NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  14-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Borgloon

  Vorige zaterdag ongeveer 26 km gewandeld in Borgloon en omgeving.

  Borgloon is een fraai stadje en de omgeving is prachtig. Heuvelachtig, boomgaarden, een verzonken spoorbedding als wandelpad, de kluiskapel van Helshoven, de Romeinse heirbaan, enz.

  En als toegift: een openluchttentoonstelling langs ons wandeltraject in Kuttekoven met o.a. de ondertussen berucht geworden terreinwagen met daarin de blootfoto's, die vorige zaterdag, zonder zwarte tape nog veel onschuldiger waren.

  Limburgs Haspengouw: echt een wandelparadijs!

  14-04-2008 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pompierskonten
  Het was een happening die de talrijke omstanders de adem afsneed. Op bevel van de korpschef staken de Antwerpse spuitgasten hun broek af en toonden, zoals Brabo al decennia doet, hun billenpartij aan de dames en heren politici op 't Schoon Verdiep, de toeschouwers op de Grote Markt en aan Vlaanderen en de wereld, terwijl ze scandeerden: 'Kus mijn kloten'.

  De combinatie van de twee tot de verbeelding sprekende anatomische onderdelen in handeling en slogan, was niet direct duidelijk en kon alleszins voor de slechte verstaander van onze taal, en zo lopen er, naar verluidt, in Antwerpen ontzaglijk veel rond, tot verwarrende en vervelende associaties leiden.

  De politie keek monkelend toe en dus, zo moest geconcludeerd worden, hoefde  de kontendemonstratie noch de kusuitnodiging beschouwd te worden als 'openbare zedenschennis' of 'seksuele intimidatie'.  Nochtans, zo dient er voorzichtigheidshalve aan toegevoegd te worden,  is het niet aan te raden , meen ik, solo of met je familie of vriendenkring, een dergelijk evenement op Markt, Meir, Wapper of ergens anders te lande, te organiseren, tenzij het artistieke en/of sociale karakter ervan, onomstotelijk bewezen worden kan en door de overheden ook zo werd geaccepteerd.

  Het verband tussen de schreeuwende en de gebukt, met de broeken op de enkels staande brandweerlieden en hun sociale verontwaardiging en eisen , bleek niet overduidelijk. Die laatste moesten dus vakkundig door de vakbondsafgevaardigden, op enige afstand van de blote gatskaken, blootgelegd worden. Een minder goede verstaander, weer eens, zou allicht in het protest misschien een eis aan het stadsbestuur voor het gratis verstrekken van ondergoed gezien hebben.

  De actie werd in de media welwillend gekwalificeerd als een plezante uiting van straffe Antwerpse humor, waardoor een van de vele clichés over de 'koekenstad', waarvan het waarheidsgehalte het best altijd sterk betwijfeld wordt,  eens te meer versterkt werd.

  10-04-2008 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilders en Verdonck
  Wat is er toch met onze dierbare noorderburen aan de hand? Voor de geïnteresseerde grensbewoner die ik ben, is het al maanden alsof niet Balkenende en co. het politieke leven bepalen maar wel Wilders en Verdonck. Twee onversneden liberale populisten en conservatieve nationalisten, die het gemakkelijk winnen van onze Vlaamse Dewinter of Dedecker.

  Verdonck, die wat graag aanpapt met dubieuze zakenmensen, viel tijdens haar ministerschap op door de stuitende onbarmhartigheid waarmee ze het migranten- en vluchtelingenprobleem benaderde en peroreert nu in de beste nationalistische traditie over 'de trots op Nederland' en 'de eigen identiteit, de eigen tradities, de eigen waarden'.
  En Wilders heeft het zich in zijn hoofd gestoken dat hij een zending heeft: Nederland bevrijden van het islamgevaar.

  Echt verontrustend vind ik evenwel dat klaarblijkelijk zeer vele Nederlanders deze twee politieke tafelspringers vertrouwen en door dik en dun steunen.

   

  06-04-2008 om 10:58 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immoreel en sociaal-economisch onverantwoord

  De publicatie van het salaris en de bonussen van de gouverneur van de Nationale Bank en de topman van Fortis, heeft de discussie over de omvang van  lonen en vergoedingen weer aangewakkerd.

