NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  13-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bonusgraaiers
  Professor arbeidsrecht aan de UGent en directeur van de liberale denktank Itinera Institute, Marc De Vos, vindt dat de 'winsten' een schande zijn, niet de 'bonussen'. Met de herrie omtrent de bonussen zijn we goed op weg, aldus de professor, de essentie in te ruilen voor politieke symbolen.(De Standaard, 12 april 2011).

  Kom nou, professor De Vos. U neemt als hoogleraar arbeidsrecht toch wel een merkwaardig standpunt in.Ook de bonussen net als de wedde van u en mij, behoren tot de essentie en zijn niet alleen maar een politiek symbool. En de vraag is niet alleen waar de winsten vandaan komen maar de vraag is OOK of de bonussen gerechtvaardigd zijn.

  Excessieve bonussen zijn als zodanig en in ethisch opzicht onaanvaardbaar. Bonusmisbaar populistisch noemen, zoals u doet,  is een populistische verdediging van de bonusgraaiers .

  Er is nog een ander element in uw betoog dat vragen oproept.U bestaat het warempel om de overheid de schuld te geven van de bonussencultuur en de samenleving als slachtoffer van de overheidssteun voor te stellen. De banken en de individuele poenscheppers blijven buiten schot.

  Professor, u velt een moreel oordeel over de overheid maar het bonussensysteem behandelt u puur economisch-financieel.

  Kortom, u schrijft niet als professor arbeidsrecht maar als een liberale Itineramilitant die wat graag aan overheidsbashing doet.

  13-04-2011 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een flutstraf'
  Kerkjurist en politicus Rik Torfs noemt de straf die het Vaticaan de pedofiele bisschop Van Gheluwe oplegt, een flutstraf.

  Vaak zit ik op dezelfde golflengte als Torfs. Bovendien waardeer ik zijn schrijf- en spreekstijl, en in het bijzonder zijn (zelf)ironie in hoge mate. Maar zijn kwalificatie van de Vaticaanse sanctie als 'flutstraf', is erg verwonderlijk als je enkele vroegere uitspraken van Torfs ernaast legt.

  Het is natuurlijk moeilijk voor een BV om er soms het zwijgen toe te doen, maar dat was wellicht in deze situatie voor Torfs wel beter geweest. Wat deed bv. kerkjurist Rik Torfs de wereld kond in december 2010 en in maart 2011? 

  Hij  is van oordeel dat de Paus voormalig bisschop Roger Vangheluwe beter niet meer straft, zelfs al kan de kerkvorst daar nog toe overgaan.
  "Burgerrechtelijk kan je Vangheluwe niet meer vervolgen wegens verjaring en ook kerkrechtelijk zijn de feiten verjaard", verduidelijkt de kerkjurist. "Maar in de kerk kan de paus beslissen om Vangheluwe wel nog te straffen, los van de juridische regels." Maar dat vindt Torfs geen goede zaak. Mensenrechten en de principes van de rechtsstaat primeren voor hem op de morele verzuchtingen van de mensen. 
  "Moreel is Vangheluwe al gestraft", oordeelt de senator.

  Rik Tors is ook van mening dat laïcisering als straf geen goed idee is. Een afgezette priester
  kan zich dan kan beginnen gedragen als een "ongeleid projectiel" en nog meer slachtoffers kan maken.

  Waarom kerkjurist, senator en BV Rik Torfs dan nu de sancties van het Vaticaan een 'flutstraf' noemt, ontgaat me , eerlijk gezegd, helemaal.

  10-04-2011 om 22:49 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de prins geen...euh...veel kwaad

  De hele politieke herrie rond de Congoreis van prins Laurent en zijn contacten met een anti-Kadhaffidiplomaat, lijkt me een sterk opgeklopt stukje politiek theater waarbij de zgn. bekommernis om de 'hogere landsbelangen' en de 'instellingen' misbruikt wordt om andere doeleinden te dienen. Het zijn stokken om de hond te slaan. En voor alle duidelijkheid, dit is geen verdediging van een prins.

  Tot nu toe is er geen enkele serieuze poging gedaan,ook niet door de media,om enig negatief effect of invloed tout court van de prinselijke reis op de relatie België-Congo of op de binnenlandse politieke situatie van Congo en van het contact met de Lybiërs, bloot te leggen. Meer dan waarschijnlijk omdat er niets te detecteren is.

