NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  05-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een half uur van rust, bezinning, gebed

   

  De avonddienst in de norbertijnenabdij van Postel

  Het geklep van het klokje. Het sfeervol verlichte romaanse abdijkerkje.  Wisselend aantal aanwezigen. Mensen van weerskanten de grens. Tijdens de blokperiodes studenten uit heel het Vlaamse land. Vanaf april geregeld Nederlandse pelgrims, op de Via Monastica op weg naar Santiago de Compostela.


  Stipt 18 uur : de ruisende stoet der  norbertijnen in hun wijde winterpijen. De diepe buiging, twee aan twee, voor het altaar. Het gestommel bij het plaatsnemen in het gestoelte.

   

  De voorzanger heft de hymne aan, begeleid door zachte orgelmuziek. Het rustgevende psalmodiëren. De lezing uit eeuwenoude teksten van kerkvaders en heilige priesters. De stilte nadien. Het magnificat . De voorbeden. De namen van de confraters die sinds de stichting in de 12de eeuw op dezelfde dag gestorven zijn.

   

  Het zegenlied en de zegen. Het convent richt zich naar het Mariabeeld, zingt het Marialied. Ga in vrede.

   

  De diepe buiging voor het altaar. De stoet verdwijnt in de lange kloostergangen.

   

  Het is net geen 18.30 uur wanneer we de kerk verlaten.

   

  De avonddienst in al zijn eenvoud: telkens opnieuw een deugddoende geestelijke ervaring.

  05-01-2013 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië
  Goede Vrienden,

  Hierbij enkele flitsen over onze overgang van 12 naar 13, helaas
  voorlopig  nog in volle oorlogstijd.

  Van harte
  P. Daniël

  Oudejaarsdag 2012 – Vrijdag 4 januari 2013

  Vandaag op oudejaarsdag houden we een ‘vastendag’.  ’s Middags wordt
  er thee geschonken met  droog brood, terwijl er wat warme rijst is
  voor de kinderen en voor hen die het willen. Behalve de kinderen is er
  echter niemand die iets anders neemt. Er is trouwens deze dagen ook
  niet hard gewerkt. Ondertussen wordt de dagorde voor de namiddag en
  avond afgesproken. Tussendoor horen we in de vroege namiddag nog
  enkele ontploffingen, vrij dicht in de buurt. Het geeft geen aangenaam
  gevoel. Het is zeker niet de vreugde van vuurwerk,  maar toch is
  niemand echt ongerust. We menen aan meerdere tekens te merken dat  de
  oorlog samen met het jaar echt op zijn einde loopt. Hopen en bidden
  dat het ook zo is, al zal 2012 vlugger verdwenen zijn dan de massa’s
  terroristen.

  ’s Avonds zingen we plechtig de vespers van de vooravond van 1
  januari. Daarna hebben we in de zetels van de refter gezellig een tas
  thee gedronken met brood en een kaasschotel, die uit Libanon veilig
  tot  ons gekomen is. Om half twaalf hebben we dan de eucharistie
  gevierd  van 31 december. We waren maar goed begonnen toen het twaalf
  uur was. Het is dan de gewoonte blijkbaar dat alle bellen  en klokken
  beginnen te klinken. Om half twee hebben we in het atrium elkaar een
  gelukkig nieuwjaar gewenst met een glaasje zelf gemaakte wijn. Het was
  een gezellige bedoening maar mijn  kaars was echt uit en ik ben rond
  twee uur gaan slapen.

  Nieuwjaar 2013.

