NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  18-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  IX/3

  Vrijdag 16 januari 2015

  Terwijl het hier wintert, zijn de “wijzen” weer naar huis

  In de refter werd de kerststal al een tijd geleden opgeruimd, omwille van de schilderwerken. Nu worden alle kerststallen verwijderd, de dieren gaan terug in de stal, de herders naar de velden en de “wijzen” of de Drie koningen zijn weer vertrokken naar Perzië, dat bijna onze gebuur is en dus zijn ze al lang weer thuis.

  Het is nog geen strenge winter maar het is toch koud (- 4). Er is de voorbije dagen flink wat sneeuw gevallen. We genieten van het houtvuurtje in de refter en als er elektriciteit is brand hier en daar een elektrisch vuurtje. Toen de eerste sneeuw viel moesten de kinderen niet naar de school. Dat heeft enkele dagen geduurd. Opmerkelijk is wel dat vele scholen tijdens de gevechten gewoon bleven doorgaan. Dus: geen school als er sneeuw valt, maar wel school als er bommen vallen. Dat geeft een bijzondere sfeer. Is er een aanslag gepleegd, iedereen helpt de gewonden en bij de opruiming. Daarna gaat het leven gewoon weer verder alsof er niets gebeurd is. ‘n Groot volk.

  Onze vrijwilligers zijn in de rouw. Ze vernamen dat er in Damascus al kinderen gestorven zijn van de kou en daar is het altijd nog enkele graden warmer dan hier. De volgende de dag kregen we ’s avonds al een telefoon vanuit Amerika. Een vereniging heeft duizenden dekens verzameld en wil ze ons bezorgen. Vanuit het klooster werden al lang geleden drie hulpcentra opgericht: hier een voor de streek van Qalamoun, in Jeramana (Damascus) en in Tartous. Hiermee kan een groot deel maar niet heel de Syrische bevolking bereikt worden. De centra konden opgericht worden dank zij moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel met de hulp van vele prima vrijwilligers, en natuurlijk vooral dank zij de steun en milde giften van vele weldoeners. Er is een nauwe samenwerking met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, zodat ook langs daar hulp komt. Zo worden duizenden gezinnen bereikt, maar de nood is eigenlijk nog groter dan de hulpgoederen en het geld dat ons wordt gegeven. Sommige dagen helpen wij mee met de mensen van het dorp die hier in het nieuwe gebouw de hulppakketten komen klaar maken. Zakken suiker, rijst, bonen e.d. moeten natuurlijk in afzonderlijke zakken van een paar kilo’s overgebracht worden. Hiermee wordt dan een groot pakket samengesteld met een paar dozen macaroni, kaas, rijst, suiker, bonen, conserven, een paar flessen olie, enz. enz. Het is echt wel een flinke voorraad. En het is werkelijk aangenaam samenwerken en bedenken dat er telkens zovele gezinnen zijn die weer even geholpen kunnen worden, hoewel er steeds meer gezinnen in nood zijn dan er geholpen kunen worden. De pijn blijft knagen dat er toch nog kinderen van de kou stierven in Damascus.

   

   

  Een Bask in Marseille, de wettelijke leider van de Belgische federale regering!

