NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  De Filipijnse kardinaal Luis Antonio Gokim Tagle, de voorzitter van de internationale katholieke hulporganisatie Caritas International, heeft op de vooravond van het internationale overleg over het VN-Migratiepact in Marrakech (Marokko) westerse landen en hun burgers opgeroepen tot een perspectiefwissel met betrekking tot migratie. Wij mogen de gouden regel niet vergeten die aan de basis ligt van veel van onze religies en culturen: Behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen.

  Kardinaal Tagle stelt vast dat wij veel te snel toegeven aan angst en haat. Daardoor raken wij vervreemd van de kern van wat ons tot mens maakt: Wanneer we vluchtelingen zien die op de loop zijn voor oorlogen of migranten die aankomen in onze landen op zoek naar een beter leven, dan spoort ons ruwe menselijk instinct ons aan om de deuren voor hun neus dicht te slaan. Maar in een geglobaliseerde wereld en als wij de concrete mensen voor ogen houden, dan roepen migratie en andere mondiale problemen ons op om samen te werken. Migratie stopt niet door ze te negeren of door muren te bouwen.

  Het wereldwijde migratiepact toont de wens van regeringen om samen te werken aan een van de meest urgente kwesties van onze tijd. Het helpt regeringen om het migratiebeleid samen met andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties en de particuliere sector, op elkaar af te stemmen. Hoewel het niet juridisch bindend is, zal het oriëntatie bieden.

  Bron: Crux

  09-12-2018 om 16:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Medemenselijkheid

  Minister De Block verdient felicitaties omdat ze onmiddellijk de barbaarse Franckenquota m.b.t. asielzoekers wil afschaffen.

  Toch al een eerste teken dat we met Michel II de weg inslaan naar meer menselijkheid en beschaving ten aanzien van gevluchte medemensen.

  09-12-2018 om 15:50 geschreven door Gust Adriaensen


  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus steunt het migratiepact

  Paus Franciscus en het Vaticaan steunen het migratiepact.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/jSabvJT1CQk   

  08-12-2018 om 21:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christen-zijn in de 21ste eeuw

  HIVSET organiseert in 2019 een lezingencyclus over 'Christen-zijn in de 21ste eeuw.  08-12-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stijl van havenschepen Van Peel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gazet van Antwerpen kopte boven de bijgevoegde foto, het volgende:

  Haven neemt in stijl afscheid van havenschepen Van Peel: “Long Live The Marc”

  Nou, in Antwerpse havenkringen drijven intrigerende opvattingen over 'stijl' boven.

  (foto: JHS)

  07-12-2018 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afschuwelijke beslissing

  Wie de reportage in Terzake van 7 december over de behandeling van de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje gezien heeft, en nog enig medemenselijk gevoel heeft, kan niet anders dan diepe verontwaardiging voelen.

  De beperking tot 50 asielaanvragen per dag is duidelijk een inhumane politieke beslissing van Francken. De mensen zeiden terecht : 'Wij zijn mensen. Wij zijn geen criminelen.' Inderdaad. Die politieke beslissing is daarentegen een afschuwelijke daad, die haaks staat op onze westerse normen en waarden.

  Bekijk de reportage via onderstaande link. Zij loopt vanaf minuut 19.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20181207/   

  07-12-2018 om 20:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII.49

  Vrijdag 7 december 2018

  Flitsen

  Naar het Antilibanongebergte

  Tussen 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december worden wereldwijd acties gehouden als bewustwording van het geweld tegen vrouwen. Al menen we  dat er geheel andere initiatieven nodig zijn om geweld  in het algmeen en geweld tegen vrouwen uit de wereld te helpen, toch willen we meehelpen aan een goede bewustwording. Daarom heeft ook ons klooster vorig jaar samen met de United Nations Population Fund/Syria (UNFPA) een centrum in Qâra opgericht voor activiteiten betreffende  geweld tegen vrouwen. Vrijdagmorgen verschenen dan ruim honderd mensen uit Qâra op de binnenkoer, overwegend jonge vrouwen en meisjes voor een ludieke marsj naar het gebergte. De meesten van de  gemeenschap deden mee. Er werden oranje vestjes uitgedeeld met het teken van UNFPA en het kruis met vier bollen van onze gemeenschap. Het werd een wandeling van een uur met tussenin uitleg rond een poster en tenslotte een cross.

  Maaloula herleeft

  Zondag was er een gelijkaardige actie maar dan nog uitgebreider in Maaloula. We vierden de zondagseucharistie, namen het middagmaal  en vertrokken met dezefde groep als vrijdag in een sliert minibusjes naar Maaloula. Dit christelijke dorp bezochten we kort na de bevrijding en hebben toen ook beschreven hoe troosteloos de aanblik was. Vooral het beroemde St. Thecla klooster was door terroristen grondig verwoest, kerk en klooster geheel zwart verbrand, overal puin, verwrongen ijzer, kapot  meubilair en verbrijzelde iconen. Nu was de aanblik nagenoeg weer zoals voor de oorlog. Het heiligdom is helemaal hersteld. Binnenin bond een zuster een koordje rond onze pols als teken van zegening. De kerk is hersteld, alleen bovenaan zijn er nog 28 open kadertjes die wachten op nieuwe iconen van apostelen en heiligen. De hl Thecla, bekeerlinge van de hl Paulus in Iconium, kan weer alom vrij vereerd worden.

  Deze jongens en meisjes, samen met heel de gemeenschap, maken uiteraard plezier. In Maaloula kregen allen weer het oranje vestje om. Er was heel wat te doen om groepsfoto’s. We bezochten eerst het klooster,  het heiligdom, het winkeltje waar we een Aramees grammatica met heel de uitleg over het ontstaan van de  taal kochten. Volgens Deuteronomium 26, 5 was Abraham een zwervende Arameeër. Het Aramees zou in de 10e e voor Christus algemeen gesproken zijn in Syrië en Mesopotamië. Jezus sprak tot het volk in het Aramees terwijl het Hebreeuws eerder de liturgische taal was.

  Er was  een grote wandeling voorzien langs het enge wegentje tussen de hoge rotsten vol holen. Daarna bezochten we het aanpalende kerkje van de 4e eeuw van de hl. Sergius en Bacchus met het oudste altaar te wereld in de vorm van een halve ronde en de  cederbomen in de  muren die het gebouw beschermen tegen schokken en aardbevingen. Op de icoon van het Laatste Avondmaal zit Jezus opzij, als Degene die bedient. Alle iconen zijn vernietigd, wat we nu zien komt van fotocopieën. De christen vrouw die uitleg gaf, zong ter afsluiting een psalm in het Aramees, waarop het Onze Vader volgde. Indrukwekkend. Inmiddels was het  donker. Allen kregen een kaarsje (onze witte  kaarsen die oranje gekleurd werden) en zo stapten we door het dorp. Ter afsluiting  weer  een fotosessie van de  groep in slagorde. Iedereen was het  er roerend over  eens: dit was een prachtige dag.

