze avond de extra gebedsdienst voor de vrede.

  Maandag 13 mei, feestdag van O.L.Vrouw van Fatima. Tijdens het middageten kijken we op tv naar  de grootse jubileumviering van de verschijningen van Onze Liever Vrouw te Fatima en vieren pas ’s avonds de eucharistie, waarbij we ook onszelf, onze gemeenschap en Syrië toewijden aan O.L.Vrouw van Fatima. We bidden vooral voor Qousseir.

  Er valt regen! De voorbije jaren is er nauwelijks regen gevallen. De boeren en de ouderen vertelden echter, toen wij  hier toekwamen, dat er dertig jaar geleden veel regen viel. En deze week hebben we om de twee dagen een flinke regenbui gehad, zoveel als anders in een heel jaar.  Een weldaad voor de fruitbomen, de groenten en de kruiden. Laat de woestijn maar bloeien.

  Woensdag hebben onze politici een “actualiteitsdebat” gehouden in de commissie voor buitenlandse betrekkingen over de situatie in het Midden Oosten. Af en toe valt er een zinvolle opmerking te horen, maar in de hoofden van onze politici leeft nog te zeer het sprookjesverhaal over Syrië, alsof het een strijd is tussen een baarlijke duivel van president en regering die door booswichten als Rusland en anderen geholpen wordt en de bevrijders van de oppositie. Kortom, het is veelal precies het tegenovergestelde van de werkelijkheid zoals ik getracht heb te schetsen. Ze dromen nog altijd van een post-Assad tijdperk en hebben ook geen enkel besef van het feit dat de ontwrichting van Syrië een samenzwering is van buiten af omwille van de immense belangen voor degenen die hier in dit strategisch uiterst belangrijke en energierijke land de macht kunnen grijpen. Jammer. Ik ben benieuwd hoe ze over enkele maanden of over een jaar hun bocht gaan moeten nemen.

  In Qousseir (voorstad van Homs) wordt een beslissende slag voorbereid. .(vanaf zondag al).  Omdat verschillenden van ons afkomstig zijn van Qousseir wordt de evolutie daar nauwkeurig bijgehouden. Hun ouderlijke huizen zijn al grondig geplunderd en vernield. Geliefden zijn vermoord. De Israëlische raid vorige week was bedoeld als startsein voor terroristen om op verschillende plaatsen toe te slaan en de Syrische regering ten val te brengen, wat door het leger succesvol werd verhinderd. De val van Syrië was al lang voorzien voor “binnenkort”, dan voor “deze week”, dan voor “deze maand” en zo twee jaar lang. Homs was zogenaamd gevallen, dan Damascus, dan Aleppo en andere steden. Aan het “Vrije Syrische Leger” werden tienduizenden ‘djihadisten’ toegevoegd. De Zionistische-Amerikaanse strategen, geholpen door Europa en vooral de wahabitische golfstaten, probeerden tactiek na tactiek, met een stroom van  wapens en financiële middelen en bovendien gesteund door een nooit eerder geziene mediamanipulatie. Resultaat: de ene mislukking na de andere. De terroristen vechten als gewonde dieren, maar blijven schitteren als een uitgedoofde ster.  Ze worden nu met 5000, vooral buitenlanders,  ingezet in Quosseir, het knooppunt van het land. Van hieruit hopen de Zionistische- Amerikaanse heersers en hun bondgenoten de doodsklok te kunnen luiden,  het hele land te overheersen en de regering eindelijk ten val te brengen. De  fanatiekste, extremistische  moslimstrijders worden nu koortsachtig geholpen door het zionistische Israël, dat steeds meer zijn waar gelaat toont.