  De commotie is dan ook terug te brengen tot gefnuikte trots in hoofde van de politici ('wat denkt die Laurent wel, niet willen luisteren naar ons') en tot het opdissen in de media van smeuïge anekdotes en insinuaties omtrent de handel en wandel van Laurent. Want, wanneer het om de koninklijke familie gaat, in het bijzonder Laurent, dan gooien de media alle remmen los, dan bestaat respect voor de privacy niet meer.

  Ook het machtsdenken van politici speelt mee. Zij hebben vroeger een dotatie  goedgekeurd om in casu Laurent te temmen, in een gouden kooi gevangen te zetten. Herleid tot haar essentie, is de reactie van de regering  te verwoorden als: hij luistert niet naar ons, hij waagt het ons, politici, te tarten, wel dan pakken we zijn centen af. Het is de regering die de dotatie voorgesteld heeft als een middel om Laurent binnen de lijntjes te doen lopen.

  Veel moediger en zuiverder zou zijn, het debat aan te gaan over dotaties, los van Laurents strapatsen, en over het Belgische vorstendom. Maar dat durven onze toppolitici niet echt.

  08-04-2011 om 14:03 geschreven door Gust Adriaensen


  05-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schoonheid van het gregoriaans

  Paasconcert in de norbertijnenabdij van Postel


  Laat u in het historische kader van de Postelse abdij op palmzondag meevoeren in de schoonheid van het gregoriaans en andere religieuze gezangen.


  Cultureel ambassadeur Postel presenteert op zondag 17 april om 14.30 uur in de Rafaëlzaal van gasthof De Beiaard een concert met de Gregorianen van Retie en Cantago van Mol.

  Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en zijn te bekomen bij pater Nicolaas Gorts, 014 37 81 xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw, 014 33 09 00 te Mol.

   

  05-04-2011 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  04-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De berg heeft een muis gebaard
  De parlementaire commissie omtrent seksueel misbruik, heeft haar werkzaamheden afgesloten en een eindrapport gepubliceerd.

  Ze heeft er maandenlang over gedaan. In het nieuws kwam ze vooral toen bisschoppen en andere kerkelijke gezagdragers gehoord werden, waarbij sommige parlementsleden het niet konden laten kardinaal, bisschoppen en ordeoversten, over de hekel te halen, ze veeleer als schuldigen te beschouwen. Het waren ook bijna altijd dezelfde politici die door de media waardig bevonden werden om beluisterd en bekeken te worden: op de eerste rij zaten Landuyt en Bracke.

  Het waren ook vooral deze heren die beklemtoonden dat de parlementaire commissie zo'n fantastisch werk geleverd had. Een gênant  voorbeeld van zichzelf op een piedestal plaatsen was dat. 

  En wat kreeg nu de meeste aandacht in dat commissierapport? Money. Een van de belangrijkste doelen van die commissie is en blijft: de Kerk doen betalen voor aangericht leed. En niet alleen bij niet-verjaarde, bewezen feiten van misbruik. Verre van zelfs, de kamerleden zien het bijzonder ruim. Verjaring mag geen rol spelen; de dader hoeft niet meer in leven te zijn; zelfs als het slachtoffer overleden is, zou er gearbitreerd moeten kunnen worden: de nabestaanden zouden dan een financiële vergoeding kunnen krijgen. Bovendien wordt ‘schade' door de bedenkers bijzonder ruim geïnterpreteerd: er is het morele, er is het lichamelijke, er is misschien loonverlies door arbeidsongeschiktheid, er zijn therapiekosten.

  Als je dat allemaal leest, kan je het voorstel van de commissie niet anders dan een draak noemen. Landuyt wordt de architect ervan genoemd. Hij zou als jurist het schaamrood op de wangen moeten krijgen. Juridisch is het geen parel, het is een onding, raakt geen grond. De commissie heeft iets in mekaar geknutseld buiten een juridische basis of context om. Dat bewijst juist de bevooroordeelde antikerkhouding en/of de onkunde van de meeste commissieleden.

