NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  26-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging
  De rel Congo-België naar aanleiding van de ongezouten uitspraken van Karel De Gucht, doet heel wat stof opwaaien.

  Niemand zal ontkennen dat de kritiek van De Gucht op het Congolese regime, terecht is. Toch voel ik me niet geneigd hem veel lof toe te zwaaien. Het probleem is namelijk dat de buitenlandminister eenzijdig Congo viseert. En het al dan niet verantwoord achten van kritiek, afhankelijk maken van de centen, die België in een bepaald land stopt, snijdt helemaal geen ethisch hout.

  Zijn morele verontwaardiging zou voor alle regimes waar de mensenrechten geschonden worden en waar corruptie hoogtij viert, moeten gelden. En dat zijn er nogal wat. Daarmee zou meer dan een minister zijn handen vol hebben.

  Kabila en zijn kliek hard aanpakken maar bv. China met fluwelen handschoenen benaderen, tast De Guchts geloofwaardigheid aan. De recente beslissing van het Chinese regime om in het rampgebied de 'eenkindwet' tijdelijk op te heffen, ook al is dit 'Big Brother'-gedoe van een heel andere aard dan de barbarij in Congo, moet bij een volbloedliberaal als De Gucht, toch ook enige reactie teweegbrengen. En heb je De Gucht al horen fulmineren tegen het militaire regime in Myanmar? Kortom, er zijn dictators en situaties zat waarin onze ijverige excellentie zijn tanden zou kunnen zetten.

  De ene potentaat op het wereldforum te kijk zetten en de andere onverlet laten, verzwakt de positie van de minister en botst met het rechtvaardigheidsgevoel van de doorsneebevolking.

  Morele verontwaardiging kan niet selectief zijn.

  26-05-2008 om 14:09 geschreven door Gust Adriaensen


  23-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

  Bij de vijverrand
  gehurkt gekwaak beluisterd.
  Dan plotse stilte.

  23-05-2008 om 21:33 geschreven door Gust Adriaensen


  22-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrij onderwijs beter dan gemeenschapsonderwijs?
  Uit Oeso-cijfers blijkt dat leerlingen uit het vrij onderwijs een stuk beter scoren op wiskunde, wetenschappen en lezen dan leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs.

  Deze resultaten moeten genuanceerd worden. Vergelijk leerlingen uit het vrij en het gemeenschapsonderwijs met dezelfde sociale achtergrond en ik ben ervan overtuigd dat er geen noemenswaardig verschil is.

  Dat blijkt uit diverse studies. Scholen hebben maar heel weinig invloed op het resultaat van leerlingen. De sociale achtergrond oefent echter steeds een sterke invloed uit op de prestaties van leerlingen, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs.

  Anderzijds heeft onderzoek aangetoond dat de scholingsgraad van vaders en moeders van leerlingen in het gemeenschapsonderwijs, beduidend lager ligt dan die van ouders in het vrij onderwijs. Ook de inkomenssituatie van  vaders in het gemeenschapsonderwijs is aanzienlijk slechter dan in het vrij onderwijs.

  De conclusie ligt voor de hand: de sociale achtergrond van leerlingen in het gemeenschapsonderwijs is de belangrijkste oorzaak van een mogelijke achterstand ten opzichte van leerlingen in het vrij onderwijs.

  22-05-2008 om 20:50 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote graaien
  Het was ironisch en uitdagend: op het moment dat minister Vervotte de NMBS de mantel uitveegde, kreeg een van de NMBS-topmannen van de Raad van Bestuur, een loonsverhoging, waarvan het overgrote deel der werknemers, en zeker die van de NMBS, alleen maar kunnen dromen. Er stak een storm van protest op en mede onder druk van Vervotte, zag de Raad van Bestuur zich gedwongen, de beslissing op te schorten.

  Hiermee wordt de verloning van topmensen van bedrijven nog eens scherp gesteld. Ook in Nederland zorgt deze kwestie al geruime tijd voor politieke en sociale commotie.

  De gigantische salarissen van CEO's, zijn immoreel en zij gaan voorbij aan de in ons kapitalistisch economisch systeem bestaande loonvork, die evenwel bepaalde grenzen van redelijkheid moet respecteren, wil hij geaccepteerd worden en ethisch nog te verantwoorden zijn.