  Om 13.00 u  hebben we plechtig de eucharistie van de
  Moeder Gods gevierd en tegelijk de dag van de vrede! Het was drie uur
  vooraleer we konden beginnen aan het middagmaal, dat  deze keer
  helemaal en met veel liefde door een van de torenbewoners was klaar
  gemaakt. We hebben lekker gegeten. Er waren ondertussen twintig
  briefomslagen klaar gemaakt en daarin zat telkens een intentie om voor
  te bidden, een heilige om dit jaar beter te leren kennen en een
  Bijbeltekst.  Deze briefomslagen werden op een schotel rondgedragen en
  ieder kon er eentje nemen. En ’s avonds hebben we nu eens genoten van
  de tv. Eerst was er een orthodoxe dienst in een prachtige en
  goedgevulde kerk van Damascus met een bemoedigende preek van de
  orthodoxe patriarch. De wensen van de mensen die daarna luk raak
  werden geïnterviewd deden  ook deugd. Allen getuigden van dezelfde
  hoop op een herstel, een verzoening, een vrede. Dan zagen we een wake
  van moslims en christenen met lichtjes voor een moskee in Aleppo, die
  eveneens hun hoop en vertrouwen uitspraken op een herstel van de rust
  en de vrede tussen alle Syriërs, onafhankelijk van hun geloof. Er werd
  ook een bezoek getoond van een legergeneraal met enkele hoge
  verantwoordelijken aan gewonde soldaten in een ziekenhuis. Ik kan niet
  aannemen dat die soldaten toneel speelden wanneer ze zeiden bereid te
  zijn  terug in dienst te gaan, zo vlug ze genezen zijn,  om het land
  en de bevolking definitief  te bevrijden van terroristen. Tenslotte
  was er een groep mensen die van Turkije eisen dat ze er voor zorgen
  dat de gekidnapte mensen die daar in hun kampen worden vastgehouden
  vrij gelaten worden, zo niet  leggen ze klacht neer tegen de Turkse
  staat. Daarbij werden Turken op straat geïnterviewd die zeiden dat ze
  niet akkoord gaan met de politiek van hun land door zovele terroristen
  te herbergen en te  steunen Daar bzevindt zich ook het militaire
  hoofdkwartier van de Nato met zijn acties tegen Syrië!) Hierdoor
  geraakt  trouwens Turkije zelf steeds meer verlamd.

  In Irak schijnen
  vele honderden doden gevallen te zijn tijdens de nieuwjaarsnacht.
  Zoals in zovele andere landen is het daar gelukt de interconfessionele
  strijd blijvend aan te wakkeren. Ondertussen hebben jihadisten het
  Franse lyceum in Aleppo met de grond gelijk gemaakt omdat ze voelen
  dat ze  niet meer gesteund worden door Frankrijk, een van de grote
  aanstokers v an het terrorisme. En dat lyceum was een echt Frans
  statussymbool.  betekent dat terroristen de volgende weken tot alles
  in staat zijn. Ondertussen blijkt het leger nu wel echt en voor goed
  in actie  te komen. In heel het land zijn  grondige zuiveringen
  begonnen van de haarden van de terroristen. Daarbij werden niet alleen
  grote aantallen terroristen gedood maar ook grote hoeveelheden  wapens
  en communicatiemiddelen buit ge maakt.

  Naast ons klooster staan de hoge pylonen van de trans-Syrische
  hoogspanning, van Jordanië naar Turkije. Een van die pylonen juist
  achter de muur van ons terrein is door het leger  geraakt. Vanuit mijn
  kamer kan ik een hoop verwrongen ijzer zien liggen. Dat heeft op onze
  elektriciteit gelukkig geen effect.  Toch was er geen elektriciteit in
  de nacht van 3 op 4 januari. Nu is ze weer hersteld, hoewel de
  onderbrekingen ook verder gaan.

  Sinds enkele dagen is men samen de amandelnoten aan het kapot slaan.
  Ondertussen komen de kinderen naast je zitten om hulp te vragen bij
  hun huiswerk Frans of Engels. Zo samen werken is wel gezellig en het
  gaat vooruit.

  We hadden jullie graag een filmpje bezorgd waarin op humoristische en
  nogal originele wijze het leven hier nu getoond wordt. Het was al voor
  Kerstmis klaar. Helaas is het internet hier nu niet sterk genoeg. Onze
  jonge moslim uit Damascus is het komen halen en probeert het daar,
  maar hij laat weten dat daar nu ook allerlei moeilijkheden zijn om
  zulk een groot bestand op internet te krijgen. Hopelijk lukt het een
  van deze dagen toch.
  In ieder geval mag je nog iets verwachten.

  05-01-2013 om 09:59 geschreven door Gust Adriaensen


  31-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkig Nieuwjaar!

  GELUKKIG NIEUWJAAR!

  Aan alle lezers

  EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

  ----------------------

  'Moge de Heer u zegenen en behoeden.

  Moge de Heer het licht van zijn gelaat
  over u doen schijnen
  en u genadig zijn.

  Moge de Heer
  u zijn gelaat toewenden
  en u vrede geven.'