  Wat ligt dan uiteindelijk voor? Iets wat flagrant een aantal uiterst belangrijke rechtsprincipes negeert. De bedoeling is voor de zoveelste keer duidelijk: het kerkinstituut nu ook financieel treffen. Uitgaande van een gesuggereerde maar juridisch gezien niet bewezen schuld, oefent de commissie een morele chantage uit. Ze verengt bovendien het wijdverspreide seksuele misbruik tot een geldzaak in de perceptie van velen, en focust in hoofdzaak op de pedofilieschandalen, de meeste uit een ver verleden, binnen de kerk.

  Na de publicatie van het eindrapport, dat door Bracke en Landuyt -hun eigen werk(?), weet je wel- een magnifiek werkstuk genoemd werd, is er een oorverdovende stilte over neergedaald. Sporadisch zal het nog wel eens opduiken. Maar een echte aanzet tot een systematische bestrijding van seksueel misbruik in alle sectoren van de samenleving, zal het rapport niet betekenen. Waarom niet? Omdat te veel figuren in die commissie hoofzakelijk bezig geweest zijn met hun agenda: bestrijding van de Kerk. 


  04-04-2011 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wenentanka
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Wenen
   
  Zon over Wenen,
  schitter van edelstenen,
  keizerlijke pracht.
  Breughel en Hundertwasser:
  het alledaagse her-dacht.

  01-04-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schoonheid van het gregoriaans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Laat u in het historische kader van de Postelse abdij op palmzondag meevoeren in de schoonheid van het gregoriaans en andere religieuze gezangen.

  Cultureel ambassadeur Postel presenteert op zondag 17 april om 14.30 uur in de Rafaëlzaal van gasthof De Beiaard een concert met de Gregorianen van Retie en Cantago van Mol.

  Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en zijn te bekomen bij pater Nicolaas Gorts, 014 37 81 21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw te Mol.

  30-03-2011 om 14:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Krijgsheer De Crem

  Na de zo goed als unanieme parlementaire goedkeuring van de Belgische deelname aan de Lybiëoorlog, vond minister De Crem het nodig o.a. Groen! een stevige veeg uit de pan te geven.

  Groen!-kamerlid De Vriendt reageert daarop. Hij  stelt dat men altijd kritisch moet blijven ten aanzien van militaire interventies en voortdurend moet evalueren. Hij hekelt ook het feit dat De Crem de Lybiëbeslissing misbruikt voor een binnenlandse politieke afrekening. De Vriendt heeft overschot van gelijk.

  Overigens maakt de manier waarop De Crem zich sinds de beslissing tot actieve deelname aan de oorlog, als minister functioneert en optreedt, veel duidelijk over 's mans opvattingen en karakter. De Crem voelt zich zonneklaar prima in zijn vel in deze oorlogssituatie. Hij prefereert minister van oorlog te zijn in plaats van minister van defensie. Hij gedraagt zich bijna als de Opperbevelhebber van het Leger. Hij glorieert tussen al de andere 'welmenende Groten der Aarde'. Hij zou wat graag zelf de zegebulletins van ZIJN leger schrijven. De ernst van zijn mimiek accordeert met de ernst van de situatie. Het staatsmanschap druipt eraf. Eindelijk een viriele krijgsheer aan het hoofd van het leger. Een man met militaire ballen aan zijn lijf. Geen flauw Flahautleger van ontwikkelingshelpers. Neenee, martiale De Cremsoldaten!

  Toch een schoonheidsfoutje: als je in zo'n hoge krijgssferen verkeert, waarom dan vanuit je F-16, bij manier van spreken,  een partijtje als Groen! tussen de benen schieten?

  30-03-2011 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe zit het met de dagvaarding van de paus, mr. Van Steenkiste?
  In december 2010 kondigden de advocaten mr. Van Steenkiste en mr. Mussche aan dat ze de paus gingen dagvaarden in verband met de seksuele misbruiken door geestelijken.

  Dat was groot nieuws in alle media en werd door sommige journalisten en in heel wat internetreacties met een verdacht groot enthousiasme begroet.

  Mag de goegemeente na meer dan drie maanden van de heer Van Steenkiste en mevrouw Mussche vernemen hoe ver de zaak 'dagvaarding van de paus' staat?

