NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  18-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Pater Daniël Maes over Syrië

  Dinsdag 13 – vrijdag 16 november 2012.

  De speciale pauselijke gezant, kard. R. Sarah,  die naar Libanon
  gekomen is (7-10 nov. ’12), nadat het bezoek van de groep kardinalen
  naar Damascus jammer genoeg niet kon doorgaan, heeft blijkbaar toch
  ook goed werk verricht en vele goede ontmoetingen gehad, o.a. met de
  maronitische president van Libanon Michel Suleiman, met vluchtelingen
  en aan de Caritas-organisaties van de verschillende landen het miljoen
  dollar bezorgd voor de vluchtelingen in en buiten Syrië. Bovendien is
  nu de orthodoxe patriarch van Moscou, Cyrillus naar  Israël gereisd om
  respect te vragen voor de mensenrechten en voor de rechten van de
  christenen (‘n 120.000 Arabische christenen en 250.000 orthodoxe
  christenen). Zelf is  hij het hoofd van ‘n 150 miljoen christenen. En
  vergeten we niet dat meer dan een miljoen Russen naar Israël
  geëmigreerd zijn (joden en christenen). In elk geval heeft dit bezoek
  van patriarch Cyrillus naast een religieuze ook een politieke
  betekenis om de rechten van de christenen te verdedigen.

  Nu alle ramen van de kloostergebouwen opnieuw van buiten geschilderd
  zijn herinneren de medebroeders zich plots dat er allerlei voorwerpen
  zijn die al heel lang zouden moeten geverfd worden. In de toren zelf
  zijn er houten stoelen die rechtstreeks uit een berghut lijken te
  komen en onderhand wel een verflaagje verdienen. Op elk van de stoelen
  wil een van de medebroeders een creatief motiefje tekenen, een
  bloemetje, telkens op een andere plaats. Als we toch niet buiten de
  gebouwen mogen komen, kunnen we zo nog een tijdje verder blijven
  prutsen. We kunnen helaas van hier niet de dakgoten van Vlaamse (of
  Waalse) kloosters komen verven. Anders, graag gedaan natuurlijk.

  Aan de hemel straalt vandaag, woensdag  weer een heerlijke zon en het
  is overdag nog een achttiental graden, al wordt het ’s avonds en ’s
  nachts flink koud. In de voormiddag is het muisstil maar plots horen
  we in de verte doffe geluiden van ontploffingen en geweerschoten, die
  een tijdje blijven duren. Grote rookpluimen zijn goed zichtbaar.
  Uiteindelijk blijkt dat het leger aan de overkant van de grote weg een
  groep terroristen in het vizier heeft. En telkens vragen wij ons af
  hoe lang gaat dat spel nu nog duren?

  We leven hier nu al maanden met een 18-tal personen strikt binnen de
  muren en aan de poort een echtpaar als conciërge,  dat grotendeels
  waakt over  onze veiligheid. Verder is er het jong gezin helemaal aan
  de andere kant, op de boerderij. Iedereen heeft werk genoeg maar dit
  leven altijd binnen de muren brengt toch extra spanningen mee.

  Veel aandacht gaat naar een goede opvoeding van de kinderen waar velen bij
  betrokken zijn. Hier is een volledig schooltje georganiseerd en door
  telefonisch contact met de school blijkt dat de kinderen hier al voor
  zijn  op het officiële programma. Bovendien krijgen ze iedere dag zang
  en muziek. Ze zingen trouwens iedere dag in de eucharistieviering een
  nieuw liedje en dat al vanaf oktober. In de namiddag zijn er voor de
  medebroeders en soms voor heel de gemeenschap allerlei lessen
  voorzien. Vrijdagavond worden humoristische tekenfilmpjes gegeven voor
  de kinderen waar de groten ook graag van genieten. Zondag is het
  meestal een film met een bepaalde religieuze of politieke boodschap of
  ook gewoon een zinvolle ontspannende film. Als de oorlog voorbij is
  kunnen we een uitvoerig relaas geven van de vele
  veiligheidsmaatregelen waaraan we ons nu noodgedwongen houden. Kortom,
  het is hier voorlopig nog een soort gezellig familiaal gevangenisleven.

  18-11-2012 om 07:30 geschreven door Gust Adriaensen


  15-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aartsbisschop solidair met ontslagen werknemers
  Aartsbisschop Léonard:

  'Als men maximale winst nastreeft en dat liefst zo snel mogelijk, en als men in dat streven zich zonder enige consideratie ontdoet van mannen en vrouwen die een belangrijk deel van hun leven hebben gewijd aan de goede werking van de onderneming, is dat een aanfluiting van waarachtige sociale en economische liefde.’

