NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De nieuwjaarsrecepties
 • Na Optima en Publipar, Ghelamco ?
 • Flexy jobs & cars
 • Alzheimer
 • Praatbarak
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En dan ontdekt men weer de collaboratie...

   

   

   

     In het kader van de hetze tegen Francken en de N-VA, haalt men in Franstalig België nog maar eens het spook van de collaboratie en de Holocaust boven. Naar slechte Belgische traditie denken onze francofonen nog altijd dat dat een Vlaamse exclusiviteit was, terwijl de grootste Belgische collaborateur, Léon Degrelle, een volbloed Waal was. De man is kunnen ontsnappen naar Spanje, waar men hem gerust heeft gelaten tot aan zijn dood (en daarna). Er bestond in het Duitse leger trouwens een apart Waals legioen, geen Vlaams, want de Vlaamse Oostfrontstrijders werden bij de Duitse legioenen ingelijfd.

     Dat verhaal van de Holocaust is feitelijk vrij laat na WO II algemeen bekend geworden. De doorsnee Vlaming en zelfs de doorsnee Duitser wist daar feitelijk zo goed als niets van. Vergeten we niet dat de media in die tijd bestonden uit enkel kranten en de radio, beiden in handen van de overheid. Wie er zelf niet mee te maken had en in een streek woonde waar geen concentratiekampen waren, wist er zo goed als niets van. ‘Wir haben es nicht gewußt’ was ook voor vele Duitsers correct. Hier bij ons kwam men het feitelijk pas te weten nadat Belgische gedetineerden en arbeiders na de oorlog vanuit Duitsland terug naar huis kwamen. Dat joden bij ons het voornaamste slachtoffer waren van de Duitse bezetting wist men wel, maar werd beschouwd als een zaak tussen joden en Duitsers, waar wij weinig mee te maken hadden. De plaatselijke kerkelijke overheden hadden niet alleen opgeroepen om tegen de goddeloze Russische communisten te gaan vechten, ze stelden toen ook als vast gegeven, dat het de joden waren die Christus aan het kruis hadden gekregen.

     Ik ga hier de collaboratie niet goedkeuren, ze was echter niet alleen Vlaams, maar evenzeer francofoon. Voor veel Vlamingen gaf de Duitse inval misschien wel wat hoop op onafhankelijkheid, zeker na het onrecht dat vele van onze Vlaamse IJzerstrijders hadden moeten ondergaan in WO I. Het wordt echter stilaan tijd deze zaak achter ons te laten, beter dan telkens weer te doen alsof de collaboratie een uitsluitend Vlaamse zaak was. De Nazi’s waren trouwens niet de enigen die vreselijke dingen hebben gedaan. Denk maar aan Stalin, Mao en Pol Pot, om er maar enkele te noemen. Die maakten vele miljoenen slachtoffers, meestal dan nog van eigen volk. Hoort men daar nog protest tegen? Er zijn, ook in ons land, tegenwoordig nieuwe communistische partijen die geen kwaad woord willen horen over die moordenaars, evenmin als over alles wat gebeurd is – en nog gebeurt - in Cuba, Noord-Korea en Venezuela. Het lijkt wel alsof wreedheden, begaan door linkse systemen, met de mantel der liefde worden bedekt. De Nazi’s waren trouwens in feite ook socialisten (Nazi is de afkorting van Nationalsozialismus), wier beweging als rechts werd bestempeld omdat er links van hen een nog linksere was, het communisme, dat ze te vuur en te zwaard bestreden.

     Dat onze overwegend linkse media in de hetze over de collaboratie meehuilen met de francofone wolven in het bos, is iets dat we ondertussen gewend zijn geraakt. Het is een van de redenen waarom de doorsnee Vlaming die media niet meer gelooft en journalisten beschouwt als de tweede minst betrouwbare categorie mensen uit onze samenleving (na de politiekers). Als Jan met de pet alles zou geloven wat onze media uitkramen, dan was Vlaanderen nu een socialistisch bolwerk en de SP.a de grootste partij i.pl.v. zoals het er naar uitziet ze straks nog moet vrezen om de verkiezingsdrempel niet meer te halen.

   

  10-01-2018, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De federale blufpoker

   

   

   

     Het wordt een beetje belachelijk, die polemiek rond de Soedanees die zou gemarteld geweest zijn na zijn terugsturing door de administratie van Theo Francken. Vergeten we niet dat heel deze zaak berust op een telefoongesprek van één Soedanees met een ngo-medewerker. Later bleek die ‘vluchteling’ niet meer bereikbaar! Zoiets wordt dan door onze media en de poco politieke partijen als sacrosancte waarheid aanvaard, zonder zelfs te wachten op de uitslag van het onderzoek dat ernaar loopt. De hoofdvogel in deze zaak wordt echter afgeschoten door CD&V, eerst via ‘Markske’ Beke en op De Zevende Dag bij de ‘bevriende’ VRT door Ivo Belet, nu dikbetaalde Europarlementariër maar in een vroeger leven ook medewerker van deze rode omroep (wel gefinancierd met geld van ons allemaal!). Op de nóg linksere Waalse Tv mocht azijnpisser Eric Van Rompuy ook zijn gal nog eens komen spuwen.

     Het laffe in heel dit verhaal is dat de CD&V’ers zouden willen dat Francken ontslag nam of dat zijn partij hem dat zou bevelen te doen en dat men daarbij insinueert dat het anders best zou kunnen dat de N-VA straks uit de regering Michel stapt, daardoor vervroegde federale verkiezingen veroorzaakt en ervoor zal zorgen dat die verkiezingen helemaal in het teken zullen staan van immigratie en integratie, twee thema’s waarmee rechts in Europa meer dan behoorlijk scoort. Nu is ondertussen wel e.e.a. van die beschuldigingen afgezwakt, grotendeels omdat de CD&V’ers te laf zijn om zelf de stekker uit de federale regering te trekken, wel wetende dat dat naar Belgische normen politiek harakiri plegen zou zijn. Liefst van al zouden ze willen dat de Vlaamsnationalisten dat zelf doen, iets wat De Wever ondertussen al wijselijk ontkend heeft te zullen doen.

     Waarom CD&V over deze zaak zo gemeen doet, is gewoon het feit dat de partij op gemeentelijk vlak, het enige waarop ze in Vlaanderen nog sterk staat, terecht vreest in dit verkiezingsjaar daar ook klappen te zullen krijgen. Als men echter de perceptie verspreidt dat een Soedanees, die – nota bene – weigert hier asiel aan te vragen, belangrijker is dan de eigen Vlaamse kiezer, zou dat wel eens erg faliekant kunnen aflopen voor de tsjeven, die gewend zijn nooit het achterste van hun tong te laten zien en de andere steeds de hete kolen uit het vuur te laten halen. Het zou voor CD&V wel eens een bitter ontwaken kunnen worden, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober e.k.