  Of zijn deze advocaten ondertussen al lang vergeten wat ze toen de wereld kond gedaan hebben?

  28-03-2011 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuursverantwoordelijkheid of electorale winst?

  Naar aanleiding van de uitval van Leterme naar De Wever, die weigert verantwoordelijkheid te nemen, hekelt Open-VLD'er Mathias De Clerck, wat hij noemt de verrottingsstrategie van De Wever en roept hij alle democratische politici die het goed voorhebben met ons land en de welvaart van Vlaanderen, ermee te stoppen de N-VA achterna te hollen.

  Een terechte oproep. En CD&V is ondertussen zo wijs geworden zich enigszins onder het verstikkende gewicht van De Wever uit te wurmen.

  De Wever en zijn partij onttrekken zich inderdaad al maanden aan hun verantwoordelijkheid. Uiteindelijk blijft er maar een verklaring daarvoor over: ze durven of wensen dat niet omwille van electorale overwegingen. Momenteel zitten de Vlaams-nationalisten nog altijd op een wolk. Ze vrezen dat compromisbereidheid, nochtans een grote democratische deugd, en federale regeringsverantwoordelijkheid, ze wel eens van die wolk kunnen doen tuimelen.  

  Het terugbrengen tot normale proporties van de politieke ego's van een aantal NVA-kopstukken en van de vaak ridicule idolatrie voor De Wever, zou overigens voor een gezond en kritisch democratisch bewustzijn niet slecht zijn. NVA heeft bestaansrecht, net als andere democratische partijen. Maar niet doen of alle heil van hen zal komen. Kijk maar naar de Vlaamse regering.NVA? Niet beter of slechter dan de anderen. En zeker  niet in zwijm vallen voor De Wever. Ongetwijfeld een talentrijke politicus. Maar zo lopen er nog vele anderen in Vlaanderen rond. En bovendien: bestuurstalent heeft hij nog niet hoeven te bewijzen of wil hij voorlopig nog niet demonstreren.

  En de adoratie rond de persoon van de NVA-voorzitter? Te mijden. Doe je ook niet voor de andere politici. Tast je politiek kritisch en democratisch bewustzijn aan. Is overigens op den duur nefast voor de partij. Zonder de Grote Leider gaapt er een akelige leegte. Ook electoraal.

  26-03-2011 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De redeneerkronkels van moraalfilosoof Loobuyck
  In een opiniebijdrage in 'De Standaard' stelt professor Loobuyck, moraalfilosoof aan de UA en UG, dat alle Vlaamse leerlingen dezelfde niet-confessionele levensbeschouwelijke lessen moeten krijgen. Want, schrijft Loobuyck, te veel leerlingen krijgen nu verplicht katholieke godsdienst omdat ze toevallig dichtbij een goede, katholieke school wonen.

  Er zitten merkwaardige kronkels in de redenering van de heer Loobuyck.Vooral de twee laatste zinnen van zijn column roepen heel wat vragen op. Het vak zedenleer moet, volgens Loobuyck, ook in het vrije net op het curriculum. Katholieke scholen die dat wensen kunnen daarbovenop in hun vrije ruimte - verplicht of facultatief - katholieke godsdienst aanbieden. En: laat het katholieke net maar eens kleur bekennen als het op levensbeschouwing aankomt in plaats van zich te blijven verstoppen in een wollig taalgebruik over de katholieke identiteit en inspiratie.

  De heer Loobuyck, die de vrijheid hoog in het vaandel voert, neemt dus de vrijheid de 'katholieke scholen' voor te schrijven wat ze met het vak 'godsdienst' al dan niet mogen doen. Tja. Hij zou er dan toch beter aan doen onomwonden te pleiten voor de officiële afschaffing van het katholiek onderwijs. Dan waren de zaken zoveel duidelijker Maar dat durft hij klaarblijkelijk niet. Een hoogleraar zou toch moeten inzien dat, zolang het vrij katholiek onderwijs door de overheid erkend wordt, er van buitenaf toch niet ingegrepen kan worden in de organisatie van de levensbeschouwelijke en religieuze aanpak van dat katholiek onderwijs.