  Sinterklaas

  Op 4 december wordt de hl Barbara herdacht, een martelares uit de tijd van keizer Maximianus. Het is hier vooral een feest voor de kinderen. Op 6 december is het St. Nicolaas. Wij vierden de twee samen op woensdagavond. Er waren vier  kandidaten zwarte piet en alle vier even origineel gesminkt en verkleed. Als oudste nam ik de rol van Sinterklaas. Tijdens ons laatste verblijf in België had ik voldoende chocola, gemeenschapsspelletjes en speelgoed meegekregen. De zwarte pieten zorgden voor een knotsgekke avond. Tenslotte werden er nog sketches gedaan voor de verjaardag van een zuster. Kortom, een avond voor iedereen om eens  gek te doen terwijl we volgende avond (donderdag) weer de traditionele nachtaanbidding houden. En zo is er steeds afwisseling waarbij we trachten het wezenlijke toch centraal te houden.

  De gele revolte: gevaren en kansen

  Een vrouw van 32 j. uit Seine-et-Marne, Priscilla Ludovsky, vraagt verlaging van de  brandstofprijs. De vrachtwagenchauffeur Eric Drouet roept op tot een mobilisatie op de Champs Elisées zaterdag 17 november. Jacqueline Mouraud maakt een video  van de “gele vestjes”, die al vlug door 6 miljoen mensen bekeken wordt. Iedere auto hoort een geel vestje te hebben. Als er  een ongeval gebeurt, draagt men dit  gele vestje om zichtbaar te zijn en niet verpletterd te worden. De “gele hesjes” protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en hoge belastingen. Zij willen duidelijk  maken dat ze in nood zijn en verpletterd worden. De volgende zaterdag 24 november wordt er opnieuw gemanifesteerd. Geheel anders dan de  klassieke syndikale manifestaties met een optocht van de Place de la République naar de Place de la Bastille en met officiële toespraken.  De mensen kwamen deze keer van overal, zonder afspraak, zonder leiding, met één schreeuw: met ons inkomen halen wij niet eens het einde van de maand! De volgende zaterdag 1 december breekt als het ware de hel los. Belangrijke kruispunten, grootwarenhuizen, distributiecentra ... waren het doelwit. Zelfs de Arc de Triomphe, hét symbool van de  republiek, wordt zwaar beschadigd. Daar sprak president Emmanuel Macron op 11 november voor de wereldleiders zijn afschuw uit voor het nieuwe gevaar van de populisten, waarmee hij Salvini van Italië en Orban van Hongarije bedoelde, terwijl hij zichzelf presenteerde als de beschermer van vrede en welvaart. Daar wordt nu door het volk luid het ontslag van Macron geëist. Hij wordt aan heel de wereld getoond  als het witte konijn dat door een magische truk uit de hoed werd getoverd maar geen werkelijk gezag van het volk verdient. Terwijl de gewone Fransman en de  middenklasse snel armer en onvrijer worden, weet de elite haar standaard hoog te houden. Parijs staat in brand en op diezelfde zaterdagavond viert de eerste minister, Edouad Philippe samen met een dertigtal prominenten in zijn privé woning in Parijs zijn 48e verjaardag. 

  De Franse élite heeft al ruim acht jaar mee geholpen om  o.a. Syrië in de ellende van een “Arabische lente” te storten. Een ‘’vrt-specialist’ schreef ooit in een van zijn dwaze artikels, zogenaamd kruipend in de huid van een Syriër: “Wij vroegen brood en kregen kogels”, niet wetend dat 10 broden in Syrië  0,10 eurocent kostten! Welke gek gaat dan de  straat op om brood te vragen? Welnu, Parijs krijgt nu onverwachts een late, fel opgewarmde   “Franse lente”, vanuit een echte “volksopstand”! Er zijn al spotprenten over “de eerste Parijzenaars ontvluchten het dictatoriale regime en komen aan in Aleppo” en “het Franse volk vraagt Bachar al- Assad om hen te  bevrijden van hun dictator”!  

  Het volksprotest van de  “gele hesjes” lijkt  geenszins op een van de vele voorbijgaande protestmanifestaties. In geen geval kan het grote belang van dit ontwaken nog ontkend worden. Nu al worden er andere Europese landen door aangestoken: België, Holland, Italië, Duitsland, Bulgarije, Servië, ja zelfs Afrikaanse landen. Deze revolte doet denken aan de  Franse Revolutie die heel  Europa in haar  greep kreeg. Of aan mei ’68, waarbij een studentenopstand vanuit Nanterre zich over heel Frankrijk en Europa verspreidde. Ook  in België viel toen de regering over Leuven Vlaams. Noch de regering, noch de bisschoppen konden deze dwaze splitsing tegen houden, terwijl er betere mogelijkheden waren om de problemen op te lossen en toch de eenheid van de eeuwenoude universiteit te bewaren.

  Door het “correcte denken” wordt verwacht dat we de Franse Revolutie hoogachten als een  bijrage aan een positieve Europese identiteit. Deze mening hebben we  vroeger al deskundig naar de prullenmand  verwezen (“De dikke mist van de Verlichting”, XIII.41, 12 oktober 2018). Miljoenen onschuldigen vermoorden, de infrastructuur samen met kerken en abdijen verwoesten en zowat het hele  eeuwenoude erfgoed vernielen, is niets minder dan waanzin. Wanneer “vrijheid, gelijkheid en broederlijk” uit het evangelie worden gelicht om als dekmantel te dienen voor gruwel, moord, verwoesting en nieuwe dictatuur, verdienen ze geen enkele waardering meer. Ook mei ’68 kunnen we niet onverdeeld toejuichen. Hier leerden jongeren vernielingen aanbrengen, die deskundig en  uitgebreid door de tv  werden getoond, zodat ze er ’s avonds in een luie zetel nogmaals van konden genieten,  zonder er zelf enige verantwoordelijkheid voor te dragen en alles gratis.

