NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Migratiefundamentalist en klimaatnegationist

  Professor Hendrik Vos schrijft: 'We hebben De Wever nooit anders horen vertellen dan dat het slecht gaat: het onderwijs boert achteruit, pensioenen zijn onbetaalbaar, de internationale gemeenschap snapt er niks van, rechters zijn wereldvreemd, de grenzen staan open voor onguur geboefte en Elio Di Rupo komt eraan. Stuur de para’s maar op straat, doe de luiken toe en hou u vast aan de takken van de bomen. Want wir schaffen das nicht. '

  De Wever  heeft er in het verleden overigens geen geheim van gemaakt dat hij een cultuurpessimist is. En inderdaad, wat Vos schrijft kan allemaal gestaafd worden met uitspraken en standpunten van De Wever. Dat cultuurpessimisme kwam/komt hem electoraal goed uit omdat het past in zijn ideologisch en politiek-electoraal verhaal. Samen met andere Europese nationalistische rechts-populisten werpt hij zich op als de kruisvaarder tegen de Untergang des Abendlandes.

  Daarom is het zo opvallend dat hij de klimaatzorgen wegrelativeert en de (jonge) mensen oproept niet te geloven in de apocalyps en doemverhalen die een religieuze oorsprong hebben.

  De Wever: migratiefundamentalist of klimaatnegationist naargelang geoordeeld wordt welke rol electoraal het meest loont.

  De collectie NVA'ers die het kiesvee wil doen geloven 'in de apocalyps of in doemverhalen die een religieus karakter hebben', als het om migratie gaat, en die anderzijds vooral het jonge kiesvee oproept om NIET te geloven, als het om de klimaatzorgen gaat, groeit aan.

  Nieuwbakken NVA'er De Decker heeft zich ondertussen al geprofileerd als een fanatieke 'ontkenner'. En nu dus ook nieuwbakken NVA'er, ex-MR,Kanko. Zij herkauwt wat haar voorzitter recent orakelde. Kanko: helemaal her master's voice. Pure partijpropaganda.

  Tussen haakjes: al gedacht aan het verband tussen klimaatopwarming en vrouwenemancipatie, mevrouw Kanko?

  31-01-2019 om 19:34 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klimaatverandering vindt echt plaats

  De prestigieuze American Association for the Advancement of Science (AAAS) waarschuwt in een rapport, dat voor het grote publiek is bestemd, dat de wereld “ons klimaatsysteem naar abrupte, onvoorspelbare en potentieel onomkeerbare veranderingen dreigt te duwen die zware schade kunnen toebrengen.”

  In het 29 pagina’s tellende 'What we know', gaan de wetenschappers in tegen de perceptie dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn tussen wetenschappers over de klimaatverandering en haar oorzaken.“ Volgens opiniepeilingen denken veel Amerikanen dat de klimaatverandering nog altijd het voorwerp is van belangrijke wetenschappelijke meningsverschillen”, stelt het rapport. “

  Daarom is het belangrijk en steeds urgenter dat het publiek weet dat klimaatwetenschappers het er in hoge mate over eens zijn dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt plaatsvindt.”

  Het rapport stelt dat 97 procent van de klimaatwetenschappers tot die conclusie komt.

  30-01-2019 om 14:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch toch in de hemel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tegen de aardse verwachtingen en ook tegen die van zichzelf in, arriveerde Etienne dan toch in de hemel. 

  Hij wilde direct doorrennen naar God om Hem, zoals hij altijd beloofd had, eens goed duidelijk te maken dat Hij er een zootje van gemaakt had, maar dat was zonder de waard gerekend. Sint-Pieter, een imposante visser, bracht Etienne met een eenvoudige vingerknip tot staan.

  'Etienne, niet zo overhaastig', zei Petrus rustig. 'Eindelijk toch iemand van buiten Vlaanderen, die mij kent', ging het zaligmakend door de geest van Vermeersch.

  'Eerst even uw doopceel lichten', sprak Sint-Pieter. En meteen lag er een enorm boek met goudbeslag in zijn handen. 'Tja, ook van dat boek is dus waar', dacht Etienne.

  'Etienne Vermeersch, B.V.', sprak Petrus plechtig en streng. 'Gij hebt u altijd gepresenteerd als filosoof, maar een echte zijt gij niet. Gij zijt de hele tijd moralist, legalist, encyclopedist geweest. Foei! Gij hebt de mensen een vlassen baard aangenaaid'. Vermeersch wilde iets tot zijn verdediging inbrengen, maar Sint-Pieter las al verder. 'Gij hebt u fanatiek tegen God gekeerd of bij hoog en bij laag beweerd dat Hij niet bestaat. Dom, dom is dat. Dat ziet ge nu zelf toch wel in, mag ik hopen.'

  Plots hoorde Vermeersch van in de schitterende verte voor hem, 'Bonjour Etienne! Au revoir!'. Dat was verdorie Léonard. Een beetje later zweefden  Apostel en Kruithof en Flam voorbij, collega's met wie hij hoogoplopende ruzies had gehad omdat ze hem niet direct gelijk gaven. Zijn mond viel open van verbazing: ook die kerels in de hemel !? Sint-Pieter las zijn gedachten. 'De barmhartigheid van de Vader is grenzeloos', zei hij.

  Sint-Pieter sloot het boek. 'Ik heb met u te doen', klonk het vol empathie. 'We zijn allebei van eenvoudige komaf. Ik weet dat gij de gewoonte van huis uit hebt ontwikkeld om het dekseltje van het yoghurtpotje af te likken. Dat deed ik ook. Maar opgelet! In de hemel mag dat niet meer. Hier moet ge een beetje manieren hebben Etienne'. Vermeersch slikte, dat afleren zou een zwaar karwei worden.

  'Ik wil mild zijn', ging Petrus voort. ' Maar  de Vader van aangezicht tot aangezicht zien, kan nog niet. Gij zult in het voorgeborchte echt moeten leren nadenken, dat hebt ge veel te weinig gedaan. Gij moet op die manier tot inzicht komen. En nu denken, denken, denken en naar inzicht trachten.'

  Sint-Pieter zweefde hem voor naar een enorme, kale ruimte, die eigenlijk geen ruimte was. Toen Etienne in de wazige verte een wezen herkende, wendde hij zich in paniek tot Petrus: 'Die blaag. Die Maarten, was toch nog niet dood! Nog liever de hel dan in de buurt te moeten existeren van dat jonk.'  'Kalm, kalm', suste Sint-Pieter. ' Gij hangt nog altijd vast aan uw schamele twee of drie dimensies.  Boudry is inderdaad een extreem domme tafelspringer. Hij heeft u zelfs vergeleken met Jezus. Maar vergeet niet dat hij een van uw geesteskinderen is. Maar alles went, ook die vent.' De Heilige Rots besloot:'Ge moogt hier ook wel nu en dan bezoek ontvangen. Maar niet overdrijven Vermeersch, want daar hadt ge wel een handje van weg.'

  En weg was Petrus.

  Maar daar was al een eerste bezoeker voor Etienne. 'André!', riep Vermeersch verheugd. De tranen sprongen hem in de ogen. 'Ge ziet wat ervan komt als ge met mij in debat gaat', monkelde de aartsbisschop.

  En dan samenzweerderig: 'Ik heb twee potjes heilige yoghurt in de hemelse Colruyt kunnen scheefslaan. Laten we gezellig beginnen met de dekseltjes af te likken.'

  En dat deden ze. Voor Boudry bleef niks over.

   

  30-01-2019 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Negationist De Wever

  Met zijn paternalistische reactie op het massale scholierenprotest tegen de klimaatopwarming, plaatst de NVA-voorzitter zichzelf en zijn partij in het kamp van de klimaatnegationisten.

  Een eenvoudige maar machtsgeile Antwerpse jongen in het gezelschap van brute machtswellustelingen als Trump en Bolsonaro! Wat maken we toch allemaal nog mee!!

  28-01-2019 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (6)

  Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het web­platform Sociaal.net.

  ---------------------

  Geachte heer,

  Vanwege een begrotingstekort werden mijn water en mijn elektriciteit afgesloten. Daarom vlucht ik ’s ochtends al zeer vroeg naar een deurwaarderskantoor dat ik bij toeval heb leren kennen en waar volop water en elektriciteit voorhanden zijn. Een vriendelijke poetsvrouw laat mij daar al voor de openingsuren binnen. Om haar niet in verlegenheid te brengen verlaat ik het gebouw net voor de deurwaarder dreigt te arriveren. Enfin, het is in dat kantoor dat ik u op de radio heb horen spreken.

  Het is spijtig dat u niet op de kieslijst staat van de stad waar ik moet stemmen, want u bent een van de weinige politiekers die met rustige en vastberaden stem hun uitleg doen. U scheldt niet op collega’s en u steekt ook nooit, wat de meeste van uw collega’s wel doen, de schuld op een ander.

  Toen ik u hoorde spreken, zag ik daarenboven meteen licht aan het einde van mijn begrotingstunnel. U hebt helder uitgelegd hoe een aannemer failliet kan gaan, kwijtschelding van schulden kan krijgen, en vervolgens binnen de week opnieuw kan beginnen door een vennootschap op naam van een vriend te openen. U voegde daar letterlijk aan toe dat de vrijheid van ondernemen een belangrijk grondrecht is. En ook, even letterlijk, dat een bedrijfsleider de kans moet krijgen om te falen en opnieuw te beginnen. U bent een man naar mijn hart.

  Ik schrijf u nu om toch wat extra informatie te krijgen, want ik zou, nadat ik u zo enthousiast heb horen spreken, inderdaad graag voor korte tijd aannemer en bedrijfsleider worden, zodat ik kan falen en opnieuw kan beginnen; iets wat mij als gewone armoezaaier niet gegund wordt.

  U had het erover dat de magistraten van verschillende arrondissementen op verschillende manier omspringen met financiële malversaties. Sommigen zouden zeer veel door de vingers zien. Is het mogelijk om een lijst te krijgen van die arrondissementen waar veel door de vingers wordt gezien? Niet dat ik van plan ben om mij op het pad van de malversaties te begeven, maar ik weet uit ervaring dat er snel misverstanden ontstaan, en ik plaats de zetel van mijn aannemersbedrijf toch liefst in een arrondissement van een rechter met grote gaten tussen zijn vingers. Ik ga ervan uit dat u mij snel de gevraagde lijst kan bezorgen, want ik hoorde u op de radio ook zeggen dat u openheid van bestuur hoog in het vaandel draagt.

  Ik hoop oprecht dat u op 14 oktober grote successen zult behalen en ik verblijf met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  -----------------

  Mijn beste dikke Freddy,

  Het doet me bijzonder veel genoegen dat gij zo accuraat mijn goede karakterkenmerken aanduidt en dat gij mij veel succes toewenst op 14 oktober.

  Uit uw vlot geschreven brief leid ik ook af dat ge misschien wel een armoezaaier zijt maar dan toch een met verstand. Uw belangstelling voor het systeem van de zgn. frauduleuze faillissementen, toont aan dat ge wel wat ondernemersbloed in uw aderen hebt stromen. Nu, tussen ons gezegd en gezwegen, beste Dikke Freddy, ik ben vanuit mijn diepchristelijke inborst niet zo gelukkig met dat gesjoemel. Ik zou het willen afschaffen maar, eerlijk is eerlijk, de VLD- en de NVA-liberalen willen dat niet. En ge hebt gelijk dat gij, zolang het bestaat, er ook van wilt profiteren. Ook die magistraten met grote gaten tussen hun vingers zinnen me niet. Maar ja, ik kan niet alles verbeteren.

  Ik zal u zo vlug mogelijk de (lange) lijst met 'goeie' rechters bezorgen en veel succes met uw onderneming!

  Uw dienstwillige Koen Geens.

  28-01-2019 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch over pedofilie
  1. 'Zijn pedofielen boosdoeners?' is een artikel van Vermeersch dat in De Morgen van 8 december 1979 verscheen. Daarin schrijft hij erg vergoelijkend over pedofilie.

   Het ‘besluit’ luidt als volgt:1) We beschikken over onvoldoende gegevens om nu reeds normen op te stellen binnen dewelke bepaalde types van pedofilie moreel als strafrechtelijk vrijuit zouden kunnen gaan; ik sluit de mogelijkheid echter niet uit. 2) Vergeleken met het eerder beperkt belang van het 'vergrijp' is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling - zelfs als ze gewenst kan zijn-in elk geval mateloos overtrokken. Pleiten voor een wetswijziging of minstens voor een begrijpende rechtspraak is dus dringend nodig.3)De gewone pedofielen zijn geen boosdoeners: ze hebben een seksuele gerichtheid waar ze niet om gevraagd hebben en al kan men (voorlopig wellicht) een aantal van hun daden onaanvaardbaar achten, zij zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip, dan aan een brute ongenuanceerde afwijzing.'