  Wat Loobuyck precies bedoelt met 'laat het katholieke net nu maar eens kleur bekennen als het op levensbeschouwing aankomt', is niet erg duidelijk. Bedoelt hij dat het katholiek onderwijs ervoor moet zorgen dat de vlag de lading dekt? Dan ben ik het met hem eens. En dan is hij het ook eens met aartsbisschop  Léonard, naar wie hij in zijn artikel precies om die reden uithaalde. Maar als Loobuyck oproept om 'kleur te bekennen' zo geïnterpreteerd moet worden, dan mist de rest van zijn exposé echte grond.

   

  23-03-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Internationale gemeenschap grijpt in

  Er is veel voor te zeggen dat de internationale gemeenschap ingrijpt wanneer een regime met bruut geweld tegen de eigen bevolking tekeergaat. Het probleem is natuurlijk dat die internationale gemeenschap wel erg selectief tewerkgaat. Het is een lang lijstje van landen in Afrika en Azië waar de laatste jaren zelfs de kleinste poging tot rebellie bloedig de kop werd ingedrukt, waar door de machthebbers verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid werden gepleegd. Maar de internationale gemeenschap, die gaf geen kik. En dan heb ik het nog niet eens over Rusland en sommige vroegere Sovjetrepublieken, en China.

  Het is duidelijk, het al dan niet energiek en effectief tussenkomen van de internationale gemeenschap wordt niet bepaald door hoge opvattingen over de mensenrechten, maar wel door economische en geopolitieke overwegingen. Dat België militair wil helpen tegen Libië, heeft ook daarmee te maken. Dat NVA'er Francken in de terzake bevoegde kamercommissie triomfantelijk uitroept: 'We go to war', is puberaal en tragikomisch.

  19-03-2011 om 16:04 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verdwazing van het extreme nationalisme

  Op de internetfora kan je al een hele tijd talrijke volkomen verdwaasde, totaal irreële, fanatieke uitingen vinden van Belgiëhaat en sekteachtige idolatrie voor De Wever en zijn partij vinden. Het heeft weinig of niks te maken met echte geëngageerdheid voor het welzijn van Vlamingen en Walen. Wel is het een beangstigende en tegelijk komische bewustzijnsvernauwing. Het beste is wellicht zo nu en dan ironisch op dergelijk waanzinnig en verstikkend nationalisme te reageren.

  Een van de extreemste voorbeelden van de laatste dagen, was het volgende statement van ene mevrouw Anne S. uit Adegem. Niet achterover vallen.

  'Vlaanderen is een kolonie onder dictatuur van het Belgische establishment en de francofonie, gesteund door een collaborerende meute politici die de eigen macht belangrijker vindt dan de belangen van de bevolking die hen verkozen heeft! '

  Jezusmina, mevrouw Anne S. toch. Ik heb echt met u te doen. In die godvergeten kolonie Adegem zucht en kreunt u onder de dictatoriale knoet van het verfoeide Belgische establishment en de uit te roeien francofonie. Wat het allemaal nog veel erger maakt, is dat die te verafschuwen specimen van de menselijke soort gesteund worden door een collaborerende meute vuige politici. Ook in Adegem lopen er zo rond!! Ach mevrouw Anne, hou het nog even uit daar in het verdrukte Adegem. Schep moed. De Heldhaftige Bevrijder, de Grote Leider is op komst. Op zijn vurig Vlaams ros komt hij in galop aangestormd. Hij jaagt al die onderdrukkers over de kling. Met kracht en elegantie zwiert hij u op zijn paard en draaft met u recht naar de Vlaamse hemel!

  Waarop volgende pittige reactie van Gerd D. uit Keerbergen online kwam:

  'Vurig Vlaams ros? Er zal wel een stevig Brabants trekpaard voor nodig zijn om de Grote Leider te torsen.'  Inderdaad.

  15-03-2011 om 19:58 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kernenergie

  De discussie over het al dan niet behouden van bestaande of het bouwen van nieuwe kerncentrales, is nooit helemaal weg geweest. Merkwaardig genoeg tekenen zich in dat debat ook weer de links-rechts tegenstellingen af: de liberalen, NVA en een deel van  Cd&V zijn voorstander van kernenergie; de socialisten en Groen! zijn tegenstander.

