NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub
 • 'Waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid'
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch over pedofilie
  1. 'Zijn pedofielen boosdoeners?' is een artikel van Vermeersch dat in De Morgen van 8 december 1979 verscheen. Daarin schrijft hij erg vergoelijkend over pedofilie.

   Het ‘besluit’ luidt als volgt:1) We beschikken over onvoldoende gegevens om nu reeds normen op te stellen binnen dewelke bepaalde types van pedofilie moreel als strafrechtelijk vrijuit zouden kunnen gaan; ik sluit de mogelijkheid echter niet uit. 2) Vergeleken met het eerder beperkt belang van het 'vergrijp' is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling - zelfs als ze gewenst kan zijn-in elk geval mateloos overtrokken. Pleiten voor een wetswijziging of minstens voor een begrijpende rechtspraak is dus dringend nodig.3)De gewone pedofielen zijn geen boosdoeners: ze hebben een seksuele gerichtheid waar ze niet om gevraagd hebben en al kan men (voorlopig wellicht) een aantal van hun daden onaanvaardbaar achten, zij zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip, dan aan een brute ongenuanceerde afwijzing.'

   In 2014 verscheen er in De Standaard een interview met Vermeersch. De journalist vroeg hem: 'Een beruchte opvatting waar u op bent teruggekomen, is wat u in 1979 dacht over pedofilie . U vroeg zich af of dat zoveel kwaad kon.' Vermeersch antwoordt daarop: 'Dat is vaak verkeerd begrepen.'

   Vermeersch maakt er zich in dat interview wel erg gemakkelijk van af. Dat hij zo op de vlakte bleef, viel des te meer op en kwam gewoonweg hypocriet over omdat op het hoogtepunt van de antikatholieke hetze in verband met seksueel misbruik, diezelfde Vermeersch, voor kerkelijke instanties en in het bijzonder voor kardinaal Danneels, van geen verzachtende omstandigheden wilde horen, die Vermeersch voor zichzelf wel inroept.

  27-01-2019 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Idolatrie

  Het toppunt van losgeslagen idolatrie vond je enkele dagen geleden in De Morgen. Filosoof (?) Boudry is bevallen van volgende zin: 'In zijn verpletterende invloed op onze samenleving gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne niet veel onderdoen voor Jezus'.

  Nou, nou, nou. Degenen die de 'rationaliteit' van Vermeersch de hemel (?) in prijzen, bezondigen zichzelf aan een extreme vorm van ziekelijke irrationaliteit.

  Zij gaan voorbij aan de feiten: in Vlaanderen was de naam Vermeersch allicht in vrij ruime kring bekend, maar verder reikte dat ook niet. Wat Vermeersch dacht of waartegen of tegen wie hij fulmineerde, kon het overgrote deel van de bevolking geen bal schelen. Dat blijkt nog maar eens uit het minieme aantal reacties op bv. het DS- forum. Een wind van De Wever en wat tegenwind van Crombez of Almaci genereren een veelvoud van vaak passionele commentaren. In het buitenland en in Franstalig België was Vermeersch een totale onbekende.

  Vanaf volgende week zal de naam nog maar uiterst zelden, ook hier, vallen.

  27-01-2019 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Vermeersch van mening verschillen ?????

  Met Vermeersch van mening verschillen, resulteerde niet in ruzie...' , schrijft moraalfilosoof Patrick Loobuyck.

  Klopt niet.

  De Afspraak 5 -6-16 :Over Down: Tegenover de heldere uiteenzetting van Devisch, hoorde je een schreeuwende,verwarde Vermeersch, die geregeld niet uit zijn woorden kwam. Hij slaagde er niet in bij het onderwerp te blijven, deed verwoede pogingen om zijn uitspraak te verantwoorden door de vergelijking te maken met de strijd tegen pokken en mazelen .

  De Afspraak 20 -12-17: Over de vluchtelingenproblematiek: Vermeersch deed geen enkele poging om dat thema te behandelen. Hij ontstak direct in een vlammende tirade tegen de knotsgekke en van de pot gerukte (woorden van Vermeersch) geboorteverhalen in de Bijbel. Aangestoken door een brandende bekeringsijver raasde Vermeersch maar door, presenteerde zich als de absolute kenner van Koran, Bijbel, alle andere mogelijke heilige boeken en de hele wereldgeschiedenis, stapelde de open deuren, de halve en hele geschiedkundige onwaarheden op elkaar tot een echte toren van Babel.

  26-01-2019 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/4

  Vrijdag 25 januari 2019

  Uit het leven van Mar Yakub

  Werken aan humanitaire hulp

  Maandagmorgen arriveren vijf jongeren (3 jongens, 2 meisjes) van S.O.S. Chrétiens d’Orient, samen met hun chauffeur uit Homs om ons een dag te komen helpen. Het is altijd een aangename ontmoeting van deze jongeren met de gemeenschap, ook met de kinderen. Nu was het de goede gelegenheid om de grote bidon met shampoo in flesjes te doen. Aangenaam bandwerk, maar een zeer plakkerig gedoe. Na deze lange voormiddag  was  de bidon  half  leeg en stonden er 720 flesjes shampoo klaar om bezorgd te worden aan gezinnen die voorlopig nog van alles verstoken zijn.

  Woensdagavond werd na de vespers het stil gebed met een half uur ingekort om samen  verder te werken aan het inpakken van warme mutsen en hals bedekking voor kinderen, waarmee we vorige week al begonnen waren.  Ongeveer de helft moest nog gedaan worden. Deze nacht wordt na 1.00 u een jonge Fransman verwacht. Omdat hiervoor toch iemand moet wakker blijven, besloten verschillenden om dan samen  verder te blijven werken aan het inpakwerk. En zo werd het voor sommigen 3.00 u in de morgen en daarmee waren weer  vele honderden mutsen ingepakt. Donderdag werd hieraan verder gewerkt gans de dag, totdat het gedaan was. De avondeucharistie moest daarvoor een half uur verlaat worden. Daarna begonnen we onze  wekelijkse nachtaanbidding.  Ondertussen  stonden de zakken klaar met warme mutsen en  hals bedekking voor 8000 kinderen.

