NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit wet van Lauret(te)

   

     De RVA gaat werklozen weer ongevraagd thuis controleren op sociale fraude. Dat was vroeger ook zo, maar daarin was verandering gekomen in 2000 toen La Onkelinx, als zelfverklaarde beschermheilige van het Belgisch sociaal systeem tijdens de paarsgroene regering Verhofstadt, de RVA-inspecteurs ertoe verplichtte de werkloze daarvan 10 dagen daarvoor op de hoogte te brengen. Niettegenstaande die zee van tijd, vielen er vorig jaar – mét het cliëntelisme-systeem Onkelinx – nog meer dan 10.000 (!) fraudeurs door de mand (dat is bijna één op de drie controles). Dat waren o.m. mensen die valse adressen opgaven (domiciliefraude*), in het zwart bijklusten of in het buitenland werkten en hier gratis en voor niks de werklozensteun erbij kregen.

     Helemaal niet verwonderlijk: het gros van die fraudeurs bevond zich ten zuiden van de taalgrens, van waaruit trouwens ook nu het merendeel van de klachten tegen de wetswijziging komt. In het middagnieuws van RTL-Tv stond men gisteren al aan te schuiven om de nieuwe aanpak te veroordelen. De logische reactie van een regio waar in sommige streken drie generaties niét werken en dit al decennialang**. Waar men het vanuit bv Henegouwen vertikt naar West-Vlaanderen*** te gaan werken, ook al is het voor sommigen maar enkele kilometers ver, zodat men daar verplicht is Noordfransen aan te werven, die daar wél willen werken. In Vlaanderen gaat zelfs het ABVV akkoord met de nieuwe aanpak van de controle, al raadt die de regering wél aan ook de fiscale fraudeurs wat harder aan te pakken. Iets waar men moeilijk tegen kan zijn.

     In de marge van bovenstaand bericht, is het misschien even nuttig nog maar eens te verwijzen naar de grotendeels onrechtvaardige transfers die er nog altijd lopen van Vlaanderen naar Wallonië. Geert Burger had al opdracht gegeven dat eens verder uit te spitten en ook de Vlaamse Volksbeweging (VVB) gaat er zich nu mee bemoeien. Ze heeft een werkgroep geïnstalleerd, onder leiding van Willy De Waele, ex-burgemeester van Lennik en – alhoewel liberaal – vurig voorstander van de confederale staat, om niet alleen de cijfers bekend te maken cq te bevestigen, maar er ook op te wijzen wat de gevolgen ervan zijn. Het is toch niet meer normaal, dat in Vlaanderen iemand met een klein pensioentje, een ouder met een gehandicapt kind of welke andere hulpbehoevende ook in onze regio niet meteen kan geholpen worden, terwijl diezelfde regio elk jaar 10 tot 16 miljard euro weggeeft aan een andere die dat geld zo goed als niet investeert, maar uitdeelt alsof het daar het hele jaar Sinterklaas is.

   

  * Een alleenstaande krijgt meer werklozensteun dan wie samenwoont. Door een fictief of vals adres op te geven als alleenstaande, terwijl men toch samenwoont, licht men de sociale zekerheid op.

  ** Een werkloze noemt men in Wallonië tegenwoordig een ‘demandeur d’ emploi’. Alsof het initiatief van hem uitgaat. Bij RTL-Tv liet men er een vertellen dat hij al 8 jaar ‘demandeur’ was…

  *** West-Vlaanderen is de provincie met het laagste aantal werklozen.

  05-05-2015, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  04-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mission impossible?

   

   

     Het lange weekeinde van 1 mei zit erop en in de politiek wordt het weer business as usual. De jaarlijkse rode stoeten, die we weer eens hebben mogen meemaken, beginnen zo stilaan iets van Bokrijk te hebben. De verhalen van de werkende klasse die wordt uitgebuit door het grootkapitaal en die van de werkende mens die steeds meer zal moeten werken. Dat laatste is trouwens niet helemaal onjuist. Door de automatisering, de digitalisering en de robotisering zullen heel wat beroepen drastisch veranderen of zelfs verdwijnen. De vraag is maar in hoever het grootkapitaal daarvan de schuld draagt en of dat vermeden had kunnen worden. Ik denk het niet. De wereld verandert en het groot verschil met vroeger is dat alles maar blijft veranderen en daarbij in een steeds sneller tempo. Dat alles in een omgeving die met rasse schreden vergrijst en waar – zeker in België – niet is op ingespeeld. Dat maakt dat er feitelijk geen andere uitweg is dan de mensen aan te zetten langer te werken. Zopas heeft Frank Vandenbroucke, specialist ter zake én gewezen rode politicus, dat nog eens komen uitleggen.

     De vroegere voorzitter van de SP.a is uit de politiek gestapt en zal daar denkelijk niet meer in terugkeren, zeker niet na alles wat hij daar binnen zijn eigen partij heeft meegemaakt. Als woordvoerder van de pensioencommissie laat hij daarover geen twijfel bestaan. Dat wordt hem niet in dank afgenomen, maar dat zal hem nu een zorg wezen. Diezelfde Vandenbroucke voorspelde tien jaar geleden al – in een open brief zelfs – dat alle overheden samen gedurende minstens twee regeerperioden een belangrijk overschot op hun begrotingen moesten hebben om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Dat is nooit gebeurd en nu zitten we met de gebakken peren. Er is overal geld tekort. Volgens centrumrechts zouden er geen nieuwe belastingen mogen komen en volgens links zou niemand iets mogen verliezen. Mission impossible.

     Of en hoe daaraan iets kan of zal gedaan worden, vernemen we misschien de volgende weken en/of maanden. Wie leeft, zal zien.

    

  04-05-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  03-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk en zweven

   

   

     In het nummer van Kerk & Leven, weekblad van de Katholieke Vlaamse kerkgemeenschap, verscheen op 8 april een artikel over een toespraak die Ward Kennes, de burgemeester van mijn gemeente, Kasterlee, gehouden had in het Theologisch en Pastoraal Centrum. Hij vertelde daarin o.m. dat moslims niét geradicaliseerd geraken in hun moskeeën. Ik heb mijn burgervader, die niet alleen een goed christen is, maar ook een Vlaamse reflex heeft (hij was o.m. ook op het Vlaams nationaal zangfeest, misschien wel als enige CD&V’er), daarop een mailtje gestuurd, waarin ik hem vertelde het daarmee niet helemaal eens te zijn. Meer bepaald over die moskeeën waar nog imams prediken die noch onze taal noch onze zeden kennen. Toen datzelfde verhaal over die moskeeën ook terugkwam in het Kerk & Leven nummer van 22 april i.v.m. radicalisering, schreef ik in dezelfde zin ook naar het weekblad, waarvan ik abonnee ben. Mijn brief werd niet gepubliceerd, ik kreeg zelfs niet eens een antwoord (dat laatste gebeurde ook niet door Kennes). Zopas werd er op Sardinië nog een terreurnetwerk opgerold, waarbij enige Al Qaeda leden betrokken waren en ook iemand die verantwoordelijk zou geweest zijn voor een bloedbad in het Pakistaanse Peshawar. De leider van die groep op Sardinië was een imam, waarvan ik aanneem dat die in zijn moskee nog wel wat anders zal verteld hebben dan dat zijn godsdienst zo verdraagzaam zou zijn. Wie controleert of dat hier anders zou zijn?