  Het gaat natuurlijk niet alleen om de lonen van managers. Spreken en schrijven over de ethische dimensie van lonen en winsten, betreffen alle sectoren waarin mensen of instellingen  inkomsten verwerven die niet in verhouding staan tot de inspanning die ervoor geleverd moet worden, of die in schrille tegenstelling staan tot de materiële situatie van belangrijke groepen in de samenleving.

  Politieke partijen die de sociale bekommernis hoog in hun vaandel schrijven of die zich graag beroepen op hun christelijke roots en waarden, laten zich op het vlak van het 'grote graaien' nog al te weinig horen. Met volgehouden sensibilisering en concrete maatregelen, zouden sociaal- en christendemocraten kunnen tonen, dat het ze menens is bij de bestrijding van de grenzeloze hebzucht van mensen, die vaak de mond vol hebben van loonmatiging, afvloeiing, herstructurering, enz.

  17-05-2008 om 10:26 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pleidooi voor een zelfbewuste Kerk
  Talrijk zijn de Vlamingen, en niet van de minsten, die het 'Vlaamse' verleden verheerlijken, de rechten van 'ons volk' passioneel verdedigen, zweren bij de 'Europese' waarden en normen, enz. En tegelijkertijd bedelven ze, ook al komen de meesten uit een katholiek nest, de Kerk, haar bedienaars en rituelen, onder, vaak kwaadaardige, spot en ventileren ze via de media,hun afkeer in vunzige scheldkanonnades.

  Een schizofrene en hypocriete houding. Zeker degenen met enige historische en sociologische vorming en belangstelling, zouden niet alleen oog mogen hebben voor de doorheen de eeuwen vastgestelde negatieve en destructieve daden en invloeden van een overmachtig kerkinstituut.

  Want er zou  geen sprake zijn van het huidige Europa en zeker niet van de door velen, zo geroemde 'Europese waarden en normen', zonder de Kerk.
  Het overgrote deel van het Europese, en in het bijzonder van het Vlaamse, architecturale, literaire, plastische en muzikale erfgoed, werd geïnspireerd en kwam tot stand door de Kerk.
  Het onderwijs en de zorg, het verenigingsleven en de vrijetijdsbeleving, de sociale en politieke bewustwording, werden in sterke mate gestimuleerd en beïnvloed door de Kerk.

  Het getuigt van een verbijsterende domheid en arrogantie, die belangrijke rol van de Kerk, ook nu nog, te loochenen, of erger er alleen maar misprijzen of haat voor te koesteren.

  Het kerkinstituut en ook de kerkgemeenschap hoeven zich dat niet te laten aanleunen. Zonder fanatisme of oogkleppen maar zelfbewust opkomen voor de Kerk, waartoe je behoort en voor al het goede dat via de kerkgemeenschappen gebeurde of gebeurt in de samenleving, om nog niet te spreken over het stillen van de persoonlijke religieuze nood in de harten der mensen, kan een boodschap zijn op deze pinksterdagen.

  De Vlaming, die uitpakt met het 'grootse' verleden van het 'eigen volk', of die lekker meesurft op de huidige retrotrend, zonder, tot in de kleinste vlek, daarin een belangrijke rol van de Kerk te zien of te erkennen, lijdt aan een erge vorm van intellectuele blindheid of doet bewust aan nestvervuiling.

  12-05-2008 om 10:03 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoonbroek onafhankelijk!
  De geruchten over een nakende onafhankelijkheidsverklaring door rebellenbeweging SOA, zorgen ook voor autonomieoprispingen bij de historisch met 'Sconebruc' verbonden gemeenschappen van de Werbekenaren, de Hodonkenaren en de Brandenaren.

  Een woordvoerder van het recent opgerichte onafhankelijkheidsfront WEHOBRA, verklaarde dat hij niet begrijpt waarom SOA geen contact gezocht en besprekingen gevoerd heeft met de zuidoostelijke gebiedsdelen met het oog op het stemmen der violen en het bundelen der krachten. Hij zei verder dat de tijd wellicht rijp is om de heerlijkheid Retie een toontje lager te doen zingen, haar aangeboren expansiedrang te beteugelen en ze terug te dringen binnen haar historische grenzen, namelijk de Zwarte Nete in het zuiden en de Looiendse Nete in het noorden. Hij voegde er aan toe dat het gebied tussen de Grote Gracht en De Vaart, de geschikte corridor is om de territoriale eenheid van het noordelijk en zuidelijk deel van de toekomstige zelfstandige heerlijkheid te realiseren.