     I.v.m. de reacties van Walter en Jean op mijn blog van gisteren, zou het inderdaad beter zijn ook bij de gemeenteraadsverkiezingen voor het origineel te stemmen – het Vlaams Belang – iets wat ik ook zal doen. Voor wie dat niet wil of kan doen, blijft de N-VA ondanks alles nog altijd ‘the best of the rest’. Stemmen voor links of voor de traditionele partijen is helemaal de klok terugdraaien.

   

  09-01-2018, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  08-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De overwinningsnederlagen

   

   

     Het Kerstverlof zit erop en ook het politieke Kerstreces. 2018 belooft een spannend jaar te worden. In de eerste plaats zijn er hier de gemeenteraadsverkiezingen, die steeds meer beïnvloed worden door het regionaal en federaal gebeuren. Reden daarvoor is het feit dat heel wat regionale en federale politici aan die plaatselijke verkiezingen meedoen. Denk maar aan Kris Peeters in Antwerpen. Ik heb zo het voorgevoel dat CD&V, die regionaal en federaal al flink wat klappen kreeg, dit keer ook op gemeentelijk vlak heel wat te verduren zal krijgen. Ook de SP.a mag zich zorgen maken in steden zoals Leuven en Gent, al kan de partij zich in die laatste stad misschien min of meer handhaven door het kartel met Groen.

     Doorheen Europa gaan alle traditionele partijen flink achteruit. Zelfs Merkel slaagt er niet meer in een nieuwe regering te vormen, tenzij misschien met de SPD die in de laatste verkiezingen zelf ook het slechtste resultaat ooit heeft behaald. De deadline voor de vorming van een nieuwe Duitse regering is nu Pasen, dat dit jaar op … 1 april valt. Een aprilvis is dus niet uitgesloten en zou wel eens het politieke einde van Mutti kunnen betekenen.

     Ook elders in Europa ‘viert’ men overwinningsnederlagen. Denk maar aan Theresa May in de UK en Rajoy in Spanje. Zij regeren nog met minderheidsregeringen, waarbij De Britse conservatieven moeten rekenen op de Noord-Ierse protestanten en Rajoy op de nieuwe liberalen van Ciudadanos plus een Baskische partij. Deze laatste is voorlopig niet zinnens de nieuwe Spaanse begroting voor dit jaar goed te keuren als er geen menswaardige oplossing komt voor Catalonië. In Ethiopië heeft men zopas duizenden gedetineerden vrijgelaten die waren opgesloten o.w.v. hun politieke overtuiging. In Spanje is men nog zover niet…

     Na de verkiezingen in Frankrijk en Nederland dacht men de rechtse partijen de pas te hebben afgesneden. In Oostenrijk is men daar niet in geslaagd en het ziet er steeds meer naar uit dat Centraal- en Oost-Europa de rechtse toer op gaan, terwijl West-Europa meer dan ooit verdeeld blijft. Met mensen als Juncker en ‘Timmerfrans’ maakt de E.U. ook al geen goede beurt, terwijl Federica Mogherini eerder overkomt als een Europees Schauvliegje. Om Europa wakker te schudden zouden we eerder een Trump kunnen gebruiken.

     Ook in Italië zijn er dit jaar verkiezingen, waar niemand buiten de laars echt van wakker ligt. Na de laatste verkiezingen zaten er in het Italiaanse parlement 15 partijen. Sindsdien is dat aantal opgelopen tot 23, wat me doet denken aan een uitspraak van De Gaulle over Europa: ‘En dan zijn er nog de Italianen. Vandaag gaan ze akkoord en morgen zijn ze weer Italiaan’…

   

  08-01-2018, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  07-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het (bijna) ex-stadion

   

   

     Met het Eurostadion is het zo goed als amen en uit. De naam past trouwens ook al niet meer, want sinds de UEFA Brussel links heeft laten liggen voor de Europese Kampioenschappen van 2020, zal er van dat tornooi geen match in dit land gespeeld worden. Nu de Vlaamse Administratie, als zoveelste en hopelijk laatste instantie, voor het plan van Ghelamco over de hele lijn een negatief advies heeft gegeven kan alleen Schauvliegje eventueel nog iets anders beslissen. Dat moet dan wel vóór het einde van deze maand gebeuren. In een verkiezingsjaar, met nog een tweede er achteraan, zou het nu nog goedkeuren van zoiets politiek een mission impossible zijn, zeker omdat de grootste partij in de Vlaamse regering er ook niet van wil weten.

     De bedoeling was dat er een stadion zou komen voor 60.000 toeschouwers, veel te groot voor dit landje. Na het E.K. zou Anderlecht er zijn intrek in nemen (aan 10 miljoen euro per jaar!), zouden er voortaan ook alle thuismatchen van de Rode Duivels gespeeld worden en er tussendoor nog allerlei nevenactiviteiten zijn. Ondertussen had Anderlecht zich echter teruggetrokken uit de ‘deal’. Toen de club later te koop bleek te staan, schrok Paul Gheyssens, de topman van Ghelamco, er zelfs niet voor terug de club zelf te willen kopen. Dat feest ging gelukkig niet door, doordat Mark Coucke hem voor was, die tevens stelde dat een topclub zijn eigen stadion moest hebben.

     Het stadion zou gebouwd worden op grond die eigendom is van de stad Brussel, maar buiten het Brussels Gewest in Vlaanderen ligt. In tegenstelling tot de 100 ha bos die Schauvliegje zopas van het Brusselse OCMW heeft gekocht, die nu Vlaams eigendom zijn en de hoofdstedelijke sjachermentaliteit kennende, kon men er gif op nemen dat de hele buurt van het stadion, dat Brussels eigendom zou blijven, er verfranst zou worden. Verder klopte het ook niet dat er geen belastingsgeld vanuit Brussel zou geïnvesteerd. Als puntje bij paaltje kwam bleek Brussel er zelf 100 miljoen euro in te stoppen. Tenslotte wist iedereen dat er bij alle activiteiten die er zouden plaatsvinden, het verkeer op de Brusselse grote Ring, die ernaast loopt en nu al oververzadigd is, dan helemaal tot stilstand zou komen. Zoals ik hierover al eens geschreven heb: Brussel de lusten, Vlaanderen de lasten.

     Als de hele zaak eind dezer maand helemaal wordt afgeblazen mag Ghelamco nog altijd proberen op parking C van de Heizel een kleiner stadion te bouwen. Vraag is maar wie daarvoor nog geïnteresseerd is. Union? RWDM ? Gheyssens en Co zouden er beter eerst voor zorgen het Antwerp stadion aan de Bosuil, waar hij ook al eigenaar van is, verder te renoveren. Misschien kan de firma daarna hetzelfde doen met het Koning Boudewijnstadion op de Heizel, zodat men ook voor de Memorial Van Damme niet nog eens een nieuw stadion moet gaan bouwen. Dan heeft Brussel zijn eigen stadion zonder dat Vlaanderen er weer voor zou moeten opdraaien.