     Een vroegere blog van mij over Lieven Boeve, de nieuwe topman van het Katholiek Onderwijs (‘Droeve Boeve’ van 10 februari), n.a.v. zijn voorstel moslimleraars aan te werven en het hoofddoekendebat weer te openen, had ik eveneens naar Kerk & Leven gestuurd en ook daarover vernam ik niets meer. Ik heb zo de indruk dat het blad zich steeds meer aansluit bij de zachte omarming van de multicultuur door wat ik ‘de lijdende Kerk’ zou willen noemen. Naar het schijnt, zou het kunnen te maken hebben met richtlijnen van onze bisschoppen. Als dat zo is, belooft dat niet veel goeds. Met ‘watje’ Daneels was het al huilen met de pet op. Met Léonard zaten we terug op de goede weg, maar ik hou mijn hart vast mocht straks ‘Johnny’ Bonny tot nieuwe aartsbisschop benoemd worden. In elk geval, als Kerk & Leven zo verder gaat, zal dit mijn laatste jaar als abonnee zijn. Bladen waarmee men het grondig oneens is, moet men niet verder steunen. Dat geldt voor Kerk & Leven even goed als voor De Standaard*, Knack en Co. Het enige wat je als lezer kunt doen, is het blad niet meer financieel steunen. Toen ik De Standaard opzegde, heeft men mij daar voor opgebeld. Hetzelfde gebeurde met een goede vriend, die Knack opzegde, toen Van Cauwelaert en Meulenaere daar opstapten. Opzeggingen van abonnees worden wel degelijk opgevolgd.

   

   

  * Het schijnt dat Abou Jahjah’s column in De Standaard opnieuw gepubliceerd wordt, dit nadat ze twee weken niet te zien was na een oproep van de schijnbelg om joodse burgers in Israël te vermoorden. De Standaard is blijkbaar van oordeel dat zijn lezers dat al wel zullen vergeten zijn. ‘Un détail de l’histoire’ wordt alleen kwalijk genomen als het door Jean-Marie Le Pen wordt uitgesproken…

   

  03-05-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  02-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1/5, the day after

   

   

     Op de 1 mei stoeten en vergaderingen kregen we de te verwachten stoere verklaringen tegen de, volgens de betogers, asociale regering(en) en daar gaan we verder geen woord meer aan vuil maken. Wel interessant waren enkele uitspraken voor wat we maar ‘intern gebruik’ zullen noemen.

     Zo was de aanstaande SP.a voorzittersverkiezing ook nooit ver weg en werd er tussendoor duchtig reclame gemaakt om te stemmen voor Tobback Jr of Crombez, waarin vooral deze laatste zich niet liet pramen. Tussendoor mocht ook Gents burgemeester Termont zijn duit in het zakje komen doen en die schaarde zich overtuigend achter de dauphin van Vande Lala. Termont pleitte ook voor een samengaan van SP.a en Groen, om één linkse partij te hebben die – volgens hem – 30% van de stemmen zou halen. Dromen mag natuurlijk.

     Tobbackske liet niet alleen geen spaander heel van de indexsprong, maar maakte van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat ook de notionele intrestaftrek moet verdwijnen. Dat terwijl rode vakbondsbaas De Leeuw daar – via zijn familie – lekker mee van profiteert. Die laatste zal dan straks ook wel voor Crombez stemmen, zeker?

     Nog interessant was de uitspraak van Crombez dat, als er gepraat zal worden over de taxshift, een deel van het geld dat daardoor van de brutolonen af zou gaan, moet gaan naar de nettolonen van de werknemers. Dat lijkt allemaal menselijk, maar de man vergeet dan wel waarom die taxshift nodig is, nl om de concurrentiepositie van onze exporterende bedrijven, die nu 16% in ons nadeel bedraagt, te verbeteren en op die manier te zorgen voor meer groei via nieuwe banen, zodat mensen die nu (nog) geen werk hebben, aan de slag kunnen gaan. Wat er na het verminderen van de arbeidskosten elders zal moeten gerecupereerd worden – omdat de staat op die manier inkomsten kwijt speelt - lijkt voor de socialisten niet belangrijk. Laat het nu juist daarover zijn dat er volgende maanden op alle niveaus nog hard zal moeten onderhandeld te worden. Dat zal dan niet lukken met goedkope 1 mei verklaringen.

     ‘Het probleem met socialisme is, dat je op termijn op een punt komt dat je andermans geld opgebruikt hebt’, zei Margaret Thatcher ooit. Wij hebben het hier meegemaakt met de Stevaert doctrine, maar blijkbaar hebben de partijgenoten van Steve Stunt dat nog steeds niet door.

   

  02-05-2015, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  01-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 mei 2015

   

   

     Het is vandaag 1 mei, de dag van de arbeid en dan wordt er niet gewerkt. We zullen waarschijnlijk weer allerlei stoere verklaringen te horen krijgen van de diverse vakbondsbonzen, over die asociale regering en zo, maar ik denk niet dat velen zich daar nog zullen over opwinden, omdat het zo stilaan een grijsgedraaide plaat is geworden. Die werd ook nog eens herhaald in de oproepen van de linkse politiekers op de vooravond, waarbij Tobbackske het bestond om … Kris Peeters* ter hulp te roepen!

     Het feit dat zelfs de rode vakbond beslist heeft tot na de zomervakantie geen algemene stakingen meer te organiseren, zegt genoeg. Stakingen moeten het allerlaatste middel zijn, niet een dat vooraf uit de kast wordt gehaald en misbruikt als chantage, zoals dat tot nu het geval was.

     Alhoewel ik niet wakker lig van opiniepeilingen, zeker nu niet waar er de kans bestaat dat we nog drie jaar moeten wachten op eerste, dan nog plaatselijke verkiezingen, is er in de laatste enquête van VTM, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir toch één gegeven dat in het oog springt. Daar waar zowat alle partijen een of twee procenten voor of achteruit gaan - te verwaarlozen gezien de foutmarge - verliest de PS er in Wallonië meer dan zes. Erg voor een partij die de laatste 25 jaar mee aan het bewind is geweest en nu zelfs moet gedogen dat de aartsrivaal, het MR, haar in haar eigen Wallonië voorbij steekt. Die laatste heeft dan klaarblijkelijk toch geprofiteerd van het feit dat ze de dag van vandaag niet alleen de federale premier levert (met dank aan De Wever), maar ook mee het beleid bepaalt en binnen deze regering zelfs de rustgevende factor is tussen de kibbelende Vlamingen. Dat de PTB, de Waalse tegenhanger van de uiterst linkse PvdA, in Wallonië drie procent vooruitgaat, zal ook wel geholpen hebben, maar niemand gelooft dat deze ultra roden het zelfs in Wallonië verder zullen brengen dan bv CdH en Ecolo.

     Links zit nergens in de lift, buiten Griekenland dan, waar men de linkse opmars eerder als een wanhoopsdaad kan beschouwen. Dat deze strekking nu ook in ons diepe Zuiden op de terugweg is, is een verder teken aan de wand.