  In het protest van de “gele hesjes” zitten geheel andere waarden. Het zou nu door 80% van de  Fransen gedragen worden. Het zijn de  gewone Fransen, die in een versneld tempo verpauperen en zich verraden voelen door hen, waarop ze hun hoop hadden gesteld. Ze zijn niet van rechts of van links en behoren niet  tot een of andere partij of syndicaat.  Het zijn Fransen die het model van hun sociale systeem zien in elkaar zakken, de armoede ervaren en die geen hoop of verwachting meer hebben. Ziehier wat de Franse  generaal Didier Tauzin (kandidaat presidentsverkiezingen 2017) er van denkt: “Het is voor mij duidelijk dat de beweging in het begin geheel spontaan was. Nu ze uitbreidt met geïdentificeerde leiders, zal het gemakkelijk zijn te infiltreren door goed getrainde krachten en vooral door groepjes die niets anders willen dan wanorde en afbraak” (http://www.profession-gendarme.com/le-general-tauzin-sexprime-sur-les-gilets-jaunes/).Het feit dat de minister van binnenlandse zaken aangekondigd heeft de verhoging van de  taxen voor 6 maand uit te stellen, zal het protest niet kunnen doven. Deze taxen zijn maar de druppel die de emmer deden overlopen. De repressie en de eventuele noodtoestand die Macron voorziet, zullen evenmin kalmte brengen. Ze zullen de  woede van het volk tegen het rijk van het neokapitalisme van Macron alleen maar aanmoedigen. Voor generaal Tauzin gaat het om een opstand van een “verenigd en vaderlandslievend Frankrijk tegen het misprijzen en de  arrogantie van hen die zichzelf als de elite beschouwen”. Wel roept deze generaal de manifestanten op geen baldadigheden te  begaan, want daardoor ondermijnen ze hun gezag en kunnen geen positieve bijdrage meer leveren aan een zinvolle heropbouw van het land. Anderzijds roept hij ook de ordediensten op om op waardige wijze te reageren.

  Er is enige hoop  dat uit deze opstand nieuwe leiders opstaan, die de van boven opgelegde globalisatie, de nieuwe wereldorde,  een door de VS gedicteerde geglobaliseerde economie, de  bureaucratische dictaten van Brussel en de  dwaze oorlogspropaganda, die het volk tot slaven maakt, kunnen stoppen om de echte waarden van hun eigen land en volk te dienen. De “gele hesjes” lijken mij deel uit te maken van een veel grotere beweging die al eerder begon en die verder zal gaan. Twee jaar geleden protesteerden de Britten met Brexit. De Amerikanen protesteerden door, tegen alle verwachtingen in, Donald Trump tot president te verkiezen omdat hij zich duidelijk tegen de nieuwe wereldorde verzette. Een gelijkaardig protest klink  in Hongarije, Italië en zal ongetwijfeld naar andere Europese landen over slaan. De financiële, economische en politieke kolonisatie door de VS heeft de wereld in twee verdeeld: Amerikaanse vazalllen en zij die soeverein willen bijven. Syrië is het eerste land in de moderne geschiedenis dat weerstaan heeft aan de onderwerping, dank zij de eenheid van volk, leger, regering en president, alsook dank zij zijn trouwe bondgenoten. En dit ondanks een immense militaire overmacht van de zogenaamde mondiale “internationale gemeenschap”. Uiteindelijk steekt in deze brede beweging van weerstand ook een mogelijkheid in om eindelijk de internationale organisaties zoals UNO en UNO Veiligheidsraad te hervormen en te  bevrijden van de huidige verderfelijke, politieke manipulaties. Het wordt tijd dat het gezag van het internationaal recht met zijn prachtige principes hersteld wordt in plaats van het recht van de sterkste, de wet van de jungle, waarin de  wereld nu leeft. De rechten, vrijheden en mogelijkheden van de afzonderlijke staten werden steeds meer beperkt en overgenomen door een nieuwe wereldorde, die de oligarchie,  multinationals, bankiers, wapenbazen en een uitgelezen elite verrijkt. Vervolgens is er hoop dat de volken begrijpen hoezeer de gevierde grote democratieën op apegapen liggen en niet veel meer te maken hebben met een bestuur van, voor en door het volk. Vooral is er hoop dat nu eens  en voor goed het zionistisch regime ontmaskerd en uitgeschakeld wordt. Al decennia lang kan dit moorddadig regime ongestraft misdaden tegen de menselijkheid begaan. Iedere rechtmatige veroordeling weten de zionisten te beantwoorden door een nog meer beestachtige agressie, waarbij ze beschermd worden door machtige, corrupte wereldleiders. Wij hopen en verwachten dat het ware Israël,  het joodse volk en geloof, het Midden Oosten en de wereld eindelijk bevrijd worden van dit steeds voortwoekerend gruwelijk onrecht.

  Ideologieën verdwijnen, de  werkelijkheid blijft. Mogen volkeren wereldwijd opstaan tegen  corrupte leiders en hun globaliserende ideologieën om de blijvende menselijke en christelijke waarden van een ware beschaving te erkennen tot materieel en geestelijk welzijn  van het volk. De mensheid beschikt nu  over voldoende kennis, onbeperkte technische mogelijkheden en overvloed aan goederen om aan alle mensen op aarde een ruime welvaart te bezorgen. Laten we zeggen: een hotel van 3 sterren. Liefst geen hotel met veel meer sterren, want dan zijn er  te veel slaven nodig die al het vuile werk moeten doen, dat ook door iedereen kan gedaan worden. In elk geval is er vooreerst een herstel nodig van het gezin als basiscel van iedere samenleving, waardoor vrijheid en welvaart voor ieder mens best gegarandeerd kan worden. Vervolgens is er de daadwerkelijke erkenning nodig van de soevereiniteit en eigenheid van ieder land om voor eigen volk met eigen middelen zorg te dragen. Indien hierbij het internationaal recht werkelijk gerespecteerd wordt, samen met een streven naar een gezonde samenwerking en solidariteit, zal heel de mensenfamilie in welvaart kunnen leven. Hiervoor is er ruimschoots genoeg op deze aarde. Er is echter nooit genoeg om de machtsdrang, hebzucht, heerszucht en oorlogsdrang van criminele wereldleiders en hun nieuwe wereldorde te blijven voldoen.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïlustreerd met 4 video’s: 1. Israëlische aanvallen afgeslagen, 2. en 3. Oorlogsrapport Idlib, 4. Burgers die druk gebruik maken van de  corridor Abu Duhour: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-99/

  vEen traan en een lach, grondige achtergrondinformatie over het vuile werk in Idlib van HTS, VS, golfstaten, Turkije (video 1), gestolen oudheidkundige kunstwerken (video 2),  het plechtige Salve Regina, gezongenn in het Krak des Chevaliers (video 3): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-15/

  vBijtende humor: het Franse volk doet beroep op president Assad om bevrijd te worden van een gruwelijke dictator en een verstikkend dictatoriaal regime. En de eerste Parijse vluchtelingen aangekomen in Aleppo? http://www.golfbrekers.be/president-assad-de-wereld-kijkt-naar-u/

  vIn het kader van de 1050e verjaardag van het katholieke Polen werd in de kathedraal van Krakow plechtig Jezus Christus als Koning van Polen uitgeroepen in aanwezigheid van president Andrzei Duda:  https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779534-cracovie-jesus-christ-roi-pologne/

  vAcht video’s (waarvan ik er verschillende niet kan openen) over het heropleven van Syrië: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-16/