  Neen, niet overslaan, even geduld en ik zal het je uitleggen. Ieder land heeft normaal zijn eigen regering, die internationaal erkend is. De eerste minister spreekt met de eerste minister van andere landen zoals de ministers onderling overleggen met betrekking tot hun bevoegdheid. In Syrië is er een wettige regering met een president, die wettelijk verkozen is door het volk. En wel door een verpletterende meerderheid, niet alleen door degenen die in Syrië zelf wonen maar ook door de Syriërs die in het buitenland in een democratische staat leefden. In België en sommige andere landen mochten ze van het “regime” niet aan deze vrije verkiezingen deelnemen. Begrijpelijk dat westerse staatshoofden jaloers zijn op het brede draagvlak dat deze man bij de bevolking geniet. Nu komt onze vrt met het geweldige nieuws dat Khaled Khoja, een Turkmeen, de (zoveelste) nieuwe voorzitter is van de Nationale Syrische Coalitie. Er wordt bij vermeld dat deze meneer zijn hoofdkwartier in Istanbul heeft (Turkije) en daar ook woont en dat hij de nieuwe voorzitter is van de enige officieel en wettig erkende regering van Syrië. Alsjeblieft! Stel je voor dat een Syrisch artikel zou schrijven dat de Belgische regering een nieuwe leider heeft, die de enige wettelijk en internationaal erkende Belgische regering leidt: een Bask met zijn hoofdkwartier in Marseille! Is er een journalist die weet hoe hij zich nog belachelijker kan maken? .

  La comédie française

  De Amerikaanse oppergeneraal Martin Dempsy heeft laten weten dat hij klaar is Syrië nu daadwerkelijk aan te vallen en het nationale Syrische leger uit te schakelen, zodra Obama groen licht geeft. Huichelarij ten top. Hiermee begrijpen we meteen dat de grote coalitie om de islamitische staat (Daesh of IS) te bestrijding maar een voorwendsel was en dat het eigenlijke doel blijft Syrië ontwrichten. Dat is ook wat de coalitie in feite gedaan heeft: de infrastructuur verder vernietigen en burgers doden. L Fabius, de Franse minister van buitenlandse zaken had vroeger al openlijk aldus opgeroepen om de Syrische president te vermoorden: “hij verdient niet op aarde te leven”. President François Hollande voegt er nu bij dat hij spijt heeft niet militair tussenbeide gekomen ze zijn. Hun zogenaamde oorlog tegen het terrorisme zit in het slop en zaait wel dood en vernieling maar brengt nog niet het verhoopte resultaat: Syrië inpalmen. Terwijl iedereen nu onderhand wel weet wie hier zoveel dood, lijden en ellende brengen, blijven deze hoge heren hun leugens van vier jaar geleden trouw om de lijdensweg voor het volk nog zwaarder te maken. En net deze week heeft het Nederlands kabinet beslist “de gewapende oppositie” in Syrië te steunen! Het is winter en sommigen hebben steun nodig om hun vernietigingswerk verder te zetten, nadat ze al de bevolking hebben beroofd, gegijzeld, en “gematigd” vermoord, onthoofd of gekruisigd, met dank mede aan het Nederlands regime. Bovendien is in 2014 de reputatie van deze vechtjassen flink gedaald omdat de wereld stilaan weet wat er echt gebeurt en de reputatie van François Hollande gaat regelrecht naar het nulpunt. Ze hebben dus een nieuwe verantwoording nodig.