   

   

  * Peeters zou zich beter zorgen maken over de steun die hij van links krijgt. Hij is nu al enkele plaatsen gezakt op de Vlaamse populariteitsmeter van de laatste enquête, al staat hij nog niet zo ver als de SP.a kandidaat-voorzitters Crombez (14de) als eerste socialist en Tobbackske zelf (26ste!).

  01-05-2015, 00:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  30-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het conflictfederalisme

   

     De PS blijft bij haar standpunt i.v.m. de begroting die België straks aan Europa moet presenteren: zij wil de federale regering een beetje tegemoet komen, maar zegt 150 miljoen euro te weinig te hebben en die budgettaire inspanning niet te kunnen doen. Het zou vooral (weer eens) gaan om het Franstalige onderwijs, nu al het duurste (en verre van het beste) in Europa. Nota bene: dit alles als gevolg van de vernieuwde financieringswet uit de zesde staatshervorming die is goedgekeurd door de regering van PS’er Elio Di Rupo. De kans is groot dat de federale regering straks met een soort sluitende begroting naar Europa moet trekken, waarbij het tekort van de Waalse deelregering en de Franse Gemeenschap zal zijn bijgepast, officieel uit een buffer die in de begroting was aangelegd, maar die voor het grootste deel door Vlaanderen (dat zelf liefst 400 miljoen minder kreeg) zal zijn opgehoest. Alles wat immers officieel door België wordt betaald, bestaat voor minstens 60% uit Vlaams geld. Die geschiedenis blijft zich herhalen.

     Er blijkt bij de FOD financiën slechts één persoon te zijn die de impact van die laatste staatshervorming juist kan berekenen, een zekere Carine Spinoy. Doet me denken aan dat mopje dat vraagt waarom de Belgische luchtmacht in 1940 niet was uitgerukt. Antwoord: omdat de piloot ziek was!*

     I.pl.v. het samenwerkingsfederalisme, ooit uitgevonden door Leterme, maar vooral uitgebazuind door Di Rupo, evolueren we zo stilaan naar een conflictfederalisme, waarbij het communautaire, dat door de N-VA in de koelkast was gezet, weer boven water komt via de PS. Zoals Bart Maddens (hij weer!) beweert, is de communautaire windstilte in de eerste plaats een Vlaamse aangelegenheid geworden. Het volstaat de Franstalige media te volgen om te beseffen dat het communautaire ten zuiden van de taalgrens wél actueel blijft. Het zou me niet verbazen mocht tacticus De Wever dat niet geweten hebben bij de beslissing eerst de economische problemen op te lossen. Tenslotte is in dit land – ik val in herhaling – alles communautair. Met twee verschillende democratieën in één staat en met federale en regionale bevoegdheden die elkaar overlappen (voor zover ze al niet botsen), blijft het hier rommelen in de marge.

   

   

  * En dan is er nog die mop met de vraag waarom België geen duikboten heeft. Antwoord: die zijn gezonken bij de eerste open deurdag!

   

  30-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  29-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doel en middelen

   

   

     ‘De inspectie van Financiën keurt het nieuwe schenkingstarief van de Vlaamse regering af. De pensioencommissie vindt dat ook mensen met een zgz ‘zwaar beroep’ langer moeten werken. De werkgevers willen een belastingverschuiving via lagere werkgeversbijdragen’.

     Bovenstaande standpunten kan men tegenwoordig dagelijks uit gelijk welke krant halen en dan hebben we het nog niet gehad over de duizend en één voorstellen die er circuleren om ervoor te zorgen dat de taxshift (belastingverschuiving) geen taxlift (belastingverhoging) wordt. Enfin, ieder dierke zijn plezierke, maar het wordt al langer hoe duidelijker dat de aangekondigde structurele maatregelen om dit land er weer bovenop te krijgen steeds ingewikkelder worden, steeds meer om uitzonderingen vragen en steeds moeilijker controleerbaar. M.a.w. als de huidige federale regering naar al die ‘goede raad’ moet luisteren, zal er van structurele veranderingen niet veel in huis komen en riskeren we weer in het knip- en plakwerk terecht te komen, waarin de vorige regeringen zo sterk waren en die steeds door de N-VA werden aangeklaagd.

     Het verhaal van die zware beroepen komt trouwens uit het rapport dat de Pensioencommissie (geleid door Brouckie), net na de verkiezingen van vorig jaar al meldde, samen met een hele reeks andere aanbevelingen. De huidige minister van Pensioenen Bacquelaine is dat rapport nl maar gedeeltelijk gevolgd en daardoor zijn we weer beland bij het knip- en plakwerk.

     Wat men in heel deze discussie blijkbaar uit het oog verliest is, dat de kern van het verhaal, dat dit land zijn staatsschuld moet afbouwen, iets is dat alleen maar kan gebeuren door groei. Om die groei te verwezenlijken moet het concurrentiëler worden en dit kan in de eerste plaats door de loonkloof met de buurlanden te verkleinen. Daardoor moet een deel van onze loonkosten verschoven worden naar andere materies, zoals vervuiling, vermogen, btw e.d. Daarbij zal allicht moeten worden ingeleverd en daar knijpt het schoentje. Iedereen wil nl dat ‘de anderen’ dat maar moeten doen. Als men daar geen oplossing voor vindt, belandt men in een straatje zonder einde. Met of zonder knip- en plakwerk.

   

  29-04-2015, 00:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (9)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  28-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U duwt toch ook?

   

   

     In mijn blog van 16 dezer (‘Sparen voor de taxshift’) stelde ik dat men beter eens serieus zou besparen door o.a. het subsidiëren van de politieke partijen af te schaffen. Raar genoeg heb ik medestanders gekregen die ik niet verwachtte en hoort men steeds meer kritiek erover, ook in onze media. Dat heeft niets met mij te maken, maar met de laatste N-VA campagne, die zo’n miljoen euro heeft gekost, maar waarover men zich in de partij niet druk maakt, omdat dat maar een twaalfde deel is van wat de partij nu jaarlijks krijgt aan staatssubsidies.

     De huidige klagers hebben gelijk, alleen is het wel opvallend dat die komen uit de hoek van de traditionele politiek, dezelfde politiek die deze subsidies heeft uitgevonden én uitgebreid. Het blijkt nu bv ook dat de subsidies voor de zo goed als opgedoekte senaat niet zijn afgeschaft (men moet er nl niet meer voor gaan stemmen), maar zijn overgeheveld naar de Kamer én verhoogd. Er is daarover nooit geklaagd, zolang de traditionelen het voor het zeggen (en het rapen) hadden. Nu de N-VA er ook mee van profiteert en zelfs meer dan de anderen (omdat de partij meer stemmen haalde bij de laatste verkiezingen), is het kot weer te klein. Het is inderdaad zo dat de N-VA, zolang zij in de oppositie zat, tégen deze subsidiëring was, maar anderzijds heeft ze dat hele geldverslindende verhaal niet mee op poten gezet en is ze nog steeds van oordeel dat het best wat minder kan. Dit laatste werd zopas nog eens duidelijk verwoord door kabouter Peumans.