  Toch hebben ze buiten de waard gerekend. Ondanks de moorden en verwoestingen blijft de meerderheid van de Syriërs in eenheid achter hun regering en hun land staan. (Nu zegt zelfs een CIA rapport dat al Assad 75% van de stemmen zal halen in 2014 als hij zich als presidentskandidaat aandient. Hoe kunnen ze het weten? Hebben hun doodseskaders hier even sociaal onderzoek gedaan?) De Syriërs hebben vooral geduld, dat sterker zal zijn dan het geweld. Wij bidden, hopen en verwachten dat het leger ook hier uiteindelijk de orde en veiligheid zal kunnen herstellen. Syrië, het enige bolwerk tegen de islamdictatuur en een bolwerk tegen het westers imperialisme  zal, hopen wij,  zijn aanvallers te schande zetten. De waarheid zal openbaar worden. John Kerry, die rustig zegt dat de man (de Syrische president), die “de oorzaak is van alle leed in Syrië” niet kan aanblijven, zal de tweede prijs krijgen van “Huichelarij Zonder Grenzen”. De eerste prijs is al toegekend aan zijn voorgangster Hillary, die na het veto van Rusland met de grootste verontwaardiging uitriep dat Rusland alleen aan eigen belangen denkt, terwijl zij ijveren voor de vrijheid van het Syrische volk! Het zal vlug blijken dat de echte terroristen degenen zijn die beweerden het terrorisme te bestrijden. De zionisten van Amerika en Israël zullen hun droom van wereldoverheersing in rook zien opgaan. In Israël zal er ruimte komen voor de rijkdom van het authentieke joodse geloof, zoals die van de Haredim die zich heftig verzetten tegen de militarisering, de onderdrukking en het geweld vawege de huidige politiek. Zij willen geen aardse, tot de tanden toe bewapende zuivere joodse staat, zij willen in vrede samen leven met allen, ook met Palestijnen en Iran. Ze hebben de Bijbelse boodschap en de roeping van Israël beter begrepen dan de huidige  Israëlische vechtjassen. Wij houden heel bijzonder van Israël en het joodse volk, waaruit Jezus Christus, hun en onze Messias is voortgekomen. Wij beseffen ook onze schuld, als christenen, omdat we eeuwen lang de blijvende en onvoltooide uitverkiezing van dit uitverkoren Godsvolk niet hebben begrepen en erkend. Wij kunnen evenwel niet aanvaarden dat de rijkdom van dit joodse geloof en leven nu geheel overschaduwd wordt door de huidige goddeloze zionistische politiek. We stellen onze hoop op het groeiend aantal messiasbelijdende Joden, zowel in Israël als in heel de wereld. Ook het huidige aardse Israël heeft een grondige bekering nodig, evenzeer als dit het geval was, volgens de profeten en Jezus zelf,  doorheen gans zijn geschiedenis. Aan ‘Israël’, het uitverkoren volk heeft God de kostbare schat van zijn openbaring toevertrouwd en deze is niet politiek manipuleerbaar.  Wanneer Syrië stand houdt tegen de westerse wereldoverheersing en tegen de islamdictatuur  zal er in ieder geval een geheel  nieuwe wind waaien in de betrekkingen tussen de volkeren van de wereldfamilie, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe gevaren.

  Er zijn al geopolitieke grondverschuivingen bezig. Zopas is John Kerry (VS) op bezoek geweest bij Poutin en heeft zich (uiterlijk) moeten neerleggen  bij een politieke oplossing. De volgende dag kwam David Cameron (Engeland) bij Poutin op bezoek en woensdag  nam Netanyahu (Israël) holder de bolder het vliegtuig richting Moscou. Normaal passeert hij eerst langs Washington en gaat achteraf nog verslag uitbrengen ook. Deze keer niets daarvan, cool. Netanayhu komt Poutin smeken geen lange afstandsraketten ( S 300, reikwijdte 200 km) te leveren aan Syrië. En Moscou blijft rustig zijn zelfde standpunt vanaf het begin consequent opleggen: Syrië is een soeverein land, de beslissing over regering en president komt alleen het Syrische volk toe, het  inzetten en bewapenen van terroristen in Syrië is tegen alle internationale regels en wij voeren onze gesloten akkoorden met Syrië gewoon verder uit volgens de internationale regels. Ondertussen heeft Saoedi-Arabië al contact genomen met zijn grote rivaal Iran, tot ergernis van de VS. Verder heeft Rusland een permanente autonome vloot geïnstalleerd in de Middellandse Zee en heeft tevens een sterkere samenwerking met Hesbollah en Iran gesloten om de stabiliteit in Syrië te verzekeren. En dinsdag kondigde Hayyan Salmane, de Syrische adjunct-minister van economie en buitenlandse handel in Damascus aan dat er een verregaand samenwerkingsakkoord gesloten is tussen Syrië-Rusland-Wit-Rusland en Kazakhstan.