  Feest van eenheid

  Samen met de internationale week voor de eenheid van de christenen, hielden we tegelijk een noveen voor Frankrijk, Syrië en Libanon, waarbij ieder persoonlijk nog zijn eigen land kon vernoemen. Om het gebed voor de eenheid te besluiten, zijn we deze morgen met heel de gemeenschap naar het eenvoudige maar zeer hartelijke christelijke dorp Sadad gereden om daar met de Syrisch orthodoxe gemeenschap een uitgebreide eucharistie te vieren onder leiding van de jonge priester Michaiel, die werkelijk op buitengewone wijze voor zijn parochianen zorg draagt. Ook de enige Syrisch katholieke priester vierde mee. Daarna reden we naar het huisje van Mdellal, een heel klein  oud vrouwtje, moederziel alleen op aarde,  die als levende martelares van het dorp wordt geëerd. Inderdaad, ze werd door terroristen verschrikkelijk geslagen die haar daarna in  haar bloed voor dood achterlieten. Ze herstelde en is nu springlevend.   Wij hebben de financiële middelen  kunnen  geven, waarmee de parochianen  haar  “schuur” tot een woonplaats konden  verbouwen. En nu wilde ze dat ik met abouna Michaiel en de parochianen haar huisje van twee kamers zou inzegenen. Wat een  feest!  Gebeden, wierook en overvloedig wijwater. Er was  gebak en frisdrank  voor iedereen. Vermits er geen meubilair is, konden we op de vloer zitten, opgepakt naast elkaar. Dan werd er gezongen. De ene na de andere zette een lied in  dat vlug door allen ritmisch werd meegezongen. Daarna volgden nog liederen in andere talen, vanwege de  zusters. Na ruim twee uur namen we afscheid.

  Bezoek aan  Mdellal: 1.begroeting, 2. allen zitten we op de grond, 3. afscheid

   

   

   

  De  pastoor wilde ons nog twee andere arme gezinnen tonen die met een kleine bijdrage hun huisje willen herstellen. Vervolgens gingen we bidden bij een  zieke moeder. De laatste ontmoeting vond plaats in het eenvoudig centrum van de S.O.S. Chrétiens d’Orient. Daar waren een twintigtal doofstommen  bijeen die ons op de meest hartelijke wijze hebben onthaald. En met wat een vreugde! Een vrouw “bad” voor ons het Onze Vader in gebaren Toen wij wilden applaudisseren leerden ze ons dat we de handen  in de hoogte moeten steken  en er mee draaien. Op korte tijd leerden we allerlei nuttige uitdrukkingen in gebarentaal: dank u wel, tot ziens… Toen we door bemiddeling van  een  tolk vroegen  welke hun  grootste moeilijkheden zijn, kregen we als antwoord dat ze geen moeilijkheden hadden, omdat iedereen hen  kent en voor hen  zorgt. Inderdaad, bij de armen en eenvoudigen is de meeste, spontane vreugde te rapen. Wat een onvergetelijk feest van  eenheid voor eenvoudige gelovigen. Terug thuis hebben we  de avond gevuld met luisteren naar elkaars uiteenzetting. Iedereen heeft namelijk één bepaalde oude kerk voorgesteld. Al waren  het nog maar enkele puzzelstukjes van een heel groot en ingewikkeld geheel, het was toch boeiend.

   “Bespreekbaarheid” en “outing” genezen de wonden zelf nog niet

  In onze tijd wordt veel belang gehecht aan het praten over problemen. Alles moet “bespreekbaar” zijn. Ieder wordt aangemoedigd zich te uiten zoals hij is of zoals hij zou willen zijn. Toegegeven, onze “beroepsluisteraars”, psychiaters, psychologen en andere -peuten en -logen kunnen een zekere rust en inzicht geven aan mensen met ernstige problemen. Het is  al waardevol wanneer men door een gesprek wat tot rust gekomen is en men een beetje eigen problemen begrijpt, al is het met het inzicht van de psychiater. Dit kan genoeg moed geven om verder te gaan. Daarmee  zijn de problemen echter nog niet opgelost en de wonden niet genezen. De zin van een therapie begrijpen is nog niet gelijk aan het terugvinden van de zin van zijn leven. Viktor Frankl (+ 1997) begon met “logotherapie” opdat patiënten niet de zin van de therapie (van de psychiater) zouden leren,  maar een therapie van de zin van hun eigen leven. Hij kon heel velen helpen om het positieve in hun leven te zien en zo de zin van  eigen leven te begrijpen, te aanvaarden en te beleven (Dr. Viktor E. Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Eng. uitgave 1959, les éditions de l’homme, Québec, 2006. Eerst beschrijft hij boeiend hoe hij zelf de concentratiekampen overleefde om dan met vele voorbeelden en  humoristisch de logotherapie uit te leggen).