  15-11-2012 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kracht van verandering in het Echt Antwaarps Theater
  De kracht van verandering in het Echt Antwaarps Theater

  Van verandering is alvast in de aanpak van de zgn. formateurs, de Siamese tweeling De Wever-Homans, niet veel te merken. Precies dezelfde machinaties als bij andere partijen, als zij aan zet zijn, om de anderen eraf te rijden, een splitsing na te streven in kartels, verdeeldheid te zaaien met nepformateursnota's, die partijprogramma's blijken te zijn, enz., alles met als enig doel: zoveel mogelijk macht verwerven.

  Wat CD&V betreft, en in het bijzonder Van Peel, die zijn ziel verkoopt om schepen van de haven te kunnen blijven: die partij is voorgoed haar geloofwaardigheid, zeker in Antwerpen, kwijt. Ze konkelfoest zich regelrecht naar de totale politieke ondergang.

  Wie ook zijn credibiliteit volledig verliest, is het ACW. Ongezien dat de CD&V-verkozenen die uit de zgn. ACW-stal komen, de meerderheid, zich vastklinken aan een nationalistische, sociaal hardvochtige en economisch ultraliberale rechtse partij.

  Zowel CD&V als ACW moeten echt op hun kop gevallen zijn.

  15-11-2012 om 07:20 geschreven door Gust Adriaensen


  13-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Pater Daniël Maes over Syrië

  Zondag 4 november 2012 

  Nogmaals vieren we zo plechtig mogelijk de
  Latijnse liturgie, opgesmukt met byzantijnse en andere gezangen,
  gebeden en een processie. Pas op dinsdag kan abouna Georges voor het
  eerst, sinds meer dan een maand bij ons komen om de byzantijnse
  eucharistie te vieren. Hij zegt geen schrik te hebben omdat hij gewoon
  is met terroristen te leven. Er is, zo beweert hij, ook een soort rode
  lijn rond het klooster Mar Yakub getrokken, waar men, volgens een
  onuitgesproken akkoord niet overheen gaat. Hopen maar dat het zo is en
  blijft. Wel vertelt hij dat een vriend priester werd gemarteld,
  verminkt en vermoord op een wijze die te gruwelijk is om hier te
  vermelden. Het gaat duidelijk tegen de christenen en tegen de
  soldaten. Dit danken we aan de “humanitaire hulp” vanuit Amerika,
  Europa en hun lieve “vrienden van Syrië”.

  Het weerzien van abouna  Georges was een echt feest. Hij wordt
  onthaald als een eregast. Hij kwam om kwart over elf, bleef twee uur
  vertellen en een film tonen over de keuze, vorige zondag, van de
  nieuwe koptische patriarch in Egypte. Daarna vierden we de byzantijnse
  eucharistie als op een feestdag. Toegegeven, de byzantijnse liturgie
  is inderdaad toch wel rijker dan de Latijnse, die evenwel ook haar
  schoonheid heeft. We baden vooral voor een blijvende bescherming van
  het Syrische volk.