  Ter verdediging van de supersalarissen en de graaibonussen, het spel van vraag en aanbod aanvoeren, snijdt alleen hout in een absoluut liberaal-kapitalistisch systeem. Dan hoef je geen rekening te houden met de sociale correcties die essentieel zijn voor onze toepassing van het kapitalisme.

  De exuberante verloning en extravoordelen maken de loonvork veel te breed en verstoren in erge mate het sociale klimaat en overleg. Hoe kunnen de schatten verdienende toplui in het bedrijfsleven, bv. nog op een geloofwaardige manier aandringen op loonmatiging?

  Er stelt zich ook een fundamenteel ethisch probleem. De gigantische geldstroom naar topmensen en aandeelhouders, versterkt het onevenwicht tussen inkomsten uit kapitaal en die uit arbeid. Geplaatst tegenover de vele duizenden mensen in Vlaanderen, die onder de armoedegrens leven, om nog niet te spreken over de miljoenen op wereldschaal, kunnen deze superwinsten niet anders dan immoreel genoemd worden.

  Maar ook  los van de schrijnende en opstandig makende tegenstelling rijk-arm, zou het verwerven van duizelingwekkende rijkdom, voor het individu dat nog enig moreel besef heeft, geen vanzelfsprekendheid zonder ethische dimensie mogen zijn. 

  03-04-2008 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dichtfrustratie

  Ik dacht vanmorgen
  een heel mooie gedachte
  in mijn hoofd te hebben
  maar helaas, ze verzwond
  voor ik haar in klanken
  kon vastleggen.

  Het maakt me razend en moedeloos
  steeds weer te ervaren
  dat de afstand
  tussen hersens en strottenhoofd
  zo groot is.

  02-04-2008 om 18:53 geschreven door Gust Adriaensen


  31-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaam u, Vlaamse media! Schaam u, politieke en intellectuele gezagdragers!
  De onvoorstelbaar platvloerse en agressieve uitval van de bij het grote publiek nauwelijks bekende auteur Erwin Mortier naar kardinaal Danneels persoonlijk, tijdens de afscheidsplechtigheid van Hugo Claus, is natuurlijk in de eerste plaats beschamend en ontluisterend voor Mortier zelf.

  Maar ook en nog dieper: schaam u, Vlaamse media! Van zelfverklaarde kwaliteitskranten zoals 'De Morgen' en 'De Standaard' zou je verwachten dat ze op zijn minst enkele kritische woorden zouden publiceren over de manier en de omstandigheden van Mortiers plompe aanval op Danneels. Nee dus. Integendeel, Mortiers scheldpartij krijgt bijzonder veel sympathieke aandacht en wordt als een terechte repliek op Danneels' eerdere afkeuring van de mediatisering van de euthanasie, voorgesteld. Iets zoals : zijn verdiende loon, van hetzelfde laken een broek, enz. Dat er een wereld van verschil is, zowel inhoudelijk als vormelijk, tussen wat kardinaal Danneels zei en wat auteur Mortier naar voren bracht, ontgaat de Vlaamse topjournalisten Desmet en Vandermeersch klaarblijkelijk volkomen of willen ze, wat erger is voor journalisten, niet weten.

  Schaam u, intellectuele en politieke gezagdragers van Vlaanderen, zo massaal aanwezig in de Bourla! Ook zij kennen, zo blijkt, het onderscheid  niet tussen het formuleren van standpunten en een gore scheldpartij. Zij gaven en geven geen kik wanneer een van de voornaamste geestelijke en intellectuele gezagdragers van het land, door iemand die zijn tijdelijke wat ruimere bekendheid ontleent aan de overleden auteur naast hem op het podium, extreem onbeschoft over de hekel wordt gehaald.

  Onze politieke en intellectuele elite, ook al gebruikt ze het woord 'christen' in haar partijnaam, doet  het in haar broek uit vrees om als ethisch conservatief versleten te worden of  om -godbetert- het stigma 'christen' of 'katholiek' opgedrukt te krijgen.

  Voor dergelijke lafhartige houding is 'schaam u' nog bijlange niet krachtig genoeg.

  31-03-2008 om 17:33 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waardig afscheid Claus?

  Alle onlinekrantenkoppen zijn vrijwel identiek: Waardig afscheid voor Hugo Claus.