  07-01-2018, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruidvat

   

     De verzorgingsketen ‘Het Kruidvat’, met een duizendtal winkels in de Benelux, gaat vanaf 2019 geen rookwaren meer verkopen, omdat ze er van uit gaat dat dat niet meer past in haar imago van gezondheidsproducten. Dat is een moedige beslissing, zeker als men weet dat de concurrentie dat (voorlopig?) niet doet en de rokers hun verslaving elders kunnen voortzetten. De winkels en grootwarenhuizen slaan u wel een heel jaar rond de oren met slogans om gezonder te leven en te eten (‘Bio’, weet je wel), maar gaan ondertussen onverstoord verder met het verkopen van verslavingsmiddelen.

     Ikzelf ben met roken gestopt na 9 jaar roken, op mijn 32ste, toen algemeen bekend werd dat roken schadelijk was voor de gezondheid, niet alleen voor de longen, maar ook voor hart- en bloedvaten. Ik heb het nooit meer gedaan en begrijp niet dat mensen er niet mee zouden kunnen stoppen. In mijn familie rookt er niemand, ook de kinderen en kleinkinderen niet, zelfs niet de aangetrouwden. Er is ondertussen een hele industrie ontstaan om rokers van hun verslaving af te brengen en die verdient er goed geld aan. Als men weet dat iets slecht is, stop er dan mee. Dat is gewoon een kwestie van karakter. Ik heb ooit een collega kettingroker gehad, die op het werk zijn sigaretjes rolde die hij daarna op de weg naar huis in de auto oprookte. Echt dus iemand die verslaafd was. Op een gegeven ogenblik kreeg hij last met zijn zicht, in zoverre dat hij zelfs amper nog de letters op zijn toetsenbord uit elkaar kon houden. Na een medische controle bleek dat de bloedtoevoer naar zijn ogen niet meer werkte, omdat de adertjes ernaar verstopt raakten wegens het roken. De man was half in de vijftig en is toen gestopt met roken. Als zo iemand het kan, moet iedereen dat kunnen.

     Nu hoor ik rokers al zeggen dat men dan ook maar op moet houden met alcohol drinken. Daar is iets van, maar het is niet hetzelfde. Als men alcoholist is en stopt, zal het lichaam de alcohol langzaam maar zeker afbouwen. Dat gebeurt ook met de nicotine bij rokers, maar daar komt een tweede probleem bij kijken: de teer die in de tabak zit. Die zet zich vast in de blaasjes rond de longen, is daar niet meer uit te krijgen en zorgt ervoor dat het bloed minder goed gezuiverd wordt. Een tweede zaak is dat onze samenleving al enkele duizenden jaren vóór Christus alcohol is gaan drinken, waardoor we daar genetisch beter tegen bestand zijn (de Indianen, die dat niet waren gingen dood bij het drinken van ‘vuurwater’ tijdens de verovering van Amerika door de blanken). Roken is pas begonnen na de ontdekking van de nieuwe wereld en werd pas algemeen na de opkomst van de sigaret, een paar eeuwen later.

     Jongeren die roken gaan ook gemakkelijker overschakelen op drugs, via de eerste joints. Die laatsten bevatten niet alleen echte drugs, maar ook zeven (7!) keer meer teer dan de normale sigaretten.

     Tenslotte nog dit: teveel alcohol drinken is slecht, helemaal geen alcohol drinken is ook niet goed, want we zijn daar al enkele duizenden jaren mee bezig. Af en toe matig alcohol drinken, zet de aders open en kan opstoppingen voorkomen. Zoals de Duitsers zeggen: ‘Regelmässig, aber mässig’.

   

  06-01-2018, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  05-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koehandel

   

   

     Het energieakkoord blijft het nieuws beheersen. In afwachting dat politiek en bedrijven tot overleg komen – dat zou volgende week kunnen zijn – denk Bartje Tommelein de gemoederen te kunnen sussen door de elektronintensieve bedrijven een cadeautje te geven in de vorm van een korting op de stroomfactuur. Zoiets heet koehandel, want het zal niets veranderen aan de situatie mocht het blijken dat in 2025 de laatste kerncentrale wordt gesloten en dat er dan een stroomtekort zou zijn of dat de energie niet meer te betalen valt – of beiden. Het enige dat Tommelein nu kan bereiken met zijn zoethoudertje t.o.v. de bedrijven is, dat op die manier onze industrie met zowat dezelfde kosten te maken zou krijgen als in de buurlanden. Nu zitten ze er nog boven. Dit is alleen maar een tijdelijk inhaalmanoeuvre.

     Tussendoor zou Annemie Turtelboom, het slachtoffer van de malversaties van Freya Vanden Bosche, als compensatie voor het verlies van haar ministerpost, een dikbetaalde job krijgen bij het Europese Rekenhof. Zeg nog dat Europa nergens goed voor is! Tussen haakjes: Turtelboom valt niets te verwijten: als Vlaams minister van Financiën moest zij het gat dichtrijden dat Vanden Bossche had achter gelaten en kreeg zij – en niet Freya – de schuld van het geld smijten. Haar Open VLD-collega Tommelein hoopt nu met de pluimen te gaan lopen omdat hij die Turteltaks van 100 tot ± 10 euro per gezin zou hebben verlaagd. Ergens gaat echter iemand het gelag moeten betalen – voor de industrie zal dat niet anders zijn – en die iemand wordt waarschijnlijk Honoré Gepluimd, zijnde de belastingbetaler, u en ik.

     Iets afschaffen, zoals bv die kerncentrales, is niet moeilijk. Dat kan met één pennentrek. Met in het achterhoofd wat men in Zweden heeft uitgerekend – wat ik gisteren nog schreef – nl dat men voor elke megawatt uit de kerncentrales 2,4 megawatt uit windmolens plus bijna één aan verlieslatende gascentrales moet produceren, is het onmogelijk dat hier nog tegen 2025 rond te krijgen. De kortingen die Tommelein nu geeft zijn maar mogelijk omdat de kerncentrales nog werken.

  05-01-2018, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Svenska exemplet *

   

   

   

     ‘Het gemeenschappelijk front van energieministers’ dat beslist had tegen 2025 alle Belgische kerncentrales te zullen sluiten zonder enige duidelijkheid noch garantie wat er zou gebeuren mocht er tegen die tijd niet voldoende of betaalbare energie meer voorhanden zijn, gaat nu toch praten met de industrie. Dat hadden die excellenties beter eerst gedaan, maar beter laat dan nooit.