  Anderzijds groeit bij de Kinschottenaren en de Kortijnenaren de ongerustheid over de integratieplannen van SOA. Het actiecomité KORSCHOT, kan zich, aldus zijn voorzitter, goed vinden in het onafhankelijkheidsstreven van SOA, maar 'ons bepaalde integratie-eisen opleggen, bv. de verplichting om het in onze oren eerder bekakt klinkende Schoonbroekse idioom te leren gebruiken', is, volgens de geëmotioneerde president, 'duidelijk een Wampbrug te ver'. Overigens zullen de autonomievoorstanders, als er geen diplomatieke oplossing gevonden wordt en het tot harde confrontaties met de Heren van Retie komt, de Kinschotse cavalerie goed kunnen gebruiken, dixit KORSCHOT.

  Het hoeft geen betoog dat deze ontwikkelingen door zo goed als alle citoyens met groeiende spanning gevolgd worden. Er is evenwel vooralsnog geen sprake van een hamsterrage in het Land der Neten. 

  10-05-2008 om 14:37 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandelparadijs Sauerland
  De voorbije dagen met een aantal vrienden gewandeld (en gevaren) in Zuid-Sauerland.

  Het glooiende landschap, de uitgestrekte loof- en naaldbossen, de lieflijke witte dorpjes, de vaak imposante  vakwerkhuizen met Bijbelse spreuken en personalia over de oorspronkelijke bouwers, de snel stromende riviertjes , maken dit deeltje van Duitsland tot een echt wandelparadijs. Bovendien is er de uitgestrekte Biggesee waarop je een magnifieke boottocht kan maken.

  Wandelen in Sauerland: een aanrader!

  09-05-2008 om 13:57 geschreven door Gust Adriaensen


  30-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meerderheidsdictatuurtje
  SP-A en LDD hebben volkomen gelijk: het lamleggen van de normale werking van het parlement door de meerderheidspartijen, om de mogelijke val van de regering (voorlopig) te vermijden, is een kwalijke uiting van misprijzen voor de democratische volksvertegenwoordiging.

  30-04-2008 om 07:45 geschreven door Gust Adriaensen


  29-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populistische nonsens
  LDD (Lijst De Decker) heeft vorig weekend haar programma bekendgemaakt. Daarbij kregen de voorstellen omtrent de maximumsnelheid, de beteugeling van jongerencriminaliteit, de belastingen en de transfers naar Wallonië, extra veel aandacht.

  Wat LDD voorstelt is m.i. inspelen op individueel machogedrag in het verkeer ('waarom mag ik niet zo snel rijden als ik wil?), is aanwakkeren van de angst voor probleemjongeren ('harde repressie is nodig: stop ze in bootcamps'), is versterken van de persoonlijke hebzucht ('belastingverlaging met 5 % en geen cent mag nog afvloeien naar Wallonië').

  Waarover deze 'partij van het gezond verstand' zich zeker het hoofd niet breekt, zijn de dramatische menselijke en materiële gevolgen van overdreven snelheid, de maatschappelijke oorzaken van probleemgedrag bij jongeren (en ouderen) en de oplossing ervan, de mogelijke desastreuze gevolgen van sterke belastingverlaging en verwerping van de solidariteit, voor het sociaal vangnet van grote groepen van de bevolking.

  Ten slotte. Dat De Decker als parlementslid uitpakt met het overtreden van de wegcode en belastingontduiking propageert, is een regelrechte schande en maakt van hem een populistische tafelspringer in het kwadraat. Dat klaarblijkelijk heel wat middenklasse-Vlamingen van een extremistische figuur als De Decker, het politieke heil verwachten, wijst niet op een genuanceerde en sociaal bewogen visie op de samenleving.

  29-04-2008 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse hypocrisie
  Nu de Franstaligen geen vertragingsmanoeuvres omtrent de splitsing BHV meer inroepen,  bechuldigen de Vlaamse meerderheidspartijen hen van chantagepraktijken. Als dat geen sterk staaltje van Vlaamse politieke schijnheiligheid is!