   

  vNuttige informatie i.v.m. de zogenaamde migrantencrisis die ons erg bezig houdt: https://forumvoordemocratie.nl/actueel/wat-staat-er-precies-in-het-marrakesh-immigratiepact

  vGoede verklaring van de uitgesproken katholieke filosoof  prof. Peter Kreeft van  Boston College over het tegelijk opkomen van tegengestelde bewegingen van de islam en de homoseksualiteit:  http://www.katholiekforum.net/2018/12/02/de-simultane-opkomst-van-de-islam-en-homoseksualiteit-peter-kreeft/

  vEen heldere beoordeling van de opstand van de ‘gele vestjes’ vanaf het begin: http://www.voltairenet.org/article204031.html

  P. Daniel

   

   

  07-12-2018 om 17:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plichtsverzuim

  De afwezigheid van de N-VA bij de verschillende stadia in de totstandkoming van het pact, wijst op zwaar plichtsverzuim.

  Het verzet in laatste instantie, nadat de partij en de bevoegde staatssecretaris goedkeuring hadden gegeven, wijst op zware politieke onbetrouwbaarheid en wispelturigheid.

  De absentie en de oorverdovende stilte van de Wever versterken het beeld van een politicus die het liefst zoveel mogelijk de rechtstreekse confrontatie of discussie met politieke tegenstrevers zowel in het parlement als in de media uit de weg gaat.

  Een en ander kunnen bezwaarlijk goede voorbeelden van politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheidszin en van echte democratische ingesteldheid genoemd worden.

  De Wever en Francken laten liever De Roover -die er elke dag meer afgepeigerd uitziet- helemaal alleen de kastanjes uit het vuur halen. Die houding wijst op zware politieke lafheid.

  07-12-2018 om 15:59 geschreven door Gust Adriaensen


  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onderbuik van N-VA rommelt

  In De Standaard van 6 december geeft Noël Slangen een scherpzinnige analyse van de huidige  chaotische situatie in het N-VA-machtscenakel.

  Dat De Wever al 14 jaar de voorzitterszetel van de ondertussen grootste partij van België bezet houdt (overigens tegen de statutaire bepalingen van de partij in), kan wijzen op politiek vernuft en overlevingskunst, maar is nog veel sterker -en Slangen wijst erop- het gevolg van het gebrek aan talentrijke opvolgers en van de angst in brede kringen van N-VA, dat de partij zonder De Wever al vlug zal verschrompelen tot verschillende facties, waarbij er zeker zullen zijn die in niets zullen moeten onderdoen voor het extreemrechtse en polariserende gedachtegoed van bv. een Dewinter.

  In deze pactcrisis is het overigens pijnlijk duidelijk geworden dat de positie van De Wever van binnenuit wordt aangetast. Hij verliest meer en meer de controle en dat heeft hij vooral te wijten aan zichzelf. Zijn drang om zoveel mogelijk macht in zijn persoon te concentreren (voorzitter grootste partij, burgemeester grootste stad, de 'echte' premier...) breekt hem nu zuur op.

  De machtspoliticus die De Wever is, heeft er zich meestentijds voor gehoed af te glijden naar de gore en agressieve retoriek van racisten en islamofoben. Althans naar buiten toe, slaagde hij daar ook grosso modo in, samen met mensen als Bourgeois, Muyters, Van Overtveldt, Weyts, Van de Put.

  Maar ondertussen begon het meer en meer te rommelen in de 'onderbuik' van zijn partij. Daar had hij geen oog voor of hij liet te veel vrij spel aan Francken en enkele partij-apparatsjiks,die ijverig bouwden aan een twitterbende -een soort van 5de colonne-, die altijd in de weer is of 24/7 gemobiliseerd kan worden. De 'onderbuik' van de N-VA bewerkt permanent de 'onderbuik' van het Vlaamse electoraat, omdat Francken en co. weten en voelen dat politiek fatsoen niet loont maar dat het oppoken van antigevoelens (antimigrant, antivluchteling, antipact, antisocialisme, anti-intellectueel...) spoort met het 'buikgevoel' van velen en dus electoraal interessant is.

  De interne N-VA-machtsstrijd woedt volop!

  06-12-2018 om 17:01 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel recht de rug

  Een regeringsleider kan niet blijven dulden dat hij door een coalitiepartner herhaaldelijk wordt beledigd en voor het oog van de wereld in zijn hemd wordt gezet.

  De machtsdronken partij die de NVA geworden is en de angst dat ze een stukje van die verworven macht en rijkdom dreigt te verliezen aan het Vlaams Belang, maken de partij roekeloos en blind. Het werd de hoogste tijd dat Michel zich niet langer liet behandelen als a puppet on a string. Proficiat premier!

  Door de effenaf schandalige en schabouwelijke mediacampagne is De Wever in een bijzonder pijnlijke en gênante positie terechtgekomen. Woordvoerder Joachim Pohlmann wordt nu als schuldige opgevoerd. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de partijvoorzitter daarover van toeten of blazen wist. En dan draagt De Wever de volle verantwoordelijkheid voor die platvloerse fake newscampagne.

  Wist de voorzitter werkelijk van niks, dan is er stront aan de knikker in het NVA-huishouden en worden de geruchten versterkt over een bitse interne machtsstrijd.

  05-12-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoezo, de paus een homohater?

  Hoezo, de paus een homohater?

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Bepaalde media halen opnieuw fel uit naar paus Franciscus, die zich schuldig zou maken aan het aansporen tot homohaat omdat hij eraan herinnerde dat priesters, ook als hun homoseksuele geaardheid pas later tot uiting zou komen, zich te houden hebben aan het celibaat. Paus Franciscus zegt daarmee niets nieuws. Hij herhaalt een eeuwenoud kerkelijk standpunt over het tot nu nog altijd verplichte celibaat voor priesters. Bovendien wordt de indruk gewekt dat de oproep om het celibaat na te leven uitsluitend voor homoseksuele priesters van toepassing zou zijn. Zes maanden geleden werd ook al gesuggereerd dat de paus homoseksuelen naar de psychiatrie wilde sturen, toen hij de mogelijkheid opperde om ouders die problemen hebben met de ontluikende homoseksualiteit van een van hun kinderen daarvoor psychologische hulp en begeleiding door professionelen in te roepen.