  De laatste tijd waren er alarmerende berichten over onze wankele energievoorziening en dat gaf de voorstanders van kernenergie dan weer ruimschoots de gelegenheid om te pleiten voor het ongedaan maken van een vroegere beslissing om de kerncentrales geleidelijk te sluiten.

  Met de beschadiging van kerncentrales in Japan als gevolg van de aardbeving en de tsunami, komt het debat weer op kruissnelheid. De tegenstanders krijgen nu weer argumenten aangereikt om de afbouw van de kernenergie te blijven verdedigen. De voorstanders zullen zich een tijd eerder gedeisd houden en vooral de veiligheid van de centrales in ons land beklemtonen.

  Hoe dan ook, niemand kan of durft beweren dat kerncentrales 100% veilig zijn. Dat geldt ook voor de bovengrondse of ondergrondse opslag van nucleair afval, waarmee onze streek te maken heeft. En wanneer er iets mis gaat, heeft niemand echt zicht of controle op de gevolgen die zich over decennia en generaties kunnen doen voelen.

  Dat besef moet aanzetten tot gematigheid. Helemaal fout gaat het wanneer het spookbeeld van het stokken of uitvallen van de energievoorziening gecombineerd met de slogan 'kernenergie is zo goed als 100% veilig', gebruikt wordt om in de eerste plaats financieel-economische belangen te dienen.

  We moeten ons, zoals een commentator schreef, hoeden voor de hoogmoed, de hybris. Zowel in de Griekse tragedies als in de Bijbel leerden we die hoogmoed kennen als de oorzaak van alle kwaad. En vooral ook stelt de problematiek van de energievoorziening, en niet alleen de kernenergie, fundamentele vragen over de omvang en verspilling van energie in onze samenleving. En vooral over onze manier van produceren en verbruiken. Kortom over onze Westerse manier van leven.

  14-03-2011 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Concert in Postel
  Paasconcert op Palmzondag 17 april, 14.30 uur

  Rafaëlzaal van Gasthof De Beiaard, Postel

  Postel is dit jaar cultureel ambassadeur van Mol en in dat kader organiseert de Postelse parochiegemeenschap een concert.

  'De Gregorianen' uit Retie brengen de gregoriaanse gezangen van de Goede Week en van Pasen.

  Het gemengd koor 'Cantago' uit Mol zingt bekende en minder bekende stukken uit de klassieke religieuze muziek.
  Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij pastoor Nicolaas Gorts, 014 37 81 21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw te Mol. Kaarten in voorverkoop: 8 euro, aan de kassa: 10 euro.

  13-03-2011 om 16:16 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joden, Arabieren, Palestijnen
  Okra-academie Retie

  donderdag 10 maart om 14 uur  in GC Den Dries:

  Herman Van Bostraeten over

  Joden, Arabieren en Palestijnen: 15.000 jaar broederstrijd om water, eigenwaarde en petroleum.

  08-03-2011 om 20:38 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is CD&V hardleers?

  Onder de titel ' Kris Peeters: 'CD&V gaat nooit zijn Vlaamse lijn verlaten', brengt De Standaard een interview met minister-president Kris Peeters. 

  Maar in de inleiding van dat artikel loopt het al  fout voor het zelfbeeld van CD&V. Op de vraag 'Een regering zonder NVA?', antwoordt Peeters, wat de politieke logica zelve is: 'Nee'. Maar wat hij daaraan toevoegt, zal op den duur dodelijk zijn voor CD&V: 'Wie denkt dat CD&V zijn Vlaamse lijn moet verlaten...'.

  Niemand denkt dat, meneer Peeters. Maar voor de zoveelste keer verkondigt de CD&V op deze manier dat de 'Vlaamse lijn' geen andere is dan degene die NVA voorstaat.

  Onvoorstelbaar dat topfiguren als Peeters en Beke zo klunzig redeneren en communiceren. Want er zijn natuurlijk heel wat 'Vlaamse lijnen', meneer de minister-president. Eentje ervan is die van De Wever en co. Maar wat doet u? U blijft als een schoothondje achter de bulldog aan trippelen. U vervreemdt zich van een belangrijk deel van uw achterban.Vele christendemocraten denken anders over de staatshervorming en het sociaaleconomische beleid dan de nationalistische en liberale NVA.