     Die verzamelde ministers hadden bv ook eens een vergelijking kunnen maken met Zweden, toch zeker geen achterlijk land. Daar werd reeds in de zomer van 2016 een akkoord gesloten tussen vakbonden en werkgevers, nota bene onder een roodgroen bewind, om te trachten tegen 2040 in principe ervoor te zorgen dat er voldoende hernieuwbare energie zou zijn. Tegelijk werd echter overeengekomen dat de laatste kerncentrales niet persé gesloten zouden moeten worden. Meer nog, de deur werd er op een kier gelaten om desnoods nieuwe kerncentrales te bouwen. Een studie had nl uitgewezen dat de vervanging van één megawatt kernenergie in Zweden de installatie van 2,4 megawatt aan windmolens noodzakelijk maakte, plus bijna 1 megawatt aan (ook daar verlieslijdende) gasturbines. Dat is zo eens iets anders dan, zoals hier, uit de losse pols te beslissen alle kerncentrales te sluiten zonder enige garantie dat er daarna geen problemen meer zouden zijn. Het enige verschil met Zweden is, dat men daar in de winter minder kan rekenen op zonnepanelen.

     In onze politiek hier geldt nog altijd het principe: ‘Na ons de zondvloed’. Over zeven jaar is er waarschijnlijk geen enkele van de huidige energieministers nog in functie. Als het tegen die tijd grondig fout zou lopen, wat tot de mogelijkheden - zeg maar zekerheden - behoort, dan geven ze niet meer thuis. Hoor je bv nog kritiek op Freya Vanden Bossche die miljarden heeft weggegeven aan zonnepanelen die ook veel goedkoper konden geplaatst worden? En dan zijn we nog ontsnapt aan een nieuwe financiële aderlating doordat op het laatste ogenblik de biomassacentrales van Gent en Genk niet meer dienden gesubsidieerd te worden (waarna ze ook niet werden opgestart, want die waren eerder bedacht om geld te ‘verbranden’ i.pl.v. hout). Voor de nieuwste serie windmolens op de Noordzee heeft men ondertussen in Nederland en Duitsland ontdekt dat die ook zonder subsidies kunnen gebouwd worden, zodat men hier wel verplicht is hetzelfde te doen. Erg, hé?

   

   * ‘Het Zweedse voorbeeld’ . In de Scandinavische talen hangt men het lidwoord achteraan het zelfstandig naamwoord. Een bekend voorbeeld ervan is ‘Svenska Dagbladet’ (Het Zweedse Dagblad).

   

   

  04-01-2018, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  03-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Theo Franckens vervolgverhaal

   

   

   

     De haatcampagne tegen Theo Francken blijft maar aanhouden, vooral vanuit Waalse hoek. Na de klachten van Europarlementslid Gérard Deprez, waarover ik het al had in mijn blog van gisteren, was het nu de beurt aan de gebroeders Dardenne, wereldberoemde filmmakers van trieste verhalen waarvoor ze in hun eigen regio alleen maar voor uit hun woning moesten stappen om ze te kunnen filmen. Het Waalse leven van elke dag in ons diepe Zuiden, zeg maar. Ik ben steeds van mening geweest dat artiesten en sportlui zich niet bezig moeten houden met politiek. Op die manier riskeren ze trouwens een deel van hun eigen publiek kwijt te spelen, want als je een film van die broertjes apprecieert, betekent dat nog niet dat je ook hun politieke mening moet delen.

     In tegenstelling tot ‘Markske’ Beke, die vond dat Francken de eer aan zich zelf moest houden, maar niet durfde stellen dat hij moest aftreden, ‘eisen’ de Dardenne’s dat wél. En dat alles terwijl er nog steeds geen enkel bewijs is dat de teruggestuurde ‘asielzoekers’ al dan niet de waarheid hebben gesproken. Beke haalde daarover aan, dat Leterme en Van Deurzen indertijd zijn afgetreden voor een gelijkaardige beschuldiging, terwijl later bleek dat die vals was. M.a.w. ze hadden toen niet hoeven af te treden als ze het resultaat van het onderzoek hadden afgewacht, zoals Francken en Michel nu wél doen, maar Beke liever niet.

     Tenslotte heeft de N-VA groot gelijk dat ze achter Francken blijft staan. Zelfs in Brussel en Wallonië blijft hij een van de populairste politici, ondanks het gehuil van de wolven in het bos. Als Francken ooit gedwongen zou worden af te treden, is het waarschijnlijk gedaan met deze federale regering, wat de N-VA zelf nog goed zou uitkomen. De partij heeft haar hoofdpunt uit het zomerakkoord – de verlaging van de vennootschapsbelasting – binnen. Open VLD, met het onbelast bijklussen en CD&V, met de effectentaks moeten nog afwachten wat het wordt. En dan hebben we het nog niet gehad over de Arco spaarders en het sluiten van de kerncentrales, uit respectievelijk het regeer- en het zomerakkoord.

     ’t Zijn zware tijden voor onze nationale Charel, die nog wel niet twittert zoals The Donald en Macron, maar toch al een Facebook verhaaltje durft uitsturen!

   

   

  03-01-2018, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  02-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese schijnheiligheid

   

   

   

     I.v.m. de heisa die er de laatste week van 2017 verkocht werd over het doen en laten – en de uitspraken – van Theo Francken over Soedanezen die al dan niet werden teruggestuurd, is het misschien zinvol te vermelden dat de E.U. al enkele jaren geleden akkoorden heeft gesloten met Soedan, dat inderdaad ook toen al bestuurd werd door dezelfde dictator. Reeds in 2014 was er het zgn ‘Khartoum proces’, dat een jaar later in Malta bevestigd werd en waarbij Soedan zo’n 100 miljoen euro steun kreeg (in drie jaar). In totaal heeft dat land van Europa al 250 miljoen gekregen, officieel ter ondersteuning van plaatselijke politie en gerecht, maar in de eerste plaats om Soedanezen en Eritreërs te beletten naar Europa af te reizen. Het was mede als gevolg van die akkoorden dat Francken op een gegeven ogenblik gevraagd had dat Soedanese ambtenaren hier e.e.a. kwamen natrekken en eventueel bevestigen. Een van de grote criticasters van Francken, Gerard Deprez, vroeger ooit nog voorzitter van de Waalse christendemocraten maar overgelopen naar de MR, zit zelf in het Europees parlement dat de akkoorden met o.a. Soedan bekrachtigde. Om maar te zeggen hoe schijnheilig het daar bij de E.U. allemaal aan toegaat. Vergeleken met de Khartoem afspraak is de vluchtelingendeal met Turkije, althans volgens Rik Van Cauwelaert, een voorbeeld van politiek fatsoen.

     En dan is er nog die gepensioneerde uit Berlare, die beter zou zwijgen omdat hij zelf vroeger nooit iets anders heeft gedaan dan mensen tegen elkaar op te zetten, ook in de eigen VLD-partij. Om nog maar te zwijgen over zijn Fortis demarches.