  Er is een organisatie in ons land die zich heeft kunnen opdringen als “Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid”. Deze organisatie pleit voor steeds vrijere beleving van seksualiteit, ruimere abortus, gay-evenementen enz. Waarom kinderen niet van kleins af met seksspelletjes vertrouwd maken? Is dat niet leuk? Ons antwoord is: kinderen in het hart van een  kerncentrale vrij met lichtjes en knopjes laten spelen,  vinden ze zeker ook erg leuk, maar het resultaat kan dodelijk zijn. Seksualiteit is een geweldige kracht die leven geeft maar bij onverantwoord gebruikt kan ze ook dodelijk zijn. Genoemde organisatie kan kinderen en volwassenen wel vluchtig plezier leren met spelletjes, maar ze is onbekwaam om mensen op te voeden tot de beleving van ware liefde en zeker tot de ervaring van diep geluk. Integendeel, zo worden verslavingen gekweekt die mensen steeds meer afhankelijk en ongelukkig maken. Het is alsof stukjes van een bloem worden aangeboden terwijl mensen de hele bloementuil verdienen. Dit is onverantwoorde, bewuste misvorming. Een excellente vorming daarentegen vinden  we in het seksueel-pedagogisch preventieproject van dr. med. Elisabeth Raith-Paula, dat in  steeds meer landen door honderden medewerkers voorgesteld wordt in scholen, vormingscentra, parochiecentra en consultatiebureaus, helaas nog niet in Vlaanderen.  De handleiding is in een schitterende Nederlandse uitgave te bekomen: Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, volledig herwerkte uitgave, Betsaida, ’s-Hertogenbosch, 2017. Dit gaat niet over  oppervlakkig praten en opdringerig bespreekbaar maken, maar over verantwoord alomvattend inzicht en waardering voor de wonderlijke schoonheid van Gods schepping. Een boek bedoeld vooral voor tienermeisjes maar ook voor jongens, ouders en opvoeders van onze tijd, juist in de moeilijkste periode van hun leven wanneer kinderen van jongen tot man  worden  en van meisje tot vrouw.

  Onze hoger genoemde misvorm(en)de  organisatie legt ook veel nadruk op praten. Zo vinden ze dat er bijvoorbeeld over abortus meer moet gepraat worden, opdat vrouwen vlotter hiertoe zouden beslissen. Vooral vindt die organisatie het erg dat zovele vrouwen nog een schudgevoel hebben bij abortus. Volgens hen kan dit “vooroordeel” verdwijnen door er meer over te praten  als iets gewoons.  Het schudgevoel komt echter niet voort uit het feit dat er niet genoeg over gepraat wordt,  maar uit het feit zelf. Het gaat hier niet over een “vooroordeel” maar over het vermoorden van  een beginnend, onschuldig en weerloos mensenleven. Zolang mensen nog een greintje geweten hebben, zullen ze hierover ook een gezond schuldgevoel meedragen. Hiervoor is het nodig dat het erkend wordt als groot kwaad. Er zijn vrouwen die na een abortus door het sacrament van de verzoening vergeving ontvingen en vurige verdedigsters werden van het leven en anderen  helpen om niet te kiezen voor abortus, maar voor het leven. Dat is een juiste manier om er mee om te gaan. De  verblinding omtrent  abortus in het westen is nog zeer groot. Toch zijn er tekenen van hoop. De pro vita houding van Donald Trump  is zowat de enige verkiezingsbelofte waaraan hij consequent trouw is gebleven. Aan de tienduizenden  deelnemers van de March for Life in Washington op 19 januari 2019 gaf hij een duidelijke videoboodschap en herhaalde dat hij alle subsidies voor abortus zal blokkeren. En de Amerikaanse vice-president Mike  Pence kwam met zijn vrouw zelf de manifestanten aanmoedigen. De volgende dag hielden 50.000 manifestanten in Parijs de 13e Marche pour la vie. Het feit dat hiervoor niet minder dan 1000 jongeren zich aanboden  om    als vrijwilliger dienst te doen is een sterk teken. Het gaat om de verdediging van een alomvattende cultuur van het leven.

  En nu krijgen we weer een pleidooi voor meer “outing” en  “bespreekbaarheid”, vanwege eentrans/mr/mevr  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/21/er-zijn-spijtig-genoeg-nog-altijd-vooroordelen-over-transgenders/).   Er waren in 2018 niet minder dan 727 geslachtswijzingen, een forse stijging tegenover de 110 van  2017, omwille van de versoepeling van de  wetgeving. Deze trans/mr/mevr klaagt dat er nog altijd vooroordelen zijn over transgenders. Zij onderlijnt dat zulks nooit “lichtzinnig” gebeurt, maar blijkt niet te beseffen dat zulks  de aard van de zaak zelf  niet verandert. Of iemand op goed doordachte wijze vermoord wordt of lichtzinnig, maakt voor het slachtoffer geen verschil. Alleen kan de  schuld van de dader in het tweede geval zwaarder zijn. De trans/mr/mevr geeft vervolgens zelf aan hoe uitzonderlijk zwaar de zaak is omdat betrokkenen “met die beslissing hun leven op z’n kop zetten”! Wanneer iemand beslist voortaan op zijn kop te lopen, is dat dan verantwoord omdat hij de beslissing niet lichtzinnig maar doordacht nam? En worden zijn problemen dan opgelost doordat er meer over gepraat wordt terwijl hij/zij op zijn/haar kop blijft lopen? Ziedaar tot welke absurditeit het “maatschappelijk correcte” ons leidt.

  Als er een innerlijke weerstand is tegen bepaalde daden is het beter de moed te hebben de daad  zelf te  beoordelen dan meteen de innerlijke weerstand te willen wegwerken. Wie een kuikenkwekerij heeft en plots gaat het alarm af, doet er beter aan te zoeken naar de oorzaak dan alleen maar het alarm uit te schakelen. Zo niet, zouden al zijn kuikens wel eens dood kunnen zijn bij gebrek aan water.

  Enkele reacties op vorig bericht

  • Over Dom Marcellijn Theeuwes, afkomstig uit Gilze-Rijen bij Breda, de 71e opvolger van de hl. Bruno, als overste van de kartuizers (1997-2012), krijg ik bericht dat hij op 2 januari 2019 op 82 jarige leeftijd  overleden is in Montrieux.
  • Mijn schrijven over de “barbaarsheid” van de 16e -eeuwse veroveringen van de Spanjaarden en Portugezen (in de inleiding) moet volgens een vriend aangevuld worden met het enorme positieve werk van zovele missionarissen die het evangelie  brachten. Zeer juist. Volgens hem zijn ook met deze geschiedenis vele “antikatholieke mythen” verweven. Ik wil dat bij gelegenheid graag verder onderzoeken.
  • Op “een antikatholiek  syndroom” kreeg ik verschillende positieve reacties en…
  • Eén erg negatieve reactie van bijtende spot, maar zonder enig argument. Mijn antwoord: “Hartelijk dank voor uw sterke  bevestiging van mijn schrijven. Inderdaad, een waar en goed woord over de katholieke Kerk en het christelijk geloof, schijnen nog steeds te werken als een rode lap op een stier”.