  Door dergelijke uitspraken duwt u de mensen die anders denken over de toekomst van België en Vlaanderen dan De Wever en co. en die geen voorstander zijn van de neoliberale sociaaleconomische visie van NVA, in  het kamp van de 'slechte Vlamingen'. Precies zoals NVA dat doet.

  Als CD&V zich niet duidelijk profileert, zich niet losmaakt van NVA, zich blijft presenteren als een kopie van een andere partij, zullen minder  en minder mensen zich geroepen voelen hun stem aan die kopie van, te geven. De partij zal verkruimelen, imploderen wanneer ze niet krachtig het verschil gaat aantonen met de grote politieke concurrent. En dat moet snel, zeer snel gebeuren!

  27-02-2011 om 20:22 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse regering: goed aan het werk?

  In De Standaard leveren Watteeuw en Van Besien van Groen! scherpe kritiek op de Vlaamse regering. Betonobsessie, ondermaatse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, falend mobiliteitsbeleid, achternahinken in de innovatie op het vlak van duurzame productie en hernieuwbare energie, desinvesteringen in de zorgsector... het is geen fraai lijstje.

  Wat de Groen!-politici schrijven, kan ook niet zo maar afgedaan worden als oppositiepraat. De cijfertjes zitten erbij en wat zij in het Standaardartikel verzamelen, kan je al een hele tijd verspreid lezen in allerlei kranten, tijdschriften en waarschuwingen/noodkreten van verenigingen en personen in het veld.

  Pijnlijk grappig is dat hierdoor de juistheid van de analyse van mevrouw Lieten in de voor intern gebruik bestemde mail (en waarvoor zij een storm van verontwaardiging over zich heen kreeg) grotendeels bevestigd wordt. Bovendien had de minister niet alleen kritiek op 'de anderen' maar onderwierp ze ook zichzelf en haar partij aan haar kritische reflecties.

  Een en ander bewijst nog maar eens hoe hypocriet de reacties van de andere politieke partijen in deze situatie zijn. Het gaat niet om een soort ethische verontwaardiging over de etiketten die opgekleefd worden. De Wever (remember zijn uitlatingen over mevrouw Morel bij haar overstap naar VB) en Beke weten ook wel hoe er ook in hun partijkringen vaak denigrerend en scheldend gesproken wordt over de politieke tegenstanders. Waar ze het om te doen is, heeft in essentie te maken met het politieke gewin voor zichzelf en de beschadiging van de anderen.

  22-02-2011 om 21:01 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het edel land der Belgen eindelijk in het Guinness Book of Records!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Juicht Vlamingen, Walen, Brusselaars, Oost-Kantonners! Juicht!
  Ons Belgenland, zo machtig steeds,
  pakt morgen resoluut een wereldrecord!

  Het wereldrecord van de Langste Regeringsonderhandelingen!
  Vele rechtgeaarde Belgen hebben verdienste bij het behalen ervan.
  Maar de grootste lof gaat toch terecht naar Bart en Elio!

  Talloze bewoners van dit gezegende land hopen vurig
  dat de noeste onderhandelaars het nog lange tijd volhouden,
  zodat de eerstvolgende decennia geen onttroning gevreesd hoeft te worden.

  16-02-2011 om 14:13 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tuigdorpen
  De Hoogblonde Populistische Oppergod van de Nederlandse politiek, die notabene de regering van onze noorderburen -een clubje van bange liberalen en christendemocraten- wil gedogen, is weer eens met een waarlijk briljant voorstel komen aandraven.

  Tuigdorpen. Het schorremorrie verwijderen uit de geciviliseerde Nederlandse samenleving. Het tuig deporteren naar en concentreren in 'dorpen'. Dat is volgens de heer Wilders een probaat middel om de kaasenklompenrust van Holland te herstellen, het Vaderland weer puur en rein te maken.

  Zou de Grote Ideoloog van de blanke superioriteit er al over nagedacht hebben hoeveel verkozenen van zijn PVV misschien ook wel eens in een van zijn tuigdorpen terecht zouden kunnen komen?

  15-02-2011 om 11:17 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!