   In 2014 verscheen er in De Standaard een interview met Vermeersch. De journalist vroeg hem: 'Een beruchte opvatting waar u op bent teruggekomen, is wat u in 1979 dacht over pedofilie . U vroeg zich af of dat zoveel kwaad kon.' Vermeersch antwoordt daarop: 'Dat is vaak verkeerd begrepen.'

   Vermeersch maakt er zich in dat interview wel erg gemakkelijk van af. Dat hij zo op de vlakte bleef, viel des te meer op en kwam gewoonweg hypocriet over omdat op het hoogtepunt van de antikatholieke hetze in verband met seksueel misbruik, diezelfde Vermeersch, voor kerkelijke instanties en in het bijzonder voor kardinaal Danneels, van geen verzachtende omstandigheden wilde horen, die Vermeersch voor zichzelf wel inroept.

  27-01-2019 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Idolatrie

  Het toppunt van losgeslagen idolatrie vond je enkele dagen geleden in De Morgen. Filosoof (?) Boudry is bevallen van volgende zin: 'In zijn verpletterende invloed op onze samenleving gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne niet veel onderdoen voor Jezus'.

  Nou, nou, nou. Degenen die de 'rationaliteit' van Vermeersch de hemel (?) in prijzen, bezondigen zichzelf aan een extreme vorm van ziekelijke irrationaliteit.

  Zij gaan voorbij aan de feiten: in Vlaanderen was de naam Vermeersch allicht in vrij ruime kring bekend, maar verder reikte dat ook niet. Wat Vermeersch dacht of waartegen of tegen wie hij fulmineerde, kon het overgrote deel van de bevolking geen bal schelen. Dat blijkt nog maar eens uit het minieme aantal reacties op bv. het DS- forum. Een wind van De Wever en wat tegenwind van Crombez of Almaci genereren een veelvoud van vaak passionele commentaren. In het buitenland en in Franstalig België was Vermeersch een totale onbekende.

  Vanaf volgende week zal de naam nog maar uiterst zelden, ook hier, vallen.

  27-01-2019 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Vermeersch van mening verschillen ?????

  Met Vermeersch van mening verschillen, resulteerde niet in ruzie...' , schrijft moraalfilosoof Patrick Loobuyck.

  Klopt niet.

  De Afspraak 5 -6-16 :Over Down: Tegenover de heldere uiteenzetting van Devisch, hoorde je een schreeuwende,verwarde Vermeersch, die geregeld niet uit zijn woorden kwam. Hij slaagde er niet in bij het onderwerp te blijven, deed verwoede pogingen om zijn uitspraak te verantwoorden door de vergelijking te maken met de strijd tegen pokken en mazelen .

  De Afspraak 20 -12-17: Over de vluchtelingenproblematiek: Vermeersch deed geen enkele poging om dat thema te behandelen. Hij ontstak direct in een vlammende tirade tegen de knotsgekke en van de pot gerukte (woorden van Vermeersch) geboorteverhalen in de Bijbel. Aangestoken door een brandende bekeringsijver raasde Vermeersch maar door, presenteerde zich als de absolute kenner van Koran, Bijbel, alle andere mogelijke heilige boeken en de hele wereldgeschiedenis, stapelde de open deuren, de halve en hele geschiedkundige onwaarheden op elkaar tot een echte toren van Babel.

  26-01-2019 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/4

  Vrijdag 25 januari 2019

  Uit het leven van Mar Yakub

  Werken aan humanitaire hulp

  Maandagmorgen arriveren vijf jongeren (3 jongens, 2 meisjes) van S.O.S. Chrétiens d’Orient, samen met hun chauffeur uit Homs om ons een dag te komen helpen. Het is altijd een aangename ontmoeting van deze jongeren met de gemeenschap, ook met de kinderen. Nu was het de goede gelegenheid om de grote bidon met shampoo in flesjes te doen. Aangenaam bandwerk, maar een zeer plakkerig gedoe. Na deze lange voormiddag  was  de bidon  half  leeg en stonden er 720 flesjes shampoo klaar om bezorgd te worden aan gezinnen die voorlopig nog van alles verstoken zijn.

  Woensdagavond werd na de vespers het stil gebed met een half uur ingekort om samen  verder te werken aan het inpakken van warme mutsen en hals bedekking voor kinderen, waarmee we vorige week al begonnen waren.  Ongeveer de helft moest nog gedaan worden. Deze nacht wordt na 1.00 u een jonge Fransman verwacht. Omdat hiervoor toch iemand moet wakker blijven, besloten verschillenden om dan samen  verder te blijven werken aan het inpakwerk. En zo werd het voor sommigen 3.00 u in de morgen en daarmee waren weer  vele honderden mutsen ingepakt. Donderdag werd hieraan verder gewerkt gans de dag, totdat het gedaan was. De avondeucharistie moest daarvoor een half uur verlaat worden. Daarna begonnen we onze  wekelijkse nachtaanbidding.  Ondertussen  stonden de zakken klaar met warme mutsen en  hals bedekking voor 8000 kinderen.

  Feest van eenheid

  Samen met de internationale week voor de eenheid van de christenen, hielden we tegelijk een noveen voor Frankrijk, Syrië en Libanon, waarbij ieder persoonlijk nog zijn eigen land kon vernoemen. Om het gebed voor de eenheid te besluiten, zijn we deze morgen met heel de gemeenschap naar het eenvoudige maar zeer hartelijke christelijke dorp Sadad gereden om daar met de Syrisch orthodoxe gemeenschap een uitgebreide eucharistie te vieren onder leiding van de jonge priester Michaiel, die werkelijk op buitengewone wijze voor zijn parochianen zorg draagt. Ook de enige Syrisch katholieke priester vierde mee. Daarna reden we naar het huisje van Mdellal, een heel klein  oud vrouwtje, moederziel alleen op aarde,  die als levende martelares van het dorp wordt geëerd. Inderdaad, ze werd door terroristen verschrikkelijk geslagen die haar daarna in  haar bloed voor dood achterlieten. Ze herstelde en is nu springlevend.   Wij hebben de financiële middelen  kunnen  geven, waarmee de parochianen  haar  “schuur” tot een woonplaats konden  verbouwen. En nu wilde ze dat ik met abouna Michaiel en de parochianen haar huisje van twee kamers zou inzegenen. Wat een  feest!  Gebeden, wierook en overvloedig wijwater. Er was  gebak en frisdrank  voor iedereen. Vermits er geen meubilair is, konden we op de vloer zitten, opgepakt naast elkaar. Dan werd er gezongen. De ene na de andere zette een lied in  dat vlug door allen ritmisch werd meegezongen. Daarna volgden nog liederen in andere talen, vanwege de  zusters. Na ruim twee uur namen we afscheid.

  Bezoek aan  Mdellal: 1.begroeting, 2. allen zitten we op de grond, 3. afscheid

   

   

   

  De  pastoor wilde ons nog twee andere arme gezinnen tonen die met een kleine bijdrage hun huisje willen herstellen. Vervolgens gingen we bidden bij een  zieke moeder. De laatste ontmoeting vond plaats in het eenvoudig centrum van de S.O.S. Chrétiens d’Orient. Daar waren een twintigtal doofstommen  bijeen die ons op de meest hartelijke wijze hebben onthaald. En met wat een vreugde! Een vrouw “bad” voor ons het Onze Vader in gebaren Toen wij wilden applaudisseren leerden ze ons dat we de handen  in de hoogte moeten steken  en er mee draaien. Op korte tijd leerden we allerlei nuttige uitdrukkingen in gebarentaal: dank u wel, tot ziens… Toen we door bemiddeling van  een  tolk vroegen  welke hun  grootste moeilijkheden zijn, kregen we als antwoord dat ze geen moeilijkheden hadden, omdat iedereen hen  kent en voor hen  zorgt. Inderdaad, bij de armen en eenvoudigen is de meeste, spontane vreugde te rapen. Wat een onvergetelijk feest van  eenheid voor eenvoudige gelovigen. Terug thuis hebben we  de avond gevuld met luisteren naar elkaars uiteenzetting. Iedereen heeft namelijk één bepaalde oude kerk voorgesteld. Al waren  het nog maar enkele puzzelstukjes van een heel groot en ingewikkeld geheel, het was toch boeiend.

   “Bespreekbaarheid” en “outing” genezen de wonden zelf nog niet

  In onze tijd wordt veel belang gehecht aan het praten over problemen. Alles moet “bespreekbaar” zijn. Ieder wordt aangemoedigd zich te uiten zoals hij is of zoals hij zou willen zijn. Toegegeven, onze “beroepsluisteraars”, psychiaters, psychologen en andere -peuten en -logen kunnen een zekere rust en inzicht geven aan mensen met ernstige problemen. Het is  al waardevol wanneer men door een gesprek wat tot rust gekomen is en men een beetje eigen problemen begrijpt, al is het met het inzicht van de psychiater. Dit kan genoeg moed geven om verder te gaan. Daarmee  zijn de problemen echter nog niet opgelost en de wonden niet genezen. De zin van een therapie begrijpen is nog niet gelijk aan het terugvinden van de zin van zijn leven. Viktor Frankl (+ 1997) begon met “logotherapie” opdat patiënten niet de zin van de therapie (van de psychiater) zouden leren,  maar een therapie van de zin van hun eigen leven. Hij kon heel velen helpen om het positieve in hun leven te zien en zo de zin van  eigen leven te begrijpen, te aanvaarden en te beleven (Dr. Viktor E. Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Eng. uitgave 1959, les éditions de l’homme, Québec, 2006. Eerst beschrijft hij boeiend hoe hij zelf de concentratiekampen overleefde om dan met vele voorbeelden en  humoristisch de logotherapie uit te leggen).

  Er is een organisatie in ons land die zich heeft kunnen opdringen als “Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid”. Deze organisatie pleit voor steeds vrijere beleving van seksualiteit, ruimere abortus, gay-evenementen enz. Waarom kinderen niet van kleins af met seksspelletjes vertrouwd maken? Is dat niet leuk? Ons antwoord is: kinderen in het hart van een  kerncentrale vrij met lichtjes en knopjes laten spelen,  vinden ze zeker ook erg leuk, maar het resultaat kan dodelijk zijn. Seksualiteit is een geweldige kracht die leven geeft maar bij onverantwoord gebruikt kan ze ook dodelijk zijn. Genoemde organisatie kan kinderen en volwassenen wel vluchtig plezier leren met spelletjes, maar ze is onbekwaam om mensen op te voeden tot de beleving van ware liefde en zeker tot de ervaring van diep geluk. Integendeel, zo worden verslavingen gekweekt die mensen steeds meer afhankelijk en ongelukkig maken. Het is alsof stukjes van een bloem worden aangeboden terwijl mensen de hele bloementuil verdienen. Dit is onverantwoorde, bewuste misvorming. Een excellente vorming daarentegen vinden  we in het seksueel-pedagogisch preventieproject van dr. med. Elisabeth Raith-Paula, dat in  steeds meer landen door honderden medewerkers voorgesteld wordt in scholen, vormingscentra, parochiecentra en consultatiebureaus, helaas nog niet in Vlaanderen.  De handleiding is in een schitterende Nederlandse uitgave te bekomen: Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, volledig herwerkte uitgave, Betsaida, ’s-Hertogenbosch, 2017. Dit gaat niet over  oppervlakkig praten en opdringerig bespreekbaar maken, maar over verantwoord alomvattend inzicht en waardering voor de wonderlijke schoonheid van Gods schepping. Een boek bedoeld vooral voor tienermeisjes maar ook voor jongens, ouders en opvoeders van onze tijd, juist in de moeilijkste periode van hun leven wanneer kinderen van jongen tot man  worden  en van meisje tot vrouw.

  Onze hoger genoemde misvorm(en)de  organisatie legt ook veel nadruk op praten. Zo vinden ze dat er bijvoorbeeld over abortus meer moet gepraat worden, opdat vrouwen vlotter hiertoe zouden beslissen. Vooral vindt die organisatie het erg dat zovele vrouwen nog een schudgevoel hebben bij abortus. Volgens hen kan dit “vooroordeel” verdwijnen door er meer over te praten  als iets gewoons.  Het schudgevoel komt echter niet voort uit het feit dat er niet genoeg over gepraat wordt,  maar uit het feit zelf. Het gaat hier niet over een “vooroordeel” maar over het vermoorden van  een beginnend, onschuldig en weerloos mensenleven. Zolang mensen nog een greintje geweten hebben, zullen ze hierover ook een gezond schuldgevoel meedragen. Hiervoor is het nodig dat het erkend wordt als groot kwaad. Er zijn vrouwen die na een abortus door het sacrament van de verzoening vergeving ontvingen en vurige verdedigsters werden van het leven en anderen  helpen om niet te kiezen voor abortus, maar voor het leven. Dat is een juiste manier om er mee om te gaan. De  verblinding omtrent  abortus in het westen is nog zeer groot. Toch zijn er tekenen van hoop. De pro vita houding van Donald Trump  is zowat de enige verkiezingsbelofte waaraan hij consequent trouw is gebleven. Aan de tienduizenden  deelnemers van de March for Life in Washington op 19 januari 2019 gaf hij een duidelijke videoboodschap en herhaalde dat hij alle subsidies voor abortus zal blokkeren. En de Amerikaanse vice-president Mike  Pence kwam met zijn vrouw zelf de manifestanten aanmoedigen. De volgende dag hielden 50.000 manifestanten in Parijs de 13e Marche pour la vie. Het feit dat hiervoor niet minder dan 1000 jongeren zich aanboden  om    als vrijwilliger dienst te doen is een sterk teken. Het gaat om de verdediging van een alomvattende cultuur van het leven.