     Het is altijd hetzelfde bekende liedje: luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden. Bijna al wie macht heeft in de E.U. heeft wel ergens boter op zijn hoofd, omdat men ervan uitgaat dat de man in de straat wel met wat anders bezig is. ‘Met geld koopt met Zwitsers’ is het Adagium. Blijkbaar geldt dat nog veel meer voor Afrikanen.

   

  02-01-2018, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 0 1 8 !

   

   

     En daarmee zijn we aanbeland in 2018 en gaan we naar een dubbel verkiezingsjaar: dit jaar voor de gemeenteraden (en burgemeesters) en volgend jaar voor de rest, als er tenminste geen vervroegde federale verkiezingen zouden komen. Met het huidige gekrakeel tussen de partijen, meerderheidspartijen onderling inbegrepen, kan er nog veel gebeuren. Als ik dit jaar één wens in vervulling zou willen zien gaan, dan is het dat men a.u.b. ophoudt met voor alles en nog wat op straat te komen, enkel en alleen omdat e.o.a. gestoorde daartoe heeft opgeroepen via de (a)sociale media. Op zich is dat al erg genoeg, maar het probleem wordt alleen maar groter omdat de echte media, die worden verondersteld nieuws te verslaan, daarop inpikken en op die manier zelf ‘nieuws’, of wat daarvoor moet doorgaan, gaan maken. Een klassiek recent voorbeeld daarvan was die betoging tegen Francken in Brussel van enkele dagen geleden. Er was daar een zootje ongeregeld van hoogstens 250 betogers, ‘versterkt’ met een handvol nuttige idioten die denken de wereld te moeten redden en zo’n ‘nieuws’ wordt dan uitgebreid uitgezonden in prime time op de nieuwsjournaals. 250 man op een bevolking van 11 miljoen, dat is – in verhouding – de klassieke drie man en een paardenkop!

     Maar voor de rest zullen we moeten zien dat we ook dit jaar zonder kleer- en andere scheuren doorkomen en wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk niet teveel ergernis. De wereld is de laatste 30/40 jaar meer veranderd dan de tweeduizend jaar ervoor, het is nog verre van gedaan en het blijft veranderen met een steeds grotere snelheid. Of we daar met zijn allen gelukkiger bij worden, is maar zeer de vraag. De betreurde Louis Neefs zong het al: ‘De wereld moet nog een eeuwigheid mee’.

   

  01-01-2018, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De valse profeten

   

   

     ‘In 2018 maken de Democraten Trump vleugellam, door het Huis en misschien ook de Senaat terug te winnen’.

     Bovenstaande voorspelling komt van Ine Roox, correspondente van de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard. Verklaringen in die trant waren er ook al vorig jaar, zelfs van Financial Times commentator Martin Wolf en Nobelprijswinnaar voor Economie Paul Krugman. En wat blijkt nu: ze zaten er allemaal naast.

     De beurzen hebben na één jaar Trump wereldwijd nooit zo hoog gestaan, met de Amerikaanse aan de top. Zelfs de Brusselse Bel20 ging meer dan 10% vooruit en blijft daarmee boven het Europees gemiddelde. Als men er de netto dividenden bij telt, komt men zelfs aan een rendement van 13,2%. En daar houdt het niet mee op.

     In Amerika daalde de werkloosheid sinds het aantreden van Trump met 0,7% en staat er nu op zijn laagste punt sinds 2000 (4,1%). Als uitleg wordt hier de verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting gegeven, maar dat alleen kan de reden niet zijn. Die verlaging kwam er nl pas in de laatste maand van het jaar en was daarvoor niet 100% zeker. Ze had weggestemd kunnen worden zoals het inreisverbod uit bepaalde moslimlanden en Obamacare (die later, zij het afgezwakt, toch gestemd werden). Niet alleen in de States, maar in bijna de hele wereld groeide het optimisme, zowel bij bedrijfsleiders als bij consumenten.

     Kortom, de politiekcorrecte media hebben hun dromen voor werkelijkheid gehouden en sommigen, zoals die hierboven aangehaalde correspondente van De Standaard, volharden in de boosheid. Men kan zich terecht vragen of die mensen wel bekwaam genoeg zijn voor het beroep dat ze uitoefenen. Wie gelooft ze nog?

    

   

  31-12-2017, 00:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met alle Soedanezen...

   

   

   

     ‘Markske’ Beke vindt dus dat Theo Francken de eer aan zichzelf moet houden en beter opstapt. De reactie daarop van N-VA is wel goed gevonden: ‘Dan moet CD&V zich aansluiten bij een reeds ingediende motie ter zake van Groen en de andere linkse partijen’. Mocht de partij die anders nooit iets serieus kan beslissen dat doen, dan dient ze tegelijk een motie van wantrouwen in tegen een regering waarvan ze zelf deel uitmaakt en zou het logisch zijn dat ze die regering laat vallen als ze haar zin niet krijgt. Men kan er rustig gif op nemen dat ze dat niét zal doen, want het is in dit land een ongeschreven wet dat wie de strekker eruit trekt er zelf de grootste schade van ondervindt. Vraag het maar eens aan Crootje of aan die Luxemburgse houthakker van het CdH, partij die in alle peilingen na de afvoering van de PS uit de Waalse gewestregering de electorale steun van zijn kiezers voor de helft en meer zag verminderen.

     Vergeten we trouwens niet dat de zgz christelijke partij van Beke nog altijd achter een Rajoy staat die de fundamentele democratische vrijheden in Spanje als een vodje papier beschouwt. Spanje is officieel nog altijd een rechtstaat, met vrije verkiezingen en gescheiden machten, maar Rajoy schendt wel de fundamentele rechten ervan en Beke en zijn partij lijken dat allemaal normaal te vinden. Ze maken zich wel zorgen om enkele Soedanezen, die in onze poco media dan nog ‘asielzoekers’ genoemd worden, terwijl ze niet eens de intentie hebben hier te blijven.

     Beke protesteert niet als democratische verkozenen in Spanje achter de tralies gezet worden, maar maakt zich wél druk om een discussie over een krantenbericht dat – voor zover nu bekend – was klaargestoomd in de coulissen van een instituut waar de hoofdverantwoordelijke een protegee blijkt te zijn van Verhofstadt, iemand waarvan we niet moeten verwachten dat hij waar dan ook in Europa nationalisten zal helpen.

   

  30-12-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schaduw van Verhofstadt

   

   

     Voor wie het nog niet zou weten, die hele affaire van de mishandelde teruggestuurde Illegale Soedanezen, blijkt aangekaart te zijn door een zekere Koert Debeuf, voormalig adviseur van Guy Verhofstadt, nu directeur van het Tahir* Institute Europe, met hoofdzetel in Washington en een Europese vestiging die in Brussel gevestigd is in het Residence Palace van de Wetstraat. Dit instituut was vooral bekend o.w.v. zijn steun aan de zgz Arabische Lente, die ondertussen een humanitaire ramp is geworden. De bedoeling was dat Debeuf, als vertegenwoordiger van de Europese ALDE-fractie**, het liberalisme zou promoten in de Arabische wereld.