     Tenslotte nog een woordje over die eerder onverwachte N-VA campagne. Om beleefd te blijven, ik vond ze een beetje simplistisch en hoop dat het reclamebureau dat er mee af kwam en dat ook al tekende voor de verkiezingscampagne met het ‘V’-teken, beter geïnspireerd zal zijn bij een volgende actie, zeker als het om de knikkers zal gaan. Er waren, m.i., betere argumenten om te tonen dat de partij het communautaire niet vergeten was. Denk maar aan de recente uitspraken en tussenkomsten van Geert Bourgeois over o.m. de Vlaamse gewestelijke betrokkenheid bij de besprekingen over de uitvoering van de zesde staatshervorming, de taxshift*, het terugtrekken van België uit de Internationale Francofonie en het ongrondwettelijk gebruik van de term Fédération Wallonie-Bruxelles. Of aan de kritiek van Matthias Diependaele over het prutswerk dat de financieringswet is geworden, waarbij de N-VA’er de termen ‘schuldig verzuim’ en ‘onbekwaamheid’ niet schuwde.

   

   

  * La Rutten had daar bezwaren tegen, omdat men op die manier – volgens haar – ook de PS zou betrekken in die besprekingen. Zij doolt, want die partij zit nu al in het Overlegcomité, waar de federale en de deelregeringen elkaar ontmoeten, samen met de N-VA, de drie traditionele Vlaamse partijen, het CdH en zelfs het FDF, dat met CdH en PS in de Waalse en de Brusselse regering zit én in die van de Franse Gemeenschap.

   

  28-04-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  27-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leemans for president!

   

     Het was al enige dagen bekend dat ACV-Führer Leemans gedreigd heeft naar het Grondwettelijk Hof te stappen, omdat hij via actie en overleg niet gedaan krijgt dat de indexsprong zou worden ingetrokken. Deze laatste is ondertussen door het parlement in plenaire zitting goedgekeurd, maar komt er misschien pas volgend jaar als de inflatie zo laag blijft als de dag van vandaag. Rode vakbondscollega De Leeuw is meteen op de ACV-trein gesprongen, maar dat is geen verrassing. Zijn vakbond is nu eenmaal tegen alles, keurt niets goed en denkt nog steeds zoals in de tijd toen ‘den boas ne smerlap’ was. Die blijft denken in termen van de strijd van arbeid tegen kapitaal, gedoogt de vrije markt maar aanvaardt ze niet.

     Iets anders is het gesteld met Kris Peeters, de enige man uit het kernkabinet die steeds oren had naar wat ‘zijn’ vakbond te vertellen had. Het was trouwens opmerkelijk dat Leemans, in zijn betoog op het congres van zijn vakbond in Oostende, het wel had tegen MR, Open VLD en N-VA, maar CD&V niet vermeldde. Effe vergeten, zeker? Even opmerkelijk was dat Leemans de regering Michel ervan beschuldigde zowat iedereen tegen iedereen op te zetten. Zoals men weet zet Leemans nooit iemand tegen iemand anders op. Het verhaal van de splinter en de balk…

     Men zou het haast kolder kunnen noemen, maar Kris Peeters vertelde in de Zevende Dag terecht, dat de sociale partners steeds de kans krijgen hun zeg te doen via het sociaal overleg en dat het niet wijs is, als men het niet kan halen, naar het gerecht te stappen. Stel, dat ze daar gelijk zouden krijgen, schaffen we dan de parlementaire democratie maar af en brengen we een syndicale junta aan de macht? In zijn bedreiging had Leemans het trouwens weer over die 1,6 miljoen leden die hij vertegenwoordigt. Dat die allemaal voor hem zouden stemmen (of voor de aan zijn vakbond gelieerde partij) is trouwens een fabeltje, zoals ik al eens suggereerde in mijn blog van 19 dezer (‘Sociale Netwerken).

   

  27-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  26-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Big Maggie, big plans

   

     Tussen al het gekrakeel over de taxshift, een punt dat – nota bene – niet eens in de regeerverklaring stond en misschien pas beslist zal worden tegen het politieke zomerreces – is het een verademing te kunnen vaststellen dat er ondertussen in deze federale regering ook nog een stille werkster zit die van haar verblijf in de Wetstraat gebruik maakt om een verandering teweeg te brengen die zonder meer revolutionair kan genoemd worden. En dan praten we over Maggie De Block, die niet alleen populair is tot ver over de taalgrens, maar tevens, als huisarts, weet waarmee ze bezig is. Bij haar eedaflegging zei ze nog dat dit een droom was die uitkwam. Als ze haar laten doen zou dit inderdaad wel eens kunnen.

     We hebben in dit land een gezondheidszorg om U tegen te zeggen, alleen vergeten we gemakkelijk dat die al 70 jaar oud is, het land een fortuin kost en werkt volgens een onoverzichtelijk financieringsmodel dat volledig achterhaald is. Door te moeten besparen riskeren heel wat patiënten straks niet meer de zorg te krijgen die ze nodig hebben en krijgen anderen behandelingen die overbodig zijn. Deze activiteiten worden dan nog doorkruist doordat men bijna in elk ziekenhuis dat zich respecteert zowat voor alles kan behandeld worden, wat maakt dat de patiënt niet overal de beste behandeling krijgt. Dat dit laatste geen fabeltje is heeft mijn vrouw, jammer genoeg, mogen ondervinden. Wat De Block wil doen, is die ziekenhuizen beter te laten samenwerken, zodat ze zelf de behandelingen houden waarin ze goed zijn en andere doorgeven waarin ze ofwel niet zo goed zijn, ofwel die er te weinig gebeuren. Tegelijk betekent dat ook dat niet elk hospitaal dezelfde dure machines moet aankopen. Enkele ziekenhuizen waren zelf trouwens reeds tot die conclusie gekomen en werken al op een soortgelijke basis. Het orgelpunt is dan wel, dat de ziekenhuizen, als ze besparen, niet minder geld zullen krijgen van de overheid en hetgeen ze sparen kunnen aanwenden zoals ze zelf willen. De Block belooft daarenboven dat de artsen hun honoraria zullen kunnen behouden, terwijl ze tevens daarover met de ziekenhuizen kunnen onderhandelen en medezeggenschap over e.e.a. krijgen.

     Big Maggie heeft zes maanden op haar plan gebroed en gaat nog zes maand nodig hebben om e.e.a. verder te bespreken en uit te voeren, maar nu kan al gezegd worden dat dit de meest positieve verandering van het jaar wordt. Een echte win-win situatie.

     Hopelijk stapt Leemans daar ook niet voor naar het Grondwettelijk Hof…

   

   

   

  26-04-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  25-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongelijkheid

   

   

     Sinds de Franse econoom Thomas Piketty’s boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ een globale bestseller werd, voelen economen over heel de wereld dat ze daarover hun zegje moeten doen. Ook bij ons is dat het geval. Het cruciale punt in die bestseller is nl dat Piketty wijst op een steeds grotere ongelijkheid in de diverse landen van de westerse wereld. Nu moet het lukken dat de laatste rapporten over die ongelijkheid België vrij goede punten geven. Daar waar de kloof tussen arm en rijk in vele landen steeds groter wordt, blijkt dat bij ons niet het geval te zijn. Dat laatste neemt niet weg dat ook bij ons er economen rondlopen die denken dat het wél erger wordt. Het laatste verhaal daarover komt van André Decoster, hoogleraar economie en overheid aan de KU Leuven, niet bepaald een flamingant, eerder een behoudsgezinde belgicist. In zijn laatste rapport schrijft de man dat de Belgische overheid al 20 jaar de ongelijkheid bestrijdt en dat de regering Michel daar voorlopig niet aan meedoet. Voelt ge het al aankomen? De zoveelste kritiek op een beleid dat nog maar zes maanden oud is, maar dat – volgens sommigen – niet goed kan zijn, omdat de ‘socialen’ ontbreken en dan vergeleken wordt met voorgangers die er een hele termijn of meer op hebben zitten.