  En plots is er het grote licht! Na terroristische aanslagen van woensdag defileerden twee miljoen mensen (volgens de politie) vorige zondag en maakten Parijs tot de “hoofdstad van de vrijheid” (volgens Fr. Hollande) om de wereld te bevrijden van haat, geweld, terrorisme en oorlog. En wie lopen zo allemaal voorop in de stoet? Jens Stoltenberg, secretaris generaal van de NAVO, de oorlogsmachine geleid door de VS, die in 2011 deskundig Libië heeft vernietigt, vanuit Turkije jihadstrijders bewapent, traint en naar Syrië stuurt en nu zich klaar maakt voor een wereldoorlog tegen Rusland. Verder zijn er Donal Tusk, de eerste minister van Turkije, de grootste gevangenis ter wereld voor hen die persvrijheid beoefenen en nu met Frankrijk hardnekkig blijft proberen in de provincie van Aleppo zoveel terreur te zaaien totdat ze alles kunnen inpalmen. Verder is er de koning van Jordanië, een andere springplank van de NAVO voor zijn oorlogsvoering tegen Syrië. En natuurlijk eerste minister Cameron van Engeland en oud-president Sarkozy van Frankrijk, de gespecialiseerde landen in “speciale strijdkrachten” en geheime diensten voor terroristische acties overal ter wereld in dienst van Big Brother. Verder eerste minister Renzi van Italië, dat nu een belangrijke uitvalbasis is om het vuur in Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan te wakkeren. Centraal loopt natuurlijk Fr. Hollande zelf, de motor van de militaire acties o.m. nu in Mali en Nigeria. En deze landen zelf worden hier vertegenwoordigd door een minister, die bereid is de opbrengst van de bodemrijkdommen van zijn land (goud, coltan, uranium...) te laten verdwijnen in de zakken van de westerse elite. Natuurlijk komt Benjamin Netanyahu hier ook op de eerste rij treuren om de vier joodse slachtoffers waardoor hij de duizenden doden, waarvan honderden kinderen, kan vergeten die hij onder een tapijt van bommen zopas van de Gazastrook heeft weggevaagd, samen met de deskundige vernietiging van de infrastructuur. En op de Syrische Golan hoogte heeft hij een stevige band met de terroristische groepen tegen Syrie. Amerika was vertegenwoordigd door Eric Holder, minister van justitie. Immers John Kerry blijft nog even in Indië om daar te proberen de oorlog tegen China en Rusland aan te stoken. Hij kwam dan op woensdag naar Parijs om de topontmoeting over de veiligheid in Washington op 18 februari voor te bereiden. En zo zouden we nog lang kunnen doorgaan, want er waren niet minder dan 50 staatshoofden en excellenties op deze parade. Allemaal zogenaamd de fiere verdedigers van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, kortom het kruim van de wereldvrede. Ondertussen zijn de VS, Israël en de NAVO de grootste terreurzaaiers op heel onze wereldbol en dan spreken we niet over twaalf of zeventien doden maar over het uitmoorden van hele volken en het verwoesten van landen, die de bakermat zijn van de menselijke beschaving, de wieg van het christelijke geloof en van het oosters monnikenwezen. In drie maanden tijd werden de jachtvliegtuigen verviervoudigd, de conventionele wapens en atoomwapens in   het voormalige oostblok verdubbeld, de Awacs in Oost Europa opgevoerd, alsook de oorlogsschepen in de Baltische zee en de Middellandse zee. De VS troepen, de Britse en Duitse troepen in Polen, Estland, Letland en Litouwen werden flink uitgebreid. De NAVO is klaar met zijn “Readness Action Plan” om onmiddellijk toe te slaan in Oost-Europa, het Midden Oosten en Azië. Nu nog wachten op een goede aanleiding. Of is dit als aanleiding bedoeld? En wanneer moeten we dan allen samen het startschot voor de (zoveelste vernietigende) oorlog geven en uitroepen: Vuur?

  Laat me duidelijk zeggen dat ik iedere terroristische aanslag veroordeel en ieder slachtoffer betreur. Ik weiger evenwel mee in koor de lof te zingen van die Charlie Hebdo. Hiervan had ik tot vorige week trouwens nog nooit gehoord. Vrienden hebben me enkele cartoons van die club gestuurd opdat ik enig gedacht zou hebben van hun activiteit. Het zijn spotprenten op het christelijk geloof en op Kerstmis. Ze zijn wel zo vulgair en wansmakelijk, zo kwetsend en provocerend dat ze in onze samenleving niet thuis horen. Ook wij christenen hebben het recht gerespecteerd te worden. Al manifesteren ze met nog tienmaal meer volk, de geestelijke barbaarsheid die ik van die club gezien heb, heeft geen recht van bestaan in een beschaafde maatschappij. Daarmee zeg ik uiteraard niet dat het vermoorden wel toegestaan is. Integendeel. In onze maatschappij moet er op zinvolle wijze over gepraat kunnen worden en juridisch moeten er maatregelen genomen worden om de goede naam en de integriteit van anderen te beschermen. Kitsch of kunst geven geen enkele toestemming  om het heiligste erfgoed van anderen op zulk een decadente wijze aan te vallen. Absolute rechten bestaan niet. Rechten zijn altijd verbonden met plichten. Zo is het ook met de persvrijheid, die inhoudt dat ge de waarheid schrijft. De media heeft geen enkel recht om de slachtoffers (het Syrische volk, het leger, de regering en de president) als schuldigen voor te stellen en de schuldigen (de gewapende oppositie, rebellenbendes gesteund door het westen) als de helden en bevrijders. En als die karikaturisten wat hersens hebben kunnen ze humoristische prenten schilderen maar ze hebben geen enkel recht om het heiligste van hun medemensen op wansmakelijke wijze aan te vallen. We schreven vroeger al: waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. En dat is een bedreiging voor gans de maatschappij.