  En dit nog

  vUitgebreide toelichting bij de huidige militaire situatie in Syrië met foto’s en 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-22/

  vHoe de sancties tegen Syrië het volk in de grootste ellende blijven storten en de terroristen helpen, met 6 video’s: http://www.golfbrekers.be/sancties/

  vRuzie tussen Trump en Erdogan over de Koerden, met 1 video: http://www.golfbrekers.be/wat-waarheid-is-hangt-af-van-de-blik-waarmee-je-kijkt/

   

   

  v Trump als een nog grotere oorlogsmisdadiger dan Obama, met 1 video; http://www.golfbrekers.be/trumps-misleiding-over-syrie/

  vDe Israëlische aanvallen vanuit verschillende standpunten belicht, 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/boksbal/

  vNog maar eens een staaltje van de gemene zionistische terreur, met foto’s en 1 video van Tsjerkessen en hun volksmuziek in Satanaya (Golan): http://www.golfbrekers.be/syrie-de-puzzelstukjes-vallen-stilaan-terug-op-hun-plaats/

  vRanglijst christenvervolging 2019:  www.opendoors.nl

  vPolitiegeweld in Frankrijk zoals het nooit eerder gezien is: https://www.youtube.com/watch?v=lp1LoauFhds

  vRussische orthodoxe christenen schuiven aan  tijdens Epifanie om hun doopbeloften  te hernieuwen  door zich driemaal onder te dompelen in ijskoud water: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z_4VDISzwfM  

  vOver de humanitaire visa die onze Belgische politiek al een tijd bezig houdt:www.novini.nl/syrie-en-de-leugens-van-theo-francken/

  vGoedkoop Russisch gas voor Europa:https://www.geotrendlines.nl/europa-kan-niet-zonder-russisch-gas/

   

  1. Daniel


   

   

   

   

   

   

   

  26-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filosoof Etienne Vermeersch overleden

  In De Standaard stelt hoofdredacteur Karel Verhoeven dat 'Vermeersch geen echte opvolgers' heeft. Hij heeft ongelijk. Die opvolgers zijn, ook in De Standaard, al langere tijd aan de slag.

  Maar misschien vindt de hoofdredacteur het gepast daaraan voorbij te gaan in de huidige m.i. opgeklopte en totaal onkritische, aan idolatrie grenzende, benadering en evaluatie van de filosoof.

  Vermeersch kreeg jarenlang zoveel ruimte  in de media, dat er amper plaats overbleef voor andere filosofen. Onvermijdelijk hebben vele collega-filosofen en intellectuelen zich in het verleden eraan geërgerd dat Vermeersch door de media, en in het bijzonder door de tv, werd opgevoerd als DE Vlaamse filosoof. Vermeersch liet zich dat ook graag aanleunen en de media vonden hem mediageniek interessanter dan de andere 'wijsgeren'.

  Als 'publieke filosoof' is Vermeersch duidelijk in belangrijke mate een creatie van de media. Maar terwijl Vermeersch wegdeemsterde, kwamen andere filosofen eindelijk beter in het licht: Devisch, Bodifée, De Dijn, Loobuyck, Braeckman, enz...

  26-01-2019 om 08:06 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (5)

  Aan Bart De Wever, vastbenoemd burgemeester

  ‘Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck, die deze week ‘De mening’ in dS Avond schrijft.

  ----------------

  Om aan mijn wettelijke plicht te voldoen heb ik mij zondagochtend ter stemming aangeboden. Het is mij helaas niet gelukt om een bolletje te kleuren. Omdat ik, ten eerste, geen oproepingsbrief bezat (niemand heeft er mij een aangeboden). Omdat ik, ten tweede, geen identiteitskaart kon voorleggen (mijn kaart ligt, vanwege een dispuut over een rekening, als onderpand bij de Aldi). Omdat ik, ten derde, geen adres heb (de voorzitter weigerde te weten dat het adres van het OCMW dan kan worden gebruikt).

  Nochtans was die voorzitter niet onvriendelijk. Ik heb, terwijl hij rond belde om inlichtingen over mijn dossier te verkrijgen, mogen plaatsnemen aan zijn tafel en ik heb een kop koffie en twee voortreffelijke koffiekoeken (een ronde suisse en een carré confiture) mogen nuttigen. Tegelijkertijd heeft het passerende volk mij een interessante inkijk in de politiek gegeven.

  Zo zijn er mensen die denken dat u doelbewust vorige week de bal in de Belgische voetbalcompetitie aan het rollen hebt gebracht, omdat de socialisten het spel vuil begonnen te spelen en u liever een paar dagen niet al te veel in de gazet kwam. Sommigen zijn er ook van overtuigd dat uw kameraad Theo Francken in het geniep een elftal opgesloten transmigranten heeft vrijgelaten om plaats vrij te maken voor sjoemelende voetbalmakelaars.

  Naar mijn mening is het niet verkeerd om transmigranten een tijdje ­samen met voetbalmakelaars op te sluiten. Mogelijk kunnen de voetbalmakelaars, in ruil voor enige strafvermindering, de transmigranten voor een goede prijs verkopen aan Engelse voetbalclubs. Op die manier is iedereen gelukkig.