  Ziehier wat we deze middag geleerd hebben.  Hun naam komt van het
  Griekse Aigyptus en werd door de Egyptenaren vervormd tot Kuptos  en
  de Arabieren maakten er Qopt van. Kopt staat tegelijk voor een eigen
  kerk, een taal, een kalender, een ritus en een volk. Het brengt ons
  vooral bij de christenen van de Nijl, het volk van de farao’s. Het
  gastland van Jezus, Maria en Jozef op de vlucht voor de
  kindermoordenaar Herodes. Volgens het getuigenis van Eusebius en een
  oude traditie heeft Marcus, de gezel en tolk van Petrus, reeds een
  decennium na Jezus’ kruisdood hier de eerste kerk in Afrika gesticht.
  Origenes leidde hier de eerste theologische school en Antonius vormde
  hier het eerste klooster. Allerlei islamoverheersingen spoelden over
  het land maar de koptische kerk bleef trouw aan haar eerste
  christelijke gemeenschap in de Arabische wereld als een brug tussen
  het ontstaan van de Kerk en vandaag. Jammer dat de  westerse kerk zich
  zo weinig laat inspireren door de frisheid en rijkdom van de koptische
  kerk. Een heel kleine Koptische gemeenschap is met Rome verenigd, een
  ander deel is protestants. Met deze nieuwe paus  Theodosios II is er
  hoop op verdere stappen die tot eenheid kunnen leiden.
  Vorige zondag werd  Theodosios II als nieuwe koptische patriarch in de
  kathedraal van de heilige Marcus te Cairo gekozen. Zoals de opvolger
  van Petrus, wordt hij paus genoemd. De econoom leidde in volle
  waardigheid de plechtigheid. Heel de koptische kerk had  in
  voortdurend gebed voorbereidingen getroffen om 18 bisschoppen te
  kiezen, waaruit er vervolgens 5 werden gekozen om tenslotte drie
  kandidaten over te houden. Tijdens de plechtigheid zelf waren deze
  drie kandidaten in een klooster in gebed. In de kathedraal van de
  heilige Marcus in Cairo waren twaalf kinderen gekozen, eveneens in
  gebed. Hieruit werd één kind aangeduid, dat uit een glazen bokaal een
  van de drie namen mocht kiezen. Het kind zelf was geblinddoekt.
  Uiteindelijk werd het paus Theodosios II, een geestelijke zoon van de
  econoom zelf. Deze Theodosios is een apotheker van 60 jaar, die onder
  meer in Oxford studeerde. Hij werd monnik, priester en bisschop in de
  Koptische kerk. Hij trok als missionaris naar Cyprus en Libië. Uit de
  wijze waarop heel het volk in diep geloof en voortdurend gebed bij
  deze keuze betrokken wordt, kunnen wij westerlingen nog wat leren.

  Donderdag 8 november  vernemen we dat het bezoek van de kardinalen aan
  Damascus niet kan doorgaan. Erg jammer. De paus heeft daarop wel een
  persoonlijke gezant naar Libanon gestuurd met hulp voor de Syrische
  vluchtelingen in binnen- en buitenland. Het is kardinaal Sarah,
  prefect van de pauselijke raad Cor Unum die in Libanon allerlei
  personaliteiten en organisaties ontmoet en vooral langs Caritas zal
  trachten hulp en steun te bieden. Later in de week vernemen we dat de
  hoofdweg zeer gevaarlijk is en dat er weer 10 christenen vermoord
  werden. Ook de weg van Libanon naar Syrië schijnt erg onveilig te
  zijn.

  Anderzijds heeft president Bashar el-Assad aan Turkije de duidelijke
  waarschuwing gestuurd dat, als zij menen tegen Syrië te moeten
  strijden, hiermee een wereldoorlog ontketenen. Bovendien zijn  enkele
  zogenaamde “Vrienden” van Syrië drukke besprekingen begonnen in Qatar
  om de president van Syrië nauwkeurig voor te schrijven waar hij zich
  kan terugtrekken en wat hij moet doen. Het botert tussen hen zelf
  helemaal niet omdat de moslimbroeders, die overal terrein winnen, ook
  daar meer macht willen hebben.  Bashar el-Assad heeft hen  in elk
  geval al een duidelijk antwoord gegeven door te zeggen dat hij Syriër
  is, in Syrië leeft, in Syrië zal sterven en dat hij geen marionet van
  het westen is. Daarmee kunnen ze in Qatar, op aanstoken van Amerika,
  dan een volgende ronde organiseren. Ze doen er nu alles aan om
  president Assad als hun beste vriend welkom te heten. Als hij maar weg
  is, dan kunnen zij op deze strategische plaats hun heerschappij
  vestigen en het land opbouwen nadat ze het eerst  grondig vernield
  hebben.

  Ondertussen hebben de medebroeders  hier alle ramen van de gebouwen
  van de buitenkant opnieuw  geschilderd. En dat zijn er een paar
  honderd: vernis en verf afkrabben, met schuurpapier het houtwerk  glad
   maken en tweemaal schilderen. En dat weken lang, van 9.OO u tot 13.00
  u. behalve op zaterdag (dan wordt de toren gepoetst) en op zondag.
  In de namiddag doorheen de week, na de rusttijd, hebben we kans om
  allerlei  lessen te organiseren: fundamentele moraal, patrologie,
  bijbel, Arabisch en tussendoor wordt aan de kinderen en vrijwilligers
  Frans én Engels gegeven. Iedereen kan wel voor iets zorgen. Of men kan
  er voor zorgen dat de 3 kinderen (9-10 jaar) hun dagelijkse
  ontspanning en spel hebben, hun muziek- en zangles, hun taal- en
  rekenlessen.