  Maar hoe kan een afscheid waardig genoemd worden, als een van de sprekers, met name de auteur Erwin Mortier, volop aan het schelden slaat? Op die manier wordt er afbreuk gedaan aan de sereniteit, die een van de essentiële voorwaarden is voor de waardigheid bij dergelijke plechtigheid en trekt de scheldende spreker het grootste deel van de media- en publieksaandacht naar zichzelf.

  Schaam u, meneer Mortier.

  29-03-2008 om 20:02 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fitna
  Technisch gezien is het filmpje van de Nederlandse politicus Wilders van nul en generlei waarde. Inhoudelijk is het grotendeels een aaneenrijging van bekende gruwelijke beelden van wat moslimextremisten en -terroristen de voorbije jaren hebben uitgeschreeuwd en aangericht, aangevuld met een aantal verzen uit de Koran. 

  De aankondiging van wat uiteindelijk een flutfilmpje is geworden, hield de Nederlandse regering en samenleving maandenlang in de ban. De media hadden er een van de vetste kluiven van de laatste decennia aan. Wilders stond al die tijd in het middelpunt van de belangstelling en groeide uit tot de bekendste en/of beruchtste politicus van Nederland en ver daarbuiten.

  Nu de reacties van de moslimwereld vooralsnog vrij gematigd zijn, gaat er een zucht van opluchting door Nederland. En misschien zit er een positieve kant aan het filmpje en de hele commotie errond. Misschien voelen vele gematigde moslims, Nederlandse en andere, nu nog sterker de noodzaak om in woord en daad duidelijk te maken dat wat Wilders suggereert, nl. de gelijkschakeling van onmenselijk fanatisme met de islam, niet correct is. En dat het ze menens is met hun strijd tegen de barbaarse extremisten in eigen rangen. 

  28-03-2008 om 18:55 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liberalisme volgens de De Gucht-boys
  De Gucht junior komt nu aandraven met een wetsvoorstel dat de katholieke ziekenhuizen, op straffe van financiële sancties, zou verplichten euthanasie toe te passen. Eerder reeds wilde papa De Gucht deze verplichting koppelen aan de door CD&V en CDH gevraagde ruimere steun voor de palliatieve zorg.

  Deze eis en dreiging werpen toch wel een bijzonder interessant licht op de interpretatie, die deze grote geesten van Open-VLD, aan het liberalisme geven.

  Rekening houdend met de gedachtegang van de 23-jarige zoon van, kan ik de De Gucht-boys nog wel enkele ideetjes aan de hand doen, die ongetwijfeld van aard zijn om de ware Liberale Geest overal te doen waaien.

  Waarom niet bij wet opleggen:
  -de inlassing van antikerklessen in het katholiek onderwijs;
  -op geregelde tijdstippen de verheerlijking van het neoliberalisme tijdens de eucharistievieringen;
  -de ophemeling door allochtonen,van de migranten en de multiculturaliteit tijdens VB-bijeenkomsten;
  -het maken van het kruisteken bij de start van het Open-VLD-partijbestuur;
  -anti-euthanasielezingen door broeder dr. Stockman of een van zijn geestesgenoten, voor de socialistische en liberale parlementsfracties, met verplichte aanwezigheid, op straffe van zware boete, van de De Guchts...

  Al die dingen zijn gemakkelijk in wetten om te zetten en zullen ertoe bijdragen meer en meer vorm te geven aan wat De Gucht junior zich van een liberale maatschappij voorstelt: gesubsidieerde instellingen en organisaties dwingen standpunten in te nemen en handelingen te verrichten, die haaks op hun filosofische, morele  of geloofsovertuiging staan. En als ze weigeren: de geldkraan van de staat dicht. Zo simpel is dat.

  26-03-2008 om 20:00 geschreven door Gust Adriaensen


  25-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldproza
  Op diverse internetfora woedt momenteel een polemiek omtrent de euthanasie van Claus en de reacties van broeder Stockman en kardinaal Danneels.

  Opvallend is dat het uitsluitend de voorstanders van euthanasie zijn, die een overvloed aan grove  scheldwoorden aan het adres van christenen en kerk, niet schuwen.

  Vooral het forum van 'De Morgen', maar ook dat van 'De Standaard' , zijn prima bronnen voor het verzamelen en bestuderen van agressief woordgebruik.