  Het bewijst dat zeker CD&V en Open VLD, maanden geleden, toen ze in de commissie de splitsing van BHV stemden, erop rekenden dat de Franstaligen de parlementaire beslissing met alle middelen zo lang mogelijk, onmogelijk zouden maken.

   De Franstaligen geven Leterme en co. de kans  'vijf minuten politieke moed' te tonen, en wat gebeurt? De Walen en Brusselaars krijgen weer op hun donder.

  Hieruit kan maar een conclusie getrokken worden: ondanks hun stoere beslissing in de commissie, hadden de Vlaamse meerderheidspartijen niets liever gehad dan dat BHV nog heel lang in de diepvriezer gebleven was.

  Als dat geen hypocrisie is!

  27-04-2008 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Working poor
  Uit een studie van het ABVV blijkt dat het aantal 'working poor' (mensen die een job hebben en toch op de grens van armoede balanceren) op 20% geschat mag worden.

  Dat zal weinigen verbazen. De steeds maar grotere kloof tussen inkomsten uit arbeid en winsten uit kapitaal, veroorzaakt een almaar sterkere opdeling tussen (super)rijken en (dood)armen.

  Opmerkelijk zijn de inhoud en de teneur van de meeste reacties op de krantenfora. Vele briefschrijvers, meer dan waarschijnlijk loontrekkers, zijn van mening dat die groeiende armoede niet het gevolg is van bepaalde uitwassen van ons kapitalistisch systeem maar leggen de schuld bij de politiek, de vakbonden en, toppunt, bij de 'working poor' zelf!

  Werknemers als grote tegenstanders van hun minder fortuinlijke collega's! Het doet aan de tijd van Daens denken.

  22-04-2008 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  21-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vergeetputten van de maatschappij
  Door de systematische afbouw van ziekenhuisbedden voor chronische psychiatrische patiënten, zonder dat er voorzien wordt in voldoende alternatieven, dreigen velen van hen op straat terecht te komen.

  Dat is in een van de rijkste regio's ter wereld een regelrechte schande. Chronische psychiatrische patiënten zijn sociaal de allerzwaksten en er begint zich hier een scenario af te tekenen, dat sterk aan de situatie in de VS doet denken, waar vele daklozen in feite psychisch labiele mensen zijn.

  De zorg voor de psychisch zieke medemens is bij ons, vergeleken met de (financiële) inspanningen en technische hoogstandjes voor de behandeling van lichamelijke mankementen, al niet fameus. De chronische psychiatrische patiënten dreigen evenwel letterlijk naar de vergeetputten van onze in materiële overvloed zwelgende maatschappij verwezen te worden.

  21-04-2008 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  14-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Borgloon

  Vorige zaterdag ongeveer 26 km gewandeld in Borgloon en omgeving.

  Borgloon is een fraai stadje en de omgeving is prachtig. Heuvelachtig, boomgaarden, een verzonken spoorbedding als wandelpad, de kluiskapel van Helshoven, de Romeinse heirbaan, enz.

  En als toegift: een openluchttentoonstelling langs ons wandeltraject in Kuttekoven met o.a. de ondertussen berucht geworden terreinwagen met daarin de blootfoto's, die vorige zaterdag, zonder zwarte tape nog veel onschuldiger waren.

  Limburgs Haspengouw: echt een wandelparadijs!

  14-04-2008 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pompierskonten
  Het was een happening die de talrijke omstanders de adem afsneed. Op bevel van de korpschef staken de Antwerpse spuitgasten hun broek af en toonden, zoals Brabo al decennia doet, hun billenpartij aan de dames en heren politici op 't Schoon Verdiep, de toeschouwers op de Grote Markt en aan Vlaanderen en de wereld, terwijl ze scandeerden: 'Kus mijn kloten'.

  De combinatie van de twee tot de verbeelding sprekende anatomische onderdelen in handeling en slogan, was niet direct duidelijk en kon alleszins voor de slechte verstaander van onze taal, en zo lopen er, naar verluidt, in Antwerpen ontzaglijk veel rond, tot verwarrende en vervelende associaties leiden.