  En nu krijgen we weer een pleidooi voor meer “outing” en  “bespreekbaarheid”, vanwege eentrans/mr/mevr  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/21/er-zijn-spijtig-genoeg-nog-altijd-vooroordelen-over-transgenders/).   Er waren in 2018 niet minder dan 727 geslachtswijzingen, een forse stijging tegenover de 110 van  2017, omwille van de versoepeling van de  wetgeving. Deze trans/mr/mevr klaagt dat er nog altijd vooroordelen zijn over transgenders. Zij onderlijnt dat zulks nooit “lichtzinnig” gebeurt, maar blijkt niet te beseffen dat zulks  de aard van de zaak zelf  niet verandert. Of iemand op goed doordachte wijze vermoord wordt of lichtzinnig, maakt voor het slachtoffer geen verschil. Alleen kan de  schuld van de dader in het tweede geval zwaarder zijn. De trans/mr/mevr geeft vervolgens zelf aan hoe uitzonderlijk zwaar de zaak is omdat betrokkenen “met die beslissing hun leven op z’n kop zetten”! Wanneer iemand beslist voortaan op zijn kop te lopen, is dat dan verantwoord omdat hij de beslissing niet lichtzinnig maar doordacht nam? En worden zijn problemen dan opgelost doordat er meer over gepraat wordt terwijl hij/zij op zijn/haar kop blijft lopen? Ziedaar tot welke absurditeit het “maatschappelijk correcte” ons leidt.

  Als er een innerlijke weerstand is tegen bepaalde daden is het beter de moed te hebben de daad  zelf te  beoordelen dan meteen de innerlijke weerstand te willen wegwerken. Wie een kuikenkwekerij heeft en plots gaat het alarm af, doet er beter aan te zoeken naar de oorzaak dan alleen maar het alarm uit te schakelen. Zo niet, zouden al zijn kuikens wel eens dood kunnen zijn bij gebrek aan water.

  Enkele reacties op vorig bericht

  • Over Dom Marcellijn Theeuwes, afkomstig uit Gilze-Rijen bij Breda, de 71e opvolger van de hl. Bruno, als overste van de kartuizers (1997-2012), krijg ik bericht dat hij op 2 januari 2019 op 82 jarige leeftijd  overleden is in Montrieux.
  • Mijn schrijven over de “barbaarsheid” van de 16e -eeuwse veroveringen van de Spanjaarden en Portugezen (in de inleiding) moet volgens een vriend aangevuld worden met het enorme positieve werk van zovele missionarissen die het evangelie  brachten. Zeer juist. Volgens hem zijn ook met deze geschiedenis vele “antikatholieke mythen” verweven. Ik wil dat bij gelegenheid graag verder onderzoeken.
  • Op “een antikatholiek  syndroom” kreeg ik verschillende positieve reacties en…
  • Eén erg negatieve reactie van bijtende spot, maar zonder enig argument. Mijn antwoord: “Hartelijk dank voor uw sterke  bevestiging van mijn schrijven. Inderdaad, een waar en goed woord over de katholieke Kerk en het christelijk geloof, schijnen nog steeds te werken als een rode lap op een stier”.

  En dit nog

  vUitgebreide toelichting bij de huidige militaire situatie in Syrië met foto’s en 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-22/

  vHoe de sancties tegen Syrië het volk in de grootste ellende blijven storten en de terroristen helpen, met 6 video’s: http://www.golfbrekers.be/sancties/

  vRuzie tussen Trump en Erdogan over de Koerden, met 1 video: http://www.golfbrekers.be/wat-waarheid-is-hangt-af-van-de-blik-waarmee-je-kijkt/

   

   

  v Trump als een nog grotere oorlogsmisdadiger dan Obama, met 1 video; http://www.golfbrekers.be/trumps-misleiding-over-syrie/

  vDe Israëlische aanvallen vanuit verschillende standpunten belicht, 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/boksbal/

  vNog maar eens een staaltje van de gemene zionistische terreur, met foto’s en 1 video van Tsjerkessen en hun volksmuziek in Satanaya (Golan): http://www.golfbrekers.be/syrie-de-puzzelstukjes-vallen-stilaan-terug-op-hun-plaats/

  vRanglijst christenvervolging 2019:  www.opendoors.nl

  vPolitiegeweld in Frankrijk zoals het nooit eerder gezien is: https://www.youtube.com/watch?v=lp1LoauFhds

  vRussische orthodoxe christenen schuiven aan  tijdens Epifanie om hun doopbeloften  te hernieuwen  door zich driemaal onder te dompelen in ijskoud water: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z_4VDISzwfM  

  vOver de humanitaire visa die onze Belgische politiek al een tijd bezig houdt:www.novini.nl/syrie-en-de-leugens-van-theo-francken/

  vGoedkoop Russisch gas voor Europa:https://www.geotrendlines.nl/europa-kan-niet-zonder-russisch-gas/

   

  1. Daniel


   

   

   

   

   

   

   

  26-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filosoof Etienne Vermeersch overleden

  In De Standaard stelt hoofdredacteur Karel Verhoeven dat 'Vermeersch geen echte opvolgers' heeft. Hij heeft ongelijk. Die opvolgers zijn, ook in De Standaard, al langere tijd aan de slag.

  Maar misschien vindt de hoofdredacteur het gepast daaraan voorbij te gaan in de huidige m.i. opgeklopte en totaal onkritische, aan idolatrie grenzende, benadering en evaluatie van de filosoof.

  Vermeersch kreeg jarenlang zoveel ruimte  in de media, dat er amper plaats overbleef voor andere filosofen. Onvermijdelijk hebben vele collega-filosofen en intellectuelen zich in het verleden eraan geërgerd dat Vermeersch door de media, en in het bijzonder door de tv, werd opgevoerd als DE Vlaamse filosoof. Vermeersch liet zich dat ook graag aanleunen en de media vonden hem mediageniek interessanter dan de andere 'wijsgeren'.

  Als 'publieke filosoof' is Vermeersch duidelijk in belangrijke mate een creatie van de media. Maar terwijl Vermeersch wegdeemsterde, kwamen andere filosofen eindelijk beter in het licht: Devisch, Bodifée, De Dijn, Loobuyck, Braeckman, enz...

  26-01-2019 om 08:06 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (5)

  Aan Bart De Wever, vastbenoemd burgemeester

  ‘Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck, die deze week ‘De mening’ in dS Avond schrijft.

  ----------------

  Om aan mijn wettelijke plicht te voldoen heb ik mij zondagochtend ter stemming aangeboden. Het is mij helaas niet gelukt om een bolletje te kleuren. Omdat ik, ten eerste, geen oproepingsbrief bezat (niemand heeft er mij een aangeboden). Omdat ik, ten tweede, geen identiteitskaart kon voorleggen (mijn kaart ligt, vanwege een dispuut over een rekening, als onderpand bij de Aldi). Omdat ik, ten derde, geen adres heb (de voorzitter weigerde te weten dat het adres van het OCMW dan kan worden gebruikt).

  Nochtans was die voorzitter niet onvriendelijk. Ik heb, terwijl hij rond belde om inlichtingen over mijn dossier te verkrijgen, mogen plaatsnemen aan zijn tafel en ik heb een kop koffie en twee voortreffelijke koffiekoeken (een ronde suisse en een carré confiture) mogen nuttigen. Tegelijkertijd heeft het passerende volk mij een interessante inkijk in de politiek gegeven.

  Zo zijn er mensen die denken dat u doelbewust vorige week de bal in de Belgische voetbalcompetitie aan het rollen hebt gebracht, omdat de socialisten het spel vuil begonnen te spelen en u liever een paar dagen niet al te veel in de gazet kwam. Sommigen zijn er ook van overtuigd dat uw kameraad Theo Francken in het geniep een elftal opgesloten transmigranten heeft vrijgelaten om plaats vrij te maken voor sjoemelende voetbalmakelaars.

  Naar mijn mening is het niet verkeerd om transmigranten een tijdje ­samen met voetbalmakelaars op te sluiten. Mogelijk kunnen de voetbalmakelaars, in ruil voor enige strafvermindering, de transmigranten voor een goede prijs verkopen aan Engelse voetbalclubs. Op die manier is iedereen gelukkig.

  Ik heb, koffiekoeken nuttigend, ook vernomen dat er direct na de winter opnieuw verkiezingen gehouden worden. De verkiezingsambras zal dus nog niet direct voorbij zijn. Een van de bijzitters zei me dat onze regeringen daarom het volgende halfjaar geen beslissingen kunnen nemen. Ik moet dus niet hopen op een verhoging van mijn leefloon tot op het niveau van een bestaansminimum of op een faillissementsregeling voor daklozen en armoelijders.

  Toch zou ik u, bij dezen, willen vragen of u er niet op kunt toezien dat ik de volgende keer toch kan gaan stemmen. U hoeft daarvoor geen wetten te wijzigen. Ik vernam dat de Antwerpse politie eerstdaags gaat verhuizen. Vermits er op alle verdiepingen toiletten en sanitair zijn, vergt het weinig moeite om van de oude politietoren comfor­tabele sociale woningen te maken. Het kan mij, en vele anderen, adres en onderdak geven. Ik zal vervolgens niet nalaten om het juiste bolletje kleur te geven.

  Met hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------------

  Beste Dikke Freddy,
  Het spijt me zeer dat gij door stomme praktische fouten niet hebt kunnen deelnemen aan het 'hoogfeest van de democratie'. Ik zal in ieder geval de ambtenaar die nagelaten heeft u een oproepingsbrief te bezorgen (waarschijnlijk een nog overlevende sos), stevig bij de oren trekken. Ook den Aldi moet niet zo arrogant zijn, dat zit wel in de genen van Duitse firma's maar hier moeten ze hun manieren houden. Het adres van het OCMW gebruiken, ja Dikke Freddy, dat is wel een algemene regel, maar Fons had aan de voorzitters toch gevraagd extra voorzichtig te zijn, want misbruiken tieren welig, dat weet gij ook. Dat van die transmigranten en voetbalmakelaars, daar zit wel een grond van waarheid in, tactiek en strategie daar komt het op aan, maar ik ga daar nu niet te veel over zeggen. Theo die mij zal opvolgen als voorzitter, zal daar later wel een boekske over open doen. Die ouwe politietoren? Ik schrijf het op. Maar nu moet ik groene Wouter ontvangen.Tot nog eens.
  Den burger.

  25-01-2019 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt Dikke Freddy (4)

  Aan Marc Coucke, voetbal­specialist

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  Geachte heer,

  Vorige week hoorde ik u op de radio openhartig spreken over de problemen die ontstaan omdat De Standaard het nodig vindt om ­dagelijks het voetbal zwart te maken. Graag bezorg ik u enkele voorstellen om voor onze geliefde volkssport het tij te keren.

  1. U maakt zich, net als de overgrote meerderheid van de bevolking, zorgen over het feit dat de voetbalclubs zwaar in de problemen zullen komen, nu minister Maggie De Block ermee dreigt de lonen van de voetballers op dezelfde manier te belasten als de lonen van de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders. Zou het een oplossing kunnen zijn om voortaan met negen man per ploeg voetbal te spelen in plaats van met elf? Ook bij de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders lost men veel problemen op door hun aantal te verminderen.

  2. Bepaalde socialisten dreigen ermee om de voetbalclubs de rekening te presenteren voor de kosten van het posteren van politieagenten voor hun stadions. Naar het schijnt bedraagt de politiefactuur voor één weekend eersteklassevoetbal zo’n 225.000 euro. Dat komt overeen met de jaarlijkse subsidie die de Belgische regering vrijmaakt voor de opvang van dak­lozen. Mijn voorstel: schaf zowel de politie als de subsidie voor de daklozen af. Laat de daklozen de kleedkamers van de voetballers (die ’s nachts toch leegstaan) als slaapzalen gebruiken. De aan­wezigheid van loges, sanitair, douches en bubbelbaden is een pluspunt. Schakel daarbij de firma G4S in. Hun beveiligingsagenten kunnen de politie vervangen en omdat ze geen ambtenarenstatuut hebben, kosten ze zo goed als niets. Volgens de OCMW-voorzitter van Antwerpen kunnen ze bovendien ook prima voor daklozen zorgen.