  Een onvolledige en voorlopige oogst: dictatoriale instelling, katholieke onnozelaar, zwartrokken en papen, zielige clericalen, katholieke kwezels, tsjevenmentaliteit, mislukte pater, domme meute, reactionaire roddels, godsdienstig obscurantisme, pilaarbijter Stockman, kaste, idiotieën, papen en tseven (sic), de pipo van Kerk en Leven.

  Dat kan al tellen. Uit zelfrespect kiest bij zulke primitieve scheldkanonnade , elke iet of wat geciviliseerde Vlaming, gelovig of niet, pro of contra euthanasie, toch voor de katholieke club!

  25-03-2008 om 18:59 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De euthanasieshow
  Het overlijden van de auteur Hugo Claus, is door de media aangegrepen (en misbruikt) om euthanasie voor te stellen als de zo goed als exclusieve manier om waardig te sterven.

  Terecht heeft broeder dr. Stockman daartegen gereageerd, en ook de Alzheimerliga heeft ondertussen geprotesteerd. Stockman hekelt vooral de mediaheisa en licht de kwalijke effecten ervan toe. Bovendien stelt hij: 'Het was uiteraard Claus' visie en daar willen we in een maatschappij waar ruimte is voor verscheidenheid, respect voor opbrengen, ook al strookt het niet met ons mensbeeld en onze levensvisie.'

  Nochtans worden op diverse internetfora, door vaak naamloze briefschrijvers, broeder dr. Stockman en de katholieke kerk uiterst brutaal aangevallen. Het is inderdaad erg opvallend dat de voorstanders van euthanasie hun verbale agressie de vrije loop laten wanneer de kerk of individuen, een anti-euthanasiestandpunt laten horen, of zoals, in dit geval, kritische bedenkingen hebben bij een pro-euthanasie-mediaoffensief. Klaarblijkelijk geldt de vrijheid van meningsuiting niet voor iedereen.

  Ik vermoed dat Claus zelf die mediaheisa niet gewild heeft. Maar sommige kranten, tv-zenders en individuele personen hebben in de dood van Claus, letterlijk brood gezien of een kans om euthanasie als het ware te propageren. Op die manier nemen ze natuurlijk ook een ethisch standpunt in, terwijl ze tegelijkertijd uitschreeuwen dat de christenen en de kerk hun mond moeten houden.

  Ten slotte: Claus is bekend geworden om zijn artistieke talenten. Ook daarop wijst dr. Stockman in zijn commentaar. Maar de veelzijdige auteur en kunstenaar, die Claus was, krijgt door die euthanasieshow nog amper aandacht.

  23-03-2008 om 17:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen


  ZALIG PASEN


  De verrijzenis van Jezus Christus, die in de katholieke kerk vandaag gevierd wordt, behoort tot de essentie van het christelijk geloof. Ze geeft de mens een perspectief over de grenzen van dit aardse leven heen.

  23-03-2008 om 08:17 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21 maart

  Eerste lentedag:
  hagelbuien, noordwester.
  Een pittige start.

  21-03-2008 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugo Claus

  In 'De Standaard' werd , volkomen in de lijn van de hysterie die zich van de Vlaamse media heeft meester gemaakt, de vraag gesteld of de toekomstige generaties Claus nog zullen lezen.

  Hoewel het niet zo moeilijk is om via boekhandels en bibliotheken, vrij nauwkeurige statistieken op te stellen over het kopen en ontlenen van bekende auteurs, dus ook van Claus, rust daar klaarblijkelijk een taboe op en wordt dezer dagen de indruk gewekt dat zo goed als iedere Vlaming met Claus opstaat en slapen gaat.

  Hoe dan ook staat de gigantische mediabelangstelling voor Claus' literaire oeuvre en vooral ook voor zijn privéleven en zijn antikerkelijke agressie, in scherp contrast met , globaal gezien, de minieme belangstelling van de gemiddelde Vlaming voor de literatuur (laat staan het poëziegenre en het theater).

  Brusselmans vraagt zich terecht af hoeveel mensen bv. 'Het Verdriet van België' uitgelezen hebben. Iedereen die in het bibliotheekwerk actief is (geweest) en nog wat contacten met lezers heeft, weet dat een vrij hoog procent van hen ruiterlijk toegeeft dat ze vol moed aan 'Het Verdriet' begonnen maar er na honderd, honderd vijftig bladzijden de brui aan gaven. 