  De kracht van de roeping tot het priesterschap of het kloosterleven

  De aanleiding tot de nieuwe kritiek is de publicatie van La fuerza de la vocación (De kracht van de roeping), een interviewboek dat de Spaanse missionaris Fernando Prado, een hoogleraar van de Universiteit van Salamanca, met paus Franciscus maakte en in de loop van deze week wordt gepubliceerd. Onder meer de Italiaanse krant Corriere dela Sera pakte eind vorige week uit met een voorpublicatie. Het boek is het resultaat van een gesprek van vier uur dat in augustus plaatsvond. Paus Franciscus roept op om de kracht van de roeping tot het priesterschap en het godgewijde leven, die een grote schat is van de Kerk, te herontdekken. Hij vraagt ook om een zorgvuldige en adequate onderscheiding bij de selectie, van bij het prille begin als dat nodig blijkt, van mogelijke kandidaten voor het priesterschap of het religieuze leven. Hij dringt erop aan in deze veeleisend te zijn. Hij verwijst ook naar de op op 8 december 2016 door de Congregatie voor de Clerus gepubliceerde Ratio fundamentalis, het document over de toelating van kandidaten tot seminaries en noviciaten. Daarin staat onder meer te lezen dat een gebrek aan affectieve volwassenheid of een diepgewortelde homoseksuele geaardheid een voldoende reden kan zijn om kandidaten te weigeren. In De kracht van de roeping waarschuwt de paus voor gevaren die deze roeping dreigen te ondergraven, zoals een al te grote wereldlijkheid of een overdreven klerikalisme en hij onderstreept het belang van de vreugde bij de beleving van die roeping.

  Oproep om het celibaat ten volle te beleven

  In de omstreden passage over het celibaat, waarin ook homoseksualiteit ter sprake komt, zegt paus Franciscus: In onze samenlevingen lijkt het erop dat homoseksualiteit 'in de mode' is. Die mentaliteit beïnvloedt op een bepaalde manier ook het leven van de Kerk. Dat is iets dat me grote zorgen baart. Hij is het grondig oneens met sommige kerkelijke leidinggevenden die de neiging hebben om affectieve gevoelens tussen mannen onderling en vrouwen onderling vergoeilijkend af te doen als soort van genegenheid. Hij zegt daarover: In  het godgewijde leven, zoals bij het priesterschap, heeft dit soort genegenheid geen plaats. Priesters, religieuzen en homoseksuelen moeten het celibaat ten volle beleven. Aansluitend vraagt de paus om priesters en religieuzen, zowel homoseksuele geestelijken als heteroseksuelen, aan te moedigen het celibaat integraal en vreugdevol te beleven. En hij voegde eraan toe: Het is beter om het priesterschap of het gewijde leven achter zich laten dan een dubbelleven te moeten leiden.

  Bron: La Croix/Crux/I.media/Kathpress.at/Corriere dela Sera

  (Kerknet)

  03-12-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaamse identiteit?'

  Alle grote veranderingen die de Vlaamse cultuur na de oorlog heeft ondergaan, vonden plaats tegen de achtergrond van massamigratie. Toch heeft die er nauwelijks invloed op gehad. Dat schrijft Tom Naegels in De Standaard van 1 december.

  Dat artikel van Tom Naegels versterkt in grote mate de onzekerheid over en de relativiteit van het begrip 'Vlaamse identiteit'. Nochtans puilt de retoriek van populistische, rechtse partijen als NVA en Vlaams Belang, daarvan uit en bepaalt 'Vlaamse identiteit' hun politieke tactiek en electorale gebruiksaanwijzing.

  'Vlaamse identiteit' klinkt in de oren van vele mensen als een onweerstaanbare sirenenzang. Het spiegelt hun een (imaginaire) geïdealiseerde, ouderwetse geborgenheid voor, het voedt hun nostalgie naar een immobiele, overzichtelijke, harmonieuze droomsamenleving. Het versterkt en speelt in op de angst voor verandering voor het vreemde en de vreemde die anders denkt, zich anders kleedt. Het neemt hun zicht weg op de enorme verschillen in denken en levenswijze binnen hun eigen zgn. Vlaamse gemeenschap van autochtonen.

  Degenen die de mond vol hebben van 'Vlaamse identiteit' slagen er evenwel niet in, een antwoord te geven op de reeds vaak gestelde vraag: 'Wat is die identiteit?'

  03-12-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer dan 300 kabinetsmedewerkers in Vlaamse centrumsteden

  Burgemeesters en schepenen in de Vlaamse centrumsteden laten zich omringen door meer dan 300 kabinetsmedewerkers.

  Gent en Antwerpen tellen samen meer dan de helft van de lokale cabinetards in Vlaanderen, telkens meer dan 80 mannen en vrouwen. De Arteveldestad van Daniël Termont (sp.a) mag dan wel half zo groot zijn als de Koekenstad van Bart De Wever (N-VA), het aantal kabinetsmedewerkers is er niet minder op.

  Maar ook in Leuven en Aalst vallen grote kabinetten op.

  De colleges van Christoph D’haese (N-VA) in Aalst en die van Bart Somers (Open VLD) in Mechelen, steden met ongeveer evenveel inwoners, tellen respectievelijk 28 en 16 kabinetsmedewerkers.

  En daartussen: het veel kleinere Oostende van minister van Staat Johan Vandelanotte (sp.a). Zijn college laat zich omringen door evenveel kabinetsmedewerkers als dat van zijn partijgenoot Renaat Landuyt. Alleen heeft die laatste in Brugge bijna 50.000 inwoners meer onder zijn hoede.

  Die explosieve groei van kabinetspersoneel gebeurde in alle stilte. Het leidt tot spanningen met administraties en tot een onevenwicht met de gemeenteraad, menen experts.

  Eén op zes ‘cabinetards’ werkt in het verborgene, zo blijkt uit onderzoek waarbij intensief gebruik gemaakt werd van de wetgeving openbaarheid van bestuur. Nochtans is het belangrijk om te weten wie mee aan de knoppen van de macht zit.

  Dit artikel kwam tot stand met steun van het Fonds Pascal Decroos. Er werd onder meer gebruik gemaakt van de wob-tool van Transparencia.   © Apache

  03-12-2018 om 14:02 geschreven door Gust Adriaensen


  02-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gevaren van Facebook

  Paul-Olivier Dehaye, wiskundige, over de gevaren van Facebook:

  'Duizenden bedrijven verzamelen al jaren gegevens van miljoenen mensen. Ze maken profielen zonder dat we het beseffen. Het is stalking op een schaal die je niet voor mogelijk houdt. De voorspellingen die op basis van die gegevens over ons gemaakt worden, staan vandaag nog niet helemaal op punt, maar de hoeveelheid gegevens is wel gigantisch. Hebben we last van constipatie of acne? Echt alles wordt achterhaald en gebruikt door adverteerders.'