  Inmiddels groeit de onrust in Turkije, vooral na de dubbele aanslag vorige zaterdag in Reyhanli (Turkije, noodgrens van Syrië), met 50 doden, 155 gewonden, en een enorme ravage van verschillende voertuigen, honderden winkels, gebouwen en appartementen.  Turkije beschuldigde onmiddellijk Damascus en als Syrië inderdaad Turkije  zou aangevallen hebben, was alles klaar voor een gezamenlijke interventie van VS-Europa in Syrië. Maar ook deze truc werkte weer niet. Damascus heeft bij monde van de minister van informatie Omrame al-Zohbi aangeboden om gezamenlijk een transparant onderzoek te voeren omdat het Syrische en het Turkse volk recht hebben op de waarheid, wat  Erdogan met bombastische beschuldigingen afwijst. Erdogan is tenslotte de beheerder van de grootste gevangenis ter wereld voor journalisten en mensen die de vrije meningsuiting voorstaan.  De Turkse bevolking aan de noordgrens met Syrië weet echter wel beter. Ze zijn  de steun van hun land aan de terroristen en de oorlog tegen Syrië grondig beu. Heel de streek van Hatay is vol met terroristen en vluchtelingen. Meteen hebben ze al geantwoord met massale protestbetogingen tegen Erdogan. En Erdogan zelf had geen tijd om de getroffen streek en de massa slachtoffers te bezoeken. Hij moest dringend naar Washington, op de (Turkse?) koffie met Obama. De landen die Syrië ontwrichten krijgen hun terrorisme als een boemerang terug.

  En Frankrijk is al bezig met een soort Tweede Franse Revolutie, mede onder impuls van katholieken zonder complexen. Echt leuk. Het zijn jongeren die durven bidden en knielen voor het Allerheiligste Sacrament, toegewijd zijn aan de Maagd Maria en de Kerk, en ondubbelzinnig achter de paus staan om de waardigheid te verdedigen van de mens, van iedere mens en van heel de mens. Daarom verwerpen deze jongeren openlijk de huidige doodscultuur, zeggen krachtig  ‘neen’ aan een regering met abortus, euthanasie, mensonwaardige manipulaties met het menselijk leven, een contraceptieve roes en zogenaamde homohuwelijken. Zij verdedigen het gezin en de kinderen, die recht hebben op een vader en een moeder. Wil je ze ontmoeten?  Trek op 26 mei naar Parijs, dan zal je zien hoe ze met hun vreedzame “manifestatie voor allen” de Franse hoofdstad overspoelen in een niet eerder geziene mensenstroom. Een dergelijke “sociale tsunami” begint eveneens in andere landen te broeien. Zo iets heeft ook ons Belgen landje nodig. Een goed begin is wellicht al het nationaal congres van de VCD (Vrije Christen Democraten) van 25 mei (Karel de Grotelaan 37, 2e verd., Brussel, van 10.00 u tot 16.00 u; info@vcd-vl.be). Zij streven naar een maatschappij op waarachtige christelijke fundamenten, die uiteindelijk de universele menselijke waarden zijn van liefde in waarheid.