  Overigens kan een eindeloze lijst met gekochte of ontleende werken uit de wereldliteratuur samengesteld worden, die amper of zelfs helemaal niet gelezen werden of worden maar die evengoed tot ons literaire, culturele patrimonium blijven behoren.

  Daarmee wil ik aangeven dat de beperkte belangstelling voor en kennis van een bepaalde auteur niet bepalend is voor en niets afdoet aan de intrinsieke artistieke waarde van iemands oeuvre. Wat Claus betreft: hij is zonder twijfel de grootste Vlaamse auteur van de 20ste eeuw, veelzijdiger en getalenteerder dan Boon.

  Maar doen alsof 'wij, de Vlamingen' en 'de volgende generaties', en masse Claus zullen blijven lezen, is de waarheid serieus geweld aandoen. De Vlamingen hebben hem ( en andere auteurs) nooit massaal gelezen en in de toekomst zullen in een niet-literaire (school)cultuur nog slechts enkelen, uit belangstelling of gedwongen, bv. een moeilijker en moeilijker wordend 'Verdriet van België' doorworstelen.

  20-03-2008 om 18:56 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tibet en Rogge
  Nu de brutale Chinese repressie in Tibet in volle scherpte de dictatuur en de schending van de mensenrechten door het regime in Peking demonstreert, komt ook Rogge in het oog van de storm.

  De man die altijd naar voren is gekomen als een integere en rechtlijnige persoonlijkheid, moet nu politiek beginnen schipperen en de ogen sluiten voor misdaden die iedereen ziet.

  Het dilemma voor Rogge moet vreselijk zijn. Kiest hij voor de Olympische Spelen, dan kiest hij ook voor het Chinese regime. In dat geval verwoest hij echter zijn imago.

  17-03-2008 om 22:28 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De festivalpaus
  Schueremans is allicht de grootste festivalorganisator van België, hij blijkt na zijn optreden in 'Phara' nu ook een van de grootste etterbakken te zijn. Hij zal dan wel veel kennis van festivalzaken hebben, maar de pedanterie waarmee hij telkens opnieuw Phara onder de neus wreef dat zij van toeten of blazen wist, was hemeltergend. Deze festivalpaus duldt geen kritiek.

  Overigens was er op Humo's Pop Poll niet alleen terecht boegeroep omwille van de hoge inkom- en consumptieprijzen. Het gejoel zwol pas sterk aan na de onvoorstelbaar lompe en agressieve reactie, doorspekt met wat Engels gewauwel, van god-in-het-diepst-van-zijn-gedachten-Schueremans.

  Het wordt de hoogste tijd dat meer en meer jonge mensen zich niet langer laten beledigen en het geld uit hun zakken en die van hun ouders laten kloppen. Ze kunnen beter hun aandacht richten op kleinere en goedkopere festivals -er zijn er zat-, dan op het megagedoe van een zakenman, die gretig in hun portemonnee graait, hen beledigingen in het gezicht slingert en  miljoenengages betaalt aan bands.
   
  Zelf verdient hij ook miljoenen aan zijn festivalbusiness. Maar daarover mag het publiek lekker niets weten. En zeker Phara niet.

  15-03-2008 om 22:39 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Positieve regeling voor parochieassistenten
  Justitieminister Van Deurzen (CD&V) heeft beslist het aantal parochieassistenten te verhogen, ze een vast personeelsstatuut te geven en een betere verloning.

  Dat is een toe te juichen maatregel. Door de sterke daling van het priesteraantal, zijn het in meer en meer parochies de parochieassistenten, die het  religieuze en liturgische leven van de plaatselijke kerkgemeenschap begeleiden en mee vorm geven.

  Hun belang beperkt zich overigens niet tot het louter religieuze. Via hun kerkwerk spelen zij ook een belangrijke socioculturele rol in onze gemeenschap.