     Er zal op deze wereld altijd wel ongelijkheid zijn. Geef alle mensen eenzelfde basisinkomen (de natte droom van Duchâtelet) en één jaar later zijn er die hun geld verspeeld hebben en anderen die het hebben verdubbeld. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Alle regeringen, van Dehaene tot Di Rupo, hebben er altijd op gelet dat de zwaksten op e.o.a. manier gespaard blijven. Dat lukte niet onder Dehaene, omdat die af te rekenen kreeg met een hoge inflatie. Om daaraan te verhelpen maakte Verhofstadt de uitkeringen welvaartvast (door ze te koppelen aan inflatie én groei). Dat laatste had wel als gevolg dat de werkloosheidsval groter werd en de prikkel om te werken heel wat minder. Dat is nog zo. De regering Michel moet een deel van die scheve situatie rechtzetten en letten op de allerzwaksten, waarvoor uitzonderingen worden gemaakt, maar dat wil men blijkbaar niet zien.

     Tenslotte is er één factor, waarmee men in de discussies over de ongelijkheid geen rekening houdt, ook Decoster niet en dat is de steeds toenemende toestroom van inwijkelingen, waarvan de overgrote meerderheid niets heeft, niets meebrengt en toch wordt meegerekend in heel wat statistieken. Op die manier importeren wij armoede en het zal de ongelijkheid niet verbeteren, zeker niet als de situatie in de Middellandse Zee blijft aanhouden. De mensen die daar nu – letterlijk - aanspoelen hebben helemaal niets meer. Hoe erg dat ook is, dat kan men onze eigen mensen hier niet kwalijk nemen en het kan dan ook helemaal niet, dat media én geleerde professoren ons proberen daarover een geweten te schoppen. Het kan zijn, zoals het VRT-journaal suggereerde, dat Europa minder vluchtelingen opvangt dan bv Afrika of Azië. In verhouding tot de oppervlakten van die twee continenten is West-Europa (Oost-Europa doet niet mee) een overbevolkt gebied. Dat is dan ook appelen met citroenen vergelijken.

   

   

  25-04-2015, 00:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  24-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The days after

   

   

     De ACOD staking is voorbij, het nodig aantal landgenoten is weer eens een dag gepest geworden omdat het niet met het openbaar vervoer op hun werk of school geraakte. Het parlement keurde de indexsprong goed, waar zogezegd alles om te doen was en het wordt nu weer business as usual. Ze dronken een glas, loosden een plas en alles bleef zoals het was.

     Als de inflatie zo laag blijft als vandaag de dag, komt er zelfs dit jaar geen indexsprong meer en is al die heisa voorbarig geweest. Niettegenstaande dat en alle logica die erbij komt kijken, denkt het ABVV eraan op 12 mei a.s. weer een nationale stakingsdag te houden. Weeral een dag dat ze niet moeten werken! Een ander voordeel zie ik er niet in. Ook al dat parlementair geraas van Laurette de Waanzinnige en ‘Charly’ de Kale (‘Calvo’ voor de Spanjaarden) is feitelijk alleen maar praat voor de vaak, of beter nog: voor de Bühne.

     Het ligt er nl vingerdik op dat deze acties politieke stakingen zijn, die met niets anders te maken hebben. Zoals ik hier al eens meer geschreven heb, zijn de linksen slechte verliezers, die de nederlaag bij de laatste verkiezingen maar niet kunnen verteren. La Onkelinx is geen minister meer, stel je voor en dat na 25 jaar! Zij die het allemaal zo goed had gepland. Snel een Waalse deelregering vormen met de hondsgetrouwe partij van madame Non als aanhangsel en daarna een federale waarin ze haar grootste concurrent, het MR, alleen zou accepteren op haar eigen voorwaarden. Men zou voor minder gefrustreerd raken en in het parlement door het lint gaan, nu er niks van in huis is gekomen. Erg, he?

     Als het haar een troost mag wezen: de socialisten blijven overal achteruit gaan. Niet alleen bij ons, maar ook bij de laatste verkiezingen in Frankrijk, Nederland, Hongarije en nu ook Finland*. Een belangrijke reden daarvoor is, dat de jeugd van vandaag – in tegenstelling tot wat de roden beweren - weet en grotendeels aanvaardt dat ze straks langer zal moeten werken en misschien minder pensioen zal krijgen. Wat ze ook weet is dat dit in hoofdzaak het gevolg is van meestal (centrum)linkse regeringen die al enkele decennia sinterklaas hebben gespeeld (bij ons via o.a. het gratis Stevaert-effect) en ze niet gelooft dat diezelfde partijen in staat zullen zijn hun problemen op te lossen. De slogans die door vakbondsmensen nu bij stakingen en betogingen verkondigen, zijn er in de eerste plaats om de eigen verworvenheden te kunnen behouden. Na hen de zondvloed.

   

   

  * Alleen in Griekenland won links. De uitzondering die de regel bevestigt, maar waar niemand mee zou willen wisselen…

  24-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  23-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marginale rommelaars

   

   

     Ook vorige vrijdag verscheen er geen column van Abou Jahjah in De Standaard, de tweede week op rij. Ikzelf had het niet opgemerkt, omdat ik die krant normaal alleen nog op maandag lees (wanneer De Tijd niet verschijnt), maar ik verneem het via ’t Pallieterke. Die meldt daarbij trouwens dat De Standaard er zelf geen uitleg over geeft. Toen ik vorig jaar mijn abonnement bij De Standaard opzegde en iemand van de krant me belde en me vroeg waarom, gaf ik als redenen aan dat ik het al langer niet meer zag met hun steeds linkser wordende berichtgeving, maar dat de druppel die de emmer deed overlopen wel degelijk de column was van de Libanees die Belg was kunnen worden via een schijnhuwelijk (onwettig, dus) en ons nu ‘zijn’ waarheid wil opdringen.

     De echte reden, waarom Abou Jahjah bij De Standaard werd afgevoerd, had waarschijnlijk niets te maken met het schofferen van Vlamingen. Daarvan ligt men bij De Standaard al lang niet meer wakker. Ook niet met zijn oproepen tot allerlei manifestaties, zoals die tegen Bart De Wever na diens uitspraak over Marokkanen en Berbers. Waarschijnlijk wél met enkele van zijn uitspraken over de joden, die niet zouden misstaan hebben in de retoriek van Joseph Goebbels, de Duitse Reichsleiter für Propaganda onder Hitler. Vlamingen tot daar toe, maar joden, hola!