  Ik heb, koffiekoeken nuttigend, ook vernomen dat er direct na de winter opnieuw verkiezingen gehouden worden. De verkiezingsambras zal dus nog niet direct voorbij zijn. Een van de bijzitters zei me dat onze regeringen daarom het volgende halfjaar geen beslissingen kunnen nemen. Ik moet dus niet hopen op een verhoging van mijn leefloon tot op het niveau van een bestaansminimum of op een faillissementsregeling voor daklozen en armoelijders.

  Toch zou ik u, bij dezen, willen vragen of u er niet op kunt toezien dat ik de volgende keer toch kan gaan stemmen. U hoeft daarvoor geen wetten te wijzigen. Ik vernam dat de Antwerpse politie eerstdaags gaat verhuizen. Vermits er op alle verdiepingen toiletten en sanitair zijn, vergt het weinig moeite om van de oude politietoren comfor­tabele sociale woningen te maken. Het kan mij, en vele anderen, adres en onderdak geven. Ik zal vervolgens niet nalaten om het juiste bolletje kleur te geven.

  Met hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------------

  Beste Dikke Freddy,
  Het spijt me zeer dat gij door stomme praktische fouten niet hebt kunnen deelnemen aan het 'hoogfeest van de democratie'. Ik zal in ieder geval de ambtenaar die nagelaten heeft u een oproepingsbrief te bezorgen (waarschijnlijk een nog overlevende sos), stevig bij de oren trekken. Ook den Aldi moet niet zo arrogant zijn, dat zit wel in de genen van Duitse firma's maar hier moeten ze hun manieren houden. Het adres van het OCMW gebruiken, ja Dikke Freddy, dat is wel een algemene regel, maar Fons had aan de voorzitters toch gevraagd extra voorzichtig te zijn, want misbruiken tieren welig, dat weet gij ook. Dat van die transmigranten en voetbalmakelaars, daar zit wel een grond van waarheid in, tactiek en strategie daar komt het op aan, maar ik ga daar nu niet te veel over zeggen. Theo die mij zal opvolgen als voorzitter, zal daar later wel een boekske over open doen. Die ouwe politietoren? Ik schrijf het op. Maar nu moet ik groene Wouter ontvangen.Tot nog eens.
  Den burger.

  25-01-2019 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt Dikke Freddy (4)

  Aan Marc Coucke, voetbal­specialist

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  Geachte heer,

  Vorige week hoorde ik u op de radio openhartig spreken over de problemen die ontstaan omdat De Standaard het nodig vindt om ­dagelijks het voetbal zwart te maken. Graag bezorg ik u enkele voorstellen om voor onze geliefde volkssport het tij te keren.

  1. U maakt zich, net als de overgrote meerderheid van de bevolking, zorgen over het feit dat de voetbalclubs zwaar in de problemen zullen komen, nu minister Maggie De Block ermee dreigt de lonen van de voetballers op dezelfde manier te belasten als de lonen van de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders. Zou het een oplossing kunnen zijn om voortaan met negen man per ploeg voetbal te spelen in plaats van met elf? Ook bij de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders lost men veel problemen op door hun aantal te verminderen.

  2. Bepaalde socialisten dreigen ermee om de voetbalclubs de rekening te presenteren voor de kosten van het posteren van politieagenten voor hun stadions. Naar het schijnt bedraagt de politiefactuur voor één weekend eersteklassevoetbal zo’n 225.000 euro. Dat komt overeen met de jaarlijkse subsidie die de Belgische regering vrijmaakt voor de opvang van dak­lozen. Mijn voorstel: schaf zowel de politie als de subsidie voor de daklozen af. Laat de daklozen de kleedkamers van de voetballers (die ’s nachts toch leegstaan) als slaapzalen gebruiken. De aan­wezigheid van loges, sanitair, douches en bubbelbaden is een pluspunt. Schakel daarbij de firma G4S in. Hun beveiligingsagenten kunnen de politie vervangen en omdat ze geen ambtenarenstatuut hebben, kosten ze zo goed als niets. Volgens de OCMW-voorzitter van Antwerpen kunnen ze bovendien ook prima voor daklozen zorgen.

  3. Er is veel miserie met de voetbalmakelaars. U bent op zoek naar een gereglementeerd statuut voor die voetbalmakelaars. Maak het niet te moeilijk en geef ze hetzelfde statuut als een minister. In dat geval mogen ze hooguit zo veel verdienen als wat nu één weekend politie bij de voetbal­stadions kost (of een jaar dak­lozensubsidie). Bovendien moeten ze bij de koning een eed afleggen waardoor ze, net zoals onze ministers, niet meer mogen liegen.

  Als mijn voorstellen u nuttig lijken, kunt u misschien mijn kandidatuur ondersteunen om als dakloze onderdak te krijgen bij Sporting Anderlecht. Het zou mij een genoegen zijn om er een keertje de sauna te gebruiken.

  In afwachting van uw antwoord verblijf ik met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ---------------------

  Dikke Freddy,
  Gij zit verdorie niet verlegen om gewaagde voorstellen te doen.Er zit wel wat in maar het klinkt allemaal nogal simpel.
  Wat uw eerste punt betreft, moet ge er toch aan denken dat facteurs, conducteurs en tutti quanti, tot hun 67 mogen werken en voetballers, ocharme, al na maximum 10 jaar, versleten zijn of in het beste geval trainer mogen worden. Met 9 man spelen is wat weinig maar zonder keeper vind ik wel interessant maar die van Brugge zijn daartegen. Met de socialisten hebt ge altijd last. Ge moest eens weten hoeveel miserie ik in Oostende gehad heb met den Johan . De politie zou ik echt graag afschaffen maar daar is de burgemeester van Antwerpen dan weer tegen. De daklozen de voetbalaccommodatie laten gebruiken, is te kort door de bocht jongen. En in de kelders van mijn kasteel geraken ze ook niet binnen. Speciaal voor u wil ik wel proberen bij Oostende een doucheke te arrangeren. Wel ouwe brol daar, maar meestal komt er met wat geduld wel een geut zeewater.
  Uw Marc Coucke.