  Er is nog een andere bedenking die ik wil maken rond het potsierlijk vertoon in Parijs van vorige zondag. Als de aanslagen op woensdag gebeurd zijn, hoe kan men dan op donderdag, vrijdag, zaterdag (anderhalve werkdag) niet minder dan 50 staatshoofden en excellenties bewegen om plotsklaps naar Parijs te komen? Is hier geen lange voorbereiding voor nodig? Welke ambtenaar werkt er nog vanaf vrijdagnamiddag? Opvallend is ook de onmiddellijke en eensgezinde verklaring van nagenoeg alle westerse staatshoofden: we zijn in oorlog tegen terrorisme en fundamentalisme! Dat is vaag genoeg om uzelf het recht te geven nog meer de democratische rechten van het volk in te perken en willekeurige wetten op te leggen. In oorlogstijd hoeven de beslissingen immers niet democratisch genomen te worden. Hebben de vechtersbazen na het mislukken van de grote coalitie een nieuwe verantwoording nodig voor weer een nieuwe vorm van oorlog? En nog dit. Hoe kun je een zo massale optocht vlekkeloos doen verlopen? In zovele landen werden en worden betogingen georganiseerd, terwijl de geheime diensten van westerse landen voor de nodige scherpschutters zorgen, zodat er lukraak doden of gewonden vallen die dan aan “het regime” worden toegeschreven, waardoor de massabetogingen kunnen groeien en het land uiteindelijk in handen van de nieuwe heersers valt. Vergeet niet dat ook Syrië dit ruimschoots heeft meegemaakt. In Parijs was er geen vuiltje aan de lucht, zelfs niet met 2 miljoen betogers. Menige onafhankelijke onderzoeker heeft trouwens een rapport met vele vragen gemaakt over de aanslagen zelf. Als die terroristen al zo lang en zo goed gekend zijn, hoe kunnen die dan zonder probleem het land in en hun zaken rustig voorbereiden? David Icke, Brits schrijver en onderzoeker zegt openlijk - en hij lang niet alleen, maar daar zal je als gewone tv-kijker en dagbladlezer niet één woord van te horen of te zien krijgen! - dat het hele gebeuren een scenario is dat door de geheime diensten zelf is opgezet.

  Ja, wij zijn in rouw, maar dan om de kinderen, die van koude in Damascus sterven, in een land dat in welvaart leefde totdat de koplopers in de stoet van Parijs het volk hier kwamen uitmoorden en het land verwoesten. Ik heb één troost. Er zijn zowat 63 miljoen Fransen die niet aan de betoging van zondag in Parijs hebben meegedaan. Hopelijk genoeg om hetgeen er nog aan menselijkheid in een volk overblijft tot leven te wekken.

  P. Daniël

  18-01-2015 om 14:37 geschreven door Gust Adriaensen


  13-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het loonbriefje van onze federale ministers

  De lonen van de regeringsleden zijn onder te verdelen in 3 categorieën.

  Het brutojaarsalaris voor de eerste minister en zijn vice-premiers bedraagt 227.000 euro. Voor de ‘gewone’ ministers is een bedrag van 223.000 euro in de jaarbegroting ingeschreven. Staatssecretarissen krijgen jaarlijks 212.000 euro bruto.