  3. Er is veel miserie met de voetbalmakelaars. U bent op zoek naar een gereglementeerd statuut voor die voetbalmakelaars. Maak het niet te moeilijk en geef ze hetzelfde statuut als een minister. In dat geval mogen ze hooguit zo veel verdienen als wat nu één weekend politie bij de voetbal­stadions kost (of een jaar dak­lozensubsidie). Bovendien moeten ze bij de koning een eed afleggen waardoor ze, net zoals onze ministers, niet meer mogen liegen.

  Als mijn voorstellen u nuttig lijken, kunt u misschien mijn kandidatuur ondersteunen om als dakloze onderdak te krijgen bij Sporting Anderlecht. Het zou mij een genoegen zijn om er een keertje de sauna te gebruiken.

  In afwachting van uw antwoord verblijf ik met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ---------------------

  Dikke Freddy,
  Gij zit verdorie niet verlegen om gewaagde voorstellen te doen.Er zit wel wat in maar het klinkt allemaal nogal simpel.
  Wat uw eerste punt betreft, moet ge er toch aan denken dat facteurs, conducteurs en tutti quanti, tot hun 67 mogen werken en voetballers, ocharme, al na maximum 10 jaar, versleten zijn of in het beste geval trainer mogen worden. Met 9 man spelen is wat weinig maar zonder keeper vind ik wel interessant maar die van Brugge zijn daartegen. Met de socialisten hebt ge altijd last. Ge moest eens weten hoeveel miserie ik in Oostende gehad heb met den Johan . De politie zou ik echt graag afschaffen maar daar is de burgemeester van Antwerpen dan weer tegen. De daklozen de voetbalaccommodatie laten gebruiken, is te kort door de bocht jongen. En in de kelders van mijn kasteel geraken ze ook niet binnen. Speciaal voor u wil ik wel proberen bij Oostende een doucheke te arrangeren. Wel ouwe brol daar, maar meestal komt er met wat geduld wel een geut zeewater.
  Uw Marc Coucke.

  24-01-2019 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsdienst op school

  Het nieuwe leerplan voor rooms-katholieke godsdienst in het secundair onderwijs is een goede zaak. Al te  lang hebben onderwijs- en Kerkverantwoordelijken het niet aangedurfd godsdienst te presenteren als een leervak aan de leerlingen van katholieke scholen of aan degenen die voor het vak kozen in gemeenschaps- of andere scholen. De gevolgen zijn desastreus zowel voor de kennis van de christelijke religie als voor het inzicht in de culturele en artistieke geschiedenis van het Westen.

  Voor het Katholiek Onderwijs moet er echter meer zijn, wil ‘katholiek’ meer betekenen dan een wervend reclame-label. Als je evenwel de recente ‘engagementsverklaring’ vergelijkt met de ‘opdrachtverklaring’ van 1994, kan je alleen maar concluderen dat er ‘minder’ is.

  Die opdrachtverklaring is een bijzonder rijke tekst, die voluit inzet op een christelijke identiteit en profilering van het Katholiek Onderwijs. In de engagementsverklaring van nu, is er heel even sprake van ‘Jezus’, de ‘Bijbel’, de ‘christelijke hoop en liefde’, en het ‘verrijzenisgeloof’. Belangrijk, daar niet van. Maar ze worden helemaal ondergesneeuwd door het herhaalde gezwaai met de ‘katholiek-pedagogische traditie’ en de ‘katholieke dialoogschool’.

  De ideeën en doelstellingen van de ‘engagementsverklaring’ zijn waardevol en respectabel en vind je ook grotendeels terug in de andere onderwijsnetten. Ze maken evenwel bitter weinig duidelijk over de identiteit van het Katholiek Onderwijs.

  Het is alsof het Katholiek Onderwijs beschaamd is om zelfbewust uit te komen voor zijn christelijk-katholieke identiteit. Op die manier loopt het Katholiek Onderwijs het gevaar zijn eigen geloofwaardigheid en zijn maatschappelijke relevantie te ondermijnen. Spijtig.

  23-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (3)

  Aan de hoofd­redacteur van De Standaard,

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  ----------------------

  Geachte heer,

  Nu in Antwerpen de socialisten weer aan de macht gaan komen, zullen de wachtlijsten voor sociale woningen gegarandeerd oplossen als sneeuw voor de zon. Ik ga er dan ook van uit dat ik spoedig mijn beschimmelde gemeubelde kamer zal kunnen verlaten en daarom ben ik begonnen met op te ruimen. Gezien u geregeld mijn brieven afdrukt in uw dagblad, is het misschien mogelijk om als wederdienst onderstaande advertenties op een goed zichtbare plaats te publiceren. Voor elke annonce geldt: prijs overeen te komen.

  1. Voor de collectioneur: een verzameling zo goed als onbeschadigde verkiezingsaffiches met volgende slogans: ‘Stop met de kabouterpolitiek’, ‘Wij schudden aan de boom’, ‘De kracht van verandering’ (hiervan zijn 44 exemplaren voorhanden), ‘Guy Verhofstadt zoekt werk’, ‘Vilvoorde heeft weer toekomst’ en ‘Het kan met Johan’.

  2. Voor de sportvisser: zes ongebruikte milieuboxen met handige vakjes voor maden, wormen en vishaken. De handleiding voor het openen en sluiten van de boxen is inbegrepen (maar zit helaas wel in de box).

  3. Voor de belegger: negentien goed gevulde vuilniszakken bevattende bier- en colablikjes van diverse merken. Zeer binnenkort kan u per blikje (!) bij het kabinet van Joke Schauvliege een halve euro in ontvangst nemen.

  4. Voor de actievoerder: een pakket met 24 gele hesjes. Vier hebben als opschrift op de rug­zijde: ‘Tuin, dier, bakplezier.’ Op twee staat: ‘Geschenken doen aan boeken denken.’ De anderen hebben als opschrift: ‘Kontich leeft!’ Deze hesjes zijn bedoeld voor de snelle koper, want het valt te verwachten dat de verkoop van deze kledingstukken eerstdaags bij wet verboden wordt.

  5. Voor de museumdirecteur: tv-antenne die perfect heeft gewerkt tot de VRT vorige vrijdag het antennekijken voorgoed heeft stopgezet, omdat amper 100.000 kijkers van die dienst gebruikmaakten.

  Ik hoop dat bovenstaande transacties me in staat zullen stellen om een internetaansluiting te bekostigen waarmee ik opnieuw ‘gratis’ tv kan kijken, zodat ik eind deze maand van de kerstboodschap van de koning kan genieten.

  In afwachting van de plaatsing van mijn advertenties groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  Mijn beste Dikke Freddy,
  Ik vond uw briefje vrij aangenaam om te lezen. Maar als ik u een raad mag geven, ik zou toch niet te vlug mijn kamer opzeggen, want met die Antwerpse socialisten weet ge het nooit zeker. Niet dat ik tegen de sossen ben, er zijn zelfs heel wat lezers die me soms de huid volschelden als roodgroene opiniemaker, en Jinnih mag er best zijn, maar toch.
  Nu, wat uw vragen betreft. Eigenlijk heb ik niks te zeggen over het annoncesdepartement van mijn gazet. Maar ik kan wel een woordje placeren bij de annoncechef, misschien  past die antenne wel in zijn interieur. Voor die andere zaken is het eigenlijk zinloos omdat we er zelf nog mee zitten: 1. ik zelf heb nog kasten vol met verkiezingsaffiches; 2. er staan hier 25 zakken colablikjes, maar Schauvlieghe bougeert niet; 3. hesjes, van welke kleur ook, komen me de strot uit; 4. de milieuboxen, die Kelchtermans cadeau deed aan de DS-redactie, staan hier ook nog opgeslagen.
  Toch bedankt voor uw sympathieke vragen.
  Karel.

  23-01-2019 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (2)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Kris Peeters, vicepremier van lopende zaken

   

  Geachte heer,

  Het is dag op dag een jaar geleden dat ik u heb aangeschreven. Ik heb u toen beleefd gevraagd om in de wetteksten een vergetelheid weg te werken zodat naast gepensioneerden, vastbenoemde ambtenaren en steenrijke voetballers ook personen die geen nagel hebben om hun gat te krabben, zonder poespas betaald vrijwilligerswerk mogen verrichten. Een antwoord heb ik niet ontvangen en maatregelen dienaangaande hebt u niet genomen.

  Ik neem u dat niet kwalijk, want u hebt een druk jaar achter de rug met verhuisperikelen, gemeenteraadsverkiezingen, slagen onder de gordel, stakend luchthavenpersoneel, een onwaarschijnlijk beangstigende transmigrantencrisis, de aankoop van 36 straaljagers, lekkende kerncentrales en afbrokkelende bruggen. Het is begrijpelijk dat u het betaalde vrijwilligerswerk daardoor even uit het oog hebt verloren.

  ‘Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke’

  Bovendien werd u aanhoudend in uw vaart geremd door bepaalde helpers van de Antwerpse burgemeester die sneller van koers wisselden dan een windhaan op een kerktoren, zodat in uw regering alle kracht van verandering verloren ging. Maar nu die oproerkraaiers met de staart tussen de benen zijn vertrokken, moet het toch mogelijk zijn om hier en daar een wettekst te verfijnen zodat voor alle Belgen hetzelfde geldt.

  Ook heb ik u vorig jaar beleefd gevraagd of het niet mogelijk is om Joke Schauvliege tot enige spoed aan te manen. Op zaterdag 16 januari 2016 liet zij namelijk, in het lang en in het breed, in het dagblad noteren dat er binnen de kortste keren een heffing van statiegeld op blikjes zou komen. We zijn, op twee weken na, drie jaar verder en ik kan mijn gemeubileerde kamer amper nog betreden omdat ze voor drie vierde tot tegen het plafond is volgestouwd met lege bier- en colablikjes die ik als belegging heb gecollectioneerd. Ik heb er mij bij neergelegd dat het met mijn investering dezelfde kant opgaat als met de Arco-aandelen die veel christelijke mensen tot wanhoop drijven. U hoeft Joke Schauvliege dus niet langer aan te porren. Ik begrijp dat zulks toch geen avance is. Bovendien zijn er een paar andere kwesties die wellicht eenvoudiger te regelen zijn.

  Ik ben, buiten mijn wil om, in een onverkwikkelijke gerechtsprocedure verwikkeld met het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Dit komt doordat ik van mening ben dat ik niet moet betalen voor een behandeling die bepaalde mankementen heeft vergroot in plaats van verkleind. (Betaalt u uw garagist wanneer u bij het buitenrijden van de garage constateert dat uw waterpomp na de herstelling harder lekt dan ervoor? Voilà!)

  Nu verneem ik van de vriendelijke jonge kameraad advocaat die mij als betaald vrijwilliger bijstaat dat het vanaf nieuwjaar 3 tot 9 euro gaat kosten indien hij een e-mail naar de rechtbank stuurt. Die 3 tot 9 euro moeten niet aan hem, maar wel aan de rechtbank worden betaald. Het kan toch niet anders of, ook hier, is door onachtzaamheid een fout in een wettekst geslopen. Of is het, nu het versturen van een papieren brief naar een rechtbank pakweg vijf keer goedkoper is dan het sturen van een e-mail, de bedoeling om met deze maatregel de Belgische Posterijen van de ondergang te redden? Kunt u de goedheid hebben om deze wettekst toch eens grondig te laten nalezen?

  Bovendien dreigt mijn begrotingstekort dat van uw regering te zullen benaderen omdat de BTW op de vrijwilligersfactuur van mijn kameraad advocaat van 6% naar 21% werd verhoogd en ook de griffiekosten (kunt u mij trouwens eens uitleggen wat dat is?) op een jaar tijd min of meer werden verdubbeld. Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke. En dat kan, ondanks de grote procesnoden van de voetbalmakelaars en van Leopold graaf Lippens van Knokke, toch ook niet de bedoeling zijn. Mijn kameraad advocaat zegt me dat er in België, alstublieft, evenveel advocaten zijn als er arbeiders zijn in alle auto-, vrachtwagen en autobusfabrieken samen. Hoe moeten die mensen hun brood blijven verdienen? Stel dat die advocaten allemaal gele hesjes beginnen dragen? Het hek zou van de dam zijn.

  Een ander probleem waardoor mijn begroting danig ontspoort, is dat ik klokvast twee keer per maand een gepeperde belastingbrief ontvang. Dat mijn leefloon kleiner is dan een bestaansminimum speelt daarbij geen rol. Dat ik met mijn schuldbemiddelaar, mijn sociaal assistent van de ziekenkas, mijn boven- en benedenburen, mijn huisjesmelker, mijn trajectbegeleider en mijn thuisverpleegster meer personen ten laste heb dan de gemiddelde Belg wordt evenmin in rekening gebracht.