  ---

     Nog zo’n figuur die niet nalaat hier straffe politieke uitspraken te doen is de nieuwe directeur van het zgz minderhedenforum, Wouter Van Bellingen. De man is wél een echte Belg, al zou men dat niet meteen zeggen als men hem voor de eerste keer ziet (‘bronzato’, zoals Berlusconi’s eerste opmerking over Obama!). Hij laat niet na zijn landgenoten op tijd en stond te verwijten dat zij anderskleurige medemensen discrimineren en als ervaringsspecialist heeft hij hier en daar zelfs een punt. Zijn laatste opmerking, dat men de naam ‘zigeuner’ niet meer zou mogen gebruiken, is er wel over. Als men die term in alle reeds eeuwen bestaande lectuur, muziek en filmen zou moeten schrappen, dan wordt het echt lachen. Dat een Youssef De Witte van het bekende centrum daar met zijn twee voeten in trapt, is nog te begrijpen. Die man is op dat vlak ook gestoord. Het zou zelf nog eerder aanvaardbaar zijn dat men bv het woord ‘allochtoon’ zou schrappen, zoals o.m. in Gent al is gebeurd en dan nog. Waar zijn we mee bezig? Heeft men in dit landje niets anders te doen? Wat wordt het volgende woord? ‘clown’?

   

  23-04-2015, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  22-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen exporteert, Belgiƫ profiteert

   

     Ondanks het feit dat 2014 moeilijk was, heeft de Vlaamse export dat jaar voor een nieuw recordbedrag gezorgd en neemt het 82,4% van de hele Belgische export voor zijn rekening. Brussel en Wallonië deden het in 2014 ook iets beter, maar met respectievelijk 2,3 en 15,3% in de totaalcijfers is er nog steeds geen enkele vergelijking mogelijk.

     Op te merken valt, dat Vlaanderen steeds meer naar Duitsland uitvoert en steeds minder naar Frankrijk. Een reden te meer om onze economie te blijven focussen op die van onze oosterburen en niet die van la douce France, waar francofonen en belgicisten zo naar opkijken. Ook naar de VS, de UK en Centraal-Europa gaat de Vlaamse export steeds beter.

     In het kader van bovenstaande wordt nog eens bevestigd, hoe belangrijk het is dat de loonkloof tussen België en Duitsland verkleind wordt*. De taxshift, waarover nog veel zal gediscussieerd wordt, lijkt inderdaad een vestzak/broekzak operatie voor onze mensen. Als onze economie daardoor echter concurrentiëler wordt en we zo meer kunnen uitvoeren, komen er ook meer werkplaatsen bij. Mensen aan het werk kosten staat en regio minder geld en gaan er zelf ook op vooruit. Vergeten we niet dat dit land nog steeds het handicap heeft van de index, iets dat nergens anders ter wereld nog bestaat en dat, tegen beter weten in, nog altijd verkocht wordt als dé garantie voor de koopkracht van onze mensen. Dit fabeltje wordt in stand gehouden door linkse politiekers, vakbondsmensen en goedgelovige CD&V’ers. Geen enkele ernstige econoom die het gelooft. Het lijkt soms wel alsof de hele wereld er naast zit en wij het uitverkoren volk blijven.

     Tenslotte heeft Geert Burger een lans gebroken om ook de gewesten te betrekken in de besprekingen over de taxshift. Als men bovenstaande exportcijfers bekijkt, zou dat niet meer dan logisch zijn. Toch is die kans klein, omdat o.m. Open VLD daartegen is. De reden, zegt la Rutten, is dat we dan ook het Waals gewest erbij moeten nemen, gewest dat beheerst wordt door de PS, die gegarandeerd nieuwe belastingen zal eisen, wat Open VLD niet wil. Zo zie je maar dat dit land steeds onbestuurbaarder wordt en dat de zesde staatshervorming (waar de N-VA niet aan meewerkte en er dan ook niet verantwoordelijk voor is) voor dit land alleen maar meer rampspoed zal brengen. Een voorbeeld daarvan kregen we zopas nog in gerechtelijke kringen, nu blijkt dat de Nederlandstalige justitie in Brussel medewerkers moet afstaan aan de Franstalige, ondanks het feit dat ze zelf onderbezet is en daardoor haar kantoren na de middag niet meer open kan houden wegens gebrek aan personeel…

   

   

  * Het gaat trouwens niet alleen om de loonkloof. Ook de energie kost onze bedrijven een pak meer dan aan de buitenlandse concurrentie. Door de blijvende dreiging van stroomtekorten zal ook dat er in de nabije toekomst niet op verbeteren. Zelfs het aanleggen van een zgz strategische stroomreserve zal niet voldoende zijn, mochten Doel 3 en Tihange 2 niet meer worden opgestart.

  22-04-2015, 00:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  21-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stakingsvijgen na Pasen

   

     Men zou het haast vergeten, maar morgen is er weer een grote staking. Officieel alleen van het ABVV, maar de ACV-Spoorbond Transcom heeft al laten weten dat haar leden, die willen meedoen, van de organisatie stakingsgeld zullen krijgen. Typisch tsjevenwerk: nooit rechtuit, altijd met omwegen. Officieel niet meedoen, maar in werkelijkheid wel. Iedereen is terug van de paasvakantie en ‘ze’ gaan er weer eens tegenaan gaan. Daar de bonden sterk staan in het openbaar vervoer, zal het weer niets worden voor de pendelaars die daarvan afhangen voor de verplaatsing naar werk en school.

     Een van de gevolgen van die reeds lang aangekondigde staking is, dat de werkgevers niet verder meer willen onderhandelen met de vakbonden en ze hebben daarin gelijk. Men kan niet onderhandelen, laat staan akkoorden sluiten, met een tegenpartij die tegelijkertijd chanteert met stakingsdreiging. Komt daar nog bij dat de onderhandelingen, waarvan sprake, grotendeels gaan over zaken die vroeger federaal, maar nu – door de zesde staatshervorming (daar gaan we weer) – regionaal geworden zijn. Het grote verschil daarbij is, dat op Vlaams vlak er een rechtstreeks overleg is met drie partijen: regering, vakbonden en werkgevers en niet tussen de laatste twee, die daarna de federale regering meestal voor voldongen feiten stelden. In tegenstelling tot de federale regering, kan de Vlaamse wél zelf voorstellen doen en dat is wat minister Muyters (N-VA) zinnens is te doen, mét de sociale partners als het kan, zonder als het moet. De man mag eerder een saai imago hebben, hij was al eens voorzitter van VOKA en weet waarmee hij bezig is. Men kan er gif op nemen dat daar weer heel wat kritiek op zal komen van de linkse media.

   

    

  21-04-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  20-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op naar de taxshift

   

     Daarmee zit de paasvakantie 2015 er op. Het zal weer snel Kerstmis zijn. Voor de kinderen was dit een leuke vakantie met al bij al mooi weer, voor boeren en tuinders heel wat minder. Het zaai- en plantseizoen had al een vertraging van een maand t.o.v. vorig jaar. De koude nachten en het gebrek aan regen zorgen niet voor veel verbetering. De laatste regen viel hier bij ons op zaterdag 11 april, de eerstvolgende misschien nu vrijdag 24 april.