  Internet is soms heel moeilijk en soms is er helemaal geen bereik,
  zoals vandaag  zaterdag 10 nov. In heel de streek van Homs is er nu
  geen telefoon en geen internet. Is het leger in de buurt een actie aan
  het uitvoeren? Vorige maal heeft de onderbreking van internet een
  maand geduurd omdat de zoon  van Salim, de tweede sterke man vn Syrië,
  ontvoerd was. Deze is inmiddels weer terecht.  Als je dit bericht
  krijgt weet je dat de zaak weer opgelost is. Deze avond heeft het
  flink gestormd en is er veel water gevallen. Wat een weldaad voor de
  woestijn en voor onze grote tuin. Zondag morgen was de grond van de
  woestijn van aanschijn veranderd en alle gewassen en bomen hebben een
  frisse groene kleur. Omdat ook vandaag abouna Georges niet komt
  probeer ik zo feestelijk mogelijk voor te gaan in een
  Latijnse-Arabische-Franse-Spaanse zondagsviering. ’s Avonds kijken we
  weer naar een film. We hebben zo ongeveer alle filmen van Charlie
  Chaplin gehad en ik wist niet dat er zoveel ernst in zat (zoals in The
  Kid, Henri Verdoux…) Deze avond kijken we naar Safar Barlek (Reis naar
  Barlek).  Het gaat over het einde van de Ottomaanse overheersing, kort
  na het einde van de eerste wereldoorlog. Om de weerstand van Syrië te
  breken hadden de Turken alle toevoer van graan verboden en de jonge
  mannen gedwongen om in Barlek, ver in Turkije als in een kamp te
  werken. De Syrische weerstand heeft echter tenslotte de Turken
  verjaagd. Deze dvd wordt nu veel in Syrië verspreid en bekeken.
  Omdat iemand verjaarde werd er ’s avonds laat nog  een stuk taart
  gegeten, dat de zusters toch ongemerkt hadden kunnen bakken. Bovendien
  hadden ze voor het eenvoudig avondmaal in plaats van een tas thee met
  gevulde sandwiches zelf brood gebakken met allerlei vruchten in. Echt
  vers brood. En zo hebben we deze zondag weer geprobeerd niets te doen
  en elkaar daarbij te helpen.

  Maandag 12 november 2012

  Sinds het begin van de oorlog zijn er in ons voorheen zo gezellig
  dorpje al 44 mensen vermoord. En Qara ligt op nauwelijks twee
  kilometer van ons klooster.  We mogen ons gelukkig prijzen dat er met
  ons nog niets is gebeurd. We blijven ook binnen de gebouwen en alle
  deuren zijn gesloten, velen zijn zelfs met een dubbele ijzeren staaf
  afgegrendeld. Het vele werk op het terrein, het oogsten,  wordt nu
  gedaan door mensen van het dorp die graag wat bijverdienen, waar wij
  trachten voor te zorgen. Of het voor hen dan niet gevaarlijk is?  De
  arbeiders in onze tuin zijn één grote familie,  een soort clan, die
  zich kan verweren. Ook zij zijn vertrouwd met de verschillen groepen
  van de “oppositie”. Het grote gevaar gaat hier nu uit van de vele
  kleine groepjes die mensen kidnappen om er geld voor te vragen. Voor
  de rest is het op dit ogenblik in heel onze streek relatief rustig.
  Verder op, langs de grote weg zijn er heel wat wijken, waar reizigers
  konden eten, inkopen doen en tanken. Vele van deze wijken zijn geheel
  vernield, alsof ze gewoon weggevaagd zijn.

  Hoe zal dit eindigen? Een openlijke militaire aanval op Syrië, zoals
  Amerika en het westen met hun Arabische bondgenoten aanvankelijk
  wilden, lijkt voor goed uitgesloten. Hiervoor is niet alleen geen
  toestemming meer mogelijk vanuit de veiligheidsraad maar bovendien
  hebben de oorlogsstokers stilaan  wel begrepen dat Syrië nog maar voor
  een beperkt deel zijn leger heeft ingezet. Als Syrië verplicht zou
  worden zijn volle militaire macht in te zetten, kan zich dit als een
  boemerang tegen de aanvallers keren. Dus zullen ze liever voortdoen
  door “oppositiegroepen” te steunen, te bewapenen en zo nodig te
  drogeren om nog zoveel mogelijk moorden en verwoestingen te
  realiseren. En dat kan nog lang duren. Mogelijk kunnen gesprekken
  tussen Rusland en Amerika op uiteindelijk enige uitkomst bieden.

  13-11-2012 om 22:07 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!