  Via de firma’s Electrabel en Water-link word ik elke maand gedwongen om meer belastingen te betalen dan de aandeelhouders van beide vennootschappen gedurende gans hun leven zullen afdragen. Bovendien kan Electrabel niet garanderen dat de lamp de hele winter blijft branden en Water-link heeft, net als uw regering, twijfels of hun lopende zaken wel lopende zaken kunnen blijven. Is het niet mogelijk om voornoemde firma’s te verplichten om het door hen geïnde belastinggeld aan de betalers te retourneren indien zou blijken dat ze in hun verplichtingen tekortschieten? De bevolking zou een stroomtekort of een droog vallende kraan niet langer als een ramp en een falen van de politiekers beschouwen; ze zou er integendeel reikhalzend naar uitkijken en u zou met voorsprong de verkiezingen van mei winnen.

  Wellicht zal ik u volgend jaar niet meer moeten aanschrijven want nu de socialisten het OCMW van Antwerpen in zijn totaliteit hebben overgenomen, is mij beloofd dat ik nog voor de volgende verkiezingen een sociale woning zal kunnen betrekken en dat mijn leefloon zal stijgen op het ritme van de dieselprijs. Er is zelfs sprake van gratis maaltijden die de succesvolle 1-euro-maaltijden van minister Homans zullen vervangen. Ik ga ervan uit dat mijn kansen nu snel zullen keren, dermate dat ik ook enige tijd vrij zal krijgen om mij via betaald vrijwilligerswerk nuttig te maken. Indien u tussendoor dus toch eens naar dat bewuste reglement kan kijken, doet u mij, en vele anderen, daarmee een groot plezier.

  Ik groet u, op de grens van oud naar nieuw, met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ----------------------------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het doet deugd nog eens van u te horen. Het verwondert me dat ge de nagel die ik u een jaar geleden beloofde, een spiksplinternieuwe nog wel, niet toegestuurd gekregen hebt. Ik had nochtans die opdracht, via de gebruikelijke procedure gegeven. Maar gij weet het misschien ook: sommige ambtenaren zijn geen stamp voor hun kont waard.

  In verband met die blikjes heb ik u, meen ik me te herinneren, laten weten dat ik er bij Joke op aangedrongen heb maar dat ze gewoonweg niet bougeert. Tussen ons beste Dikke Freddy, Schauvliege, al doet haar naam anderszins vermoeden, is niet van de rapsten. Haar stevig aanporren tot spoed durf ik eigenlijk niet zo goed. Met al die metootoestanden, moet ge weten, hebt ge het vlugger vlaggen dan ge in uw stoutste dromen durft vermoeden.

  Ge zegt het goed: bepaalde helpers van de baas van 't Schoon Verdiep (én van België) zijn echte windhanen. Maar weet ge hoe dat komt? Dat is omdat den burger een superwindhaan is!

  Veel geluk in 2019!!

  De Kris.

  22-01-2019 om 10:14 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (1)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Tom Meeuws, steunpilaar in het Antwerpse schepencollege

  Geachte heer,

  Omdat er in uw partij niemand bekwaam is om het nog openstaande OCMW-schepenambt in te vullen, hebt u zich opgeofferd om die post aan uw zware portefeuille toe te voegen. Het siert u dat u daarmee in alle stilte duidelijk maakt dat Antwerpen probleemloos met een dure schepen minder bestuurd kan worden.

  Tegelijkertijd moet u waarschijnlijk ook regelmatig voor de burgemeester inspringen aangezien die in zijn voorlopige opzeg zit omdat hij zich opoffert om Geert Bourgeois op te volgen. Het siert de burgemeester dat hij daarmee in alle stilte aan alle burgers duidelijk maakt dat flexi-jobs de toekomst zijn.

  Bovendien krijgt u ook nog het feit op uw bord dat uw voorganger zijn boekje te buiten is gegaan door Hollandse privédetectives aan te werven om op een verkeerde manier de stallen van het OCMW uit te mesten.

  Het is in dat verband dat ik u kom aan te schrijven. Ik zou me namelijk willen opofferen om bij uw kabinet in dienst te treden als privédetective. Als leefloontrekker ben ik niet gehinderd door enig beroeps­geheim en door in de wachtzalen van mijn schuldbemiddelaar en mijn trajectbegeleider navraag te doen, kan ik wellicht te weten komen bij welke politici men, via enige steekpenningen, kan opschuiven op de wachtlijsten voor uitkeringen en sociale woningen.

  Aangezien ik onmiddellijk beschikbaar ben, zal ik u nog ruim voor de verkiezingen de nodige namen kunnen doorspelen.

  Vermits het mogelijk is dat u twee schepenambten combineert en vermits het mogelijk is dat de burgemeester behalve burgemeester ook nog partijvoorzitter en opvolger van Geert Bourgeois is, kan het ongetwijfeld ook geregeld worden dat ik mijn positie van leefloontrekker met die van privédetective combineer. Net zoals de burgemeester verbrand ik namelijk niet graag al mijn bruggen.

  In de hoop snel mijn taak voor de gemeenschap te kunnen opnemen, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------

  Mijn beste Dikke Freddy,

  Vooreerst verheugt het me zeer dat gij mij de steunpilaar van het Antwerpse college noemt. Dat is ook zo. Zeg het niet voort, want ik moet natuurlijk mijn tong in bedwang houden nu ik met Bart in bed gedoken ben, maar ik weet dat ik u kan vertrouwen.Tussen ons dus: De Wever is de meest overschatte politieker van het land en ik weet waarover ik spreek nu ik er mee in bed lig. Geniaal, supertacticus, extreem intelligent, onbaatzuchtig, opofferingsbereid, … m'n troelala!

  Weet ge wie nog erger is? De Fons. Daar maak ik verder geen woorden aan vuil.Van Antwerpenaars zeggen ze wel eens dat ze een dikke nek hebben. Dat geldt zeker voor Duchateau, plus daarbij omhooggevallen, nog hoger dan de Boerentoren.

  Dit gezegd zijnde, Dikke Freddy, vraagt ge me faveurkes die ik moeilijk kan geven. Ik wil niet nog eens mijn pollen verbranden. Veronderstel dat gij met uw detectivewerk schavuiten ontmoet die mijn naam noemen als zijnde vatbaar voor steekpenningen? Dat mag ik niet riskeren.

  Schrijf nog maar eens. 

  Tom

  21-01-2019 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/3

  Vrijdag 18 januari 2019

  Uit het leven van de  gemeenschap Mar Yakub

  Zegening van het terrein

  Op zondag wilde onze bisschop Mgr Jean Arbach bij ons zijn. Tijdens  de eucharistie verkoos hij in de eerste ‘stal’ te zitten, naast de kribbe, terwijl abouna Georges voorging in de byzantijnse  liturgie en ik assisteerde. Al celebreert de bisschop zelf niet, er zijn verschillende  gelegenheden gedurende  de dienst waarbij de priesters naar hem toe komen om de zegen te  vragen. Hij hield wel de homilie en sprak over het Licht dat met Jezus in de  wereld gekomen is en ons uitnodigt daaraan deel te nemen. Na de mis was er een ontmoeting met Arabische koffie,  Syrische zoetigheden en uitwisseling van de Kerst- en Nieuwjaarswensen. Tevens werd het plan  besproken om hier op 29 september 2019 een dag te organiseren, waarop ‘n 500 jongeren verwacht worden. De bisschop moest weer  voor het middagmaal vertrekken. In de namiddag was de zegening van het terrein voorzien. Als priester in liturgisch gewaad beklom ik de ezel, die door Firaaz geleid werd. In het begin scheen de  zon nog maar al vlug werd het koud. Bij het huis van het moslimgezin van abou Chalil, aan de andere kant van het terrein, hielden we pauze, we zegenden het huis, waarin bij de inkom al meteen een grote icoon van Maria hangt. We kregen dadels,  dronken iets warms en vertrokken om langs de schaapskooi terug te keren. Op deze rotsige en heuvelachtige woestijngrond wist de ezel telkens de  veiligste weg te kiezen.  Ziehier, ergens op het  terrein het uitvoerend comité. Let op, die met vier poten, dát is de ezel:

   

   

   

   

  De grote stilte

   

  Ondanks vele en lange stroom- en internetonderbrekingen  zijn we er toch in geslaagd zondagavond het laatste deel te bekijken van de bijna 3 uur durende  film  “De grote  stilte” (Philip Gröning, 2005) over de kartuizers van de  Grande Chartreuse nabij Grenoble. Het is merkwaardig dat deze film, waar geen actie in zit en waarin nagenoeg niets te horen is ook kinderen zo sterk kan aanspreken. Alleen op het einde is er een blinde monnik die enkele eenvoudige maar indrukwekkende woorden spreekt. In 1084 koos de heilige Bruno dit ruwe massief omdat het niet door mensen kan gemanipuleerd worden. Deze natuur  is te nemen zoals ze is. Bij het begin van de stichting van de orde was er al een grote lawine waardoor 7 monniken werden bedolven en stierven. De drie anderen bouwden het klooster verder op, waar de huidige gebouwen nu staan. De filmmakers moesten jaren wachten om te mogen beginnen en toen was de gemoedelijke Nederlander, dom Marcellijn Theeuwes overste. Hij was tevens  generale overste  van alle  24 kartuizerkloosters in de  wereld. De monniken leven in stilte en eenzaamheid. Zij vormen  wellicht de enige orde die nooit een  hervorming gekend heeft omdat ze die niet nodig had. In stilte en eenzaamheid vinden de monniken vooreerst zichzelf, vervolgens God en dan de gemeenschap en de hele wereld. We weten van sommige mensen die felle kritiek hebben op iedereen en alles om hen heen, dat zij in feite zichzelf verwerpen en hun duistere kanten niet kunnen aanvaarden. Het ware  beter niet weg te lopen van zichzelf om uiteindelijk te ontdekken dat er ook iets ongemeen moois is in  ons, dat we  Gods beeld in ons dragen, dat Hij ons immens liefheeft en dat we een unieke zending hebben. Wie  eenmaal in de stilte en de eenzaamheid is ingetreden, is gelukkig, aanvaardt zichzelf met mildheid, geniet elke dag van de eenvoud van het leven met God, verdraagt blijmoedig de dagelijkse lasten en is blij met dit leven in eenzaamheid. Al brengen de monniken ongeveer 18  van de 24 uur per dag in hun kluis alleen door, ze zijn innig met elkaar verbonden en ze brengen ook de  noden van de hele Kerk  en  de wereld bij God. Het concrete kartuizerleven is niet voor iedereen. Gelukkig echter degene die begrijpt dat de geestelijke waarden die zij zo radicaal trachten te  beleven, de onmisbare  fundamenten zijn voor ieder mens  om gelukkig te zijn. Ik denk  aan een uitspraak van een terecht beroemde streekgenoot, Augustijner kanunnik, volgeling van de Moderne Devotie, gestorven in 1471: “In uw cel zult ge vinden, hetgeen gij daarbuiten dikwijls verliezen zult” (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, Eerste boek, Twintigste hoofdstuk)

   

  Humanitaire hulp

   

  Het werk voor de humanitaire hulp gaat onverminderd verder. Iedere week rijden  doorgaans verschillende vrachtwagens af en aan, soms heel  onverwachts. Die moeten meestal zo vlug mogelijk gelost of geladen worden. Gewoonlijk bidden we ‘s avonds de  vespers, waarna een uur stille aanbidding volgt en de  recreatie. Ondertussen kan ieder die wil nog iets eten of drinken van wat op het keukenkarretje staat. Rond 21.00 u eindigen we in de crypte om God en elkaar te danken voor deze dag, om vergeving te vragen en de zegen. Woensdagavond moesten echter mutsen en gesloten halsbanden voor kinderen ingepakt worden. In plaats van gebed in de kerk verzamelden we in de  refter. Het is heel eenvoudig werk waaraan zelfs het meisje van 7 jaar volop kan meewerken. Mutsen en banden zijn ditmaal machinaal gemaakt, in alle mogelijke kleuren. De mutsen worden in een plastiek zakje gedaan. Daar wordt een halsband bijgevoegd. Alle kleuren door elkaar. Het zakje wordt dichtgeplakt en tenslotte wordt er nog een kleine  sticker opgeplakt met “sina’a soeria” (in ‘t ‘Vlaams’  “made in Syrië”).  We hebben er die avond al vast een 2000 gedaan. Uiteindelijk moeten er 8.000 bezorgd worden!Er is nog werk aan de winkel de volgende dagen. Gelukkig volgt de gemeenschap niet zozeer de regels, maar de regels  volgen het leven van de  gemeenschap. Zo heben we vandaag heel de voormiddag inpakwerk gedaan, profiterend van het feit dat de kinderen een vrije dag hebben. De eucharistie  vierden we  met algemene instemming ’s avonds

  Het laatste bolwerk: een antikatholiek syndroom

   

  Verdraagzaamheid is een van de grote waarden van de moderne tijd geworden, vooral op moreel gebied. Weg met het eng gedoe van vroeger. Met  de vooruitgang krijgt ieder zijn  waarheid en zijn vrijheid. Wanneer een meisje liever een jongetje wil zijn of omgekeerd, waarom niet? Moeten we niet blij  zijn  dat kinderen sterk voor een overtuiging uitkomen en zichzelf willen zijn… (?!?)