  02-12-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  01-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/48

  Vrijdag 30 november 2018

  Van België naar Syrië

  Vorig weekend maakten wij mee wat vele mensen, die in Brussel of Antwerpen gaan werken elke dag meemaken: file. Vrijdagavond om 17.00 u werd ik opgehaald in Postel en om 20.00 u was ik in het missiehuis van Scheut in Anderlecht terwijl ik een half uur eerder daar had moeten zijn voor een conferentie. Toch was iedereen gebleven en ik werd met milde hartelijkheid en grote openheid ontvangen. Zaterdag hadden we een ontmoeting in Brussel met enkelen die volgend voorjaar een reis naar Syrië en ons klooster plannen. Zondag hebben we nog een aantal mensen ontmoet en maandag morgen reden we met de trein naar Zaventem.

  Van Beyroet werden we met vijf (nog 2 Vlamingen en een Nederlands echtpaar), na wat oponthoud, naar Qâra gebracht. Er zijn onderweg minder controleposten dan voorheen. Rond half twaalf kwamen we toe en de meesten stonden ons nog op te wachten. We genoten van een hartelijk familiaal onthaal met nog wat eten en thee. We hebben een flinke voorraad speelgoed, chocolade enz... meegekregen voor groot en klein zodat we voorlopig zelfs nog wat kunnen achterhouden voor Sinterklaas en Kerstmis. In België zagen we hier en daar de lichtjes als kerstversiering al verschijnen, hier in het klooster wordt al volop gewerkt aan kerstallen. Kinderen, zusters, fraters, gasten en bezoekers, allen werken de volgende weken met eigen creativiteit mee aan de bouw van kerstallen op alle mogelijke plaatsen binnen en buiten en in alle mogelijke uitvoeringen. En vandaag kwamen een tiental moslimmeisjes van een kunstacademie de kerk binnen juist wanneer de eucharistie begon. Ze bleven tot na de preek zodat we de kans hadden nog wat mee te geven van de  blijde boodschap van Jezus’ evangelie. Achteraf merkten we dat ze bij de icoon van Christus allemaal nog een kaarsje aangestoken hadden.

  Enkele indrukken

  De VS coalitie blijft de onschuldige Syrische bevolking bombarderen, vrouwen en kinderen inbegrepen. Ze doen het zelfs met de verboden witte fosfor en het lukt hen nog de wereld wijs te maken dat zij de terroristen bestrijden. De VS willen duidelijk hun aanwezigheid hier zo lang mogelijk rekken om het land nog zoveel mogelijk te ontwrichten en de  vrede en de heropbouw tegen te werken. De chemische aanvallen door de terroristen hebben maar beperkt succes en velen zijn niet meer bereid te geloven dat deze aanslagen het werk van Syrië zelf zijn. Van enig protest vanuit het westen, de VN Veiligheidsraad of de internationale organisaties  hoor je nu echter niet één woord. Het even dubbelzinnige Turkije blijft trachten zijn invloed in N Syrië te handhaven of uit te breiden vanuit zijn droom van het grote Ottomaanse rijk. De zionisten blijven stoken maar worden steeds deskundiger geweerd.  Volgens Sputnik news  heeft het Syrische leger deze nacht een Israëlisch gevechtsvliegtuig en verschillende raketten neergehaald. De zionisten verdedigen zogezegd hun nationale veiligheid, terwijl zij van niemand enig nadeel hoeven te  vrezen wanneer zij zelf hun terrorisme tegen andere volken zouden staken, wat tevens het grootste geschenk zou zijn voor de bevrijding van het land en het volk van Israël. In Jemen sterven miljoenen  mensen de hongerdood voor de machtswellust van één dwaas in Saoedi-Arabië, aangemoedigd door het enthousiast applaus van de  VS en Israël. De NATO, volgens sommigen de grootste Noord Atlantische Terroristen Organisatie, houdt niet op Rusland met illegale acties uit te dagen om toch maar een grote oorlog in Europa te kunnen uitlokken. Verschillende Europese landen (waaronder Blegië) stapelen Amerikaanse atoomwapens op, tegen de grondwet in, klaar om op een vingerknip van  de VS te gebruiken en zo zichzelf mee te vernietigen. Hierover kan zelfs in het parlement niet gesproken worden, terwijl alle partijen elkaar trachten te overtreffen in lessen over democratisch bestuur. En Syrië? Langs de opening aan de  grens  met Jordanië blijven Syrische vluchtelingen terugkeren. Syrië blijft de  illegale militaire acties van vreemde mogendheden in zijn land aanklagen en eist dat ze allemaal vertrekken. Aan een nieuwe constitutie zal gewerkt worden maar geen enkele buitenlandse mogendheid zal de kans  krijgen om daarin tussenbeide te komen, hoe luid door internationaoe organisatgies ook gekakeld wordt. Saoedi-Arabië, het hoofd (in feite eerder het achterwerk) van de UNO mensenrechtencommisie heeft geen enkel gezag om Syrië de les te spellen. En ik kan mij niet voorstellen dat Syrië nog lang de  gruwelen in en vanuit het terroristennest van Idlib zal laten verder gaan omdat er  vanuit het westen zovele  krokodillentranen vloeien om het lijden dat de bevolking eventueel zou aangedaan worden bij een grondige opkuis. Kortom, de honden blaffen maar de Syrische karavaan trekt verder.

   

  En dit nog

  vZeven video’s die de stand van zaken in Syrië toelichten: 1. Volksvertegenwoordiger Fares Shebabi over de chemische aanval in Aleppo, 2. Over de aanval in Damascus, 3. Reactie van Al Jaafari, 4. Oorlogsrapport, 5. Hoe HTS terroristen hun wet opleggen, 6. Protest in Idlib tegen het aanslaan van christelijke eigendommen door de terroristen, 7. Ook Libanon vraagt nu Russisch afweergeschut: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-14/

  vInteressante video over Oekraïne:https://www.geotrendlines.nl/documentaire-ukraine-on-fire-2016/

  vVideo van 1,5 uur uit 2014 over Bilderberg: https://vimeo.com/119733411 

  vHoe de zionisten in Israël hun mensonwaardig en onwettig streven naar een zuivere joodse staat nu tegen christenen gewoon voortzetten:http://www.golfbrekers.be/eigendom-is-een-rekbaar-begrip/

  P. Daniel

  01-12-2018 om 14:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert:fanatieke rechtse passionaria

  Onder de titel ‘Als feiten niet in het plaatje passen’, hekelt barones Mia Doornaert in De Standaard van 29 november, de sterke vervaging van de scheidingslijn tussen feiten en opinie, die volgens haar typisch is voor deze tijden. Zij voegt eraan toe: ‘ Dat gebeurt in de twee richtingen, want al te vaak wordt de vermelding van feiten aangevallen als uiting van een foute opinie’.