     Dit voor wat het weer betreft. Ondergetekende tuiniert nl ook, dat had de pientere lezer (ik heb er geen andere) al wel gesnapt. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de officiële politiek zit de vakantie erop en wordt vandaag maandag dag 1 van de al zo veel besproken uitvoering van e.o.a. taxshift. Dat zat al in het regeringsprogramma van Charles Michel – zo’n 2 miljard aub - maar bleek onvoldoende. In feite gaat het nu dus om een tweede shift, waarbij weer enkele miljarden belastingen op de werknemerslonen moeten worden geschrapt en het bedrag daarvan gerecupereerd via andere kanalen. Dat zou in de eerste plaats gebeuren om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verbeteren, zodat er meer kan geproduceerd en/of uitgevoerd worden, wat op zijn beurt voor meer jobs zou moeten zorgen, waardoor de staat minder moet uitgeven aan stempelgelden e.d.

     De taxshift is ook een noodzaak om de Belgische staatsschuld naar beneden te krijgen en daarvoor heeft het land ook al enkele tips gekregen van Europa. Zo zou de vervuiling meer moeten kosten, iets waar weinigen tegen zullen zijn. Een heel wat gevoeliger punt is het eventueel optrekken van de btw, waarover geen eensgezindheid is binnen de federale regering. Een alternatief daarbij zou kunnen zijn dat er eens wat meer gelijkschakeling binnen die tarieven zou komen. Klassiek in dit land, dat weten we, is dat er altijd en overal uitzonderingen en achterpoortjes moeten zijn. Zo is er bv voor kranten, tijdschriften, spelen en weddenschappen zowaar een nultarief en krijgen andere zaken een tarief van 6 of 12% i.pl.v. de algemene 21. Er zal altijd wel iemand zijn die zich straks ‘gepakt’ zal voelen, maar ook dat zijn we ondertussen gewend geraakt. Vraag is maar hoe het al dan niet zal klikken binnen de federale meerderheid.

     Tenslotte is er vraag tot een vermogens(winst)belasting, die niét in het regeerakkoord staat, maar waar CD&V naar aast. Dat zal moeten gebeuren met de nodige voorzichtigheid. Het geld halen waar het zit, zoals de linksen en de vakbonden nu voorstellen, is pure demagogie, die ertoe kan leiden dat kapitalen het land uitvluchten, waardoor nog meer mensen riskeren hun werk te verliezen. Die knoop zou vóór het zomerreces moeten zijn doorgehakt. Als de regering Michel daarin slaagt, is de kans groot dat ze haar termijn zal uitdoen, in het andere geval zal er nog meer chaos heersen dan nu al het geval is.

     Wie leeft zal zien.

   

  20-04-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  19-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Sociale' netwerken

   

     Het begint misschien een beetje eentonig te worden, maar ik ga toch nog even door over die RVA-uitbetalingen door de vakbonden. Ik heb zo het idee dat diegenen die de vorige dagen zo inhakten op de klachten van Zuhal Demir, er misschien nog spijt van gaan krijgen. In De Tijd van dit weekeinde verschenen nl de officiële cijfers van de sommen die de vakbonden van de staat krijgen en dat gaat jaarlijks om een totaal van bijna 170 miljoen euro. Ik zat er gisteren dus nog niet zo ver naast. Het wordt nog interessanter, als men leest dat zowel het ACV als de blauwe vakbond aan deze zaak geld toegeven en dat alleen het ABVV uit de kosten komt. Daarbij vraagt men zich af, waarom die eerste twee het nog blijven doen. De reden is niet dat men goedkoper wil blijven dan de federale hulpkas, maar het feit dat wie een uitkering wil krijgen via de vakbond, eerst lid van die bond moet worden, dus daarvoor een lidkaart moet aanschaffen en betalen. Voor de vakbonden is deze zaak dan ook een soort levensverzekering én hun toegang tot de politieke macht. Niet voor niets heeft Marc Leemans het dikwijls over de 1,7 miljoen leden waarvoor hij zgz spreekt, wat dus met een grove korrel zout te nemen is.

     Ik heb in deze rubriek al meer dan eens gezegd dat voor mij de vakbonden best eens met een eigen partij zouden opkomen bij de verkiezingen. Dan zou men echt de neuzen kunnen tellen van de vakbondsleden die ook voor de politieke partijen stemmen die de vakbonden genegen zijn. In werkelijkheid zal dat niet gebeuren, omdat de syndicale bonzen maar al te goed weten dat het gros van hun leden momenteel niét voor die partijen stemt. Daar waar dat al eens gebeurd is, in Turnhout bv, kwam men van een kale reis thuis.

  In Nederland en Duitsland, waar de bonden geen uitkeringen uitbetalen, is slechts 18% van de werknemers aangesloten bij een vakbond, in Frankrijk zelfs maar 8%. Duidelijker kan moeilijk. Bij ons is de overgrote meerderheid van de werknemers bij vakbonden en aanverwante mutualiteiten aangesloten, wat maakt dat die aardig wat macht verzameld hebben, overal hun mannetjes (en vrouwtjes) hebben zitten en zo mee beslissen over de besteding van liefst 33 miljard euro die hier jaarlijks besteed worden aan gezondheidszorg en uitkeringen! Dat alles terwijl de patiënt bij ons toch nog altijd 25% van de gezondheidsfactuur uit de eigen zak moet betalen.

     Tenslotte nog dit voor wie het zich nog zou herinneren: Guy Verhofstadt was ooit voorstander van wat hij toen ‘het recht tot uittreden uit de staat’ noemde. Dat zou toen, volgens hem, een einde maken aan de plundering van de gezondheidszorg door ziekenfondsen en aanverwanten. Dat was de Verhofstadt van de eerste twee burgermanifesten, waaraan hij tegenwoordig liever niet meer herinnerd wordt, niet die van de actieve welvaartstaat toen hij de Belgische staatsschuld deed exploderen…

   

   

   

  19-04-2015, 00:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  18-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schaduw RVA (II)

   

   

     Ik kom nog even terug op die kleine 300 miljoen onterechte RVA-uitbetalingen via de vakbonden. Men doet daarover nu zeer verontwaardigd, zowel van vakbondszijde als van de kant van CD&V en Open VLD. Volgens Tommelein (Open VLD, ex-volksunie) hebben de vakbonden vorig jaar liefst 5 miljoen euro terugbetaald van uitbetalingen die ze beweerden niet meer te kunnen recupereren. Ten eerste is het niet meer dan juist dat zoiets gebeurt. Ten tweede is dat een aalmoes op een totaalbedrag van 291 miljoen. Dat er de laatste jaren op dit gebied veel inspanningen zijn gedaan en minder fouten zijn gemaakt, kan waar zijn. Feit blijft dat er van de vorige jaren nog steeds zo’n 286 miljoen euro niét is gerecupereerd.

     Die 5 miljoen stellen ook niets voor als men weet dat de vakbonden van de staat jaarlijks 175 miljoen euro krijgen ter dekking voor hun administratiekosten ter zake. Het kan best zijn dat, zoals de syndicalisten beweren, het bij de kas van de staat nóg meer kost. Niets belet de overheid de bestaande structuren op te heffen en er één nieuwe voor in de plaats te creëren die het voor heel wat minder zou moeten kunnen doen.