   

  Er is echter in onze tijd één geheel van waarden dat  alle onverdraagzaamheid schijnt te verdienen. We noemen het een antikatholiek syndroom, een samenloop van ziekteverschijnselen, gegroeid uit een westerse zelfhaat. Het misprijzen van de katholieke Kerk en al wat haar heilig is, het christelijk geloof, het evangelie en de persoon van Jezus Christus  kent in onze tijd geen grenzen. Vandaar ook een wereldwijde Kerk- en christenvervolging. Dit misprijzen leeft uiteraard vooral buiten de Kerk, maar heeft ook vertegenwoordigers binnen de Kerk. Dat zulks zeer jammer is  voor het geluk van de mensen zelf, hebben we hoger al laten verstaan met “de grote stilte”. We willen nu aantonen hoezeer dit misprijzen berust op een  schromelijke onwetendheid of een bewuste verdringing van de waarheid. En het zijn niet zozeer lager geschoolden maar juist hoger ontwikkelden die niet weten dat hun misprijzen op een totale onkunde  berust. Voor velen is het christelijk geloof het symbool van onwetendheid, onderdrukking en achterlijkheid,  door de rede en  de “verlichting” van de moderne wetenschap totaal voorbijgestreefd. De katholieke Kerk  en de kerkelijke hiërarchie beschouwen ze als ouderwetse overblijfselen uit een primitieve tijd, vol van wansmakelijke misbruiken. We geven graag toe dat christenen en mensen van de Kerk ook zondaars  zijn. De Kerk is heilig, maar niet zonder zondaars. Dit neemt echter niet weg dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een ongeëvenaarde bijdrage hebben geleverd aan al wat mooi, edel en waardevol is in de westerse beschaving.

  Beginnen we dicht bij huis en kijken we eens naar onze “welvaartsmaatschappij” in  eigen land. Hoe is deze ontstaan? Waar komt onze sociale zekerheid vandaan, onze algemene ziekteverzekering en algemeen onderwijs? Van grote politici van rechts,  links of tussenin? Van de grote wereldleiders, globalisten in Brussel, Washington, Parijs of Londen? Helemaal niet. Het is nagenoeg allemaal  begonnen met eenvoudige dorpspastoors en religieuzen. Zij droegen zorg voor weduwen die geen bestaansmiddelen hadden, voor arme en zieke kinderen die geen geld hadden voor onderwijs of verzorging, voor gehandicapten die uitgestoten waren, voor bejaarden. Zij hielden een kas bij voor hen die het meest in nood waren. Zo ontstonden scholen, ziekenhuizen, opvangcentra…Zij zijn de echte grondleggers en wel vanuit/omwille van de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Overigens,  vele grote geleerden waren priesters. Laten we meteen en fier onze Belgische priester Georges H.J.E. Lemaître (1966) vernoemen als astronoom, kosmoloog, wiskundige,  natuurkundige en grondlegger van de oerknaltheorie. Nicolaus Steno (Niels Stensen/Steensen, + 1686), Deense bisschop, anatoom en  natuurvorser is de vader van  de  geologie, Athanasius Kircher (+ 1680), Duits Jezuïet,  de vader van de Egyptologie, Roger J. Boskovich (+ 1787), Kroatisch Jezuïet,  natuurkundige, sterrenkundige, wiskundige, filosoof, diplomaat en dichter, de vader van de atoomtheorie. De seismologie werd zozeer door de Jezuïeten ontwikkeld dat ze gewoon “de jezuïetenwetenschap” genoemd werd. De Italiaanse Jezuïet Francesco  Lana-Terzi (+1687) werd  met zijn systematisch onderzoek van de geometrie en de natuurkundige aspecten van een vliegend vaartuig de vader van de luchtvaart.  De 14e -eeuwse abt van de benedictijner abdij van  Saint-Albans, Richard van Wallingford bouwde de beroemde grote astronomische klok van het klooster, die ook perfect de maansverduisteringen voorspelde. De Spaanse Dominikaan en moraaltheoloog Francisco de Vitoria (+ 1546) werd de vader van het internationaal recht, wat met de ontdekkingsreizen hoogdringend  nodig was.De Oostenrijkse Augustijn Gregor Mendel (+1884), bioloog werd de vader van  de  genetica. Dom Perignon, weliswaar een gewone monnik en ‘keldermeester’ van de  Sint-Pietersabdij van Haut-villiers-sur-Marne vond de champagne uit en zijn  principes  gelden nu nog. En Nicolaas Copernicus (+ 1543), wiskundige en astronoom, was geen priester maar wel kanunnik en kreeg de volle steun van zijn oom en bisschop Lucas von Walzenrode.

   

  Benedictus van Nursia schreef rond 529 zijn  regel in de abdij van Monte Cassino. In de voetstappen van de heilige abt Antonius van Egypte en de heilige Basilius werd hij de vader van het westers monnikenleven. Op zijn hoogtepunt kende de  benedictijnerorde  37.000 kloosters en leverde vanaf de 14e eeuw aan de Kerk 24 pausen, 200 kardinalen, 7000 aartsbisschoppen, 15000 bisschoppen en 1500 gecanoniseerde heiligen. In de   veertiende eeuw had hun monastiek ideaal zulk een invloed ook op de machtigsten van Europa dat niet minder dan 12 keizers, 10 keizerinnen,  47 koningen en 50 koninginnen hun rangen kwamen vervoegen. En denk je dat ze voor het gewone maatschappelijk leven niet veel betekenden? De landbouw in Europa is voor het overgrote deel aan deze monniken te danken. Moerasgebieden, bronnen van ziekte en ellende, vormden ze om tot vruchtbare grond met nieuwe gewassen. Zij fokten vee en paarden, brouwden bier, zorgden  voor bijen,  fruit en nog veel meer. Zij zorgden voor nieuwe technieken en machines. Deze kloosters “waren de meest efficiënte economische eenheden die in Europa ooit hadden bestaan en misschien wel in de hele wereld” (Randall Collins, Weberian Sociological Theory, Cambridge, University Press, 12986, 53-54). Zij waren de dragers van de technische vooruitgang, zorgden voor technologische ontwikkeling en gebruik van waterkracht.  De Cisterciënzers (die de regel van Benedictus strenger wilden beleven, vanuit Citeaux) stonden bekend om hun vaardigheid  als metaalbewerkers. En naast economie en landbouw  zijn ook de Europese wetenschap en cultuur in hoge mate aan hen schatplichtig. De abdijscholen speelden hierbij een grote rol. Het komische van dit alles is dat deze monniken nooit de minste pretentie gehad hebben om belangrijke bouwers van  Europa te worden. Zij wilden alleen maar Jezus navolgen en zijn woord volbrengen: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteus 6, 33). Dit  bewijst tevens hoezeer Jezus’ woord naar de waarheid leidt. En eigenlijk moeten we hierbij nog  de grote bijdrage vermelden van de Franciskanen, Dominicanen en de vele andere ordes en congregaties

   

  Van de Middeleeuwen menen velen – helaas ook intellectuelen - dat het een periode van duisternis en onwetendheid was. Welnu, juist de Middeleeuwen hebben een van de grootste intellectuele bijdragen gegeven aan de  westerse beschaving, nl. de universiteit. Ze kregen vorm in de  tweede helft van de twaalfde eeuw. Aan de universiteiten werden de vrije kunsten (artes liberales) geleerd, burgerlijk en kerkelijk recht, natuurfilosofie, medicijnen en theologie. De universiteiten leverden vertalingen van de  grote werken van de oudheid. Zo werden gered: de geometrie van Euclides, de logica, de metafysica en de ethiek van Aristoteles en het medisch werk van Galenus. Alle grote universiteiten zijn  begonnen als kerkelijke instellingen. Parijs en Bologna begonnen als kathedraalscholen. De grootste promotoren en beschermers van de beginnende universiteiten waren de pausen. Volgens Henri Daniel-Rops  kon het hoger onderwijs zich ontwikkelen dank zij het herhaaldelijk ingrijpen van de Heilige Stoel: “De Kerk was in feite het nest van waaruit de universiteit uitvloog, haar  bakermat”. Het christelijk geloof blijkt bij uitstek de godsdienst van de  rede te zijn. Waarlijk, dit geloof  verlicht de rede.

   

  Over de  invloed van Kerk en christelijk geloof op de kunst kunnen we kort zijn. Je moet al heel erg onwetend zijn om niet te beseffen dat de  grootste meesterwerken van de bouwkunst, de prachtigste beeldhouwwerken, de mooiste schilderijen, de hoogste muzikale creaties en de meest beroemde bladzijden uit de wereldliteratuur voor het grootste deel geboren zijn uit de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Het huidige antikatholieke syndroom wil ons blijven voorhouden dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een rem zijn op de  rede, de menselijke ontwikkeling en de wetenschappelijke vooruitgang. De werkelijkheid is precies het tegendeel. De  evidentie hiervan is zo verpletterend dat ze voor sommigen ondraaglijk wordt en, daarom blijven ze liever onwetend. De Katholieke Kerk en het evangelie van Jezus Christus, authentiek beleefd, garanderen  de echte waardigheid en het geluk van de mens en kunnen alle grote problemen van de huidige  samenleving in oost en west oplossen. Zij verzekeren een menswaardige vooruitgang, beschermen de wereldvrede en onze planeet. Hou op  met het nalopen van de dwaze zelfvernietigende  ideologieën van een zogenaamde nieuwe wereldorde. Keer terug naar de Bron. Ontdek het ware gelaat van de katholieke Kerk en vooral van Jezus Christus en zijn  evangelie. In Hem is alles ontstaan en door Hem komt alles tot leven. Hij is het antwoord op  alle persoonlijke, regionale én wereldproblemen. Wordt zijn volgeling nu en werk mee aan een nieuwe  beschaving op de stevige fundamenten van onze voorgangers.

   

  (Zie de degelijk wetenschappelijk verantwoorde studie van prof.  Thomas E. WOODS,  De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen, 2018).

   

  En dit nog

   

  vZiehier waarom we “Golfbrekers” een tijd hebben gemist: http://www.golfbrekers.be/eindelijk-terug/

  vAchtergrondinfo over de ingewikkelde en nog erg  gevaarlijke situatie in N Syrië met foto’s en  4 video’s. 1. Russen delen humanitaire hulp uit in Manbij, 2. De VS versterken nog hun bases, 3. Syrische Leger arriveert, 4. Geen vrede zolang zionisme straffeloos den onbeperkt terrorisme mag blijven bedrijven: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-20/

  vFoto’s en vier video’s over de her opstanding van Syrië: 1. Bezoek aan Bludan, koudste plek in Syrië, 2. Sneeuw ruimen, 3. Delegaties uit Jordanië, 4. Voetbalfans: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vHoe we  belogen werden over Syrië, (filmmaker en actrice Carla Ortiz): https://www.geotrendlines.nl/carla-ortiz-we-zijn-voorgelogen-over-syrie/

  vEen goed artikel van Martin Janssen, 14 jan. 2019: www.novini.nl/2019-zal-geen-vrede-brengen-in-syrie/ 

  vStatement van de gele vestjes beweging in Nederland:  

  https://www.youtube.com/watch?v=S6wQBFeP4X0&list=RDS6wQBFeP4X0&start_radio=1

  vEen grondige aanvulling op de commentaren over de  gele vestjes beweging: https://www.youtube.com/watch?v=J18zukKyDZs

  vCafe Weltschmerz, gesprek van Esther van Fenema met prof.Karel van Wolferen over de waanwerkelijkheid die het westen van Rusland wil voorhouden, 23 december 2017, 50‘: www.cafeweltschmerz.nl/machtsverhouding-oost-en-west-creeert-waanwerkelijkheid-esther-van-fenema-met-karel-van-wolferen/

  vDe VS troepen weg uit Syrië of onbeperkt in Syrië? Johan van Tongeren: http://www.novini.nl/bolton-overrulede-trump-vs-onbeperkt-in-syrie/

  vTerugtrekking van VS troepen uit Syrië begonnen. Willy van Damme: www.novini.nl/terugtrekking-vs-uit-syrie-begonnen/#prettyPhoto

  vDe Deep State is machtiger dan de Amerikaanse president:https://www.ninefornews.nl/deep-state-machtiger-presidenten/

  vEen stille diplomatie van D. Trump die eventueel Syrië kan helpen? www.aljazeera.com/news/2018/12/trump-saudi-pay-money-rebuild-syria-181224233144732.html?xif= En verder:https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-belooft-dat-bondgenoten-niet-meer-zullen-profiteren-van-de-vs-dat-wordt-geregeld~a6333723/

  vEen   andere en  gefundeerde kijk op D. Trump: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/het-trump-fenomeen-2/

  vMainstreampers goed voor toiletpapier “…moge de riool onze Vlaamse mainstreampers een welverdiende laatste rustplaats bezorgen” : https://doorbraak.be/het-verdriet-van-de-mainstream-media/?utm_source=newsletter-738&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  vAngstwekkende wijze waarop de officiële pers nepnieuws als algemeen erkende waarheid blijft doordrukken:https://www.youtube.com/watch?v=rGiok-ijteQ

  vLange, zeer  interessante  Nederlandstalige uitleg:Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syrië: https://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Terreur_Koerden_Assyriers_14_1_2019.htm

  vOnaanvaardbaar geweld vanwege Franse overheid. Régis de Castelnau , 13 jan. 2019

  vVanessa Beeley legt uit dat het een mythe is te denken dat de BVS de IS zouden  bestrijden: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVDLzdfsbTGXBpwtbmFrcHbSK

  vVolgens Zenit (12/1/19) heeft president  Bachar al Assad beloofd de Armeense kerk in Deir Ezzor te herstellen. Dit heiligdom met museum ter herinnering aan de Armeense genocide van 1915-16 werd in september 2014 door terroristen verwoest. Het leger heeft de streek in november 2017 weer  bevrijd.

  vWaarom  de NAVO  ontbonden moet worden: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vEuropa staat op instorten: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vNord Stream 2 en de Europese eenheid: www.geotrendlines.nl/nord-stream-2-zet-europese-eenheid-op-het-spel/ 

  vHet drama van Gaza: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vAanbevolen: Dr. Luc Kiebooms, Godslastering? Een mensenrecht? Conferentie op zaterdag 19 januari 2019, de Merodelei 14, 2600 Berchem, begint om 14.30 u met rozenhoedje (https://thmore.weebly.com/

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

  .