  Naast het basissalaris hebben onze regeringsleden ook een vaste maandelijkse onkostenvergoeding, onder meer voor representatiekosten en logies. Premier Michel en zijn vice-premiers zien hun salaris maandelijks aandikken met bijna 2.000 euro. De maandelijkse onkostenvergoeding voor ministers en staatssecretarissen bedraagt 1.616,44 euro, bevestigen verschillende kabinetten. Die onkostenvergoeding is belastingvrij, wat niet geldt voor het basissalaris.

  De regeringsleden hebben ook recht op een dienstwagen met chauffeur. Of ze kunnen kiezen om hun eigen wagen te gebruiken, en dan krijgen ze een kilometervergoeding.

  De nettomaandlonen van de ministers en staatssecretarissen van Michel I

  10.786 euro

  Zoveel krijgen onze premier Charles Michel (MR) en zijn vice-premiers Kris Peeters (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Didier Reynders (MR) en Alexander De Croo (MR) elke maand op hun rekening.

  10.482 euro

  Dat bedrag is maandelijks weggelegd voor onze 'gewone' ministers: Hervé Jamar (MR), Koen Geens (CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Daniel Bacquelaine (MR), Johan Van Overtveldt (N-VA), Willy Borsus (MR), Marie-Christine Marghem (MR), Steven Vandeput (N-VA), Jacqueline Galant (MR).

  10.039 euro

  Met dat bedrag moeten staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V), Bart Tommelein (Open VLD), Elke Sleurs (N-VA) en Theo Francken (N-VA) zich elke maand tevreden stellen.

  Het gaat om de indicatieve nettomaandlonen, inclusief de forfaitaire onkostenvergoedingen. Ze werden berekend op basis van de vastgelegde kredieten in de begroting voor 2015 en een kabinettaire rondvraag.

  De nettolonen zijn berekend voor een alleenstaande, zonder gezinslast en zonder rekening te houden met inkomsten uit andere mandaten. Ook bijkomende gemeentelijke opcentiemen en eventuele fiscale voordelen van de regio’s worden buiten beschouwing gelaten. Er is uitgegaan van een belastingvrije onkostenvergoeding van 1.946,50 euro voor de eerste minister en de vice-premiers, en van 1616,44 euro voor ‘gewone’ ministers en staatssecretarissen.

  (bron: Jobat)

   

  13-01-2015 om 11:38 geschreven door Gust Adriaensen


  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belijdenis van wijlen Karel Raeymaekers

  Priester Karel Raeymaekers (6 april 1927-16 december 2014) was van 1956 tot 1963 leraar geschiedenis en economie aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Later werd hij directeur van het Pius X-Instituut in Antwerpen.

  Op zijn gedachtenisprentje staat de volgende beklijvende belijdenis van zijn hand afgedrukt, die goed aansluit bij de toespraak van KSOM-voorzitter André Van Genechten:

  Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste
  In de taal van de afgunst
  In de macht van de machtigen.

  Ik zal niet geloven in een schoolgemeenschap zonder liefde
  In de status van functie en tucht
  In de greep van selectie en klassenstanding.

  Maar ik wil geloven in een gemeenschap van dienstbaarheid.
  Ik wil geloven in de eenvoud en de waarachtigheid
  In de macht van de evangelische, creatieve mens.

  Ik zal niet geloven dat al onze moeite tevergeefs is.
  Ik zal niet geloven in de agressieve gerichtheid van anderen.
  Maar ik durf geloven altijd en ondanks alles
  In de bekommernis voor de sociaal-arme, de relatie-arme,
  de eenzame, de schoolmoeë jonge mens.

  Ik durf geloven altijd en ondanks alles
  In de nieuwe mens, naar Jezus' beeld,
  die wij samen proberen te vormen,
  door zijn geest.

  12-01-2015 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!