  Het merkwaardige is dat Doornaert zichzelf bezondigt aan wat zij zo sterk afkeurt. Haar artikel is een schoolvoorbeeld van die vervaging . Zij selecteert namelijk items, waarvan zij beweert dat het onweerlegbare feiten zijn, om de kritiek op sociologe Marion van San enkele jaren geleden te veroordelen en om haar grote gelijk in verband met het Palestijns-Israëlische conflict en de migratie aan te tonen en om de mens- en maatschappijopvattingen (en degenen die ze verkondigen), die niet in HAAR plaatje passen, te verketteren.

  De kritiek op het onderzoekswerk van Marion van San sloeg op haar methode om een lineair statistisch  verband te leggen tussen criminaliteit en bepaalde migrantengemeenschappen, zonder aandacht te hebben voor de kansarmoede en marginalisering van de migranten, als mogelijke oorzaken van criminaliteit en radicalisering. Barones Doornaert is er klaarblijkelijk ook voor te vinden, etniciteit en/of religie rechtstreeks te verbinden met criminaliteit. In haar mens- en wereldbeeld is dat begrijpelijk. Zij werpt zich meer en meer op als een zelotische missionaris, die het als haar zending beschouwt de westerse blanken van gewetensonderzoek, verantwoordelijkheidsdruk en schuldgevoel te bevrijden en de oorzaak van de migratie én alle miserie, agressie en criminaliteit, bij de migranten zelf en hun landen van herkomst te leggen. Is Doornaert er zich wel van bewust is dat het verbinden van criminaliteit met specifieke bevolkingsgroepen  een gevaarlijke dictatoriale en ontmenselijkende tactiek is, die doorheen de eeuwen onnoemelijk miserie en barbarij heeft veroorzaakt?

  Doornaert manifesteert zich in dit artikel als een volleerde manipulator. Ze legt heel bewust  de volle klemtoon op items waarvan ze verwacht dat (een deel van) de lezers ze als een bewijs van de juistheid van haar visie en stelling zullen beschouwen. Dat het regime van Israël 'militair almachtig extreem rechts en racistisch' is, en ons koloniaal verleden er een is van 'onderdrukking en uitbuiting', en dat de westerse economische exploitatie van grote delen van de wereld, nog volop bezig is, zal je in dit artikel en andere van Doornaert niet (of heel omfloerst en onderbelicht) te lezen krijgen. Dat is bewust zgn. 'feiten' overbelichten, onderbelichten, bijvijlen, in functie van een welbepaald mens- en maatschappijbeeld. In haar studentenjaren en een tijd daarna bewoog Mia zich vooral in 'linkse' kringen. Nu ze bejaard is, ontpopt barones Doornaert zich tot een rechtse passionaria, met een verstikkend tunnelzicht op oorzaken en gevolgen van migratie.

  'Feiten die niet in de dominerende waan van de dag pasten of passen, worden maar al te vaak terzijde geschoven' , stelt barones Doornaert. Dat roept vragen op. Wat is die 'dominerende waan van de dag', hoe wordt die gedefinieerd? Schuift Doornaert niet ook 'feiten die niet in HAAR dominerende waan van de dag passen', terzijde? En over feiten gesproken. Ontkent Doornaert door de toevoeging 'heet het', dat geweld en armoede, de belangrijkste oorzaken zijn van de vlucht van vele Palestijnen? Is er onderzoek dat onomstotelijk bewijst dat de armoede in de Gazastrook samenhangt met de geboortepolitiek? Wat houdt die geboortepolitiek van Hamas overigens heel concreet in? Zijn er studies die aantonen dat die geboortepolitiek echt reële en grote invloed heeft op het aantal geboorten in de Gazastrook? Waarom gebruikt barones Doornaert het woord 'jihad' i.v.m. de afstammelingen van vluchtelingen? Wat stelt ' een groot deel' van de migratiestromen uit Afrika voor? Hoe zit het met het aandeel en de verantwoordelijkheid van het Westen?

  Kortom, Mia Doornaert laat zich eens te meer kennen als een fanatieke aanhangster en pleitbezorgster van een fundamentalistische, extreem-rechtse maatschappijvisie.

  30-11-2018 om 17:14 geschreven door Gust Adriaensen


  26-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De taak van de intelligentsia

  Het is m.i. de taak  van de intelligentsia kritisch te staan tegenover de economische en politieke macht. Wanneer intellectuelen dat niet meer doen, conformeren ze zich aan 'een maatschappij die functioneert volgens één gulden regel: wie rijk is, bepaalt de regels.'

  Het is heel begrijpelijk dat rechtse populisten, vaak excessief welgesteld, de culturele sector als vijand opvoeren. Daar zijn twee redenen voor. Het maatschappijbeeld en de mensvisie van de intellectuelen staan haaks op die van de rechtse, nationalistische populisten: vrijheid versus keurslijf, individualisme tegenover gemeenschaps- en identiteitsdwang. Een tweede reden heeft met machtsverwerving of machtsbehoud te maken. De rechtse, nationalistische populisten, ook al behoren ze tot de materiële, financiële elite, weten en ervaren dat het wegzetten van culturele, kritische intellectuelen, als 'elite', die geen voeling heeft met of misprijzen heeft voor het 'gewone volk', bij heel wat mensen erin gaat als zoete koek en electoraal sterk loont.

  26-11-2018 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  24-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Niemand van ons kan overleven zonder barmhartigheid. Allemaal hebben we nood aan vergeving.'

  24-11-2018 om 18:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs voor de happy few

  In een reactie op het pleidooi van staatssecretaris Francken voor elitaire scholen, stelt leerkracht Ruth Lasters dat ASO-scholen al lang elitair zijn.

  Zij heeft gelijk. En dat elitaire is niet alleen aan de 'uitstroom' te constateren maar ook onderweg.

  De eerste grote schifting gebeurt al bij de keuze tussen ASO, TSO en BSO. Die keuze wordt in grote mate bepaald, niet door de talenten van de kinderen, maar door de sociale status en de scholingsgraad van de ouders.

  Die schifting zet zich ook in het ASO (dat hoofdzakelijk 'wit' is) onverbiddelijk door. Het 'watervalsysteem' zorgt ervoor dat massa's leerlingen afgevoerd worden naar het TSO. Binnen het ASO is het weer eens de sociale en intellectuele achtergrond van de ouders, die vaak bepalend is voor de keuze tussen de zgn. 'sterkere' en 'zwakkere' richtingen. Aan de 'uitstroom' zijn het dan hoofdzakelijk leerlingen uit de sterkere ASO-richtingen, die geschikt worden bevonden voor de universiteit.