  24-01-2019 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsdienst op school

  Het nieuwe leerplan voor rooms-katholieke godsdienst in het secundair onderwijs is een goede zaak. Al te  lang hebben onderwijs- en Kerkverantwoordelijken het niet aangedurfd godsdienst te presenteren als een leervak aan de leerlingen van katholieke scholen of aan degenen die voor het vak kozen in gemeenschaps- of andere scholen. De gevolgen zijn desastreus zowel voor de kennis van de christelijke religie als voor het inzicht in de culturele en artistieke geschiedenis van het Westen.

  Voor het Katholiek Onderwijs moet er echter meer zijn, wil ‘katholiek’ meer betekenen dan een wervend reclame-label. Als je evenwel de recente ‘engagementsverklaring’ vergelijkt met de ‘opdrachtverklaring’ van 1994, kan je alleen maar concluderen dat er ‘minder’ is.

  Die opdrachtverklaring is een bijzonder rijke tekst, die voluit inzet op een christelijke identiteit en profilering van het Katholiek Onderwijs. In de engagementsverklaring van nu, is er heel even sprake van ‘Jezus’, de ‘Bijbel’, de ‘christelijke hoop en liefde’, en het ‘verrijzenisgeloof’. Belangrijk, daar niet van. Maar ze worden helemaal ondergesneeuwd door het herhaalde gezwaai met de ‘katholiek-pedagogische traditie’ en de ‘katholieke dialoogschool’.

  De ideeën en doelstellingen van de ‘engagementsverklaring’ zijn waardevol en respectabel en vind je ook grotendeels terug in de andere onderwijsnetten. Ze maken evenwel bitter weinig duidelijk over de identiteit van het Katholiek Onderwijs.

  Het is alsof het Katholiek Onderwijs beschaamd is om zelfbewust uit te komen voor zijn christelijk-katholieke identiteit. Op die manier loopt het Katholiek Onderwijs het gevaar zijn eigen geloofwaardigheid en zijn maatschappelijke relevantie te ondermijnen. Spijtig.

  23-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (3)

  Aan de hoofd­redacteur van De Standaard,

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  ----------------------

  Geachte heer,

  Nu in Antwerpen de socialisten weer aan de macht gaan komen, zullen de wachtlijsten voor sociale woningen gegarandeerd oplossen als sneeuw voor de zon. Ik ga er dan ook van uit dat ik spoedig mijn beschimmelde gemeubelde kamer zal kunnen verlaten en daarom ben ik begonnen met op te ruimen. Gezien u geregeld mijn brieven afdrukt in uw dagblad, is het misschien mogelijk om als wederdienst onderstaande advertenties op een goed zichtbare plaats te publiceren. Voor elke annonce geldt: prijs overeen te komen.

  1. Voor de collectioneur: een verzameling zo goed als onbeschadigde verkiezingsaffiches met volgende slogans: ‘Stop met de kabouterpolitiek’, ‘Wij schudden aan de boom’, ‘De kracht van verandering’ (hiervan zijn 44 exemplaren voorhanden), ‘Guy Verhofstadt zoekt werk’, ‘Vilvoorde heeft weer toekomst’ en ‘Het kan met Johan’.

  2. Voor de sportvisser: zes ongebruikte milieuboxen met handige vakjes voor maden, wormen en vishaken. De handleiding voor het openen en sluiten van de boxen is inbegrepen (maar zit helaas wel in de box).

  3. Voor de belegger: negentien goed gevulde vuilniszakken bevattende bier- en colablikjes van diverse merken. Zeer binnenkort kan u per blikje (!) bij het kabinet van Joke Schauvliege een halve euro in ontvangst nemen.

  4. Voor de actievoerder: een pakket met 24 gele hesjes. Vier hebben als opschrift op de rug­zijde: ‘Tuin, dier, bakplezier.’ Op twee staat: ‘Geschenken doen aan boeken denken.’ De anderen hebben als opschrift: ‘Kontich leeft!’ Deze hesjes zijn bedoeld voor de snelle koper, want het valt te verwachten dat de verkoop van deze kledingstukken eerstdaags bij wet verboden wordt.

  5. Voor de museumdirecteur: tv-antenne die perfect heeft gewerkt tot de VRT vorige vrijdag het antennekijken voorgoed heeft stopgezet, omdat amper 100.000 kijkers van die dienst gebruikmaakten.

  Ik hoop dat bovenstaande transacties me in staat zullen stellen om een internetaansluiting te bekostigen waarmee ik opnieuw ‘gratis’ tv kan kijken, zodat ik eind deze maand van de kerstboodschap van de koning kan genieten.

  In afwachting van de plaatsing van mijn advertenties groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  Mijn beste Dikke Freddy,
  Ik vond uw briefje vrij aangenaam om te lezen. Maar als ik u een raad mag geven, ik zou toch niet te vlug mijn kamer opzeggen, want met die Antwerpse socialisten weet ge het nooit zeker. Niet dat ik tegen de sossen ben, er zijn zelfs heel wat lezers die me soms de huid volschelden als roodgroene opiniemaker, en Jinnih mag er best zijn, maar toch.
  Nu, wat uw vragen betreft. Eigenlijk heb ik niks te zeggen over het annoncesdepartement van mijn gazet. Maar ik kan wel een woordje placeren bij de annoncechef, misschien  past die antenne wel in zijn interieur. Voor die andere zaken is het eigenlijk zinloos omdat we er zelf nog mee zitten: 1. ik zelf heb nog kasten vol met verkiezingsaffiches; 2. er staan hier 25 zakken colablikjes, maar Schauvlieghe bougeert niet; 3. hesjes, van welke kleur ook, komen me de strot uit; 4. de milieuboxen, die Kelchtermans cadeau deed aan de DS-redactie, staan hier ook nog opgeslagen.
  Toch bedankt voor uw sympathieke vragen.
  Karel.