     De staat verliest trouwens niet alleen geld bij de uitbetalingen van stempel- en tijdskredietgelden. Hoewel het zo bv al meer dan twee jaar mogelijk is onbetaalde verkeersboetes te innen via de belastingen, blijkt dat tot hiertoe nog nooit gebeurd te zijn. Wie weet hoeveel andere zaken zijn er nog die eveneens vertragingen oplopen. ‘De staat is een geheel van in elkaar grijpende hiërarchieën die vol zitten met mensen die boven hun competentieniveau zitten*’, zegt het Peter Principe. Geen wonder dat het niet werkt.

  * In gewone mensentaal: doodgepromoveerd

  18-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  17-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De syndicale schaduw RVA

   

   

     In vroegere blogs heb ik meermaals het feit aangeklaagd dat vakbonden in dit land werklozensteun, tijdskrediet e.d. uitbetalen en daar dik voor vergoed worden door de overheid (ergens tussen 150 en 200 miljoen per jaar!), terwijl diezelfde overheid ook zo’n dienst heeft die dat evengoed alleen zou kunnen doen. In ’t kort zou men kunnen zeggen dat onze vakbonden leven van de werklozensteun en dat iedere nieuwe werkloze hen meer opbrengt. Anderzijds is elke werkloze die werk vindt een verlies voor die vakbonden. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof! Vrij recentelijk heb ik daarover o.m. nog geschreven dat dit systeem een unicum is in de wereld. Wel, dat was een foutje. Het schijnt ook in Zweden te bestaan, niet toevallig een ander land met torenhoge belastingen, al krijgt de Zweed in de straat van zijn overheid wel meer terug dan de gemiddelde Belg.

     De heisa die er nu over deze zaak is, is feitelijk niet nieuw. Ze werd indertijd al aangekaart door o.m. Alexandra Coolen en Marie-Rose Morel van het VB. Zelfs Rudy Aernoudt, ooit kabinetschef bij Serge Kubla (ondertussen aangeklaagd voor fraude) en Fientje Moerman (door diezelfde Aernoudt uitgerangeerd) en zeker niet Vlaamsgezind, schreef er in februari nog een analyse over.

     Dat Zuhal Demir(N-VA), een lid van een meerderheidspartij deze aanklacht nu herhaalt, kan alleen maar het vermoeden versterken dat het potje nog altijd stinkt. De gezamenlijke reacties vanwege vakbonden, RVA, SP.a, CD&V (natuurlijk) en zelfs Open VLD liegen er niet om. Nergens wordt echter de kern van de zaak ontkend. Het schandalige van de hele zaak is, dat het de RVA is die de dossiers samenstelt en die overhandigt aan de vakbonden. Die hoeven niet anders te doen dan het geld door te sluizen en hun kosten in rekening te brengen. Als de betalingen onterecht blijken, dan moet echter eerst de RVA er achteraan om het geld terug te krijgen. Pas als dat niet lukt kan men de vakbonden vragen het te doen. Nu blijkt er, volgens het jaarverslag van de RVA, zo’n kleine 300 miljoen euro (bijna 12 miljard Bfr!)* onterecht te zijn toegekend en dat cijfer zou nog steeds stijgen. Crombez (SP.a) en Tommelein (Open VLD), de vorige en huidige staatssecretaris van o.m. fraudebestrijding, zeggen dat het aantal onrechtmatige uitbetalingen reeds 4 jaar zakt. Hoe kan dat totaalbedrag dan blijven stijgen? Daarvoor is maar één uitleg, nl dat er nog steeds geen cent van het te recupereren bedrag is teruggestort naar de RVA, maar daarover zwijgen de criticasters van Mw Demir in alle toonaarden. Misschien rekenen zij op e.o.a. verjaring?

     Maffia, noem ik zoiets.

   

   

  * Een woordvoerder van de RVA meende in de Tv-journaals de zaak te moeten minimaliseren door te stellen dat het te recupereren bedrag ‘maar’ 1,27% van het totale RVA-budget vertegenwoordigt, in RVA-termen blijkbaar peanuts. Dat percentage verandert echter niets aan het totale onterecht uitgegeven bedrag van bijna 300 miljoen euro.

  17-04-2015, 00:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  16-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sparen voor de taxshift

   

   

     Nu straks de taxshift moet worden aangepakt, waardoor de belasting op de loonkosten naar omlaag zal moeten en meer op consumptie,vervuiling en (misschien) vermogen zal liggen, komen o.a. ook de intercommunales in het vizier. Reeds jaren schrijf ik hier dat ze best provincieraden en Senaat zouden afschaffen, maar die intercommunales hoeven ook niet te blijven bestaan in de vorm die we nu kennen. Ze zijn volledig in handen van de politiek en dienen hoofdzakelijk om gebuisde politiekers in onder te brengen. Mensen die misschien wel hun vaardigheden hebben, maar meestal niet voor de taken binnen die intercommunales.

     Als het goed is, zeg ik het ook: op dit gebied had Freya Van den Bossche in de vorige Vlaamse regering al wél goed werk geleverd. Zij halveerde het aantal intercommunale bestuurszitjes van 1600 naar 800. Het is dus ooit nٕóg erger geweest. Die mandaten waren in de eerste plaats goed voor snoepreisjes, gratis abonnementen, dure etentjes en concerten. Dat zou nu voorbij moeten zijn. Maar alles kan beter.

     Intercommunales worden in principe niet verondersteld winst te maken. Als ze dan toch doen, dan is het niet meer dan normaal dat die belast worden. Als ze die belastingen dan gaan doorrekenen aan hun klanten – zoals ze zinnens zijn te doen – rekenen ze die door op een winst die ze niet hadden moeten boeken. Volgens Peter Reekmans (LDD), burgemeester van Glabbeek kunnen de twee grote overkoepelende intercommunales heel hun business wel alleen aan en hebben zij al die gemeentelijke onderafdelingen niet nodig, tenzij om extra kosten te maken. Reekmans zegt ze te kunnen herleiden tot enkele tientallen bestuurders, maar dan wel mensen die weten waarmee ze bezig zijn.

     Kortom, er valt in dit landje nog veel te besparen. De hoofdreden, waarom we internationaal niet meer concurrentieel zijn is, omdat onze overheid veel te omvangrijk is en daarvoor te veel geld nodig heeft dat niet rendeert. Een laatste Oeso rapport over de lonen maakt dat nog eens pijnlijk duidelijk. In de meeste Europese rangschikkingen over belastingen staat dit land op kop. Fiscale en sociale heffingen maken bij ons arbeid te duur en zorgen tenslotte zo voor meer werkloosheid. De overheid probeert die werkloosheid dan te bestrijden met extra subsidies e.d., wat nóg eens extra geld kost, terwijl de echte oplossing is die lasten naar omlaag te halen. Even zien hoe Michel en Co eruit zullen geraken. Met een CD&V in haar rangen die de oude politieke cultuur niet wil/kan afzweren, wordt dat gegarandeerd weer gekrakeel.

     Tenslotte nog dit: als men hier echt wil besparen, dan moet men ook ophouden politieke partijen, vakbonden en media te subsidiëren. Dat zouden pas echte besparingen zijn, in de honderden miljoenen euro per jaar..

   

   

  16-04-2015, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!