  De politie keek monkelend toe en dus, zo moest geconcludeerd worden, hoefde  de kontendemonstratie noch de kusuitnodiging beschouwd te worden als 'openbare zedenschennis' of 'seksuele intimidatie'.  Nochtans, zo dient er voorzichtigheidshalve aan toegevoegd te worden,  is het niet aan te raden , meen ik, solo of met je familie of vriendenkring, een dergelijk evenement op Markt, Meir, Wapper of ergens anders te lande, te organiseren, tenzij het artistieke en/of sociale karakter ervan, onomstotelijk bewezen worden kan en door de overheden ook zo werd geaccepteerd.

  Het verband tussen de schreeuwende en de gebukt, met de broeken op de enkels staande brandweerlieden en hun sociale verontwaardiging en eisen , bleek niet overduidelijk. Die laatste moesten dus vakkundig door de vakbondsafgevaardigden, op enige afstand van de blote gatskaken, blootgelegd worden. Een minder goede verstaander, weer eens, zou allicht in het protest misschien een eis aan het stadsbestuur voor het gratis verstrekken van ondergoed gezien hebben.

  De actie werd in de media welwillend gekwalificeerd als een plezante uiting van straffe Antwerpse humor, waardoor een van de vele clichés over de 'koekenstad', waarvan het waarheidsgehalte het best altijd sterk betwijfeld wordt,  eens te meer versterkt werd.

  10-04-2008 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilders en Verdonck
  Wat is er toch met onze dierbare noorderburen aan de hand? Voor de geïnteresseerde grensbewoner die ik ben, is het al maanden alsof niet Balkenende en co. het politieke leven bepalen maar wel Wilders en Verdonck. Twee onversneden liberale populisten en conservatieve nationalisten, die het gemakkelijk winnen van onze Vlaamse Dewinter of Dedecker.

  Verdonck, die wat graag aanpapt met dubieuze zakenmensen, viel tijdens haar ministerschap op door de stuitende onbarmhartigheid waarmee ze het migranten- en vluchtelingenprobleem benaderde en peroreert nu in de beste nationalistische traditie over 'de trots op Nederland' en 'de eigen identiteit, de eigen tradities, de eigen waarden'.
  En Wilders heeft het zich in zijn hoofd gestoken dat hij een zending heeft: Nederland bevrijden van het islamgevaar.

  Echt verontrustend vind ik evenwel dat klaarblijkelijk zeer vele Nederlanders deze twee politieke tafelspringers vertrouwen en door dik en dun steunen.

   

  06-04-2008 om 10:58 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immoreel en sociaal-economisch onverantwoord

  De publicatie van het salaris en de bonussen van de gouverneur van de Nationale Bank en de topman van Fortis, heeft de discussie over de omvang van  lonen en vergoedingen weer aangewakkerd.

  Ter verdediging van de supersalarissen en de graaibonussen, het spel van vraag en aanbod aanvoeren, snijdt alleen hout in een absoluut liberaal-kapitalistisch systeem. Dan hoef je geen rekening te houden met de sociale correcties die essentieel zijn voor onze toepassing van het kapitalisme.

  De exuberante verloning en extravoordelen maken de loonvork veel te breed en verstoren in erge mate het sociale klimaat en overleg. Hoe kunnen de schatten verdienende toplui in het bedrijfsleven, bv. nog op een geloofwaardige manier aandringen op loonmatiging?

  Er stelt zich ook een fundamenteel ethisch probleem. De gigantische geldstroom naar topmensen en aandeelhouders, versterkt het onevenwicht tussen inkomsten uit kapitaal en die uit arbeid. Geplaatst tegenover de vele duizenden mensen in Vlaanderen, die onder de armoedegrens leven, om nog niet te spreken over de miljoenen op wereldschaal, kunnen deze superwinsten niet anders dan immoreel genoemd worden.

  Maar ook  los van de schrijnende en opstandig makende tegenstelling rijk-arm, zou het verwerven van duizelingwekkende rijkdom, voor het individu dat nog enig moreel besef heeft, geen vanzelfsprekendheid zonder ethische dimensie mogen zijn. 

  03-04-2008 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dichtfrustratie

  Ik dacht vanmorgen
  een heel mooie gedachte
  in mijn hoofd te hebben
  maar helaas, ze verzwond
  voor ik haar in klanken
  kon vastleggen.

  Het maakt me razend en moedeloos
  steeds weer te ervaren
  dat de afstand
  tussen hersens en strottenhoofd
  zo groot is.