  (Numeri 6, 24-26)

  31-12-2012 om 11:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste bericht dit jaar van pater Daniël Maes uit Syrië
  Goede Vrienden,

  De meesten schijnen het te betreuren wanneer ik geen politieke
  commentaar meer zou geven. Een enkeling vindt het goed. Ik zal dus
  geleidelijk trachten af te bouwen. Ziehier dan mijn laatste bericht
  voor dit jaar. Daar bij  voeg ik de wenskaart van onze gemeenschap in
  bijlage toe, al is het enkele in het Frans

  Zaterdag 29 – maandag 31 december 2012

  Gisteravond (vrijdag!) is er een poging geweest van een aanval op ons
  klooster. Een salafistische imam uit Homs (salafisten zijn niet erkend
  door de meerderheid van de moslims) had in de centrale moskee van Qâra
  een opruiende toespraak gehouden, goed hoorbaar van op ons dak: tegen
  de ongelovigen en ketters die Kerstmis vieren. Het was een oproep
  gericht aan de “jeugd van Mahomed” om het geloof te bewaren “dat zich
  nu voor altijd in dit land zal vestigen”.

  Tegen het vallen van de
  avond kwamen er enkele auto’s met gedoofde lichten  naar het klooster
  gereden, er vormde zich een groep gewapende jongeren en de weg werd
  afgesloten. Het waren eerder marginale jongeren. Terwijl wij ons
  allemaal op de veiligste plaats terugtrokken en in alle haast het
  noodzakelijke hadden meegenomen om in onze bunker bij kaarslicht de
  eucharistie te vieren, was het dorp al gealarmeerd. Vanuit het dorp
  kwamen mensen toegelopen, die riepen en schreeuwden. Ondertussen
  hadden ze ook het leger verwittigd dat al ter plaatse kwam. Toen wij
  op het  einde van de eucharistie nog een korte aanbidding hielden van
  het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament, werd ons gemeld dat de bende
  verdreven was. Het waren mensen van buiten Qâra. Er zijn wel enkele
  obussen ontploft en eentje heeft de installatie van de zonneverwarming
  voor de douches op het dak beschadigd. Er blijken in Qâra moslims te
  zijn die hun leven wagen om ons te beschermen. De meerderheid van het
  dorp is met deze acties niet gediend. Wij leven hier in dienst van de
  plaatselijke kerk en in vrede met de plaatselijke bevolking. God zij
  dank.

  Toen er weer terug elektriciteit was, zag ik dat mijn
  kamelen-haren-mantel vol kaarsvet zat. We waren namelijk (gelukkig) de
  liturgische priesterkleding vergeten mee te nemen en de kinderen
  kropen zo dicht tegen me aan om mij met hun kaarsjes licht te kunnen
  geven, dat ik niet gemerkt had dat ik helemaal onder het kaarsvet zat.
  Gelukkig was het dat maar…

  Zaterdag wordt heel de voormiddag besteed aan het nog beter
  voorbereiden van “het uur  O”, waarop wij echt overvallen zouden
  worden of holder de bolder zouden moeten vluchten. Het is een gezellig
  heen en weer geloop, inpakken, klaar zetten, opruimen…De fraters
  hebben voor mij ondertussen de dvd bezorgd van Charlie Chaplin: Modern
  Times. Die gaat zeker mee. Dat is evangelisatie ‘Grand Cru’! (Hij
  stierf op 25 december 1977, zoals Charbel Makhlouf op de avond voor
  Kerstmis, 24 december 1898). Niemand van ons denkt dat zulk een moment
  ooit zal komen, maar in deze omstandigheden is het goed om op alles
  voorbereid te zijn. Er kunnen steeds vreemde groepen fanatiekelingen
  rond zwerven die tot het ergste bereid zijn. Ook abouna Georges
  telefoneert me om te zeggen dat hij goed contact gehad heeft met een
  imam, een van de voornaamste leiders van de oppositie in Qâra, die hem
  verzekert dat zij niet akkoord zijn met een aanval op het klooster,
  dat zulks niet goed is voor de naam van Qâra  en dat wij samen,
  moslims en christenen één volk zijn.

  Anderzijds wordt de hoop op vrede
  vanuit de internationale politiek met de dag groter. Zij die Syrië
  naar het leven staan worden één na één uitgeschakeld. Rusland heeft
  met zijn bondgenoten zulk een gezonde onderhandelingspositie verworven
  dat ze nagenoeg alles ten goede kunnen mee bepalen. Zelfs wanneer het
  te lang duurt vooraleer het vredesplan op tafel komt en de terroristen
  in de tussentijd nog te geweldig huis houden, is er  een plan om in te
  grijpen. Zelf ben ik benieuwd hoe onze westerse politici en
  journalisten   hun  bocht gaan nemen. Maar kom, ik had beloofd te
  proberen mijn commentaar daaromtrent even in te slikken. Zo gezegd, zo
  gelaten.