  12-03-2008 om 19:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACV veegt CD&V , Leterme en Vervotte de mantel uit
  Luc Cortebeeck, de voorzitter van de christelijke vakbond, windt er geen doekjes om. 'CD&V is goed in het opstellen van sociale programma's maar hun economische standpunten hellen over naar de neoliberalen' en 'Elke nieuwe ploeg moet blijkbaar eerst manieren leren en de sociale partners leren respecteren. Dat was zo met Verhofstadt, dat is zo met Leterme' of 'Het is ons niet duidelijk welke rol Vervotte (een zgn. vakbondsvrouw) bij de regeringsonderhandelingen kan spelen'.

  Als kritiek op de christendemocratische 'vrienden', kan dat tellen. Gewoonweg vernietigend voor het in de maak zijnde regeringsprogram. Ook tijdens de oranjeblauwe onderhandelingen van enkele maanden geleden, hadden zowel ACV als ACW geen goed woord over voor de in hun ogen veel te liberale sociaaleconomische standpunten en akkoorden.

  Toch, en dat is hoogst merkwaardig, blijven de machtige christelijke werknemersorganisaties bij elke verkiezing hun kandidaat-mandatarissen uitsluitend naar CD&V sturen en gaat hun logistieke en morele steun zo goed als exclusief naar de christendemocraten.

  Zouden de belangen van de werknemers niet veel beter gediend worden wanneer ACV en ACW resoluut zouden kiezen voor steun aan alle partijen of delen ervan die in hun programmapunten en actie het nauwst aansluiten bij de bekommernissen van de werknemers?

  12-03-2008 om 11:25 geschreven door Gust Adriaensen


  10-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoofdzonden van deze tijd
  De media besteden er nauwelijks en dan nog vooral lacherige aandacht aan. Dat was te verwachten en onderstreept eens te meer het vooroordeel en de bekrompenheid van nogal wat journalisten, wanneer het gaat om kerk en geloof.

  Nochtans is de stellingname van het Vaticaan dat de belangrijke zonden in deze tijd vaak een sociale dimensie hebben, van uitzonderlijk belang.

  De opsomming van deze 'hoofdzonden' laat aan duidelijkheid niets te wensen over: vervuiling, genetische manipulatie, sociale ongelijkheid, schending van de mensenrechten.

  Rome verruimt hierdoor zeer bewust de inhoud van het christelijke zondebegrip. In het verleden lag het accent zeer sterk op de individuele zonde, die dan vaak nog eens verengd werd tot 'overtreding van het 6de en 9de gebod'. Nu verschuift de aandacht naar toestanden en ontwikkelingen die nefast kunnen zijn voor mens én samenleving.

  10-03-2008 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luc Van Looy: een warme kerk

  De bisschop van Gent, Luc Van Looy, stelde in een lezing te Retie, dat we in een 'neoliberalistische' maatschappij leven met als bijzonderste kenmerken een gelijkhebberig individualisme, een direct te bevredigen consumentisme, door kijk- en leescijfers gedirigeerde media en een extreem rationalisme.

  Daartegenover moeten we als kerkgemeenschap, aldus de bisschop, onze inzet en werking richten op vorming, op zorg voor de armen en op warme genegenheid tussen de mensen met wie we in of buiten onze kerkgemeenschap in contact komen. Luc Van Looy beklemtoonde ook het belang van grotere christelijke evenementen, bv. rond parochieheiligen of bedevaartsoorden.  Mensen hebben nood aan idolen, aan ankerplaatsen. Overigens groeit , volgens de Gentse bisschop, de volksdevotie. Ook constateert hij bij meer en meer jonge mensen een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid voor alles wat met geloof en kerk te maken heeft. Bisschop Van Looy vindt het niet opnemen van een verwijzing naar de christelijke grondslag van Europa in de Europese grondwet, onbegrijpelijk. Heel onze culturele en sociale geschiedenis is in sterke mate mede gevormd door het christendom. Het onderwijs, de ziekenzorg, het sociale beleid, enz., zijn gebaseerd op christelijke waarden en praktijk.

  Tot slot citeerde de bisschop de bijbeltekst waarin Christus een kind omhelst, het de handen oplegt en zegent. Drie handelingen, aldus bisschop Van Looy, die voor de relaties tussen ouders en kinderen maar ook tussen mensen in het algemeen, echt fundamenteel belangrijk zijn:  warme nabijheid en genegenheid, bescherming en bemoediging, loslaten maar steunend en belangstellend  meegaan.

  09-03-2008 om 21:13 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!