     Het wordt een sterk verhaal, want deze Koert Debeuf had vooraf al geprotesteerd tegen de uitwijzingen en gewezen op het gevaar van mishandeling bij de terugkomst van vluchtelingen in Soedan. Hij was daarna ook de eerste die melding maakte van effectieve mishandelingen. M.a.w. het werd een zelfvervullende profetie. Hij zou aan de nieuws geraakt zijn via het Internet. De Internationale Organisatie voor Migratie, die de repatriëringen opvolgt, had geen enkele klacht daarover gekregen. Koert dus wel. Merkwaardig genoeg kan hij op dit ogenblik geen contact meer krijgen met de betrokkenen, ook niet via Internet, waarvan gezegd wordt dat ze weer onderweg zijn naar Libië om een tweede poging te wagen om in Groot-Brittannië te geraken. De reden waarom deze Afrikanen naar het U.K. willen is, omdat ze daar niet verplicht zijn een identiteitskaart bij zich te hebben. Als ze dus over de Noordzee geraken, komen er dus gegarandeerd terecht in het zwarte circuit, waarin ze zullen worden uitgebuit. Dit alles met de steun van een Europese vijfde colonne die zelf zou moeten beschuldigd worden van mensenhandel.

     De N-VA laat Francken natuurlijk niet vallen, de andere meerderheidspartijen hebben hun oordeel zgz opgeschort tot de berichten van dat Tahir Institute zouden bevestigd worden. Bij enkele precedenten in het buitenland bleken de ‘slachtoffers’ nl ook niet meer te vinden te zijn, zou het steeds om ‘fake news’ gegaan zijn en meer dan waarschijnlijk eindigt de hele parlementaire heisa – waarvoor Groen en PS zelfs het parlement wilden bijeenroepen tijden het Kerstreces! – in een maat voor niets.

    

   * Tahir is de naam van het plein in Cairo waar de opstand tegen Moebarak begonnen was. Debeuf heeft, na die opstand, een tijdje in Cairo verbleven, maar is daar na de opkomst van generaal Sisi, de nieuwe sterke man, geruisloos verdwenen…

  ** Kaaiman heeft het in De Tijd altijd over de ALDI-fractie!

   ---

     Zoals Johan 1944 in een reactie op mijn blog van gisteren meldde, is onze vriend Fikken gestorven. We gaan zijn reacties missen, altijd to the point, zeker als het over zijn West-Vlaanderen ging.

  29-12-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gazon syndroom

   

   

     Uit een recente publicatie van KU Leuven professor André Decoster zou blijken dat op het gebied van ongelijkheid België helemaal niet slecht scoort. Volgens Econoom Geert Noels, die niet bang is om ook eens buiten de lijntjes te kleuren, is dit wel het gevolg van de aangehouden politiek van middelmatigheid. Denk maar aan de kritiek die Marc Coucke kreeg toen hij zijn bedrijf kon verkopen voor enkele miljarden en bleek dat hij daarop geen belasting diende te betalen. Mede als gevolg daarvan kwam eerst de speculatietaks, die diende afgevoerd te worden omdat de staat er geld aan verloor en plant men nu de effectentaks, twee geesteskinderen van Kris Peeters en zijn CD&V. Als men niet oplet en die laatste taks erdoor komt zal niet de winst, maar het bezit worden belast, de zoveelste poging om een vermogenstaks in te voeren. Eens die taks in het belastingsysteem zit, kan hij bij volgende begrotingsrondes naar behoefte worden verhoogd. Dat alles omdat we opgescheept zitten met een overheid die haar uitgaven niet onder controle krijgt. Mochten de rentelasten weer gaan stijgen – iets wat vroeg of laat zal gebeuren – zal dit land meteen vele extra miljarden méér schuld hebben.

     Met een staatsschuld van over de 100% van het bbp, zal België een voorbeeld van middelmatigheid blijven. Onze linkse partijen, CD&V inbegrepen, willen dat de sterke schouders de zwaarste lasten dragen, maar vergeten daarbij dat ze zo heel wat van die mensen hier wegjagen. Dat geldt niet alleen voor onze Rode Duivels die haast allemaal in het buitenland spelen, maar ook steeds meer voor onze beste jonge ondernemers. We mogen nog blij zijn dat er hier en daar een blijft, zoals bv een Coucke. Niet alleen in de infrastructuur maar ook in de grijze hersencellen werd hier onvoldoende geïnvesteerd. Voeg daarbij de onderfinanciering van de pensioenen en de daarbij horende vergrijzing, om nog te zwijgen over de energiebevoorrading. Het wordt één grote puinhoop.

     Kortom, het is niet wenselijk dat we hier een erg ongelijke maatschappij krijgen, zoals bv het geval is in de States en het V.K., maar een grijze, troosteloze samenleving waar geen sprietje boven het gazon zou mogen uitkomen en die onze jeugd geen prikkel geeft om het beter te doen, is ook geen alternatief. Het is niet omdat er hier en daar een ‘natte dweil’ het ver brengt door niets te doen, dat ons dat allemaal gaat lukken. Het leidt wel tot een afgunstmaatschappij zonder toekomst, waar de voornaamste bezigheid zwartepieten wordt.


   

   

  28-12-2017, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regering van de lange baan

   

   

     Terwijl het kabaal over het al dan niet liegen van Theo Francken over de repatriëring van Soedanezen niet ophoudt, is de hele politieke meute op Kerstvakantie getrokken – op “reces’, zoals dat heet – en zal het tot na Driekoningen wel rustig blijven. Het enige wat men voorlopig van het zomerakkoord met zekerheid geregeld heeft, is de verlaging van de vennootschapsbelasting en dat was niets te vroeg, want ook ‘The Donald’ heeft iets gelijkaardigs gedaan in de States, ruwweg gesproken met eenzelfde korting. Alleen gaat die Amerikaanse belastingsvermindering al in op 01.01.2018 en de Belgische pas twee jaar later. Tegen die tijd kan het goed zijn dat heel wat Amerikaanse bedrijven Europa de rug zullen toegekeerd hebben en zal de vennootschapsbelasting alleen nog meetellen t.o.v. Europese bedrijven uit onze buurlanden, voor zover die ook al niet die taks hebben verminderd. Met een speculatietaks die weer werd afgevoerd en een effectentaks die hetzelfde lot riskeert is feitelijk alles op de lange baan geschoven.