   


   

   

   

  20-01-2019 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht

  'Het katholiek onderwijs wil geen bruggen bouwen, het wil zijn fort ver­sterken', schrijft Jean-Jacques De Gucht in DS van 15 januari over het nieuwe leerplan godsdienst van het Katholiek Onderwijs.

  De heer De Gucht kenmerkt zich in dat artikel nog maar eens door zijn rabiaat, antichristelijk dogmatisme. Wanneer het in zijn (politieke) kraam past, manifesteert hij zich graag als een volbloedliberaal, maar hij kan het geregeld niet nalaten zich brutaal te bemoeien met wat duidelijk tot het bevoegdheids- en het werkterrein van anderen behoort.

  Hij gedraagt zich als een voetbalspeler, die niet opgesteld is, of lid is van de concurrentie, en toch het veld oprent en de lakens wil uitdelen. Het ontgaat hem, of hij wil er in zijn zelotische antichristendomijver geen belang aan hechten, dat er nu eenmaal in ons land vrijheid van godsdienst en onderwijs is, en dat er nu eenmaal een sterk katholiek onderwijs bestaat.

  Wil De Gucht dat katholiek onderwijs afschaffen? Dat hij het dan ook duidelijk zegt!

  Stoere De Gucht ontkent ook het recht van de bisschop om te spreken over 'christelijke identiteit'. Waarschijnlijk is er voor deze fundamentalist maar één identiteit: de liberale. Het kan moeilijk nog enger. 

  Maar engheid is nu eenmaal eigen aan keizer-kosters. 

  16-01-2019 om 21:32 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst en Kerk

  Muziekfilosoof Marlies De Munck schrijft in DS van 14 januari enkele overwegingen bij de actie van een bekende violist aan een Gentse kerk, waarin een Delhaizewarenhuis gevestigd zou worden.

  Een van de zinnetjes trof me. 'Velen zouden nochtans beweren dat de kunst pas echt een hoge vlucht nam toen ze van het juk van de kerk bevrijd was', schrijft mevrouw De Munck.

  Zij laat in het midden of zij akkoord gaat met dergelijke bewering of niet. Dat is flauw en niet erg moedig. Ik veronderstel dat zij als muziekfilosoof ook de kunstgeschiedenis en in het bijzonder die van de muziek heeft bestudeerd. Dan moet het voor haar toch ook overduidelijk zijn dat die bewering haaks staat op de historische realiteit. Die bewering suggereert namelijk dat de kunst(werken) die eeuwenlang geïnspireerd en gesponsord werden door christendom en Kerk, geen 'hoge vlucht' kende(n).

  Dat zijn natuurlijk nonsens in het kwadraat.

  15-01-2019 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote kiezersbedrog

   Vier maanden na de vurige liefdesverklaring aan de stad en haar inwoners, laat De Wever hen al in de steek, natuurlijk 'als de kiezer het wil'. Cynischer kan moeilijk.

  De Antwerpenaar wordt gesust met de bekende zoethouder: als minister(-president) kan ik nog meer doen voor mijn geliefde stad en haar geliefde inwoners.

  De burgemeester-voorzitter-(toekomstige) minister-president, is natuurlijk niet de enige politicus die dergelijk argument gebruikt om de persoonlijk machtsdrang of die van de partij, te verbergen. Media en burgers zijn het bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

  Terwijl het in essentie wijst op een minachting voor de democratie, voor het algemeen belang. Wanneer namelijk extra middelen naar de stad van een belangrijke politicus op het regionale of federale niveau stromen, is er iets fundamenteels mis met die zo geroemde zorg voor 'het algemeen belang'. Favoritisme overheerst dan.

  15-01-2019 om 11:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst

  Zopas werd in de Promotiezaal van de KU Leuven, in aanwezigheid van mgr. Johan Bonny, prof. Lieven Boeve en prof. Jürgen Mettepenningen, en onder massale belangstelling het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst officieel gelanceerd op de Thomas-website.

  Het vernieuwde leerplan bevat 17 terreinen en 349 nieuwe ingrediënten die garant moeten staan voor de levensbeschouwelijke vorming en religieuze geletterdheid van alle leerlingen secundair onderwijs die het vak rooms-katholieke godsdienst verplicht volgen in het katholiek onderwijs of als keuzevak volgen in het gemeenschapsonderwijs.

  Onderstaande instructievideo helpt je het digitale platform voor het leerplan te verkennen.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/ofHsM-N-uu0   

  15-01-2019 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkt barones Doornaert aan haar bekering?

  In een column in De Standaard van 10 januari noemt Barones Doornaert ‘de internationale gemeenschap’ een fata morgana , een fake term. In Afrika, de Arabische wereld, China, Rusland, Mexico, Latijns Amerika, in Trump, de Brexit, de gele hesjes, ziet zij verval van nationale samenhang, teloorgang van de democratie. Op dat volgens haar krimpende eiland blijven niet veel ‘ontwikkelde verzorgingsstaten’ over.

  Wat overblijft na haar opsomming zijn alleen nog maar een beperkt aantal West-Europese landen. En zij gebruikt dan een persoonlijke anekdote om aan te tonen dat België ongetwijfeld én gelukkig nog wel tot dat krimpende aantal behoort.

  Ze doet de (kerst)oproep dat ‘ de burgers van die ontwikkelde staten hun emotioneel wild geraas temperen, en meer samen aan het algemeen belang denken en werken’. Een oproep die ruime steun en instemming verdient. Maar hopelijk tempert ook zij haar ‘emotioneel wild geraas’, is er ook haar bekering

  Want grasduinend in haar columns van de laatste jaren, ontstaat een beeld van een intolerante, agressieve, uiterst rechtse militante.

  Een aantal voorbeelden. ‘De verontwaardiging van de ‘linkse’ westerse intelligentsia, pleegt selectief te zijn’, schrijft zij naar aanleiding van de dood van Castro. Wat graag haalt ze 'de fijnproevers van Europees links' over de hekel. Die volgens haar 'decadente kiezers' stemmen massaal op figuren als als Corbyn bij Labour en Sanders bij de Amerikaanse Democraten. Doornaert legt in een van haar columns een sterk verband tussen criminaliteit en etnie of religie. En elders luidt het dat 'de kernuitstap een van de paars-groene blokken aan het been van ons land is’. Ze probeert de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen te zetten.

  Doornaert, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren, die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt, wanneer zii n.a.v. het doodschieten van een vluchtelingenkind een open brief publiceren. Ze beschouwt de betogingen in Gaza schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Doornaerts argument tegen het ondertekenen van het migratiepact was dat het pact ook goedgekeurd werd door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën'? Waarom vindt zij het ondertekenen van een internationaal pact, erger dan grof verdienen dankzij die'schurkenstaten'?

  Kortom, hopelijk staakt ook barones Doornaert haar emotioneel wild geraas en heeft zij de vurige intentie samen met alle mensen van goede wil te denken en te werken aan het algemeen belang. En dat algemeen belang heeft zeker ook betrekking op de zwaksten van onze medemensen.

  11-01-2019 om 21:19 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Wees niet bevreesd om te schreien wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties: tranen zijn druppels die het leven bevloeien. Tranen van medelijden zuiveren harten en gevoelens.'

  10-01-2019 om 09:22 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het is altijd de schuld van het vorige onderwijsniveau'

  Het is altijd de schuld van het vorige onderwijsniveau

  De universiteiten moeten in eigen boezem kijken, in plaats van het ­secundair onderwijs te culpabiliseren, wanneer het gaat over de lamentabele resultaten van veel eerstejaars aan universiteiten en hogescholen, schrijven Piet Van Avermaet & Kris Van Den Branden, in DS van 7 januari 2019.

  Zij hebben groot gelijk. Het hoger en universitair onderwijs wordt al te gemakkelijk als de ultieme toetssteen voor de andere onderwijsniveaus beschouwd.

  Het is de hoogste tijd dat ook hogescholen en universiteiten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar vergeleken worden en dat die resultaten ook op ruime schaal verspreid worden. Een kwaliteitscontrole en -vergelijking tot in de verschillende faculteiten en departementen toe .

  Dat is maar mogelijk wanneer er ook voor het hoger onderwijs een soort van ‘eindtermen’ wordt opgesteld, die ruimer zijn dan de didactische, wetenschappelijke, technische competenties. De hogescholen en universiteiten zijn toe aan grondige zelfreflectie. Wat zijn hun maatschappelijke, filosofische, culturele, politieke ‘eindtermen’?

  Al te lang hebben vooral de universiteiten zichzelf zomaar als dé kwaliteitstoetssteen geprofileerd. Of zich geconformeerd aan de heersende sociaaleconomische klasse en verwachtingen.

  Gemakzuchtig conservatisme overheerst.

  07-01-2019 om 17:23 geschreven door Gust Adriaensen


  04-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/1

  Vrijdag 4 januari 2019

  Nieuwe Jaar Vieringen

  Vrijdagavond vierden we de verjaardag van moeder Agnes-Mariam, in feite enkele dagen te laat omdat het op de dag zelf, vlak voor Kerstmis, te druk was. Het was een ludiek gebeuren rond het thema van de  Bijbelse figuur, de  ezel. We hebben u vorige week hierover al een  meditatie gestuurd. Met dit beeld had de overste van het karmelietessenklooster in Harissa (Libanon) haar destijds na 21 j laten gaan, om een nieuwe stichting te beginnen en zo dienstbaar te zijn voor de Heer Jezus. De kinderen hadden een sketch voorbereid en op het einde kwam warempel een ezel binnen stappen. Natuurlijk wilden  velen en vooral de kinderen een rondje doen  op de ezel. Om te beletten dat de ezel de kerstversiering in de  refter zou opeten werd hij weer naar buiten gebracht.

  In de byzantijnse liturgie worden de “onschuldige kinderen “ gevierd op zaterdag 29 december (en niet op 28 december). Daarom mocht de groep kinderen  vandaag baas zijn. Ik kreeg alvast de toestemming om de eucharistie te vieren maar na de eucharistie was er niet de gebruikelijke tijd voor stille dankzegging. De kinderen hadden een soort bijbelquiz gemaakt voor twee groepen. De winnende groep kreeg een cadeau, de verliezende  groep moest  ’s avonds een sketch opvoeren in de  refter, wat ook gebeurde. Het was zogenaamd een nieuwe stichting en in de kandidaten die zich aandienden werden de typische gedragingen van enkele zusters en fraters nagebootst. Voor ’s avonds wensten de kinderen het verdere verloop van The Lord of The Rings.

  Zondagmiddag kwam abouna Georges voor de byzantijnse viering. Terwijl de Latijnse liturgie de heilige Familie  viert, gedenkt de byzantijnse liturgie vandaag  bijzonder de hl. Jozef alsook de apostel Jakobus, de “broeder des Heren” en David, nl. de familiebanden met Jezus. Na de middag gaf een Duitse mevrouw een diavoorstelling met uitleg over het werk in het hart van India. Het is een mooi veelzijdig humanitair werk dat de levensstandaard van de  armsten en de waardigheid van groot en klein bevordert. Deze mevrouw brengt de eindejaarsfeesten met ons door.