  02-04-2008 om 18:53 geschreven door Gust Adriaensen


  31-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaam u, Vlaamse media! Schaam u, politieke en intellectuele gezagdragers!
  De onvoorstelbaar platvloerse en agressieve uitval van de bij het grote publiek nauwelijks bekende auteur Erwin Mortier naar kardinaal Danneels persoonlijk, tijdens de afscheidsplechtigheid van Hugo Claus, is natuurlijk in de eerste plaats beschamend en ontluisterend voor Mortier zelf.

  Maar ook en nog dieper: schaam u, Vlaamse media! Van zelfverklaarde kwaliteitskranten zoals 'De Morgen' en 'De Standaard' zou je verwachten dat ze op zijn minst enkele kritische woorden zouden publiceren over de manier en de omstandigheden van Mortiers plompe aanval op Danneels. Nee dus. Integendeel, Mortiers scheldpartij krijgt bijzonder veel sympathieke aandacht en wordt als een terechte repliek op Danneels' eerdere afkeuring van de mediatisering van de euthanasie, voorgesteld. Iets zoals : zijn verdiende loon, van hetzelfde laken een broek, enz. Dat er een wereld van verschil is, zowel inhoudelijk als vormelijk, tussen wat kardinaal Danneels zei en wat auteur Mortier naar voren bracht, ontgaat de Vlaamse topjournalisten Desmet en Vandermeersch klaarblijkelijk volkomen of willen ze, wat erger is voor journalisten, niet weten.

  Schaam u, intellectuele en politieke gezagdragers van Vlaanderen, zo massaal aanwezig in de Bourla! Ook zij kennen, zo blijkt, het onderscheid  niet tussen het formuleren van standpunten en een gore scheldpartij. Zij gaven en geven geen kik wanneer een van de voornaamste geestelijke en intellectuele gezagdragers van het land, door iemand die zijn tijdelijke wat ruimere bekendheid ontleent aan de overleden auteur naast hem op het podium, extreem onbeschoft over de hekel wordt gehaald.

  Onze politieke en intellectuele elite, ook al gebruikt ze het woord 'christen' in haar partijnaam, doet  het in haar broek uit vrees om als ethisch conservatief versleten te worden of  om -godbetert- het stigma 'christen' of 'katholiek' opgedrukt te krijgen.

  Voor dergelijke lafhartige houding is 'schaam u' nog bijlange niet krachtig genoeg.

  31-03-2008 om 17:33 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waardig afscheid Claus?

  Alle onlinekrantenkoppen zijn vrijwel identiek: Waardig afscheid voor Hugo Claus.

  Maar hoe kan een afscheid waardig genoemd worden, als een van de sprekers, met name de auteur Erwin Mortier, volop aan het schelden slaat? Op die manier wordt er afbreuk gedaan aan de sereniteit, die een van de essentiële voorwaarden is voor de waardigheid bij dergelijke plechtigheid en trekt de scheldende spreker het grootste deel van de media- en publieksaandacht naar zichzelf.

  Schaam u, meneer Mortier.

  29-03-2008 om 20:02 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fitna
  Technisch gezien is het filmpje van de Nederlandse politicus Wilders van nul en generlei waarde. Inhoudelijk is het grotendeels een aaneenrijging van bekende gruwelijke beelden van wat moslimextremisten en -terroristen de voorbije jaren hebben uitgeschreeuwd en aangericht, aangevuld met een aantal verzen uit de Koran. 

  De aankondiging van wat uiteindelijk een flutfilmpje is geworden, hield de Nederlandse regering en samenleving maandenlang in de ban. De media hadden er een van de vetste kluiven van de laatste decennia aan. Wilders stond al die tijd in het middelpunt van de belangstelling en groeide uit tot de bekendste en/of beruchtste politicus van Nederland en ver daarbuiten.

  Nu de reacties van de moslimwereld vooralsnog vrij gematigd zijn, gaat er een zucht van opluchting door Nederland. En misschien zit er een positieve kant aan het filmpje en de hele commotie errond. Misschien voelen vele gematigde moslims, Nederlandse en andere, nu nog sterker de noodzaak om in woord en daad duidelijk te maken dat wat Wilders suggereert, nl. de gelijkschakeling van onmenselijk fanatisme met de islam, niet correct is. En dat het ze menens is met hun strijd tegen de barbaarse extremisten in eigen rangen. 

  28-03-2008 om 18:55 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!