  23-01-2019 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (2)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Kris Peeters, vicepremier van lopende zaken

   

  Geachte heer,

  Het is dag op dag een jaar geleden dat ik u heb aangeschreven. Ik heb u toen beleefd gevraagd om in de wetteksten een vergetelheid weg te werken zodat naast gepensioneerden, vastbenoemde ambtenaren en steenrijke voetballers ook personen die geen nagel hebben om hun gat te krabben, zonder poespas betaald vrijwilligerswerk mogen verrichten. Een antwoord heb ik niet ontvangen en maatregelen dienaangaande hebt u niet genomen.

  Ik neem u dat niet kwalijk, want u hebt een druk jaar achter de rug met verhuisperikelen, gemeenteraadsverkiezingen, slagen onder de gordel, stakend luchthavenpersoneel, een onwaarschijnlijk beangstigende transmigrantencrisis, de aankoop van 36 straaljagers, lekkende kerncentrales en afbrokkelende bruggen. Het is begrijpelijk dat u het betaalde vrijwilligerswerk daardoor even uit het oog hebt verloren.

  ‘Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke’

  Bovendien werd u aanhoudend in uw vaart geremd door bepaalde helpers van de Antwerpse burgemeester die sneller van koers wisselden dan een windhaan op een kerktoren, zodat in uw regering alle kracht van verandering verloren ging. Maar nu die oproerkraaiers met de staart tussen de benen zijn vertrokken, moet het toch mogelijk zijn om hier en daar een wettekst te verfijnen zodat voor alle Belgen hetzelfde geldt.

  Ook heb ik u vorig jaar beleefd gevraagd of het niet mogelijk is om Joke Schauvliege tot enige spoed aan te manen. Op zaterdag 16 januari 2016 liet zij namelijk, in het lang en in het breed, in het dagblad noteren dat er binnen de kortste keren een heffing van statiegeld op blikjes zou komen. We zijn, op twee weken na, drie jaar verder en ik kan mijn gemeubileerde kamer amper nog betreden omdat ze voor drie vierde tot tegen het plafond is volgestouwd met lege bier- en colablikjes die ik als belegging heb gecollectioneerd. Ik heb er mij bij neergelegd dat het met mijn investering dezelfde kant opgaat als met de Arco-aandelen die veel christelijke mensen tot wanhoop drijven. U hoeft Joke Schauvliege dus niet langer aan te porren. Ik begrijp dat zulks toch geen avance is. Bovendien zijn er een paar andere kwesties die wellicht eenvoudiger te regelen zijn.

  Ik ben, buiten mijn wil om, in een onverkwikkelijke gerechtsprocedure verwikkeld met het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Dit komt doordat ik van mening ben dat ik niet moet betalen voor een behandeling die bepaalde mankementen heeft vergroot in plaats van verkleind. (Betaalt u uw garagist wanneer u bij het buitenrijden van de garage constateert dat uw waterpomp na de herstelling harder lekt dan ervoor? Voilà!)

  Nu verneem ik van de vriendelijke jonge kameraad advocaat die mij als betaald vrijwilliger bijstaat dat het vanaf nieuwjaar 3 tot 9 euro gaat kosten indien hij een e-mail naar de rechtbank stuurt. Die 3 tot 9 euro moeten niet aan hem, maar wel aan de rechtbank worden betaald. Het kan toch niet anders of, ook hier, is door onachtzaamheid een fout in een wettekst geslopen. Of is het, nu het versturen van een papieren brief naar een rechtbank pakweg vijf keer goedkoper is dan het sturen van een e-mail, de bedoeling om met deze maatregel de Belgische Posterijen van de ondergang te redden? Kunt u de goedheid hebben om deze wettekst toch eens grondig te laten nalezen?

  Bovendien dreigt mijn begrotingstekort dat van uw regering te zullen benaderen omdat de BTW op de vrijwilligersfactuur van mijn kameraad advocaat van 6% naar 21% werd verhoogd en ook de griffiekosten (kunt u mij trouwens eens uitleggen wat dat is?) op een jaar tijd min of meer werden verdubbeld. Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke. En dat kan, ondanks de grote procesnoden van de voetbalmakelaars en van Leopold graaf Lippens van Knokke, toch ook niet de bedoeling zijn. Mijn kameraad advocaat zegt me dat er in België, alstublieft, evenveel advocaten zijn als er arbeiders zijn in alle auto-, vrachtwagen en autobusfabrieken samen. Hoe moeten die mensen hun brood blijven verdienen? Stel dat die advocaten allemaal gele hesjes beginnen dragen? Het hek zou van de dam zijn.

  Een ander probleem waardoor mijn begroting danig ontspoort, is dat ik klokvast twee keer per maand een gepeperde belastingbrief ontvang. Dat mijn leefloon kleiner is dan een bestaansminimum speelt daarbij geen rol. Dat ik met mijn schuldbemiddelaar, mijn sociaal assistent van de ziekenkas, mijn boven- en benedenburen, mijn huisjesmelker, mijn trajectbegeleider en mijn thuisverpleegster meer personen ten laste heb dan de gemiddelde Belg wordt evenmin in rekening gebracht.

  Via de firma’s Electrabel en Water-link word ik elke maand gedwongen om meer belastingen te betalen dan de aandeelhouders van beide vennootschappen gedurende gans hun leven zullen afdragen. Bovendien kan Electrabel niet garanderen dat de lamp de hele winter blijft branden en Water-link heeft, net als uw regering, twijfels of hun lopende zaken wel lopende zaken kunnen blijven. Is het niet mogelijk om voornoemde firma’s te verplichten om het door hen geïnde belastinggeld aan de betalers te retourneren indien zou blijken dat ze in hun verplichtingen tekortschieten? De bevolking zou een stroomtekort of een droog vallende kraan niet langer als een ramp en een falen van de politiekers beschouwen; ze zou er integendeel reikhalzend naar uitkijken en u zou met voorsprong de verkiezingen van mei winnen.