  In onze gemeenschap houden we o.a een grondige lezing van de Apocalyps. Het is soms alsof we bepaalde delen opnieuw zelf beleven. In het naburige dorp Nebek is een kleine tunnel onder  de hoofdweg, waarlangs men een andere richting kan  kiezen, onder andere naar Qâra. Zo dikwijls hebben we vroeger die tunnel genomen. Deze week hebben terroristen die kleine tunnel vol springstof gestopt en laten ontploffen juist als er een konvooi van het leger passeerde. We mogen verwachten dat hierop een passende reactie zal volgen. Het leger heeft duidelijk over heel het land steeds meer de overhand op de rebellen en is geleidelijk de veiligheid aan het herstellen, maar…helaas is die veiligheid ons hier en nu nog niet gegeven.

  17-05-2013 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een mens is niet wat hij consumeert'
  Paus Franciscus:

  'De wereldwijde financiële crisis vloeit voort uit ideologieën die de absolute autonomie van markten en financiële speculatie voorstaan, en dus het recht op controle aan de staten ontzeggen, die zelf belast zijn met de zorg voor het algemeen belang. Een nieuwe, onzichtbare en soms virtuele, tirannie wordt tot stand gebracht, die eenzijdig en onherstelbaar, haar eigen wetten en regels oplegt.

  16-05-2013 om 18:53 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
  Het laatste twitterberichtje van paus Franciscus luidt als volgt:

  'Het is God die het leven geeft. Laat ons het leven respecteren en liefhebben. In het bijzonder het kwetsbare leven in de schoot van de moeder.'

  15-05-2013 om 18:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pinksterverklaring 2013 OKRA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Pinksterverklaring 2013 van OKRA

   

  'De tijd is rijp om de stem van OKRA te laten horen in het

  debat over de toekomst van de plaatselijke

  kerkgemeenschappen.'

   

  In de zgn. Pinksterverklaring 2013, formuleert OKRA, de christelijke ouderenbeweging, haar standpunt omtrent de toekomst van de plaatselijke kerkgemeenschappen, zeg maar de parochies. Samengevat komen  het standpunt en de houding van OKRA hierop neer:


  OKRA betreurt de huidige herschikkingen

  in de Kerk omdat

  ze de plaatselijke verankering

  en de nabije dienstverlening

  van de Kerk aantasten. Daardoor

  valt het vitale leven in de

  plaatselijke gemeenschappen

  stil. Uitgerekend minder mobiele,

  zieke en oudere mensen

  komen in de kou te staan;

  OKRA betreurt de blijvende

  weigering van vernieuwingen

  van het priesterambt en het leiderschap

  in de Kerk. Deze vernieuwingen

  garanderen net wel

  een goede begeleiding van de

  plaatselijke geloofsgemeenschappen

  en christelijke organisaties

  en bewegingen. OKRA

  vraagt om daar werk van te

  maken. De nieuwe paus zou

  daar een prioriteit van moeten

  maken;

  OKRA wil verder gaan met het

  laten doorgroeien van leken

  - vrijwilligers en beroepskrachten

  - in dienst van zingeving en

  geloofsbegeleiding.

   

  Het is m.i. een belangrijke verklaring en de aandacht voor de plaatselijke verankering, de verbreding van de toegang tot het ambt, de versterking van de participatie van leken en van hun vorming, steun ik ten volle. Tegelijk zou OKRA een lans mogen breken voor een minder verkrampte houding die in brede bevolkingslagen heerst ten aanzien van de religieuze roeping. Wat meer is, OKRA kan meehelpen om een klimaat van goodwill en waardering te creëren, dat een steun en bevestiging kan zijn voor de huidige religieuzen, en waaruit nieuwe seculiere en reguliere roepingen voortvloeien. Een religie, een kerkgemeenschap heeft ze allemaal broodnodig: geëngageerde leken, kloosterlingen, priesters.