  En Iedereen die onderwijservaring heeft, weet dat ook in het 'witte' ASO, de leerlingen van bv. L.Wi. L.G., L.We, WA, grotendeels uit de stevige middenklasse en de hogere klasse komen.

  Al vele jaren is het duidelijk dat ons onderwijs in zijn structuur en in zijn didactische en pedagogische opvattingen en praktijk, een onderwijs is dat focust op de sociaaleconomische en culturele hogere en middenklasse, en er niet in slaagt de talenten van vele jonge mensen uit de lagere klassen te ontplooien.

  24-11-2018 om 10:52 geschreven door Gust Adriaensen


  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XIII/47

  Vrijdag 23  november 2018

  Flitsen

  Groningen

  Op uitnodiging van zowel de plebaan  als van de uitgever van de Blauwe Tijger mocht ik vrijdagavond in de kathedraal van Groningen een getuigenis geven. Er waren 60 à 70 mensen aanwezig. Deze statige gebedsruimte nodigde ons tevens uit om even samen te bidden. Na mijn uitleg over Syrië kwamen er vele vragen. Opvallend is dat er geen “negatieve ” reacties geuit werden. De mensen blijken steeds meer de leugens van de media te doorzien. Verder hebben we  ons door onze uitgever  laten inleiden in deze unieke streek aan de  Waddenzee en het leven van de mens door de eeuwen heen met het water. Rust, stilte en eindeloze vergezichten van drassige weiden. In de uitleg die we kregen waren we vooral getroffen door het titanenwerk van de Cisterciënzersmonniken van Aduard (samentrekking van ‘Ad sanctum Bernardum’) uit de 12e eeuw, dat een van de grootste abdijen van Europa werd. De monniken zorgden voor dijken, polders en kanalen. De abdij werd in 1580 verwoest. Na een heerlijk logement bij onze uitgever, reden we terug langs Leuven voor het tweede congres van geopolitiek Vlaanderen–Nederland. Hier genoten we vooral van de deskundige uitleg van Willie Van Damme over het einde van de oorlog tegen Syrië. Deze twee dagen hebben we ruim 1000 km gereden, maar het was ook ruimschoots de moeite waard.

  Tilburg

  Gisterenavond, donderdag gaf eerst Jeanneke Monshouwer, voormalig medewerkster van de NOS een puike uiteenzetting voor een 40-tal mensen in Tilburg bij “boerke Mutsaers”. Iedere bewering illustreerde ze met een dia, die tekst en beeld gaf en toonde overduidelijk aan hoe het gewone nieuws ons totaal bedriegt. Ook in haar boeken geeft ze op iedere bladzijde de bijbehorende foto’s. Daarna sprak ik over Syrië en eindigde met een beroep op onze dubbele verantwoordelijkheid als mens en als christen. Als mens hebben wij niet het recht nuttige idioten te zijn in handen van criminele wereldleiders die niets anders dan oorlog voeren. En als christen wordt het tijd dat we echt aan het christendom beginnen en Jezus navolgen die zegt: Neem uw kruis op en volg Mij. Er heerste een grote bekommernis bij velen rond deze vraag: hoe kunnen we het gruwelijk bedrog van de wereldleiders en van onze politici ongedaan maken? De wereld wordt inderdaad geregeerd door bekende oorlogscriminelen én geobsedeerden door “humanitaire bombardementen”. Een vrouw gaf me een dagblad (“Trouw” van donderdag 22 november 2018!) met dit artikel op de eerste bladzijde: “Nederlandse hulp aan Syrië was wel militair van aard”. Het ontmaskert de blijvende leugens van de Nederlandse regering hierover. Er is dus wel een ommekeer bezig. Er was ook een Congolese Belg, erg zwart van huidskleur, die mij aansprak in sappig Antwerps: Wat gij zegt hadden de pastoors al lang van de preekstoel moeten roepen!

  Dank

  Ware vriendschap is een kostbaar goed en blijft ook overeind wanneer men niet over alles dezelfde mening heeft. Men kan het, naar het woord van Augustinus, oneens  zijn met elkaar, zoals men het oneens is met zichzelf, waardoor de vriendschap nog wordt gekruid. Wanneer men echter vanuit eigen beperkte mogelijkheden, op dezelfde wijze wil meehelpen aan een betere samenleving in Kerk en maatschappij, ontstaat er als het ware een steekvlam. Moge dit volstaan om de vrienden te danken die me uitnodigden om even bij hen op rust te komen en te genieten van de goede dingen in het leven. Na deze eerder “Bourgondische” ontmoetingen zal ik met een dankbaar hart terugkeren naar het monnikenleven in de woestijn.

  En dit nog

  vAlleen maar goed nieuws nu over Syrië met vele foto’s en 2 video’s (over de architecturale schoonheid van de Omayyaden moskee in Damascus en het sympathieke bezoek van Hafez, de oudste zoon van de president: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-12/

  vSaoedi-Arabië meent warempel Syrië de les te moeten spellen inzake rechten van de mens. Ziehier het antwoord van Syrië: https://www.mondialisation.ca/onu-le-discours-de-larabie-saoudite-sur-les-droits-de-lhomme-en-syrie-est-une-blague/5628952

  vDuitsland meent nogmaals te moeten vertellen hoe verschrikkelijk het “Syrische regime” wel is. Van de brede amnestiemaatregel waar duizenden van profiteren, hebben ze nog niets gehoord en de  terroristen schijnen hun lieverdjes te zijn: http://www.golfbrekers.be/merkelland-wil-geen-afscheid-nemen-van-de-vakkrachten/

  vOverzicht van de oorlog in Syrië door Karin Leukefeld: http://www.golfbrekers.be/oorlog-langs-de-breuklijnen/http://www.golfbrekers.be/oorlog-langs-de-breuklijnen/

  vDe visie van Michel Raimbaud, oud Frans ambassadeur, professor, schrijver is werkelijk het bestuderen waard: https://www.mondialisation.ca/guerre-en-syrie-ou-en-est-arrive-le-systeme-onusien-tontons-flingueurs-tontons-blagueurs/5629024

  vGraag willen we initiatieven steunen die onze christelijke eigenheid benadrukken en geen wintermarkt maar kerstmarkt wensen. Overigens blijven we menen dat er, zonder een Kind Jezus, iets met Kerst mis is! https://www.petities24.com/voor_het_behoud_van_de_benaming_kerstmarkt_te_brugge?fbclid=IwAR0wBQLL0KcpTasHFq__dMvxdt-kZvo5uQvgYycYcOYTW0wKLPNm2NWDlnQ#form.

  P. Daniel

  23-11-2018 om 16:10 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!