  Wellicht zal ik u volgend jaar niet meer moeten aanschrijven want nu de socialisten het OCMW van Antwerpen in zijn totaliteit hebben overgenomen, is mij beloofd dat ik nog voor de volgende verkiezingen een sociale woning zal kunnen betrekken en dat mijn leefloon zal stijgen op het ritme van de dieselprijs. Er is zelfs sprake van gratis maaltijden die de succesvolle 1-euro-maaltijden van minister Homans zullen vervangen. Ik ga ervan uit dat mijn kansen nu snel zullen keren, dermate dat ik ook enige tijd vrij zal krijgen om mij via betaald vrijwilligerswerk nuttig te maken. Indien u tussendoor dus toch eens naar dat bewuste reglement kan kijken, doet u mij, en vele anderen, daarmee een groot plezier.

  Ik groet u, op de grens van oud naar nieuw, met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ----------------------------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het doet deugd nog eens van u te horen. Het verwondert me dat ge de nagel die ik u een jaar geleden beloofde, een spiksplinternieuwe nog wel, niet toegestuurd gekregen hebt. Ik had nochtans die opdracht, via de gebruikelijke procedure gegeven. Maar gij weet het misschien ook: sommige ambtenaren zijn geen stamp voor hun kont waard.

  In verband met die blikjes heb ik u, meen ik me te herinneren, laten weten dat ik er bij Joke op aangedrongen heb maar dat ze gewoonweg niet bougeert. Tussen ons beste Dikke Freddy, Schauvliege, al doet haar naam anderszins vermoeden, is niet van de rapsten. Haar stevig aanporren tot spoed durf ik eigenlijk niet zo goed. Met al die metootoestanden, moet ge weten, hebt ge het vlugger vlaggen dan ge in uw stoutste dromen durft vermoeden.

  Ge zegt het goed: bepaalde helpers van de baas van 't Schoon Verdiep (én van België) zijn echte windhanen. Maar weet ge hoe dat komt? Dat is omdat den burger een superwindhaan is!

  Veel geluk in 2019!!

  De Kris.

  22-01-2019 om 10:14 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (1)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Tom Meeuws, steunpilaar in het Antwerpse schepencollege

  Geachte heer,

  Omdat er in uw partij niemand bekwaam is om het nog openstaande OCMW-schepenambt in te vullen, hebt u zich opgeofferd om die post aan uw zware portefeuille toe te voegen. Het siert u dat u daarmee in alle stilte duidelijk maakt dat Antwerpen probleemloos met een dure schepen minder bestuurd kan worden.

  Tegelijkertijd moet u waarschijnlijk ook regelmatig voor de burgemeester inspringen aangezien die in zijn voorlopige opzeg zit omdat hij zich opoffert om Geert Bourgeois op te volgen. Het siert de burgemeester dat hij daarmee in alle stilte aan alle burgers duidelijk maakt dat flexi-jobs de toekomst zijn.

  Bovendien krijgt u ook nog het feit op uw bord dat uw voorganger zijn boekje te buiten is gegaan door Hollandse privédetectives aan te werven om op een verkeerde manier de stallen van het OCMW uit te mesten.

  Het is in dat verband dat ik u kom aan te schrijven. Ik zou me namelijk willen opofferen om bij uw kabinet in dienst te treden als privédetective. Als leefloontrekker ben ik niet gehinderd door enig beroeps­geheim en door in de wachtzalen van mijn schuldbemiddelaar en mijn trajectbegeleider navraag te doen, kan ik wellicht te weten komen bij welke politici men, via enige steekpenningen, kan opschuiven op de wachtlijsten voor uitkeringen en sociale woningen.

  Aangezien ik onmiddellijk beschikbaar ben, zal ik u nog ruim voor de verkiezingen de nodige namen kunnen doorspelen.

  Vermits het mogelijk is dat u twee schepenambten combineert en vermits het mogelijk is dat de burgemeester behalve burgemeester ook nog partijvoorzitter en opvolger van Geert Bourgeois is, kan het ongetwijfeld ook geregeld worden dat ik mijn positie van leefloontrekker met die van privédetective combineer. Net zoals de burgemeester verbrand ik namelijk niet graag al mijn bruggen.

  In de hoop snel mijn taak voor de gemeenschap te kunnen opnemen, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------

  Mijn beste Dikke Freddy,

  Vooreerst verheugt het me zeer dat gij mij de steunpilaar van het Antwerpse college noemt. Dat is ook zo. Zeg het niet voort, want ik moet natuurlijk mijn tong in bedwang houden nu ik met Bart in bed gedoken ben, maar ik weet dat ik u kan vertrouwen.Tussen ons dus: De Wever is de meest overschatte politieker van het land en ik weet waarover ik spreek nu ik er mee in bed lig. Geniaal, supertacticus, extreem intelligent, onbaatzuchtig, opofferingsbereid, … m'n troelala!

  Weet ge wie nog erger is? De Fons. Daar maak ik verder geen woorden aan vuil.Van Antwerpenaars zeggen ze wel eens dat ze een dikke nek hebben. Dat geldt zeker voor Duchateau, plus daarbij omhooggevallen, nog hoger dan de Boerentoren.

  Dit gezegd zijnde, Dikke Freddy, vraagt ge me faveurkes die ik moeilijk kan geven. Ik wil niet nog eens mijn pollen verbranden. Veronderstel dat gij met uw detectivewerk schavuiten ontmoet die mijn naam noemen als zijnde vatbaar voor steekpenningen? Dat mag ik niet riskeren.

  Schrijf nog maar eens. 

  Tom

  21-01-2019 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!