  In de late namiddag nodigen de kinderen ons uit in de hal. Ze hebben
  voor ons een heuse receptie voorzien met enkele drankjes en ‘home
  made’ snoeperijen. Ze zijn in hun mooiste kleedjes en voeren tenslotte
  nog was dansjes uit, die in  een soort volksdans uitmondt. De
  eucharistie wordt weer in ons vertrouwde kerkje gevierd. Het licht
  valt uit wanneer we juist begonnen zijn, maar een kwartier later is er
  weer elektriciteit.

  In een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer en de
  bevrijding komt door het erkennen van de waarheid naar Jezus’ Woord:
  “De waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8, 32). De Syrische crisis
  is/was vooral een vrucht van de leugen. In Syrië is er een vreedzame,
  binnenlandse oppositie die democratie wil en er is een buitenlandse
  oppositie die  een internationale tussenkomst wil om het land te
  ontwrichten.  Deze laatste kreeg vanaf het begin  alle steun vanuit
  het buitenland én van de internationale media, die bij voorbaat alle
  schuld van de ellende aan de Syrische regering gaven, niets vermelde
  van de vele hervormingen die genomen werden om een revolutie te
  voorkomen en niets zeiden van de vele en massale betogingen in Syrië
  tegen de buitenlandse inmenging. Syriërs betreurden dat hun stem niet
  werd gehoord maar dat wel vanuit het buitenland de harde taal tegen de
  regering en de oproepen tot strijd tussen de verschillende
  geloofsgroepen werden aangewakkerd. Arabische zenders gebruikten
  voortdurend oude beelden van opstanden in Egypte en Yemen om deze als
  Syrische opstanden voor te stellen, terwijl men kon waarnemen dat de
  beelden niet klopten met het seizoen van het jaar of met het uur van
  de dag. Homs is uiteindelijk gevallen door de leugens van de media.
  Homs zal door de waarheid bevrijd worden. Adnan Mahmoud, Syrisch
  minister van informatie wist dit, maar was niet opgewassen tegen en
  niet voorbereid op de massale leugens vanuit het buitenland. Syrische
  informatie was vooral gericht op de vorming van de opinie in het
  binnenland. De reactie op de buitenlandse berichtgeving was daarom
  dikwijls niet aangepast en werd op een verkeerde wijze of een
  verkeerde tijd beantwoord. Hierdoor werd de leugen dikwijls nog
  versterkt. Nu is de tijd van de waarheid aangebroken. En dit is de
  tijd van de bevrijding voor Syrië én voor het Westen.

  We bidden opdat de bemiddelingspogingen van Lakdhar Brahimi, de
  vredesgezant van de Uno en de Arabische Liga vlug vruchten mogen
  opleveren. Sjeich Moaz al-Khatib, de president van de Nationale
  Coalitie beschouwt zichzelf nog steeds als de enige vertegenwoordiger
  van het Syrische volk, daarin voorlopig nog gesteund door het westen.
  Hij stuurt aan op het vertrek van Bachar el-Assad en een buitenlandse
  interventie. Sergei Lavrov zal hem uit zijn irrealisme en zijn
  extremisme moeten bevrijden. In het vredesplan van Geneve, op 30 juni
  getekend door het westen, Rusland en China, is immers juist van deze
  twee punten geen sprake. En op deze basis zal Brahimi zijn
  vredesvoorstel uitwerken. Rusland blijft herhalen dat het aan het
  Syrische volk is het lot van de president te bepalen. Bovendien stelde
  Lavrov dat inmiddels de president de garantie is voor de veiligheid
  van de minderheden in Syrië, waaronder de christenen, die vanaf het
  begin in Syrië leven.

  Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, die in de zestiende eeuw op wondere
  wijze de mensenoffers in Mexico voor goed hebt doen  ophouden, zegen
  het Syrische volk en laat het bloedvergieten hier tot een einde komen.
  Mogen de vredesonderhandelingen van Lakhdar Brahimi vlug tot een
  duurzame vrede leiden tot heil van Syrië en van de wereldvrede. Zegen
  al onze vrienden en weldoeners. Zegen ook allen die ons niet genegen
  zijn. Wil deze intenties toevertrouwen aan het Hart van Jezus uw Zoon
  en Onze Heer, opdat Zijn  Rijk kome.

  Aan allen een Gelukkig Nieuwjaar 2013
  P. Daniël

  31-12-2012 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!