  De laatste dag van het jaar hielden we met heel de gemeenschap een dag van stilte en retraite. In plaats van de gewone nachtaanbidding van donderdag op vrijdag hebben we op oudejaarsavond om 18.00 u plechtige vespers voorzien, gevolgd door de eucharistie en gezamenlijke aanbidding tot middernacht. Voor ontbijt en middagmaal kon ieder in stilte iets nemen. Na de vespers wilden velen het sacrament van de  boete ontvangen en tot ieders verrassing kwam toen nog abouna Georges even meevieren zodat iedereen zonder uitzondering de kans had en ook nam het sacrament van de  verzoening te ontvangen. En zo werd de eucharistie een zeer intens  gebeuren. Daarna werd het Allerheiligste Sacrament  uitgesteld in de crypte waar enige uren stille aanbidding werd gehouden. Tegen middernacht waren we er allen aanwezig, ook de kinderen die vooraf even geslapen hadden. Voor ieder was een kaartje voorzien met daarop een heilige die we dit jaar bijzonder vereren of leren kennen, een deugd die we bijzonder willen beoefenen en een persoon waarvoor we bijzonder willen bidden. Hierbij werd voor ieder  afzonderlijk nog een Bijbeltekst gekozen en gelezen uit het O. én N.T. Er werd nog samen gebeden voor intenties. En zo was middernacht al ruim voorbij wanneer  we de aanbidding afsloten en naar de refter togen. Daar namen we enkele versnaperingen (die we eerst samen nog hebben klaar gemaakt) terwijl er gedanst werd op ritmische kerstmuziek tot 2 uur. En zo zijn we  als gemeenschap in het jaar 2019 gerold.

  Op tweede nieuwjaarsdag hielden we op de  middag een dienst in de kerk om  6 nieuwe “oblaten” op te nemen. Abou Georges met zijn vrouw Sylvie en hun twee volwassen kinderen. Hij komt uit Qâra, woonde na zijn huwelijk in Damascus en is na de dood van zijn moeder met heel zijn gezin bij ons komen wonen. Vanaf het begin was hij de belangrijkste hulp en steun van moeder  Agnes-Mariam en de gemeenschap. Hij besefte geleidelijk dat hij met heel zijn gezin bij deze gemeenschap hoorde en heeft zich aldus ook totaal geëngageerd. Dit echtpaar  zorgt o.m. voor onze vier centra van hulpverlening in Qâra én voor de veiligheid van de gemeenschap en het klooster. Omdat hij  zulk een goede manager is, werd hij vanuit Damascus gevraagd om hoofd te willen zijn van de afdeling van de Rode Halve Maan van deze streek. Hij aanvaardde op voorwaarde dat hij het mocht doen als lid van deze gemeenschap. Verder werd ook Ibrahim “oblaat”. Hij is ongehuwd, landbouwingenieur,  verantwoordelijke voor het terrein en het uitbetalen van onze werklieden, doet onze inkopen en woont eveneens al jaren bij ons. Hij werkt nog halftijds voor de staat. Abou Georges en Ibrahim  (en anderen) hebben ook in de  gevaarlijkste periode voor onze veiligheid gezorgd, dikwijls met gevaar voor eigen leven. Tenslotte werd een jonge  Fransman, die al jaren bij ons verblijft om hier rust en evenwicht te zoeken, eveneens  oblaat. Allen kregen het kruis van de  gemeenschap. Aan de voorkant van het kruis staat boven aan een duif met zeven stralen als teken van de Hl. Geest en de zeven gaven. Daar onder de twaalf stenen voor het offeraltaar van Elia op de Karmel(1 Koningen 18, 20-40). Bovenop een kelk als teken dat  Jezus het offer vervuld heeft. Er onder drie bogen, verwijzend naar het driemaal uitgegoten water over het offerdier en tenslotte verwijzend naar de Heilige Drieëenheid. De Arabische tekst aan de voorkant: “de ijver voor uw huis verteert mij” (psalm 69, 10). Wanneer Jezus de kooplieden uit de tempel jaagt  (Johannes 2, 13-25), herinneren de apostelen zich dit vers uit de psalmen. Aan de achterkant van het kruis staat in het Arabisch: Orde van de eenheid van Antiochië. In
  Antiochië was Petrus 7 jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok. Vanuit Antiochië begon de apostel Paulus zijn missietochten. En Antiochië was de eerste (en voorlopig laatste?) plaats van de eenheid van de kerk in verscheidenheid, bestaande uit gelovigen uit het joodse volk en gelovigen uit de volken. Een oblaat is een leek die niet het gemeenschapsleven ten volle deelt maar wel de spiritualiteit en de  zending van de  gemeenschap op zijn plaats en met zijn mogelijkheden.

  Syrië weer in de  Arabische Liga?

  Syrië werd al vrij vroeg (november 2011) onder westerse druk uit de Arabische Liga gestoten, wat onwettig was en tegen de  statuten  van de Liga inging. Inmiddels is de toestand grondig veranderd. Op 16 december 2018 heeft Omar al-Bashir, president van Soedan als eerste Arabische leider een officieel bezoek gebracht aan Damascus. Hij werd door president Bachar al-Assad ontvangen en beiden bespraken de mogelijkheden van bilaterale betrekkingen. Vorige week donderdag openden de Verenigde Arabische Emiraten in Damascus hun ambassade. Bahrein en Koeweit willen hetzelfde doen. Vluchten tussen Damascus en de golfstaten zullen hernomen worden. Op 6 januari 2019 vergaderen leiders van de  Arabische Liga in Cairo (Egypte). Syrië heeft al laten weten zelf niet om de heropname te zullen vragen. Zij zijn niet weggegaan maar werden uitgestoten. De golfstaten zijn steeds meer bereid het belang en de noodzaak te erkennen van de  onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië. En het terug opnemen van Syrië in de Arabische Liga lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. De minister van buitenlandse zaken  van Irak heeft al vast laten weten dat Bagdad ten volle de heropname van Syrië steunt en zal tevens de grensovergangen met Syrië heropenen.

  “Waar is  uw broeder?”  (Gen 4, 9)

  Overdag straalt de zon meestal hoog boven  dikke witte wolken en kleurt de open plekken tot een  helder blauwe hemel. De wind drijft de slierten zware wolken langzaam over de bergen. Het grootste deel van ons terrein schittert dan in de zon terwijl donkere  schaduwen op de bergen vallen. Zal 2019 beter zijn dan 2018? Zullen we dit jaar  onze goede voornemens weer niet kunnen realiseren, zoals  dat het geval was met het jaar daarvoor en daarvoor …?  In een oud gebedenboek vind ik een klein, hand geschreven briefje met daarop de voornemens na een gemeenschapsretraite van bijna een halve eeuw geleden. Met milde verbazing merk ik dat ik nu nog steeds ongeveer dezelfde bekommernissen heb. Back to the  basics. Laten we  terugkeren naar het wezenlijke.

  In het boek Genesis, hoofdstuk 4, lezen we  dat Adam en Eva de gebroeders Kaïn en Abel ter wereld brachten. De eerste werd landbouwer en de andere schaapherder. Beiden wilden de Schepper eren door een offer te brengen. Kaïn offerde blijkbaar zomaar wat vruchten maar Abel offerde de eerstgeborenen van zijn  beste  schapen en dit was aangenaam in de ogen van God. Kaïn wordt jaloers. Zijn broer zou voor hem een voorbeeld moeten zijn om ook van harte het beste te geven. Neen, “een wilde woede” grijpt hem aan en “zijn gezicht werd grimmig”.  In zijn hart veroordeelt hij God én zijn broeder. Het Bijbelverhaal openbaart precies wat er in het spel is. Wanneer  we het goede doen is er opgewektheid. Zo niet, “dan loert de zonde als belager” aan onze deur en zullen we daartegen stand kunnen houden? Kaïn in ieder geval niet. Hij doet een voorstel als een voorwendsel: laten we  samen gaan wandelen. Eenmaal buiten, vermoordt Kaïn zijn  broeder. Hierop roept God Kaïn ter verantwoording: “Waar is uw broeder”? Kaïn doet zich voor als de onschuldige, moet hij dan op zijn broer passen? De moord die hij beging zal hem evenwel zelf zwaar treffen: “ Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot Mij…een zwerver en een vagebond zult ge zijn op aarde…” Kaïn beseft zijn ellende en beklaagt zichzelf, maar God zal ook hem als zondaar nog beschermen en hem een merkteken  geven.

  Zo begint de  tragiek in ieders leven en in de geschiedenis van heel de mensenfamilie. Met wat goede wil kunnen we in de twee broeders vertegenwoordigers zien van oost en west. In het oosten leeft over het algemeen meer eerbied voor het leven, het huwelijk, het gezin en de  wetten van God dan in het westen. Laten we het eenvoudig houden bij een  vergelijking tussen Syrië en België. Abortus en zelfmoord waren in Syrië voor de oorlog nagenoeg onbestaande. In België is abortus (tot de 12e week) sinds 1990 wettelijk aanvaard, en is zelfs sinds 2018 uit het strafwetboek gehaald. Volgens mij is het eigenlijk in België niet wettig, vermits een Belgische wet moet aanvaard worden door kamer, senaat én de koning. Dit is niet gebeurd. België heeft ook het hoogste zelfmoordcijfer van West-Europa. De gastvrijheid, veiligheid en harmonieuze samenleving in Syrië, voordat het westen hier binnen viel, waren veel groter dan in  België. Het gezicht van de Belgen was veel grimmiger  dan dat van de  Syriërs. Daarom stelde het westen  voor om “democratische” en humanitaire” hulp aan Syrië te verlenen. Het land werd overspoeld met door het westen en bondgenoten goed getrainde, bewapende en betaalde terroristen. Het  was een voorwendsel om het land te ontwrichten, uit te moorden en te verwoesten. Rusland, Hezbollah en Iran stonden aan de kant van de onschuldige slachtoffers. De meeste anderen, ook België aan de kant van de  moordenaars. En toch hield Syrië stand, tegen de  verwachting en het verlangen van de “internationale gemeenschap” in.

  Jezus geeft zelf een voorbeeld van twee die een “offer” komen brengen in de  tempel door te bidden. De farizeeër spreekt uitvoerig over zijn geweldige daden, vol misprijzen voor de tollenaar. De tollenaar aanvaardde in alle nederigheid zijn schuld en wilde zelfs zijn ogen niet ten hemel heffen. We werden dit jaar overspoeld door klinkende toespraken van machtige staatshoofden over hun heldendaden, vol misprijzen voor Syrië. Wat de hoogste, gezaghebbende  organisaties voorstelden als de grootste humanitaire hulp, was in feite de grootste  bedreiging voor de wereldvrede en dé oorzaak van ellende voor ontelbare onschuldige slachtoffers. Valse rapporten over  verschrikkelijke aanslagen… we hebben het allemaal moeten verduren.  Het echte offer dat alle onoprechtheid ontmaskert en alle eer brengt aan God én de naaste is de korte smeekbede van de tollenaar: “Heer, wees mij zondaar genadig” (Lucas 18, 13).

  En dit nog

  vErg interessante achtergrondinfo van Café Weltschmerz: Waarom stuurt het Westen aan op oorlog met Rusland? Gesprek  met Kees van der Pijl  en Stan van Houcke: https://www.youtube.com/watch?v=RHamBugYo_Q

  vHonderden vrouwen manifesteren maandag morgen met  vlaggen en portretten van Syrische president in Qamishli, tegen Turkije en voor Syrië als enige garantie voor de strijd tegen terrorisme en voor integriteit van het land:https://www.sana.sy/es/?p=97450

  vZiehier een ander en nogal positief standpunt over het migratiepact, gezien vanuit de Belgische politiek,  door Walter Zinzen:
  https://www.mo.be/column/mensen-van-goede-wille?

  P. Daniel

  04-01-2019 om 21:22 geschreven door Gust Adriaensen


  01-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rol van de moeders

  Tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek loofde de paus de rol van de moeders in de samenleving. Hij beklemtoonde het belang van moeders en hun deugden van zelfopoffering en mededogen “in de huidige gefragmenteerde wereld”. 

  “Een wereld die naar de toekomst kijkt zonder de blik van een moeder is kortzichtig”, zei Franciscus. “Een wereld waarin moederlijke tederheid als puur sentiment wordt afgedaan, kan misschien materieel rijk zijn, maar arm wat de toekomst betreft”.

  01-01-2019 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarszegen

  Moge de Heer u zegenen
  en u behoeden.

  Moge de Heer
  het licht van zijn gelaat
  over u doen schijnen
  en u genadig zijn.

  Moge de Heer
  u zijn gelaat toewenden
  en u vrede geven.

  (Uit het Bijbelboek:Numeri.)

  01-01-2019 om 13:26 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!