   

  Volgens mij zou er in dergelijke 'verklaring', zeker ook aandacht mogen zijn voor de taak en de invulling daarvan die de OKRA-leden op zich zouden kunnen/moeten nemen, wat de werking van de parochies betreft. Het is wel goed in dergelijke verklaring te ijveren voor de instandhouding van de plaatselijke kerkgemeenschap maar het geeft te denken dat ook het overgrote deel van de OKRA-leden niet meer pratikeert.

   

  Op de OKRA-leden rust in het bijzonder de opdracht om mee te zorgen voor de geloofsoverdracht naar de kinderen en zeker ook naar de kleinkinderen. Ook daarvoor zou in de ‘pinksterverklaring’ aandacht moeten zijn.  Hoe machteloos velen zich daarbij ook voelen en hoe resultaatloos de oprechte pogingen vaak ook zijn, het zal nochtans grotendeels van de huidige grootouders afhangen of er in de toekomst in ons land of onze regio nog geloofs-/kerkgemeenschappen zullen leven.

   

   Misschien moet OKRA de eerstvolgende weken ook zeer aandachtig luisteren naar de accenten die paus Franciscus legt (of al gelegd heeft) en de eventuele beleidsbeslissingen die hij neemt, beoordelen. Ik ben ervan overtuigd dat met Franciscus er een nieuwe wind door de Kerk zal waaien.

   

  Het is voor OKRA hoe dan ook interessant daarop op de passende manier in te pikken. En het niet bij deze ‘pinksterverklaring van de top’ te laten. Ook aan de basis moet OKRA zich profileren als een zelfbewuste christelijke beweging.

   

  15-05-2013 om 08:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Nakende politieke ontgoocheling'
  Socioloog Luc Huyse:

  'In een land als het onze is elke politicus een moderne Gulliver -op honderd en één punten ingesnoerd door wat hier en vooral elders in de wereld gebeurt. In dat licht gezien is een slogan als 'De kracht van verandering' gedoemd om na verloop van tijd als 'de moeder van alle gebroken beloftes' onthouden te worden.'

  15-05-2013 om 06:56 geschreven door Gust Adriaensen


  14-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lentehaiku
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij de vijverrand
  gehurkt gekwaak beluisterd.
  Dan plotse stilte.

  14-05-2013 om 22:00 geschreven door Gust Adriaensen


  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige pater Damiaan: vergeten?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Was de beroemde scheurkalender 'De Druivelaar' niet geweest, ik zou het ook niet gemerkt hebben. Maar 10 mei is de officiële, kerkelijke feestdag van pater Damiaan, een heilige van bij ons.

  Jozef De Veuster, Tremelo 3 januari 1840 - Molokai 15 april 1889, arriveerde op 10 mei op het melaatseneiland Molokai, om er als pater Damiaan zijn leven te wijden aan de melaatsen. Hij stierf er aan lepra, 49 jaar oud.

  Op 11 oktober 2009 werd hij door paus Benedictus XVI heilig verklaard. Zijn feestdag werd vastgesteld op 10 mei, de dag waarop hij aankwam op Molokai. Pater Damiaan is de patroonheilige van de lepra- en aidspatiënten.

  Slechts een korte periode na de heiligverklaring, werd Damiaan in de eucharistievieringen vermeld. Sindsdien wordt hij binnen de Kerk grotendeels 'doodgezwegen'. Ook zijn laatste feestdag ging ongemerkt voorbij.

  Een verklaring daarvoor heb ik niet bij de hand. Gebeurt de verwaarlozing bewust? Of is het nonchalance, gebrek aan attentie?

  Dan hebben we eens een heilige van eigen bodem, iemand uit een vrij recent verleden, een persoonlijkheid die ook jonge mensen kan aanspreken, en we doen er niks mee. Heel merkwaardig. En ontgoochelend.

  13-05-2013 om 13:30 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!