     Een tweede probleem, waar niet eens een echte oplossing voor is, is dat van de sluiting van de kerncentrales tegen 2025. Evenmin als voor de kosten van de vergrijzing moet het eerste ernstige initiatief daarvoor – de bekostiging – nog altijd worden opgestart. Zelfs al zou die kernstop er komen, dan kan dat met zekerheid alleen door in de volgende zeven jaar even snel acht tot negen splinternieuwe gascentrales te bouwen, waarvan men nu al weet dat ze verlieslatend zullen zijn en alleen kopers zullen vinden als het hele boeltje opnieuw zwaar gesubsidieerd zal worden. En dan hebben we het nog niet gehad over de extra vervuiling, want kerncentrales stoten geen CO2 uit, gascentrales wél. Het lijkt wel een perpetuum ‘immobile’, waarbij zelfs madame blanche met haar glazen bol op dit ogenblik niet kan voorspellen wat dat het land gaat kosten.

     ‘Panta rhei’, alles verandert. De oude Grieken wisten dat al en tegenwoordig blijkt het veranderen steeds sneller te gaan. Alleen in de Belgische politiek schijnt men dat niet te beseffen en blijft men maar voort klooien met knippen en plakken.

   

  27-12-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Making Russia great again ...

   

    

     Ik ga even verder op mijn verhaal van gisteren. De wereld houdt nl, meer nog dan vroeger, niet op bij Europa en Amerika. Er zijn de opkomende economieën China en zelfs India en – wat dichter bij ons – een Rusland waartegen we met gemengde gevoelens aankijken. Net als Donald Trump wil Poetin zijn land weer groot maken en i.pl.v. één jaar, is die daar al zo’n 17/18 jaar mee bezig. Zijn stelling dat de implosie van de USSR de grootste economische ramp voor Rusland was, heeft sindsdien veel weerklank gevonden bij de Russen en Poetin hoopt dat volgend jaar nog eens te kunnen verzilveren bij de presidentsverkiezingen, die hij normaal gesproken zou moet winnen, ook al omdat de concurrentie er verre van koosjer behandeld wordt.

     In Syrië is Rusland de beslissende factor geweest bij de redding van het Assad regime. Of daarmee de problemen er zijn opgelost is een ander verhaal. Een akkoord tussen alle verschillende fracties die daar tegen IS vochten is er nog niet en zowel dat akkoord als de wederopbouw van het land kan Rusland alleen niet aan. In 2015 – het laatste jaar waarvan er definitieve statistieken zijn – kromp de Russische economie met liefst 3,5%. Tussen 2013 en 2015 zakte de export (vooral gas en olie) met 40%. Het kleine België exporteert meer dan Rusland, qua oppervlakte het grootste land ter wereld. De salarissen zakten met 10% en de pensioenen werden losgekoppeld van de index, wat die laatste daar ook moge betekenen. Dat dit alles Poetin nauwelijks wordt aangerekend komt doordat de doorsnee Rus al e.e.a. heeft meegemaakt en heel wat meer kan verdragen dan de verwende Westerling.

     En er is meer, op de lange termijn. De huidige bevolking van Rusland, zo’n 144 miljoen, zou tegen 2050 slinken onder de 100 miljoen. Daarbij komt een steeds groeiende instroom van meestal moslims uit de vroegere Centraal-Aziatische Sovjetrepublieken. Men schat het huidig aantal moslims in Rusland op 20 miljoen…

     Kortom, Poetin mag dan al populair zijn, vraag is of hij het zal blijven. Met al dan niet verdoken grensoorlogen in Oekraïne, Georgië en nog zo’n paar regio’s in de Kaukasus, valt weinig populariteit te rapen. De Oost-Europese landen die van onder het Russische juk geraakt zijn, moeten echter nog niet meteen panikeren. Het echte Oekraïne, dat zonder het oostelijke mijngebied van de Donbas, zal wel nooit meer Russisch worden, Kazakstan koos recentelijk nog om terug te keren naar het Latijnse alfabet en in Wit-Rusland is het afwachten wat er zal gebeuren na de dictatuur van Loekasjenko. De USSR komt niet meer terug.

   

    

  26-12-2017, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst 2017

   

   

     Het is Kerstmis en het zal snel weer Pasen zijn. Hoe ouder men wordt, hoe sneller de tijd voorbij gaat. Een jaar is niets meer, laat staan een maand of een week.

     Kerstmis is het uitgesproken feest voor de vrede, al is die nog steeds in vele streken dezer aarde zo goed als onbestaande. Her en der woeden nog altijd oorlogen of iets dat erop trekt en dat zal wel nooit veranderen. Het voorbije jaar maakten we wel e.e.a. mee op politiek gebied: de verkiezingsoverwinning van Trump in de States, die van Macron in Frankrijk en de misrekeningen van May in de U.K. en Rajoy in Spanje. Wat als rode draad door al die verhalen loopt, is de pretentie van onze Europese politieke leiders, die denken dat zij de waarheid in pacht hebben. Wat duidelijk niet het geval is.

     Ondanks alle kritiek zit Donald Trump al een jaar in het Witte Huis en kan men rustig stellen dat hij zijn termijn zal uitdoen. Hij had zijn kiezers ‘America First’ beloofd, doet zijn best dat te verwezenlijken en begint er zowaar in te slagen. De Amerikaanse groei zit boven de 3%, de werkloosheid is er de laagste in 7 jaar, de nieuwe jobs zijn doorgaans beter betaald en de beurs heeft nooit zo hoog gestaan. Zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel – wat ze de facto al was – en zijn uitstap uit het klimaatakkoord van Parijs waren eveneens verkiezingsbeloften en, of men daar nu voor of tegen is, ook die maakt hij waar. Trump is de president van de USA, niet van de wereld en zeker niet van Europa, waar men denkt het wereldgeweten te zijn. Datzelfde Europa slaagt er zelf niet eens in ergens nog zijn stempel op te drukken. Onze media verwijten Trump o.a. dat hij maar 40% steun meer heeft van zijn onderdanen, maar bij Merkel en Macron is dat niet méér en dan hebben we het nog niet over Theresa May. Of over Rajoy, die in Spanje nog een middeleeuws schrikbewind voert en die mensen om hun politieke overtuiging in de kerker stopt. Alsof de inquisitie daar nooit heeft opgehouden te bestaan. Europa staat erbij en kijkt ernaar…

     Dat alles belet niet dat ik al mijn lezers een zalig en gelukkig Kerstfeest toewens, hét familiefeest bij uitstek. In Italië zegt men: ‘Natale con i suoi e Pasqua dove vuoi’ (Kerstmis met de zijnen en Pasen waar men wil).

   

    

   

  25-12-2017, 00:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstcadeaus

   

   

   

     ‘We zullen moeten bewijzen dat wat we zelf doen beter doen’ was de uitspraak van Gaston Geens, in een ver verleden hoofd van de Vlaamse gewestregering’. Daaraan moest ik denken bij de laatste vergadering van de huidige Vlaamse regering, die het jaar afsloot met zo’n 130 punten waarop iets beslist of gewijzigd werd. Dat ging van het vereenvoudigen van ‘het beschrijf’, zoals de registratie bij de aankoop van een huis bij de notaris wordt genoemd, tot het castreren en steriliseren van katten, waarvan we er blijkbaar teveel hebben (men spreekt van één miljoen). Maar wat mij het meest opviel was het feit dat Vlaanderen 100 miljoen euro in het Spoor steekt. Feitelijk hoeft ze dat helemaal niet te doen, want ‘den ijzeren weg’ is bij mijn weten nog altijd een federale materie.

     Dus, bovenop de (min of meer) drie miljard die de federale regering jaarlijks in ons rijdend faillissement stopt, wordt er aan de NMBS vanuit Vlaanderen nog eens honderd miljoen cadeau gedaan. En nu maar hopen dat dat geld goed besteed zal worden. Het zou bedoeld zijn voor de snellere elektrificatie van enkele Limburgse lijnen, waarop nu nog steeds alleen diesellocomotieven rijden. Ik vraag mij toch af of zoiets te rijmen valt in een land waarin Vlaanderen federaal meestal te weinig krijgt. Als de NMBS er niet in slaagt te functioneren zoals het hoort, waarop wachten we dan om dat Spoor te federaliseren?

     De verdeelsleutel voor het Spoor zou 60/40 moeten zij, in het voordeel van Vlaanderen. Dat is gewoon de verhouding tussen het aantal inwoners van Vlaanderen en Wallonië in dit land. Maar 70% van de eigen inkomsten van de NMBS komt uit de Vlaamse stations en dat terwijl er in Wallonië evenveel stations zijn als in Vlaanderen. Ook de infrastructuurkosten in beide landgedeelten zijn dezelfde, maar dan is het weer 50/50, met als excuus dat er in het zuiden van het land meer kilometers spoor liggen. En zo blijft men Vlaanderen steeds geld ontzeggen waar het recht op heeft. Op de eerste Waalse merci moeten we niet rekenen. Daar vindt men het niet meer dan normaal dat Vlaanderen bij betaalt.

    

    

  24-12-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soedanezen of Catalanen ?

   

   

     Het zgz zomerakkoord is dan toch geen Sinterklaasakkoord geworden. Als het een beetje tegen blijft zitten wordt het zelfs opnieuw een zomerakkoord, want zou dan het wel eens kunnen dat het pas tegen de volgende zomer rond zal zijn. Alleen de verlaging van de vennootschapsbelasting van de NVA is voorlopig overeind gebleven. Kan moeilijk anders als men weet dat zelfs Trump ervoor gekozen heeft via zijn belastinghervorming. De andere zgz ‘speerpunten’: de effectentaks van CD&V en het onbelast bijklussen van Open VLD blijven tot na de feesten in de koelkast, samen met het communautaire van de N-VA, zeg maar.

     Dat alles maakt dat deze regering Michel er toch een van lopende zaken wordt, want geen enkele partij zal in een verkiezingsjaar (met nog een tweede het jaar erop) durven stunten. Gelukkig hebben ze nog de Soedanese vluchtelingen die men (voorlopig?) niet meer mag terugsturen omdat ze bij hun thuiskomst mishandeld zouden worden. Dit laatste kan waar zijn, maar een echte bevestiging ervan is er (nog) niet, tenzij wat die vluchtelingen er zelf over vertellen. Er is ook niemand van al die protesterenden die zegt hoe het wél moet. Want de vluchtelingen waarover het gaat willen hier geen asiel of verblijf aanvragen en zijn dus illegaal in dit land. Als men er niets tegen onderneemt, riskeert men dat er nog veel meer zullen komen, zeker als ze in de buurlanden niet langer aanvaard zouden worden en dan zitten we hier straks met een nieuw soort Calais.

     De fel belaagde Theo Francken kan er maar goed bij varen, want, hoe erg hij ook verguisd wordt door de politiekcorrecten en de media, in alle peilingen staat hij bij de top vijf, de Waalse inbegrepen. Jan met de Pet heeft meer respect voor wie voor zijn zaak vecht, dan voor wie bekritiseert zonder een alternatief voor te leggen. Dat geldt in de eerste plaats voor CD&V, waarvan sommigen niet zouden uitsluiten de regering Michel over deze zaak te laten vallen. Doen, zou ik zeggen, al vrees ik dat de tsjeven dan een volgende afstraffing te wachten staat. Ik zie niet in hoe men stemmen kan winnen door illegale Afrikanen te verdedigen, maar geen problemen heeft met het opsluiten van vreedzaam betogende Catalanen o.w.v. hun politieke mening…

   

   

  23-12-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  22-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rajoy's misrekening

   

   

        Ik post mijn blog dagelijks iets na middernacht. Om een idee te krijgen van de verkiezingen in Catalonië heb ik gisteren wel moeten wachten tot de laatste nieuwsberichten, zeg maar die van na 23.00 uur en op dat ogenblik zag het er naar uit dat de drie separatistische partijen een nipte meerderheid zouden behalen. Als men er rekening mee houdt dat meer dan 80% van de Catalanen zijn gaan stemmen (er is daar geen stemplicht), dat de verkiezingen werden uitgeschreven door Madrid, dat ze speciaal op een weekdag werden gehouden (wat daar niet de gewoonte is) en dat vooral de separatistische partijen onthoofd naar de stembus moesten omdat hun leiders in ballingschap waren, in de gevangenis zaten of een losgeld hadden moeten betalen en daarbij spreekverbod hadden gekregen, dan kan men rustig spreken van een serieuze overwinning. Voeg daar nog bij dat er officieel geen buitenlandse waarnemers mochten komen (maar ze waren er wel o.m. onze Mark Demesmaeker).

     Het wordt nu afwachten wat Madrid gaat doen. Rajoy heeft zich terdege misrekend en kan nu moeilijk een verkiezing die hij zelf heeft uitgeschreven om welke reden ook nietig verklaren. Verder is het de vraag of hij de gevangen ministers en partijleiders zal vrij laten en de losgelden zal terugbetalen en tenslotte of deze mensen, die opnieuw in een democratische verkiezing verkozen zijn, hun oude functies weer zullen mogen opnemen. Dat laatste geldt zeker voor Puigdemont, wiens partij waarschijnlijk de grootste wordt van de drie separatistische, wat ze vroeger niet was. Kortom, Rajoy zou dat fameuze artikel 155 weer ongedaan moeten maken en tenminste een geste moeten doen door nu eens eindelijk met de Catalanen, die op geen enkel ogenblik geweld hebben gebruikt, een gesprek te beginnen, i.pl.v. zich te blijven gedragen als een hoofdinquisiteur. Dat zal hopelijk de volgende dagen wel duidelijk worden. Ondertussen hebben de Catalanen laten zien dat een volk dat zich niet laat ringeloren wel degelijk een kans maakt, zelfs als het door Europa en door de traditionele partijen (ook die van bij ons) in de steek wordt gelaten.

   

  22-12-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  Archief per week
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!